Inlägg publicerade under kategorin Ungdom

Av Stig Olsson - 24 november 2014 13:34

Jag fick min livslånga sjukdom reumatism efter att staten tvångsvaccinerat mig vid 3 års ålder och resultatet äv det blev att min kropps skelett förstördes till 100 %, jag har levt med fruktansvärd smärta i 58 av mina 61 år och har opererats 10 ggr samt medicinerat i samma antal långa svåra år. 


Samma sak, men med olika sjukdomar drabbas över 30% av alla barn som tvångsvaccineras pga att föräldrar blivit så rädda av hjärntvätten av staten att de tillåter staten att riskera även deras liv. 


Idag sitter jag i elrullstol och måste ha personlig assistans för att ens klara min vardag. Dett är något staten inte gillar utan de försöker få mig friskförklarad!?!?! av analfabeter på bl a Försäkringskassan, Kommunerna, Riksdagen m fl statliga och kommunala myndigheter där dessa kräk, as, svin, mördare sitter och bestämmer över inte bara mitt liv utan allas våra liv!


Alla mina läkarintyg, som jag erhållit under 58 år, har ogiltigförklarats av knappt läskunniga idioter inom samhällsförvaltningen och därefter har man uttalat en dödsdom och ett mordkontrakt på mig.


Läs mer om vaccin-fakta här:


MORDET PÅ EN 5-MÅNADERS BABY:


Pojken vaccineras klockan 09:00 på morgonen och är då klarvaken. Allmäntillståndet är bra. Tre timmar efter vaccinationen ringer modern en läkare och får tid för läkarbesök. Pojken kan då inte andas normalt (takypné) men är annars vaken och ser pigg ut. Pojken får stanna för observation. Cirka 40 minuter senare försämras pojkens tillstånd drastiskt, hans hjärta kollapsar och han avlider. Enligt rapporterande läkares bedömning finns ett troligt samband mellan vaccinationen och patientens allvarliga tillstånd och död.


Resultatet av den histologiska och toxikologiska undersökningen visade på mycket tydliga skador: döda och skadade celler i hans hjärta (cellnekros), hjärtmuskelinflammation (lymfatisk myokardit), hemorragisk lungödem samt akut blodstopp i mjälte, lever, binjurar och njurar. Dödsorsaken var hjärtsvikt och lungödem. (7)


Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

infanrix-hexa

 

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan.

 

Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder.

 

Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

 

LÄS MER HÄR: Konfidentiellt-dokument-avslojar-att-vaccinet-infanrix-orsakar-plotslig-spadbarnsdod

ANNONS
Av Stig Olsson - 21 november 2014 14:55

Jodå, det går visst att mörda utan att skjuta offren fysiskt!!!


Det pågår en nedrustning av LSS!


Vi som är i ”branschen” vet att detta påstående är korrekt och att det sedan 2008 har varit en process styrd av kommunerna. Och vårt rättsväsende har tyvärr varit behjälpligt.

Men för den stora allmänheten och för de flesta av våra politiker har påståendet varit för vagt för att de skall reagera.


Orsaken är enligt min mening att Maria Larsson 2008 stoppade LSS-utredningen ”Möjlighet att leva som andra” i socialdepartementets ”frysbox”. Därmed gav hon SKL och kommunerna möjlighet att driva utvecklingen i egen riktning. Med den s.k fuskutredningen 2011 gavs ökade möjligheter även för Försäkringskassan att ha en än mer restriktiv prövning.


Som i ett led i förtydligandet av den negativa utvecklingen de senaste åren presenterar jag ett axplock nedan (vad som hänt för personlig assistans kan ni läsa om på t.ex Assistanskolls hemsida):


– Hyran i nyproducerade lägenheter i storstäder är för oss alla mycket hög och kraftigt ökande. För LSS Gruppbostäder tillkommer extra stora pålägg för gemensamhetsytor som läggs på av allt fler kommuner, trots att ”ingen skall ha merkostnader på grund av sina funktionshinder”. Orsaken är en märklig tolkning av lagen av HFD (Högsta Förvaltnings Domstolen), tvärt emot LSS intentioner! Också annan handikappanpassning läggs på hyran, vilket naturligtvis är fel enligt våra handikappolitiska principer. Bostadstillägget är dessutom inte justerat i takt med hyresutvecklingen, vilket idag innebär att många LSS-gruppen blir hänvisade till socialbidrag för att klara hyran. Det innebär ett helt liv i fattigdom på grund av sina funktionshinder. Knappast ”Goda levnadsvillkor” enligt LSS!


– Fler kommuner tar betalt för resor till och från Daglig Verksamhet. Motivet är att man får (enligt en dom igen) och att ”det kostar för alla” (normalisering). Ofta hänvisas till vad ett ”månadskort” på kollektivtrafiken kostar. Problemet är dock att de drabbade ofta måste betala dubbel ”månadsavgift” för att kunna resa på sin fritid också.


– Just nu prövas hur mycket en kommun får ta ut för mat på gruppboende, mer än råvarukostnaden dvs. självkostnadsprincipen i LSS.


– Nybyggnationen av Gruppbostäder innehåller numera nästan alltid 6 lägenheter (ibland även fler), trots att ursprunglig lag tolkades av Socialstyrelsen till att ”en Gruppbostad skall bestå av 3-5 lägenheter”. Även här hänvisas nu till domar i HFD.


– Vi har på senare år sett flera exempel på hänsynslös tvångsflytt av personer från väl fungerande externa boenden sedan lång tid ”hem” till kommunens nu lediga platser som skall fyllas ut! Även här är orsaken en dom i HFD.


– Skatten för vår grupp av ”förtidspensionärer” har inte sänks som för ålderspensionärer. Det innebär att vår grupp betalar idag 47 % mer skatt än ålderspensionärer och för 2015 ökar det med regeringens förslag till 65 % mer (som mot lönearbetare idag).


– Om du bor i Gruppbostad får du numera regelbundet avslag på insatsen ledsagare och kontaktperson. Även här hänvisas till domar i förvaltningsrätten.


Den officiella orsaken till alla dessa försämringar är att kommunen vill pröva lagen i Förvaltningsrätten – ”vad som är rätt”! Tyvärr har domsolen ofta gett kommunen rätt. För att det är bekvämt att ge kommunens jurister rätt? ISF konstaterade i sin nyliga rapport att förvaltningsdomstolarna brister i sitt utredningsansvar.


Den riktiga orsaken till kommunernas avslag är naturligtvis att de vill spara. Och på en grupp som är politiskt svag! Mot all humanism som skall vara grundpelare i vår välfärdspolitik. Och mot LSS grundläggande intentioner om att kunna leva som andra trots sina funktionsnedsättningar.

 


http://reclaimlss.org/2014/11/det-pagar-en-nedrustning-av-lss/

ANNONS
Av Stig Olsson - 21 november 2014 06:29

Hur höga ambitioner har egentligen Sverige med skattefinansierad välfärd? Om måttstocken är skatteuttaget räknat som andel av BNP (Bruttonationalprodukten) är den, trots besparingar på senare år bland de absolut högsta i världen. Idag råder relativt stor enighet i vänster och högerblocket om att vi ska ha höga skatter för att finansiera sjukvård, skola, äldreomsorg, olika socialförsäkringar mm åt alla. Konflikten handlar i nutid i första hand som jag ser det om hur mycket privat verksamhet/vinster som ska tillåtas i välfärdssektorn.
 
Denna enighet till trots hos såväl politiker som proffstyckare finns det en mycket viktig reform som ständigt kritiseras för att den kostar för mycket -assistansreformen - övriga LSS insatser har klarat sig betydligt bättre även om de inte undgått kritik för kostnaden heller. Visst sparas det och gnetas på skola, sjukvård, äldreomsorg,  etcetera men så vitt jag vet har ingen statlig utredning tillsats än med syfte att dämpa kostnadsökningen i t.ex sjukvården eller skolan och ingen utredare eller proffstyckare har föreslagit att man i praktiken ska frysa kostnaden för nämnda verksamheter under flera år - det var nämligen det utredaren Agneta Rönn föreslog i vintras.
 
Även om ingen av alla kritiker säger det öppet är det ändå underförstått vad man menar - personlig assistans kostar så mycket pengar att den "stjäl" resurser från andra viktiga välfärdsverksamheter. Det är också underförstått att man tycker att vi anser oss vara den viktigaste gruppen av alla i samhället. Personlig assistans får kosta vad det kosta vill, även om det går ut över skolan. sjukvården etcetera. En av reformens hårdaste kritiker är Expressens Anna Dahlberg. I en artikel för något år sedan skrev hon bland annat följande:
 
En reform som under sina inledande år på 90-talet uppgick till runt 5 miljarder kronor årligen har fått en skenande kostnadsutveckling.
 
Problemet är bara att skattemedlen är begränsade. Ingen annan kommunal utgiftspost har vuxit så snabbt de senaste två decennierna och socialchefer runtom i landet oroar sig över att annan verksamhet trängs undan.
 
Politik är den svåra konsten att prioritera. Den som hävdar att det inte får finnas något tak för hur mycket den så kallade LSS-reformen får kosta måste också våga säga vilka andra ambitioner som ska sänkas.
Om jag pratade med Anna Dahlberg eller annan kritiker om detta  skulle jag säga ungefär så här:
 
Visst är assistansreformen mycket viktig, FN anser att det är en mänsklig rättighet för den som behöver det men det betyder inte att jag anser att den är viktigare än skolan, sjukvården, äldreomsorgen, alla andra stödformer inom LSS etcetera Jag försäkrar att jag vill inte flytta över skattepengar från allt detta till personlig assistans. Varför? Helt enkelt därför att jag sätter inte dessa verksamheter mot varandra. Lika viktigt som att jag och andra i samma livssituation kan leva som alla andra, lika viktigt är det alla barn får gå i en bra skola, alla får bra sjukvård när man behöver detetcetera.
 
Och vad gäller ekonomi. Allt måste finansieras så klart och jag är öppen för en diskussion för hur man ska få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar. Däremot vägrar jag att delta i en diskussion där utgångspunkten är att man måste sänka kostnaden för att personlig assistans och andra LSS insatser - är för dyrt. Alla har rätt till ett självbestämmande över sitt eget liv - även vi med stora funktionsnedsättningar - det står i både rättighetslagen LSS och FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
 
 
* Om man verkligen menar allvar med att personlig assistans och LSS är något viktigt, en reform och lag som vi ska vara stolta över sätter man inte kostnaden för den mot all annan skattefinansierad välfärd. Är det så att det är problem att skaka fram pengar för att finansiera alltihop så har man inte utgångspunkten att det "kostar för mycket". Utgångspunkten är i stället att det är högsta prioritet och se till att det finns pengar tillgängliga till alla behövande framöver. 

Sverige var det första land i världen som stiftade en lag som sa att personer med stora funktionsnedsättningar har rätt att leva som andra. Sverige har ratificerat såväl FN-s handikappkonvention som FN-s barnkonvention mm. Ska vi kunna förverkliga de ursprungliga intentionerna i rättighetslagen LSS måste alla politiker agera efter det.
 

Av Stig Olsson - 11 november 2014 11:14

De här är verkligen intressant läsning!


Förhoppningsvis är den positiva effekten av 2009/2010 års svininfluensahysteri att människor i dag är mentalt “vaccinerade” mot lögnerna runt Ebolahysterin.

I den utsträckning en epidemi av Ebola överhuvudtaget existerar, så verkar den nämligen ha startat på samma sätt somsvininfluensan – nämligen med att Röda Korset under täckmantel av att ge vaccinationer med avsikt smittade människor.

Detta är nämligen varför bl a FN anmäldes för att medvetet sprida vacciner kontanimerade med svininfluensa och vad vittnesmål från Västafrika säger.

Planen den här gången, med Ebolahysterin, behöver inte bara vara att låta läkemedelsföretagen tjäna pengar genom att förstöra människors reproduktionsförmåga och hälsa via i förväg patenterade “vaccinationer”.

Vad som skett i Sverige sedan svininfluensan är att regeringen tillskansat sig rätten att självt besluta om nationella vaccinationsprogram och klassifierat Ebola i den högsta farlighetskategorin socialstyrelsen har: “samhällsfarlig sjukdom”.

Bara tre sjukdomar har denna höga klassifiering: smittkoppor, SARS och sedan några veckor Ebola.

Klassifieringen ger läkare bl a rätt att på stående fot försätta människor och byggnader i karantän, liksom socialstyrelsen samma rätt för hela stadsdelar, kommuner och regioner.

Det är lätt att se hur staten och dess lakejer kan framtvinga en de facto tvångsvaccinering av hela befolkningen bara genom att använda härskartekniken “karantän” – staten tillåter bara in- eller utpassage till och från ett avspärrat område för människor som underkastar sig kanyl-övergreppen.

Misstanken stärks av svensk Bonnierdominerad medias hatkampanj med de billiga, naturliga och enkla lösningar mot Ebola som finns i Sverige liksom censur mot hur länder i Västafrika använder denna: bl a silvervatten.

Men det blir värre.

Svensk Bonnierdominerade media har redan försökt förprogrammerat medborgarna så att Ebola skall kunna användas som det “problem” vars “lösningen” är att kontantväsendet utrotas för gott. http://blueshift.nu/ebola-utradera-kontanterna/


Av Stig Olsson - 8 november 2014 08:19

Äntligen... Efter ett års planerande, sparande, slit och släp så är jag äntligen i mitt favoritland Thailand :)


Det fanns stunder då t o m jag tvivlade, men min envishet gav till sist ett positivt resultat och det är det jag vill dela med mig av den resa jag redan avverkat 3 veckor. :)


Det kommer att bli mycket/många foton, så var beredd på det! Fast jag kommer också att skriva en hel del om tillgängligheten här för alla oss med rörelseinskränkningar och sittande i en elrullstol.


Men vi börjar med vår ankomst till Bangkok där vi var i en vecka för att jag skulle kunna hälsa på min kära dotter som bott här i snart ett år.


När jag bokade rum på www.hotels.com (rekommenderas) så hittade jag en helt underbart läcker och billig svit för mig, min son Tony och mina två assistenter. Den hade två sovrum, ett vardagsrumm och ett matrum, kök, badrum, pool etc mm osv :) Kolla bara...


 

 


 


 


 


 


 


Här måste jag bara lägga till några intressanta små fakta. 


Hotellet är till 98% handikappanpassat, det enda som jag inte kunde göra var att köra in med elrullen till receptionen, men en sån bagatell fixade mina assistenter :)


Hotellet ligger ca 20 minuter från centrum, om man nu räknar det som centrum för hela staden är ett enda stort centrum enligt min bedömning :)


Priset för hotellet en vecka för oss fyra personer var straxt under 3 000 Sek !!! :)

Jo det är sant!


Ok då var första veckan avklarad... men kommer snart.

Av Stig Olsson - 5 november 2014 10:56


Bild på rullstol i container.

 

STILs rapport "Innan levde jag, nu existerar jag" beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. Den visar en ohållbar situation.


Vår rapport är ett komplement till det uppdrag Inspektionen för Socialförvaltningen, ISF, har haft rörande ”Utfall av beslut om statlig assistansersättning” som redovisades den 30 oktober 2014. Vi vet att ISF enbart har mandat att granska akter från Försäkringskassan. De kan se att det har skett en kraftig uppgång i antal personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning sedan 2008. Detta har skett på grund av en snävare lagtolkning som Försäkringskassan drivit igenom till praxis.


"De flesta som blir av med sin assistansersättning får andra stöd", menar ISF. Den typen av generaliseringar säger ingenting om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Hur gruppens villkor har förändrats i stort gör ingen skillnad för den enskilda individen. STILs rapport har därför fokus på de personer vars livsvillkor förändrats efter att de förlorat sin rätt till statlig assistansersättning.


Rapporten visar en verklighet med ett ytterst ojämlikt och godtyckligt bedömningssystem, där personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.  De vi intervjuat berättar om känslan av att bli misstrodda av handläggare, funderingar på om man ska behöva skilja sig för att partnern inte längre ska förväntas ge en assistans och känslan av att ens människovärde avgörs i Försäkringskassans behovsbedömning. Möjligheten att kompensera den bristande assistanssituationen beror på den enskildes ekonomi och sociala nätverk. Vi ser en tillbakagång till det som LSS var tänkt att förändra – institutionalisering, vanmakt, förlust av kontroll och mening i sitt eget liv.


Med grund i rapportens resultat kräver vi en förändring i LSS till att återställa lagstiftningens ursprungliga intentioner. Vi kräver att det framgår att den som har grundläggande behov har rätt till personlig assistans - oavsett dessa behovs karaktär och omfattning. Medborgerliga rättigheter måste gälla oavsett var man bor, vilken konjunktur som råder och vilken politisk majoritet som har makten. 


Länk till rapporten (pdf)
Länk till rapporten (tillgänglig pdf)
Länk till rapporten i klarspråk (kommer inom kort)
Länk till sammanfattning av rapporten (tillgänglig pdf)
Länk till filmen "Rätten att leva sitt liv".

För mer information, kontakta Susanne Berg, projektledare, eller Jonas Franksson, politisk talesperson


http://www.stil.se/innan-levde-jag-nu-existerar-jag

Av Stig Olsson - 20 oktober 2014 07:21

De sex pojkarna som i tingsrätten dömdes för gruppvåldtäkten i Tensta friades i hovrätten. Foto: Roger Vikström

De sex pojkarna som i tingsrätten dömdes för gruppvåldtäkten i Tensta friades i hovrätten.
 

Det är inte så lite Indien över Sverige. Sex tonårskillar har upprepade samlag med en 15-årig flicka mot hennes vilja i ett mörkt, låst rum. I tingsrätten fälls de för gruppvåldtäkt. I hovrätten frias de helt. Ibland skäms man för att vara svensk.


Kanske är det här ämnet lite för allvarligt för att raljera med men det ligger nära till hands när man följer den våg av avsky och uppgivenhet som kommit efter den uppmärksammade friande domen.


Klyftan är nu bottenlös och oöverbryggbar mellan vanligt folks rättsuppfattning och lagen tolkad av juridikens främsta hjärnor.


Då är det lätt att i vanmakt ta till det här med Indien eftersom vi svenskar uppfostras till att tro att vårt land är det främsta i världen när det gäller det mesta men fram för allt när det gäller kvinnors rättigheter.


Efter den uppmärksammade gruppvåldtäkten på en buss i Indien som avslutades med att den unga kvinnan slogs ihjäl följde våldsamma demonstrationer och vi fick höra att i Indien kan man våldta hursomhelst utan att någon bryr sig.


Vad är då skillnaden mot Sverige?


I vårt välordnade land anmäldes enligt brottsförebyggande rådet förra året 6 203 fall av våldtäkt. Det är 17 stycken om dagen.


Räknar man in det mörkertal som forskarna uppskattar till cirka 80 procent sker det 50 våldtäkter om dagen.

I världens lyckligaste land, där cyklister måste ha hjälm och man får böta för att kasta papper på gatan.

Visst är det svårt att begripa. Sverige har en starkare jämställdhetskultur än de flesta andra länder.


Men vi har också en alkoholkultur som är skrämmande och som ibland gör det omöjligt för rättsväsendet att utreda vad som hänt när inte ens de inblandade minns.


Fast så finns det de så kallade solklara fallen, som vanliga dödliga inte tycker borde vara så märkvärdiga, som det här med den 15-åriga tjejen.


Hon går på en fest och sex killar som hon aldrig träffat tidigare drar in henne i ett rum. De tar hennes mobil och jacka, släcker ljuset och drar av hennes kläder. 15-åringen säger nej flera gånger men killarna struntar i det och turas om att ha samlag med henne.


När polisen så småningom plockar in dem ljuger de och säger att de inte ens varit i lägenheten.


De döms alla sex för grov våldtäkt och försök till grov våldtäkt av Solna tingsrätt.


Domstolen anser att flickan har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Brotten bedömdes som grova eftersom flera personer förgripit sig på flickan och eftersom övergreppen pågick under lång tid.


Då tycker man att det borde vara klart.


Det kan ju inte finnas någon som på allvar tror att en naken 15-åring som säger nej verkligen vill bli knullad av sex okända killar.


Svar: Jo visst finns det. Juristerna i hovrätten menar att det inte går att utesluta att det var så.

Flickan är trovärdig, säger hovrätten, men ifrågasätter hur korrekta iakttagelser hon kunde göra i ett mörkt rum där personer som hon inte kände sedan tidigare kom och gick.


Hovrätten menar också att det saknas belägg för att flickan skulle haft anledning att känna sig rädd att bli misshandlad eller råka illa ut om hon sa nej.


Alltså har hon inte befunnit sig i "ett hjälplöst tillstånd" skriver hovrätten som slutkläm på årets främsta juridiska akrobatnummer.


Nu ropar flera politiker och jurister att lagen måste ändras.


Hur många gånger har vi hört det?


När dagen är slut är detta ändå fakta:

 

I Sverige kan sex killar köa upp och tvinga till sig samlag med en 15-åring och komma undan med det.


Det gör Sverige till ett u-land när det gäller kvinnors rättsliga trygghet vid sexualbrott.


Det tål att tänka på när vi överlägset blickar ut över Indien och resten av världen.


http://www.expressen.se/gt/kronikorer/jimmy-fredriksson/fredriksson-skams-for-att-vara-svensk/

Av Stig Olsson - 19 oktober 2014 06:52

Det är sällan jag hör en sån talang! Snacka om pipa! :)


Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se