Alla inlägg under februari 2013

Av Stig Olsson - 28 februari 2013 22:47

Jag hade svårt att se den här videon! Kom ihåg... se på egen risk!


ANNONS
ANNONS
Av Stig Olsson - 28 februari 2013 12:28

Nu har jag suttit och sökt efter lämpliga texter ur vilka jag kan hitta bra meningar, formuleringar etc för att kunna skicka in min överklagan till Kammarräten om min personliga assistans. LSS alltså... Jag har inte känt mig så kränkt, förolämpad och utsatt som jag gör nu!


Det här är en renodlad och oförfalskad rasism, diskriminering, kränkning mm som vida överstiger det PK-kärringarna satt och ljög ihop i Uppdrag Granskning för nån månad sedan! Jag blir så arg när jag ser att de sitter och hittar på saker som inte stämmer, men i sin journalistiska "gärning" vägrar skriva om hur staten beter sig mot en av de mest utsatta "grupperna" i det svenska samhället, nämligen vi funktionsnedsatta "funkisar"!!!

Men eftersom de troligen inte kan tjäna några egna pengar på detta så har de uppenbarligen gjort ett aktivt val genom att i stället förhäva sin egen förträfflighet... JAG SPYR PÅ DOM ALLA!!!


OK, back to början igen... Eftersom jag ska överklaga denna vansinniga dom där man inte ens bryr sig om att kommentera alla de punkter jag tidigare överklagat så kan jag troligen bara förvänta mig en liknande behandling även i Kammarrätten... Men jag ska iaf försöka!!!


Därför kan jag heller inte klistra in denna helt underbara text jag hittade på nätet när jag sökte annan info... och den är så väl värd att läsa!!! Se här nedan:


Tänk om LSS var en lag alla följde


I natt jag drömde

med svensk text av Cornelius Vreeswijk var på 6o-talet en av mina Cornelius favoriter.


Fortsättningen ”…något som jag aldrig drömt förut” kanske inte stämmer med min återkommande dröm om att LSS fungerar som det var tänkt, att min son och hans kamrater med grava funktionshinder är väl omhändertagna av samhället i enlighet med våra goda lagar.


Visan handlade om ”fred på jorden” vilket kanske är en utopi. Men att vi i Sverige kan ge personer med funktionshinder goda livsvillkor och ett liv som alla andras är definitivt möjligt om samhällets gemensamma attityder är rätt.


Tänk om humanism inte var ett ”parti” utan en egenskap hos det Svenska folket.


Tänk om solidaritet inte var ett missbrukat ord utan hade sin ursprungliga betydelse.


Tänk om politiker var föredömen i etik och moral.


Tänk om tidningsartiklar, debatter etc. handlade om hur väl våra personer med funktionsnedsättning tas om hand i Sverige, inte om skenande kostnader.


Tänk om alla våra politiker, ansvariga kommuntjänstemän och SKL pratade om de goda lagar och FN konventioner som finns för att kompensera för de som har något funktionhinder så att de skall få ett liv som alla andra.


Tänk om alla kommuner följde dessa lagar och konventioner med glädje och att domstolarna i sina domar ser till dessa lagars yttersta syfte och inte bokstäver.


Tänk om socialstyrelsen föreskrifter, uppföljningar och rapporter togs på yttersta allvar.


Tänk om varje person med funktionshinder fick den Individuella plan, Genomförandeplan, Handlingsplan, Habiliteringsplan, etc. som dennes funktionsnedsättning förutsätter.


Tänk om varje person på särskilt boende fick ”den personal som behövs för att meddela god omsorg” och att ”personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för varje specifik uppgift” .*


Tänk om uppföljningarna och rapporterna kring LSS handlade om kvalitén i verksamheten och inte bara om kostnader.


Tänk om LSS-handläggarna var de funktionshindrades ”ombudsman” och den som var specialisten på att skräddarsy insatser efter varje persons individuella behov!


Tänk om vi föräldrar till funktionshindrade skulle våga bli gamla förvissade om att våra ”barn” har en god omsorg från ansvarig kommun som ger de goda livsvillkor våra lagar föreskriver!


Utdrag ur LSS

 

http://www.fubbloggen.se/2013/01/28/tank-om-lss-var-en-lag-alla-foljde

Av Stig Olsson - 27 februari 2013 17:34

Hej alla FB-vänner! :)

Jag har bestämt mig för att hjälpa till att sälja en tidning. Det blir första gången i detta mitt liv :)

Tidningen heter Nya Tider och kommer en gång i veckan. Helår kostar 545 kr, halvår 285 kr, kvartal 149 kr. Tidningen är politiskt obunden och skriver om alternativa nyheter För att teckna en prenumeration så skicka ett mail (stig@cyberliv.se) till mig med namn och adress, så får du en faktura ungefär med första tidningen! ;)

Var med på att hjälpa denna tidning till ett berättigat presstöd, jämfört med Aftonbladet, Expressen, Svd och DN som tillsammans får ca 500 miljoner, trots att de går med miljoner i vinst!?!?

Stötta de små i stället, tycker jag!

http://www.nyatider.nu  

Av Stig Olsson - 27 februari 2013 11:53

Hur många har läst om elöverkänslighet och faktiskt förstår att det som sägs är sant? För antalet som är överkänsliga bara ökar och därmed också alla deras problem att bara kunna få överleva i en dräglig miljö!


Jag ska inte skriva mer än att jag hoppas du läser nedanstående berättelse från en kvinna som lever mitt i detta helvete dagligen sedan en längre tid tillbaka. 


För din info vill jag bara säga att jag klippt lite i hennes blogginlägg, så om du vill läsa hela (vilket jag rekommenderar) så är det bara att klicka på länken längst ner :)


 

 

EU-rådet

 

EU-rådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 och uppmanar staterna att minska strålningen  i vår livsmiljö och att de skall skydda de elöverkänsliga. Man uppmanar också att inte sätta in trådlöst i skolorna eftersom barn är mycket känsligare. Se hela resolutionen i min blogg Här


EU-rådet uppmärksamma problemet med denna ohälsa som de beskriver som intolerans mot elektromagnetisk  strålning, vilket bekräftar att denna specifika ohälsa är ett problem inom hela Europa. EU-rådet skriver  följande:

8.1.4 ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av strålningsfria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket;

Socialstyrelsen

Elöverkänslighet är ett erkänt funktionshinder

Socialstyrelsen skriver i januari 2012  att landsting och kommuner  själva bestämmer om de vill inrätta elsanerade rum eller lågstrålande zoner. De skriver:

Varje landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum, men Socialstyrelsens syn är att det gör man med hänsyn till patienterna,  – – – – – -    Det framgår tydligt av vår hemsida att Socialstyrelsen uppmanar sjukvårdspersonal att ta de elöverkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom, – – – 

Personligt

Här nedan har jag tecknat ner mer personligt om hur  det är att leva som elöverkänslig i ett samhälle där strålningen hela tiden ökar. I ett samhälle där man känner sig både hjälplös, skyddslös och rättslös, trots alla fina lagar vi har, trots att vi lever i en demokrati. Min personliga reflektion är dock tvivlande huruvida vi i dagens Sverige lever i ett demokratiskt samhälle med mänskliga rättigheter.

Detta hände mig

Jag blev elöverkänslig på grund av en bildskärmsskada på mitt arbete hösten  1991. Jag arbetade då som handläggare på miljöenheten på länsstyrelsen Kalmar län och ingick i miljöövervakningsgruppen. Jag, som så många andra, blev skadad när jag  fick en ny bildskärm som hade mycket hög strålning, så hög strålning att mina amalgamplomber sprack sönder. Det var den nyaste plomben,  4 år gammal,  som sprack först och som innehöll mest kvicksilver. Den starka strålningen från bildskärmen förångade kvicksilvret vilket senare har konstaterats i en studie.


Hösten 1994 tvingades jag sjukskriva mig helt. Försökte åter gå till mitt arbete 2007 efter att man reducerat de elektromagnetiska fälten i ett rum och köpt in en elsanerad dator.  Men på grund av att vissa anställda intill mitt rum hade mobiltelefoner påslagen trots att  det fanns fast telefon, tvingades jag ge upp efter 8 månader.

Det enda som hjälpt mig att bli bättre från elöverkänsligheten var  B12-sprutor som jag tog var tredje dag under flera års tid. En utredning hade dokumenterat svår B12-brist i ryggmärgsvätskan, men företagsläkaren struntade i det och därmed försenades en möjlig väg till förbättring. Förbättringen innebar att jag blev lika sjuk men återhämtade mig snabbare. Om det tog ett halvår tidigare tog det nu ett par dagar eller en vecka att återhämta mig.

Flyttat sju gånger

På grund av min elöverkänslighet har jag flyttat totalt 7 gånger.  Sedan 1997 har jag flyttat 6 gånger. Det har alltid varit omgivningen som orsakat att jag tvingats flytta. Sista gången jag flyttade var från Igelösa i Kalmar kommun. Jag tvingades flytta därifrån efter att en privatperson Niklas Gunhamn satt en sändare på en silo 2 km söder om mig. En person som arbetade på högskolan i Kalmar nyttjade det trådlösa systemet och bodde 2 km väster om mig. Enligt denna person var det enkelt att skärma av eller byta antennen. Niklas Gunhamn vägrade åtgärda antennen trots att han visste hans signalsystem orsakade mig ohälsa. Miljödomstolen i Växjö ålade Kalmar kommun att utreda varför Gunhamn hade lagt en lob rakt på min fastighet. Strålningen var högre i mitt hus än hos den person som nyttjade kommunikationssystemet. Kalmar kommun lät ärendet ligga och till slut flyttade jag därifrån. Jag hade då bekostat en elsanering av huset.


Hur jag upptäckte sändaren på silon? Mycket enkelt jag blev plötsligt väldigt strålsjuk en morgon när jag äter frukost. Så småningom fick jag möjlighet att låna en mätare och kunde då pejla in var sändaren satt.

Nu har jag fått problem igen efter 4 år på det nya stället. Strålsjukan orsakar mig så mycket obehag och smärta att jag  inte står ut längre och vill flytta igen men har inte råd nu. Man plågas dygnet runt dag ut och dag in.


I april 2011 fick jag problem med en radiosignal rakt söderut från min fastighet genom skogen. Jag blir sjuk och känner igen vissa symtom som jag kan relatera till artificiell strålningen därför upptäcker jag radiosignalen. Nu har jag egna mätinstrument och hittar en signal som också ligger  på min fastighet. Den här signalen spelade jag  in. Under sommaren ökade strålningen markant och än värre blev det strax före jul. Men under hösten hade jag haft konstant hjärtarytmi som gjorde att jag hade svårt att somna. Denna hjärtarytmi konstaterades på vårdcentralen.


Av en slump kollar jag Net1:s täckningskarta och ser nu att jag har täckning inomhus och ser också att Net1 har en sändare rakt söder ut 7,8 km från min  fastighet i Trullefjäll Torsås kommun. Jag kontaktar Net1  och hjärtarytmin försvinner efter någon dag. Men strålningen ökar ändå i huset och nu är det olidligt. Jag kan enbart konstatera att jag står inte ut att leva med denna smärta som deras sändarsystem åsamkar mig. De nyttjar CDMA-tekniken i 450 MHz frekvensområde. Deras signalsystem tränger igenom allt, inte bara tjocka väggar utan även avskärmande tyger som annars skyddar mot högre frekvenser som GSM och 3G.   Enligt PTS beräkningar skall Net1:s signal inte ens vara så stark utomhus som den är nu inne i mitt hus.  Men det är svårt att vara säker på vad det är för  typ av signal, man behöver en frekvensanalysator för att se vilka signaler som finns i boende miljön och vilka som är starkast.

Symtom när jag blir strålsjuk

Ständigt ont i huvudet och det svider och bränner i huvudet. Jag får sår eller blåsor i hårbottnen som bränner. Sveda och irritation i luftvägarna, sveda i matstrupe och mage, diarré. Värk i ansiktet och särskilt i skallbenet bakom öronen som går ner i käkbenen i en skärande smärta, har svårt att tugga. Samma smärta har jag fått i en del av fötternas strålben. Det sticker i hela kroppen som nålar och huden är fläckvis bortdomnad. Mer eller mindre kraftig hjärtarytmi och bröstsmärtor.Värk och stel i muskler och ofta kramper i ben och fötter. Ibland drar musklerna ihop sig okontrollerat oftast i vadmusklerna. Sveda i ögonen som tåras har svårt att hålla dem öppna precis som vid starkt solsken i snölandskap. Stress orsakar hjärnkaos ADHD-liknande symtom. Före skadan var jag mycket stresstålig.

Hur avskärma strålningen? Så här gjorde jag, men nu är det inte tillräckligt eftersom strålningen blir alltmer intensiv.

Jag sover i en avskärmad baldakin. Jag har försökt sova utan baldakinen, för jag tycker det är trist att behöva ligga innestängd i en baldakin. Men jag sover dåligt då och får en svidande värk i huden, ständig huvudvärk och får värk i kroppen. Jag kan bara konstatera att jag mår bäst av att sova i baldakinen.


I huset har jag bytt till skärmade kablar och trepoliga strömbrytare och en trepolig huvudströmbrytare som stänger av strömmen i större delen av huset på natten (bara det livsnödvändiga är på kyl/frys någon lampa och för värmesystem). Man placerar alla maskiner i ena delen av huset. Datorn jordat strålningsskydd och avskärmad mus och tangentbord och skärmade sladdar. De extremt skadade tvingas dock leva helt elfrittt och nyttjar gas och ved. Oftast läker man så sakteligen och klarar lite vanlig el som lampor etc så småningom och har bara problem med den digitala mobilstrålningen.


Det är den nya teknikens apparatur som är det största problemet, vilket även innefattar den nya typen elstängsel. Tyvärr är det oftast den elsnåla nya tekniken som är det största problemet. Och det betyder att man måste utveckla en tekniken som inte skadar hälsan/nervsystemet.


Man erkänner att mobilstrålningen är så stark att den kan påverka annan elektronik, samtidigt påstår man att biologiska varelser som har en biologisk elektronik INTE kan störas av den starka mobilstrålningen, trots att man vet att den biologiska elektroniken jobbar på mycket, mycket svaga impulser långt under det satta gränsvärdet 10 watt per kvadratmeter. Men man erkänner alltså att annan elektronisk teknik kan störas långt under de rekommenderade gränsvärdena!


Av samma skäl avskärmar man den elektroniska utrustningen på sjukhus så att den fungerar säkert till 100 %. Men som sagt människornas biologiska elektronik kan absolut INTE påverkas enligt Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.


De som redan fått skador i sitt biologiska elektroniksystem (bland dessa ingår jag alltså själv) har också börjat skärma av sig. Detta för att minska de elektroniska störningarna, som stör den biologiska elektroniken, så att en normal kroppsfunktion kan upprätthållas så långt det nu är möjligt. Men det är svårt att skärma av allt eftersom biologiskt liv är långt mer välgjort och finkänsligt än grovt tillyxad digitalteknik.


Egentligen vill jag flytta härifrån då strålningen blir allt värre och jag blir allt sämre igen. Men jag har inte råd att flytta en gång till. Har flyttat 6 gånger på grund av strålningen från omgivningen. Det hjälper inte att elsanera i huset för att kunna leva så normalt som möjligt när strålningen från omgivningen från sändare, grannar gör mig sjuk. På grund av att Socialstyrelsen inte erkänner denna strålsjuka och elöverkänslighet trots miljoner vittnesmål både här i Sverige och utomlands så  är man skyddslös och rättslös. Man känner sig kränkt, som om jag skulle vara oförmögen att begripa vad jag blir sjuk av ????


Men det är ju bestämt så i den offentliga makten, att det inte på några som helst villkor skall erkännas att strålningen är hälsovådlig. Det gynnar ju inte mobilindustrin. Fast det gynnar ju inte befolkningen heller, för  vem skall hålla samhället på fötter om större delen av befolkningen inte tål mobilstrålningen, eller får hjärntumörer som skadar hjärnan?  För att rädda ekonomin förbrukar man folkhälsokapitalet för framtiden. Man borde  faktiskt anta en försiktighetsprincip för barnen, men inte ens det. Den offentliga makten tycks leva i vaneföreställningen att Sverige skall vara ett ledande teknikland?  De tycks inte vara medvetna om att det är på bekostnad av  vår unga generation som skall ta över landet.


Internet referens: http://solveig21miljoblogg.wordpress.com/att-leva-som-eloverkanslig/

Av Stig Olsson - 26 februari 2013 12:11

Jag tycker det är konstigt att det inte skrivs eller protesteras mer när staten begår ett så stort brott som detta enorma och totalt vansinniga bygge faktiskt är!?!? Tänk efter... 53 miljarder som inte ens borde bli nånting!!!

Lägg därtill  ett renoverings- och upprustningsbehov med vårdinvesteringar för 75 miljarder... Det är alltså minst 128 miljarder före år 2040!!! OCH INGA SKATTEBETALARE PROTESTERAR ENS!?!?!?


En sak som politikerna döljer mycket väl är den hemliga agendan att Karolinska Sjukhuset (KS) tyvärr kommer att bli en del av Karolinska INstitutet (KI) dvs ett forskningsställe där det mesta kommer att handla om rena rama Frankensteinforskningen, alltså utvecklingen och skapandet av Artificiell Intelligens (AI).


AI är ett allmänt begrepp som egentligen handlar om att skapa en datorhjärna med en intelligens som är tusenfallt gånger större än mänsklig intelligens, vilket kallas för Singularitet bland forskarna.

Det vi inte ska känna till är att under de 60-70 år man arbetat/forskat/experimenterat så har forskarna varit tvungna att utföra dödliga experiment på människor... för ingen tror väl att AI går att skapa utan att man kopierat tusentals människors hjärnor???


Detta är troligen den största och mest sinnessjuka forskning som någonsin pågått, Hitler inkluderad, och som fått tusentals miljarder i forskningsanslag från alla våra svenska regeringar sedan krigsslutet... OCH UTAN ATT FORSKARNA NÅGON ENDA GÅNG PRESENTERAT EN ENDA FORSKNINGSRAPPORT!?!? 


Normalt utdelas inte en enda spänn i forskningsanslag utan att mottagarna är tvungna att redovisa vad pengarna använts för och till... FORTFARANDE PROTESTRAR INTE FOLKET!?!?! 


Sorry... åter till bygget... Enklast är väl att hänvisa till artikeln nedan, men jag vill ändå att du ska tänka på vad jag skrivit också, för detta skattebrott som alla politiker är skyldiga till och med på är nåt vi måste ta tag i och KRÄVA att de öppet redovisar vilka som fått alla MUT-MILJARDER!!!

Vi måste också se till att detta inte kan hända igen!!!

Prestigebygget en miljardflopp 


 


Sjukhusbygget Nya Karolinska i Solna är ett slöseri i mångmiljardklassen och förvärrar i stället för att lösa Stockholms vårdkris. Det skriver tankesmedjan Timbro i en svidande kritisk rapport.


”Det är att räcka fingret åt de andra vårdverksamheter som lever under extrema besparingskrav i Stockholm idag”, säger rapportförfattaren Anders Lundberg, läkare och utredare, till di.se.


Nya Karolinska kostar 52 miljarder kronor. Det är Sveriges största sjukhusbygge någonsin och ett uppblåst prestigeprojekt som slösat bort miljarder av skattebetalarnas pengar, mitt i en växande vårdkris, menar Anders Lundberg.


Trots jätteinvesteringen blir antalet vårdplatser på det nya sjukhuset 30 procent färre jämfört med idag.

”När man minskar på antalet vårdplatser i ett redan till bristningsgränsen ansträngt system, blir det förstås ett problem”, säger Anders Lundberg.


”Det här är ett tydligt exempel på verklighetsfrånkoppling. Det har handlat om ett stort pampigt sjukhus med arkitektoniska landvinningar och konstinköp för miljoner långt innan man funderat på vårdinnehållet”, fortsätter han.


Den näringslivsfinansierade tankesmedjan Timbro är till vardags en förespråkare av privata inslag i offentliga investeringar, men i rapporten sågar Anders Lundberg landstingspolitikernas upphandling med fotknölarna.


”De har experimenterat med en ny upphandlingsmodell utan att ha tillräcklig kunskap och samtidigt ignorerat de expertråd som hämtats in”, säger han.


Landstinget valde att just för det enorma Karolinskaprojektet experimentera med den i svenska vårdsammanhang nya modell som innefattar privat delfinansiering av offentliga investeringar, i utbyte mot långa driftskontrakt. Modellen kallas OPS, offentlig-privat samverkan.


Hans allvarligaste invändning är att Stockholms läns landstings borgerliga majoritet lade ut jättekontraktet, trots konsulternas protester mot att den enda anbudsgivaren saknade konkurrens.


”Det är omöjligt att uppskatta om slöseriet uppgår till fem, 10 eller 15 miljarder kronor. Men för liknande projekt i Storbritannien har kostnaden varit tiotals procent billigare”, säger Anders Lundberg.


Skanska och brittiska Innisfree rodde hem miljardavtalet om projektering, bygge, drift, underhåll och servicetjänster fram till och med år 2040.


Med tanke på investeringens storlek, 52 miljarder kronor fram till detta år, har också insynen varit under all kritik, menar Anders Lundberg.


”Inte ens den politiska oppositionen har medgetts full insikt, vilket kan anses anmärkningsvärt i en upphandling som sträcker sig ända till 2040”, skriver han i rapporten.


Enligt Stockholms läkarförening skulle länet behöva ytterligare ett helt nytt sjukhus för att möta behovet av vårdplatser. Enligt landstingspolitikerna motsvarar stora Stockholmssjukhusens renoverings- och upprustningsbehov vårdinvesteringar för 75 miljarder kronor de närmaste tio åren.


Håll koll – här får du di.se:s dagliga nyhetsbrev

 

http://www.di.se/artiklar/2013/2/21/prestigebygget-en-miljardflopp/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2 3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13 14 15
16
17
18 19 20 21 22
23
24
25 26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se