Direktlänk till inlägg 13 februari 2011

Sanningar vi människor måste våga ta till oss och förstå

Av Stig Olsson - 13 februari 2011 15:23

I nästan en månads tid har jag arbetat med att översätta en engelskspråkig artikel som visar hur en rörelse startade för ca 4000 år sedan och idag äger de världen. Min engelska är inte perfekt på långa vägar, men jag tror du förstår texten ändå.

Först tänkte jag bara klippa in delar av dokumentet, men när jag läste igenom det en sista gång inser jag att allt måste med för att vi ska kunna inse och fatta vidden av detta ohyggliga som vi annars aldrig får möjlighet att lära oss om!!!


Det som står här går bara att hitta om man söker efter information och sanning.

Det har jag gjort och jag vill dela med mig av det jag hittar, så var så god:


VÄRLDENS PENNINGSYSTEM

John S. Torell, 16 Januari, 2011

http://www.eaec.org/sermons/2011/RLJ-1273.pdf


Har du någonsin undrat över hur den franska revolutionen kunde var så blodig, utan någon som helst respekt för mänskligt liv? Hur kunde Lenin, Trotskij och Stalin vara så grymma mot det ryska folket och mörda mer än 40 miljoner av dem? Varför byggdes det mer än 3.000 koncentrationsläger som kallas "Gulag", där miljontals ryska män och kvinnor hölls som slavar i ett brutalt kallt klimat som varje dag medförde döden för slavarbetarna?


Vad motiverade Adolf Hitler och hans nazistiska regim att mörda äldre, sjuka, svaga, psykiskt sjuka, zigenare och judar? Vad motiverade Hitler att fortsätta föra krig, och när han var på väg att förlora, sa att Tyskland skulle förstöras med honom? Vad tvingade Hitler i början av andra världskriget till att införa begreppet "totalt krig", vilket innebar att alla civila, oavsett ålder och kön, var ett militärt mål som skulle förstöras?


Vad motiverade Mao Tse-tung till att mer än 80 miljoner kineser mördades, medan miljontals andra sändes till slavläger och ett liv i svält? Vad motiverade Tse-tung att beordra det röda gardet, som bestod av miljontals unga kommunister, att härja i städer och byar i Kina under tio års tid?


Vad motiverade Pol Pot att mörda mer än två miljoner människor i Kambodja i vad som blev känt som "Killing Fields?" Ingen nåd gavs till män, kvinnor och barn som slaktades som boskap och kastas i massgravar, även om vissa fortfarande var levande. Vad gjorde den mannen så ond?


I ovannämnda evenemang finns en gemensam röd tråd som att kristna jagats, fängslats, torterats och miljoner av dem dödades. Varför? Vad gjorde att en man som Fidel Castro förvandlade hela Kuba till ett gigantisk fängelse där han införde kommunism, mord på alla politiska motståndare och förföljelsen av kristna?


SANNINGEN SOM FÅ VÅGAR SE


Sanningen finns i skrivandet om en man som levde under 1700-talet och proklamerade sig för att vara den inkarnerade Messias, Sabbatai Sevi. Du kommer inte hitta denna information i offentliga skolor, högskolor eller bibelskolor och seminarier eftersom det är för farligt och måste döljas.


Det är kärnan av Antikristteologin och urmodern till det Kommunistiska manifestet. Det kan hittas i Hitlers bok "Mein Kampf", den lilla röda boken av Mao Tse-tung, och även en bok skriven av Theodore Herzl, "Der Judenstaat ", där han uppgav att det var acceptabelt att offra en hel gren av judar för att skapa staten Israel. Herzls bok var så kontroversiell att de judiska ledarna inte ville prata om det eftersom det skulle orsaka ett uppror inom det judiska folket och kräva rättvisa av sina ledare.


ALLA MODERNA TERRORISTERS FADER


Jakob Frank föddes exakt femtio år efter upphovsmannen  Sabbatai Sevis död år 1726 i Berezanka eller Korolowka, Galicia, vilket då var en Polsk provins.  Denna del av Polen var annekterad av Stalin ända fram till bildandet av Sovjetunionen efter andra världskriget.

Det är svårt för någon som inte har tillgång till judiska uppslagsverk att hitta personuppgifter om denne man vars riktiga namn inte var Frank, men Leibowicz. Under sina tidiga år, reste han ofta genom Balkan och träffade Sabbatai Sevis lärjungar. Jacob var inte välutbildad enligt dåtida standard, men han fick en ingående utbildning inom Kabbalaismen och lärdomar från Sabbatai Sevi och Nathan från Gaza.


Frank förkunnade att han var en inkarnation av Sabbatai vid 25 års ålder och att han var den levande Messias för alla judar. Fyra år senare år 1755, bildade han ett officiellt organ för troende i Kabbalan, som blev känd som Zoharists. Deras främsta heliga skrift var Zohar, som blev den viktigaste skriften bland de 550 böcker som utgör undervisningen av Kabbala.

Om det är möjligt att ha ondskan personifierad, företrädde Jacob Frank ondska den absolut värsta. Inte ens Sabbatai Sevi var så ondskefull som Frank och hans lärjungar bokstavligen blev kopior av honom. Hans anhängare kan läsas som en del av boken ”Vem Är Vem” i Helvetets deltagarlista. Karl Marx, Joseph Engels, Napoleon Bonaparte, Vladimir Lenin, Lev Trotskij, Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin, och Fidel Castro är några av hans ökända lärjungar. Frank blev en nihilist i sitt tänkande och levande och drev denna filosofi till sin gräns.


Här följer en beskrivning som den judiska lärde mannen Gersom Scholem ger av Jakob Frank:
"... Han kommer alltid att bli ihågkommen som en av de mest skrämmande fenomen i hela den judiska historien, en religiös ledare som, oavsett  motiv eller på annat sätt, var i alla hans handlingar en verkligt korrupt och degenererad individ ..."

 

"... Om det fulla sanningen ska fram, men även efter man tagit hänsyn till Frank's samvetslösa opportunism, hans beräknande svek, och hans personliga ambitioner, som inte riktigt berör oss här, var han en person med enorm, om inte satanisk, makt ... "


"... Frank själv var inte bara en olärd man, men skröt ständigt om sin egen brist på kultur. Men trots allt detta - och det här är en viktig punkt - möter vi en person med det extraordinära spektakel av en kraftfull och tyrannisk själ som levde i mitten av sjuttonhundratalet och ändå helt inne i en mytologisk värld skapad av sig själv ... "


TEOLOGIN OM JACOB FRANK


I den nuvarande tidsåldern finns det tre "världshärskare": "Liv", "Rikedom" och "Död", det sista måste ersättas med "Vishet' - en uppgift som dock inte är lätt att uppnå, för även om "visheten" på något mystiskt sätt är länkad till "Den Gode Guden", kan den senare ännu inte uppenbara sig för mänskligheten, "för världen är förslavad under förslavande lagar.

 

Därför är det nödvändigt att kasta loss från dominansen av dessa lagar, som är lagar av död och skadliga för mänskligheten ... "

 

Frank förklarade att hela Gamla Testamentets lagar inte var bra och proklamerade krig mot varje samhälle som finns i världen, eftersom de var byggda, av varierande grad, på de uppenbarelser som Gud gav till sina profeter i Israel vilket anges i Gamla Testamentet.

Frank tyckte det var nödvändigt att befria sig från dominansen av dessa dödens lagar eftersom de var skadliga för mänskligheten. Detta är den teologiska grunden för kommunism, fascism, frimureriet och den politiska sionismen.

 

Enligt Jacob Franks undervisning, har "Herren Gud" försökt att rätta till detta problem under en lång tid:


"...för att uppnå detta har den gode Guden skickat sändebud till exempel patriarkerna" som grävde brunnar "(Abraham, Isak och Jakob) Moses, Jesus från Nasaret och andra i världen.


Moses påvisade den sanna vägen, men det visade sig vara för svårt, varpå han tillgrep en "annan religion" och presenterade sedan "Mose lagar", såsom varande  bud som var skadliga, farliga och värdelösa. "Herrens fyra lagar” å den andra sidan - det andliga Torah av Sabbatianerna - är perfekt (Ps.19: 8), men ingen människa har ännu kunnat uppnå detta.

 

Slutligen skickade den gode Guden Sabbatai Zevi till världen, men även han var maktlös att uppnå något, eftersom han inte kunde finna den sanna vägen ... "

 

Jakob Frank förklarade att han var utvald att göra vad alla andra före honom hade misslyckats med, nämligen att förstöra varje rike, alla befintliga lagar, och alla befintlig godhet på jorden. Och att han var bara en annan man i historien som förhöjde sig själv framför alla andra och trodde att han var den enda som kunde göra vad ingen ingen annan någonsin kunnat göra.


En ljusets ängel kom till Mohammad och berättade att Jesus hade misslyckats, Bibeln var inte korrekt översatt och Mohammad hade utvalts av Gud att göra vad Jesus varit oförmögen att göra. Under år 2011 har mer än en miljard människor, varit fångna i den sataniska religionen Islam.


En ljusets ängel visade sig för Joseph Smith och berättade för honom att Jesus hade misslyckats, att Bibeln inte var korrekt översatt och att Gud hade valt Smith att göra vad Jesus inte hade kunnat åstadkomma. Från och med år 2011 har cirka fjorton miljoner människor världen över varit instängda i den sataniska religionen Mormonismen.


Jakob Frank var ännu mer skrytsam när han hävdade att alla folk som "Herren Gud" hade skickat till jorden hade misslyckats. Detta inkluderade Abraham, Isak, Jakob, Moses, Jesus och Sabbatei. Men Frank förklarade aldrig varför han hade kvaliteter för att göra vad alla andra hade misslyckats. Hans skrifter inspirerade följande män att utföra sina drömmar och ser ut som en lista på Vem Är Vem i helvetet:


 • Mayer Amschel (1744-1812), grundare av Rothschilds bankdynasti
 • Adam Weishaupt (1748-1830), grundaren av Illuminati
 • Moses Hess (1812-1875), lade grunden för kommunism och sionism
 • Karl Marx (1818-1883), grundaren av kommunismen
 • Friedich Engels (1820-1895), grundare av fascismen
 • Theodore Herzl (1860-1904), grundaren av sionismen
 • Vladimir Lenin (1870-1924), Sovjetunionens hänsynslöse diktator
 • Josef Stalin (1878-1953), efterträdare till Lenin
 • Benito Mussolini (1883-1945), den fascistiska diktatorn i Italien
 • Adolf Hitler (1889-1945), ledare för Nazityskland
 • Mao Tse-tung (1893-1976), diktatorn i det kommunistiska Kina
 • Saloth Sar, alias Pol Pot (1925-1998), slaktaren i Kambodja
 • Fidel Castro (1926), den hänsynslöse diktatorn på Kuba

JACOB FRANK VAR INTE DEN FRÄMSTA LEDAREN


Från tiden för kung Salomo har det funnits en liten men kraftfull grupp av kabbalistiska ledare, kända bara av sig själva. De kan liknas vid Kardinaler i den romersk-katolska kyrkan som väljs ut av den aktuella ”kullen” och en påve  utvaldes från denna kull. Dessa män har varit den härskande eliten sedan det fjärde århundradet efter Kristus.


Romersk-katolska präster, biskopar och kardinaler tilläts gifta sig och skaffa barn tills ett råd förbjöd det år 306 e.Kr, men beslutet verkställdes inte förrän 1139 e.Kr Till skillnad från katolisismen, gifte sig de kabbalistiska ledarna och uppfostrade sina barn i deras lära och deras ledarskap överfördes bland dem från generation till generation. Det finns inga utomstående i gruppen efter tiden från Kung Salomo. Detta är en hermetiskt sluten grupp som inte svarat inför något mänskligt ledarskap alls. De är verkligen världsomfattande och helt befriade från alla nationella regeringar. Deras söner är inte tillåtna att gifta sig utanför den kabbalistiska judiska enklaven.


Det var detta kabbalistiska ledarskap som hade handplockat Jacob Frank för att utveckla den undervisning som påbörjades av Sabbatai och indoktrinera Mayer Amschel (Rothschild) och Adam Weishaupt (Illuminati). Detta blev en ohelig treenighet:


1. Jakob Frank var ansvarig för en teologi som låg till grund för revolutioner.
2. Mayer Amschel
(Rothschild) var ansvarig för världens banker.
3. Adam Weishaupt
(Illuminati) var ansvarig för den revolutionära politiska utvecklingen i världen.


Den första revolutionen i denna grupp var den franska revolutionen 1879, och alla som studerar historien känner till de begångna övergreppen och de miljoner som torterades och fick sina huvuden avhuggna.


DEN PRAKTISKA POLITISKA FÖRKLARINGEN


Det är en sak att förklara sig själv som ledare för en rörelse och en annan sak att utveckla en teologi för rörelsen. Inte mycket kommer ur denna rörelse om inte ledaren kan överföra detta till verklig handling som kommer att förändra livet för människor och nationer. För att göra detta måste ledaren kunna presentera en genomförbar plan för sina anhängare och sedan hitta finanser och den militära makten att genomföra det. Precis som Lenin ett sekel senare berättade för sina anhängare om "utopia" och Adolf Hitler sade till sina anhängare om "det tusenåriga riket". Frank sa till sina anhängare att han skulle "leda dem till livet". Nedan följer en kort presentation med en sammanfattande del från Gershom Scholem noggranna arbete och som forskat ingående om Jakob Franks politiska deklaration:


"... Oavsett är vägen till livet inte lätt, för det är nihilismens väg (förstörelse) och det betyder att frigöra sig från alla lagar, konventioner och religioner, att anta alla tänkbara hållningar och att förkasta dessa, att följa sin ledare steg för steg ner i avgrunden. Dopet är en nödvändighet, som Frank sade före sin omvändelse, "eftersom kristendomen har banat väg för oss".


Jakob Frank berättade om sin omvändelse till katolisismen trettio år tidigare:


Trettio år senare konstaterade samma "kristne" man: "Så mycket vill jag säga till er: Kristus, som ni vet, sade att han hade kommit för att frälsa världen från djävulen, men jag har kommit att för att omvända världen från alla lagar och seder som någonsin har existerat. Det är min uppgift att förinta (för att förstöra, riva) allt detta så att den Gode Guden kan uppenbara sig ... ".


Anhängarna av Jakob Frank fick i uppdrag att förstöra alla religiösa och positiva trossystem, vilket var det rätta sättet de troende förväntades följa. Här är några verkliga citat från Jacob Frank:


"... Varthän Adam trampade, byggdes en stad, men varthän jag sätter mina fötter kommer allt att förstöras, för jag kom till denna värld endast för att förstöra och förinta. Men vad jag bygger, kommer att vara för evigt. Mänskligheten är engagerad i ett krig utan slut med sina "icke-goda" lagar som är vid makten - och jag säger till er, alla som var menad att vara krigare måste vara utan religion, vilket innebär att de måste nå frihet för egen kraft och beslagta Livets Träd.


Ingen del av den mänskliga själen förblir oberörd av denna kamp.


För att stiga upp måste man först sjunka ner. Ingen människa kan bestiga ett berg förrän han först stått vid dess fot. Därför måste vi sjunka ner och kastas ner tills vi når botten, för endast då kan vi klättra upp och uppnå det oändliga.


Detta är den mystiska principen om Jakobs Stege, som jag har sett och som är formad som ett V. Återigen, jag kom inte till denna världen för att lyfta upp dig,  utan för att kasta ner dig till avgrundens botten...


... Sluttningen ner i avgrunden kräver inte bara avvisande av alla religioner och konventioner, utan även utförandet av "konstiga handlingar”, och det i sin tur kräver en frivillig förnedring (nedbrytning) av sin egen självkänsla, så att libertinismen (ingen moral) uppnår detta tillstånd av fullständig skamlöshet som leder till det tillstånd där själen betyder samma sak.


OMVÄND SANNING


Jakob Frank vände på sanningen i Bibeln. Esau förkastades av Gud och kunde inte ändra på de beslut han tog. Hebreerbrevet 12:14-17

Ordet "avgrund" kommer från grekiska och betyder "ett bottenlöst hål." Bibeln kallar det "avgrunden" och det är ett fängelse där onda andar hålls av Gud. (Upp. 9:1-11) Det är också den plats där djävulen kommer att bli fängslad under det tusenåriga riket. Uppenbarelseboken 20:1-3


Jakob Frank ville ta alla sina anhängare till denna avgrund och de är nu i det brinnande helvetet och förbannar sin ledare.


Arons två söner erbjöd "främmande eld" till Herren blev inte bara tillrättavisade, utan de dödades av Gud själv och sedan blev Aron tillsagd att inte sörja sina söner, bara föra deras kroppar utanför lägret. Tredje Mosebok 10:1-6


Bibeln säger att Jesus kom för att fördärva djävulens gärningar. Johannes 3:8


Jesus kom för att rädda de förlorade människorna och ge dem evigt liv i himlen. Lukas 19:9-10


Jakob Frank inspirerades av Satan och skrev läran om Antikrist, en doktrin som är dold för människorna i dag men kommer att vara Satans evangelium under Antikrists regeringstid.


JAKOB FRANK VAR EN KOPIA AV DJÄVULEN


När man läser Jakob Franks läror, bör det inte komma som en överraskning att han upprepade vad hans fader Djävulen hade gjort före kriget i himlen. Uppenbarelseboken 12:7-9

Profeten Jesaja fick insikt från Gud om hur Lucifer styrde på jorden innan han hade förlorat kriget och dömdes till den brinnande sjön. Matteus 25:41

Satan fick världen att darra av skräck, förstörde riken, förstörde miljön, ruinlade  städer och satte folket i fängelse för att inte släppa ut dem. Jesaja 14:12-17

Profeten Hesekiel gavs ytterligare information om Djävulen som att han var en mästare i handel, vilket ledde till våld, var korrupt i sin kunskap och orenade kultplatser genom en mängd olika syndiga och omoraliska handlingar. Hesekiel 28:14-18

Det borde inte komma som en överraskning att Jesus sa till anhängare av Kabbalah att djävulen var deras fader. John 8:39-44


JACOB FRANK OCH HANS ANHÄNGARE UTVISAS


När Jakob Frank hade fått sin teologi etablerad, implementerades den av honom och hans anhängare. Den bestod av orgiastiska, sexuella och  promiskuösa riter - incest, våldtäkt och sexuellt umgänge med barn, inklusive sodomi på unga pojkar. Eftersom Lucifer förklarades vara deras "riktiga Gud" ingick även trolldom och sataniska ritualer med djur- och människooffer. De judiska rabbiner och andra judiska ledare som inte hade konverterat till den kabbalistiska Sabbetai-läran avvisade Frank och hans grupp anhängare och förklarade dem kättare år 1756.


JACOB FRANK GÅR MED I DEN ROMERSK KATOLSKA KYRKAN


Frank ledde sedan sina anhängare in i den romersk-katolska kyrkan och döptes genom vattendop. Franks anhängare döptes också och sedan var Frand och hans grupp officiellt konverterade till den romersk-katolska tron. Jakob Frank var en person med stort inflytande eftersom kungen av Polen, Augustus III, var närvarande vid Franks dopceremoni och agerade som officiell gudfader.

Den katolska kyrkan iscensatte offentliga debatter, med företrädare för judiska rabbiner, där Frank och hans anhängare attackerade den judiska tron och förklarade att judendomen var inget annat än hädelse. De anklagade också judar för att använda kristnas blod för olika påskritualer, fastän det var Franks och hans anhängare som hade många blodoffer i form av både människor och djur.

Fyra år senare, 1760, blev den romersk-katolska tiden, känd som Inkvisitionen, smärtsamt medveten om att Frank och hans anhängare använde katolicismen som en täckmantel för deras egen djävulska handlingar. Frank och många av hans anhängare greps, och han hölls vid fästningen i Czestochowa, där han satt fängslad de följande 13 åren.


Fästningen föll i ryssarnas händer 1773 och Frank släpptes eftersom ryssarna var grekisk-ortodoxa och var i motsatsförhållande till den romersk-katolska kyrkan. Han reste till Tyskland där han så småningom bosatte sig i staden Offenbach, som ligger söder om Frankfurt, där familjen Rothschild hade sitt högkvarter. Frank bosatte sig alltså och tog sig titeln baron och levde ett liv som en välbärgad tysk adelsman. Han lockade till sig en stor del judar i både Tyskland och ett antal andra europeiska länder, inklusive det österrikisk-ungerska imperiet med dess huvudstad Wien. Staden Prag blev en mycket stark fäste för Frankismens judar, som senare skulle spela en stor roll i början av den sionistiska rörelsen.


Jakob Frank dog den 10 december 1791 och hans rörelse togs sedan över av hans dotter Eva, som beskrevs som att vara mycket vacker. Hon visste inte hur man skall hantera själva rörelsen och då särskilt ekonomi vilket ledde till att sekten efter en tid försattes i konkurs. Eva dog 1816.


När de politiska och militära beslut av Illuminati som leds av Adam Weishaupt hade utvecklats och byggts på teologi Jakob Frank var Frankiströrelsen övergiven och de flesta av dess ledande medlemmar blev en del av Illuminati.


DEN OHELIGA TREENIGHETEN


Det är viktigt att förstå att namnen som ses i dessa historiska händelser bara är galjonsfigurer och att det finns andra människor bakom dem som sitter med kontrollen och makten. I det kabbalistiska systemet finns ett råd som består av 33 personer, ovanför dem sitter den högsta mänskliga myndigheten bestående av ytterligare 13 andra personer. Dessa 13 står direkt underställda djävulen. Eftersom det aldrig ännu har funnits ett avhopp från den högre cirkeln, har  forskarna inte några namn bland dessa män. Det är från dessa 13 män ur Högsta Rådet som Antikrist kommer att uppenbara sig pch presenteras för världen som den valda Messias.


För att de judiska kabbalistiska ledarna skall kunna bli världsledande skapade de en organisation som skulle förändra drömmen till en hemsk verklighet. Tre män valdes för denna uppgift:


1. Jakob Frank ansvarade för teologin.
2. Adam Weishaupt ansvarade för den politiska och militära delen.
3. Mayer Amschel ansvarade för finanserna.

Alla tre män var judar. Frank och Amschel hade utbildats som rabbiner, men avvek från den vanliga judisk tron och omfamnade Kabbalah och Weishaupt var utbildad som till jesuitpräst.


KRISTNA FÖRSTÅR DET INTE!


Jesu Kristi Kyrka uppmärksammade det judiska folket lite eller inget under de århundraden Kabbalah utvecklades under och snärjde dem. Martin Luther (1483-1546) försökte varna den kristna gemenskapen när han skrev boken, "Judarna och deras lögner", år 1543 strax innan han dog. Men den judiska makten förhindrade spridningen av boken och den lutherska prästerskapet spred inte sin egen information. Ett antal lutherska samfund har under 1900-talet fördömt sin egen grundare Martin Luther och hävdat att han var antisemit, vilket enbart visar på kraften hos de kabbalistiska judarna.


Det finns en enorm brist på utbildning när det kommer till den judiska historien bland kristna ledare och en stor rädsla för att stämplas som "antisemit”. 2 Petrus 2:8-9.


Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men hur du avslutar det!

HAR DU ETT ÖRA ATT LYSSNA MED? 

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Stig Olsson - 12 april 2015 16:26

I veckan pratade jag med en journalist om min livssituation igen. Jag pratade om att jag sitter i husarrest en dag i veckan, att jag inte längre kan arbeta som skådespelare och att jag dessutom inte längre kan jobba heltid. Jag pratade om att hela mi...

Av Stig Olsson - 12 april 2015 07:23

Att få vänta timme efter timme på sjukvård när man söker på akuten har svensken sensationellt stor förståelse för. Den foglige svensken tror att skälen är läkarbrist eller att personalen ar för mycket att göra. Alla dessa ursäker är bluff. Det handla...

Av Stig Olsson - 11 april 2015 17:18

Ni som följt denna blogg vet att jag på senare år snöat in på klassisk musik. Rejält insnöad. Det är minst 3 timmar klassisk musik i mina öron per dag. Och jag gillar det. Min absoluta favorit är sedan länge Pjotr Tchaikovsky, men jag anser att Serge...

Av Stig Olsson - 11 april 2015 11:46

Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg! Så här stod det till exempel i en analys ”Ojämlikhet i levnadsvillkor” från RFV år 2003:   Den svenska välfärdsmodellen bygger på den så kallade arbetslinjen. Aktiva åtgärder prioriter...

Av Stig Olsson - 10 april 2015 22:06

VoF angriper ”felaktig” friskvård – Nils Öhman och Albin Grahn på DN Debatt kollade inte upp Larhammars jäviga bolagsengagemang   Industrifrontföreningen VoF är åter på krigsstigen. I de två senaste nästan desperata tillslagen an...

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8
9
10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<<< Februari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se