Inlägg publicerade under kategorin Allmänt 04 APRIL

Av Stig Olsson - 12 april 2014 14:25

”Nolltolerans mot intolerans?” eller ”Intolerans mot nolltolerans?”

Den senaste Röda-Kors-affären ger många associationer!

intervju

”Representerar man Röda Korset måste man stå för Röda Korsets grundläggande värderingar och där finns det inget mellanläge. Då är det nolltolerans mot intolerans och rasism och främlingsfientliga åsikter.”

”Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund”. 

Så uttalade sig Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på  Svenska Röda Korset i en telefonintervju för ”Nyheter Idag” den 11 april 2014.

Bakgrunden var vad en frivilligarbetare på Röda Korset i Falun sagt i ett samtal med en annan person. Det rörde sig om en 71-årig dam, som under nio års tid arbetat gratis för Röda Korset.

Den andra personen, en ung irakier vid namn Daban Ibrahim Mohammad, hade ett register som knappast rimmar med Röda Korsets beskrivna värderingar.

Irakiern  spelade in samtalet. Och han gillade inte vad den gamla damen sade, så han kopplade in  massmedia. Snart var hela Röda Korset ”skakat”.

skakat

I  Aftonbladet den 9/4 förklarade Daban Ibrahim:

”Jag blev väldigt ledsen faktiskt, jag blev väldigt kränkt.”

Där uttalade sig även Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset:

”Vi står för en medmänsklighet och ett inkluderande samhälle, absolut inte det som speglas här med ’de och vi’.” 

”Man måste hela tiden arbeta med värdefrågor och visa att det här är inte okej. Är man engagerad inom Röda Korset så måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen.”

På webbsidan ”Mynewsdesk” ges klart besked:

”En kort film med en frivillig inom Röda Korset som uttryckeråsikter, som inte är förenliga med Röda Korsets grundläggande värderingar, publicerades på Facebook under helgen. I måndags morse upptäcktes filmen av Röda Korsets kommunikationsavdelning som genast informerade ledningen och i tisdags lämnade rödakorsaren sina åtaganden i organisationen.

–Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang, säger Eva von Oelreich, ordförande i Röda Korset.”

ut

Vad hade då den 71-åriga Röda-Kors-volontären sagt, som var så upphetsande?

DT lade ut ljudinspelningen.

En utskrift, ordagrant:

”Jag kom hit för jag behövde prata med någon som kunde lyssna

sen kom vi in på det där snacket om jobbet å sånt, och då uttryckte hon sig på det här viset.

- – -

… jag tycker inte vi hjälper er där ni är

- Inte här i Sverige?

- Nej

- Du tycker inte det?

- Nej. Det kan man ha flera synpunkter på. Jag menar, det är inte bra att ta in… vi har ju en så hög arbetslöshet….

- Men det beror ju inte på oss.

- Nej, det är ju det jag säger, men jag menar arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ungdomar vi tar in. Det är ju ingen lösning för oss, när vi har en så hög ungdomsarbetslöshet själva. Och så kommer det fler ungdomar hit och då blir problemen ännu större. Jag tycker vi ska hjälpa våra ungdomar i första hand.

- Vilka ungdomar?

- Dom som går arbetslösa.

- Vilka är det?

- Vilka är det?! Det finns mycket svenska ungdomar, vi har tappat nästan en hel generation som går arbetslös.

- Svenska ungdomar?

- Jajjamen!

- Sen då?  Vad ska man göra efter det? Vad ska man hjälpa dem? Vilka ska man hjälpa efter det?

- Vilka ska man hjälpa? Man ska hjälpa alla människor! Det är ingen som blir hjälpt om man håller på som man gör nu! Då är det ingen som blir hjälpt. 

- Du får väl gå och klaga på dom. Dom som tar in fler folk och inte hjälper dom, eller hur?

- Precis.  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.

- Vilka är det? Vad menar du med egna? Svenskar?

- Ja.

- Men du jobbar ju på Röda Korset, sen säger du så här, det får mig att bli litet tveksam

- Varför det? Hur ska vi kunna hjälpa er, om vi inte kan hjälpa vår egna ungdomar?

- Ni kan hjälpa, ni hjälper ju er egna ungdomar!

- Nej!  Dom har inte ens råd att flytta hemifrån, dom får inga egna bostäder, dom får ingenting.

- – - HÄR ÄR DEN NUMERA 

- Ja, jag vart faktiskt litet besviken. Mycket besviken vart jag. 

Men det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt.

Vad var så förgripligt med detta, som gjorde att kvinnan måste korsfästas?

• Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, det är ju ett faktum. Svenska ungdomar reser till Norge för att få arbeten, något som en del kommuner t.o.m uppmuntrar till.

• Bostadsbristen bland unga är likaså hög, även det ett faktum. Många bor kvar hos sina föräldrar, andra skuldsätter sig på ett farligt sätt för att komma över en egen bostad.

Den gamla damen påpekar existensen av svenskar, vars intressen också behöver tillgodoses. Detta triggade tydligen RK-höjdarna.

Antag att Jesus hade arbetat som volontär på Röda Korset i Sverige. Skulle det dröja länge, innan han fördrevs??

Tror inte det, med tanke på hans fallenhet för polemiska uttalanden.

roda-korsfast

Avslutningsvis,  12 associationer som denna Röda-Kors-affär ger mig:

1. Övervakning

Som Expressen demonstrerar är en anonym kommentar på en blogg inte nödvändigtvis en privatsak, det kan bli hembesök och uthängning i massmedia.

Här byggs detta på med att vad vederbörande tror är ett enskilt samtal läggs ut på internet, blåses upp i massmedia och leder till offentliga avståndstaganden.

2. Vem är välkommen?

Visserligen säger RK:s generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström: att ”alla ska känna sig välkomna”, men detta motsägs av pressekreterare Karin Tengby är inne på: ”…måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen”.

I strid mot dessa värderingar ligger det som den uthängda kvinnan sade, förutsättande att vi svenskar existerar och har legitima intressen.

3. Vem kan bli ledsen och kränkt?

Invandrare kan bli ledsna och känna sig kränkta, vilket kunnat konstateras sedan länge - och som den unge irakiern verkar ha varit väl medveten om.  Men ska inte det gälla även för svenskar?

Vi behöver inte gå längre än till den uthängda kvinnan – naturligtvis blev hon ledsen över den behandling hon utsattes för, över att ha blivit sviken och ratad. Hon kunde inte påräkna vare sig stöd i massmedia eller någon uppbackning av ansvariga inom den egna organisationen.

4. Ord och handling

Den uthängda kvinnan hade under nio års tid arbetat ideellt, oavlönat, för Svenska Röda Korset. I handling har hon visat solidaritet med andra människor, inte minst utlänningar.

Vad som nu läggs henne till last är ordval i ett enskilt samtal:  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.”

Här ligger ett dubbelt moment:

A. Ska inte handling väga tyngre än ord?

B. Vad i hennes ord var så fel?

5. Tolerans och intolerans

I ledningen talar man högtravande om ”värdegrund” och har övat in några haranger om om ”tolerans” och ”nolltolerans”,”främlingsfientlighet” och ”rasism”. I praktiken finns här ingen konsekvens.

RK-ledningen är intolerant, inte tolerant. Där saknas inte bara klarhet i tanken utan också dygder som mod och solidaritet. De fina harangerna är som tomma ballonger, eller sköldar att gömma sig  bakom.

6. Människors lika värde

Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment

På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. GeneralsekreterareUlrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr, och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.

tiggare

8. Ohelig allians

Irakiern som spelade in samtalet var alltså kriminell. Här kan konstateras hur han samverkar med människor som yrkesmässigt verkar inom godhetsbranschen. Det är inget undantag.

Hela invandringen baxas fram genom en allians av å ena sidan organiserad brottslighet, å andra sidan personer med anspråk på att företräda godhet – med en gråzon av girighet däremellan.

9. Demokratiska friheter

Som det framställs rör det sig om flyktingar. De flyr undan förföljelse, för att komma till ett land med frihet och demokrati.

Men vilken frihet ger detta oss svenskar när vi nu inte tillåts ha en avvikande åsikt i en så viktig fråga som invandringen? Det här visar att det blåser väldigt snålt i Sverige numera!

10. Åldersrasism

Den uthängda kvinnan var född på tidigt 1940-tal, hade alltså växt upp i ett Sverige där svenskars existens inte var ifrågasatt,  i ett land där man kunde tala uppriktigt om hur man kände och tänkte.

Nu är det inte längre så, nu ska vi alla pk-drillas till att vakta vår tunga så att vi t ex inte – hemska tanke – får för oss att beställa en negerboll på kondiset.

11. Ockupantmentalitet

Hur hamnade denne unge irakier i Sverige? Förmodligen förebärande att vara flykting. Det svenska samhället räddade honom ur en svår situation, gav honom skydd.

Ändå detta agerande, som vittnar om en översittarmentalitet gentemot oss svenskar. Hur har det gått till, varifrån har han fått lära sig denna?

En del av svaret ligger i hur RK-ledningen viker sig dubbel, så fort denne sällsamme figur hostat till - istället för att gripa tillfället att förmedla några elementa om mellanmänskligt beteende och göra en insats för integration i vårt samhälle.

En annan del av svaret ligger i våra svenskfientliga massmedia.

12. Svenskfientliga massmedia

Aftonbladet den 8/4 var anslaget smetigt propagandistiskt: figuren hade gått ”till Röda Korset för att be om hjälp till sin familj. Där fick han dock inte det bemötande han hade förväntat sig.”

Där fanns inspelningen också med, men man hade då starkt förvrängt kvinnans röst, så att den lät mindre sympatisk.

Här blir exemplen otaliga, på hur svenskar ska framställas negativt!

ab

 http://janmilld.wordpress.com/2014/04/11/roda-korsfast/#comment-10728

ANNONS
Av Stig Olsson - 12 april 2014 11:00

Äntligen börjar det sippra ut, alla de fruktansvärda övergrepp, överfall, mordförsök mm som hela det politiska systemet och gammalmedia förordar... dvs slå, misshandla, döda alla som inte har en politiskt korrekt (PK) åsikt, dvs som det sk demokratiska samhället.


När media attackerar med sina förljugna rubriker så står det hjärntvättade svenska folket och jublar för varje slag media får in på t ex Jimmie Åkesson, eller andra SDare... men även helt oskyldiga invandrare... som misshandlas å det grövsta... och sen skyller bl a Aftonbladet på att det är nassarna/SDarna m fl högergrupper som ligger bakom... OCH SVENSKEN GÅR PÅ DESSA LÖGNER!?!?!


Därför blir jag glad när jag ser att en åklagare har sagt "jag ser till brottet, inte ideologin"!


Kanske kanske kommer sanningen att bubbla upp och informera det stora såret i våra svenska själar... för vi behöver få läkas från de själsliga övergrepp systemet utsatt oss för!!!


Här är artikeln jag blev så glad över... men först bara en kort infosnutt... Jag är inte SDare, men försvarar deras rätt att yttra sig eftersom de är valda på ett sk "demokratiskt" sätt... Det respekterar jag!


Åtta åtalas för misshandel


Enligt polisutredningen gick de inte i det nazistiska demonstrationståget.

Ändå blev de två slovakiska gästarbetarna attackerade av vänsterextremisterna, vilket framgår av film- och bildmaterial i polisens förundersökning.

– Vi reser på oss och försöker springa från platsen men innan vi hunnit mer än några meter så hinner gänget upp oss och vi blir nedslagna bakifrån, har en av dem berättat för polisen.

Den 22-årige slovakiske byggarbetaren kom till Sverige tillsammans med sin far med drömmen om att arbeta. De jobbar med utbyggnaden av Karolinska sjukhuset för en underleverantör till Skanska.


14 september förra året passerade 22-åringen och hans pappa restaurang Malaysia på Luntmakargatan i Stockholm.


De noterade ett gäng på ett 25-tal personer som stod och tittade på dem, de var alla enligt 22-åringens berättelse maskerade med sjalar och solglasögon. Vid 16.45-tiden började de att röra sig emot dem.


De ökade farten och försökte att springa i väg men förföljarna kom snabbt i kapp och slog ner dem bakifrån.

– Medan jag ligger ner mottar jag cirka 10 sparkar mot huvud och överkropp. Jag fick även en stol kastad emot mig, har 22-åringen berättat för polisen.


Han har berättat att han inte haft förståelse för varför de attackerades. Det var oprovocerat och de tillhörde inte nazistgrupperingen som ordnade en demonstration samtidigt. Under misshandeln blev de också jagade, slagna med glasflaskor och fick blomkrukor kastade emot sig, enligt misstankarna.

Åtalades

I dag åtalades sju unga män och en ung kvinna vid Stockholms tingsrätt för en rad brott som alla enligt åklagaren begåtts i den vänsterextrema politiska kampens namn. Rättegången är planerad till den 25 april.


Bland åtalspunkterna finns den brutala misshandeln av den 22-årige slovaken och hanns pappa. Fem av de åtta som åtalats i målet misstänks för den misshandeln.


Samtliga åtalade har kopplingar till det vänsterextrema nätverket Revolutionära Fronten, RF.

Bland bevisningen finns en chattkonversation där en av de misstänkta efter septembermisshandeln skrev "gött jobbat".


Två av de åtalade finns enligt en tidigare Säporapport med i organisationens toppskikt – en av dem är också misstänkt för våldsamt upplopp i samband med demonstrationen i Stockholmsförorten Kärrtorp den 15 december förra året.

Tidigare misshandel

Säpo-analytikern Ahn-Za Hagström skriver i en promemoria som bilagts den nya förundersökningen:


"Sammantaget har RF lyckats väl med att bygga ett varumärke baserat på politiskt motiverad brottslighet och ett visst skrämselkapital som kan attrahera flera anhängare och våldsbenägna individer. Verksamheten består till stor del av politiskt motiverad brottslighet, systematisk och långsiktig i syfte att påverka samhällsordningen genom att förmå enskilda individer att avsluta sina politiska engagemang eller avskräcka andra från att engagera sig politiskt".


En av de två männen som av Säpo pekats ut som en aktiv och pådrivande RF-medlem misstänks nu också för flera andra fall av misshandel, mot personer på den extrema högerkanten. Exempelvis har 19-åringen från Strängnäs enligt misstankarna slagit ner en manlig kommunpolitiker och en kvinna på Götgatan i Stockholm samt gjort sig skyldig till en misshandel i Jönköping.


Han var tidigare misstänkt för en misshandel i samband med Revolutionära frontens stormning av Kolsva Folkets park i Västmanland.

– De misstankarna har jag avskrivit, säger åklagare Malin Arentoft angående dagens åtal.


Kenneth Lewis är 19-åringens advokat.

– I princip förnekar han det mesta men han tillstår ett och annat. Men jag kan inte gå in på detaljer, säger han.

– Det är väldigt svag bevisning enligt min uppfattning för flera av punkterna.

 

Hur ser du på åklagarens beskrivning att din klient har en framträdande roll i Revolutionära fronten, och att det rör sig om organiserad brottslighet?

– Vi delar inte åklagarens uppfattning. Vi anser inte att de gör en helt korrekt beskrivning av organisationen och överhuvudtaget inte av hans roll i den och vad han har haft för anknytning, säger Kenneth Lewis.


Den 19-årige mannen misstänks även för våldsamt upplopp i samband med att nazister dök upp på en antirasistmanifestation i Stockholmsförorten Kärrtorp den 15 december, men där har åtal ännu inte väckts.


Den andre av de åtta åtalade som enligt en tidigare Säporapport pekats ut som en aktiv och pådrivande medlem i RF är en 20-årig man från Eskilstuna. Han har tidigare åtalats för att ha huggit en person på den extrema högerkanten i ryggen förra sommaren. Han friades dock då tingsrätten ansåg att han hade handlat i nödvärn.


Nu står ha åtalad för grov misshandel, olaga hot eller skadegörelse och förberedande till mordbrand.

– Jag kan inte gå in på vad han har sagt, men han förnekar brott, säger 20-åringens advokat Björn Törnell.

"Terrorcentral"

Mannen hyrde tidigare en lägenhet i Eskilstuna som fungerade som en slags kommandocentral för medlemmarna i nätverket. I november förra året slog polisen till mot den lägenheten och då hittades bland annat brandbomber, knivar, masker och pyroteknik.

– Det såg mer eller mindre ut som en terrorcentral, har Daniel Lindström vid polisens kriminalunderrättelserotel i Västmanland tidigare sagt till Expressen.


I området utanför Eskilstunalägenheten satt, när Expressen nyligen besökte området, flera klistermärken fortfarande uppsatta på lyktstolparna med märken och budskap från RF.


Om de nu aktuella misstankarna, där åtal alltså väckts i Stockholms tingsrätt, säger åklagare Malin Arentoft i ett pressmeddelande:

– För samtliga åtalspunkter görs gällande att det handlat om organiserad brottslighet.


http://www.expressen.se/nyheter/atta-atalas-for-misshandel/

ANNONS
Av Stig Olsson - 12 april 2014 03:14

Det är sällan jag sett något så magiskt och vackert... Detta är absolut dans i världsklass och jag får direkt tårar i ögonen när jag ser detta par dansa... Underbar magi i allt dom gör!


Av Stig Olsson - 11 april 2014 12:27

Foto på Leif Lewin

Stödet till funktionshindrade i kommunerna varierar och det beror inte på förmåga eller resurser utan på om det finns eldsjälar och ambitioner hos politiker, tjänstemän och hos handikapporganisationerna. Följden blir att lika­behand­lings­principen sätts på undantag och att de som behöver stöd inte alltid får det.


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ansågs vara 1990-talets stora socialpolitiska reform. Den skulle tvinga kommunerna att ge funktionshindrade goda levnadsvillkor – ett liv som alla andras – genom olika insatser.


Därmed gjordes avsteg från det kommunala självstyret – här var det fråga om individens ovillkorliga rättigheter. Stödet skulle vara likvärdigt i hela Sverige. Bristande resurser skulle inte godkännas som avslagsgrund.


Men när Socialstyrelsen gjorde uppföljningar av reformen uppdagades stora lokala olikheter. Vissa kommuner gav mer än tio gånger så mycket i handikappstöd som andra. I ett forskningsprojekt har Leif Lewin, professor i statskunskap i Uppsala, tillsammans med Barbro Lewin, forskare vid samma institution, undersökt varför stödet varierar så kraftigt.

Behovet styr inte

En teori från början var att kommuner, där man samarbetar, skulle ha ett högre stöd än de kommuner där en majoritet styr på egen hand. Men den teorin visade sig inte hålla. Behovet av stöd och ekonomiska resurser verkade inte heller vara en förklaringsgrund, vilket man skulle kunna tro.


I stället kunde forskarna hitta förklaringar i andra skillnader mellan kommunerna. Man fann till exempel att om det funnits ett vårdhem för personer med utvecklingsstörning tidigare i kommunen, så var det en förklaring.


Totalt sex förklaringsfaktorer har utkristalliserat sig. Glesbygdskommuner och de kommuner som hade många äldre, arbetslösa, sjukskrivna och lågutbildade invånare gav större stöd. Kommuner med långvarigt vänsterstyre gav större stöd än borgerliga kommuner, liksom kommuner med liten yta jämfört med dem med stor yta. Regional kultur hade betydelse, det vill säga kulturen i de regioner, särskilt i Norrland, där invånarna har för vana att efterfråga kommunalt eller statligt stöd.

– Förklaringarna hade huvudsakligen sin grund i behovet, men det fanns  också helt andra, kulturella och traditionella skillnader, som förklarade varför stödet varierade, understryker Leif Lewin.

Likgiltighet och skam

Foto på Barbro Lewin

För att ta reda på varför det såg ut så gick Barbro Lewin ett steg vidare och gjorde en fallstudie av tre kommuner, som inbördes såg lika ut i storlek, yta, med mera, men där stödet varierade kraftigt. En av kommunerna hade lågt stöd, hälften av riksgenomsnittet, i undersökningen kallad Lågby, en annan låg precis på medelnivån, Medelby, och den tredje satsade betydligt mer på LSS-stöd än riksgenomsnittet, Högby.


Barbro Lewin intervjuade politiker, tjänstemän och representanter från FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, eftersom den föreningen representerar 80 procent av de funktionshindrade.


Lågby hade en obefintlig LSS-verksamhet, trots att tjänstemännen hade lång erfarenhet av social verksamhet. Politikerna visste inte om det fanns en handikappolicy, och de förlitade sig på grannkommunernas insatser. Kommunen köpte tjänster därifrån och de invånare, som behövde stöd, flyttade många gånger dit. I Lågby rådde likgiltighet och skam.

Engagemang och erfarenhet

Medelby hade en handikapp-plan och handläggarna tyckte att verksamheten var bra. Det fanns engagemang och stolthet. Medlemmarna i FUB var likgiltiga, men det spelade inte så stor roll, eftersom politikernas engagemang var levande. Visserligen fanns beslut som inte verkställts utan blivit liggande, men personerna fick annat stöd under tiden.


Högby var en omsorgskommun av dignitet. Kommunstyrelsens ordförande var en verklig eldsjäl. Här fanns engagemang, erfarenhet och intresse. FUB hade en egen samrådsgrupp direkt under kommunstyrelsen. Pengar var inget problem.


Det var för övrigt ingen i hela undersökningen, som hänvisade till bristande resurser som förklaring till uteblivet stöd.


Tvärtom gör ett utjämningssystem för LSS att kommuner som Lågby måste betala två gånger för det fåtal LSS-beslut som fattas, men som inte verkställs i hemorten, dels blir det en avgift till den kommun man köper tjänster ifrån, dels betalar man stora pengar till utjämningsbidraget.

– Det var uppenbart att man var väl medveten om denna situation, men kommenterade den inte, säger Barbro Lewin.

Ambitioner har betydelse

Hennes slutsats är att det spelar roll var man bor. Den bristande tillgängligheten, både vid beslut och utförande, hotar likvärdigheten, som var LSS-reformens själva andemening.


Barbro Lewin menar att det inte är så enkelt som att plånboken och pengarna styr, som många politiker hävdar, utan det finns många fler aspekter än så när det gäller hur en kommun fullföljer sina uppdrag och förpliktelser. Politiska beslut på högre nivå kan inte alltid framkalla effekter i kommunerna.

– Till exempel är ambitionerna och eldsjälarna, både bland politiker och tjänstemän, avgörande. Jag betvivlar att ett ökat statligt anslag till LSS skulle minska skillnaderna mellan kommunerna, säger hon.


Leif Lewin påpekar att den första, kvantitativa, studien gav en allmän bild av variationen i stödet. Men för att närmare förstå de politiska ambitionernas betydelse behövdes de tre kvalitativa fallstudier.

– Vi kan se att de politiska ambitionerna spelar roll, både bland politikerna och tjänstemännen, oberoende av kommunernas ekonomiska resurser.

Oförenliga begrepp

Det finns ett dilemma i svensk politik. Staten vill ha en generell välfärdspolitik med LSS-lag och socialtjänstlag. Lika behandling oavsett var du bor är en grundläggande princip. Samtidigt har vi ett kommunalt självstyre, som är snudd på heligt. Dessa båda begrepp står emot varandra och tycks oförenliga.

– Våra kommuner är som små nationalstater, de har rätt att taxera och rätt att utforma sin egen handikappolitik,  säger Leif Lewin.


De sociala frågorna har förlorat i dignitet i dag, menar Barbro Lewin. Hon är ofta ute på konferenser för att berätta om sin forskning för dem som är verksamma inom socialtjänsten i kommunerna.

– Men numera kommer det nästan aldrig någon politiker till  träffarna. Forskning om funktionshinder är isolerad från den politiska verkligheten, tycker hon.


I början av 90-talet fanns det starka politiker med ett stort socialt intresse, som folkpartiets ordförande Bengt Westerberg och socialdemokraten Bengt Lindqvist.  Som socialministrar drev de igenom LSS-reformen. Då hade frågorna större dignitet.


Text  och bild: Eva Ekelöf

 

http://www.forte.se/sv/Publicerat/Forskare-berattar/Forskare-berattar-2010/Engagemang-och-eldsjalar-styr-stod-till-funktionshindrade/

Av Stig Olsson - 11 april 2014 11:43

Idag behövs inga atombomber, det räcker med korrupta journalister och politiker. Just en sån korrupt journalist är Anna Bäsén, ja hon är givetvis mer än det, hon är även en korrumperad vänstervriden feminist som hatar alla som inte tycker samma saker som henne, vilket är väldigt många. Så vem behöver en fiende så länge Anna B finns!?


filnamn-d3aa7eda8f45c81dbd2ba3dedb569e74

Därför har vi de senaste månaderna läst en massa nonsens om det hemska med alternativmediciner, homeopatmedel etc, för det tycker Anna B tydligen allra minst om, på samma okunniga och outbildade sätt som hon påstår sig ha jobbat inom vården som undersköterska. 


Jag antar att alla kommer ihåg svininfluensavaccinet, ett vaccin som Anna B envist hävdade var rena mirakelmedicinen, tyvärr glömde hon bort sista meningen "ja mirakelmedicin för läkemedelsföretagen som tjänade miljarder dollar på det". Läs här en kort sammanfattning över hennes åsikt 2009: HÄR!


Jag blir både arg och ledsen när jag ser en företrädare för gammalmedia hålla på som en galen hund för att försöka ställa läkemedelsföretag i bättre dager, men jag antar hon får bra betalt för att svika läsarna... Hennes egna välbefinnande och plånbok verkar vinna varje gång hon ska ta ett nappatag med omvärlden och sitt numera mycket rymliga samvete.


För egna kunskaper kan hon bara inte ha med tanke på vad hon skriver! Jag menar... bara för att det finns några få kräk inom alternativmedicinen så behöver väl inte alla vara det!? Det vore ju som om jag skulle hävda att bara för att Anna B är en landsförrädare så behöver ju inte alla journalister vara det!?


Problemet med lögnaktiga journalister är att många unga vuxna och alla sossar tror på vad som skrivs i DN, SvD, Expressen och Aftonbladet... De har ännu inte fattat att de ljuger i 99% av alla sina egenhändigt skrivna artiklar... Det är så illa att Wikipedia framstår som rena sanningslexikonet i jämförelse! Och då är det illa, mycket illa!


Tack och lov för alternativmedia, som t ex här nedan, där en kunnig person står rak i stormen och med fakta bankar skiten ur denna kvinnliga lögnhals... Läs och förfasas över hur mycket dynga det finns som dessutom sprids av dessa giriga varelser:


*************************************


Anna Bäsén om alternativmedicin

 

DEBATT. När Expressenjournalisten Anna Bäsén försöker sabotera bilden av alternativmedicinen måste hon krystat ta till snedvinkling för att lyckas. Vissa av Bäséns inspelningar publiceras inte som tex intervjun om synträning med Ann-Marie Näslund. NewsVoice publicerar därför hela ljudinspelningen inklusive eftersnacket som Ann-Marie Näslund öppet spelade in. 

 

Anna Bäsén medger i eftersnacket att Expressenfotografen Robban Andersson och Anna Bäsén oannonserat deltagit på ett föredrag som hållits på initiativ av en nöjd synträningskund. Anna Bäsén säger att hon använde ett annat namn, men vill inte kommentera varför hon uppgivit felaktig mail-adress. Svaret är att hennes och fotograf Robban Anderssons deltagande helt enkelt var en sk wallraffning. 


Läs gärna hela artikeln här:


http://newsvoice.se/2014/04/07

Av Stig Olsson - 10 april 2014 21:49

Det här är underbar humor :)


Av Stig Olsson - 10 april 2014 16:20

Universitetet i Göteborg har i januari månad publicerat en rapport (eller snarare en förrapport) om att invandrare från Rumänien och Bulgarien är en samhällsekonmisk vinst i det att varje sådan individ bidrar med 30’000 kronor i nettovinst för Sverige:

Den genomsnittlige invandraren från Rumänien eller Bulgarien, som kom till Sverige under ländernas första fyra år av EU-medlemskap, utgjorde 2011 en nettovinst för den svenska offentliga sektorn på 30 000 kronor.


Det är ungefär lika med en sjättedel av den offentliga sektorns omsättning per capita.

– Resultatet visar tydligt att de farhågor som för närvarande uttrycks i andra EU-länder om att oreglerad invandring från de här två länderna skulle utgöra en risk för deras offentliga ekonomier är grundlösa, säger nationalekonomen Joakim Ruist, som presenterat en forskningsrapport vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Därmed är det bevisat att fri invandring till Sverige innebär en samhällsekonomisk vinst och nu kan alla rasister sticka och dra en gammal sten över sig… typ. Pensionerna är ju nu räddade för oss ”svennar”.


Eller?


Nej, det handlar inte om rasism när man ställer sig frågan om vad som är plus och minus i ett samhälle – även om vissa tidningsredaktioner drar den slutsatsen. De flesta av oss medborgare ser inte invandringsfrågan utifrån perspektivet ” – Nu kommer det en massa blodsugande utlänningar” utan mer utifrån frågeställningen ” – Har vi råd att ta emot dem som kommer utan alltför stort eget offer, och vad kommer de att bidraga med?”.


Nu handlade detta om en undersökning med ganska snäv avgränsning. Det man fokuserat sig på vid Göteborgs universitet är att bemöta den forne socialdemokratiske statsministern Göran Perssons prat om ”social turism från det forna östblocket”, när flera fattiga f.d. kommuniststater anslöt sig till EU. Det begränsade scoopet i rapporten är synligare i själva dokumentet än i universitetets summering av densamma, vilket ger mig vissa misstankar om vad syftet är med publiceringen. Vissa formuleringar i rapporttexten är mer reserverade än i annonseringen från universitetet. Man noterar t.ex att den höga ”vinstsiffran” beror på att de bulgarer och rumäner man räknat på och som kommit till Sverige 2007-2010 var i huvudsak människor i arbetsför ålder. Rapporten handlar inte om t.ex de tusentals tiggare som sökt sig till Sverige från dessa länder.


Ett axplock av några tveksamma faktorer som presenteras i rapporten, men som vi kanske inte kommer få höra om i medierna:

  • Pension and elderly care costs for these immigrants are almost zero, since almost none of them are over 65.
  • Consumption taxes: There is no information available on individual consumption.
  • Child care and schooling: There is no information available on individual use of child care and schooling.
  • Hospital care: There is no information on individual use of hospital care.
  • The basic hypothesis is that the net contributions of other EU immigrants should be more positive due to the higher income levels in their home countries.

Med andra ord, det saknas data antingen för att rumäner och bulgarer inte åtnjuter dessa tjänster eller därför att man inte skapat dylik data. Gång efter gång ser jag att rapportören använt schabloner för att få ut ett värde inom olika kategorier. Med andra ord, rapporten är såvitt jag kan se inte baserad till fullo på insamlad kunskap, utan mer på ett kreativt användande av matematiska formler. Den är med andra ord inte en exakt redovisning. Men rapporten bestyrker ändå en tes som är rätt så självklar: så länge som vi bara släpper in invandrare som inte behöver utbildning, inte har barn som sätts i svensk skola och som åker tillbaka till hemlandet när de är sjuka, då gör Sverige en ”vinst”.


Men den stora frågan är hur adekvat rapporten är i förhållande till dagens situation när vi nu inte längre tar emot enbart rumänska och bulgariska byggjobbare och diskare? Vi har med nästan ett hån reciterat Göran Perssons ångestfyllda varning om ”social turism” och sagt att han fick fel. Men vad kallar vi alla de horder av tiggare från öststaterna som drar över landet och befolkar varenda gatstump med butikslokal? För fick man ju åtminstone sex av dem som jobbade på gatan…


Någonting säger mig att frågeställningen om den bulgarisk-rumänska tiggarplågan i vårt land inte är så himla aktuell på Göteborgs universitet att studera. Vilket inte förvånar mig. Svenska staten vill nog inte betala för den typen av analyser.


http://peterharold.wordpress.com/2014/04/10

Av Stig Olsson - 10 april 2014 08:35

”Dr Gersons fokus på obearbetade livsmedel och näringsbalans var så gott som okänd på 1930- och 1940-talet eftersom näringsforskningen ännu inte var fullt utvecklad eller accepterad. Hans innovativa idéer för behandling av svåra sjukdomar med näring mottogs inte med entusiasm år 1936. Även om dr Gerson botade desperata cancerpatienter med en otrolig hastighet på sitt behandlingshem i New York, undvek och förlöjligade USA:s konventionella medicinska etablissemang honom. Det här skedde vid en tidpunkt då det allsmäktiga AMA stämplade idén att kost och näring kan påverka cancer som en ”falsk föreställning”.


Dr Gersons idéer visade sig emellertid vara riktiga genom de otroliga framgångar han uppnådde med avancerade sjukdomar. I själva verket blev han snart känd som någon som kunde bota ”obotliga”, och många desperata människor strömmade till hans klinik i New York. Men dr Gersons oklanderliga meriter som förstklassig läkare och otroliga dokumenterade framgångar med cancerpatienter var inte tillräckligt för att han skulle slippa bli förföljd och trakasserad för sin okonventionella behandling. Han behandlades som en kvacksalvare och blev så småningom utesluten från New York Medical Society.

År 1958 fick S.J Haught, en tidningsreporter i New York, ett brev från en kvinna som av sin cancerspecialist hade fått beskedet att hon då hade två till sex månader kvar att leva, men som senare hade blivit botad från sin avancerade cancer av dr Gerson. Denne reporter beslutade då att undersöka den här läkaren som kallades kvacksalvare av de erkända cancermyndigheterna. Haught fick veta av AMA att dr Gerson ”hade misslyckats med eller vägrat låta den medicinska yrkeskåren få sätta sig in i detaljerna i hans behandling”.

Haught upptäckte dock genom sin journalistiska undersökning att AMA:s påstående var fullständigt osant. Dr Gerson hade varit allt annat än ovillig att avslöja sina metoder. I själva verket hade Gerson publicerat 50 medicinska artiklar och tre böcker, bland annat den mycket detaljerade boken, A Cancer Therapy, där han på djupet beskrev sina behandlingsmetoder mot cancer. Haught fick veta att många av dr Gersons vetenskapliga artiklar hade avvisats av ledande medicinska tidskrifter utan anledning. Hans medicinska upptäckter om behandling av cancer hade därför aktivt blockerats från att redovisas för andra läkare.

Haught upptäckte att Medical Society of the County of New York redan hade undersökt Gersons behandlingscenter fem gånger, då de hade undersökt patienter, tittat på röntgenbilder och även undersökt andra aspekter av Gersons klinik och cancerbehandling. Resultatet av Medical Societys undersökning publicerades aldrig eller gjordes tillgängligt för allmänheten på annat sätt, enligt Haught. Då Haught begärde att Medical Societys slutsatser om Gersons behandling skulle offentliggöras, avslogs hans begäran. Även om dr Gerson försökte få sin behandling officiellt utvärderad, ville det medicinska etablissemanget inte göra detta.

Förutom att han hade stora framgångar med ”obotliga” cancerpatienter, var dr Gerson också mycket frispråkig mot tobaksindustrin. Detta försatte honom inte i en bra position gentemot AMA, när deras största källa till reklamintäkter från Journal of American Medical Association var Philip Morris tobaksföretag! Som vi lärde oss från Hoxseymetoden, så hade AMA ett mycket kraftfullt inflytande på 1940- och 1950-talet över vad som godtogs och vad som inte godtogs av den medicinska världen.

År 1946 vittnade Gerson i ett senatsförhör i den amerikanska kongressen till stöd för ett lagförslag till kongressen vilket skulle bemyndiga presidenten att ”föra krig mot cancer”. Det var det första lagförslaget i sitt slag och om det gick igenom skulle det bevilja 100 miljoner dollar till en samordnad forskning och en samverkan mellan världens främsta cancerexperter i syfte att hitta ett sätt att förebygga och/eller bota cancer. Senator Claude Pepper var chef för det underutskott som hade hand om utfrågningarna i samband med detta lagförslag. Dr Gerson var bara en av de sakkunniga som vittnade inför underutskottet, som skulle gå till historien som ”Pepper-kommissionen”. Dr Gerson ägnade tre dagar åt att presentera dokumenterade bevis på tillfrisknanden som han hade uppnått hos patienter som inte kunde tillfriskna av behandling som gavs av ledande cancerkliniker och sjukhus.

En annan expert som vittnade car läkaren George Miley, medicinsk chef på ett sjukhus där dr Gerson hade behandlat många patienter. Dr Miley gav inte bara ett starkt stöd åt Gersons metod och vittnesmål, han presenterade även en oroande studie för underutskottet. Enligt dr Miley hade en långsiktig undersökning gjord av en väl respekterad läkare visat att cancerpatienter som inte fick någon konventionell behandling alls faktiskt överlevde längre än patienter som behandlades med kirurgi, röntgenstrålning eller annan strålning! Läkaren James P. Carter, författare till Racketeering in Medicine: The Suppression of Alternatives, skrev att detta lagförslag från senaten slutligen förkastades genom intensiv lobbyverksamhet i kongressen, vilket finansierades av stora företagsgrupper som hade intressen i mångmiljondollarindustrierna kirurgi, strålning och kemoterapi. Tragiskt nog förkastades detta lagförslag med bara fyra rösters övervikt, vilket annars kunde ha dirigerat finansiella medel utan tidigare motstycke till forskning i andra typer av behandlingar än ”etablerade” cancerbehandlingar.

Det var bara några månader efter dr Gersons vittnesmål i senaten som Morris Fishbein började attackera och förlöjliga Gerson och hans behandlingsmetod mot cancer. Fishbein använde Journal of American Medical Association som sitt verktyg. I sin bok, Racketeering in Medicine, förklarar dr Carter att dr Gerson vid denna tidpunkt utsatts för:

...systematiska trakasserier från New York State Medical Societys och från New York State Licensing Boards sida. Dr Gersons skrifter svartlistades och ingen av de ansedda vetenskapliga tidskrifterna tog in dem. Hans sjukhusprivilegier vid Gotham Hospital i New York City återkallades efter hans imponerande och framgångsrika  demonstration inför Pepper-underutskottet 1946... Kampanjen för att misskreditera honom samordnades troligen av personer inom AMA.

Men dr Gerson gav inte upp. I början av 1950-talet lämnade han in 5 fallbeskrivningar av tillfrisknanden från cancer till NCI och begärde att en officiell undersökning av hans metod skulle utföras. NCI:s svar var att tala om för dr Gerson att de skulle behöva 25 fallbeskrivningar i stället för bara 5. Dr Gerson levererade omgående de begärda 25 fallen till dem tillsammans med en fullständig dokumentation. Sedan, mer än ett år senare, svarade NCI igen och sa till dr Gerson att 25 fallbeskrivningar inte skulle vara tillräckligt för att motivera en undersökning, och att man skulle behöva 125. Det verkar som om NCI ansåg att man hade tiden och makten på sin sida och hade råd att leka en katt-och-råttalek. Gersonmetoden utvärderades aldrig på ett rättvist sätt.

Trots att dr Gerson inte lyckades få sin effektiva cancerbehandling accepterad av den konventionella medicinen fortsatte han outtröttligen att behandla patienter fram till sin död 1959.”

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se