Inlägg publicerade under kategorin Allmänt 04 APRIL

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 april 2014 09:52

Det är skrämmande när en riksdagspolitiker tillåts stå i talarstolen och ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet!

Ännu en gång har FN fördömt Sverige (läs Fredrik Reinfeldt och Maria Larsson) för att regeringen begår så många lagöverträdelser genom att inte följa den lagstiftning de själva skrivit under och godkänt! 


Bara för att ställa fakta mot lögner så hävdar Maria Larsson att det inte finns fog för någon oro... Ändå är jag ständigt i kontakt med en grupp på över 1500 handikappade människor som dagligen bokstavligt kämpar för sina liv bara pga att Försäkringskassan tillåts begå svåra kriminella handlingar genom att lyda Maria Larsson.


Maria Larsson har blivit Sveriges egen Dr Mengele, mannen som hade licens på att få döda och lemlesta så många judan han ville... Byt bara ut Mengele mot Larsson och judar mot handikappade så finns det ingen skillnad... Vi dör lik förbannat som flugor!


Regeringen avfärdar FN-kritik om försämringar av personlig assistans


2014-04-25. Regeringen tar inte till sig FNs kritik om hur Sverige hanterar neddragningarna av personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, som ansvarar för funktionshinderfrågorna uttalar sig nu för första gången.


I en skriftlig kommentar till Assistansanordnarna säger hon:

- Från regeringens sida följer vi kontinuerligt utvecklingen och konstaterar att det finns inte något fog för oron, skriver Maria Larsson och fortsätter:

- Rätten till insatser enligt LSS och personlig assistans är rättigheter som inte ska påverkas av ekonomiska överväganden, vare sig för staten eller kommunerna.


FN skriver i sin rapport att man ser med oro på att personer som beviljas personlig assistans rapporteras få kraftiga neddragningar av assistansen. Speciellt efter att den förändrade rättsliga tolkningen av vad som anses vara grundläggande behov som har inneburit en kraftig försämring av reformen. FN uppmanar regeringen att säkerställa finansieringen av LSS och personlig assistans.


På detta svarar Maria Larsson:

- Antalet personer som beviljats har varit oförändrad de senaste åren och antalet beviljade timmar har i genomsnitt ökat. Så har även kostnaderna gjort från 20 miljarder 2008 till 27 miljarder 2013.


Helena Höög på Inspektionen för Socialförsäkringen har tidigare kommenterat antalet personer som beviljats assistans så här:

”Under 2002-2007 beviljades 1300 – 1500 personer assistansersättning. Under 2008 sjönk antalet med 25 procent och 2011 beviljades bara 1000 personer. Avslagen var fler än antalet beviljaden, vilket är en historisk förändring.


http://assistansanordnarna.se/2014/04/25

ANNONS
Av Stig Olsson - 29 april 2014 18:31

På konferensen Feministisk välfärd som hålls i Stockholm i maj handlar en av programpunkterna om hur man blir lesbisk. Seminariet heter "Konsten att bli lesbisk" och ska lära deltagarna att "finna sin inre flata".


Lördagen den 10 maj går heldagskonferensen Feministisk välfärd av stapeln i ABF-huset i Stockholm.

  

Bland programpunkternaåterfinns ett seminarium med rubriken ”Konsten att bli lesbisk”.


”Tänk om sexualiteten inte är statisk? Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett ojämställt samhälle”, skriver arrangörerna i presentationen av seminariet, som leds av bland andra författaren Mian Lodalen.


Det finns en rad fördelar med att vara lesbisk, hävdar arrangörerna, bland annat bättre karriär, mer pengar, bättre sexliv och hälsa. Även barn och äldre påstås tjäna på att bli homosexuella:


”Här får du också de självklara svaren på varför du vill att även din dotter och mormor blir lesbisk, och varför till och med staten skulle tjäna på att alltfler växlar om."


Bland konferensens arrangörer återfinns bland annat Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och RFSL.

 

http://www.friatider.se/feminister-ska-l-ra-kvinnor-bli-lesbiska

Av Stig Olsson - 29 april 2014 10:42

Två nya forskningssammanställningar bevisar än en gång att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadlig för levande celler. Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

 

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.


Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forskningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter, som i januari 2013 lämnade en omfattande forskningssammanställning som drog slutsatsen att beläggen för skadliga effekter ökat under senare år, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i januari 2013.

 

Den nya uppdaterade sammanställningen visar att en överväldigande majoritet, eller mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

 

Det innebär att 92,5%  av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.

Sammanställningen av all tillgänglig forskning presenterades nyligen av en internationell forskargrupp under ledning av Igor Yakymenko vid Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology i Kiev, Ukraina. De skadliga effekterna på celler har setts vid nivåer som är långt under de gränsvärden som gäller för mobilstrålning i de flesta länder, inklusive i Sverige, och som rekommenderats av den industrinära organisationen ICNIRP. Redan vid 1 mW/m2 har oxidativ stress observerats.

 

Strålskyddsstiftelsen noterar att gällande gränsvärde i Sverige är mellan 4 500-10 000 gånger högre än de nivåer som visats orsaka skador på cellnivå och att svenska barn i dag exponeras i hemmet och i skolan för betydligt högre nivåer då de använder läsplattor eller datorer som kopplas upp trådlöst mot internet. En läsplatta som kopplas upp trådlöst avger lika hög strålning som en mobiltelefon.

Oxidativ stress anses kunna orsaka en lång rad olika sjukdomar, bland dem cancer och Alzheimers. Det är också en bakomliggande orsak till DNA-skador.

 

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att båda dessa sammanställningar bevisar att mobilstrålning och lågfrekventa fält skadar mänskliga celler inklusive hjärnceller. Dessa effekter kan leda till att cancer, demenssjukdomar och en lång rad andra sjukdomar och ohälsosymtom kan uppstå. Dessutom bevisar de att gällande gränsvärden är helt otillräckliga för att skydda oss mot strålningens skadeffekter.


Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade ”termiska effekter”. Gränsvärdet utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering, dvs över 6 minuter då strålningen är något mindre intensiv. De nu tillgängliga sammanställningarna gäller effekter som visats vid lägre så kallade ”icke-termiska” nivåer som gränsvärdet inte alltså inte skyddar mot. Mer information om gränsvärdet finns på Strålskyddsstiftelsens webbplats.

 

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar liksom Bioinitativgruppen och Salzburg Health Department att gränsvärdet för mobilstrålning borde sänkas 3-10 miljoner gånger till 1-3 µW/m2. Trådlös teknik bör förbjudas i skolan och förskolan. Vidare bör mobiltelefoner och läsplattor förses med varningstexter och barn bör aldrig använda mobiler eller trådlöst uppkopplade datorer eller läsplattor.


Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se


http://newsvoice.se/2014/04/25

Av Stig Olsson - 29 april 2014 07:54

Det pågår en kampanj styrd av våra starka pensionärsförbund, där de säger att ett pensionärspar mellan 2007-2014 betalat 100 000 kronor mer i skatt än löntagare. De har valt en period under vilken skatten för ålderspensionärer minskat vid två tillfällen och de har heller inte talat om på vilka löner de räknat på samt slagit ihop två personer! För att det skall låta mycket naturligvis. Tveksamt för mig som gillar riktiga siffror.


Nu föreslår (S) en ytterligare sänkning vilket ju även Alliansen tidigare har gjort ”om utrymme finns”. Det handlar dock fortfarande om blygsamma summor.


Vid alla tillfällen då sänkning av pensionärsskatten har gjorts och när den diskuteras av våra politiker har vår grupp ”förtidspensionärer” medvetet glöms bort. Våra medlemmar, funktionshindrade, med låg aktivitets- och sjukersättning är därför de som nu betalar högst skatt av alla!


Aktivitets- och sjukersättningen är låg, mellan 8-9 000 kronor per månad beroende på ålder. Det finns även några ålderspensionärer som har motsvarande låga inkomst, men knappast några löntagare annat än deltidsarbetande. Gör vi en riktig aktuell jämförande undersökning på hur skatterna ser ut just nu 2014 får vi följande resultat.

  • Personer med sjuk-/aktivitetsersättning betalar i snitt 9 % mer i skatt än löntagare med motsvarande inkomst
  • Ålderspensionärer med låg inkomst betalar i snitt 1,5 % mer i skatt än löntagare med motsvarande inkomst
  • Ålderspensionärer med lite högre inkomst betalar i snitt 3 % mer i skatt än löntagare med motsvarande inkomst

För en inkomst på 8 000 kronor per månad betalar en person med aktivitetsersättning totalt 9 000 kronor mer i skatt än en löntagare i år 2014 och 8 000 kronor mer i skatt än en ålderspensionär.

För en inkomst på 9 000 kronor per månad betalar en person med sjukersättning totalt nära 10 000 kronor mer i skatt än en löntagare i år 2014 och 8 000 kronor mer i skatt än en ålderspensionär.

 

Jag har tidigare skrivit inlägg här på sajten om att LSS-gruppen medvetet är bortglömd av våra politiker.


http://reclaimlss.org/2012/06/den-bortglomda-gruppen/

http://reclaimlss.org/2012/10/politikerhajar/

http://reclaimlss.org/2012/05/om-man-inte-syns-finns-man-inte/


Till dessa politiker som ”glömmer bort” vår grupp funktionshindrade för att den är ”få potentiell a väljare”, får jag nu lägga till våra stora pensionärsorganisationer som bara diskuterar ålderspensionärers villkor. Det är en stor, stark och vältalig väljargrupp som om viljan fanns skulle kunna hjälpa även vår grupp ”förtidspensionärer”.


Jag har skrivit till dem – men än så länge utan respons.

 

Solidariteten i Sverige av idag är svag! ”Jag-samhället” är starkt!

 

http://reclaimlss.org/2014/04

Av Stig Olsson - 28 april 2014 19:32

När Gullvi, 71, (fingerat namn) som vanligt gick till sitt oavlönade arbete i Röda korsets butik Kupan i Falun fredagen den fjärde april hade hon ingen aning om att hon har fel värdegrund. Hon hade heller ingen aning om att det var en dag som skulle placera henne i stormens öga. Gullvi har arbetat på ett stort företag i Stockholm. När hon gick i pension flyttade hon till Falun. Hon har arbetat ideellt för Röda korset i nio år och satt också i den lokala styrelsen.

 

Hon gjorde det för att hon är en human människa. För att hon som pensionär råder över sin tid och vill hjälpa människor.


1-Röda korset Kupan i Falun


Det var inget särskilt med att en ung invandrare steg in i butiken och pratade med henne. Han brukade komma till Kupan då och då, men det var första gången Gullvi träffade honom. Mannen heter Daban Ibrahim, är 23 år och irakisk kurd. Vad Gullvi inte visste var att han i smyg filmade deras samtal med sin mobiltelefon. Samtalet handlar om ungdomsarbetslöshet och hur man bäst hjälper människor. Gullvi säger att hon tycker att människor ska hjälpas där de är och att i Sverige ska svenska ungdomar hjälpas i första hand. Samtalet går att höra här.

 

Kriminell invandrare håller förhör


Daban Ibrahim ställer ledande frågor och har en aggressiv ton, som om han håller förhör med Gullvi. Det är uppenbart att han anser att hon och övriga svenskar är skyldiga honom något. Han lägger ut filmen på Facebook och skriver att han “lyckades filma en kvinna som jobbar på Röda Korset i Falun, kolla hur ond och skamlös, hjärtlös äckligt hon uttryckte sig”.


Daban Ibrahim säger att han blev “mycket besviken” på Gullvi och Röda korset. När Aftonbladet skriver om saken trappar han upp med att han blev “väldigt kränkt”. Varken Aftonbladet eller Dalarnas Tidningar berättar att Daban Ibrahim är dömd för flera grova brott. Han är dömd för olaga hot, olaga intrång, grov stöld, hot mot tjänsteman samt förgripelse mot tjänsteman. Han har hållits under armarna av svenska skattebetalare ända sedan han kom till Sverige. I motsats till många svenska ungdomar har han också fått en lägenhet.

 

Rollerna är gjutna i betong


Det spelar naturligtvis ingen roll ifall Daban Ibrahim skulle ha begått etthundra grova brott. I dagens politiska och mediala dramaturgi är rollerna gjutna i betong. Daban Ibrahim är det självklara Offret, och den ideellt arbetande pensionären Gullvi är Den Onda. Rollfördelningen är intressant och ingalunda slumpmässig. Vi kan känna oss alldeles trygga i att den är uppgjord på högsta nivå. Daban Ibrahim har gjort precis som man ska göra i ett angiverisamhälle: han har i smyg filmat en ovetande person för att sedan ange henne. Intrycket när man lyssnar på det inspelade samtalet är att Daban Ibrahim har velat gillra en fälla.

“Det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt” säger han belåtet i filmen.

 

Röda korset belönar angivaren


Innebörden av “på ett bra sätt” är att Röda korset omedelbart skickar upp två värdegrundsförsedda byråkrater från centralorganisationen i Stockholm. Gullvi kallas till ett “extra styrelsemöte”. Byråkraterna förklarar att hennes uttalanden är oförenliga med Röda korsets värdegrund. Angivaren däremot belönas. Röda korset hoppas kunna inleda ett samarbete med Daban Ibrahim lokalt, och att centralorganisationen kan få använda sig av hans film internt.  Gullvi säger upp sig av egen fri vilja. Hon vill inte fortsätta arbeta gratis för en organisation som inte ens skickar ett julkort som tack och som påstår att det är fel på hennes värdegrund.

 

På väg mot ett angiverisamhälle


Det som hände i Falun är ett av flera tecken på att Sverige är på väg mot ett angiverisamhälle där politiska medlöpare, professionella offer och åsiktskommissarier sätter upp ett vått pekfinger i luften och känner vart vindarna blåser. Angiveri kräver ett speciellt politiskt klimat för att vara lönsamt, angivarna måste kunna räkna med uppbackning för sina gärningar. En kriminell invandrare får naturligtvis inte plötsligt för sig att sätta dit en ideellt arbetande pensionär om han inte har anledning att tro att han kommer att belönas för det. Han har uppfattat det politiska klimatets signaler och agerar utifrån dem.


Jag föreställer mig att makteliten inklusive Röda korset tror att det gagnar deras intressen att hålla pli på folket med alltmer omfattande kontroll och repressalier. Då har de ingenting lärt av historien. Repression mot befolkningen slår förr eller senare alltid tillbaka mot dem som står bakom den. Kraften när förtryckarna faller brukar bli fruktansvärd.


Hela Sovjetunionens och det kommunistiska Öst- och Centraleuropas historia handlar om det.

 

“Jag har varit som en mor för er”


“Jag har varit som en mor för er” sa Elena Ceaucescu självömkande innan hon och maken, den rumänske kommunistiske diktatorn Nicolae Ceaucescu  arkebuserades på juldagen 1989. Med våld, makalös girighet och korruption hade de styrt Rumänien i mer än tre decennier. För att få ha skrivmaskin i Rumänien krävdes ett statligt tillstånd. Närmare två miljoner rumäner satt fängslade för motstånd mot regimen.


Alla kommunistiska diktaturer har haft en dödsbringande hemlig polis som avlyssnat, förföljt och angett medborgare med fel åsikter. I Rumänien hette den Securitate. I östtyska diktaturen DDR hette den Stasi, i Sovjetunionen KGB. I Pol Pots  ”Demokratiska Kampuchea” räckte det att ha glasögon för att bli sedd som intellektuell och därmed statens fiende.

 

Vad är det för fel på Gullvis värdegrund?


Vad är det för fel på Gullvis värdegrund? Hon anser i likhet med de flesta svenskar att Sveriges ansvar i första hand är att ge svenska ungdomar arbete. Hon säger att vi har tappat nästan en hel generation svenska ungdomar som går arbetslösa. Hon pekar på att problemen blir ännu större ju fler ungdomar vi tar in.


Allt som Gullvi säger är sant. Den svenska ungdomsarbetslösheten är 26,9 procent. Men i ett Sverige på glid mot totalitarism är sanning ointressant. Nu handlar det om “värdegrund”.

 

Folk skrattar åt rasistkortet


I fyra decennier har svenska politiker oberoende av partifärg och utan att fråga om folkets tillåtelse tvingat på oss en världsunik och extremt ansvarslös invandringspolitik. Lika länge har ogrundade beskyllningar om “rasism” och “främlingsfientlighet” använts för att tysta befolkningen. Men någonting håller på att hända. Rasistkortet fungerar inte längre, folk skrattar åt det.


“Du kan lura alla människor ibland, du kan till och med lura vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden” som Abraham Lincoln sa. Makten håller på att glida ur händerna på den oheliga koalitionen mellan politiker och journalister. De är vid det här laget fullkomligt desperata. Återstår nästa simsalabim-ord att dressera människor med: värdegrund.

 

“Att vara antirasist är som ett diplomatiskt pass”

 

1-duracellkanin

Värdegrund är ett perfekt propagandaord. Ett lagom fluffigt ord som vem som helst kan haspla ur sig men ingen egentligen vet betydelsen av. Ett effektivt redskap för alla som vill slå någon i skallen för att han/hon har “fel” åsikter och bör sorteras ut från de godkända människornas skara.


Lyssna till exempel på SVT Debatt den 10 april. Där medverkar Maria-Elsa Salvo, “internationell ledare” i SSU Stockholm. Som en duracellkanin rabblar hon “värdegrund” och “alla människors lika värde” sju gånger (jag har räknat) och “de demokratiska värdena” minst lika många gånger. I “de demokratiska värdena” ingår enligt Maria-Elsa Salvo att utestänga demokratiskt valda partier från att besöka arbetsplatser. Utestängandet gäller förstås enbart Sverigedemokraterna.


“Att vara antirasist är som ett diplomatiskt pass, ägaren åtnjuter immunitet” skriver journalisten och Östeuropakännaren Kjell Albin Abrahamson i sin nya bok om kommunismen i Sverige, “Låt mig få städa klart!”. 

 

Utvecklingen på Internet okänd för Gullvi


Som så många andra pensionärer har Gullvi ingen dator. Utvecklingen på Internet och i bloggvärlden är okänd för henne. Hon vet inte att rasismtumskruvarna har dragits åt så hårt att man numera betecknas som rasist om man inte tycker att hela jordens befolkning har rätt att flytta till Sverige och låta sig försörjas på livstid av svenska folket. Hon förstår inte varför vi släpper in kriminella personer och människor som inte kan anpassa sig till Sverige. Gullvi växte upp med arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talen när tusentals finländare, jugoslaver, greker och turkar kom till Sverige för att arbeta. Det fungerade, det var inga problem. De arbetade, försörjde sig själva och integrerades.

 

En skandalomsusad hycklarorganisation


Enligt Röda korset har Gullvi gjort skillnad på “vi” och “dom”. Det är ett oförlåtligt brott. Hon måste förstå att alla människor i hela världen har lika stor rätt till Sverige som svenskarna. Marcuz Haile, projektledare för Röda korsets interna arbete med värdegrundsfrågor, säger i Dalarnas Tidningar:

“De här aktiva åsikterna är inte förenliga med vår värdegrund. Det finns inget att försvara, det är inte okej. Det jag personligen blir irriterad på är uppdelningen mellan “vi och dom”.

Marcuz Haile ingår naturligtvis i det “vi” som han själv inte vill kännas vid. Han jobbar inte gratis med Röda korsets interna arbete med värdegrundsfrågor, även om han inte når upp till generalsekreterare Ulrika Årehed Kågströms månadslön på 86 000 kronor.

1-Bengt Westerberg

2-johanafdonner_gata_473

I den skandalomsusade hycklarorganisationen Röda korset sjunker medlemsantalet stadigt. Organisationen har gjort sig känd för att ledas av bedragare och girigbukar som Johan af Donner ochBengt Westerberg.

 

Svindleri på nästan tio miljoner


Johan af Donner dömdes 2011 till ett femårigt fängelsestraff för grovt bedrägeri, grovt mutbrott och förskingring. Nästan tio miljoner kronor svindlade han åt sig från Cancerfonden och Röda korset.


Samtidigt som hovrätten skärpte straffet för Johan af Donner avgick Bengt Westerberg som ordförandeför Röda korset. I det längsta hade han försökt dölja af Donners brottslighet. Själv var han den högst betalde ordföranden i en svensk hjälporganisation med en lön på 68 500 kronor i månaden plusextraknäck för en miljon om året. 

 

Bloggvärlden exploderar


När Röda korsets behandling av Gullvi blir känd utbryter en av de kraftigaste folkstormarna på länge.Bloggvärlden exploderar. Kommentarsfälten svämmar över av vrede mot Röda korset och stöd för Gullvi.Röda korsets hemsida slås ut av en överbelastningsattack. Dalarnas Tidningar ställer sig i en ledare omedelbart på Röda korsets sida. Sara Telde skriver:

“Röda Korset står för humanitet och alla människors lika värde. Det är därför inga konstigheter att Röda Korset uppmanade den falumedlem som uttalat sig främlingsfientligt att avsluta sitt engagemang i organisationen.”

“En sådan hållning är främlingsfientlig”

När en läsare från Ludvika protesterar i en insändare svarar tidningens politiske redaktör Jens Runnberg:

“Kvinnan uttrycker sig konsekvent om “oss”, “vi”, “egna” i motsats till ungdomar från andra länder. Den hon har framför sig betecknar hon som en i gruppen er. Dagens politik menar hon lett till en tappad generation. Hon säger explicit att samhället borde fungera så att svenska ungdomar ska ha förtur till stöd. En sådan hållning är främlingsfientlig, vilket ledarredaktionen skrev.”

Samtidigt som lokaltidningen väljer sida fylls Gullvis lägenhet med blommor. Människor från hela Sverige skickar uppmuntrande brev och SMS till henne. Unga studenter från högskolan kramar om henne. Hon har sagt vad många tycker.

 

Vi kommer att få ser mer angiveri


Angiveri av privatpersoner är något som vi kommer att få se mer av. Expressen och vänsterextremisterna i Researchgruppen bröt ny mark i december när de åsiktsregistrerade och trängde sig på privatpersoner i deras hem och hängde ut dem på film och med namn för att de skrivit anonyma kommentarer på nätet – alltså använt sig av den enda kanal för yttrandefrihet som existerar för de icke utvalda. Jim Olsson, 67-årig pensionerad docent i fysikalisk kemi blir rikskändis när han får oväntat besök i sitt hus i Västra Frölunda och uppmanar Expressens reporter Jimmy Fredriksson att dra åt helvete:


1-jim_olsson

“Det som ni håller på med är helt avskyvärt. Ni försöker bara hindra folk från att rösta på Sverigedemokraterna eller motsvarande. Ni förföljer folk! Era skitstövlar!”

“Ni bor i era isolat. Och sen försöker ni skylla på vanligt folk. Fy fan alltså! Vilka skitstövlar!” säger Jim Olsson.

Då drogs proppen ur badkaret


Någonstans i jämnhöjd med Expressens hemfridsbrott hos privatpersoner i december dras proppen ur badkaret för min och många andras del. Nu är alla gränser överskridna. Fyra av Researchgruppens medlemmar är dömda brottslingar: Martin Fredriksson, Mathias Wåg, Carl Tullgren och Ayman Osman. Fria Tider, som har granskat Researchgruppen, skriver: 

“Expressen har följaktligen, genom att finansiera Researchgruppens åsiktsregistrering, försett AFA – som tidningens egen reporter Niklas Svensson har beskrivit som “det närmaste vi kommer en svensk terrorgrupp” – med namn och adresser till tusentals meningsmotståndare. Såvitt känt har människorna i Researchgruppens och Expressens åsiktsregister hittills bara fått hembesök av kvällstidningens reportrar. Men risken för att de registrerade personerna kommer att utsättas för våld av terrororganisationer som AFA och Revolutionära Fronten kan vara påtaglig. Sådana funderingar är emellertid ingenting som håller Expressens chefredaktör Thomas Mattsson vaken om nätterna.”

Hur moraliskt defekta kan journalister bli?


Hur moraliskt defekta kan journalister bli? Det blir glasklart tydligt att det inte finns någon gräns. Vår tids Stasi kan inte ens stava till ordet “skam”. Vad kan man skriva om i ett land där utvecklingen för länge sedan har passerat uthärdlighetens gräns? Där aggressionen mot oliktänkande blir värre för varje dag, förnuftet är satt ur spel och vansinnet styr?


Det som händer sedan är att Expressens reportrar David Baas och Christian Holmén samt de kriminella vänsterextremisterna i Researchgruppen belönas med Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister“för en banbrytande och innovativ research som innebar ett genombrott och gav ny kunskap om det anonyma näthatet.”  Jag vill tro att det bara är en mardröm. Snart vaknar jag.

 

Stövelgestapo jagar “trollen”

1-robertaschberg

Då sätter maktens lydiga redskap, Stövelgestapo i egen hög person, Robert Aschberg,  igång med en serie i tv3 som ligger helt rätt i tiden,“Trolljägarna”.  Han åker landet runt och leker detektiv i stor bonnkeps, han utnyttjar sin enorma maktposition, letar reda på “näthatarna” och väser “Nu tar vi dom!”.


Avsikten är att återupprätta skampålen, hänga ut syndarna på tv-torget i allas åsyn och få de förtappade att kräla i stoftet av skam. Det finns mängder av vidriga kommentarer på nätet, men det ska ställas mot det åsiktsförtryck och folkförakt som journalister och politiker i symbios dagligen utsätter medias läsare, lyssnare och tittare för. Som man ropar i skogen får man svar. Robert Aschberg och hans kolleger gör inga ansträngningar att belysa fenomenet nätkommentarer som en reaktion på ett debattklimat där ynka 0,01 procent av befolkningen sitter på åsiktsmonopolet och de övriga 99,99 procenten inte har en chans att göra sina röster hörda.

 

Vuxet barnbarn skäms för mormor


I ett angiverisamhälle är det inget konstigt om ett barnbarn anger sin gamla mormor eller tvärtom. Att ange arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar var och är kutym i kommunistiska diktaturer. I Sverige ska vi väl inte vara sämre. Ett vuxet barnbarn skriver i ett brev till Dagens Nyheters psykologLiria Ortiz om hur hon skäms över sin mormor. Mormor har nämligen fel värdegrund. Efter en stroke sitter mormor sedan några år i rullstol på ett äldreboende med ena sidan förlamad. Hon är deprimerad och har en begynnande demens.

1-Kvinna i rullstol


Problemet är att mormor inte är go’ och gla’ som en pensionär ska vara. Hon vantrivs och klagar. “Dessutom är hon speciellt otrevlig mot mörkhyade personer på grund av deras hudfärg och kallar dem för olämpliga namn. Allt detta sker också framför oss och vi får stå där och skämmas för hennes beteende” skriver det bekymrade barnbarnet.

 

Har mormor sagt “neger”?


Det kan tänkas att mormor har kallat mörkhyade personer “neger”. Det var vad mormor fick lära sig när hon växte upp, och nu är hon dement. Neger kommer av latinets “niger” som betyder svart. Hur ska en dement och strokedrabbad person som är uppvuxen i en annan tid kunna ha klart för sig att en färgbeteckning för vissa är förknippad med fördomar och tabun? Barnbarnet skriver att hon och hennes mamma försöker prata med mormor för att förändra hennes beteende. De har till och med gång på gång gett henne damtidningar “men hon säger nej till allt. Hon har länge sagt att det vore bättre om hon var död. Jag och min mamma tycker inte det är jättekul att åka dit för att sedan stå där och skämmas medan hon förstör vårt och hennes anseende.”


Mormor är en av dem som har byggt upp det här landet. Nu när hon är gammal och sjuk lämnas hon ut för att hennes barnbarn tycker att mormor förstör hennes anseende. Rädslan för att inte vara politiskt korrekt sprider sig som ett långsamverkande gift i Sverige och får människor att göra saker som de skulle ångra om de gav sina samveten en chans. I ett angiverisamhälle måste offren upp på altaret. Inget förbarmande. När arbetskamrater, grannar och familjemedlemmar börjar ange varandra har den mänskliga förnedringen anlänt till sin slutstation. Då har en nation börjat upplösa sig själv.


Av Juila Caesar


http://snaphanen.dk/2014/04/27

Av Stig Olsson - 27 april 2014 20:53

De allra flesta säger nog att jag bestämmer själv över detta och att det har ingen annan med att göra.


Men... har man en funktionsnedsättning som gör att man är helt beroende av andra för att kunna lämna sin bostad så får man inte själv bestämma över hur ofta man vill träffa sina vänner.


Det skall en biståndsbedömmare avgöra åt dig!


Man blir helt fråntagen sitt eget självbestämmande och har inga som helst rättigheter.


Bara för att man råkar ha fått en funktionsnedsättning som gör att man är helt beroende av sina medmänniskor så straffas man av samhället på detta extremt grymma sätt.


Trots att man inte på något sätt har begått någon brottslig handling!?


Är man dessutom en person som kräver sina lagliga rättigheter så blir man med automatik  bestraffad genom att då blir man helt i frågasatt och får ännu mindre hjälpinsatser av samhället.


Hur skulle du reagera ifall du själv eller dina barn inte får hälsa på er vänner? 

Kanske du inte ens skulle reagera utan tycka att det där vet myndigheterna bättre än mig!?


Nä, jag tror inte det, du skulle bli så förbannad... Men... kan du inte försöka bli åtminstone lite irriterad över att vi ca etthundatusen människor i Sverige blir så här förnedrade?


Ja, är det inte t o m liiiite nazistisk/rasistiskt??? 

Av Stig Olsson - 27 april 2014 10:26

Det gick knappt en vecka efter Miljöpartiets utspel om att stoppa nätanonymitet med förevändning att kunna beivra s.k ”näthat” förrän medierna uppmärksammade att det ryska parlamentet antagit en ny lag som tvingar bloggare med fler än 3’000 besökare per dag att registrera sig hos det statliga verket för medietillsyn med namn och kontaktuppgifter.


Med registreringen – som ju blir obligatorisk för denna kategori av bloggare och andra som publicerar sig via sociala medier - följer villkor om att bloggen inte får användas till att begå brott, sprida statshemligheter (t.ex. att skriva ”Putin är en idiot”, hirr, hirr), publicera extremistiskt material, propagera för pornografi, främja våldskultur och andra grymheter. Dessutom får bloggen inte sprida okontrollerade fakta, använda grova svordomar. Lagen skall träda i kraft den 1 augusti och vid förbrytelse kan böter på 500’000 rubel utdömas och nedstängning under 30 dagar följa. Kravet på registrering införs som ett led i kampen mot terrorism, enligt nyhetsbyrån TASS. Sedan tidigare i år har man infört en lag som medger att statliga myndigheter stänger ner hemsidor utan föregående domstolsprövning.


Ryssland är Ryssland, och jag vet inte hur mycket vi skall kräva av det landet avseende demokrati och yttrandefrihet.


Konceptet med frihet tycks aldrig ha varit långlivat i det landet någonsin sedan Peter den stores dagar (Obs! Inte undertecknad!).


I mina ögon är det dock ändå berättigat att kritisera denna utveckling. Det kan inte ligga i det ryska folkets intresse att berövas möjligheten att protestera mot sina politiker och makthavare, vare sig dessa utgörs av maktfullkomliga Putinister eller revansch-kommunister, alternativt oligarker som stjäl sig rika. Jag känner både sympati och solidaritet med de ryska bloggkollegorna som granskar och exponerar makten. Men låt oss börja med att hålla rent framför egen dörr.

 

Framför allt bör vår kritik mot den inskränkta yttrandefriheten i Ryssland vara så levande och engagerad att den också mäktar med att intensivt kritisera de krafter inom vårt eget land som vill ha samma typ av lagstiftningsom dyker upp i den forna sovjetstaten. Ty den nya ryska lagstiftningen har obehagligt stora likheter med vad Miljöpartiets språkrör Åsa Romson torgförde ifråga om partiets kamp mot näthat innan man förstod att språkröret trampat i klaveret, och tvingades till att sända ut ett pressmeddelande om att man blivit missförstådda. I själva verket sade Åsa Romson exakt vad Miljöpartiet avsåg, nämligen ”att det alltid ska finnas en tydligt ansvarig person eller organisation bakom en sida, som är beredd att ta på sig ansvar”, enligt ett internt dokument som SR tagit del av [SvD].

Åsa Romson sade:

Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym. Det måste finnas någon att vända sig till som tar ansvar för att stänga av personer som använder sajter för att begå brott. Det tycker vi är ett grundläggande krav.

efterhand säger Miljöpartiet att man riktar sig mot distributörerna av bloggarna med ”frivilliga koder”.


Dock är kravet väldigt farligt om det kan göra ägare till web-forum juridiskt ansvariga när någon medlem bryter mot uppsatta regler. Om MP är emot autentisk registrering av de som använder sociala medier så att myndigheterna skall kunna finna dem och lagföra dem, då måste sanktionerna riktas mot de andra som rättsväsendet verkligen kan hitta, om nu MP menar allvar med sin kamp mot näthat. Fråga till Åsa Romson: Skall VD:n för WordPress sitta i fängelse om jag rent hypotetiskt skriver ”negrer luktar konstigt”, ”greker är oljiga” eller ”zigenarbrott är bra”? Om svaret är nej, då är det bara censurmöjligheten som Miljöpartiet är ute efter. Vilket i sig är skrämmande.


I bästa fall talar alltså Åsa Romson och Miljöpartiet emot sig själva, vilket inte är första eller sista gången. Allt kan ske när politiker tror att man kan lagstifta fram respekt. I värsta fall får miljöpartisternas tokiga och antidemokratiska idéer fäste i debatten och omvandlas till samma sorts eller likvärdig lagstiftning som ryssarna drabbas av, tack vare de 349 moralistiska godhetsknarkarna på Helgeandsholmen. Jag vill inte bli förvånad om så sker.


Jag vill därför se en porrbild där en naken Åsa Romson vänds upp och ner och används som sparbössa, och jag vill läsa massor av svordomar i kommentarsfältet. Eller en photoshopad Wladimir Putin mitt i en orgie av bajs- och kräksex ifall han inte lägger in sitt veto mot den nya bloggregistrerinsglagen! Låt näthatet blomma mot dem som förtjänar det! Och glöm inte att hotet mot yttrandefriheten existerar hos alla riksdagspartier och i alla parlament runt om i världen. Kämpa emot, medborgare!


Till er andra – massor av nätkärlek och oändliga mängder yttrandefrihet! Ha en trevlig helg!


http://peterharold.wordpress.com/2014/04/25

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se