Inlägg publicerade under kategorin Barnen

Av Stig Olsson - 27 november 2014 05:31

Rötslam med nermalda råttor förgiftar vår mat! Gifterna finns i mjölk, ägg, kött & mjöl! Gör så här!

 

Slamspridning

Inga slamgifter i vår mat! Vi får i oss slamgifter genom maten. Ska vi acceptera det? Nej! Låt oss tillsammans få stopp för slamspridningen! Protestera! Låt Arla, Lantmännen; LRF o s v få höra vad du som konsument tycker om rötslammet

Gör din röst hörd! Gå till Ren Åker Ren Mat och följ instruktionen! På Ren Åker Ren Mats hemsida skall du klicka längst upp till vänster.

Miljögifter i slam hotar hälsan hos barn och vuxna

Världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bl a

Bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.

När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska aromatiska kolväten, dioxin, PCB osv i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.

WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i livmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling. Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de flesta livsmedel – i både mjölkprodukter och barnmat.

All slamspridning måste avbrytas snarast!

Läs miljökämpen Gunnar Lindgrens artikel på Medicinsk Access: “Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat” .


http://parnassen.wordpress.com/2014/11/21

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 25 november 2014 12:37

...för alla de föräldrar som har råd att spara pengarna åt sina redan rika barn. Överlåt i stället detta missbruk med skattemedel till de föräldrar som har det sämst!!!


Enligt Wikipedia var barnbidraget tänkt som "De viktigaste motiven till att införa barnbidraget var att öka nativiteten, utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika familjer och minska antalet barn som levde i fattigdom".

 

I dag får 1 670 000 barn barnbidrag. Det kostar skattebetalarna 23.4 miljarder kronor per år.


Men det finns inga uppgifter om hur många miljarder det går åt till att betala alla på FK som jobbar med detta... Misstänker fler miljarder till där...


Tyvärr vågar inget parti prata högt om detta eftersom det är en rättighetslag och då FÅR MAN INTE prata kostnader och därför håller man käft, eftersom detta gynnar de redan rika.


Men vänta lite... RÄTTIGHETSLAG??? 


Det är ju exakt samma sak för de funktionsnedsatta som behöver personlig assistans!?!? 


VARFÖR PRATAS DET SÅ MYCKET OM DOM???


Javisstja... det är ju värdelösa invalider det gäll

ANNONS
Av Stig Olsson - 25 november 2014 05:07

Sverige ska öppna sina hjärtan för en massinvandring å ena sidan och ett massmord på sitt egna folk å andra sidan.


Nu tar staten krafttag emot den personliga assistansen, nu ska den bort så att Sverige inte behöver belastas med tärande invalider, som ändå inte tillför något för landet. Vi kostar ju bara en massa pengar... Pengar som staten i stället vill överföra till de lönsamma - dock okunniga i svenska sråket, okunniga på att läsa och skriva, ovilliga att arbeta etc - invandrarna från mellanöstern och nordafrika!


Detta är ett välplanerat och välregisserat massmord på oss funktionsnedsatta, för tro mig... det kommer att bli tusentals som kommer att drivas mot självmord, men det beror inte på att de själva vill det utan staten har då "lyckats" driva dessa människor till en förtvivlan som överstiger det mesta vad gäller smärta och slut på allt hopp om medmänsklighet i vårt lila, men ändå så rika, land. 


Läs här nedan en mycket välskriven artikel, men jag ber dig att läsa och försöka förstå vad det sägs om att skära i kostnader, t ex vad menar de egentligen, bakom alla små fina ord: 


Eftersom kostnaden för personlig assistans fortsätter att öka bör man tillsätta en utredning av hur ambitionen om delaktighet och de ökande kostnaderna ska balanseras i förhållande till varandra.


Om man ska leva upp till intentionerna i LSS, Hälso och sjukvårdslagen etcetera måste man föra en debatt hur det ska gå till i praktiken. Eftersom alla hjälp och stödåtgärder finansieras med skatter måste därför den ekonomiska delen diskuteras som en del av detta - hur säkerställer vi att det finns ekonomiska resurser att täcka alla behov i den skattefinansierade välfärden? Men det som ISF föreslår är något helt annat. Man vill tillsätta  en utredning om rättighetslagen LSS om hur mycket delaktighet i samhället för vår grupp ska få kosta! Det går dessutom utanför de ursprungliga direktiven som så vitt jag minns inte innehöll något om föreslag till nya utredningar för att ännu en gång ifrågasätta kostnaden för personlig assistans. 

 
Genom åren har man läst ett antal arga debattinlägg på tidningarna som ifrågasätter kostnaden  för framförallt personlig assistans. Budskapet är glasklart:
 
LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet kostar på tok för mycket pengar och "stjäl pengar" från andra viktiga verksamheter. Kostnaden måste sänkas.
 
Nu gör alltså ISF, en statlig myndighet samma sak. Man ser kostnaden för delaktighet i samhället för oss som ett stort problem. Man är ju luttrad vid det här laget men detta förslag har om det genomförs  potential att bli det största hot som assistansreformen utsatts för. Lägg därtill också på att Agneta Rönn så sent som i vintras föreslog en frysning av schablonbeloppet under flera år. Dessutom hävdade hon att schablonbeloppet är 22 kr för högt...
 
I handikapprörelsen fanns mycket optimism efter Stefan Löfvens regeringsförklaring. Utan tvekan fanns det mycket som pekade i positiv riktning. Nu är det upp till bevis för Stefan Löfven och Åsa Regnér. Menar regeringen allvar med deklarationerna  i regeringsförklaringen blir ISF förslag om att utreda rätten till delaktighet kontra kostnaden inte mer än just ett mycket, mycket dåligt förslag.
 
Låt oss blicka utanför personlig assistans och LSS. Skulle en statlig myndighet någonsin föreslå en utredning som ska undersöka hur mycket sjukvården eller skolan får kosta och väga det mot befolkningens behov av god vård och utbildning? Svaret är givetvis nej - den politiker som ger  socialstyrelsen ett uppdrag att utreda hur mycket sjukvården får kosta kontra behoven begår politiskt självmord. Och skulle Socialstyrelsen själva föreslå något sådant skulle man genast bli tillrättavisande.
 
När får vi höra någon politiker eller myndighet föreslå det här istället:
 
"Utredning om hur man ska garantera delaktighet för alla i samhället  -    hur ursprungsintentionerna i LSS ska förverkligas
 
 
När ska våra politiker på allvar acceptera att personlig assistans och LSS måste få kosta en del?
 
Av Stig Olsson - 24 november 2014 13:34

Jag fick min livslånga sjukdom reumatism efter att staten tvångsvaccinerat mig vid 3 års ålder och resultatet äv det blev att min kropps skelett förstördes till 100 %, jag har levt med fruktansvärd smärta i 58 av mina 61 år och har opererats 10 ggr samt medicinerat i samma antal långa svåra år. 


Samma sak, men med olika sjukdomar drabbas över 30% av alla barn som tvångsvaccineras pga att föräldrar blivit så rädda av hjärntvätten av staten att de tillåter staten att riskera även deras liv. 


Idag sitter jag i elrullstol och måste ha personlig assistans för att ens klara min vardag. Dett är något staten inte gillar utan de försöker få mig friskförklarad!?!?! av analfabeter på bl a Försäkringskassan, Kommunerna, Riksdagen m fl statliga och kommunala myndigheter där dessa kräk, as, svin, mördare sitter och bestämmer över inte bara mitt liv utan allas våra liv!


Alla mina läkarintyg, som jag erhållit under 58 år, har ogiltigförklarats av knappt läskunniga idioter inom samhällsförvaltningen och därefter har man uttalat en dödsdom och ett mordkontrakt på mig.


Läs mer om vaccin-fakta här:


MORDET PÅ EN 5-MÅNADERS BABY:


Pojken vaccineras klockan 09:00 på morgonen och är då klarvaken. Allmäntillståndet är bra. Tre timmar efter vaccinationen ringer modern en läkare och får tid för läkarbesök. Pojken kan då inte andas normalt (takypné) men är annars vaken och ser pigg ut. Pojken får stanna för observation. Cirka 40 minuter senare försämras pojkens tillstånd drastiskt, hans hjärta kollapsar och han avlider. Enligt rapporterande läkares bedömning finns ett troligt samband mellan vaccinationen och patientens allvarliga tillstånd och död.


Resultatet av den histologiska och toxikologiska undersökningen visade på mycket tydliga skador: döda och skadade celler i hans hjärta (cellnekros), hjärtmuskelinflammation (lymfatisk myokardit), hemorragisk lungödem samt akut blodstopp i mjälte, lever, binjurar och njurar. Dödsorsaken var hjärtsvikt och lungödem. (7)


Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

infanrix-hexa

 

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan.

 

Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder.

 

Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

 

LÄS MER HÄR: Konfidentiellt-dokument-avslojar-att-vaccinet-infanrix-orsakar-plotslig-spadbarnsdod

Av Stig Olsson - 21 november 2014 14:55

Jodå, det går visst att mörda utan att skjuta offren fysiskt!!!


Det pågår en nedrustning av LSS!


Vi som är i ”branschen” vet att detta påstående är korrekt och att det sedan 2008 har varit en process styrd av kommunerna. Och vårt rättsväsende har tyvärr varit behjälpligt.

Men för den stora allmänheten och för de flesta av våra politiker har påståendet varit för vagt för att de skall reagera.


Orsaken är enligt min mening att Maria Larsson 2008 stoppade LSS-utredningen ”Möjlighet att leva som andra” i socialdepartementets ”frysbox”. Därmed gav hon SKL och kommunerna möjlighet att driva utvecklingen i egen riktning. Med den s.k fuskutredningen 2011 gavs ökade möjligheter även för Försäkringskassan att ha en än mer restriktiv prövning.


Som i ett led i förtydligandet av den negativa utvecklingen de senaste åren presenterar jag ett axplock nedan (vad som hänt för personlig assistans kan ni läsa om på t.ex Assistanskolls hemsida):


– Hyran i nyproducerade lägenheter i storstäder är för oss alla mycket hög och kraftigt ökande. För LSS Gruppbostäder tillkommer extra stora pålägg för gemensamhetsytor som läggs på av allt fler kommuner, trots att ”ingen skall ha merkostnader på grund av sina funktionshinder”. Orsaken är en märklig tolkning av lagen av HFD (Högsta Förvaltnings Domstolen), tvärt emot LSS intentioner! Också annan handikappanpassning läggs på hyran, vilket naturligtvis är fel enligt våra handikappolitiska principer. Bostadstillägget är dessutom inte justerat i takt med hyresutvecklingen, vilket idag innebär att många LSS-gruppen blir hänvisade till socialbidrag för att klara hyran. Det innebär ett helt liv i fattigdom på grund av sina funktionshinder. Knappast ”Goda levnadsvillkor” enligt LSS!


– Fler kommuner tar betalt för resor till och från Daglig Verksamhet. Motivet är att man får (enligt en dom igen) och att ”det kostar för alla” (normalisering). Ofta hänvisas till vad ett ”månadskort” på kollektivtrafiken kostar. Problemet är dock att de drabbade ofta måste betala dubbel ”månadsavgift” för att kunna resa på sin fritid också.


– Just nu prövas hur mycket en kommun får ta ut för mat på gruppboende, mer än råvarukostnaden dvs. självkostnadsprincipen i LSS.


– Nybyggnationen av Gruppbostäder innehåller numera nästan alltid 6 lägenheter (ibland även fler), trots att ursprunglig lag tolkades av Socialstyrelsen till att ”en Gruppbostad skall bestå av 3-5 lägenheter”. Även här hänvisas nu till domar i HFD.


– Vi har på senare år sett flera exempel på hänsynslös tvångsflytt av personer från väl fungerande externa boenden sedan lång tid ”hem” till kommunens nu lediga platser som skall fyllas ut! Även här är orsaken en dom i HFD.


– Skatten för vår grupp av ”förtidspensionärer” har inte sänks som för ålderspensionärer. Det innebär att vår grupp betalar idag 47 % mer skatt än ålderspensionärer och för 2015 ökar det med regeringens förslag till 65 % mer (som mot lönearbetare idag).


– Om du bor i Gruppbostad får du numera regelbundet avslag på insatsen ledsagare och kontaktperson. Även här hänvisas till domar i förvaltningsrätten.


Den officiella orsaken till alla dessa försämringar är att kommunen vill pröva lagen i Förvaltningsrätten – ”vad som är rätt”! Tyvärr har domsolen ofta gett kommunen rätt. För att det är bekvämt att ge kommunens jurister rätt? ISF konstaterade i sin nyliga rapport att förvaltningsdomstolarna brister i sitt utredningsansvar.


Den riktiga orsaken till kommunernas avslag är naturligtvis att de vill spara. Och på en grupp som är politiskt svag! Mot all humanism som skall vara grundpelare i vår välfärdspolitik. Och mot LSS grundläggande intentioner om att kunna leva som andra trots sina funktionsnedsättningar.

 


http://reclaimlss.org/2014/11/det-pagar-en-nedrustning-av-lss/

Av Stig Olsson - 21 november 2014 06:29

Hur höga ambitioner har egentligen Sverige med skattefinansierad välfärd? Om måttstocken är skatteuttaget räknat som andel av BNP (Bruttonationalprodukten) är den, trots besparingar på senare år bland de absolut högsta i världen. Idag råder relativt stor enighet i vänster och högerblocket om att vi ska ha höga skatter för att finansiera sjukvård, skola, äldreomsorg, olika socialförsäkringar mm åt alla. Konflikten handlar i nutid i första hand som jag ser det om hur mycket privat verksamhet/vinster som ska tillåtas i välfärdssektorn.
 
Denna enighet till trots hos såväl politiker som proffstyckare finns det en mycket viktig reform som ständigt kritiseras för att den kostar för mycket -assistansreformen - övriga LSS insatser har klarat sig betydligt bättre även om de inte undgått kritik för kostnaden heller. Visst sparas det och gnetas på skola, sjukvård, äldreomsorg,  etcetera men så vitt jag vet har ingen statlig utredning tillsats än med syfte att dämpa kostnadsökningen i t.ex sjukvården eller skolan och ingen utredare eller proffstyckare har föreslagit att man i praktiken ska frysa kostnaden för nämnda verksamheter under flera år - det var nämligen det utredaren Agneta Rönn föreslog i vintras.
 
Även om ingen av alla kritiker säger det öppet är det ändå underförstått vad man menar - personlig assistans kostar så mycket pengar att den "stjäl" resurser från andra viktiga välfärdsverksamheter. Det är också underförstått att man tycker att vi anser oss vara den viktigaste gruppen av alla i samhället. Personlig assistans får kosta vad det kosta vill, även om det går ut över skolan. sjukvården etcetera. En av reformens hårdaste kritiker är Expressens Anna Dahlberg. I en artikel för något år sedan skrev hon bland annat följande:
 
En reform som under sina inledande år på 90-talet uppgick till runt 5 miljarder kronor årligen har fått en skenande kostnadsutveckling.
 
Problemet är bara att skattemedlen är begränsade. Ingen annan kommunal utgiftspost har vuxit så snabbt de senaste två decennierna och socialchefer runtom i landet oroar sig över att annan verksamhet trängs undan.
 
Politik är den svåra konsten att prioritera. Den som hävdar att det inte får finnas något tak för hur mycket den så kallade LSS-reformen får kosta måste också våga säga vilka andra ambitioner som ska sänkas.
Om jag pratade med Anna Dahlberg eller annan kritiker om detta  skulle jag säga ungefär så här:
 
Visst är assistansreformen mycket viktig, FN anser att det är en mänsklig rättighet för den som behöver det men det betyder inte att jag anser att den är viktigare än skolan, sjukvården, äldreomsorgen, alla andra stödformer inom LSS etcetera Jag försäkrar att jag vill inte flytta över skattepengar från allt detta till personlig assistans. Varför? Helt enkelt därför att jag sätter inte dessa verksamheter mot varandra. Lika viktigt som att jag och andra i samma livssituation kan leva som alla andra, lika viktigt är det alla barn får gå i en bra skola, alla får bra sjukvård när man behöver detetcetera.
 
Och vad gäller ekonomi. Allt måste finansieras så klart och jag är öppen för en diskussion för hur man ska få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar. Däremot vägrar jag att delta i en diskussion där utgångspunkten är att man måste sänka kostnaden för att personlig assistans och andra LSS insatser - är för dyrt. Alla har rätt till ett självbestämmande över sitt eget liv - även vi med stora funktionsnedsättningar - det står i både rättighetslagen LSS och FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
 
 
* Om man verkligen menar allvar med att personlig assistans och LSS är något viktigt, en reform och lag som vi ska vara stolta över sätter man inte kostnaden för den mot all annan skattefinansierad välfärd. Är det så att det är problem att skaka fram pengar för att finansiera alltihop så har man inte utgångspunkten att det "kostar för mycket". Utgångspunkten är i stället att det är högsta prioritet och se till att det finns pengar tillgängliga till alla behövande framöver. 

Sverige var det första land i världen som stiftade en lag som sa att personer med stora funktionsnedsättningar har rätt att leva som andra. Sverige har ratificerat såväl FN-s handikappkonvention som FN-s barnkonvention mm. Ska vi kunna förverkliga de ursprungliga intentionerna i rättighetslagen LSS måste alla politiker agera efter det.
 

Av Stig Olsson - 20 november 2014 12:50

Jag har besvarat ännu en kommentar gällande ett inlägg jag skrivit för 5 år sen. Anledningen till att jag låter detta bli ett eget inlägg också är för att jag blir lite smått förbannad över dessa okunniga som hela tiden ska skriva och försöka övertyga mig om vilka fel och brister alla vi har som inte är bokstavstrogna muslimer! 


Läs och avgör själva vad ni tycker:Hej Huseyiin


Jag lägger in min kommentar efter vart och ett av dina påståenden:


Folk pratar om att profeten Muhammed var pedofil och att han hade gift sig med en 6 årig flicka och hade 4 fruar.


Då ställer jag min fråga till er, om han nu hade 4 fruar som han hade sex med så borde han ha barn med alla ellerhur, nej det hade han inte, han hade 7 döttrar och från samma kvinna, då tiden fanns inte ens kondom.


Enligt http://www.answering-islam.org/svenska/islam/muhammed/muhammadsexuellaliv.html
så hade muhammed 9-11 fruar. stämmer inte det?


Gifte han sig inte med aisha när hon var 6 år och knullade henne när hon var bara 9 år?

Stämmer inte det så ljuger ju koranen själv om det som dessutom gett aisha ett helt eget kapitel där hon påstås berätta samma sak!?
läs själv: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aisha


Hur många flickvänner eller knullkompisar har svenska killar och tjejer då, jo många, många av er är så jävla vidriga att ni tycker att det är okey att vara bög, flata och bisexuell osv...


så muslimer är inte vidriga då som knullar allt som rör sig!?!? typ hundar, åsnor, grisar, småbarn, unga och gamla kvinnor, plus att männen sätter på varandra i arslet!?!?
att inte erkänna det är rent hyckleri och lögn!


Enligt islam så får man inte adoptera barn, och anledningen till att profeten Muhammed hade dessa damer som hustru var att dessa kvinnor var hemlösa eller deras man hade avlidit och det fanns ingen som kunde skydda de.


ännu mer kvalificerat skitprat!


se koranen 33:37 där det klart och tydligt står att "ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru" vilket innebär att muhammed själv inte bara hade en adopterad son (Zayd) och att han var så kåt på dennes fru (Zaynab) att han tvingade killen att skilja sig så att han fick henne!


muhammed hade massor av tillfångatagna kvinnor som sina personliga sexslavar, detta enligt koranen 33:50:
PROFET! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter [av fångar tagna i krig för trons sak] som Gud har tilldelat dig [kan läggas till dem]. Dina kusiner på din faders sida och din moders sida som utvandrade med dig [till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur], och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av [andra] troende - Vi vet vad Vi har föreskrivit för dem vad gäller deras hustrur och dem som de rättmätigt besitter - [detta klargör Vi] för att befria dig från alla bekymmer; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Muhammed Knut Bernström, Koranens budskap)


och en profet kan inte leva med en kvinna under samma tak om de inte är sysskon eller gifta, man kan alltså inte vara nära varandra om man inte har ammat från samma kvinna, så länge man ammar från samma kvinna är man sysskon, dvs om din granne får en son och du en dotter och du ammar grannens son så får din dotter och grannens dotter ej ingå i äktenskap för de blir sysskon.


men detta gäller alltså inte muhammed som fick sätta på vilka han ville!


Innan profeten Muhammed kom så hade kvinnor ingen rättigheter alls, det är genom profeten Muhammed som vi har vetat att kvinnan eller dottern är en gåva från Gud till mannen, och mannens plikt är att försörja henne, hon måste inte jobba om hon inte vill.


kvinnorna fick det säkert mycket värre efter muhammeds fantasier


I den riktiga Bibeln som finns i Turkiet så står det så här, som Jesus ( ISA ) har sagt, min tid är inne och jag måste gå nu, om jag inte går så kommer inte Priklis, han ska berätta allt för er som jag inte har hunnit säga, om jag inte går kommer då inte han, Priklis är på gamla grekiska och motsvara Ahmed, och profeten Muhammed heter Ahmed, Muhammed, Mustafa.


när skrevs detta? förra året eller? ge mig källhänvisning!


Profeten Muhammed är dn första och ända profet som är född med profet födelsemärke på ryggen,


och hur såg det märket ut? en eldaffel eller?


En liten info till er bara som undrar om info i Koranen är sant.


Så här står det i Koranen

Salt och söt vatten kan aldrig passera varandras sida, vi har lagt skydd som du inte kan se.

Ang om bergen. Står det så här då höga bergen finns förr att hålla balansen för jorden, och forskarna har enats om det,

Kom till islam mina bröder, IS, Alqaida osv har ingenting med oss att göra, en muslim kan och får inte döda, till vad judarna gör mot muslimer, titta vad amerikaner gjorde mot irakier,


var i koranen står dina "citat"?


Sorry men jag köper inget av det du skrivit... det känns bara mer som tarvliga försök till att prata skit om alla andra religioner och lyfta fram din politiskt formade fuskreligion.

Av Stig Olsson - 11 november 2014 11:14

De här är verkligen intressant läsning!


Förhoppningsvis är den positiva effekten av 2009/2010 års svininfluensahysteri att människor i dag är mentalt “vaccinerade” mot lögnerna runt Ebolahysterin.

I den utsträckning en epidemi av Ebola överhuvudtaget existerar, så verkar den nämligen ha startat på samma sätt somsvininfluensan – nämligen med att Röda Korset under täckmantel av att ge vaccinationer med avsikt smittade människor.

Detta är nämligen varför bl a FN anmäldes för att medvetet sprida vacciner kontanimerade med svininfluensa och vad vittnesmål från Västafrika säger.

Planen den här gången, med Ebolahysterin, behöver inte bara vara att låta läkemedelsföretagen tjäna pengar genom att förstöra människors reproduktionsförmåga och hälsa via i förväg patenterade “vaccinationer”.

Vad som skett i Sverige sedan svininfluensan är att regeringen tillskansat sig rätten att självt besluta om nationella vaccinationsprogram och klassifierat Ebola i den högsta farlighetskategorin socialstyrelsen har: “samhällsfarlig sjukdom”.

Bara tre sjukdomar har denna höga klassifiering: smittkoppor, SARS och sedan några veckor Ebola.

Klassifieringen ger läkare bl a rätt att på stående fot försätta människor och byggnader i karantän, liksom socialstyrelsen samma rätt för hela stadsdelar, kommuner och regioner.

Det är lätt att se hur staten och dess lakejer kan framtvinga en de facto tvångsvaccinering av hela befolkningen bara genom att använda härskartekniken “karantän” – staten tillåter bara in- eller utpassage till och från ett avspärrat område för människor som underkastar sig kanyl-övergreppen.

Misstanken stärks av svensk Bonnierdominerad medias hatkampanj med de billiga, naturliga och enkla lösningar mot Ebola som finns i Sverige liksom censur mot hur länder i Västafrika använder denna: bl a silvervatten.

Men det blir värre.

Svensk Bonnierdominerade media har redan försökt förprogrammerat medborgarna så att Ebola skall kunna användas som det “problem” vars “lösningen” är att kontantväsendet utrotas för gott. http://blueshift.nu/ebola-utradera-kontanterna/


Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se