Alla inlägg den 1 mars 2015

Av Stig Olsson - 1 mars 2015 08:29

Är det inte precis det vi gjort här i Sverige? När dessa två så modiga tjejerna slaktades av sina respektive familjer var det ett vådsamt liv och en stor debatt om dessa vidrighetsmord. Folk demonstrerade, det debatterades överallt i radio, tidningar, TV, politiker ojade sig etc.

 

Men vad hände?


Jo, när krutröken lagt sig kom ett fåtal radikala och galna extremislamska grupper ut på våra gator och torg, skrek slagord som att de skulle utrota och döda alla kristna, alla skulle bli muslimer och följa deras dokumenterat våldsamma sharialagar.


Det räckte för att hela PK-maffian, tidningsägare, chefer på alla nivåer inom tidningar, radio, TV, politiker m fl skulle skita på sig av rädsla för sitt egna skinn och genast var extremislamism det bästa som fanns i landet och alla skulle drivas och fösas in i den fållan. 

Samtidigt lättade man på alla lagar och regler om invandring så att det kunde garanteras att de värsta och största slaktarna inom den grupperingen lättare kunde komma hit och bosätta sig. Enbart för att ännu hårdare kunde uppnå två enkla mål.

1. Tvinga tillbaka alla fd muslimer som flytt sina muslimska länder och konverterat till kristendomen, alternativt mörda de som vägrade.

2. Skrämma livet ur alla fega söndagskristna/icketroende (99% av befolkningen) så att de höll käften och höll med dessa extremister.


Resultatet lever vi med idag. Se bara på t ex feministerna Gudrun Schyman, Mona Sahlin, Celas Borgström, Stefan Löven, Veronica Palm, Åsa Romson, Gina Dirawi mfl som likt lydiga offerlamm följer extremislamisterna till den milda grad att de stöttar slöjbärandet!?

 

Detta samtidigt som det bevisligen finns tiotusentals kvinnor som idag lever i skräck även här, för att de numera även är förföljda här och det bara för att de inte vill bära denna kvinnoförnedrande slöja!?


Tänk själv efter lite... 


Muslimska kvinnor påstås ha sig egna fria val att göra.


Antingen bär de slöjorna så som islams (männens) lagar föreskriver, eller så får de frivilligt ta emot den misshandel och de mord dessa lagar föreskriver om de väljer att inte bära slöjorna.


Varför inte bara fråga alla muslimska kvinnor som flytt till Sverige just för att vi inte har (hade) blivit påtvingade denna galna politiskt styrda religion!


Jag är övertygad om att ifall man kunde fråga alla kvinnor världen över, som bär slöja, så skulle det stora flertalet välja att inte bära den, men det stora flertalet vågar tyvärr inte säga det, eftersom de då riskerar sina liv. DET är inte demokrati annat än i PK-maffians perverst snedvridna värld!


Därför vill jag hylla organisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime 

Och jag vill även hylla de två som skrivit nedanstående artikel, Sara Mohammad, ordförande GAPF,  Virpi Hellmark, sekreterare GAPF.


Läs här nedan vad dessa två tycker och tänker om slöjbärandets elände:


Hijabuppropet handlar om kvinnors rätt att inte bli misshandlade på grund av sin klädsel, inget annat, skriver debattörerna.

Hijabuppropet handlar om kvinnors rätt att inte bli misshandlade på grund av sin klädsel, inget annat, skriver debattörerna.

 

Debatt: Hijabuppropet är ett hån mot kvinnoaktivister

 

Att tro, att alla kvinnor som bär hijab gör detta frivilligt och av eget val, är naivt. Huvudbonaden är en religiös symbol för kvinnoförtryck. Det är beklämmande hur politiker och människor som ser sig som feminister följer i andras spår utan att blinka, skriver Sara Mohammad och Virpi Hellmark, Riksorganisationen GAPF– Glöm Aldrig Pela och Fadime.

 

Hijabuppropet har startats efter att kvinnor i Sverige attackerats och misshandlats på grund av sina huvudbonader. De begångna brotten sägs av initiativtagarna falla under kategorin hatbrott, det vill säga brott som ses allvarligare av rättsväsendet då de motiveras med motiv härrörande från skillnader i etnicitet, sexualitet och så vidare.


Polisen har tagit upp en anmälan om misshandel i det aktuella brottsfallet som alla debattörer för dagen hänvisar till. Uppropet skall visa solidaritet för dessa kvinnor som drabbats av glåpord, hån och våld för sitt val att bära huvudbonader.


Uppropet har lett till hetsiga diskussioner i debattartiklar och på sociala medier, kring dessa religiösa symboler och människors rätt att välja själv. Liksom i andra sammanhang där huvudbonader diskuteras, glöms den stora gruppen bort. De kvinnor, som är påtvingade detta skylande av sitt hår, de kvinnor, som ”väljer” att bära huvudbonad då andra val skulle betyda risk för misshandel.


Vi kan inte tillåta oss att blunda för att huvudbonaden är en religiös symbol för kvinnoförtrycket, detta klädesplagg har ett syfte, och det är att skyla kvinnor från mäns blickar. Bitte Assarmo menar i sin debattartikel i GP (2013-08-20) att svenska politiker, som utger sig för att vara feminister, är med och legitimerar kvinnoförtryck i sin hijabaktion.


Politisk islams mål är samhällen styrda på religiösa grunder, i stället för demokratiska värderingar som vuxit fram historiskt med tiden och förändringarna, med ny kunskap över tid och attitydförändringar. Politisk islam följer inte förändringarna i samhällsklimatet, den vill styra samhällsklimatet totalitärt, byggt på religiösa regler, uppsatta av män, som skyller på religionens föreskrifter


Riskerar misshandel

I alla islamstyrda länder styr hederskulturen livet i samhället och bärandet av huvudbonad står inskrivet i lag i Iran och Saudiarabien. I andra länder riskerar kvinnor misshandel när de väljer något annat än det som hederskulturen förespråkar: den dolda kvinnan. En del i hederskulturen är kvinnors skylande av sitt hår med hjälp av huvudbonader som täcker hår, och i vissa fall även delar av, eller hela, ansiktet.


Att tro, att alla kvinnor som bär hijab gör detta frivilligt och av eget val, är naivt. Att tro, att alla beslöjade kvinnor står fria att göra sina livsval, utan påtryckning, hot och löften från släkten, klanen eller sin familj, är naivt. Att tro att hijaben har något annat syfte än kontroll av kvinnans sexualitet, är naivt.


Hjälpt otaliga kvinnor

Vi inom GAPF har mött otaliga hjälpsökande kvinnor och unga tjejer som inte haft möjlighet att välja bort sin ”valda” slöja. De har då utsatts för hot och trakasserier av både familjen och politisk islams representanter i olika förorter runt om i landet, något Sydsvenskan tidigare rapporterat om.


Det som förvånar, är hur ett upprop som detta enkelt sväljs av politiker som utger sig för att vara feminister, utan en tanke på huvudbonadens, historia, syfte och tradition. Att hänga på sig en huvudbonad i något slags solidaritetshandling, på så lösa boliner som nu skett, visar hur okunniga dessa politiker är i kvinnofrågor.


Det är möjligt, att just den kvinnan som blev attackerad i Farsta har valt sin huvudbonad. Det vet vi inte. Det vi vet, är att hon är i 25 årsåldern och väntar sitt fjärde barn. Det är vad vi vet. Om det finns utrymme för just henne att göra ett aktivt, eget val vad gäller sin klädsel, det vet bara hon själv.


Tar fokus från förtrycket

”Alla måste faktiskt få bestämma över sin egen kropp och sin/a egna kläder. Det borde inte vara så dramatiskt”, skriver Anders Lindberg i Aftonbladet (19/8). Vi är överens med Anders Lindberg, men han måste minnas att det inte alls är en självklarhet i hederskontexten att välja bort de religiösa symbolerna för kvinnlig underordning. Bland andra Nima Gholam Ali Pour sätter strålkastaren på det egentliga problemet, de människor som står för förtrycket, när han redogör för hur den verkliga situationen ser ut, och påvisar hur ett hijabupprop tar fokus från förtryckaren och förtrycket.


Det finns de som bär sin slöja av rent personliga, religiösa skäl. Det måste de naturligtvis få göra. Men att skapa ett upprop, som ger politiskt islam mer belägg och att kategorisera en påtvingad symbol som ”individuella rättigheter”, det hjälper inte debatten om personlig frihet.


Beklämmande aningslöshet

Det är beklämmande, för att inte säga pinsamt, hur politiker och människor som ser sig som feminister, följer i andras spår utan att blinka. Man kan reflektera över om Gudrun Schyman och Veronica Palm tycker att det var en så god idé att klä sig i hijab om de känt till att en av skaparna till uppropet, Fatima Doubakil, finns med som undertecknare av ett alternativdokument till FN, där bland annat Islamiska förbundet pekar ut svenska statens arbete mot hedersrelaterat våld som onödigt och pekar ut utredningen om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap som fullständigt meningslös.


I äkta feministisk anda kan man kanske låta bli att bära hijab. Solidaritet i all ära, men en feminist, som vet vad hijaben står för, kan inte bara blint följa detta upprop. Lite eftertanke måste man kunna kräva.


Respekt för individen

I Dalarnas Tidning (19/8) intervjuas fyra kvinnor, tre som befriat sig från huvudbonad och valt bort den när de fick en möjlighet i Sverige, och en kvinna som väljer att bära sin huvudbonad av religiösa skäl. Det är den slags individuella frihet som GAPF står för, med respekt för individuella val. Men vi får aldrig någonsin böja oss för det slags generalisering som detta hijabuppror bidrar till: att visa upp den beslöjade kvinnan som en fri individ, generellt. Vi får aldrig i dessa debatter glömma den unga tvångsgifta kvinnan med den påtvingade slöjan, det är att skymfa henne när vi tar symbolen för förtrycket och får den manifesterad av politiker, makthavare och samhällsdebattörer.


Riksorganisationen GAPF tar starkt avstånd från allt utövande av våld och förtryck, så även dessa attacker. Men vi inom GAPF tar också avstånd från hijabuppropet som skall visa ”solidaritet” för denna lilla grupp vuxna kvinnor i västvärlden som väljer att bära hijab. Vi behöver visa solidaritet med attackerade kvinnor, men det kan göras på andra sätt än genom en hyllning till religiösa symboler för kvinnoförtryck och numera politiska islams flagga i väst.


Vi kan inte ställa oss bakom något som vi ser som ett hån mot kvinnoaktivister världen över, som riskerat sina liv för kvinnors rätt att välja bort denna religiösa symbol för det patriarkala samhället och mäns överordning och kvinnors underordning.


Inte alls något fritt val

Vi kan inte ställa oss bakom uppropet, som ger politiskt islam vatten på sin kvarn, som bekräftar islamisternas självpåtagna rättigheter att styra sina flickors och kvinnors klädsel och liv. Vi kan inte stödja uppropet, när det finns länder som Iran och Saudiarabien där huvudbonaden som skall dölja kvinnors hår finns inskrivet i lagar, och inte alls är ett fritt val för flickan eller kvinnan.


Uppropet ger deltagarna i det politiska spelet fler trumf på handen i röstfisket som vissa av Sveriges politiker, likväl som företrädarna för politisk islam, ägnar sig åt. Gudrun Schyman (FI), Åsa Romson (MP), Veronica Palm (S) och komikern och programledaren Gina Dirawi med flera bidrar med sitt bärande av huvudbonad till uppfattningen att vissa kvinnor får utsättas för förtryck, att vissa kvinnor kan kläs i religiösa symboler för synliggörande av en existerande och accepterad manlig överordning.


Vi inom GAPF är för det fria valet, emot våldet, men kan inte tyst godkänna en manifestation där kvinnoförtryckande symboler hyllas. Vi skulle önska solidaritetshandlingar ute i det offentliga den 8 mars, när kvinnor med sitt liv som insats bränner huvudbonader runt om i världen på den internationella kvinnodagen. Vi måste visa solidaritet för dem som väljer bort dessa religiösa symboler och därför drabbas av våld i hederskontexten.


Kan uppmärksammas på annat sätt

När det kommer till kritan, så handlar detta om glåpord, hån och fysiska attacker mot oliktänkande. Ett upprop som detta ger gärna intrycket att det är den generaliserade vita mannen som frekvent misshandlar kvinnor som bär hijab på grund av kvinnans religiösa tillhörighet. Den människa som begår en sådan handling, representerar inte den invånare som kan generaliseras. Dessa handlingar behöver inte heller handla om hat mot religion som manifesteras genom klädsel. Dessa attacker kan ha ursprung i rasism, öppen eller illa dold, i egen social misär eller i eget utanförskap.


Utanförskap skapar missnöje, vilket historiskt sett alltid landar på minoritetsgrupper genom att leta efter syndabockar eller utpeka oliktänkande. Detta faktum kan uppmärksammas på andra sätt, än genom hyllningar till en religiös symbol, som är allt annat än valfri för en mycket stor andel bärare.


Låt oss protestera mot Farsta-attacken genom att demonstrera mot våldet, genom att uppmana samhället till civilkurage att ifrågasätta och stoppa sådana attacker framöver.


Och om det skall springas i andras fotspår, så se först efter så att de egna skorna passar i fotspåren efter den som leder uppropet.


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1947703-debatt-hijabuppropet-ar-ett-han-mot-kvinnoaktivister

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 1 mars 2015 06:06

Det säger väl allt!?


Har det inte verkligen blibit dags att våra korrumperade och lagvidriga politiker börjar lyssna på vad folket, vi, säger, när t o m nyligen hitkomna flyktingar själva ifrågasätter politikernas intelligens?


För visst är det så att vi ska väl ändå inte ta emot fler än vi kan ge bostad, jobb, skola, vård, omsorg!?

Det är vl rimligt att göra så isf att bara skyffla in alla i mer eller mindre bra anläggningar som ägs av giriga affärsmän?


Jag vet att svenska folket är empatiska, det är politikerna som beter sig som svin. För glöm inte bort huvudorsaken till att Sverige började ta emot fler än vi klarar av... Fast det visste du kanske inte?
Men så här är det... Anledningen var så enkel som att sossarna behövde röster för att kunna vinna ett visst val de förlorade... Och då tänkte man vara listig och trodde att om man bara skeppade in hundratusentals flyktingar så skulle dom självklart rösta på sossarna som tagit hit dom! Så trodde man sig kunna vinna valet, men de blev ju supertorsk ändå...


Så är det!


Läs hela artikeln här:


13 asylsökande män från Syrien och Somalia trodde det skulle få ett nytt boende i Karlstad, men bussen körde dem till Långserud. Chocken att hamna långt ut på landet i mörkret gjorde att de vägrade lämna bussen. Natten till fredagen övernattade de i stället i bussen utanför polishuset i Karlstad.

 

Busschauffören visste inte riktigt hur han skulle göra när männen vägra lämna bussen i Långserud, istället åkte han till Karlstad och parkerade bussen utanför polishuset. Där övernattade de asylsökande i bussen och vid halvtiotiden på fredagen kom Lotta Anderberg, chef vid Migrationsverket i Karlstad till platsen för att reda ut den uppkomna situationen.


Efter en cirka två timmar lång diskussion med de asylsökande gick de ur bussen och in i Migrationsverkets minibussar för att åka till Långserud.


Lotta Anderberg medger och beklagar att det blivit en miss i informationen om var de 13 männen skulle någonstans.

– Jag är väl inte rätt person att fråga om vad de fått för information om vart de skulle. Men vad jag har förstått så var informationen att de skulle till Karlstad och inte till Långserud. Jag kan bara beklaga den här informationsmissen, säger Lotta Anderberg.

 

Orsaken till att de asylsökande männen flyttades från förläggningen i Skara är att det på söndag ska minskas på antalet platser där och situationen hade blivit akut att hitta annat boende till de som nu åkte mot vad de trodde var, Karlstad.


– Jag kan förstå att de fick en liten chock att hamna i Långserud när de trodde att de skulle till Karlstad. Det är en ganska så stor skillnad mellan de platserna. Asylsökare kommer ofta från större städer och då är det väldigt mörkt och ödsligt på landet. Nu har jag pratat med dem och de accepterar att vi skjutsat dem till Långserud igen. Det finns inga platser på något annat asylboende just för tillfället, säger Lotta Anderberg.

 

De asylsökande männen ville inte uttala sig i media men en av dem berättade för VF att den lösning som man kom fram till på fredagsförmiddagen inte var den bästa. Männen ville åka tillbaka till Skara och inte till Långserud men att de hade accepterat Migrationsverkets förklaring och de inte vill bråka.


– Vi vill inte komma i en konflikt med myndigheter. Det enda vi vill, är att bo mera centralt vilket vi anser att det var det inte i den stugby vi transporterades till i går kväll. Man hade sagt att vi skulle till Karlstad och jag kollade på nätet vad det var för stad och det verkade okej. I Skara har vi våra vänner och när vi kom fram till stugorna i går kväll så fungerade det inte att ringa, det fanns ingen mottagning. Vi flyr hit för det verkar vara ett bra land att leva, men varför tar ni mot så många flyktingar om det inte finns bostäder till alla, säger en av männen från Syrien.


Väl framme vid Vildmarkens hotell i Långserud var det uppgivna miner och några av männen satte sig på backen gömde ansiktet i händerna och grät. Sen packade de ur sina personliga saker ur bilarna och gick med tunga steg fram till sitt nya boende.


http://www.vf.se/nyheter/karlstad/langserud-enda-lediga-asylboendet

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 1 mars 2015 05:25

Sälj inte inte ut vår framtid – ännu mer om TTIP


Just nu förhandlas det transatlantiska fulhandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är det också.


Risken med avtalet är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom miljöfarlig skiffergas, klorbadad kyckling, genetiskt modifierade livsmedel och ett försvagat dataskydd. Inget av detta har vi haft något att säga till om och därför hotar det demokratin i Europa.


Det värsta för Sverige är att TTIP kan innebära att företag kan stämma svenska folket på obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som vinstbegränsning i välfärden, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare stämma oss på stora belopp.

 

Det föreslagna fulhandelsavtalet TTIP mellan EU och USA tjänar inte medborgarna utan sätter företagens intressen framför folkets. Du får inget att säga till om och 90 % av alla rådgivare under processen har betalas av företagslobbyn. [1]


TTIP urholkar demokratin och rättsstaten: Utländska företag kan i framtiden stämma stater i slutna domstolar, så kallade skiljedomstolar. Förfarandet kallas Investor-state dispute settlement, ISDS. Det kan leda till höga skadestånd om stater stiftar lagar som hindrar ett företag från att gör vinst på en viss marknad. Dessa slutna domstolar består av tre välbetalda affärsjurister som ena dagen kan vara på folkets sida och nästa på företagens.


ISDS och likande processer är inget tomt hot mot Sverige. Vattenfall stämmer tyska staten på 30 miljarder kronor för att tyskarna efter Fukushima vill fasa ut kärnkraften. [2] Ett annat exempel är cigarettjätten Philip Morris som stämmer Australien då staten vill ha generiska cigarettförpackningar. [3]


Systemet är så dåligt att handelsvänliga The Economist dömt ut ISDS som det största hotet att få igenom TTIP. [4]


Systemet som hotar demokratin växer och för varje år blir det fler fall för skiljedomstolarna. [5] Bra för juristerna och storföretagen – dåligt för dig och demokratin.


TTIP öppnar dörren för tvångsprivatisering: Avtalet ska göra det lättare för företag att göra vinster på bekostnad av den allmänna vattenförsörjningen, vård, skola och omsorg. Företag som Attendo skulle genom TTIP kunna stämma svenska staten för att man hindras att ta ut vinster ur välfärden. Det sätter företagens vinster framför förnuft och folkets vilja.


TTIP äventyrar vår hälsa: Vad som är tillåtet i USA, skulle bli lagligt i EU – vilket skulle öppna upp för fracking [6], genetiskt modifierade livsmedel och hormonbehandlat kött. Småskaligt jordbruk kommer försvagas och livsmedelsindustrin får ännu mer makt.


TTIP undergräver friheten: Det skulle innebära en högre grad av övervakning av internetanvändare. Överdriven upphovsrätt begränsar tillgången till kultur, utbildning och vetenskap.


TTIP är praktiskt taget oåterkalleligt: När avtalet en gång har skrivits under kan folkvalda politiker i enskilda länder inte länge förändra avtalet. För att kunna göra en förändring i avtalet krävs det att alla avtalsslutande parter kan komma överens. Sverige skulle ensamt inte kunna ta sig ur avtalet, eftersom det är EU som ingår avtalet. 

Därför säger vi: Stoppa TTIP!


Läs mer om TTIP i rapporten Det transatlantiska  partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin utgiven av Arena Idé och i rapporten TTIP: Ett hot mot demokratin eller en förutsättning för tillväxt utgiven av Tankesmedjan Tiden.


Källor


[1] What is the Transatlantic Trade Investment Partnership?

[2] ”Vattenfall kräver Tyskland på 30 miljarder”

[3] Tobacco plain packaging—investor-state arbitration

[4] The Economist- “The arbirtation game”

[5] Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

[6] Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bortför konsumtion.


http://skiftet.org/kampanj/ttip

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se