Alla inlägg under maj 2011

Av Stig Olsson - 31 maj 2011 23:22

Det är den huvudsakliga anledningen till att jag försöker läsa och lära mig så mycket som möjligt om vad som sker runtom i vår värld. USA brukar stå för det mesta i själva övervakningsvägen och det är inget undantag nu heller.


Se, läs och försök förstå hur enormt infogalna eliten i världen faktiskt är!!!


Archive for the ‘Spies, Secrecy and Surveillance’ Category

One Brain, Hundreds of Eyes: Darpa Plots Manhunt Master ControllerThought military tracking technology couldn’t get any creepier? Hold onto your tinfoil hats and hide behind the nearest curtain because the next generation of manhunting gear just took another step closer to reality.


The Pentagon’s bleeding-edge research shop, Darpa, announced this week that it awarded a $14 million contract to defense contractor SAIC to build Insight, its system-of-systems effort to mashup snooping sensors that’ll find human prey on the battlefield.


Darpa has developed loads of sensors and spying gear: everything from the 1.8-gigapixel Argus camerato the Vehicle and Dismount Exploitation Radar (given the wonderful acronym, “Vader”) that pinpoints humans, cars and trucks from a distance. But getting all these systems to mesh together so that your average grunt can form a picture clear enough to track a high value terrorist or insurgent in real time is tricky, to say the least. It’s a classic problem in intelligence work: too much information and too much trouble connecting the dots. The result is “information overload” in general, and “information underload” on specific targets.


And that’s the problem that Darpa wants Insight to solve. It’s supposed to help users sift through the heaps of information collected by the U.S military’s numerous sensor platforms to find just the right information, on just the right targets using the most appropriate combination of spying gear.


Darpa wants Insight to integrate data from a dizzying array of sources. It’s hungry for info from ground moving target indicators, infrared video, multispectral imagery, human tipsters, audio intercepts, even text chats and social media, among others. The idea, though, isn’t to configure the program for a fixed set of inputs, but allow it to be flexible enough to “plug and play” with different sensors as needs dictate.


http://www.wired.com/dangerroom/category/spies-secrecy-and-surveillance/ 


But Insight isn’t just supposed to be a warehouse for all the data soaked up by the military’s eyes and ears. It’s supposed to make sense of it, too. In a notice to researchers, Darpa states that the system needs to be able to perform “threat network detection/estimation,” “anomaly detection” and ”behavioral (pattern-of-life) modeling including cultural, social, and insurgency dynamics.” In other words,


Insight needs to get a feel for the rhythm of life in the areas it’s looking at, understand what kinds of threats its users are interested in and be able to automatically pick them out of the heaps of data and background noise.


Just so Insight isn’t running off its own smarts alone, Darpa’s planning a number of tools to aid the human-software collaboration, including “visualization, hypothesis manipulation, and on-line learning” as well as other “algorithms and data processing technologies.”


So how will Insight be used on the battlefield? Think high value targets, for one. Darpa says its spy system needs to be able to track so-called “high value individuals” (.pdf) and insurgents, even over the long term, across a range of settings from rural to urban. Insight’s also supposed to be capable enough to think one step ahead of the threats it tracks and anticipate their next move, like sniffing out a possible ambush.


On the ground, it would play out like this. An analyst adds to a watch list the name of a particularly important insurgent. A sensor picks up someone who might be him driving past a checkpoint in Iraq. Insight automatically recognizes that he’ll soon drive out of range of the current sensor and switches over to a new snooping device closer by to pick him up down the road. It follows him as he picks up associates and drives to a meeting, keeping a constant watch on him as it shifts from sensor data to communications intercepts to the real-time reports of spies on the ground, ultimately verifying his identity.


A system this complex, you can’t just dump in Iraq or Afghanistan. So Darpa is looking to set up an “incubator” — a sort of virtual world, where all these sensors and sensor-integrators can be tested out first. The pixelized place will pit the system against a battery of simulated sensor data and information collected from real world threats to see how it performs at tracking threats.  Once it’s finished in the virtual world, it moves to meatspace testing at the Army’s National Training Center in Ft. Irwin, California. Only then would it go to an honest-to-God war zone.


http://www.wired.com/dangerroom/2011/05/manhunt-master-controller/#more-47955Om du som läser det här önskar så kan jag översätta det till svenska, men det hinner jag inte inatt...

ANNONS
Av Stig Olsson - 31 maj 2011 10:54

Jag fick tag i den här långa artikeln igår kväll på en god väns blogg och jag kunde inte slita mig utan sträckläste rubbet trots att klockan drog sig över midnatt!?!?!

Det i sig säger väl något om att artikeln är minst sagt både spännande, intressant och framförallt enormt lärande!!! För jag har då fått flera AHA-upplevelser och jag håller med författaren till 100%... 

Så jag hoppas att även du får samma upplevelse, men framförallt är det viktigt att lära sig och veta vad som händer och sker ute i vida världen, trots att vi bor i en liiiiiten ankdamm.

Trevlig läsning om...

Tjuvarnas Paradis

The peace conference has assembled. It will make the most momentous decisions in history, and upon these decisions will rest the stability of the new world order and the future peace of the world”. M. C. Alexander, Chefssekreterare, American Association for International Conciliation, i ett nyhetsbrev, 1919.

Med Ben Bernanke som fåraherde kan man fråga sig hur den Anglo-Amerikanska världen kan gå vilse? Hans säkerhet i frågan torde bygga på att han vet att CPI statistiken är ett manipulerat skämt, lika tillförlitligt som ett Madoff Ponzi schema. Vidare hävdar han att man inte skapar pengar ur tomma intet. Det torde komma av att han glömde nämna att pengarna skapas digitalt.


Hans jobb är att utföra det jobb ägarna avser, och det har alltid vare ett föremål för Imperiet 2.0, även känt som ”den nya världsordningen” (NWO), snarare än att fullfölja det som uppdraget staten ålade Federal Reserve. Priserna har gått upp 6,75% över hela linjen, men official inflation stipuleras som 1.2%


En värld av sömngångare kan bortse från diskrepanserna, men inte i all evighet, för det pågår en stor process av väckelse och upplysning. Fler förstår större och mer komplexa sammanhang, tidigare väl dolda av organiseringen, sedan fem år, vi talar om mer utväxling än vad som har varit fallet under 50 år eller mer.


Allt fler ser att något är fundamentalt fel, men har svårt att sätta fingret på exakt vad det egentligen är. Det är något eliten inte räknade med, de dumförklarade massorna och det politiska lagret för länge sedan. Ja, det finns naivitet och godtrogenhet bland massorna i hur finans och ekonomi fungerar i den internationella verkligheten, vilket har sin naturliga förklaring.


De flesta med Universitetsexamen vet inte heller hur det hela egentligen hänger ihop, ej heller är de medvetna om hur decennier av psykologisk krigföring och propaganda har påverkat sinnets antaganden och världsbilder. Den genomsnittlige Amerikanen har aldrig hört talas om QE2, än mindre sett hur verksamheten faktiskt dödar hans eller hennes köpkraft. Frågan är vems jobb det är att hålla sig ajour med sådana ting, för det är trots allt sättet på vilket den stora massan fattar sina prioriterade beslut som avgör riktningen för den övergripande samhällsutvecklingen.


Välsmorda politikermunnar, arten som bäddade för erans kataklysm lär gå till historien, men kanske stannar just den arten kvar där när röken har lagt sig.

Häxmästare vilka blandade inkompetens, bedrägerier och högmod i dödliga doser.


Dessa puppor, de var sorten som inbillade sig att de var till för att vara klassens ordförande, men primadonnor är icke en vuxen människas ledare. Följ dem, och följ dem över diket.


Partier….vilken balanserad individ begiven med funktionell intelligens tar reaktionärt trams på allvar? I denna värld ser vi oss vara av den sorten som inte röstar för någon, utan mera emot någon mer skrämmande än övriga alternativ.


Dessa politiska gängbildningar gastar i sina skrikiga slogans med pamfletter om principer, men vi ser inte något parti som bygger på princip, än mindre sätter sanningen i första rummet, där den hör hemma.


Sanning bryr sig inte om vad majoriteten tycker, ej hellre begränsas sanningen av en grupp tillräckligt fläskiga tyckare, ty den står helt på sina egna meriter.

Vi hänger småaktiga tjuvar och utser de grövsta till styret” – Aesop 

Så vad omständigheterna producerar är en terräng, eller snarare ett träsk, där de analytiker och ekonomer satta att producera beslutsunderlag åt Lilleputthärskarna – icke antytt att de begriper underlaget heller – inte finner sig vara överens om särskilt mycket.


Frågar du fem ekonomer en sak, får Du fem svar, sex om den ena är från Harvard. Kanske plågsamt uppenbart, men marschen på kvicksand leder till förödelse. Mitt i civilisationens tekniska kvantsprång, drunknade den moderna civilisationen av skulder, pappershögar, digitala lådor. Det blev för dyrt att använda pengar. Och kleptokratins ständiga subversioner måste förvisso läggas till ekvationen.


Den förste kosmopolitiske bankiren frågade filosofen: ”Mina pengar ger mig makt. Jag vet hur man gör pengar. Men hur kan jag behålla min makt?” Filosofen svarade ”då måste du se till att alla andra är upptagna.” Bankiren förstod och såg krig och fred, söndring, kriser, uppgång och fall, divisioner och unioner, ideologier, religioner och katastrofer inför sin inre syn. Sedan investerade han i dem alla.


När den pendlande sega kraften av förpliktelser i den globaliserade ordningen når kritiska brytpunkter, försvinner politiker och analytiker i ett svart hål av sin egen kompetens, och ordningarna skälver tills de reds ut igen. Förvisso kan skakningarna skaka fram  en transformation, snarare än en undergång, förutom för de subversiva elementen vars ränker bäddade för kataklysmen. Om det går åt det negativa, mörka hållet försöker ordningsfolket  skapa en integrerad superstat, om det går åt det fria hållet reformerar man sig efter lokala förutsättningar, lokala behov och samarbetar dynamiskt, inte via statisk superkommunisering, vilket är världsordningsfolkets mål, den byråkratiska mardrömmen.


Man kan inte ha en ”mongrel” ordning i världen, gränser och definitioner måste vara tydliga för att säkra fri rörelse. En del av problemen kan skrivas som okunnighet i olika kulörer, en annan som förnekelse av en enda gråaktig kulör.


Människan i stort tenderar till att finna det svårt att medge att man har blivit lurad, inte minst om man ser sig förrådd av sitt eget ledarskap. Idag förändras världen med snabba vändningar, så även folk och regeringar.


De flesta har inte studerat historien ordentligt, än mindre monetär och ekonomisk historia. Här uppstår ett vakuum, ett dilemma utan snabba lösningar i processen. De som vill skynda på upplysningen måste urskilja vilka som är mottagliga, och vilka som är låsta. Spendera inte en extra minut på de mentalt förlamade.


Men med Internet och andra möjligheter till kommunikation kan ingen skylla på informationsbrist eller möjligheternas potential. Det som skiljer det genuina (sant vetenskapligt sinne) ifrån det reaktionära (konventionellt politiskt sinne) syns i förmågan att angripa ett ämne utan förutfattade meningar. Den som inte har denna förmåga fastnar oftast i halvsanningar av bekvämlighetsskäl.


Över de senaste sex månaderna har MZM likviditet zoomat upp till 475 miljarder dollar, ackompanjerat av QE2. Konservativt talat ser vi en tvåstegsbomb riktad mot den Amerikanska ekonomin. Ja båtar kommer att lyfta, men det inflationsmässiga utfallet smärtar i förlusten av köpkraft. Det tenderar till att driva upp räntor, ett område Fed numera har svårt att kontrollera.


Under processen måste den Amerikanska staten finna betydande finansiering, liksom Europeiska länder, särskilt under det första kvartalet. Räntor lär stiga medan korporativ upplåning avbefolkas. Implikationen blir att europeiska köpare av Amerikanska obligationer minskar uppköpen i stor utsträckning. Vem plockar upp pappren från dammet? ECB, Europeiska stater och Fed lär investera i dyngan.


Då påförs, återigen, massiv monetisering parerat med ökande MZM. Den som inte kan föreställa sig tvåsiffrig inflation missar att observera bilden. Man lär knappast kunna dölja sanningen om den verkliga inflationen så väldigt länge. Till och med Wall Street ifrågasätter, delvis, de officiella CPI, PPI siffrorna och anställningsstatistiken. Betungande blir särskilt anställningsstatistiken, med marginell förbättring i bästa fall, då stora andelar av QE medlen och stimulanserna sugs upp av den finansiella sektorn.


Man kan summera Wall Street och banksektorns attityd i en enda andemening:  ”ge oss vad vi vill ha eller så skjuter vi ned det globala finansiella systemet.”


Varför bry sig? De vet att systemet är på väg att skaka ned till grundvalarna förr eller senare. Om de avsiktligen skjuter ned systemet kan de vara varse att aktiviteter observeras nogsamt. Hank Paulson kanske kom undan med det en gång, men Postmannen ringer inte hur många gånger som helst. Det är lätt att räkna ut deras drag när man känner till de olika spelarnas motiv och agenda.


Många, de operativa, springer mest efter pengarna, positionen och glittret, men storägarna – de som anställer hejdukarna för de största konglomeraten – är mest upptagna med utmaningarna för att skapa världsstaten, den evigt nya världsordningen. Deras spel.


Argumenten eliten använder för att agenterna ska luras på rationalen för en ny ordning, hörs i att de som inte underkastar sig vad som bäst kan kallas för ‘korporativ totalitet’ parat med ‘kollektivism’ är simpla ”isolationister” eller bakåtsträvande ”nationalister”…”protektionister”. Hur är det med ”naturalister”?


Frågan är vad alternativet den obildade globlisten säljer de facto har som mål, och det, eftersom vi vet vad vi talar om, är inget annat än en form av socialiserad fascism. Resonemanget är likt påståendet att familjer måste upplösas för att familjen som koncept inte passar längre, att det är för konservativt.


Konservativism kan vara nog så praktiskt, om man bara behåller vad som faktiskt fungerar. Om man då förstår att elittoppen och de smorda inte är mycket mera än vanliga brottslingar, visserligen in extremis, så vet man naturligtvis hur de bör hanteras. Se bara på farsen i USA där skandal avlöser skandal, inte minst i ljuset av SEC och CFTC´s  ”goda” meriter, med deras signerade legioner av brottsmål och böter, vilka inte påverkar de kriminella spelen nämnvärt. Nästan ingen hamnar i fängelse.


Ur elitens synvinkel spelar en offentliggjord hejdlös kriminalitet dem i händerna på längre sikt (om de själva kommer undan), de har alltid långa förberedelser. De lär säga ”titta på den här röran, vi sitter alla i samma båt, länderna klarar inte sina affärer…nu får vi allt skapa en ny global ordning….oj, titta här finns en världsbank” Och till det ändamålet satte de dit sina trojaner i FN, IMF, Världsbanken, BIS, redo att håva in världen och sätta deras stämpel på tillgångarna. Man måste se trusten i detta, vilka som faktiskt är registrerade förvaltare av tillgångarna, så kallade ”trustees”. Sedan torkar man svetten ur pannan.


De flesta av de professionella spelarna förstår inte vad som är på väg, eller riktningen för utvecklingen under rådande förutsättningar. Man ser bara en positiv affekt på aktiemarknaden. Men de tänker inte på att denna lavin av extraordinär kredit även ger USA 14% inflation detta år, skadar dollarn samt förstärker guldet som rådande hårdvaluta. Fed har övergett sina förpliktelser att upprätthålla en solid sysselsättning under stringenta inflationsmål.


Det var vad GATT, NAFTA och CAFTA var till för, att förinta basen av nationen, dess självständighet,  samt underordna en drogad bimbo till nation när den är nere för räkning, och då lättare accepterar nya diktat, i vanföreställningen om att direktiven faktiskt speglar nationens ordning. Feds anställda, de med begränsade perspektiv på helheten, agerar lite panikartat för att hålla den finansiella sektorn uppe, vilket aldrig var centralbankens uppdrag. Man ställde inte dit Fed för att agera som en hallick för bank-kasino-sektorn med skattebetalarnas medel.


Stramar man åt den monetära politiken, eller möter mycket högre räntesatser nu, kan korthuset falla samman ganska omgående. Och ingen vill fatta det beslutet frivilligt så man stannar på befintlig kurs, med att skapa nya pengar, ny kredit, tills det helt enkelt inte fungerar längre. I omgivningen noterar vi samtidigt att Centralbankschef, Brasilliens Guido Mantega, lovar att stanna upp ’härdsmältan av dollarn’, ytterligare missljud ifrån valutakriget med andra ord.

”No, we are for Free Trade, because by Free Trade all economical laws, with their most astounding contradictions, will act upon a larger scale, upon a greater extent of territory, upon the territory of the whole earth; and because from the uniting of all these contradictions into a single group, where they stand face to face, will result the struggle which will itself eventuate in the emancipation of the proletarians.” Globalisten Karl Marx uttalar sig i favör för frihandel, Free Trade Congress, 1847

Mycket av globaliseringens konsekventa våndor förutsåg Marx, måhända lite paradoxalt, och han var förvisso kompetent i ekonomins lära, oavsett vad man anser om vissa av hans helt morbida doktriner i övrigt. Han sade i ett anförande beträffande ”frihandel” att han faktiskt stödjer frihandel bara för att konsekvensen av dess processer blir social revolution, ledande till socialistisk ordning, emedan konservativ ekonomi bygger på att man bevarar kontroll över processerna, en icke revolutionär form, ibland kallat för ”protektionism”. Och vad har vi sett på gatorna i världen i globaliseringens kölvatten? Anledningen till att Marx behärskade (relativt sett) avancerade formler om ekonomi, berodde åtminstone delvis på att han var mer än bekant med City Of London bankirerna. Men det som Marx konkluderar som ‘proletariatets emancipation’ i frihandelskataklysmen blir i realistiska NWO-termer en feodal slavstat, prospektet kan liksom inte bli något annat med denna generation, dessa bankirer. Och vem ville etablera en global centralbank, vem hittade på idéen om ”Världsbanken”?

”... when the struggle seems to be drifting definitely towards a world of social democracy, there may still be very great delays and disappointments before it becomes an efficient and beneficent world system. Countless people … will hate the new world order … and will die protesting against it. When we attempt to evaluate its promise, we have to bear in mind the distress of a generation or so of malcontents, many of them quite gallant and graceful-looking people.” H.G Wells, The New World Order, 1939.

Feds perception, liksom magikernas syn på Wall Street, pådyvlar att högre råvarupriser reflekterar tillväxt, och inte konsekvensen av högre inflation med en förutsägbar flykt till verkliga tillgångar. Inflationen står officiellt i 1.2% och Fed försöker mörka anledningen till högre inflation, som att den är ”önskvärd”. Fed vet mycket väl att inflationen står vid 6,75% med sikte på 14% vid slutet av 2011.


Amerikanska Staten vill bara medge en nivå på 5,5%, vilket utelämnar mat och energi i beräkningen. Om det vore så som de säger, varför har då Fed och deras lakejer tryckt ned guld och silverpriserna i så många år? Ur ett system vars grund utgör serier av bedrägerier växer bara mer illusioner, lögner och rökridåer.


Det är ytterst få som egentligen känner till den Amerikanska Konstitutionens skick, den befinner sig i ett läge vilket inte alls reflekterar allmännt observerad status. Kort sagt, allt är inte vad det verkar att vara på dessa nivåer. Oavsett vilket, en globaliseringens banérförare är idag korruptionens banérförare, eftersom denna process på makronivå kontrolleras av kleptokratins spel om den ständigt ’nya världsordningen.’


Under tiden till skeppet går i sank projicerar man bilden att piraterna på något vis räddar Amerika, när de själva var med och installerade kriserna, under hot att om man inte ger marodörerna ännu mera så ska man minsann förstöra systemet.


Då dessa vettvilingar på Wall Street, Washington och Fed inte bryr sig det minsta om vare sig lag eller etik får publikum – deras offerlamm – hantera inflationen, somliga med fixerade inkomster, till fallet av köpkraften, allt mer försvagad av politiken.Valen för ohämmad skapelse av kredit och pengar fortsätter samtidigt som Fed, som bolag betraktat, är snärjt av sina egna förstulna verksamheter.


En dag försvinner Fed, åtminstone i nuvarande form, och den dagen föreställde sig de kriminella bankelementen att lämna över käppen till IMF, modellen för en global Federal Reserve.


Amerikansk lagstiftning har under åren implementerat väldigt svåra paragrafer, vissa som väcker frågan hur till exempel Skattkammaren och IRS egentligen är ordnade i lagstiftningen, under Staten….eller under IMF? (ref: Presidential Documents Volume 29-No.4 pg. 113, 22 U.S.C 285-288, 41 Stat. Ch. 214 pg. 654, Public Law 94-564, Senate Report 94-1148 pg. 5967, Reorganization Plan No. 26, Public Law 102-391).


Röran i lagstiftningen ser ut att ha skapat en potentiell ”conflict of laws”, vilket lämnar vissa möjligheter till flexibilitet kanske….Modellen för total kriminalitet är annars mer beskrivande för IMF, det finns inte ett tum i det ‘Huset Af Usher’ som inte är fundamentalt sett byggt på något annat än en tradition av korruption, krig, bedrägeri och stöld.


Amerikaner – generellt sett – har inte deklarerat ett större intresse i guld och silver, ännu, men resten av världen uppvisar motsatsen. Indien, Kina, Ryssland, Mellanöstern och Europa plockar upp mycket, en eskalerande trend sedan tre år. Guld har presterat 20% per annum sedan 11 år.


Ur elitens synvinkel är guld ett redskap för kontroll, mer än något annat. När de vet att valutorna har tagit vändningen mot botten, ser de till att organisera uppköpen av guld, så att de, eventuellt, kan erbjuda sitt (oheliga) guld för valutor i ett senare skede, bortsett från att man dessutom säkrar värden under depressiva tillstånd med guldinnehav. För att slippa detta bök hittade man på det alltigenom värdelösa SDR konceptet, vilket lanserades på 60-talet som en syntetisk valuta som var ”som guld”. Det finns givetvis inte ett uns av guld i bedragarens design.


Att backa upp en valuta med bankelitens guld kan förvisso jämföras med att korsfästas på ett kors av guld. Möjligen är det att föredra framför ett kors av aluminium. Principen är egentligen densamma med ”bonds”, obligationer, där man skapar en intrikat förening genom förpliktelsen, mellan stat och tjuv.


Vem som helst kan trycka papper. Backar man upp en valuta med något man äger själv, blir det en självständig valuta, och det var detta som Abraham Lincoln, samt ett par historiska amerikanska politker med samma klarsyn, stred för, men dessvärre misslyckades etablera till fullo. Idag har vi inte politiker av den kalibern någonstans. En genuin mästare som Abraham Linclon noteras med enkelhet.


Situationen med valutor vilka saknar hård backning kan beskrivas som förstoppad, osäkerhet råder i många frågor, och ingen vill dra flera nitlotter. Men receptet är enkelt, om Du har en egen valuta som ska backas måste den backas av dina egna resurser, inte av bankelitens resurser.

Skillnaden mellan fångenskap och frihet är av denna ordning.


Eftersom hela världen vacklar på randen av tidernas kataklysm, om än utspelad i slow motion, sker flykt till säkra tillgångar och det trycker givetvis upp priserna på ädelmetaller och bas/råvaror. Många minns det inte, men mellan Andra Världskriget och 1982 var Europa och dess stater rätt stora guldköpare. Guld ligger i Europas blodomlopp av gammal hävd.


Norden har i stort sett legat utanför den tempererade zonens multipla lager av spel, de har aldrig förstått hur eliten använder ’motsägelser’ för att skaffa sig försprånget. Världen äro slug, Herr GüntherSkottet för guldets accelerering i området gick loss för två och ett halvt år sedan, vi ser uppköp öka starkt på kontinenten.


Vi har noterat dagliga tal och presskonferenser i Europa med intentionen att försäkra Europas folk, även om de saknar en Europeisk hjärna, att Euron kommer att överleva. Tar man dem på orden, eller på deras meriter? Det ser lika illa ut på båda sidor där. Europeiska hövdingar, eurogarker, står förskräckta över att historien upprepar sig, eftersom åtminstone somliga inser att deras skapelse Euron, är satt att fallera.


Den politiska och adminstrativa klassen väljer förnekelse, men det gör sakerna, om möjligt, värre. Den hårda sanningen lär krama om dem ordentligt, som tack för dröjsmålet. Eurons fall blir intressant på många vis, det kan bli den rörelse som får bägaren att tippa över för eliten, och lämna fälten öppna för både klappjakt på syndabockar, och en union vars skador inte låter sig repareras.


Vi sade för många månader sedan när man föreslog ett räddningspaket på en 1 biljon dollar att för att lyckas med konststycket i krisen, att processen krävde mer än 3 biljoner dollar, och detta var innan Belgiens problem dök upp. Nu ligger den stora rädslan i frågan om de solventa länderna fortsätter med att evinnerligen lösa ut de andra, kommer de då med att kollapsa? Det är åtminstone en av elitens optioner, eftersom det binder ihop offren, och banar vägen för deras propåer om världsvaluta, SDR/Bancor… nya steg till den vidriga NWO - superstaten.


Och ligger England och USA långt efter? Allt eftersom förödelsen fortskrider talar Tyskland och Frankrike om nya räddningsaktioner utefter vad Island framgångsrikt gjorde för att lösa problem. De flesta av obligationsägarna är banker, vilka redan står på randen av insolvens, om många redan inte är de facto insolventa.


I ett sådant arrangemang skulle skuld omstruktureras till runt 30 cent på dollarn. Om banker vägrar acceptera programmet går många i konkurs hur som helst. Få känner till detta, men när denna räddningsaktion diskuterades ville Grekland ha omstrukturering och statsbankruttförklaring vid 50 cent på dollarn, men Tyskarna krävde 60 cent på dollarn. Antagligen önskar de att de hade accepterat 50 cent nu. Tyskarna, förvisso produktiva och organiserade, kan dock onekligen observeras som rövligen usla pokerspelare här. De är logiska och linjära i tankeformen, men realiteten fungerar inte bara på det viset, verkligheten är mycket mer sammansatt, multidimensionell.


Utifrån rådande perspektiv ser dessa problem ut att möta sitt brohuvud vid Juni 2011, med ett Damocles svärd hängandes över Euron, och investerare rusande till hård kvalitet. Kommer det verkligen att finnas en finansiell uppbacking som klarar balansera bördan då?

New World Order Needed for Peace: State Sovereignty Must Go, Declares Notre Dame Professor” – Titel på artikel i The Tablet,Brooklyn USA, Mars 1942

En betydande del av problemen här är att USA har, såsom med arbetslöshet, en stagnerad BNP, groteska betalningsunderskott, där en bot ses i kontroller – tariffer – för att stävja andra staters valuta manipulationer. Implementation av sådant slag kan sätta ett hårt brott på den nuvarande kurvan. Anledningen till att det inte sker är att det är De Stora, transnationella konglomeraten och internationella bankirer, vilka effektivt kontrollerar valens premisser i denna härad, inte anser att tiden är inne för att slakta just den kalven.


Om USA hade de 42,000 företag, och 8,5 miljoner jobb som globaliseringens tjuvar lirkade ut ur landet, skulle inte landet ha sitt huvud på stupstocken. Det första man må inse är att det torde vara lönsamt att hindra Presidenten från att skänka ytterligare en Gratis Weekend på 1,9 biljoner dollar till dessa konglomerat, vilket straffar de arbetslösa Amerikanska slavlönerarbetarna med 600 miljarder dollar, och sedan få Kongressen att införa smärre tariffer för att balansera läget.


Ekonomiskt frispels-kaos upprätthåller ingen ordning. En sådan aktion hindrar utländska valutamanipulatörer precis där de borde stoppas. Förvisso blir det ett hårt slag emot Kina, när aktiviteten hjälper dollarn till att undfly fall från 80 till 40 på USDX i det scenariot. Benjamin ’Shrek’ Bernanke har inte fel när han säger att de billiga valutorna dödar dem, för nu dumpar dessa länder dollar så fort de har tjänat dem, istället för att köpa dynga ifrån Amerikanska Skattkammaren.


I detta ses en del av rationalen bakom tvånget till att gå mot QE2. Under QE2 kommer Fed att behöva släppa 1.6 biljoner i ny kredit och färska digitala sedlar, på det ena eller andra viset. Man kan summera stimulanser plus QE2 i en bas på 2,5 biljoner dollar, vilket vi förutspådde runt Maj. QE3 blir med största sannolikhet projicerat för 2012 och de stora Amerikanska valen. 


Effekten blir ett sätt att vattna ur den Amerikanska valutan och tillfoga Kina skada eftersom de inte låter sin valuta stärkas. Ingen av sidorna noterar under tiden varför man sitter i denna sits, eller att hela upplägget naturligtvis är planlagt och utformat av den internationella finanseliten.


Hur kan någon förutse ett ekonomiskt världsläge på 30 års sikt, såvida inte man har sett planer? Ingen happening, ingen slump, detta är det stora spelet, alla bitar passar i ett noga svarvat pussel. Då syns således ingen som helst överraskning i att silver steg med 84%, och guld med 30% förra året. Vem på marknaden vill äga valutor som ständigt tappar värde? Investerare blir mer medvetna om vad som pågår, allt fler noterar skumma uppgifter om extremt stora bluffspel, vars omfång förvånar de mest garvade.


Icke är det på det viset att ingen har påpekat predikamentet i tid, faktum skrivs i att ingen lyssnade. När allt är sagt och gjort finns ingen lösning i att låna mer pengar för att betala av ohanterbara skulder, en metod för att bana vägen till ett totalt platt fall. I svallvågorna efter dagens likviditetsexpansion hamnar många människor i än mer trubbel än de redan har. En hord av investerare satte nyligen in nästan 700 miljarder dollar i US obligationer, och de lär knappast dansa i fröjd om räntorna fortsätter stiga, till det dova ljudet av fallande obligationer.


Det finns ingen säkerhet värd namnet i pappersbaserade spel, det är hård kvalitet som gäller, främst för att säkra de värden man redan har. Guldet fortsätter att stiga 2011, 2000 dollar per uns är ett helt rimligt prospekt utifrån scenariot.


Kanske skulle USA byta namn, med tanke på att det snart inte finns en enda gemensam nämnare kvar med andan och visionen vilken grundlade Amerika.


De internationella bankirerna placerade i City Of London låg på som blodiglar redan från början av Republikens stiftan, de satte dit trojan efter trojan i landet som utmanade deras herravälde, med en utveckling givande anglosubversiv hemsökelse och korruption på alla nivåer, från konstitution och lag, till stat och företag. United States Of Kafka?


I nyheterna syns bolåneskandalen igen, förluster i storleksordningen av biljoner registreras i historierullorna. Som tidigare rapporterat har flera partier stämt Countrywide för att ha skapat helt falska lån. Andra praktiserade lika vansinnigt till exponeringen i att många andra spelare tappar enorma summor i återköp av giftiga skräppapper.


Man må undra varför det tog så lång tid innan lagen ens reagerade på ett så gigantiskt bedrägeri, och varför kriminella anklagelser inte påfördes av myndigheterna. Och hur är det med ratingbyråerna, skyldiga som synden, S&P, Moody´s och Fitch? De var sannerligen högst smorda i spelet.


Fed utförde mutorna genom att backa upp usla papper, särskilt i Europa, vilket effektivt köpte upp 60% av den oätliga dumpen av nonsenspapper.


I princip är det vad den kosmiskt stora insatsen på 13,8 biljoner dollar som Fed lånade ut gick ut på. Här ligger anledningen till att Fed inte öppet ville deklarera vilka som hade fått pengar, tills Bloomberg, hör och häpna, åtalade Fed, uppbackat av krav från Federala Appellationsdomstolen, hör och häpna.


Men artiklar tryckta för den amerikanska pressen nämner inte vad vi till exempel skriver här. Man täcker upp för Fed, Wall Street och ansvariga inom adminstrationen.


Om man såg kopplingen mellan ägarna av Fed och ägarna av stor internationell media så skulle väl somliga misstänka ett smärre uppsåt.

The Council on Foreign Relations is ”the establishment.” Not only does it have influence and power in key decision-making positions at the highest levels of government to apply pressure from above, but it also announces and uses individuals and groups to bring pressure from below, to justify the high level decisions for converting the U.S from a sovereign Constitutional Republic into a servile member state of a one-world dictatorship.”  F d Kongressledamot, John Rarick, 1971

Leverantörerna av CDO´s sålde pappren (finansiell mjältbrand) med AAA gradiga betyg, emedan de var BBB. Skillnaden är en 10:a för AAA och 4:a för BBB. Lögner svepte in hela sfären där Fed var den dolda dirigenten i bedrägeriet. Sedan så förelåg ju den politiska och statliga delaktigheten. Politiker och andra statligt anställda betalades via kampanjdonationer, och andra verktyg. Man jackade inte bara Fannie, Freddie, Ginnie och FHA, man betalade vem som än stod på tur, upp till 2008 och Subprime ALT-A skandalen.


Man fortsätter än idag. Biljoner av dollar stals och staten med sin uppbackning av skattebetalaren somfick stå och hålla avträdet. Varningar började bli synliga i November 2004, med Case-Schiller fallet noterat sex månader senare, och inte ens ett år efter detta var det många som vågade tala om saken, av de som kände till det.


Även om bankerna visste rakt igenom hela 2007 att spelet var på upprullning sålde man intensivt sitt skräp till när och fjärran. De var proffs inom sitt specifika gebit, de visste mycket väl vad de gjorde.


Trots alla dessa utredningar är det hittills inte en enda individ som har berättat varför de agerade på detta vis. Den enda förklaring som hördes var ifrån flugornas herre, Goldman Sachs VD, Lloyd ”void” Blankfein, när han stipulerade att man ”utförde Guds arbete”.


Givetvis existerar en gemensam nämnare någonstans, eftersom hela paradigmet, med alla dessa dokument och stämplar, måste godkännas och släppas ut ifrån den höga skorstenen. Vissa dokument ifrån ett par specifika tankesmedjor ifrån 80-talet kanske kan hjälpa till här, en fråga vi återkommer till när vi har bearbetat tillräckligt med text.


Långt senare, biljoner med dollar förintade, är det till slut somliga som säger: nog, nu räcker det, vilket syns i antalet registrerade brottsmål, ett trendbrott.


Bank Of America kan plockas ned efter att ha köpt Countrywide. Förlusterna räknas till över 200 miljarder dollar, återköpen kan mycket väl överstiga 1 biljon dollar. Det inkluderar inte de mer än 400 miljarder dollar i förluster skattebetalarna suger upp via förlusterna i de zombiefierade fastighetsbolagen.


Därefter väntar vi oss en störtflod av individuella RICO mål, och Grupprättegångar. Men de högsta brottslingarna undslipper buren tills vidare, de äger ju det mesta, och köper sig enkelt ur olägenheter. Men de har gått för långt, allt når en ny brytpunkt förr eller senare. Route 66 utstakad i dagens namn, via dolorosa, pekar mot inflation, deflationsbetonad depression, och slutligen…revolution.


Vi behöver ny världsordning” – Rubrik i Brännpunkt, SvD, 29 Oktober, 2008, undertecknat Bo Ekman, Tällberg Foundation


http://blombladivinden.wordpress.com/2011/05/30/tjuvarnas-paradis/

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 maj 2011 21:08

Jaha så har jag än en gång fått mina fördomar bekräftade ;)


Kolla in det här!!!         

Av Stig Olsson - 30 maj 2011 17:40

Jag är så trött på allt skräp som politiker lovar så fort det är nära valen och sen när de vunnit så struntar de totalt i att uppfylla alla sina vallöften... Idag har jag slösat bort en massa tid på att överklaga ett helidiotiskt beslut som Stockholms läns landsting tagit, men jag skriver mer om det nån annan dag, för nu är jag bara LESS LESS LESS på allt som har med myndigheter som säger sig följa politiska beslut att göra... JUST FED UP!!!


En sak bara innan jag slutar skriva texten själv... För mig som sitter i elrulle så fort jag ska ut så utsätts jag för resultaten av politikers beslut. Det jag tänker på är så självklart och enkelt, men ack så svårt att förverkliga och det gäller det här med att komma fram eller till saker när jag är ute.


År 2000 beslutade Göran Perssons regering att före utgången av december månads utgång år 2010 skulle hela landet Sverige vara tillgängligt... Hur tror du att det gick? Helt rätt... Politikerna, länen, kommunerna har inte ens nått hälften av alla mål som så vitt och brett utlovades av regeringen Persson...


Läs här nedan mer konkret VAD dom lovade och håll med om att det ser jättebra ut, men verkligheten slår mig i ansiktet varje gång jag ska utomhus... Sanningen är att politikerna i vårt land totalstruntar i vad som händer, bara de får sitta med sina feta löner, mutor och styrelsearvoden!!!


Enkelt avhjälpta hinder, lagen som inte efterlevs, eller?


År 2000 antog Riksdagen en nationell handlingsplan ”Från patient till medborgare”, som en del i handlingsplanen skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas och det skall vara gjort innan 2010 års utgång. Det innebär att publika lokaler samt allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för individer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga!


Enligt 17 kap 21 a § plan- och bygglagen står det följande, ”21 a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146).”


Vad är då ett enkelt avhjälp hinder?


”Det handlar om att åtgärda olika typer av brister i den fysiska miljön. Föreskrifterna anger vilka åtgärder som omfattas. Till föreskrifterna finns allmänna råd som beskriver hur bristerna kan åtgärdas.
Reglerna omfattar:

  • mindre nivåskillnader, tunga dörrar
  • kontrastmarkeringar
  • varningsmarkeringar
  • skyltning
  • belysning
  • balansstöd (ledstänger)
  • ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
  • fast inredning (gäller för publika lokaler)
  • parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
  • lekplatser (gäller för allmän plats)” Källa: Boverket

Vilka platser och lokaler är det som berörs?

”Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser.” Källa: Boverket


Vem ansvarar?

”Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls.” Källa: Boverket


Vad händer om inte lagen efterlevs?

”Det är kommunens (byggnadsnämndens) uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.” Källa: Boverket


Trots denna lag så hände ändå ingenting!?!?


Vad säger det? Jo, skit i allt, låt "dom" slita och plågas... DET är vad jag läser in i hela det här skämtet som kallas politik!!!


Min dröm är att vi, folket, avskaffar politikerna och sen hyr in proffs på alla olika platser. 

Sedan får de konkreta arbetsuppgifter och sköts inte dom så får dom helt enkelt sparken, självklart utan feta fallskärmar!!!


Mmmmm ljuva dröm.... Jag ser det perfekta samhället framför mig   

Av Stig Olsson - 29 maj 2011 23:13

Varför är vi människor så destruktiva och elaka? Vi är t o m elaka mot vår nästa, oavsett var de kommer ifrån, det kan vara allt från en familjemedlem till någon från ett annat land!?!?


Jag filosoferade över det här ett tag och sen ut på youtube och hittade en man som med mycket enkla och självklara ord förklarar hur det ligger till. Jag kände mig mycket ödmjuk inför denne mans vishet. 


För att få lite lugn och ro i själen tycker jag du ska se dessa lite drygt 6 minuter och jag lovar att du får en tankeställare, men också känna glädje i det han säger, det hände mig i alla fall... 

Av Stig Olsson - 29 maj 2011 18:15

Jag vet att ingen i Sverige verkar vilja veta sanningen om vad som verkligen händer både här hemma och runtom i världen. Däremot kommer jag aldrig att sluta skriva om saker jag tycker är livsviktigt för oss alla att känna till, för endast då kan vi motarbeta alla förtryck som pågår överallt numera. 


En sak jag skrivit om förut, och som numera inte bara gäller husägare, utan det gäller varenda människa på vår planet. 


Sedan många år finns det ett övervakningssystem som heter Echelon, det är ett samarbete mellan flera länder som ligger bakom och organisationen kallas AUSCANNZUKUS. Det är en hopslagning av de länder som ligger bakom och det är Australien, Canada, New Zeeland, United Kingdom och USA. 


Det läskigaste med Echelon/AUSCANNZUKUS är det här:


Varje telefonsamtal, vare sig mobil/fast telefon, e-post, webbplatser du besöker, din shopping, sociala nätverk etc. VARJE liten knapptryckning du gör spelas in och analyseras och varje telefonsamtal du gör registreras!!! 


Vad du än gör så tro inte att jag ljuger, för detta är sanningen och inget annat!!!


Innan jag flyttade ner till Sthlm bodde jag i eget hus och där hade alla husägare en helt vanlig elmätare som uppdaterades manuellt en gång per år. 

Men runt 2008-2009 blev det ändring på detta. Då installerades det mätare som kunde läsa av all elförbrukning ner ända till sekundsförbrukningen och detta kan bara göras via bredbandsteknik. 


Självklart sas det att allas elförbrukning skulle kunna minskas just pga alla dessa finesser. Däremot sa ingen, självklart, att genom denna nya teknik följde det med ett nytt sätt att via radiovågsteknik kunna "se", med hjälp av radiovågor, ALLT och ALLA som fanns i ALLA BYGGNADER!!!


Några elmätare som finns utplacerade idag är den här mätaren:

echelon_duke_smartmeter

OBS!!! LÄGG MÄRKE TILL VEM SOM ÄGER MÄTUTRUSTNINGEN!!! ECHELON 


Det här handlar alltså om ren övervakning av oss människor. En övervakning som många kanske inte ens kan förstå VARFÖR ens... Tyvärr har det gått så långt att vi i mer än 10 år redan lever i en ännu värre värld än George Orwell förutpådde med sin bok 1984... mycket värre till och med!


Den här bilden säger egentligen allt:

big brother


För så är det numera, det är ett faktum helt enkelt. Och hur går det till tänker du kanske!?!?


OM du verkligen är intresserad så följer här en hel del informationstext. Börjar du läsa den så fattar du det mesta även om du skulle ha så låg teknikkunskap som mig :) 

Men jag fattar texten och den skrämmer livet ur mig, för jag förstår också att vi inte har något privatliv längre. 


Nu kanske någon säger typ "Vad gör det mig, jag har inget att dölja. Det är bara tjyvar och banditer som ska börja bli rädda, inte jag"... Det är den absolut vanligaste saken jag hör. Men om jag förklarar för dig att "makten" faktiskt kan se dig gå på toaletten och vad du gör där!!! Eller varför inte när de spelar in när du och din maka älskar??? Hur känns det då? Inte så bra antar jag, för allt som spelas in kan också komma att missbrukas och hamna ute på internet. INGET ÄR HEMLIGT ELLER PERSONLIGT LÄNGRE, OM VI INTE GÖR NÅT ÅT DET!!!


Jag gör vad jag kan genom att informera... Här är texten:Trådlös överföring ger ytterligare ett tillskott till den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen.
Den gamla typen av elmätare har en skiva som drivs runt av magnetfält.
Magnetfälten följer växelströmmensväxlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökandeavstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som är bäst för elöverkänsliga. Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken imätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger lågfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.


De tre vanligaste metoderna för fjärravläsning av elmätare är:

1. Mätarställningen skickas med lågfrekvent bärvåg över elledningarna.
Systemet använder frekvenser mellan 40000 och 70000 Hz. De elektromagnetiska störningarna
omkring elledningarna liknar demomkring bildskärmar. I jämförelse med växelströmmens 50 Hz är bärvågens frekvens hög, vilket gör att signalen inte kan passera en transformator.
Avläsning måste göras från varje transformatorstation som abonnenter är anslutna till.
Dataöverföringskapaciteten är tillräckligt hög för att alla elmätare ska
hinna läsas av under en natt. Vattenfall, som använder systemet, låter det vara igång dygnet runt för att se att det inte är något avbrott i ledningarna ut till abonnenterna. Hur andra nätägare gör är inte känt.
2. Mätarställningen skickas trådlöst, antingen på egen frekvens på drygt 400 MHz eller via mobilnätet. Detta system för fjärravläsning sänder vanligtvis en gång per dygn och har visat sig ge minst problem för elöverkänsliga. Avläsning av en elmätare tar någon minut och det är bara då som elmätaren
sänder radiofrekvent strålning till basstationen. Övrig tid ger den inte mer störningar än andra vanliga elektroniska apparater. Den som bor i närheten av basstationen kommer dock att utsättas för mer strålning. En basstation kan läsa av flera hundra abonnenter och vara igång flera timmar på natten.
3. Mätarställningen skickas över elledningarna med en bärvåg på 100 eller 700 Hz, källorna är inte
samstämmiga. Systemet har bara en tillverkare och heter Turtle. Den lågfrekventa bärvågen ger Turtle unika egenskaper. Avläsning kan ske på över 20 mils avstånd och göras genom tre transformatorer. En installation av Turtle kan alltså påverka en stor del av elnätet. Överföringskapaciteten är låg, det tar 27 timmar att läsa av en elmätare, och det betyder att systemet måste vara igång dygnet runt för att hinna läsa av alla.

Det finns två andra metoder för fjärravläsning över stora områden som ger en minimal försämring av elmiljön, men som ingen verkar använda. Avläsning via fasta telefonnätet och fast bredbandsanslutning. I tätorter kan det också vara möjligt att dra speciella signalkablar.
 
Nätägarna har själva valt system för fjärravläsning och att ha dessa igång dygnet runt eller periodvis varje dygn. För att minimera störningar är det önskvärt att bara ha systemen igång den tid som behövs för avläsningen en gång per månad. Mätarställningar för timmar och dygn kan lagras i elmätarna tills de
läses av.

Manuell avläsning av gamla elmätare med roterande skiva ger ingen försämring av elmiljön.
 
Nätägare:
Bolaget som äger elmätaren och elnätet i området.

Elnätskommunikation:
Att sända data via elledningarna kallas elnätskommunikation eller powerline communication, PLC

Frekvensområde och störningar.

EU har avsatt 3 kHz till 148,5 kHz för elnätskommunikation. Mest använt är området 3 kHz till 95 kHz. Enligt Elforsk ligger signalerna för elnätskommunikation i nivå med maximalt tillåtna störningar i elnätet.
 
CENELEC EN 50065-1 Signalling on Low-Voltage Electrical Installations in the Frequency Range 3 kHz to 148,5 kHz Part 1: General Requirements, Frequency Bands and Electromagnetic Disturbances.
Trådlöst:
Avläsning av elmätare kan göras via radio på 440 MHz och mobilnäten på 900 och 1800 MHz.

Telefon:
Det miljövänliga alternativet för fjärravläsning är via fast telefon eller bredbandsanslutning.

Så här bestämdes elmätarbytet:
2003 godkände riksdagen att regeringen fick ändra mätförordningen och införa en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Inget sades om hur avläsningen skulle gå till. Månadsvis avläsning ska införas senast 1 juli 2009. Prop 2002/03:85, Näringsutskottets betänkande
2002/03:NU11.

Regeringen var medveten om att månadsvis avläsning i praktiken innebär fjärravlästa elmätare. "Ett
införande av månadsvis avläsning innebär även en utveckling mot användning av fjärravlästa system
vilket underlättar avläsning av elmätare med tätare intervall." Prop 2002/03:85 sid 33. Dyrt. "Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för ett införande av månadsvis avläsning till ca 10
miljarder kronor i investering." Prop 2002/03:85 sid 33.
 
Kunderna får betala.

Orden hälsa,hälsoeffekter eller miljö gick inte att hitta i propositionens avsnitt omf järravläsning. Inte heller remissinstanserna tog upp frågan.

Går det att slippa fjärravläsning?
Det är främst elnätskommunikation som har inneburit kraftigt förvärrade besvär hos elöverkänsliga. Efter en trög inledning har det nu inletts ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och nätägarna för att finna lösningar som båda parter är nöjda med. Hittills har elöverkänsliga i vissa fall sluppit att få sina elmätare utbytta och själva läst av mätarställningen. Det har hjälpt föga vid elnätskommunikation då störningarna sprids i elnätet från grannarnas elmätare och apparaten som gör avläsningarna. Några färdiga och testade tekniska lösningar för att inte få in störningarna via elledningarna i bostaden finns ännu inte. Mätförordningarna, både nuvarande och kommande, innebär en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna. Det kommer antagligen att göra det svårt att få läsa av sin elmätare själv och på så sätt slippa fjärravläsning. Mätförordningen som gäller fram till 1:a juli 2009 kräver avläsning minst en gång per år. Det innebär inget brott mot mätförordningen om abonnenten
missar att läsa av sin mätare någon månad. Nätägaren äger elmätaren och bestämmer över den.
 
Många slåss om elmätarmiljarder
  
Smart Grid System

 


 

Meregio Links Side
 EUs "Facets" Project
Jag tappar hellre mitt Barn än min Mobil!

eller

hur jag lärde mig att älska Masten.
En liten annorlunda Berättelse om Mikrovågor


Av Stig Olsson - 29 maj 2011 17:02

Ja då var det dags igen :) Här kommer visdomsord från en äldre kvinna som vet vad livet handlar om och det är såklart min underbara Kanadamoster som skickat mig det här :)


Läs och bli lite klokare du med!!!   WHAT I OWE MY MOTHER: 


1. My mother taught me TO APPRECIATE A JOB WELL DONE.
'If you're going to kill each other, do it outside.. I just finished cleaning.' 

2. My mother taught me RELIGION
 .
'You better pray that this will come out of the carpet.'

3. My mother taught me about TIME TRAVEL 
'If you don't straighten up, I'm going to knock you into the middle of next week!'

4. My mother taught me LOGIC .
' Because I said so, that's why.'

5.My mother taught me MORE LOGIC
 .
'If you fall out of that swing and break your neck, you're not going to the store with me.' 

6. My mother taught me FORESIGHT.
'Make sure you wear clean underwear, in case you're in an accident.' 

7. My mother taught me IRONY.
'Keep crying, and I'll give you something to cry about.'

8. My mother taught me about the science of OSMOSIS.
'Shut your mouth and eat your supper.' 

9. My mother taught me about CONTORTIONISM
 .
'Will you look at that dirt on the back of your neck!'

10. My mother taught me about STAMINA 
'You'll sit there until all that SOUP is gone.'

11. My mother taught me about WEATHER ..
'This room of yours looks as if a tornado went through it.'

12. My mother taught me about HYPOCRISY 
'If I told you once, I've told you a million times. Don't exaggerate!'

13. My mother taught me the CIRCLE OF LIFE
 .
'I brought you into this world, and I can take you out.' 

14. My mother taught me about BEHAVIOUR MODIFICATION.
'Stop acting like your father!'

15. My mother taught me about ENVY.
'There are millions of less fortunate children in this world who don't have wonderful parents like you do..' 

16. My mother taught me about ANTICIPATION.
'Just wait until we get home.'

17. My mother taught me about RECEIVING
 .
'You are going to get it when you get home!'

18. My mother taught me MEDICAL SCIENCE.
'If you don't stop crossing your eyes, they are going to get stuck that way.'

19. My mother taught me ESP .
'Put your sweater on; don't you think I know when you are cold?'

20. My mother taught me HUMOR .
'When that lawn mower cuts off your toes, don't come running to me..'

21. My mother taught me HOW TO BECOME AN ADULT
 .
'If you don't eat your vegetables, you'll never grow up.' 

22. My mother taught me GENETICS.
'You're just like your father.'

23.
 My mother taught me about my ROOTS.
'Shut that door behind you. Do you think you were born in a barn?' 

24. My mother taught me WISDOM.
'When you get to be my age, you'll understand.'

25. And my favourite: 
My mother taught me about JUSTICE
'One day you'll have kids, and I hope they turn out just like you
.’

Av Stig Olsson - 29 maj 2011 01:43

Jag är en stoooor beundrare av den kloka kvinnan Tanja Bergkvist och det blir t o m roligt när hon i den här videon plockar hem poäng efter poäng på detta vansinne som feminist-/genusmaffian hittat på, dvs att ALLT ska könsbestämmas!?!?


Fast det allra värsta kanske ändå är att genusgalningarna får tiotals miljoner varje år att forska för!?!?! Snacka om slöseri med pengar, men då finns det tydligen inga gränser alls på idiotin!!!


Så tillåt dig att njuta en halvtimme av denna mycket begåvade matematiker och hennes förmåga att belysa sanningen på ett kul sätt :DTanja Bergkvist - Genusvansinne och fördumningsindustri


Tanja Bergkvist - Genusvansinne och fördumningsindustri from LvMI Sverige on Vimeo.

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se