Inlägg publicerade under kategorin Diskriminering / Rasism

Av Stig Olsson - 2 februari 2015 06:39

Richard Edmonds and Ursula Haverbeck ask Vladimir Putin to reinvestigate the lies of the Soviet Commission in 1945, which formed the basis of the deceitful postwar histories of both the Katyn Massacre and the Auschwitz camp. Ursula Haverbeck points out that with mainstream historical authorities now accepting that Auschwitz was not the scane of the murder of millions of Jews in homicidal gas chambers, there is no established "scene of the crime". She has challenged official bodies including ministers of the various German states (Länder) to provide an answer – to define the scene of the crime. They have so far failed to do so, and she must therefore conclude that there is no substantiation to the official history of Auschwitz.

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 1 februari 2015 08:16

Rolf Forslund i inslaget från SVT


Västerås kommun gav nyligen en lokal handlare säljförbud på tio kosttillskott. Doserna låg över rekommenderad maxdos, något inspektören menade kunde innebära hälsorisker. Överdriven skrämselpropaganda utropade andra experter och uppmanade tvärtom svenska myndigheter att höja dosrekommendationerna för att rädda den dalande folkhälsan. Men hur har handlaren själv upplevt drevet? Kurera frågade honom.

 

Rolf Forslund som saluför Lamberts kosttillskott är den utsatta handlaren. Han upplever att det pågår en häxjakt.
– För min del har jag har det tufft just nu när svenska myndigheter verkar ha som högsta prio att häxstämpla alla som jobbar med näringsämnen. De biverkningar som miljö- hälsoskyddsinpektören målade upp i TV om mina produkter – alltså nervskada, koaguleringsproblem, sviktande njurar och nedsatt immunförsvar – är absurda. I mina ögon har hon i princip sagt samma sak som att jag säljer flugsvamp till befolkningen.

”Jasså, är det du som säljer farliga kosttillskott?”


Han berättar att säljförbudet och TV-inslaget inte bara drabbat honom yrkesmässigt utan även rent privat.
– Jag märker redan när jag träffar okända människor på stan att deras skrämselpropaganda haft effekt. Fick igår kommentaren ”Jasså, är det du som säljer farliga kosttillskott?” Kul bild folk nu har, säger Rolf Forslund, som förutom importör av näringsämnen och kosttillskott samt diplomerad hälsorådgivare också är legitimerad sjuksköterska med brittisk, norsk och svensk legitimation.


Han tillägger, med ett stort mått ironi:
– Lika bra att jag börjar gå runt i häxkläder och med kvast på en gång så att jag ger kunderna en tydligare varudeklaration, säger Rolf Forslund.

 

Feltolkning av lagen


Många har menat att Västerås kommun gjort fel när de gav Forslund säljförbud eftersom det inte finns lag som förbjuder dessa preparat.
– Det är ingen lag, det är en rekommendation från EFSA men den är inte tvingande. Svenska myndigheter överskrider sina befogenheter och bryter mot EU:s lag när de stoppar produkter de tycker innehåller för höga doser, sa bland andra hälsoprofilen Bertil Wosk i Kurera nyligen.

 

Förlegade rekommendationer


Han menade också att RDI, det vill säga ”rekommenderat dagligt intag”, startade på 1940-talet för att undvika bristsjukdomar hos soldater i krig och att dagens RDI-värden inte är satta med tanken att man ska må optimalt bra.
– Tar man de doser myndigheterna rekommenderar kommer man fortsätta att ha näringsbrist resten av livet, fortsatte Wosk.


Inte heller Rolf Forslund ger våra svenska myndigheter någon vidare kredd:
– Jag tror jag snart har mer hälsofrihet i Nordkorea än i Sverige med styrande Livsmedelsverket som har nutritionister som lever i en grotta.

Finland mer medvetna


Rolf Forslund hänger – liksom många experter Kurera talat med – kvar extra länge vid d-vitaminet, där den samlade åsikten verkar vara att de svenska dosrekommendationerna är på tok för låga. Han berättar om Finland där myndigheterna rekommenderar D vitaminkosttillskott för alla upp till 18 års ålder, inte bara upp till två års ålder som i Sverige.
– I Sverige skulle jag väl bli dömd för häxeri för sådana rekommendationer.

 

Vad händer nu?
– Eftersom jag har två barn på åtta och elva år att försörja orkar jag inte bråka hur länge som helst med kommunens inspektörer som lever i en isolerad grotta eller Livsmedelsverket som helt stoppar huvudet i sanden vad gäller viktiga närings- och nutritionsfrågor. Jag kommer strida så mycket jag orkar våren ut sedan får jag väl överväga att flytta företaget till annat EU-land som har mer kunskap och intresse för nutritionsfrågor.

 

Har startat motoffensiven ”Vitaminupproret”


Han har nu startat motoffensiven Vitaminupproret, med tillhörande manifest, vilket på bara ett dygn har gått viralt och signerats av 420 personer.
– Även 16 sakkunniga har skrivit under varav flera tungviktare som bland annat Stig Bengmark som är både läkare och professor i Nutrition och som undervisar på universitet både i London och Sverige, säger Rolf.
– På tisdag den tredje februari kommer jag och många andra nutritionsföretagare vara med vid ett möte hos Livsmedelsverket i Uppsala hela dagen, berättar han.


Han hoppas då att hans manifest ska ha skrivits under av ännu fler.

–Det hade varit bra om vi redan då kunde visa att vi har stor folklig uppslutning – och att många känner ilska kring hur de jobbar.


Sedan kommer namnlistan att lämnas över till Livsmedelsverket, regeringens berörda departement, statsministern samt riksdagen.
–  Detta för att dessa viktiga närings- och nutritionsfrågor ska börja tas på allvar, säger Rolf Forslund.


http://kurera.se/den-utsatta-handlaren-har-startat-motoffensiven-vitaminupproret/

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 31 januari 2015 11:34

För några veckor sedan genomförde Sveriges Radio en granskning av assistansbranschen. Vi är väl medvetna om att det är medias roll att granska alla skattefinansierade verksamheter och det är en självklarhet att oseriösa anordnare inte har i branschen att göra.  Däremot är vi mycket kritiska till den ensidiga bilden och den stora okunskap som journalisterna visar upp.
 
Syftet med personlig assistans är att ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självständigt liv som alla andra. Sveriges Radio visar vid upprepade tillfällen att man ser personlig assistans som vilken vårdverksamhet som helst. Har man den synen på en rättighetslagstiftning anser vi att man inte förstår syftet med lagens intentioner. Det är också en nedvärderande syn på personer med stora funktionsnedsättningar.
 

Fokusen på hela reportageserien är att visa att kriminalitet och oegentligheter florerar vilt utan några motåtgärder från Försäkringskassan och IVO - Inspektionen För Socialförsäkringar. Sveriges Radio använder den fakta om omfattningen kriminaliteten som finns på ett mycket omdömeslöst sätt. Man hänvisar till den statliga utredningen från 2012 som säger att 2-3 miljarder kr/år försvinner p.g.a "fusk och kriminalitet". Faktum är att det finns inga bevis på att omfattningen på kriminaliteten är i närheten av de summorna. Att så säkert använda denna summa visar att man uppenbart inte tagit del av Försäkringskassans egna undersökningar som anger mycket lägre summor. 2013, året efter som utredningen kom krävde man tillbaka 168 miljoner kr.
 
I reportageserien och samhällsmagasinet "Studio Ett" pressas också företrädare för Försäkringskassan och IVO ganska hårt på att kontrollen runt brukarna måste bli betydligt hårdare idag, det inkluderar många fler oanmälda hembesök. Vi anser det är helt orimligt att oanmälda hembesök hos brukarna ska ingå som praktiskt taget standardåtgärd hos IVO. Det är en sak om det finns konkreta brottsmisstankar men journalisterna verkar inte inse att så frekventa oanmälda hembesök misstänkliggör uppemot 20 000 personer där antalet bedragare är mycket lågt. Fokus måste istället ligga på och förhindra att ett fåtal bedragare blir beviljad personlig assistans.
 
Man jämför också kostnaden (brutto) för personlig assistans med försvaret. Denna jämförelse anser vi är helt irrelevant eftersom det handlar om helt olika verksamheter. När det gäller kostnaden inom andra områden i välfärden som t.ex sjukvården, äldreomsorgen, barnbidrag etcetera har Public service aldrig ställt det mot försvaret.
 
 
Sammantaget visar hela reportageserien på stor okunskap om ämnet man granskar. Ännu allvarligare är att det ger en bild för allmänheten att problem med kriminalitet är större än vad de egentligen är. Sprider sig uppfattningen att kriminaliteten i assistansbranschen är så utbredd ökar risken markant att förtroendet för reformen urholkas.
 
 
Vi har även pratat med Karin Wettre på Ekot som gjorde merparten av reportagen och framfört våra ståndpunkter. Vi sammanfattar kort de svar vi fick:
 
Vi har även pratat med Karin Wettre på Ekot som gjorde merparten av reportagen och framfört våra ståndpunkter. Vi sammanfattar kort de svar vi fick:

 ·    Man ber om ursäkt för att man använde ordet vård, det var ett stort misstag.
 
· Man backar inte vad gäller omfattningen på kriminaliteten. Karin Vettre hävdar att man i granskningen funnit många olika varianter av fusk och ren kriminalitet. Det finns "många små bäckar" som sammantaget blir miljardbelopp. De motargument som vi använde, bland annat att Försäkringskassan 2013 krävde tillbaka 168 miljoner kr ändrade inte på något sätt Ekots uppfattning.
 
·     Oanmälda hembesök. Man står fast vid att man inte krävt fler hembesök. Under fortsatt diskussion framförde vi att hela brukarrörelsen känt sig misstänkliggjorda.  Där hävdar man att man visst förstår att en myndighet inte kan göra oanmälda hembesök utan vidare. Däremot tycker man att fler oanmälda hembesök borde göras. Detta motiverar man med att man i granskningen hittat flera fall med brukare som farit mycket illa.
 
·      När man jämförde kostnaden med försvaret säger man att man inte alls hade uppsåt att framställa assistansen som en kostnadsbörda för samhället. När det handlar om så stora summor behöver lyssnarna ha något att relatera till för att få "en uppfattning om hur mycket 28 miljarder kr är". Det var det enda syftet.
 
 
 
VIMPA efterlyser en förändrad attityd hos media till såväl personlig assistans som funktionshinderfrågor i stort. Med undantag av TV4-s reportage i Kalla Fakta för drygt ett år sedan tid har rapporteringen och tidningarnas ledarartiklar kring personlig assistans helt fokuserat på kriminalitet, oegentligheter och höga kostnader. Vad assistansen betyder för oss har kommit helt i skymundan.
 
Det råder enighet i Sverige om att alla människor är lika mycket värda och att demokrati är det självklara styrelseskicket. Assistansreformen är en av de viktigaste demokrati och jämställdhetsreformer som genomförts, den gör det möjligt för oss med stora funktionsnedsättningar att fullt ut kunna utnyttja våra demokratiska fri och rättigheter. Det är hög tid att media byter perspektiv och istället för problem fokuserar på hur mycket assistansreformen betyder för oss. Istället bör man granska varför Sverige har fått ganska kraftig kritik från FN för att vi bryter mot Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur tillvaron ser ut för alla de personer runt om i landet som helt eller delvis förlorat sin personliga assistans eller annan LSS insats.
 
Detta framförde vi också i samtalet med Karin Vettre. Svaret blev att man är väl medvetna om hur viktig den personliga assistansen är och att det mycket väl kan bli en reportageserie om assistansens betydelse för oss som är beroende av den. Någon försäkran att det blir så fick vi naturligtvis inte.
 

Av Stig Olsson - 31 januari 2015 07:48

 

Saudiarabien vill ansöka om att få anordna ett OS, men på grund av landets konservativa lagar där kvinnor varken får bära idrottskläder eller delta i idrottsevenemang, vill man att samtliga kvinnliga grenar skulle förpassas till grannlandet Bahrain. Nu dömer IOK ut förslaget.


Inför OS år 2020 i Japan röstade den internationella olympiska kommittén (IOK) igenom reformen att olika länder, vid exceptionella fall, gemensamt kan söka ett olympiskt spel. Tävlingarna skulle då delas upp i flera länder eller städer.

Detta vill nu Saudiarabien genomföra tillsammans med grannlandet Bahrain –  enbart för att kunna separera kvinnor från män i tävlingarna.


– Vårt samhälle är väldigt konservativt. Det är svårt att acceptera att kvinnor tävlar i idrott, speciellt i simning. Att bära idrottskläder offentligt är inte riktigt tillåtet. Av de kulturella skälen är det svårt att ansöka om stora idrottsevenemang, säger prins Fahad bin Jalawi Al Saud, rådgivare till presidenten för Saudiarabiens olympiska kommitté, i en intervju med Francs Jeux enligt AP.


– Vi kan samordna det med Bahrain. Vi har alltid haft ett samarbete med det landet. Bahrain får kvinnornas grenar och vi håller i männens, fortsätter han.

IOK ratar förslaget

Men IOK är inte nöjda med hur Saudiarabien har tolkat den nya OS-reformen.


– En kommitté mot diskriminering kommer vara obligatoriskt för alla länder som hoppas kunna ansöka om att få arrangera OS i framtiden. Det skrevs väldigt tydligt in i den nya reformen och kommer även finnas med på det bindande avtalet med värdstaden. Om det inte uppfylls kommer ansökan inte att antas. Länder som Saudiarabien måste verkligen jobba hårt för att tillåta kvinnor att delta fritt, säger IOK-ordföranden Thomas Bach.


http://www.svt.se/sport/saudiarabien-vill-ansoka-om-ett-os-utan-kvinnor-iok-ratar-forslaget

Av Stig Olsson - 30 januari 2015 21:46

Lärare och förskolelärare i Halmstad oroar sig nu för att städning kan bli en del av deras schema. Skärpta regler gör att städningen som redan görs inte längre räcker.


Tvätta gardiner och dammtorka hyllor, det kan bli en del av lärarnas arbetsuppgifter i Halmstad. Skärpta regler från folkhälsomyndigheten gör att den städningen som utförs av kommunen inte längre räcker.


Det är därför upp till varje skola och förskola att besluta om man vill ta pengar från sin egen budget för att köpa in städ, eller göra städuppgifterna själva. Jessica Malmberg är lärare på Linehedsskolan i Halmstad och undervisar i klasser från F-6, och hon oroas över att ännu en arbetsuppgift kan komma att läggas på lärarna.


– Jag tror inte at undervisningen hade hållit samma klass eftersom att vi inte hade haft lika mycket tid att planera den och lika mycket tid att lägga på eleverna, säger hon.

Medhåll från lärarförbundet

Hon får också medhåll från Lärarförbundet i Halmstad som tycker att det är orimligt att lägga städuppgifter på lärarpersonalen.

– Det här ska sättas in i sitt sammanhang där lärare idag har alltför mycket bisysslor i form av dokumentation och annat.

Och nu ska även de här uppgifterna hamna i våra medlemmars knä, säger Bernt-Olof Bengtsson, ordförande för lärarförbundet i Halmstad,

”Handlar inte om en dagligdags städning”

Från kommunen menar man dock att om en skola väljer att lägga städuppgifterna på lärarna, så handlar det inte om en daglig städning.


– Det är vissa specifika städuppgifter som det handlar om. Det är inte så att det är dagligdags städuppgifter som man utför, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad.


Men även om det inte handlar om en daglig städning så har lärarförbundet i Halmstad lämnat in en skrivelse till kommunen där man tydligt markerar att städning inte ska bli en del av lärare- och förskolelärares arbetsuppgifter. Jessica Malmberg menar att städningen bara skulle bli ännu en stressfaktor i en redan stressig vardag.


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/skolstadning-oroar-larare

Av Stig Olsson - 30 januari 2015 17:35

En svensk officer som tjänstgör i Afghanistan reagerar nu på politikernas besked om att IS-terrorister som begår folkmord och våldtäkter ska belönas med skattefinansierade jobb när de kommer tillbaka till Sverige.
– Där finns ingen fast anställning som väntar mig när jag kommer hem, skriver han i ett inlägg på Facebook som fått viral spridning.

 

Fredrik Brandberg, som är samverkansofficer på högkvarteret i Kabul och inne på sin tredje mission i Afghanistan, skriver av sig efter att ha läst om hur Mona Sahlin och andra politiker vill "ta hand om" terroristerna när de kommer tillbaka till Sverige. Bland annat genom att ge terroristerna arbeten.


– Det vore underbart om undertecknad fick ett liknande bemötande vid hemkomst, där jag kan känna trygghet i att ha en anställning, en månadslön och en social förankring i samhället där jag slapp fundera på om jag är önskad eller inte, skriver Brandberg i ett Facebookinlägg som fått viral spridning.


Han uppmanar alla som läser inlägget att sprida vidare budskapet så att "så många socialdemokrater som möjligt, och gärna även Mona Sahlin" får ta del av hans önskan.


– Må varje politiker som ömmar för IS-krigare nås av denna Utmaning och därtill på riktigt visa vad det betyder att ta ansvar och inte bara använda klädsamt vackra ord, skriver Fredrik Brandberg.


– Skulle någon annan än just bara politiker vilja ta ansvar för mig, genom ett jobberbjudande t ex, så är det också ytterst välkommet, konstaterar han.


http://www.friatider.se/officer-i-afghanistan-krigare-f-r-jobb-men-vad-f-r-jag-n-r-jag-kommer-hem

 

Av Stig Olsson - 29 januari 2015 14:33

Tiggare intill Stureplan! På Östermalm!

Tiggare intill Stureplan! På Östermalm!

Gäller inte EU-reglerna för tiggarna! Hur kan dom ens komma in i Sverige? Är det något fel på våra gränsstationer?

Insändare från Greta Garbo som sett tiggare sovandes på Östermalm! Hon ställer sig frågan om inte Tiggare lever under samma lagar som andra EU-medborgare!

Greta: Två dekorationer hann jag se på promenaden från Skeppargatan till Stureplan igår. Här en bild på en av dem, intill Stureplan. EU-reglerna i sammanfattning:

Om du besöker ett annat Eu land så gör du detta fritt under 90 dagar utan särskilt tillstånd. Gäller alla inom Eu. Dock måste följande villkor vara uppfyllda för dig som Eu medborgare som besöker annat Eu land.

1. Du måste ha en legitimation som förutom att styrka din identitet även måste kunna styrka vilket medborgarskap du har. I Sverige har vi två handlingar som klarar det här. Vårt pass och vårt nationella id kort

2. Du måste ha med dig försörjning, dvs pengar som klarar den vistelsetid du kommer att besöka landet. Turistar du tex två veckor i ett annat land så är du skyldig att kunna visa att du har en rimlig mängd pengar för den tid du avser att vara i landet (max 90 dagar utan särskilt tillstånd) samt att du antingen har returbiljett eller har såpass mycket pengar att du kan visa att du har pengar att åka hem för.

Om du anträffas vid gräns eller inne i landet och inte har pengar att leva på ska du utvisas till hemlandet! I Schengen överenskommelsen står uttryckligt att friheten att resa mellan länder INTE innefattar rätt att besöka länder trots att du saknar pengar.

Greta Garbo

 


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/28

Av Stig Olsson - 29 januari 2015 09:51

Så är den då i kraft, lagen som säger att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Som vi alla vet har den färdiga lagen fått mycket kritik från handikapprörelsen p g a de stora undantag som finns, främst att företag med  upp till 10 anställda  är undantagna vilket i praktiken innebär att ungefär 90 % av alla företag inte omfattas av lagen. Min utgångspunkt är ändå att det är ett viktigt steg i rätt riktning vad gäller tillgänglighet att det nu faktiskt finns en lag, däremot behöver den förbättras rejält. Det är verkligen inte OK att 9 av 10 företag inte ens omfattas av lagen...
 

Lars-Göran Wadén, ledamot i DHR-s förbundsstyrelse, förkämpe för ett tillgängligt samhälle för alla och föreläsare blev troligen den första personen i landet som med stöd av den nya lagen skickade en anmälan till DO (Diskriminerings ombudsmannen). Några dagar in på det nya året skulle Lars-Göran åka buss, enligt bussbolagets hemsida skulle alla fordon vara tillgängliga för rullstolsanvändare. Så visade sig inte vara fallet. Så här motiverar Lars-Göran  i tidningen Dagens Omsorg (www.dagensomsorg.se) varför han lämnade in en anmälan.
 
Så som jag tolkar lagen måste åtgärder för tillgänglighet göras i exempelvis den fysiska miljön och när det gäller transporter. En person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss eller annat transportmedel. Och eftersom det uppenbart inte fungerar så i Gävle har jag lämnat in en anmälan.
 
Lars Göran berättar att intresset för hans anmälan har varit mycket stort vilket bland annat visat sig i många läsare på hans blogg. I skrivande stund har han gjort ytterligare en anmälan, denna gång mot SJ och han kommer och fortsätta med det varje gång han upplever diskriminering p g a bristande tillgänglighet. På sin blogg skriver han följande:
 
 
Jag är inte rädd för att upplevas som rättshaverist och lämnar därför in ytterligare en anmälan eftersom jag upplevt ännu en otillgänglighet som jag betraktar som diskriminering. 
 
 
 
Att samhället ska vara tillgängligt för alla borde vara en självklarhet i Sverige 2015 men precis som med LSS är det tyvärr inte fallet. Handikapprörelsen fick verkligen kämpa för att få till den nu gällande och urvattnade lagstiftningen och på vägen möttes man av de vanliga argumenten:
 
 
"Det är för dyrt". "Vi måste tänka på företagens kostnader". Att FN anser att rätten till ett tillgängligt samhälle även är en mänsklig rättighet för personer med funktionsnedsättningar kom som vanligt helt i skymundan. När det gäller den så känsliga kostnadsfrågan i tillgänglighetsdebatten har Lars-Göran Wadén ett intressant förslag för att påskynda arbetet för ett tillgängligt samhälle - nämligen ett ROT avdrag för tillgänglighetsanpassning.
 
 
Blir intressant och följa vad som kommer att hända på tillgänglighetsområdet framöver. I regeringsförklaringen meddelade ju Stefan Löfvén att tillgänglighetslagen ska breddas. Frågan om ett tillgängligt samhälle för alla kan oavsett vem som styr Sverige,, liksom LSS inte förvandlas till en vänster-högerfråga. 
 
 
 
* Vilhelm Ekensteen, ordförande i Ifa och en handikapprörelsens riktigt stora profiler har utsätts till  hedersdoktor vid Lunds Universitet för sitt ungefär halvsekel långa engagemang i den svenska handikapprörelsen. På Ifa -s hemsida skriver man följande:
 
Vilhelm var initiativtagare till omdefinieringen av funktionshinderbegreppet som gjort detta miljörelaterat och har påverkat politiken för att möjliggöra ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Vilhelm grundade IfA 1994, men var långt innan dess en aktivist och pådrivande motor för förändring inom funktionshinderområdet, bland annat genom sitt engagemang i Anti-Handikapp och DHR.
 
Gratulerar till utmärkelsen Vilhelm!
 

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se