Inlägg publicerade under kategorin Kränkning

Av Stig Olsson - 24 februari 2015 11:37

"Myndigheterna verkar se mig som en robot som bara behöver laddas en timme och som sedan är i full gång igen. Men jag vet faktiskt inte hur länge jag ska orka med den här situationen".
 

Robert Mansoor - ensamstående pappa
 
 
Nyheter som går i positiv riktning är tyvärr en bristvara när det gäller personlig assistans, övriga LSS insatser och funkisfrågor i allmänhet. På senare år har det blivit allt vanligare att Försäkringskassan ger avslag till personlig assistans för barn med hänvisning till föräldraansvaret - det leder till förödande konsekvenser för både barnet och föräldrarna.
 
Ovanstående citat är hämtat från en Rapportsändning och SVT-s hemsida för några veckor sedan om ett sorgligt fall. Robert Mansoor är en ensamstående pappa där femårige sonen Johannes har en funktionsnedsättning som gör att han behöver tillsyn dygnet runt. Han kan aldrig lämnas ensam i hemmet överhuvudtaget. Robert har ansökt om personlig assistans flera gånger men varje gång har det blivit avslag.
 
Pappan berättar att sonens behov av tillsyn gör att han sover mycket dåligt, han lider av allvarlig sömnbrist och befinner sig på gränsen till utbrändhet. Ekonomin är också körd i botten då Johannes hjälpbehov och egna problem med sömnbrist gjort att Robert tvingats sluta på jobbet. Det enda stödet Robert får från det allmänna är ett vårdbidrag på 7200 kr/månad efter skatt. Diskussioner med kommunen pågår om att familjen ska bli beviljad LSS insatsen korttidsboende men än är inget klart. Av naturliga skäl känner han sig sviken av samhället:
 
– Vi är bortglömda, vi känner oss utanför. Det känns som att vi inte är värda någonting.
 
 
 
 
LSS är tydlig. De finns ingen nedre åldersgräns för om man ska bli beviljad personlig assistans eller annan LSS insats. Det är behoven som ska styra, inte godtyckliga tolkningar av föräldraansvaret. När Försäkringskassan så ofta hänvisar till föräldraansvaret är det för mig uppenbart att man anser sig hittat ett kryphål för att spara pengar vilket är oacceptabelt. Men kanske finns det ändå ett ljus i tunneln för Robert, hans son och andra familjer i motsvarande situation.
 
 
Efter ett antal rättsfall där man förlorat medger nu Försäkringskassan att man "tolkat föräldraansvaret för snävt". Nu ska nya  riktlinjer införas som är tänkt att minska föräldraansvaret. Återstår och se hur mycket det betyder i praktiken.
 
Varje fall som Roberts och sonen Johannes är givetvis ett för mycket. Det är viktigt att de lyfts fram så att konsekvenserna av mer eller mindre absurda tillämpningar av Försäkringskassan tydliggörs. När det gäller Försäkringskassans nya riktlinjer ser jag en risk att de blir för stelbenta. Ett barns behov och rätt till hjälp måste bedömas individuellt inte utifrån en mall som ska följas strikt.
 
 Mer info se länk:
 
 

ANNONS
Av Stig Olsson - 23 februari 2015 15:05

Hur många skall offras och hur länge skall vi behöva vänta.

 

Hur många människor skall offras innan vi får en fungerande funktionshinderpolitik som verkligen ser till att funktionsnedsatta med stora hjälpbehov verkligen får den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige undertecknade och ratificerade för 321 veckor sedan.

 

I stället för att se till att utvecklingen går framåt i konventionens anda så ser man till att utvecklingen går kraftigt tillbaka och gör det allt svårare för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov att få leva ett fullvärdigt liv i full frihet och samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att man har rätt till.

 

Man har faktiskt förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindrar det fulla deltagande i samhällsgemenskapen.

 

Man kan inte som nu bara fortsätta med den förda politiken där man hela tiden tillsätter en massa helt onödiga utredningar som enbart har som mål att försvåra livet för funktionsnedsattta med stora behov av praktisk hjälp på grund av sin funktionsnedsättning.

 

Under tiden man håller på och förhalar allt så går väldigt många människor under och många väljer att avsluta sina liv enbart för att man hartappat förtroendet för myndighetsverige och deras sätt att hela tiden försämra livskvaliteten för denna grupp med mycket stora hjälpbehov.

 

Man anser inte längre att man har något som helst människovärde kvar och inget att leva för och så får det inte vara i ett av världens rikaste länder.

 

VI har faktiskt råd att låta denna grupp av samhällsmedborgarna som har stora hjälpbehov också få den nödvändiga hjälpen.

 

http://mffmr.se/2015/02/23

ANNONS
Av Stig Olsson - 22 februari 2015 09:36

Som kan anas så är det lite si och så med bloggtempot. Den privata sfären gör sig påmind och de kroppsliga krafterna är begränsade. Nå, detta betyder ju inte att det saknas något att irritera sig över, vilket är min hobby. Medelålders bitter vit man, that’s me.


När jag scannar av nyhetsflödet (nej, jag har inte hunnit med gammelmedierna, så irriterad vill jag inte vara) hör jag via FT att ett alternativt radioprogram hetsat mot folkgrupp genom att ringa till en sametingsledamot. Nämnde sametingsledamot har nämligen tidigare i en debattartikel lagt en hel del ord i sina meningsmotståndares munnar, föranlett av att en SD-politiker talat om judar och samer med en unik egen tillhörighet (kallad ”nation” i SD-politikerns ord). Bara för att påvisa att SD-politikerns resonemang var berättigat valde det alternativa och ej statskontrollerade radioprogrammet att ställa just den kritiska frågan om en svensk, eller en arab eller en somalier kan få bli same.


Sametingsledamotens svar blev ett ” – Nej”.


Det intressanta är att svaret därmed bekräftar det som SD-politikern sade, nämligen att samerna utgör en ”nation” (och då måste man också förstå att ”nation” i det här sammanhanget inte är en geografisk term). Men det är inte detta som är det intressanta. Nej, istället handlar diskussionen om vem som får agera i debatten.


Sameradion (del av Sveriges Radio) beskriver att någon lagt upp smyginspelade telefonsamtal på YouTube, och att flera samiska företrädare drabbats av detta. Man beskriver att syftet är att bedriva en hets mot samerna som folkgrupp. Intressant reaktion. Detta betyder att om en privatperson skapar en plattform för sin kommunikation, t.ex en blogg eller en videokanal/podcast så kommer han per automatik betraktas som en person som bedriver hets så snart vederbörande ställer kritiska frågor och publicerar dessa. Vad vi talar om här är att man vill begränsa yttrandefriheten genom att förhindra dessa (negativa) publiceringar.


Att Sveriges Radio välvilligt beskriver det web-baserade alternativa radioprogrammet Granskning Sverige som en grupp privatpersoner med tvivelaktiga syften känns som en ganska naturlig reaktion av det organet. Sveriges Radio ställer inte den obekväma frågan varför samer har ett rasbiologiskt tänk för sin existens – ändå är det ett faktum att samhället här bedömer samer respektive andra etniciteter (främst svenskar) med dubbla måttstockar. Om privatpersoner inte får ställa dessa frågor och använda det som underlag för resonemang i offentlig debatt, då har vi inte yttrandefrihet.


Jag vet att konceptet med telefonintervjuer på samma sätt skulle kunna användas mot mig själv, liksom offentlig kritik mot allt jag skriver på min blogg. Men är jag svaret skyldig så har jag bara mig själv att klandra.


Personligen skulle jag inte alls ha någonting emot att den samiska näringen granskas. Jag skulle vilja få bekräftat huruvida det finns sanning eller icke i påståendet att ”Sverige behöver inte samerna, men samerna behöver Sverige”, med detta utläst att ”samerna” betyder ”den samiska näringen”. Vi diskuterar ju gladeligen ifall Sverige behöver Saab Automobiles, en försvarsmakt, vindkraftsindustri, systembolag, etc. Varför skulle vi inte kunna diskutera på samma nyktra sätt huruvida svenska staten skall betala för de löner, helikoptrar och skotrar som används för samernas rennäring (som man tydligen har monopol på)?


Denna frågeställning kan leda till andra frågor. Jag råkar nämligen vara väldigt övertygad om att diskussionen om den samiska näringens vara eller icke vara, samt dess monopolställning, kommer avvisas därför att FN betraktar samerna som ett urfolk, och att dessa har vissa privilegier. Detta är inte första gången som FN kommer i kollisionskurs med yttrandefriheten, eller försöker med överstatliga tvång påverka ett rikes interna angelägenheter. FN är trots sin välputsade fasad förmodligen världens största brottssyndikat.


I diskussionen om samisk näring följer också frågan om ILO169. Samerna själva kritiserar den svenska staten för att denna inte ratificerar FN-konventionen ILO169 som ”förbinder Sverige att respektera befintliga markrättigheter” som samerna själva uttrycker det.


Här blir jag nyfiken på varför en så tillsynes självklar konvention inte bekräftats av svenska staten. Det låter ju som att Stockholm bedriver en ondsint konspiration mot samerna, eller…? Från sametingen hörs en evig indignation över att regeringen inte skriver på. Den andra sidan – staten och de icke-samiska markägarnas ställning – hörs inte i debatten. Vilket jag ser som ett skäl till att man har all anledning till att som privat medium – blog, video, podcast – bör göra det granskningsjobb som demokratin skall medge medan de statsfinansierade medierna väljer att favorisera den ena parten. För tydligen är det inte alls självklart att ILO169 saknar påverkan för enskilda markägare i Lappland, och att detta kan stå i strid med privat äganderätt. Man ska ge akt när FN gynnar särintressen med termer som ”mänskliga rättigheter” – det betyder oftast att man vill underminera konceptet med privat äganderätt.


Om detta ovan blir debatt eller inte återstår att se. Men min grundprincip är fast: Om något inte håller en granskningen kan det inte vara granskarnas fel.


https://peterharold.wordpress.com/2015/02/21

Av Stig Olsson - 19 februari 2015 05:26

Gott omdöme prövas inte i Förvaltningsrätterna. Inte heller prövas sunt förnuft.

 

För en tid sedan hade min första arbetsgivare Beckers en reklamfilm med budskapet:” Varför har jag valt att bygga mitt hus här?” (fullstorm på en klippa i havet) och svaret var ”För att det går!”

 

Lite så är det ute i kommunerna avseende LSS idag. De bygger för stora gruppbostäder, de bygger på fel plats (som aktuellt i Malmö), tar betalt för gemensamtsytor, struntar iförbehållsbelopp, tar betalt för ledsagares kostnader, tar betalt för resor till Daglig Verksamhet,tvångsflyttar personer, etc. etc.

 

För att det går – efter vad som kan tolkas som prejudicerande domar i Förvaltningsrätten. Trots att det strider mot LSS-lagens goda intentioner.  Men det är inte längre olagligt har lagtolkarna bestämt. Problemet är just att Förvaltningsrätten inte kan pröva gott omdöme och sunt förnuft.

 

Det blir som i reklamfilmen ”För att det går!”

 

Men de ansvariga i kommunerna behöver faktiskt inte ta beslut ”för att det går”, även om vissa påstår detta i ”Vi måste följa lagen”. Ett påstående som är svårt att angripa, då även jag tycker att man skall följa LSS-lagens intentioner. Vi har dock vitt skilda utgångspunkter och tolkningar!

Jag kan exemplifiera med något som är säsong för just nu:

  • Du får lagligt köra 110 km/tim på motorvägen – men är det snorhalt säger ditt förstånd att du skall köra betydligt saktare, för att inte riskera att köra i diket.
  • Du behöver inte sanda ”din trottoar” – men om någon skadar sig är du likafullt skadeståndsskyldig.
  • Det räcker inte att du sätter upp skylten ”Varning för snöras” och sedan strunta i att skotta taket.

När jag kritiserar Förvaltningsrätterna för att vara ”bokstavstrogna”, så är det utifrån att jag tycker att LSS-lagens goda intentioner borde vägas in i domar. Men jag inser i en del av min hjärna att det är svårt.

 

Felet görs redan i besluten från ansvariga i kommunerna och i att de driver ”allt” till domstol och förtränger bort gott omdöme!

 

http://reclaimlss.org/2015/02/allt-gar-inte-att-prova-i-domstol/#comment-11584

Av Stig Olsson - 18 februari 2015 11:45

Forskare har i århundraden fascinerats av den mänskliga hjärnan, där ”jaget” och vårt medvetande sitter. Trots alla ansträngningar har man inte kommit särskilt mycket närmare en förståelse av dessa svårgripbara entiteter. Nu satsas stora pengar på att få en dator att bilda ett eget ”medvetande”. Åke Blomdahl argumenterar för att det är bättre att låta vår hjärna förbli en gåta. 


Stoppa ”Human Brain Project”

Låt människohjärna förbli en gåta. 


EU har nyligen lovat 10 miljarder euro för att inom 10 år skapa en datorsimulering av en mänsklig hjärna. I USA finns ett motsvarande storslaget projekt att sammanställa allt kunnande om levande människohjärnor men utan ambitionen att skapa en datorsimulering. 

Vad kan en datorsimulering säga om den levande hjärnan? 

Man kan först som sist ifrågasätta vad en datorsimulering skulle kunna ge för slags förståelse. Om man inte ens vet hur ett neuron fungerar, och inte har en susning om vad minne är för något, hur ska man då kunna simulera något. Räcker det med att bara koppla ihop 12 miljarder pseudoneuron med hjälp av ett par biljarder pseudonervbanor? Nåväl – de har väl tänkt sig att få ökad förståelse för hur neuron och nervbanor fungerar under resans gång, kanske genom samarbete med amerikanerna.

Om man lyckas skapa en medveten hjärna 

Nästa fråga man ställer sig är då – tänk om man lyckas! Vad innebär det? Då har man på artificiell väg skapat ett mänskligt medvetande. Vad ska man göra med det? 

Man vill t.ex göra ingrepp som framkallar schizofreni eller depression. Högst troligt vill man undersöka vad som händer med en människas medvetande under tortyr. Det vill man alltså göra på ett levande medvetande. Att man också säkert försöker pröva stämningshöjande terapier uppväger knappast det lidande man redan idag skisserar på ritbordet. 

För en rättskaffens moraliskt känslig människa låter det här som en sjuk fantasi att få sjösätta något i stil med vad de ökända naziläkarna gjorde när de hade fria händer att göra försök med levande människor. Ja till och med värre! 

Precis som de tyska läkarna motiverar de det hela med nyttan av en begränsad grymhet för att kunna bota och lindra för så många fler. 

De tyska läkarna undersökte förfrysning, infektioner och skottskador. I bland annat Japan och Sovjetunionen gjordes liknande groteska experiment på människor. Extremt plågsamt och fasansfullt, men människan lämnades i alla fall att lida i sitt eget privata medvetande. De här vill nu skåda själva lidandets fysiologi under skalet. Den simulerade personen skall avklädas det allra sista av privat integritet. Jag kan omöjligt föreställa mig något mer ohyggligt! 

Forskarna vill givetvis inte se det på det viset. De kommer att hävda att de jobbar med en ”maskinsimulering” inte något levande. När experimentet är klart raderar man hårddiskarna och sätter upp ett nytt experiment och då är allt minne av eventuellt upplevd smärta borta, menar man. Det är ju bara ett datorprogram. Jag hävdar att i så fall är experimentet meningslöst. Det kommer inte att säga något om en levande psykotisk människas själsliv. 

Transhumanism 

Låt oss tänka några steg till. Transhumanisten och framtidsprofeten Raymond Kurzweil hade redan på 1990-talet dragit upp utvecklingslinjerna framåt. Med hänvisning till den exponentiella tillväxten av datorernas kapacitet har han gissat att till 2019 har vi kopierat en människohjärna. Tio år senare kan vi scanna av vem som helsts hjärna och porta den som ett datorprogram. 2029 kan vi avliva den biologiska kroppen och leva vidare i evighet som en process i en superdator. Datorerna har kapacitet att ”hosta” hela mänskligheten. År 2039 kan alla skaffa precis så många virtuella barn som hen vill. Datorkraften växer fortare än vår fantasi. Ett datornätverk med miljarder processorer täcker hela jordytan och kan på kort tid lösa alla problem man ens kan föreställa sig. Det kallas ”singularitet”, och innebär att teknik och naturvetenskap också i princip är slutgiltigt bortom den gamla människans fattningsförmåga. Den som är religiöst lagd skulle säga att Guds Rike är förverkligat. 

Jag är biochauvinist. Över min döda kropp! 

Gör uppror mot teknofascismen innan det är för sent! 

Mitt förslag är att omedelbart låta stoppa detta vansinniga projekt. Inte ett öre till dr Frankenstein och hans programmerare! Politiker som backar upp dessa projekt bör anklagas för anstiftan till brott mot mänskligheten. 

Låt medvetandet och människohjärna förbli en gåta! 

Några citat ur P1:s ”Kropp och själ”:

”Syftet är givetvis då att man ska få en virtuell hjärna som man kan interagera med, som man så småningom kan tala med, och få inte stereotypa utan adekvata svar. Personligen tror jag ju att om man simulerar alla delar av hjärnan så finner jag ingen anledning att tro att man inte också skulle få, och kan säga, att den här datorn har en form av medvetande.” säger hjärnforskaren Sten Grillner i ”Kropp och själ” på radions P1 2013-03-05. 

” ... man kommer att kunna manipulera den artificiella hjärnan precis som man vill ... man kan skapa t.ex ångest och depression ...” fyller reportern Martin Johnsson i. Sten Grillner samtycker och fortsätter: ”Då kan man experimentellt identifiera olika delfunktioner som gör att man får en nedsatt funktion av typ depression.” 

”Får man då utsätta ett medvetande för sådant?” Katinka Everts, teoretisk filosof från Uppsala Universitet är projektets etiker. Hon svarar. ”Min uppgift är bland annat att definiera begreppet ’medvetande’ ... Frågan är om medvetande skulle kunna finnas i något som inte är organiskt. ... Jag har faktiskt ingen åsikt. ... även om man lyckas skapa en typ av medvetande är det ändå en helt annan typ av kropp ...” 

Hon undviker i det längsta att svara men till slut måste hon komma fram till kärnfrågan ”... ja om det är ett medvetande som är dels självmedvetet och befinner sig i en viss kontroll över sina egna handlingar och känslor och beslut så ... kan det också uppleva på ett oberoende sätt ... och då uppkommer mycket svåra etiska frågor ... är det etiskt försvarbart att skapa tillstånd som ångest i ett medvetande som är kapabelt att känna?” 

Då blir det något levande fyller reportern i. Nej, det är nog inte försvarbart, men hon verkar inte heller tro att man någonsin kommer att nå så långt. 

Åke Blomdahl
ake.blomdahl@nyatider.nu 

Källor: Raymond Kurzweil, ”The Age of Spiritual Machines”, 1999
Radion P1, ”Kropp och själ” 2013-03-05 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/162175?programid=1272


http://jordfly.blogspot.se/2013/04/stoppa-human-brain-project.html?m=1

Av Stig Olsson - 16 februari 2015 10:56

Man kan inte ens mest bästa vilja i världen beteckna dagens svenska politiska värdegrund annat än som generande grund och endimensionell där uppfattningar och värderingar förefaller inordnade i ett trivialt vänster-höger-perspektiv där vänster är gott och höger ont. Detta var tidigare ett kännetecken för de socialistiska partierna men omfattas numera även av de flesta s.k borgerliga partier och undantagslöst av massmedia. Idag kan man fråga sig om Sverige fortfarande har borgerliga partier där traditionella västerländska värderingar är de centrala.

 

Alla upptänkliga gräsligheter och hemskheter som har ägt rum eller äger rum i stater som definieras som socialistiska devalveras systematiskt eller i flera fall förnekas. Efter 1968-års kulturrevolution gäller detta allmänt och man har genom åren systematiskt ignorerat vidrigheter i kommuniststater och framhävt massmördare som Fidel Castro och Che Guevara som romantiska hjältar. En av landets vänsterkändisar, Jan Myrdal, utdelade så sent som förra året ett hederspris till minne av Lenin.  När Birgitta Dahl fick höra talas om massmorden i Kambodja där människor torterades och mördades bara för att de råkade bo i en storstad förnekade hon detta då det inte kunde passa in i hennes politiska föreställningsvärld.

 

På samma sätt ser vi idag olika slag av eftergifter och ”förståelse” för islamistisk terrorism sannolikt för att man råkat beteckna denna som ett slags befrielserörelse med vänsterförtecken. Alla aktiva feminister som återfinns i dessa kretsar tycks inta ha begripit vad sharialagen, en central fråga bland dessa grupper, faktiskt innebär. Tanken att man i Sverige vill ta sig an massmördare inom den Islamska Staten(IS) och vårda dessa som ett slags missledda tonåringar är inte bara fullständigt absurt utan visar på en total brist på människorespekt för alla de oskyldiga som drabbats av ett naket våld av samma slag som nazisterna utövade mot judar och andra som betraktades som mindervärdiga. Inte bara länder i västvärlden finner ett dylikt handlingssätt för förkastligt utan även de av våra invandrare som drabbats av IS vänder sig med avsky mot den svenska attityden till återvändande terrorister och massmördare. Det är här nödvändigt att påminna alla de som inte tar islamistisk terrorism på allvar att studera det nära samarbete som fanns mellan Nazityskland och islamismen i Mellanöstern.

 

Mycket skulle kunna förbättras inom svensk politik om man kunde lyfte tankarna och föreställningarna mot frågor som är centrala för människornas framtid och verkligen prioritera de traditionella västerländska värderingarna och nödvändigheten av det öppna samhället med liberalism och individuell frihet. Detta är faktiskt det enda värdesystem som hittills har visat sig kunna stå emot det politiska våldet och förtrycket.

 

Lennart Bengtsson

 

Mer i dagens ämne här: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/islam-bekenntnis-der-kanzlerin-frau-merkel-sie-irren-sich/11229266.html

 

http://antropocene.se/2015/february/varfor-vi-maste-behalla-och-starka-de-vasterlandska-varderingarna.html

Av Stig Olsson - 13 februari 2015 12:13

Sedan 1 januari finns det en lag som säger att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Att det finns stora undantag vet vi sedan tidigare men nu visar det sig att det uppenbart är löjligt lätt för kommuner att, åtminstone delvis gå runt även den befintliga lagstiftningen. Lagen kom till för att sätta press på både offentliga och privata aktörer att verkligen ta tag i att göra vårt samhälle tillgängligt för alla. Men vad gör Tingsryds kommun då?

 
Jo, man har skaffat sig en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid rättsfall som rör diskriminering av olika slag. Om det uppstår en rättstvist med skadeståndskrav gällande diskriminering har man därmed "köpt sig fria" från ekonomiskt ansvar. OK, jag vet inte hur försäkringen är utformad exakt, rimligen gäller den enbart bara när skadståndskraven överstiger en viss nivå men hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte komma fram till något annat  än:
 
Incitamenten för Tingsryds kommun att verkligen göra något åt bristande tillgänglighet minskar rejält. Kalla mig naiv, korkad vad som helst men jag har faktiskt inte ägnat en enda sekund åt att det finns en möjlighet för kommunerna att åtminstone delvis köpa sig fria. Samtidigt måste jag motvilligt medge att från kommunens perspektiv är det en genial idé om man vill spara pengar - sopa problemen under matten genom att köpa sig fri.
 
 
Men för att förstå de potentiella konsekvenserna måste vi se bortom Tingsryds kommun. Vad händer med lagen om den här typen av försäkringar sprider sig allmänt till kommuner runt om i landet? Då sitter vi med en tillgänglighetslag som en mängd kommuner mer eller mindre kan strunta i eller åtminstone prioritera mycket lågt. Och kan en försäkring tecknas mot diskriminering varför inte teckna försäkring mot annat med i t.ex Skollagen eller LSS  om inte försäkringspremierna är avskräckande höga? Om FN-s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir upphöjd till svensk lag, hur mycket är det värt om flertalet  kommuner följer Tingsryd?
 
 
Vad säger Tingsryds kommun själva? Tja, de säger att "vi har inte haft några stora problem med diskriminering". Men varför har ni då skaffat försäkringen undrar lokalradion? "Det hoppas vi verkligen inte att det ska bli ett problem". 
 
Tidningen Smålandsposten som först uppmärksammade frågan skriver emellertid följande:
 
 
Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) under de senaste åren gått allt hårdare mot kommun som man anser bryta mot reglerna om för förbundet mot diskriminering och kränkande behandling.
 
Oavsett vad kommunen säger så handlar det i slutändan som vanligt om pengar. Tingsryds kommun är oroliga för ökande kostnader i samband med rättstvister som rör diskriminering och har därför valt att helt eller delvis köpa sig fria från betalningsansvar.
 
 
 
 
DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppger att man inte kände till att den här typen av försäkringar fanns. Pengarna borde satsas på att förebygga diskriminering istället för att köpa sig fria. Man uppger också oro vad det här kan betyda för lagstiftningen.
 

Av Stig Olsson - 12 februari 2015 15:12

Detta är ett gästblogginlägg av Ulla Johansson från Göteborg, som publicerat flera gästblogginlägg och kommentarer här. Senast kom en artikel 15/11 då hon med gillande kommenterade en artikel i Aftonbladet och tog den som utgångspunkt för en mer generell analys. Ulla Johansson har inte alltid glatt sig åt artiklar i Aftonbladet. Den 12:e september kunde vi här presentera en väl underbyggd analys av artikeln ”De rödgröna är oförenliga i sin syn på Ukraina-krisen” med undertiteln ”Vilken politik tänker du föra mot Ryssland, Löfven?” som publicerades i Aftonbladet 29/8. Ulla reagerade kritiskt på den artikeln och skickade en väl underbyggd replik till Aftonbladet. Den bemöttes med tystnad av debattchefen för Aftonbladet och publicerades i stället här. Denna gång bidrar hon till vår information genom att förmedla viktig information om Rysslands utrikespolitik, ett område som är föremål för systematsikt skev behandling i våra massmedia. DN skriver idag under rubriken ”Rysk doktrin pekar ut Nato som hot” följande ”em>Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under en uppdaterad version av Rysslands militära doktrin, i vilken Natos expansion pekas ut som ett säkerhetshot. Doktrinen publicerades på Kremls hemsida på fredagen och pekar även ut etablerandet av strategiska robotsystem som hotar att äventyra global stabilitet som ett externt hot. Finns det någon substans i denna farhåga? Detta belyses i dagens blogginlägg.


Putin untitledArtikeln.

 

Under Putins årliga stora presskonferens (18/12-14) ställde BBC:s John Simpson följande fråga till honom: 


 

”Nästan alla länder i Väst anser i dag att ett nytt kallt krig existerar och att ni, faktiskt, bestämde Er för att starta det. Nästan dagligen ser vi hur ryskt flyg ibland utför ganska farliga manövrar mot västerländskt luftrum. Det här kan bara ske på Era order: Ni är överbefälhavare. Det kan bara vara på Era order som skickade in ryska förband på ett territorium som tillhör ett suveränt land – först Krim och sedan vad det nu är som pågår i östra Ukraina. Ni har i dag ett stort problem med den ryska valutan och Ni kommer att behöva hjälp och stöd och förståelse från utlandet – i synnerhet från Väst. Så kan jag nu säga till Er, fråga Er, kommer Ni att ta tillfället i akt att säga till människor i Väst att Ni inte har någon önskan att fortsätta det här nya kalla kriget och att Ni kommer att göra allt Ni kan för att reda ut problemen i Ukraina? Tack!”

 

Putin svar som var konkret, klokt och klarläggande har därför inte publicerats i västmedia. Utan falskt sammanfattats med ”han skyller allt på Väst”. (Svaret finns bifogat nedan.) Putin påpekar USA har mellan 700 och 1000 militärbaser runt om i världen. Ryssland har två. Väst flyttar också steg för steg fram NATO-baser och annan militär infrastruktur närmare Rysslands gränser. – Ryssland är här definitivt inte den aggressiva parten.

 

Den ryske presidenten skämtade under utfrågningarna och syntes vara vid gott mod. Dock är Ryssland idag mer hotat än för sjuttiofem år sedan vid Hitlertysklands uppmarsch. Helt omringat av USA:s militärbaser. En dödlig snara runt landet. Därtill de av USA insända >em>”demokratigrupperna” som inifrån arbetar på att destabilisera landet: Washingtons NED och mängden NGO-er underställda NED. Infiltratörer som idag i situationen med de ekonomiska sanktionerna som oroar samhället blir särskilt farliga. USA:s vasallstat Saudiarabiens politik att sänka oljepriset ytterligare ett tungt vapen riktat mot Ryssland. Samma sänkta oljepriser som en gång fällde Sovjetunionen – en ”lyckad” manöver som upprepas. Brzezinskis (rådgivare åt presidenterna Kennedy-Johnson-Carter) gamla dröm att dela upp Ryssland i mindre ”länder” lever nog kvar hos Washingtons neokonservativa än idag. Det av USA genomförda regimskiftet i Ukraina kan vara ett steg på vägen. Svenska politiker och svenska media deltar med stor entusiasm i propagandan mot Ryssland. Och skapar fram en russofobi för att dra in oss i NATO. – Bli medaktörer i USA:s imperiebyggande. Länk till Peter Hitchens artikel – en varning för krig – i Daily Mail 21/12 -14: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2882208/PETER-HITCHENS-Forget-evil-Putin-bloodthirsty-warmongers.html

 

Putins svar till John Simpson BBC:


Tack så mycket för Er fråga rörande våra övningar, manövrar och utvecklingen av våra försvarsstyrkor. Ni sade att Ryssland, till viss utsträckning, bidragit till spänningarna vi ser i världen i dag. Ryssland har bidragit men bara i så motto att hon alltmer bestämt skyddar sina nationella intressen. Vi angriper inte i ordets politiska betydelse. Vi angriper ingen. Vi tar bara tillvara våra intressen. Våra partners i Väst – och då i synnerhet USA – är missnöjda med oss för att vi gör just detta, inte för att vi skulle tillåta säkerhetsrelaterade aktiviteter som skapar spänningar. Låt mig förklara. Ni talar om flygplan, inklusive strategiska flygoperationer. Visste Ni om att i början på 90-talet så stoppade Ryssland helt strategiska flygningar på långt avstånd från Ryssland, i motsats till hur det var under Sovjeteran? Vi upphörde helt med detta, samtidigt som amerikanskt strategiskt flyg med kärnvapen ombord fortsatte? Varför? Mot vem var dessa flygningar riktade? Vem var det som hotades? Så under många år genomförde vi inga flygningar och det var bara för ett par år sedan som vi återupptog dem. Är det verkligen vi som provocerar?

 

Faktum är att vi bara har två baser utanför Ryssland. Båda ligger i områden med hög terroristaktivitet. Ett är Kirgistan, och skapades på begäran av kirgisiska myndigheter och presidenten Akajev – efter att afghanska militanter genomfört räder. Den andra är i Tajikstan, som också gränsar till Afghanistan. Jag gissar ett Ni är intresserad av fred och stabilitet där med. Vår närvaro är berättigad och helt begriplig. Å andra sidan, USA har baser spridda över hela världen [mellan 700 – 1 000 baser] – men Ni menar att det är Ryssland som uppträder aggressivt? Vad gör amerikanska förband i Europa – beväpnade med bland annat taktiska kärnvapen? Vad har det för ärende där?Ryssland har ökat sin försvarsbudget för 2015 med, om jag inte har fel, till motsvarande 50 miljarder dollar. Pentagons budget är tio gånger så stort som detta belopp, 575 miljarder dollar, vilket jag tror är vad kongressen godkände. Och Ni menar att vi har anammat en aggressiv politik? Var finns det sunda förnuftet här?


RyssKrig-768954

Flyttar vi våra förband till USA:s eller andra länders gränser? Vem är det som flyttar fram NATO-baser och annan militär infrastruktur närmare oss? Det är inte vi som gör detta. Finns det någon som lyssnar på vad vi säger? Finns det någon som har en dialog med oss om detta? Ingen dialog alls. Allt vi hör är“det har Ni inte att göra med. Alla länder har rätten att välja sitt sätt att säkra sin egen säkerhet”. Visst, men vi har också rätten att göra det. Varför får vi inte det? Till sist, ABM-systemet [Anti-Ballistic Missile – antirobot] – som jag tog upp i mitt tal till parlamentet. Vem var det som drog sig ur ABM-fördraget, en av de globala säkerhetens hörnstenar? Var det Ryssland? Nej, det var det inte. Det var USA, ensidigt. De skapar ett hot mot oss, de placerar ut strategiska robotförsvarskomponenter inte bara i Alaska, utan också i Europa – i Rumänien och Polen, väldigt nära oss.


Obama hök untitled

Och Ni menar att vi är de som driver en aggressiv politik? Om frågan är om vi söker relationer grundad i lag och rätt, då är svaret ja, men bara om våra nationella ekonomiska och säkerhetsintressen fullt ur respekteras. Vi förhandlade om medlemskap i WTO [World Trade Organization] i nitton år och gick med på många kompromisser. Och då.. jag kommer inte gå in på vem som hade rätt eller fel (jag har vid flera tillfällen redan sagt att min uppfattning är att Ryssland handlade korrekt under krisen i Ukraina och att det var Väst som hade fel, men låt oss lämna detta därhän nu).

 

Vi gick ändå med WTO. Trots att denna organisation har regler så infördes sanktioner mot Ryssland i strid med WTO:s regler, mot folkrätten och mot FN-fördraget – återigen ensidigt och olagligt. Är det här också vårt fel?

 

Vi vill utveckla normala relationer inom säkerhetssfären, i kampen mot terrorism. Vi vill samarbete om icke-spridning av kärnvapen. Vi vill samarbeta om andra hot, inklusive droger, organiserad brottslighet och svåra infektioner, såsom Ebola. Vi vill göra detta tillsammans och vi vill samarbeta inom ekonomi – om detta är vad våra partners önskar.


http://jinge.se/allmant/vad-tycker-putin.htm

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se