Inlägg publicerade under kategorin Sjukvård

Av Stig Olsson - 7 juli 2014 08:29

Hittade detta meddelande på Facebook. Skribenten skriver att försäkringskassans jurister ändrar i dokumenten och sjuka nekas sjukpenning. Jurister och handläggare gör det inte på eget bevåg utan order kommer från högre ort. 


Hon kallar sig Monica och skriver: Jag  jobbar på Försäkringskassan och jag har berättat i tidigare inlägg om mina arbetsuppgifter som handläggare. Nästan inga personer har trott på vad jag framfört. ”Det kan inte vara sant” har jag bara fått höra! Nu visar det sig igen att jag tyvärr hade rätt. 


Jag har berättat om att mina chefer tvingat mig att konsekvent neka sjukpenning och sjukersättning. Mina chefer vet att sjuka oftast inte orkar överklaga. Jag uppmanar ALLA som får avslag att överklaga till domstol. Begär att få ut samtliga underlag! Kontrollera om sjukintyg och läkarutlåtande har ändrats ! 


Jag vet att det är fler av försäkringskassans jurister och handläggare som ändrar i tex läkarutlåtande för att avslag ska kunna motiveras. Hur sjukt är inte det?! 


En jurist ska man kunna lita på, om det förtroendet försvinner vad har vi då kvar?! Juristerna och handläggare gör INTE detta på eget bevåg utan order kommer från högre ort. Jag har framfört mina synpunkter om denna oestiska hantering till Sture Hjalmarsson i försäkringskassans ledning, men han har ännu inte svarat trots flera påstötningar under 2 år. 


Adriana Lender har försökt under 1 år göra sig av med mig med motivering arbetsbrist. Tyvärr så gick inte den luringen tack vare hjälp från facket. Om Ni sjuka ska få en rättvis och korrekt bedömning måste ledartrojkan hos oss på försäkringskassan bytas ut. Vi behöver också en regering som är mer lyhörd och inte behandlar de sjuka som ohyra. 


Jag mår jättedåligt på jobbet som jag tvingas utföra. Jag har jobbat på försäkringskassan i över 30 år. Tidigare var jag mycket stolt att jobba här, nu skäms jag jättemycket ! Jag har sökt flera andra jobb men eftersom jag är över 60 år vill ingen anställa mig. Många unga personer har redan lämnat försäkringskassan i protest. Hur långt ska det behöva gå innan denna skuta sjunker till botten. 


Jag ser med glädje fram emot ett regeringsbyte. Jag tror det är den enda vägen till storstädning av vårt nuvarande inhumana och sjuka sjukförsäkringssystem genomdrivet av moderaterna. Obs jag heter självklart inte Monica (påhittat namn för att slippa repressalier och hämndaktioner från min arbetsgivare) . 


Jag har inspelade samtal (dessa är raderade idag)  med mina chefer på försäkringskassan som vem som helst kan få lyssna till. Där framkommer det tydligt att de vill att jag ska neka våra ”kunder” ersättning på ett väldigt elakt och utstuderat sätt. Man kanske då blir lite mer ödmjuk och fundersam vad som egentligen sker i det dolda på försäkringskassan när man lyssnat på inspelningarna. 


Personer på försäkringskassan som vill lyssna är välkommna. Vi kan träffas på Försäkringskassan, Klara Västra Kyrkogata 11 ”Uggleborg” Rum 30. Skriv ditt direktnr 010- eller mailadress i ett svarsinlägg så kontaktar jag dig om dag och plats.


 Fler från ledningen är också välkomna att komma och lyssna. Jag hoppas att detta kan leda till ett bättre arbetsklimat för mig om mina kollegor. Samt ett stopp på vår dolda agenda. Jag blir väl avskedad som illojal men den risken är jag nu beredd att ta. Läs mer: http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/sanningen-om-forsakringskassan-%E2%80%93-kommentar-fr%C3%A5n-en-anstalld/
Skapa din egen hemsida gratis: http://www.webnode.se

 

http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/sanningen-om-forsakringskassan-%E2%80%93-kommentar-fr%C3%A5n-en-anstalld/

ANNONS
Av Stig Olsson - 4 juli 2014 08:33
ANNONS
Av Stig Olsson - 30 juni 2014 14:51

Inför riksdagsvalet den 14 september intervjuar Assistanskoll de politiska partiernas talespersoner i assistansfrågor. I detta nyhetsbrev presenteras de fyra första intervjuerna. I nästa nyhetsbrev, i slutet av augusti, kommer intervjuer med övriga partier.

Vänsterpartiet kritiserar assistansutredningar

Vänsterpartiets Eva Olofsson riktar skarp kritik mot många av de utredningar av assistansen som varit. Hon anser att besluten fått svag förankring och vill istället ha parlamentariska utredningar.

Vänsterpartiet – "Parlamentariska utredningar istället för snabba enmansutredningar"
Citat:

Utredningen om schablonbeloppet… var en typisk sådan snabbutredning, där funktionshinderrörelsen bara var representerade av en person. De hade fel utgångspunkt från början och man tittade inte på vilka krav assistansen ställer idag.

De har ju inte varit prioriterade alls. Många funktionsnedsatta är arbetslösa eller sjukskrivna samtidigt som sjuk- och aktivitetsersättning länge legat kvar på samma nivå. De får inga jobbskatteavdrag och har ofta merkostnader som färdtjänst eller större boende.

Det kommer att finnas en rad olika möjligheter för de som har idéer och vill utveckla personlig assistans, men riskkapitalism tycker vi inte passar i någon del av välfärden.

Miljöpartiet vill förtydliga vilka som tillhör personkrets 3

Agneta Luttropp, Miljöpartiet, säger att det råder en stor osäkerhet inom Försäkringskassan om personkrets 3. Det skulle bli en av de första sakerna en eventuell rödgrön regering skulle försöka ändra.

Miljöpartiet - "Du kan byta kommun och plötsligt hör du inte till personkretsen"
Citat:

Jag får massor med mejl om det här och det är väldigt många överklaganden i Förvaltningsrätten från personer som tycker att de blivit felbedömda.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att det måste ske en förändring av § 9a.
– Ja, det är vi eniga om. Vi har motionerat om det, debatterat och skrivit om det så den förändringen kommer vi att göra. Jag har svårt att se att det inte skulle ske.

För att få personlig assistans krävs det i regel ett eller flera intyg, till exempel olika sorters läkarutlåtanden. Hur kan de bli så felaktiga?

Kristdemokraterna försvarar regeringen

Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna, menar att statistiken visar att de värnat rätten till assistans. Han är positiv till tvåårsomprövningar, eftersom de säkerställer att assistansberättigade varken får för mycket eller för lite timmar.

Kristdemokraterna - "Vi har värnat om rätten till assistans"
Citat:

Antalet personer som fick assistansersättning var 15 274 år 2008. Motsvarande siffra var 15 866 år 2013.

…när det kommer till kritan så är vi överens i alliansen.

Det är av stor vikt att bedömningen sker på ett korrekt och icke integritetskränkande sätt och med ett gott bemötande. Att använda tidtagarur för olika moment är självklart inte en rimlig metod.

Folkpartiet medger att de kompromissat i assistansfrågor

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, vill förtydliga § 9a i LSS och att arbete, föräldraskap och delaktighet i samhället ska ses som grundläggande behov. Samtidigt medger hon att Folkpartiet kompromissat om assistansfrågor.

Folkpartiet liberalerna – "Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen"
Citat:

Maria Lundqvist Brömster anser att det ligger mycket i vad Thomas Hammarberg säger.
– Vi har ratificerat konventionen och den ska genomsyra lagstiftningen, därför vill vi förtydliga bedömningarna i § 9a i LSS.

Människors behov av stöd kan förändras, både till det bättre och till det sämre. Men det nuvarande systemet där alla beslut ska omprövas i grunden vartannat år skapar onödig oro – och onödig byråkrati!

Hon var nyligen på slutpläderingarna i Södertäljemålet kring ELMA assistans. – Det var fruktansvärt att lyssna på, det handlade om uppenbar vanvård, sådana brott måste straffas.

Referat från konferensen LSS 20 år – och sen?

I början av månaden anordnade KFO och Assistansanordnarna en konferens på temat kvalitet i personlig assistans. Ett seminarium bestående av en expertpanel inledde och en paneldebatt med representanter från de politiska partierna tog vid.

Konferens: LSS 20 år - och sen?
Citat:

Susanne Berg, kvalitetsutvecklare på STIL:
– Kvalitet för den ene kan vara precis det motsatta för den andre. Det heter personlig assistans och det betyder att assistansen ska vara just personlig.

En kvinna i publiken som haft personlig assistans i 30 år undrade vart samhället är på väg.
– Vad som skrämmer mig är att alla de här utredningarna som görs resulterar i att jag, som är huvudpersonen, får allt mindre och mindre makt över mitt eget liv.

Kristdemokraternas representant Anders Andersson försvarade regeringen.
– Jag vägrar ta någon skit för att vi skulle ha skurit ner. Vi har sett till att bevara reformen trots hårda ekonomiska tider.

– Det går inte med någon vilja i världen att påstå att de här frågorna varit prioriterade under de borgerliga mandatperioderna, replikerade socialdemokraten Lennart Axelsson.

Rättighetslagstiftning i Norge

Den 16 juni beslutade norska Stortinget att Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA blir en rättighet om timbehovet är tillräckligt stort. Assistanskoll intervjuar Vibeke Marøy Melstrøm, grundare av brukarkooperativet Uloba.

Norge får rättighetslagstiftning för personlig assistans
Citat:

Om behovet är mellan 25 och 32 timmar ska kommunen bevisa att BPA blir dyrare än annat stöd.

Det är lite överraskande att den här regeringen lägger fram det, men det har visat sig att Höyre och Fremskrittspartiet är positiva till personlig assistans.

I den nya lagen finns en grundläggande princip att det som du skulle kunna göra själv ska assistenterna kunna göra.

Vi ser rättigheten komma, men ser samtidigt att kommunerna vill kontrollera och urvattna så mycket som möjligt.

 

http://assistanskoll.se/assistanskoll-nyhetsbrev-20140626.html

Av Stig Olsson - 29 juni 2014 17:17

Hur många tror dom att dom lurar? Det här är ju skrämmande att man kan ljuga så groteskt bara för att hindra sanningen från att komma fram i framtiden!!! Nä era svin till lögnhalsar... Det här ska ni inte komma ifrån!


För det är ju så här att med sk enkäter kan man ju få fram exakt det resultat man vill bara genom att ställa bra formulerade och styrda frågor!


Se här vad dom inbillar sig att vi ska gå på!


undefined

Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna I en unik vitbok som Sveriges Kommuner och Landsting lanserar i dag, framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner.

 

Vitboken ”Ren fakta – om kommuner, landsting och regioner” bygger på en sammanställning av utvärderingar och brukarundersökningar som görs löpande inom verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Här framgår bland annat att: • De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
 • Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver. Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
 • Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
 • Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
 • 9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
 • 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.
 • 7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
 • 8 av 10 elever, och lika stor andel lärare, upplever att de har arbetsro.
 • 8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

I sammanställningen framgår det också att det aldrig har satsats så mycket resurser på välfärden som i dag. Och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen.  Dessutom är intresset för att jobba i välfärdsbranschen stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare. 


– Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Här kan vi tydligt visa att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, vi använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare.


Ladda ned rapporten "Ren fakta om kommuner, landsting och regioner"

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape


http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kommuner_och_landsting/pressreleases/svenskarna-aer-noejda-med-vaelfaerdstjaensterna-1013258?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content

Av Stig Olsson - 17 juni 2014 15:08

Det här videoklippet är väl ett av de första där vi alla får en rättvis möjlighet att kunna göra en bedömning av vad som verkligen hände i Fukushima. Och den skrämmande sanningen verkar vara den att inte bara ledarna i Japan gör allt för att dölja vad som verkligen hände, nä, inte ens den svenska staten, eller gammelmedia heller för den delen har gjort något för att tala om för oss vilken katastrof vi nu alla står inför... Eller vad sägs om att t ex strålningen från olyckan är 162 gånger starkare än Hiroshimabomben!?!? Får inte du kalla kårar utmed ryggraden av detta? 


Se videon, den är på bara 13 minuter, men kan förändra inställningen till din kommande framtid, vilket ger dig en lite större chans att överleva...


Av Stig Olsson - 11 juni 2014 19:01

Här hade jag tur. En sprängticka på egen mark.

Sprängticka är en sorts parasit eller svamp som lever i symbios med björkar. Sprängtickan, eller chaga (Inonotus Obliquus) som den också kallas, förekommer på ungefär 1:5000 björkar och suger i sig näring av trädet. Därför är sprängtickan sprängfylld av björkens nyttigheter. I Asien har man i tusentals år använt sprängtickan som medicinalväxt - den är faktist kungen av medicialväxter!

Sprängtickan innehåller mängder av antioxidanter, som ju skyddar våra celler. Genom att antioxidanter förebygger oxidation i cellerna och bekämpar skadliga fria radikaler i kroppen anses antioxidanter ha en positiv effekt på sjukdomar såsom cancer, hjärtkärlsjukdomar, starr och diabetes. Därtill innehåller sprängtickan en hel del annat som stärker immunförsvaret: vitaminer, mineraler, spårämnen, polysackarider, betulinsyra, melanin, fytonutrienter, ergosterol, betaglukaner, saponiner, steroler, triterpener, SOD (superoxiddismutas), aminosyrakomplex. Ja, ni märker, en hel del svåruttalade ämnen. Men poängen är i alla fall att den är antibakteriell, antifungal, anticandida, antiviral, den balanserar immunförsvaret och är därmed bra vid autoimmuna sjukdomar.


Man skördar endast stora svampar (med markägarens lov) och man kan använda hela den svart-bruna klimpen. Det är viktigt att man genast torkar eller kokar upp den fuktiga sprängtickan, för annars kan den börja mögla. Torka den på svag värme (max 50C) i några timmar i ugnen. Sätt en sked i mellan ugnsluckan så att fukten slipper ut.

Koka den färska eller torkade sprängtickan i minst 15-20 minuter, men låt den helst sjuda på svag värme i flera timmar. Man kan antingen koka små 2x2cm bitar, en stor bit eller pulver. Man kan koka bitarna och pulvret många gånger, i allt längre tidsperioder ända tills tickan endast ger ifrån sig en svag ljusbrun färg. Sen är det bara att slänga biten i komposten.  

Ehem, ursäkta den röriga spisen. Nåt hade visst kokat över lite grann.

Det är viktigt att man drar ut nyttigheterna antingen genom dekokt som ovan eller genom vattenutdrag, där man häller cirka en liter kokande vatten på en bit/1 msk ticka och låter stå och dra över natten. För att få ut ämnen som inte är vattenlösliga (betulin, betulinsyra och fytosteroler) kan man göra en tinktur (alkoholutdrag). Ta en bit eller matsked sprängticka och sätt i en liten burk med ekologisk vodka, ställ burken i ett väster- eller österfönster, huvudsaken är att burken inte är i solen hela dagen. Efter några veckor är det färdigt och du kan plocka bort biten/pulvret och koka te på det. Tinkturen består av koncentrerad sprängticka och man kan ta några droppar i teet eller smoothies.

Gå in till Morotsliv för att få 5€ rabatt på köp av t.ex sprängticka från Four Sigma Foods eller för att läsa mer om chaga. På Chaga International har man samlat länkar till forskning om sprängtickan.

 

http://bohemianmaggie.blogspot.se/2013/09/vad-jag-hittade-i-skogen-sprangticka.html

Av Stig Olsson - 11 juni 2014 11:01

Tack kära kommunpolitiker för att ni sviker dom funktionsnedsatta kommuninvånarna och låter dom få leva ett liv i utanförskap och isolering.


Ni sviker era funktionsnedsatta kommuninvånare genom att ni tillåter era tjänstemän att bryta mot Sveriges grundlag och LSS samt SoL som samtliga ger oss rätten till ett liv i full samhällsgemenskap och att få leva som alla andra kommuninvånare utan en funktionsnedsättning har rätt till.


Hoppas att ni känner er riktigt nöjda när ni tillåter att funktionsnedsatta kommuninvånare får sitta hemma och inte kunna komma ut från sina bostäder och njuta av sommarens alla glädjeämnen.


Är det inte dags att ni nu verkligen tar ert ansvar och ser till att alla funktionsnedsatta får sina lagliga rättigheter tillgodosedda fullt ugt och att ni i varje kommun lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta sombåde Sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att efterleva fullt ut där även ni ingår.


http://mffmr.se/2014/06/11/tack-sveriges-kommunpolitiker-for-det-stora-sveket/

Av Stig Olsson - 2 juni 2014 15:55

Jaha, så är det bevisat igen... Våra regeringar, FK, Landstingen, förvaltningsdomstolarna och dessutom media samarbetar för att undanhålla oss våra lagliga rättighet på ett medvetet och kriminellt sätt. 


Det innebär i verkligheten att våra politiker inte alls gillar, eller ens längre tolererar gamla, sjuka och handikappade...


De vill helst av allt att vi ska dö, med hänvisning till artikeln om den av cancer döende svenske mannen. Vi har inget värde i detta mångfaldens påstådda paradis Sverige eftersom den inte tillåter oss vara del i eller av den!


Så därför... Titta igenom länken och snälla du, försök sprida den så mycket som möjligt, be dina vänner på dina bara knän att skicka runt detta bevis på hur illa ställt det är i vårt hemland... För jag tycker det är mycket allvarligt när EU-domstolarna har dömt Sverige och dess regeringar ända sen 2006 för brott mot EU-lagstiftningarna som både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt ståt och försvarat så intensivt... Låt folket få veta vilket jävla tjyv- och rackarspel dom hållit på med och ljugit så länge för oss!!!


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/


Eller så kan du läsa om eländet här:


2014-06-01 Ytterligare bevis för att Sverige förhindrar aktivt den fria rörligheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård

 

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna är skyldiga att skydda svenska medborgares EU-rättighet till bättre/effektivare gränsöverskridande vård, bevisligen så gör dessa icke så, EU-praxis fastställer, citat;


I mål C-198/01 CIF specifikt/särskilt punkterna 48-49 och 51 om myndighets skyldighet underlåta nationell lagstiftning som strider emot EU-rätten. Försäkringskassan inför istället svenska nationella administrativa regler som förhindrar EU-rätten.


I mål C-118/00 Larsy punkt 52 samt referenser att både domstolar och alla myndigheter(i Sverige) har skyldighet genomföra EU-rätten till fri tjänsteutövning över gränserna.


Av förenade målen C-397/01 och C-403/01 Pfeiffer, speciellt punkt 113, framgår att EU-rättens ordalydelse skall respekteras.


I fördragsbrottsmål C-274/08 EU-kommissionen mot Sverige genom punkterna 33, 34, 36, 37, 38, 40 och 41 har Sverige fällts för att inte ha respekterat direktivets och EU-rättens krav om exakt ordalydelse, förutsägbarhet( punkt 41) och att svenska myndigheten ändrat EU-rättens krav om att ”få veta i förväg” till någon sorts myndighetsgranskning i efterhand.

Dvs. analogt med vad Försäkringskassan gör. Dvs. Försäkringskassan ändrar ordalydelse, ändrar EU-rättens krav ”få veta i förväg” genom lagstiftning, till att kontrollera i efterhand utifrån i förväg okända administrativa regler.

De lägre domstolarna har därmed försummat grovt denna fastställandedom väsentligheter.

 Rättssäkerhetsprincipen och likvärdighetsprincipen


I mål C-201/02 Delena Wells fastställer EU-domstolen i punkt 67 regler ska vara lika inom gemenskapen. Försäkringskassan riktar en sorts kvalitetskontroll emot utländska läkare utifrån ”internationell medicinsk vetenskap” och allmänna svenska sjukvårdssystemet”.

 

Dessa ovan nämnda två termer riktas icke av någon myndighet emot privata svenska läkare. Tvärtom betraktas vissa svenska privata läkare som specialister när de utför vård utanför landstingens vanliga rutiner.

 

Med detta bevisas genom punkt 67 Delena Wells att den lägre domstolen försummat kontrollera ”likvärdighetsprincipen”

 

I punkt 64 fastställer EU-domstolen att varje organ även domstolar är skyldig upphäva överträdelse av gemenskapsrätten. Att inte respektera likvärdighetsprincipen är ett grovt brott mot EU-rätten.

 Förvaltningsdomstolarna har fått via e-post under gårdagen 2014-05-31 flera ärenden/kompletteringar i pågående mål, då med bl.a det som du ovan kunnat ta del av.


Ulla S. målet( kvinna och pensionär som över tid förhindrats av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna EU-rättigheten till fri rörlighet)


Irma L. målet(kvinna och pensionär som över tid förhindrats av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna EU-rättigheten till fri rörlighet)


L.B och U.B , samordnade mål(2 svenska medborgare som över tid förhindrats av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna EU-rättigheten till fri rörlighet)

 


Sammantaget som synes bevisar dessa mål ovan delgivet(som du kan läsa via länkarna här nedan), att detta sker generellt och systematiskt, i den demokratiska rättsstaten Sverige, EU-medlemslandet, anno år 2014, att EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård förhindras aktivt av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna gentemot allmänheten i Sverige.


Du läser inlagorna till förvaltningsdomstolarna via nedanstående länkarna


Irma L. till Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm Komplettering till mål nr 2451-14 Irma Larsson 240105-8728 4 sidor 20140531


Ulla S. till Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm Komplettering till mål nr 7412-13 Ulla Simmons mot Försäkringskassan 4 sidor 20140531


L.B och U.B till Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm Komplettering till de samordnade målen med mål nr 7207-13 och 7212-13 5


Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-ett-eu-medlemsland-som-aktivt-foerhindrar-aeven-foer-pensionaerer-eu-raettigheten-till-fri-roerlighet-10024732014-05-11 Bevis, från Utrikesdepartemnetet, för att på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård inhämtas inga förhandsavgörande från EU-domstolen

 


Ytterligare BEVIS för att förhandsavgörande icke inhämtas från förvaltningsdomstol, förvaltningsrätten i Stockholm vägrar inhämta förhandsavgörande(hittills) och vägrar vittnesförhör under ed med ytterst ansvariga inom Försäkringskassan, se längst ner i detta inlägg.SVERIGE HAR ALDRIG INHÄMTAT FÖRHANDSAVGÖRANDE PÅ OMRÅDET GRÄNSÖVERSKRIDANDE VÅRD


FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA, FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH LANDSTINGEN SOM SYNES HAR AKTIVT OCH GEMENSAMT FÖRHINDRAT DEN FRIA RÖRLIGHETEN PÅ DET SPECIFIKA OMRÅDET BÄTTRE/EFFEKTIVARE GRÄNSÖVERSKRIDANDE VÅRD INOM EU/EESFÖRHANDSAVGÖRANDEN FRÅN EU-DOMSTOLEN

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har inga förhandsavgörande inhämtats från svensk domstol på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård området.

Under 19 år har Sverige inhämtat via svensk domstol 50 förhandsavgöranden  från EU-domstolen, inget av dessa på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård.


FÖRLORARNA SVENSKA FOLKET, DE SJUKA OCH MEST SÅRBARA, I BEROENDESTÄLLNING TILL MYNDIGHETSUTÖVARNA

Sverige; som synes de enda vinnarna är då försäkringskassan och landstingen, tillsammans med domarna i svenska förvaltningsdomstolar, som synes kan dessa glädjas tillsammans.


HÄRSKARNA

”Härskarna”(de ovan omnämnda; förvaltningsdomstolarna, försäkringskassan och landstingen) som via som synes makt- och myndighetsmissbruk har gynnats, med att ”kontrollera” marknaden/folket, vilket som synes är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.


SVENSKA FOLKET FÖRLORARNA

Förlorarna är svensk folket/allmänheten, svenska unionsmedborgare, som betalat sedan 1995 för EU-rättigheten till fri rörlighet(vårdtjänster ingår i denna EU-rättighet)


EU:s vårdmarknad

Sverige ingår i EU:s enorma vårdmarknad men som synes betalar allmänheten för något som förhindras att åtnjutas av svenska folket, som synes är detta en ”rättsskandal”, där förvaltningsdomstolarna, försäkringskassan och landstingen är vinnarna. Förlorarna är allmänheten, svenska folket, svenska unionsmedborgarna.


PRIVATA VÅRDGIVARE INGA RESTRIKTIONER ALLS ENLIGT EU-DOMSTOLENS RÄTTSPRAXIS

EU-domstolens dom i mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63

Konklusion utifrån ovan angivet i C-385/99 är, citat;

 EU-domstolen har 2003 på fråga fastställt att när det gäller privatgiven gränsöverskridande vård finns ” inte något som rättfärdigar ett hinder för det fria tillhandahållandet av tjänster”.

Slut citat.


Som synes har Försäkringskassan och landstingen i symbios med förvaltningsdomstolarna, i deras myndighetsutövning,  underlåtit att vägleda svenska folket

Ett stort ansvar åvilar makt- och myndighetsutövare, särskilt dessa ovan nämnda, som synes skall behärska lag och rätt, men underlåtit och undanhållit vad som ges vid handen i HD-dom T-2139/12 av 27 december 2013, se särskilt punkterna 16-28.

 

Läs mera i domen

HD dom T-2139 12 av datum 27 december 2013KONSEKVENS FÖR MEDBORGARNA; Ett av de förmodligen värsta exemplen;


Kjell Broberg var journalist, han ”dömdes till döden” av svenska vården, vem har gett vård Sverige(landstingsanställda sjukhusläkare ) den makten?

Du läser mera om Kjell Brobergs öde via artikeln av Kjell Broberg; ”Svenska sjukvården dömde mig till döden”


Läs mera via denna länk

http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/Du läser Utrikesdepartementet sammanställning, som har  diarienummer UF2014/20704/UD/RS, via denna länk


Kopia av Begäran om förhandsavgöranden från svensk domstol


Ytterligare BEVIS för att förhandsavgörande icke inhämtas från förvaltningsdomstol, förvaltningsrätten i Stockholm vägrar inhämta förhandsavgörande(hittills), och vägrar vittnesförhör under ed med ytterst ansvariga inom Försäkringskassan. Alla bör ställa sig frågan varför?

 


Läs mera i inlagan till Förvaltningsrätten i Stockholm av 2014-05-11

 

 Förvaltningsrätten i Stockholm i de samordnade förenade målen 7207-13 och 7212-13 20140511


 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-foersaekringskassan-synes-gynnas-av-som-synes-haerskarteknik-inom-foervaltningsdomstolarna-994247

2014-05-09 Försäkringskassan vägrar hårdnackat att tillämpa gällande EU-rätt vid handläggning av gränsöverskridande vård, även gentemot pensionärer.

 

 


Irma Larsson(född 1924) är ett av många ärenden, Ulla Simmons(född 1942) ett annat, bägge är pensionärer, men i bägge fallen/ärenden/målen är dessa utsatta för att Försäkringskassan icke alls tillämpar gällande EU-rätt.


 

Därmed förhindrar, underlåter och undanhåller Försäkringskassan även pensionärer generellt och systematiskt EU-rättigheten till fri rörlighet på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES.


I Irma Larsson ärendet, som nu är för avgörande i Kammarrätten i Stockholm, nu fråga om prövningstillstånd, konstateras att Försäkringskassan, och förvaltningsrätten i Stockholm, icke alls tillämpar/tillämpat följande domar från EU-domstolen;

Mål C-385/99 Müller-Faure och van Riet punkterna 61-63
Mål C-238/82 Duphar punkterna 11, 16, 21 och 22.
Mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33
Mål C-185/04 Öberg punkt 18-24
Mål C-137/04 Rockler punkt 21-27
Mål C-73/08 Bressol punkt 77-79 och punkt 71Diskriminering av äldre och deras EU-rätt bl.a till Hälsoskydd artikel 35 i Rättighetsstadgan och artiklarna 21  och 25, i samma Rättighetsstadga.

Innebörden av det blir således att Irma Larsson och Ulla Simmons( se mera via denna länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=Ulla+Simmons ) diskrimineras pga. av dessa ärpensionärer/äldre och underlåts/förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet då specifikt på området bättre/gränsöverskridande vård.


Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar har över tid generellt och systematiskt förhindrat den fria rörligheten för allmänheten

Att vägra åtfölja av EU-domstolen sedan tidigare beslutat är som synes EU-olagligt och därtill synnerligen allvarliga brottsmisstankar uppstår, Sverige blir föremål för brottsmisstanken fördragsbrott.

Alltså tack vare att Försäkringskassan tillåtits över tid agera fullständigt rättsosäkert på detta område bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES.


ANSVAR

Ansvariga, uppenbart har dessa icke tagit sitt ansvar, inom Sveriges regering, och Sveriges riksdag och Försäkringskassan, är informerade om vad som pågår och pågått, dels inom Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna, men ingen av dessa parter tager sitt ansvar!


DOLD POLITISK AGENDA

Därför kan icke på något sätt uteslutas dold politisk agenda, vad skall annars vara grunden när vare sig Sveriges regering eller Sveriges riksdag agerar för att säkerställa rättssäkerhet och patientsäkerhet för medborgarna och pensionärerna Irma Larsson och Ulla Simmons?


DOMSTOLSKORRUPTION

Att som synes även domstolskorruption föreligger, där Försäkringskassan går ”hand i hand” med förvaltningsrätten i Stockholm, går icke att ställa bortom all rimlig tvivel(bägge dessa parter bör kunna läsa innantill, men som synes har de så icke gjort).


Tredje statsmakten och public service SVT/SVR 

Vem i Sverige har makten att säkerställa att rättssäkerheten åsidosätts/undanhålls medborgarna/pensionärerna på sådant synnerligen allvarligt sätt utan att tredje statsmakten och public service  SVT:s och SVR:s utsätter alla makthavare/myndighetsutövare för kritisk granskning?


FÖRSÄKRINGSKASSAN HAR FÅTT DEL AV DESSA HANDLINGAR

Försäkringskassan fick 2014-05-08 del av dessa handlingar, som Kammarrätten i Stockholm fick samma dag, och via registrator har Försäkringskassan bevisligen fått del av handlingarna;

Från: Försäkringskassan Huvudkontoret [mailto:huvudkontoret@forsakringskassan.se] 
Skickat: den 8 maj 2014 14:14
Till: ‘Ulf Bittner’
Ämne: SV: Kammarrätten i Stockholm mål nr 2451 14 Irma Larsson 2014.05.08

 Bekräftar mottagandet av skrivelsen med bilagor, som diarieförts på enheten för processjuridik meddiarienummer 021 345-2014.

 Med vänlig hälsning

 Försäkringskassan 

Kerstin Rosenblad 
Registrator

Verksamhetsstöd/Informationsförvaltning 
Växel: 08-786 90 00 


Du läser Irma Larsson inlagan, och bilagorna, till Kammarrätten i Stockholm(som även Försäkringskassan fått via dnr 021 345-2014) via denna länken;


Kammarrätten i Stockholm mål nr 2451 14 Irma Larsson 20140508


 

FÖRENADE MÅLEN C-293 12 OCH 594 12 DIGITAL RIGHTS IRELAND OCH SEITLINGER M FL DEN GODE DEN ONDE DEN FULE


Nyhetsbrev om EU-rätt 3 2014


OM Dom i de förenade målen C-293 12 och C-594 12 Pressmeddelande nr 54 14 8 april 2014


FÖRSÄKRINGSKASSAN FICK YTTERLIGARE ETT DOKUMENT, som du kan läsa via denna länk;


HD dom T-2139 12 av datum 27 december 2013


Pressmeddelandet läser du via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/foersaekringskassan-foerhindrar-pensionaerers-eu-raett-till-fri-roerlighet-993635


2014-04-14 Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask får en skriftlig påminnelse

 

 

Justitieministern har helt negligerat att besvara tidigare kommuniceringar och får nu påminnelse, du kan i denna påminnelse bl.a läsa;


 

Insikter, erfarenheter och verkligheten i Sverige


Det är nu allmänt känt att Datalagringsdirektivet underkänts av EU-domstolen bl.a pga. att rättssäkerhetsprincipen/ proportionalitets princip icke alls respekterats . Se om denna princip i bifogade filen Rättssäkerhetsprincipen.

 


Begär nu av justitieminister Ask att denne tager sitt ansvar i den del som kommunicerats om sedan tidigare där det bevisligen är så att Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna icke alls tillämpar EU-rätten utifrån att pröva i handläggningen utifrån EU-rätten och specifikt då denna obligatoriska rättssäkerhetsprincip/ proportionalitets princip.


 

Assar Fager sakkunnig


Justitieministern får del av Assar Fagers sammanställning av april månad 2014 ”Sverige talar med dubbla tungor inom EUs gränsöverskridande vård”, som bifogas som bifogad fil, begär att ministern mycket nogsamt genomläser denna sammanställning/redovisning, som väl beskriver verkligheten för allmänheten i Sverige, svenska unionsmedborgares situation.


 

Justitieministern får ytterligare bevis


Irma Larsson ärendet, ett av många ärenden vi har fullständig insikt i, bifogas som bifogade filer, 3 st. inkl. bilagorna till inlagan Kammarrätten i Stockholm av datum 2014-04-13.

 

Överblick


Den överblick och insikt som vi besitter, tack vare ideellt engagemang i sammantaget väldigt många människoöden, där sammantaget bevisen bevisar;


 • att försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna sammantaget icke tillämpare skyldigheter utifrån EU-domstolens praxis, EU-rätten och den obligatoriska Rättssäkerhetsprincipen, som därtill då sker generellt och systematiskt, detta trots EU-domstolen domar direktriktade emot Försäkringskassan/Sverige, särskilt i dessa domar poängteras rättssäkerhetsprincipen/ proportionalitets principen i domarna Öberg/Rockler(se inlagan till Kammarrätten)


 • att EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras generellt och systematiskt på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård av makt- och myndighetsutövare i Sverige.

 


Försäkringskassans ledning


Försäkringskassans ledning har i flera möten fått del av denna information som av oss är väl känd, men gd Eliasson och rättschefen Nordqvist har icke alls på något sätt hörsammat och tagit till sig om vad som bevisligen sker.Du läser hela skrivelsen till justitieminister via denna länk

Justitieminister Beatrice Ask får påminnelse om begärd återkoppling utifrån pågående makt- och myndighets korruption i bl.a Försäkrinskassan och förvaltningsdomstolarna


 

Några av de viktiga bilagorna som justitieministern får del av i denna ovanstående skrivelsen, då som bifogad fil till skrivelsen, kan du läsa via denna länkSverige talar med dubbla tungor inom EUs gränsöverskridande vård av Assar Fager april 2014

 


Rättssäkerhetsprincipen EU-rätt

 


20140415 EU-kommissionen Bryssel 20040330 Överträdelsens nr 2003 2161Pressmeddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/justitieminister-beatrice-ask-paaminns-om-verkligheten-9853662014-04-11 EU-kommissionen får ytterligare komplettering i anmälan emot staten Sverige

 

 

Sverige är anmält till EU-kommissionen under november 2013 och nu kompletteras denna anmälan med ytterligare mera. Grunden till anmälan är inom området fri rörlighet och då specifikt området gränsöverskridande bättre/effektivare vård inom EU/EES, en EU-rättighet som ägs av alla svenska unionsmedborgare.


Assar Fager har gjort en översiktssammanställning, som även EU-kommissionen nu får del av som en komplettering i anmälan, du läser denna via länken här nedan


Sverige talar med dubbla tungor inom EUs gränsöverskridande vård av Assar Fager april 2014Pressmeddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionen-angaaende-maktkorruptionen-i-sverige-984214

2014-04-10 Rätten till vård och en trovärdig ansvarsfull journalistik

 

Det blåser vårvindar i Sverige. Alternativa vården har utsatts i riksmedia för, citat ur Öppet Brev;

 

Det verkar som om Du inte vill förstå att det finns båda bra och dåliga saker/personer inom såväl skolmedicinen som alternativmedicinen. Vem har gett Dig i uppdrag att selektivt baktala den ena av dessa verksamheter?

 

Det, som slog mig när jag lyssnade på Din intervju av Ann-Marie Näslund var att Du inte ville lyssna, Du ville ha svar som Du kunde använda i den av Dig förutbestämda vinklingen. När jag idag (8/4-14) läser Dina kommentarer i Expressen förstår jag att Du inte lyssnat på de andra ”offren” heller.


Slut citat.


Du läser mejlet, som idag gick ut till riksmedia Sverige med flera om detta Öppna Brev från docent/läkare Rune Eliasson  till Expressen/Anna Bäsén, via denna länk


Riksmedias journalistik och journalisterna trovärdighet är nu ifrågasatt via Öppet Brev


De bifogade filerna som skickades med i mejlet läser du via dessa länkar


Receptbelagda mediciner är nu den tredje ledande dödsorsaken, du läser mera via denna länk

http://ge.tt/1qGbt5Y1/v/0?c

 

Vanvården inom psykiatrin är århundradets skandal som nu avslöjas 201402 (2)

 


Press meddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/journalistikens-ansvar-och-aeven-trovaerdighet-inom-journalistyrket-ifraagasaetts-via-oeppet-brev-9835952014-04-08 Via NewsVoice avslöjas idag av Assar Fager om Försäkringskassan/Sverige; Sverige talar med dubbla tungor inom EU:s gränsöverskridande vård

 


 Sverige talar med dubbla tungor inom EU:s gränsöverskridande vård8 Apr, 2014 By  Leave a CommentI direktriktade domar mot Försäkringskassan och Sverige från EU-domstolen [1] 2006 fastslogs att unionens rättssäkerhetsprincip skall prövas(även av Sverige) vid inskränkning av fria rörligheten som är garanterad av EU-rätten. Rättssäkerhetsprincipen är en av grundpelarna i unionsrätten där inskränkaren, här Försäkringskassan, ska bevisa de legitima skälen i Sveriges lagstiftning för … [Read more...]

 Du kan läsa även via denna länk

http://newsvoice.se/2014/04/08/sverige-talar-med-dubbla-tungor-inom-eus-gransoverskridande-vard/Assar Fager skriver;


 

Den ålagda bevisbördan ålägges av EU-domstolen på Försäkringskassan och kontrollen lägges på [1]nationell domstol.

När det gäller svenska patienter med behov av gränsöverskridande vård så respekterar varken Försäkringskassan eller svensk förvaltningsdomstol EU-domstolens krav om att genomföra rättssäkerhetsprövningens olika steg.


[1] Mål C-73/08 Bressol punkt 77-79 och punkt 71

 

Du kan också via pdf fil läsa hela


Sverige talar med dubbla tungor inom EU:s gränsöverskridande vård  via denna länk


Sverige talar med dubbla tungor inom EUs gränsöverskridande vård av Assar Fager april 2014


Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/foersaekringskassan-eliasson-ytterst-ansvarig-och-har-att-taga-detta-ansvar-982454

2014-03-26 Öppet Brev till Cecilia Malmström, EU-kommissionär om korruption/maktkorruption

 

 

 

Du läser hela Öppna Brevet via denna länk


 

Öppet Brev till Cecilia Malmström, EU-kommissionär 20140326


Pressmeddelandet via denna länk


http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionaer-cecilia-malmstroem-faar-oeppet-brev-utifraan-makt-och-myndighetskorruptionen-i-eu-medlemslandet-sverige-976867


2014-03-25 Till EU-kommissionär Viviane Reding utifrån situationen i Sverige

 

 

Att något som synes synnerligen allvarligt är helt fel inom rättssäkerheten i Sverige, det är som synes uppenbart! Det finnes som synes icke minsta tvekan!EU-kommissionär Viviane Reding är kontinuerligt informerad, återigen informeras Reding, som synes har denne kommissionär icke alls hittills agerat eller reagerat, som synes är då en dold politisk agenda etablerad ända ner till EU-kommissionen och kommissionär Reding, det går icke på något sätt alls ställa bortom all rimlig tvivel!

 


 

Du läser hela skrivelsen inklusive inlagorna via denna länk


Bästa EU-kommissionär Viviane Reding 20140325 inkl 2 st bilagor


 

Pressmeddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionen-976184 


2014-03-22 Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

 

EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit [1]2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan därmed Sverige om att den obligatoriska[2]rättssäkerhetsprincipen skall tillämpas vid inskränkning av unionsrätten.


Sverige via Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna hargenerellt och systematiskt undanhållit, underlåtit och förhindrat dessa förhandsavgöranden, via EU-domstolens domar som ovan är angivet, som dessutom är direkt riktade emot Sverige/Försäkringskassan, att komma till del för allmänheten.


 

Myndighetsutövare har att tillgodose medborgarna i första hand. Så sker icke bevisligen i Sverige!


Uppenbart är att makt- och myndighetsmissbruket har tagit sådana proportioner att det krävs av ansvariga ministrar att dessa tager sitt ansvar, särskilt utifrån att detta som påvisats nu aktivt sker och skett generellt och systematiskt gentemot allmänheten.


”Ministerstyre; Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”


Du läser mera via bl.a denna [3]länk


Vi bistår självklart ansvariga ministrar med bevisen så att ansvariga ministrar kan utföra sitt synnerligen mycket viktiga uppdrag, särskilt utifrån att värna och säkerställa rättssäkerhet i Sverige för alla medborgare, särskilt då utifrån [4]regeringsformen 1 kap. § 9.


 

 

 


[1]Mål C-185/04 Ulf Öberg mot Försäkringskassan

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004CJ0185:SV:HTML

Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbc5313c2770fd4aeb84968053172b6844.e34Ka
xiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?text=&docid=65767&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1973282

[2] http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2014/03/R%C3%A4ttss%C3%A4kerhetsprincipen-EU-r%C3%A4tt.pdf

[3] http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/20/2014-03-20-eu-kommissionen-far-del-av-arende-i-sverige-emot-forsakringskassan-i-kammarratten-i-stockholm-mal-nr-7412-13-ulla-simmons-nu-fraga-om-komplettering-till-anmalan-emot-staten-sverige-till-eu/


[4] http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).Du kan också läsa via denna länk(pdf fil)


Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen numera EU-domstolen 20140322Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/foersaekringskassan-har-aktivt-undanhaallit-foerhandsavgoerande-fraan-eg-domstolen-numera-eu-domstolen-975502Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se