Inlägg publicerade under kategorin Galna lagar

Av Stig Olsson - 5 mars 2015 10:44

MIG logoFörra året kom över 81.000 asylsökande till Sverige. I år kommer 105.000 Eller fler. Förra året avgjordes 53.503 asylärenden, 31.220 personer beviljades asyl eller PUT i första instans, Migrationsverket. Bifallsandelen av totala antalet avgjorda ärenden var 58 procent. Många av dem har familj som ska komma efter.


I år väntas 105.000 komma och söka asyl, hur många ärenden som avgörs och hur många som beviljas PUT är svårt att veta ,men en gissning är att proportionerna kan bli ungefär desamma som 2014. Många har familjer som ska komma efter. Nästa år kommer minst lika många. Året därpå likaså. Och så vidare.


Det finns inte bostäder. Det finns inte sjukvård, tandvård åt alla. Det finns inte skolor och det saknas massor av lärare. Det går inte att integrera alla. Motsättningarna i samhället och våldet ökar. Det finns inte resurser inom Polis och rättsväsende att hantera alla skjutningar, attacker, explosioner, nedbränningar av bilar och skolor, våldtäkter, hat- och hedersbrott, allmän kriminalitet som ökar när mängder av människor kommer hit och snabbt inser att de inte har kommit till det paradis de fick löfte om att komma till. När de inser att de aldrig kommer att bli en del av det svenska samhället, hur många kostsamma integrationsprojekt för tillfället ”ansvarig” minister hittar på. Detta förstår de allra flesta ”vanliga människor” men inte de, som kallar sig ”ansvariga”, det vill säga politiker och, märkligt nog, ett stort antal journalister.


sydsvenskanI Sydsvenskan, under rubriken Väntetiderna ökar för 60 000 på asylboenden, radas mängder av helt osannolika siffror upp, siffror som på många plan visar hur totalt förändrat det svenska samhället redan har blivit och kommer att fortsätta att bli – utan att folket har haft något alls att säga till om. Det faktum att oinformerade (på detta område har journalisterna vilsefört medborgarna i åratal) medborgare får gå till valurnorna en gång vart fjärde år kan inte betecknas som att de gett politikerna rätten att med hjälp av deras skattepengar helt förändra landet och folkets levnadsvillkor och den välfärd de och deras föräldrar och far- och morföräldrar byggt upp. Ytterst få, om ens någon, sätter sig emot att Sverige tar emot asyl- och skyddsbehövande, men så är det inte längre: Sverige har blivit ett land dit vem som helst kan ta sig och stanna kvar i som ”papperslös”. Hit kan man komma helt utan några som helst asylskäl i falskt namn och falsk nationalitet och med vilken bakgrund – kriminell, terrorist – som helst och försörjas av landets skattebetalare. Detta är känt i hela världen och resor till Sverige arrangeras i en sådan mängd att det i princip i väldigt många (om än inte i alla) fall handlar om världens dyraste charterresor.


Anders DanielssonFörutom att de här boendena kommer att bli – och redan på sina håll är – krutdurkar, så är det här uttalandet (bildtext) av generaldirektören för det gigantiska Migrationsverket Anders Danielsson (snart 6000 anställda!) så obegripligt megalomant att det knappt går att ta in, knappt går att fatta att han säger det på allvar:

När jag träffar utländska kolleger säger de att Sverige är ett udda land i asylfrågor. Nej, säger jag då, det är ni som är udda. Ni alla.

Så talar nog bara en representant från Nordkorea. Eller en förblindad och verklighetsfrämmande person med en rejäl släng av storhetsvansinne (med betoning på ”vansinne”) från Den Humanitära Stormakten. Utländska kollegors sanna påpekande rinner av denne man – och svenska politiker och regering – som vatten av en gås. Det som alla andra ser, inklusive en allt större del av landets befolkning, det fortsätter politikerna, med hjälp av svenska journalister, hårdnackat att förneka. Varför? Det har jag undrat i många år och jag finner aldrig något svar.


Asylinstrumentet missbrukas å det grövsta i Sverige och så har det varit i många år. Inget har gjorts och inget görs för att stävja och stoppa det. Och Migrationsverkets högste (o)ansvarige, chef tycker att alla andra 27 EU-länder är udda. Inte Sverige.


https://meritwager.wordpress.com/2015/03/03/migrationsverkets-generaldirektor


Kort information om bloggen

Det finns inga andra syften med det som publiceras under rubriken Asyl&Migration där även andra, främst ”miggor” (anställda vid Migrationsverket) kommer till tals, än att skapa medvetenhet och sprida kunskap om att det finns flera sidor av saker och ting än vad ”gammelmedia” för fram, och att allmänheten har rätt att få hela bilden och inte bara skärvor av den. För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd vill jag också påpeka, att jag givetvis anser, som jag alltid har gjort, att den, som styrker sin identitet (eller i vissa fall ”gör den trovärdig”); varifrån han/hon kommer och att han/hon har asyl- eller skyddsbehov enligt utlänningslagen, ska ges uppehållstillstånd.

ANNONS
Av Stig Olsson - 4 mars 2015 14:31

Börjar landstinget ha spelat ut sin roll som vårdgivare?, undrar Rose-Marie Sandelius, Luleå, i en insändare.– Seså, var god stanna utanför porten! Du har inte betalt ambulansen. 500 kronor vill vi ha, annars kommer du inte längre.


Detta verkar bli verklighet inom en snar framtid.


Norrbottens läns landsting ska ha betalt för alla ambulanstransporter.


Elsa har 6 000 kronor i månaden i pension. Hon lever på billig mat, har inte haft råd att gå till tandläkaren de senaste fem åren.


För många år sedan drabbades hon av hjärtsjukdom, astma och reumatism som gör att hon behöver ambulanstransport till sjukhuset.


Hon sitter och tittar på inslaget om att ambulansen nu ska ha 500 kronor.


– Jaha, suckar hon och vrider händerna runt. Det blir till att äta gröt i 14 dagar om jag ska kunna ha råd att ta mig till sjukhuset. Dom tar och tar pengar. Men pensionen höjs inte, den förblir densamma. Eller förresten jag fick ju sju kronor i höjning, räcker till en halv liter mjök.


Politikerna behöver inte ha det så här. De har sett om sitt hus, höjer sina löner, de har minsann råd med hur många ambulanstransporter som helst. Där går det ingen nöd.


– Snart får man väl inte komma in till sjukhuset när hjärtat strejkar, nä det är lika bra att det slutar att slå.


Redan i dagsläget får Elsa prioritera bort saker som är nödvändiga för hälsan.


– Tänderna säger hon, titta, jag kan knappt tugga, men det får vänta. Läkarbesöken får jag boka om när pengarna är slut, skjuta det framåt till nästa månad för jag har inte råd.


– Och nu ska högkostnadsskyddet också höjas med 400 kronor. Istället för 1 200 blir det 1 600. Det är nästan två veckors mat för mig.


– Ja, jag säger då det, suckar hon och tittar ut genom fönstret. Hur ska det här gå? Jag betalar ju av på medicinerna också.


Socialdemokraterna har sålt ut sin själ, man verkar inte längre för de små i samhället.


– Vet du, Axel, maken fick åka med dom där så kallade komfortbussarna till Umeå när han fick cancer. Dom förstår inte dom där landstingsmänniskorna, att en människa som är döende i cancer och har svår värk inte orkar sitta på en buss i flera timmar. Ja, det är mycket dom inte begriper dom där landstingsmänniskorna, ja inte förrän dom själva hamnar där i eländet, men det lär dom aldrig göra för miljonerna sticker ju upp ur deras fickor, som i sagan om pojken med guldbyxorna.


Jag ställer mig frågan: Vad tusan håller landstinget på med?


Man drar in på vårdplatser, skär ner i vården konstant, stänger hälsocentraler och – icke att förglömma – man tillsätter nya landstingsråd.


Börjar landstinget som vårdgivare ha spelat ut sin roll?


Är det dags att staten tar över eller att man inrättar en ny instans som bara har med vård att göra?


http://www.nsd.se/nyheter/fem-hundra-spann-eller-stanna-hemma-9118359.aspx

ANNONS
Av Stig Olsson - 4 mars 2015 13:29

Sveriges politiker tycker det är viktigare att tjänstemännen fattar godtyckliga beslut än att implementera konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta i den svenska lagstiftningen

 

Anledningen till att politikerna inte vill implementera konventionen är att då måste man förändra samtliga lagar-föreskrifter och sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta från ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap

 

I konventionen slås det fast att vi har rätt att få den hjälp vi behöver få på grund av våra funktionsnedsättningar och att vi har rätt att få den hjälpen i den omfattningen vi själva anser oss vara i behov av

 

Man skulle alltså inte kunna sätta upp en massa begränsningar av våra liv helt godtyckligt som man gör i dagens samhälle och vi skulle få vara fullvärdiga medborgare

 

Att Sverige får mycket kraftig kritik av FN för att man inte implementerar konventionen i den svenska lagstiftningen är inget man bryr sig om

 

FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Den viktigaste kritiken gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen

 

Man visar med all tydlighet på att man från politikerkåren inte anser att det är mycket viktigt att även funktionsnedsatta får vara fullvärdiga medborgare i landet Sverige och få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

 

Att vissa funktionsnedsatta till och med väljer att avsluta sina liv i förtid beroende på utebliven hjälp är inte det heller tillräckligt för våra politiker för att inse nödvändigheten av att implementera konventionen och att man ser till att den verkligen efterlevs fullt ut

 

http://mffmr.se/2015/02/01/viktigare-med-godtyckliga-beslut-an-manskliga-rattigheter/

Av Stig Olsson - 4 mars 2015 07:29

Komikern Peter Wahlbeck blev sjuk av sin mobil – och varnar för riskerna

Komikern Peter Wahlbeck använder inte sin mobil längre sen han drabbats av huvudvärk och synrubbningar.
KOMIKERN PETER WAHLBECK använder inte sin mobil längre sen han drabbats av huvudvärk och synrubbningar.
 

För ett par månader sedan fick jag huvudvärk och blev grumlig i ögonen när jag pratade i min mobil. Jag har känt det förut och därför alltid använt handsfree och talat mycket lite i mobilen.

 

Trots detta har min känslighet ökat markant den senaste tiden och nu kan jag inte använda min mobil permanent längre.


Jag får huvudvärk och har därför kopplat om alla inkommande samtal till en vanlig telefon för att där svara på meddelanden under bestämda tider.


I Stockholm träffade jag för ett tag sedan en bekant, som är gymnasielärare, med samma problem.

– Men det är inget i jämförelse med mina elever, sa mannen och vittnade om fullt friska ungdomar som fått migrän, tinnitus, ledsmärtor, humörsvängningar och framför allt sömnproblem.


Efter min show på Mosebacke i november kom en man fram och gav mig en bok som han sa skulle förändra min syn på Sverige. Han fick rätt.

Boken heter ”Spelet om 3G” och är skriven 2005 av frilansjournalisten Mona Nilsson med hjälp av Marica Lindblad.


I boken radas forskarrapporter från medicinska tidskrifter upp, från bland annat Ungern, Israel, USA, Frankrike, Spanien, Österrike och Ryssland. De visar entydigt på att mobiltelefoni är skadligt och att elektromagnetiska fält från mobilmaster skadar människan och dess arvsmassa.


Står vi i Sverige inför ett hälsohot som ingen ansvarig myndighet tar på allvar och som makthavare och aningslösa tekniker samt telekomindustrin förnekar?


Var är debatten? Det är förvånande tyst i media om all trådlös teknisk utbyggnad.


De senaste åren har allt mer kommunikation börjat ske i ”luften”. Gsm-mobiler, Dect-telefoner i hemmen, nya kommunikationssystem för poliser och blåljus. Digital tv, trådlöst bredband, så kallat Wimax både i skolor, på sjukhus och i det offentliga rummet. Och som grädde på moset kommer nu 3G med full kraft – total utbyggnad i hela landet för flera hundra miljarder i investeringskostnader.


Är vi i Sverige utsatta för ett tekniskt experiment, i längden skadligt för vår miljö och för våra liv?

Mobilanvändandet kryper också ner i åldrarna – säkert tusentals barn i 9–13 års ålder fick en mobil i julklapp. Barn och unga har tunnare skallben än vuxna och borde därför vara mycket känsligare för högfrekvent strålning.


I länder som Tyskland, Ryssland, Österrike och Italien har statliga myndigheter gått ut med rekommendationer till sina medborgare att iaktta försiktighet vid mobilanvändande, till exempel för barn och gravida. Och vad gäller tillåtna gränsvärden för strålning från mobilmaster så ligger Sverige i topp. Här tål vi tydligen mer strålning än i andra länder.


Jag frågar mig om SSI, Statens strålskyddsinstitut, verkligen har rent mjöl i påsen.

SSI ska vara medborgarnas opartiska kontrollorgan för all form av strålning. Vad säger SSI och socialstyrelsen till de människor som drabbas men som försäkringskassan inte ersätter eftersom det, enligt SSI, är ofarligt att bygga 3G-master i närheten av bostäder och skolor?

Protesterande medborgare bärs bort av polis. Böcker som Mona Nilssons 3G-bok tigs ihjäl av media. Länsstyrelser och Sveriges riksdag struntar i försiktighetsprinciper som är inskrivna i grundlagen. Svenska forskare både i Lund och på Karolinska institutet nekas anslag till forskning på området trots larmrapporter om döda fågelungar vid mobilmaster.


Den förre folkhälsoministern Morgan Johansson borde ägna sin nyvunna tid som engagerad socialistisk politiker till att städa i eget bo. Annars kommer regeringen Persson att gå till historien som de som sände sina landsmän till en långsam död i form av diverse strålningsskador.

Det är hårda ord, men jag är den förste att be om ursäkt om vi om tio år kan konstatera att min mobilvärk, och alla andras med för den delen, var struntprat.


Peter Wahlbeck 

43 år,

komiker, skådespelare och författare
 
 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article11032872.ab

Av Stig Olsson - 3 mars 2015 08:30

En ung kille blir 1990 misshandlad med ett baseballträ, halva hjärnan slås sönder. Idag sitter han i rullstol, halvsidesförlamad, har talsvårigheter och måste ha hjälp dygnet runt. Nu, efter 20 år, har FK bestämt att mannen inte ska ha någon hjälp alls, för det behöver han uppenbarligen inte!?


Det här är inte det Sverige svenska folket har röstat fram, nä det här är elitens lösning på något de tycker kostar för mycket. Japp, det är dags att börja namnge de som faktiskt är skyldiga till allt detta elände och det är egentligen inte ens politikerna, nä det är de stora industrimännen och bankirerna, de som alltid ska ha ännu mer än de miljarder de redan har.


På bara 30 år har dessa (Wallenberg är en av dom), lyckats köpa över/muta politiker och fackets chefer till sin sida, fått ner lönerna till en rekordlägstanivå, lyckats bli av med de flesta över 55 inom industrin, sett till så att ålderspensionerna är rekordlåga och nu... nu till sist har man också öppet gett sig faan på att utrota oss funkisar, för de skattepengarna vill Wallenberg & Co också lägga vantarna på!!!


Det är enda anledningen till att de vill återinföra institutionsboenden, indragning av all läkarhjälp, sjukhusvård, värdigt liv, ja t o m drägligt liv som bara gör att vi överlever... Målet är att ge oss ett självmordspiller så att de får till ett definitivt avslut på "ärendet".


Se hur denna man drabbats, inte bara av en fysisk misshandel utan också av en av Wallenberg klart och tydligt uttalad dödsdom!!!


Stefan Rolanders föräldrar måste betala nästan 100.000 kronor i månaden för att han ska kunna ha assistans dygnet runt. SVT


 

Stefan Rolander blev brutalt nerslagen med ett basebollträ 1990. Sedan

dess lever han med en till mer än hälften utslagen hjärna. Stefan är

beroende av hjälp med allt, och han har fått hjälp. Han har haft

personliga assistenter hos sig dygnet runt. Tills nu. Försäkringskassan

beslutade att dra in hans assistans från första februari.

 

Föräldrar, Försäkringskassan, domstolar, advokat och Solna kommun, alla är de på olika sätt involverade i Stefans fall.

Men Stefan är lyckligt ovetande om att hans framtida liv formas i ett diffust nätverk.

– Jag är glad. Jag är positiv, vad härligt! Stefan är jublande glad och hans pappa kan intyga att han har det bra.

– Han är nästan aldrig ledsen, säger pappan Peter Rolander. Och visst har han det så bra han kan ha det så länge han har

sina assistenter. Han är omgiven av trevliga tjejer och killar. Friends Arena ligger nära och där kan han heja på AIK, hans

favoritlag.

Föräldrarna finansierar

När Försäkringskassan backade ur hamnade ansvaret för Stefan hos Solna kommun. Solna beviljade assistans sju och en

halv timme per dygn, men ändå har Stefan kvar assistenter dygnet runt. Det beror på att hans föräldrar har gått in och

från första februari har de finansierat de övriga timmarna. Stefan klarar inte att vara ensam, menar föräldrarna.

– Det kostar oss 99.000 i månaden. Vi har belånat våra fastigheter, säger Peter Rolander.

Peter skruvar lite på sig inför frågan om hur länge de kan hålla på och betala nästan 100.000 varje månad.

– Vi kan nog hålla ut ett halvt till ett år, men sedan är pengarna slut och vi bankrutt.

Halverat behov

Stefan har alltså haft assistans från Försäkringskassan i tjugo år. 2012 fick han förnyat beslut om assistans alla dygnets

timmar. Men vid omprövningen förra året bedömdes att hans behov hade halverats och därför drogs assistansen in från

den första februari i år.

– Stefan har inte blivit mindre funktionsnedsatt sedan 2012. Tvärtom behöver han mer träning nu för att inte försämras.

Beslutet är en katastrof och vi har inte fått någon motivering från Försäkringskassan, de säger bara att de gör en

omprövning, säger Peter Rolander.

Peter är nedstämd, han har tagit mycket illa vid sig av turbulensen kring sonens assistans.

– Försäkringskassan har fram till 2012 beviljat Stefan assistans hela dygnet med journärvaro på natten. Det har man gjort

för att man hittills har delat vår uppfattning att Stefan inte kan lämnas ensam. Han klarar inte det. Lämnas han ensam

en stor del av dygnet kommer han att bli apatisk och sängliggande. Jag tror inte att han överlever, säger Peter Rolander.

Borde förlorat assistansen 2012

Peter har en teori om att Stefan fått en snävare bedömning denna gång på grund av att den handläggare Stefan hittills

haft gått i pension och nu har ersatts.

Den teorin förkastar Monica Svanholm som är enhetschef på Försäkringskassan. Hon har gått igenom handlingarna som

rör Stefan och kommit fram till att det faktiskt begåtts ett fel i hanteringen av Stefans assistans, han borde ha förlorat

den redan 2012.

Snävare bedömningar

År 2008 började Försäkringskassan tillämpa en mycket snävare bedömning av vilka funktionsnedsättningar som medför

rätt till personlig assistans. Frågan gick vidare till dåvarande Regeringsrätten som avgjorde till Försäkringskassans fördel.

Den domen, RÅ 2009 ref. 57, blev praxis, alltså vägledande, och har påverkat livet för tusentalet funktionsnedsatta och

den borde ha medfört att Stefan skulle ha förlorat sin assistans redan 2012.

– Den här praxisändringen har slagit igenom lite pö om pö, säger Monica Svanholm.

Var ni alltså för sent ute med att tillämpa ny praxis?

– Jag tror att det är detta som hänt i Stefans fall.

Assistans – ännu ett tag

Nu har alltså de nya snävare bedömningarna också nått Stefan. Genom sin advokat har han överklagat beslutet och till

att börja med krävt att assistansen ska kvarstå, så kallad inhibition, tills domstol fällt avgörande i assistansfrågan.

Förvaltningsrätten avslog hans begäran, men den 23 februari beslutade kammarrätten i Stockholm att Stefan ska ha kvar

sina assistenter tills själva grundfrågan, den om rätten till personlig assistans, avgjorts av förvaltningsrätten.

Assistanslotteri

Stefan backas upp av engagerade och resursstarka föräldrar som tar på sig kostnader för assistans och advokat. Peter

Rolander, Stefans pappa, konstaterar att det hela mest liknar ett lotteri.

– Förvaltningsrätten och kammarrätten kommer fram till helt olika beslut fast de har exakt samma underlag. Men, vilken

lättnad att få det här beslutet, även om det bara är tillfälligt.

Av Stig Olsson - 2 mars 2015 11:33

Alla feminister stöttar idag de lagar som säger att kvinnor från mellanöstern inte är människor och det är helt ok att våldta, stena, hänga, halshugga alla som enligt islamextremistiska sharialagar anser vara skyldiga till att 

gissningsvis ha tittat åt en annan man, gått ut och handlat mat utan mannen med sig, antas ha en affär eller stulit från någon av mannens familj etc. 


Däremot ska alla islamextremister, gärna från IS, ges lägenhet, utbildning, jobb, ekonomisk ersättning, åratals med psykologisk hjälp pga alla de halshuggit och våldtagit etc, eftersom de alltid är olyckliga och försmådda småpojkar som bara måste skonas och räddas från livstidsstraff!?


VAD FAAN ÄR DET FÖR FEL I HUVUDET PÅ VÅRA POLITIKER SOM LAGSTADGAR SÅN HÄR SKIT???


Jag kräver att Gudrun, Mona och alla andra jävla feminister skickas till Iran eller Saudi för att leva och bo där å samma villkor som kvinnan det skrivs om i artikeln nedan!


Ni är bara inte mänskliga, ni är sämre än de djur som lever på rutten avföring och giftigt avfall!!!


Måtte ni alla utsättas för samma skit ni dömer alla oss andra till, för ni är inte värda att leva tillsammans med oss längre, de chanserna har ni med råge försuttit!!!


Läs artikeln här nedan så kanske du bättre förstår min ilska!


Hon utvisas - kan bli stenad för sin kärlek


 

Deras kärlek kan kosta dem livet.

Farkhondeh, 38, och Mehdi, 32, träffades i Iran och blev kära.

Hon var gift och otrohet bestraffas mycket hårt.

Expressen har läst domen:

Farkhondeh får sammanlagt 173 piskrapp.

– Om jag återvänder till Iran är straffet för min otrohet stening till döds eftersom jag har haft en sexuell relation till Mehdi och fått en dotter, säger hon till Expressen.


Vi träffas i en lokal som tillhör organisationen Kvinnors rätt. Den startades av Maria Rashidi. Hon kallas ibland för "Syrakvinnan" sedan hennes man kastade frätande syra i hennes ansikte sedan hon ville lämna honom.


De hotas nu av utvisning till Iran.

Farkhondeh Akhtaryan och hennes Mehdi lever gömda någonstans i Sverige. Polisen har utrustat dem med överfallslarm och Migrationsverket har gömt dem på en hemlig adress.


Ändå hotas de av utvisning.

Orsak: Farkhondehs pappa och släktingar i Iran har hotat att hon ska dö och att han ska skicka människor som ska utföra mordet. Det är straffet för att hon övergav sin man utan tillstånd.


Farkhondeh och hennes man och deras dotter – i dag 17 år – levde ett stillsamt liv i miljonstaden Esfahan, söder om huvudstaden Teheran. Hon var hemmafru och hennes man var egenföretagare i ventilation.

Mehdi arbetade på ett företag där han tillverkade små lås av guld.


Hon berättar:

– En dag träffade jag Mehdi på trottoaren och vi började prata och han fick mitt telefonnummer. Vi började känna varandra och efter ytterligare en tid blev vi kära.

– En dag kom Mehdi hem till mig, han längtade efter mig. Grannarna såg att jag hade besök av en främmande man och berättade för min make.

 

Det var modigt att släppa in honom, eller?

– Det var kärlek...


Hon säger att det nu blev mycket spänt och tryckt i hemmet..

– Jag fick inte gå ut, dörren var låst och min man var mycket misstänksam. Ibland misshandlade han mig, men det var inte så ofta.


– I Iran har mannen rätt att lämna kvinnan, medan kvinnan måste ha väldigt starka skäl för att få tillstånd att lämna mannen, säger Farkhondeh.


I Iran är det "Guds lagar" – sharialagar – som gäller.

– Om man upptäcker att de har haft en sexuell relation döms kvinnan till stening. Straffet för henne kan dock omvandlas till avrättning genom hängning. Och mannen får livstids fängelse för otrohet.

– Jag har sett en rad fall av avrättning i Iran, 1 007 människor avrättades av olika anledningar förra året, säger Maria Rashidi.


Farkhondeh och Mehdi kontaktade människosmugglare som krävde motsvarande 100 000 kronor för att hjälpa dem att fly. De tog sig över gränsen till Turkiet och sedan till Sverige.

Det var hösten 2011.


Lite senare kom domen, som publicerats i tidningen Nasle Farda. Expressen har översatt domen:

"NN (Farkhondehs man) har anklagat er för att ha haft en relation. De anklagade, som har okänd adress, anklagas också för att ha stulit pengar hemifrån och haft en sexuell relation. Det finns inget bevis för att de har haft en sexuell relation. Efter rättegången är nu beslutet – i Guds namn – att mannen och kvinnan har haft en relation.

Hon har stulit 14 000 000 (motsvarande 35 000 kronor) av sin make.


Enligt islamsk lag döms var och en av dem till 99 piskrapp och hon döms för att ha stulit pengarna till två års fängelse och 74 piskrapp."


Farkhondeh säger:

– I domen står det att det inte finns bevis för att vi har haft en sexuell relation. Men nu har vi fått vår dotter Kayla, som är ett bevis för vår sexuella relation.


Hon har gråtit mycket, och hon har försökt ta sitt liv. Nu kommer inte tårar, nu är hon som förstenad när hon säger:

– Vad ska vi göra? Om vi skickas tillbaka till Iran blir jag stenad till döds, Mehdi sätts i fängelse och vår dotter hamnar på barnhem eller i fosterhem. Jag har inte sovit på många, många nätter – jag ser bara döden framför mina ögon när jag försöker sova.


De har fått avslag av Migrationsverket och Migrationsdomstolen och Kammarrätten vill inte ta upp deras ärende.

Migrationsverket skriver bland annat i sitt beslut:


"De handlingar som ingivits på främmande språk är kopior och av enkel beskaffenhet. Med anledning därav anses handlingarna, oavsett innehåll, inte ha något bevisvärde för Farkhondeh och Mehdis skyddsbehov. Migrationsverket har därför inte låtit översätta handlingarna och anser att ärendet kan avgöras på befintligt underlag."


Maria Rashidi, som är med och driver organisationen Kvinnors rätt, säger:

– Alla handlingar är äkta. Vi åkte till och med till iranska ambassaden i Stockholm som ordnade fram intyg på att Farkhondeh fortfarande är gift.


Johanna Måhlén, presskommunikatör på Migrationsverket, säger:

– Jag kan inte kommentera detaljer i deras ärende. Alla får en individuell prövning där vi prövar deras skyddsskäl. I det här fallet har både Migrationsverket och Migrationsdomstolen kommit till samma slutsats. Vi tittar på skälen och trovärdigheten. Bevisbördan ligger på den som söker asyl.

 

Men Migrationsverket skriver att man inte ens vill översätta handlingar?

– När vi prövar verkställighetshinder är det mycket snäva ramar, det måste ha kommit in nya, viktiga uppgifter. Den som söker uppehållstillstånd han ju själv låta översätta handlingar, säger Johanna Måhlén.


Farkhondeh och Mehdi har nu bara en utväg – att överklaga hos Europadomstolen.

– Men det kostar pengar, säger hon.


http://www.expressen.se/nyheter/hon-utvisas---kan-bli-stenad-for-sin-karlek/

Av Stig Olsson - 1 mars 2015 06:06

Det säger väl allt!?


Har det inte verkligen blibit dags att våra korrumperade och lagvidriga politiker börjar lyssna på vad folket, vi, säger, när t o m nyligen hitkomna flyktingar själva ifrågasätter politikernas intelligens?


För visst är det så att vi ska väl ändå inte ta emot fler än vi kan ge bostad, jobb, skola, vård, omsorg!?

Det är vl rimligt att göra så isf att bara skyffla in alla i mer eller mindre bra anläggningar som ägs av giriga affärsmän?


Jag vet att svenska folket är empatiska, det är politikerna som beter sig som svin. För glöm inte bort huvudorsaken till att Sverige började ta emot fler än vi klarar av... Fast det visste du kanske inte?
Men så här är det... Anledningen var så enkel som att sossarna behövde röster för att kunna vinna ett visst val de förlorade... Och då tänkte man vara listig och trodde att om man bara skeppade in hundratusentals flyktingar så skulle dom självklart rösta på sossarna som tagit hit dom! Så trodde man sig kunna vinna valet, men de blev ju supertorsk ändå...


Så är det!


Läs hela artikeln här:


13 asylsökande män från Syrien och Somalia trodde det skulle få ett nytt boende i Karlstad, men bussen körde dem till Långserud. Chocken att hamna långt ut på landet i mörkret gjorde att de vägrade lämna bussen. Natten till fredagen övernattade de i stället i bussen utanför polishuset i Karlstad.

 

Busschauffören visste inte riktigt hur han skulle göra när männen vägra lämna bussen i Långserud, istället åkte han till Karlstad och parkerade bussen utanför polishuset. Där övernattade de asylsökande i bussen och vid halvtiotiden på fredagen kom Lotta Anderberg, chef vid Migrationsverket i Karlstad till platsen för att reda ut den uppkomna situationen.


Efter en cirka två timmar lång diskussion med de asylsökande gick de ur bussen och in i Migrationsverkets minibussar för att åka till Långserud.


Lotta Anderberg medger och beklagar att det blivit en miss i informationen om var de 13 männen skulle någonstans.

– Jag är väl inte rätt person att fråga om vad de fått för information om vart de skulle. Men vad jag har förstått så var informationen att de skulle till Karlstad och inte till Långserud. Jag kan bara beklaga den här informationsmissen, säger Lotta Anderberg.

 

Orsaken till att de asylsökande männen flyttades från förläggningen i Skara är att det på söndag ska minskas på antalet platser där och situationen hade blivit akut att hitta annat boende till de som nu åkte mot vad de trodde var, Karlstad.


– Jag kan förstå att de fick en liten chock att hamna i Långserud när de trodde att de skulle till Karlstad. Det är en ganska så stor skillnad mellan de platserna. Asylsökare kommer ofta från större städer och då är det väldigt mörkt och ödsligt på landet. Nu har jag pratat med dem och de accepterar att vi skjutsat dem till Långserud igen. Det finns inga platser på något annat asylboende just för tillfället, säger Lotta Anderberg.

 

De asylsökande männen ville inte uttala sig i media men en av dem berättade för VF att den lösning som man kom fram till på fredagsförmiddagen inte var den bästa. Männen ville åka tillbaka till Skara och inte till Långserud men att de hade accepterat Migrationsverkets förklaring och de inte vill bråka.


– Vi vill inte komma i en konflikt med myndigheter. Det enda vi vill, är att bo mera centralt vilket vi anser att det var det inte i den stugby vi transporterades till i går kväll. Man hade sagt att vi skulle till Karlstad och jag kollade på nätet vad det var för stad och det verkade okej. I Skara har vi våra vänner och när vi kom fram till stugorna i går kväll så fungerade det inte att ringa, det fanns ingen mottagning. Vi flyr hit för det verkar vara ett bra land att leva, men varför tar ni mot så många flyktingar om det inte finns bostäder till alla, säger en av männen från Syrien.


Väl framme vid Vildmarkens hotell i Långserud var det uppgivna miner och några av männen satte sig på backen gömde ansiktet i händerna och grät. Sen packade de ur sina personliga saker ur bilarna och gick med tunga steg fram till sitt nya boende.


http://www.vf.se/nyheter/karlstad/langserud-enda-lediga-asylboendet

 

Av Stig Olsson - 1 mars 2015 05:25

Sälj inte inte ut vår framtid – ännu mer om TTIP


Just nu förhandlas det transatlantiska fulhandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är det också.


Risken med avtalet är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom miljöfarlig skiffergas, klorbadad kyckling, genetiskt modifierade livsmedel och ett försvagat dataskydd. Inget av detta har vi haft något att säga till om och därför hotar det demokratin i Europa.


Det värsta för Sverige är att TTIP kan innebära att företag kan stämma svenska folket på obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som vinstbegränsning i välfärden, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare stämma oss på stora belopp.

 

Det föreslagna fulhandelsavtalet TTIP mellan EU och USA tjänar inte medborgarna utan sätter företagens intressen framför folkets. Du får inget att säga till om och 90 % av alla rådgivare under processen har betalas av företagslobbyn. [1]


TTIP urholkar demokratin och rättsstaten: Utländska företag kan i framtiden stämma stater i slutna domstolar, så kallade skiljedomstolar. Förfarandet kallas Investor-state dispute settlement, ISDS. Det kan leda till höga skadestånd om stater stiftar lagar som hindrar ett företag från att gör vinst på en viss marknad. Dessa slutna domstolar består av tre välbetalda affärsjurister som ena dagen kan vara på folkets sida och nästa på företagens.


ISDS och likande processer är inget tomt hot mot Sverige. Vattenfall stämmer tyska staten på 30 miljarder kronor för att tyskarna efter Fukushima vill fasa ut kärnkraften. [2] Ett annat exempel är cigarettjätten Philip Morris som stämmer Australien då staten vill ha generiska cigarettförpackningar. [3]


Systemet är så dåligt att handelsvänliga The Economist dömt ut ISDS som det största hotet att få igenom TTIP. [4]


Systemet som hotar demokratin växer och för varje år blir det fler fall för skiljedomstolarna. [5] Bra för juristerna och storföretagen – dåligt för dig och demokratin.


TTIP öppnar dörren för tvångsprivatisering: Avtalet ska göra det lättare för företag att göra vinster på bekostnad av den allmänna vattenförsörjningen, vård, skola och omsorg. Företag som Attendo skulle genom TTIP kunna stämma svenska staten för att man hindras att ta ut vinster ur välfärden. Det sätter företagens vinster framför förnuft och folkets vilja.


TTIP äventyrar vår hälsa: Vad som är tillåtet i USA, skulle bli lagligt i EU – vilket skulle öppna upp för fracking [6], genetiskt modifierade livsmedel och hormonbehandlat kött. Småskaligt jordbruk kommer försvagas och livsmedelsindustrin får ännu mer makt.


TTIP undergräver friheten: Det skulle innebära en högre grad av övervakning av internetanvändare. Överdriven upphovsrätt begränsar tillgången till kultur, utbildning och vetenskap.


TTIP är praktiskt taget oåterkalleligt: När avtalet en gång har skrivits under kan folkvalda politiker i enskilda länder inte länge förändra avtalet. För att kunna göra en förändring i avtalet krävs det att alla avtalsslutande parter kan komma överens. Sverige skulle ensamt inte kunna ta sig ur avtalet, eftersom det är EU som ingår avtalet. 

Därför säger vi: Stoppa TTIP!


Läs mer om TTIP i rapporten Det transatlantiska  partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin utgiven av Arena Idé och i rapporten TTIP: Ett hot mot demokratin eller en förutsättning för tillväxt utgiven av Tankesmedjan Tiden.


Källor


[1] What is the Transatlantic Trade Investment Partnership?

[2] ”Vattenfall kräver Tyskland på 30 miljarder”

[3] Tobacco plain packaging—investor-state arbitration

[4] The Economist- “The arbirtation game”

[5] Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

[6] Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bortför konsumtion.


http://skiftet.org/kampanj/ttip

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se