Inlägg publicerade under kategorin Bilderberg - Illuminati

Av Stig Olsson - 23 februari 2015 10:01

Vi har fått ett desinformationssamhälle istället för ett informationssamhälle. Det menar professor Jesper Strömbäck apropå Västerbottensnytts granskning som visar att journalisterna blir färre och PR-konsulterna fler. 

 

Enligt medieforskaren är det viktigaste ur ett demokratiperspektiv att folk får sådan information som gör att de självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.


– Och om det är så att journalistiska resurserna försämras samtidigt som kommunerna lägger ner mer resurser på kommunikatörer och informatörer så blir det ofta svårare för medierna att granska. Då riskerar viktig information att inte komma fram, säger Jesper Strömbäck som konstaterar att medier är den viktigaste källan till information om politik och samhälle.

Mindre information trots fler medier

I sin forskning har han också upptäckt problem med det nya medielandskapet. Trots att det finns fler medier än förr så finns det inte mer kvalificerad information. Tvärtom har andelen samhällsinformation och journalistik i medieutbudet sjunkit.


– Jag skulle till och med vilja säga att det är missvisande att kalla vår tids samhälle för ett informationssamhälle - det bör snarare kallas för ett desinformationssamhälle, säger han och fortsätter:


– Desinformation betyder en av tre saker; det kan vara falsk information, det kan vara missledande information det kan vara irrelevant information och och den här typen av information har ökat.


Det ställer högre krav på medborgarna som enligt honom går i olika riktningar. I takt med att medieutbudet blir allt större och alla väljer själva blir de mer selektiva och väljer efter eget intresse.

Nyhetsklyftan växer

Forskningen har identifierat en utveckling där de som är intresserade av politik och samhälle konsumerar mer nyheter än förr, samtidigt som de som inte är intresserade konsumerar mindre nyheter och därmed också blir mindre informerade.


– Vi ser alltså en klyfta mellan nyhetssökare och nyhetsundvikare vilket riskerar att leda till ökade kunskapsklyftor och ökande deltagandeklyftor.


Något som i sin tur får konsekvenser.


– Politisk information är vad pengar är för ekonomin; på samma sätt som ekonomin inte fungerar utan pengar så fungerar inte demokratin utan kunskaper, slår Jesper Strömbäck fast.


Några enkla lösningar ser han inte.


– Det som är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv är att försöka öka sannolikheten att de som inte är intresserade av politik och samhälle ändå exponeras för nyhetsmedier och samhällsinformation.


En möjlig väg för att göra det är att i TV återkommande varje timme ha nyheter på några minuter insprängda mellan olika program, kanske som ett komplement till dagens nyhetsprogram.


Sannolikheten är då större att människor snubblar över nyheterna istället för  att aktivt måsta söka upp dem en viss tid.

 

Vad tycker du om detta? Diskutera gärna på sociala medier eller mejla till reporter marit.israelsson@svt.se

Använd hashtag #prdemokrati. Här hittar du vår facebook och vår twitter.

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/foskare-varnar-for-vilseledande-information

ANNONS
Av Stig Olsson - 21 februari 2015 08:53

Oljepumpning

 

* Mycket snart kommer det STORA dråpslaget mot petrodollarn skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare.

 

Turkiet blir transitland för all rysk naturgas till södra Europa!

 
Detta är ett dråpslag mot CIA:s strategi att avskära Rysslands naturgas från södra Europa. Nordgasledningen till Tyskland är redan ett faktum. Sydgasledningen kommer redan inom något år (!) att att nå Turkiet. Den amerikanska militära strategin har misslyckats fullständigt.
 
Turkiets beslut att välkomna Sydgasledningen är en stor chock för USA:s militära planering. Turkiets energipolitiska maktposition ökar dramatiskt. För Turkiet självt har en dröm uppfyllts. Rysk gas och ryska kärnkraftverk som är på väg att byggas i Turkiet löser landets svåra energiproblem. Erdogan och Turkiet jublar.
 
* Mycket snart kommer det STORA dråpslaget mot petrodollarn.
 
BRIKS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) kommer sannolikt att lansera ett alternativ till dollarn som bas för internationell business redan till sommaren. Ett nytt Swift-system kommer också att lanseras. Den nya valutan kommer successivt att ersätta dollarn i land efter land. En rad länder i
Sydamerika och Afrika följer efter.  Det olje- och naturgasrika Iran bara väntar på beslutet. Iran har redan tillsammans med Kina upprättat ett alternativt Swiftsystem för handeln mellan länderna. USA:s ekonomiska krig mot Iran har misslyckats.
 
* Irans väldiga naturgasfält knyts snart samman både österut mot  Pakistan och Indien och västerut mot södra Europa – genom Turkiet.
 
Naturgasledningar som transporterar iransk naturgas till södra Europa kommer inom några få år att byggas genom Irak och Syrien. Denna iranska gas kopplas därefter samman med Sydgasledningen. Även den iranska gasen kommer således att passera genom Turkiet.
 
Men stora orosmoln hänger i luften. EU:s agerande de närmaste åren kan ändra på läget. Pakistan och Indien är i desperat behov av den iranska naturgasen. Det kan mycket väl bli enbart österut som den iranska naturgasen letar sig. I så fall blir det bara den ryska gasen som når södra Europa – precis som norra Europa får sin gas genom Nordgasledningen. Europa och Ryssland binds ihop inom energiområdet – vad som än händer med den iranska gasen. CIA:s mardröm är snart en verklighet.
 
De amerikanska planerna på att inrätta ett kalifat i Norra Irak och sedan störta Assads regim i Syrien och därefter Irans regim – för att öppna upp naturgasen från Qatar och Iranunder amerikansk kontroll har totalt misslyckats. Nu går det fort dessutom. CIA:s strategi har på mycket kort tid eroderat i smulor. Saudiarabien och Israel som satsatså hårt på denna strategi är desperata.
 
Efter att ha skjutit ihjäl närmare 500 barn i Gaza och bombat sönder skolor och sjukvårdsinrättningar under Israels senaste palestinska folkslakt, håller Netanjahu ett raserital i FN som kommer att gå till historien. Gång på gång uppmanar han världens judar att komma hem. Ortodoxa judar ska med våld tvingas in i armen. Detta har utlöst enorma demonstrationer i bl. a. New York och Jerusalem. Av detta visas naturligtvis ingenting i västerländsk television.
 
* Tärningen är kastad. USA/EU:s ekonomiska krigföring mot Ryssland 
har på rekordtid skapat en historisk allians mellan Kina och Ryssland. 
 
Ryssland stärks enormt – på grund av att EU lät sig dras med i en illa genomtänkt CIA-plan att störta Putin. Tanken var att knäcka rysk ekonomi och att få landet att konkursa. Saudiarabien fattade sitt vansinnesbeslut att öppna oljekranarna på vid gavel och låta oljan flöda fritt. På kort sikt drabbades rysk ekonomi hårt – men resultatet av CIA-planen blev den rakt motsatta. Putin är nu populärare än någonsin i Ryssland och- höroch häpna – i stora delar av världen! Alliansen med Kina betyder på sikt ofattbara ekonomiska fördelar för Ryssland.
 
Ett handelskrig mot en stor nation som är självförsörjande på precis allt, och som har en vänskaplig granne (Kina) som råkar vara världens ledande ekonomiska makt – är mycket illa genomtänkt. Speciellt om länderna är helt beroende av varandra. CIA:s plan var ett rent hjärnsläpp!
 
* Kinas ödesfrågor är kol till sina tusentals kolkraftverk och rysk naturgas.
 
I Sibirien finns nästan 20 procent av världens kända koltillgångar.
Jättelika kolkontrakt med Kina är redan tecknade. Dessutom har Ryssland naturgas – vilket är de fossila bränslenas Rolls Royce. Den ryska naturgasen är det enda fossila bränsle som kan hjälpa Kina att bli kvitt smogen i de kinesiska storstäderna. Energimässigt är Kina och Ryssland som ”hand  i handske”.
Historien har bäddat för denna allians. Samarbetet mellan länderna tog fart på rekordtid. CIA:s och EU:s agerande påskyndade skeendet.
 
* Tysklands absolut viktigaste industriella marknad ligger i ”Eurasia”.
 
Kinas gigantiska satsning på att återigen binda samman Europa och Asien genom ”den nya sidenvägen” är mänsklighetens största industriella satsning någonsin. Inte vill den tyska industrin ställas utanför denna gigantiska marknad!
Merkel har redan satt ner klackarna. De tyska politikerna börjar vakna. Även Frankrike har vaknat upp. Det gemensamma tyska och franska fredsinitiativet i Ukraina var ett dråpslag mot CIA:s krigsplaner mot Ryssland.
 
* Det amerikanska militärindustriella komplexet störtar USA i avgrunden.
 
Det är fullständigt ofattbart att det militärindustriella komplexet, som nu styr USA, agerar så ogenomtänkt. Orsaken måste vara att splittringen är total.
 
Amerikanska statsskuldväxlar blir värdelösa inom några få år. Ingen förstår hur fort det går. Det är snart över för USA. Världens sista militära supermakt är på väg att kollapsa. Dollarn kraschar snart mitt framför våra ögon. Den globala finansiella härdsmältan slår hårt i hela världen. Västeuropa drabbas fruktansvärt men USA går under. Ett förödande inbördeskrig i USA är oundvikligt.
 
* Varken Kina eller Ryssland är demokratier. Hur skulle de kunna vara det?
Kina är ett kejsardöme – precis som det varit i flera tusen år. Ryssland har sina historiska rötter. Folklig demokrati växer fram steg för steg och tar tid. Utvecklingen mot demokrati är en långsam historisk process.
 
USA styrs av desperata militära krafter. De tog makten i samband med att Bush blev president. Dessa krafter saknar både vett och förstånd. Ingen vet längre vad den andra gör inom säkerhetstjänsten. ”The empire of chaos” – det är den
bästa beskrivningen av det sammanfallande amerikanska romarriket.
 
Vad har USA/NATO lyckats med?
Korrumperade krigsherrar och rekordstora flöden av opium i Afghanistan.
Totalt inbördeskrig och kaos i Libyen. Ukraina i akut sönderfall. Katastroferna avlöser varandra. Västeuropa måste bryta med krigsgeneralerna i USA. Krigets väg är ondskans väg.
 
Om över 7 miljoner ryssar i östra Ukraina vill bli självständiga från Kiev är det självklart deras eget val. Om Katalonien vill frigöra sig från Spanien så är det deras val. Om Skottland vill frigöra sig är det upp till skottarna. Tanken att sätta in militär för att stävja sådana självständighetsrörelser är ren barbari.
Ännu en gång har CIA lyckats skapa ett land i kaos. Hur länge ska ondskan få hålla på?
 
* Diplomatins tidevarv är på väg.
När USA kollapsar blir det automatiskt världsfred. Nästan inget annat land i  världen väljer krigets väg. Att Kina eller Ryssland eller Indien skulle börja kriga med varandra är fullständigt otänkbart. Europa önskar inte heller några
krig. Inbördes konflikter av alla slag kommer att finnas kvar – men storskaliga  krig är över. Därför är USA:s fall en befrielse för hela världen.
 
* Sanningens tidevarv tidevarv närmar sig.
- Sanningen om chartertrafiken till månen under månpresident Nixons tid vid
Vita Huset kommer att avslöjas. Denna lögn är historiens mest dyrköpta lögn.
- Sanningen om dubbelagenterna Bin Laden och mulla Omar kommer också fram.
- Sanningen om vem som gav order att bomba sönder världens största Budda-
statyer i Afghanistan kommer att avslöjas.
- Sanningen om vilka som konstruerade bomberna som small i Londons tunnelbanor och på tågen i Madrid kommer att skaka västvärlden.
- Sanningen om händelserna i New York den elfte september 2001 kommer att sätta USA i brand.
- Sanningen om vilka som låg bakom mordet på Olov Palme kommer att skaka Sverige.
- Sanningarna om hur terrorn i världen skapades kommer att få alla i väst att tystna.
 
Det blir en lika ödesmättad tystnad i Västvärlden som det blev i Tyskland efter andra världskriget. Vi kan inte svära oss fria. Tusentals människor i varje land i Västeuropa arbetade aktivt på ondskans sida. 
 
* Nationell försoning.
 
Det finns ingen annan väg än förlåtelse. Människans dubbelnatur är uppenbar.
Vi har både gott och ont inom oss. Det är lätt att halka in på fel väg. Det är inte dom som är onda och vi som är goda – vi är faktiskt ”både och”. En nationell försoning – Nelson Mandelas medicin för Sydafrika – är den enda framkomliga
vägen. Någon annan väg existerar inte.
 
Brage Norin höjdare
 
Brage Norin – Skogså Tankesmedja
 
ANNONS
Av Stig Olsson - 20 februari 2015 15:16

Vi har sett den här filmen förut, senast i Paris förra månaden med Charlie Hebdo, hur ett konfrontationsorienterat NATO på väg att upplösas av fredsvindar låter sin hemliga terroristgren Gladio iscensätta Falsk Flagg attacker mot mål med högt symbolvärde för att sätta skräck i Europa och genom det tvinga igenomfinansoligarkernas krigsagenda mot Ryssland.

Den här gången är dock frågan om inte NATO begått en Falsk Flagg attack för mycket.

Bara några dagar innan attacken så gick nämligen USA:s president Obama ut med den här direkta varningen till politiska ledare i Europa..

Occassionaly we have to twist the arms of countries that wouldn’t do what we need them to do.

På svenska..

Ibland måste vi bryta upp armen på länder som inte gör vad vi vill att de gör.

Det här hörsammade tydligen inte Danmarks statsminister – och Danmark fick sin Charlie Hebdo.

Så, vad är det hysteriska finansoligarker i London och på Wall Street vill sker?

Krig mot Ryssland, en av de få kvarvarande dominobrickorna som ligger mellan finansoligarkerna och deras slutmål världsherravälde – vilket är vad den så kallade“globalisering” egentligen handlar om.

 
 
 

En genomgång av uttalanden av politiska ledare i Europa visar hur en avgrundsklyfta på senare tid uppstått mellan Europa och USA över ett krig mot Ryssland.

Varken Ryssland eller Europa är intresserade av krig.

Det är dock finansoligarkerna, som fullt ut synes kontrollera USA.

Läsare som ännu inte är bekanta med begreppen Geopolitisk Terrorism eller Falsk Flagg attacker finner mer information i länkarna nedan.


Charlie Hebdo hemma hos Rasmus Klump

Mallen som följdes vid attacken mot ett möte på ett kulturhus och senare en synagoga i Köpenhamn synes ha varit Charlie Hebdo-händelsen i Paris fem veckor tidigare, i januari 2015.

Först attackeras huvudmålet sedan hänger man på en attack mot något som är “judiskt” – för att hålla “synd-om-judar” faktorn vid liv så att Israels Premiärminister Benjamin Netanyahu kan bege sig ut på rekryteringsrunda i Europa för den döende judiska apartheidteokrati han ännu är chef över.


Gärningsmannen är en redan identifierad “syndabock” som får klä skott för attackerna.

Syndabocken grips inte utan dödas.


Det sker för att undvika pinsamma situationer under efterföljande polisförhör, då syndabockens vittnesmål skulle kunna trassla till det alldeles förskräckligt för mullvadarna från “Absalon”, det danska lokalkontoret för NATO:s hemliga terroristnätverk Gladio, som infiltrerat bland annat den danska säkerhetspolisen och ur ett danskt perspektiv agerar som landsförrädare.


Syndabocken kan mycket väl vara motiverad att begå terrorbrott, för vilket syfte han kan provoceras att hata samfundet.


Detta innebär inte att NATO kan lita på att han är kapabel till att genomföra de planerade terrorattackerna enligt deras plan.


NATO har därför egna skyttar, så kallade “tekniker”, som ser till att det man vill skall ske verkligen sker.

Vilka bevis finns för att attacken mot Synagogan faktiskt genomfördes av syndabocken – eller ens attacken mot kulturhuset?

Det går i dag tyvärr inte att fråga syndabocken.


Cui Bono?

Varför drabbades Danmark av finansoligarkernas vrede?

Ett par dagar innan Charlie Hebdo hade den franske presidenten Hollande signalerat att det var dags att normalisera förhållandena med Ryssland.

På toppmötet i Bryssel 2015-02-12 var Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt lika positiv hon.

Tre dagar senare genomför NATO sin senaste disciplinära straffexpedition mot ett medlemslands ledare.


Detta är tredje gången på fem år som finansoligarkerna iscensätter en terrorattack i ett nordiskt land för att händelseutvecklingen där håller på att gå emot imperiets expansionplaner.

De två tidigare tillfällena..

 • 2011-07-22: Utøya – straffexpedition för att norska regeringen hoppad av kriget mot Libyen
 • 2010-12-11: Stockholmssprängningen – handlade bl a om att rädda regeringen Reinfeldt efter att Uppdrag Granskning berättat om hur regeringen olagligen lämnar över information om svenskar till USA

Går man tillbaka till 2001 så visar det sig att Sverige är det land som drabbast hårdast av NATO:s inkvisition: mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003 (skedde dagen efter knivattacken av läkare på KS p g a motståndet mot Irak kriget) och mordet 2007 på SÄPO-chef Klas Bergenstrand (enligt uppgift “hjärtinfarktad” p g a sitt motstånd mot FRA-lagen).


 http://blueshift.nu/attacken-i-danmark-natos-senaste-disciplinatgard/

Av Stig Olsson - 17 februari 2015 05:24

HUR kan svenska staten gå med på att släppa in ett så extremt farligt och giftigt företag som Monsanto? 

Jag förstår ingenting längre, särskilt inte eftersom det t o m i FN har pågått studier och forskning där det bevisats, i en rapport, om hur farligt det är med GMO-produkter. 


Ändå visar det sig att just lilla försiktiga Sverige är pådrivande inom EU för att införa detta företags väldokumenterat vidriga produkter!? Det kanske är så enkelt att de som ska skydda oss, t ex Jordbruksverket, erbjudits tillräckligt stora mutor för att gå med på att även våra jordbruk ska besmittas och i förlängingen förstöras?


Idag täcker företaget Monsantos soja mer än 90% av all sojaareal i Nord- och Sydamerika. GMO-grödorna har besprutats med så stora mängder skadliga bekämpningsmedel att de minskat den biologiska mångfalden, förorenar mark och vattenkällor och skapar svåra sjukdomar hos människor.


De storskaliga GMO-odlingarna skapar matbrist samtidigt som jordbruken bara används till produktion av bränsle och djurfoder.


Latinamerika har drabbats av en social och miljömässig katastrof i spåren av den utbredda GMO-odlingen. Staternas ledare vill inte diskutera problemen vilket skapar ett hot mot biologisk mångfald.

Där mördas också bönder och ursprungsfolk för att Monsanto ska kunna få ut sina produkter. 


Stater och medborgare förlorar makt till förmån för företag. I hela världen pågår just nu en intensiv kamp kring GMO där företag som Monsanto ligger bakom införandet av nationella och internationella regelverk som öppnar för försäljningen av GMO-utsäde och bekämpningsmedel.

 

Vårt, människans, mål måste väl ändå vara att ersätta detta vansinne med en mångfald av små småskaliga jordbruk som respekterar djurlivet och miljön.

 

LÄS HÄR VAD SOM ÄR PÅ GÅNG:

 

Grönt ljus för GMO-betor i Skåne

Skörd av den genförändrade sockerbetan H7-1. Foto: Monsanto

Grönt ljus för GMO-betor i Skåne


Fyra försöksodlingar med genförändrade sockerbetor har fått grönt ljus från Jordbruksverket. Bakom fältförsöken ligger det amerikanska kemi- och läkemedelsföretaget Monsanto.


En sockerbeta som genförändrats för att stå emot ogräsmedel med växtgiftet glyfosfat får testodlas på fyra fält i Skåne. Ämnet finns bland annat i totalbekämpningsmedlet Roundup från Monsanto, Jordbruksverket har nyligen godkänt testodlingar i Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och Kristianstad, uppger Sydsvenskan.

Monsanto måste nu informera om fältförsöken i annonser i dagspress.

-Kraven på annonsering betyder inte att omgivningen behöver vidta några åtgärder, säger Staffan Eklöf till Sydsvenskan.

Enligt Staffan Eklöf finns ingen risk att betor från fältförsöken ska hamna i svenska sockerprodukter. Inga produkter från odlingarna får användas i livsmedel och de betor som inte går till analys måste plöjas ner.

Företaget uppger att syftet med försöken är att utvärdera de agronomiska egenskaperna hos sockerbetan H7-1 samt hur den väl den står emot ogräsmedel i olika miljöer.


http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3457365.ece

Av Stig Olsson - 11 februari 2015 09:51

Former French President Nicolas Sarkozy (Reuters/Philippe Wojazer)

Former French President Nicolas Sarkozy (Reuters/Philippe Wojazer)

HEJA PUTIN! Så kan man faktiskt sammanfatta läget. Putin och Ryssland står emot det enorma trycket. USA och deras lakejer är i Ukraina och triggar igång ett krig och skyller sen på Ryssland. USA måste ha krig för att sopa undan sitt berg av dollarsedlar som världens översvämmats med. Tryckta i ett pyramidspel av guds nåd. Måste ha krig för att behålla petrodollarsystemet. 


Massinvandring är ett led i det hela. Skapa oro i stackarna och tjäna storkovan på ett och samma bräde! Bra kommentar av Fredrik Johansson: ”Immigration skapar skulder vilket också innebär att bankerna omsätter mer. Detta lyfter BNP.
BNP tar idag inte hänsyn till produktivitet utan endast skuld eftersom det är vad fraktionsbanksystemet lever på.”

Sarkozy gör en öppning Crimea cannot be blamed for joining Russia.  Han svär i västkyrkan. Ungefär som när Göran Hägglund började ställa krav på invandringen för ett tag sedan.

För att förstå vad som pågår måste man ta in makten över banksystemet. Här kommer inlägga från Ett nytt penningsystem. Har ni inte hittat dit än är det dags. Han som skriver heter Michael Thudén:

”Sverige är så totalt uppkopplat kring dollarns härskarstatus att hela Sveriges ekonomi (vad som nu finns kvar av den – den reella ekonomin har ju nedmonterats och skickats till Kina – precis såsom skett i USA). Sverige är nog t.o.m ett tommare skal än USA och det är svårt att se hur Sverige ska kunna undvika falla tillsammans med dollarn. Pensionen, börsen, det påhittade uppblåsta ”marknadsvärdet” på bostäder och alla andra finansiella fiktioner inom svensk ekonomi är helt beroende av dollar-injektioner. Sverige är redan ockuperat och liveget, men ockupationen har inte skett med militär. Precis såsom ekonomiprofessor Michael Hudson brukar påpeka sker dagens erövringar genom finanskrigföring där bankparasiterna i New York dikterar villkoren då 85 % av värdshandeln sker i dollar genom FED:s datorer. Svenska politiker har sålt ut allt till finansmaffian i USA och Sverige är inget annat än ett lydrike till USA dollarimperium.

Ryssland, BRICS, SCO etc försöker bryta sig ur dollarslaveriet. Sverige borde överge Titanic istället för att följa med dollarn ned i djupet. Läs mer om Sveriges devota rövslickande och hur det är kopplat till ”bostadsmarknaden”, börsen, pensionen etc här.

Michael fortsätter: ”Jo, Sverige är så tomt nu att vi har en självförsörjningsgrad på mindre än 50 %. Bara smarta människor som Helena Palena har fattat att risken för masssvält i Sverige är enormt stor när dollarhegemonin faller.

Att länder inte ska kunna försörja sig själva är också en del av strategien som dollarmaffian kör med som finansiellt vapen. Sverige har samma kolonistatus där som U-länderna (kanske t.o.m är Sverige än mer en koloni då U-länder troligen har en högre andel av befolkningen boendes på landet). Ekonomiprofessor Michael Hudson har beskrivit det så här:

”This aim is similar to the Carter administration’s plan to create a food crisis to make Third World countries more dependent on the United States. The idea was that the U.S Government could agree to give them more food, in exchange for their selling their raw materials to American firms. Their governments would have to replace democracy with government that we appoint. This would put the U.S Secretary of State in charge of their policy, not its own people.

This is how the Americans have impoverished Third World countries, by insisting – for instance through the World Bank and IMF – that they will only be given loans if they agree not to feed themselves but depend on American grain.”

Och Sverige är i exakt samma position som de Afrikanska länderna som Hudson beskriver ovan. Om Sverige blir uppkäftigt kan USA stänga av dollarflödet och sänka den svenska valutan varvid det inte finns mat nog för att försörja befolkningen.

Intervjun finns att ladda ned från ett blogginlägg jag skrev om den här typen av finansiell krigföring USA:s finanspsykopater sysslar med.”

Tyvärr så blir det krig! Eller hur Carl Bildt!


https://parnassen.wordpress.com/2015/02/09 


Normalt brukar jag inte lägga ut de kommentarer jag sett på inlägget, men nu är det så många bra sådana, med intressanta länkar, att jag gör det undantaget :)


 1. Michael Thudén skriver:

  Om man kollar på de flesta länder som USA på ett eller annat sätt attackerat militärt (Libyen, Irak, Syrien, etc) så har de alla det gemensamt att de slutat använda dollar. Det samma gäller de länder USA för finansiell krigföring emot (främst Iran och Ryssland).

  En del brukar påpeka att USA inte vinner några krig men då har man missat hela poängen med dollarhegemonin. USA behöver inte vinna krig – det räcker med att USA ödelägger landets ekonomi ( antingen genom att bomba landet sönder och samman – eller genom att försöka strypa det finansiellt – såsom med Ryssland och Iran). Landets valuta går då åt helvete och ersätts med dollar som bara FED i New York kan skapa. USA:s finanssystem kan på så sätt köpa upp landets tillgångar gratis. I vissa Latinamerikanska länder har det gått så långt att dessa t.o.m övergett sin egen valuta och blivit helt koloniserade av USA.

  Och de mänskliga resterna som flyr från dollarn och finanspsykopaternas globala ödeläggelse tar bl.a Sverige hand om.

   
 2. Helena Palena skriver:

  Michael: Fy fan så bra skrivet! Heja! :-)

   
 3. Ping: Vi är fler som ser samma sak | Konkursverket.se

 4. Ping: Begriper du? Banksystemet göds av massinvandring! Vill gärna ha krig! | Arab Nyheter

 5. Michael Thudén skriver:

  Förstår och delar din misstro, Sofia. Det enda som kan stoppa dem från att trycka på repeat-knappen är upplysning och transparens kring det monetära systemet, historien och ökat medvetande.
  T.ex, vem är Sarkozy? Vad har han för gemensam nämnare med Goldman Sachs och hälften av Rysslands oligarker? Kommer Israel ha lika stort inflytanade på Eurasian Economic Union (en variant av ett europeisk-asiatiskt EU)? Finns tecken på det.  Så det tycks inte som om det bara är EU som lämnar det sjunkande Dollar-Titanic.

  Och BRICS? Vem är det egentligen som drar i trådarna där? Om man läser på BRICS egen hemsida kan man ju bli lite fundersam.

  ”ORIGIN AND EVOLUTION OF BRICS [BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA AND SOUTH AFRICA]

  The BRIC [Brazil, Russia, India and China] idea was first conceived in 2001 by Goldman Sachs as part of an economic modeling exercise to forecast global economic trends over the next half century; the acronym BRIC was first used in 2001 by Goldman Sachs in their Global Economics Paper No. 66, “The World Needs Better Economic BRICs”.

  http://www.brics5.co.za/about-brics/

   
 6. Lars Andersson skriver:

  Här har vi en ukrainsk kvinna som kan tala för sig, antagligen en kompis till Helena Palena, :-)

   


  Marine Le Pen säger vad hon tycker om saken:

  http://rt.com/news/230503-le-pen-us-lackey/

   
 7. Michael Thudén skriver:

  @Anders
  Japp, om nedan är 42 ERKÄNDA ”False flag” – hur stort är då inte mörkertalet? Det mesta är planerat, precis som citatet du länkade till säger.

  http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html

   
 8. Sofia skriver:

  En sådan högintressant proffsig diskussion om Ukraina, Putin, EU och USA får ni aldrig se på svensk TV: (tyska)

  http://daserste.ndr.de/guentherjauch/

   
 9. MetalHeadViking skriver:

  Många bra inlägg här. Bra jobbat Helena!

  Jag drar mitt strå till stacken!

  http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2015/02/hellre-dollarkollaps-krig-i-europa.html

   
 10. Nisse skriver:

  Michael skrev:

  ”En del brukar påpeka att USA inte vinner några krig men då har man missat hela poängen med dollarhegemonin. USA behöver inte vinna krig – det räcker med att USA ödelägger landets ekonomi ( antingen genom att bomba landet sönder och samman – eller genom att försöka strypa det finansiellt – såsom med Ryssland och Iran). Landets valuta går då åt helvete och ersätts med dollar som bara FED i New York kan skapa. USA:s finanssystem kan på så sätt köpa upp landets tillgångar gratis. I vissa Latinamerikanska länder har det gått så långt att dessa t.o.m övergett sin egen valuta och blivit helt koloniserade av USA. ”

  Någon som ser kopplingen till det här?

  in the book ”You Gentiles” (1924) Maurice Samuel writes:

  ”In everything, we are destroyers–even in the instruments of destruction to which we turn for relief…We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you will do will meet our needs and demands. We will forever destroy because we want a world of our own.” (p. 155)

  In 1928, Marcus Ravage, a Jewish Rothschild biographer wrote an essay entitled, ”The Real Case Against the Jews.”

  ”You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it.”

  http://henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

   
 11. Nisse skriver:

  Det är intressant att studera hur Bank of England kom till. Historien är ju något som konstant suddas ut. Michael brukar ju hänvisa till Stephen Zarlengas bok ”Lost science of money” på sin blogg och Zarlenga skriver faktisk väldigt rakt vad som skedde vi Engelska revoluitionen.

  Zarlenga berättar hur judar som blev utkastade från Spanien 1492 bosatte sig i Holland och därifrån började ”bomba” England med biblar predikande Calvinism.

  ”The Jewish press of Joseph Athias ”claimed to have printed so many Bibles in English that every servingmaid and ploughboy might aspire to own one,” wrote Van Dillen.16 Herbert Bloom puts the number of Athias Bibles at one million, with destinations of England and Scotland. Sending a million Bibles to England had far reaching political effects and Athias was not the only Bible printer. The most notable was Rabbi Manasseh Ben Israel (1604-1657), who began printing in 1627.”

  Detta var avgörande för den Engelska revolutionens uppkomst:

  ”In the mid 1600s lifting this ban became the main objective of sev-eral European Jewish communities acting in concert. Their advance landing party was the over onemillion Bibles that Amsterdam’s Jewish printers sent into England during the prior 30 years, described in Chapter 9. As Hobbes indicated, the Bibles played a major role in undermining the monarchy. ”

  Judarna var utkastade sedan 1200-talet från England och blev efter revolutionen insläppta igen (varvid Bank of England startades – startskottet för Pundet som härskarvaluta – jmf att Federal reservs skapades när Paul Warburg flyttade från Tyskland till USA – startskottet till dollarhegemonin)

  Varför då Calvin? Jo, som Zarlenga också beskriver:

  ”Calvinism’s legalization of usury would be very important to the Jews, condoning their primary monetary activity at that time. ”

  Calvins lära predikade också att ekonomi gick ut på att konkurrera och att samarbete och moralens åsidosättande. Zarlenga skriver:

  ”Calvinism also introduced a doctrine promoting competition. Performance of the terms of agreed upon contracts became the overriding determinant of commercial justice apart from the contents of the contract, or any unfair circumstances which led to their being accepted. This led to an ever widening gulf between morality and the law. The study of economics would eventually come to reject considerations of morality! ”

  Och den som sattes upp att leda revolutionen, Cromwell, var på vippen att bli en judisk Jesus, Zarlnga skriver:

  ”OLIVER CROMWELL AS THE MESSIAH!
  Concurrently with Menasseh’s delegation, a group of ”Asiatic Jews” led by Rabbi Ben Ayabel arrived ”on a secret mission to conduct an undercover investigation into whether or not Oliver Cromwell was the Messiah,” wrote D’Blossiers ”

  Som sagt – först skapades Bank of England som grund för Storbrittaniens imperievälde. Och iom FED:s skapande 1913 skapades grunden för USA:s dollarvälde när USA tog över från Britterna. Och regissörerna var samma grupp vid båda tillfällena.

   
 12. Michael Thudén skriver:

  En läsare, Erik Rydström, på min blogg har skrivit frågor till Ingves som inte ville svara på om ett kundkonto hos banken kan innehålla kronor.. Absurditeten i detta parasitära finansiella system är bortom ord.

  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/02/10/sveriges-riksbankschef-vill-inte-svara-pa-om-ett-kundkonto-pa-banken-kan-innehalla-kronor/

   
 13. Sofia skriver:

  Stefan Ingves är medlem av de ”300” bland Världshärskarna –
  inte ska man inbilla sig att han nedlåter sig att svara en vanlig människa –
  en goyim eller nyttodjur…

  http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Av Stig Olsson - 3 februari 2015 13:29

BESKEDET JAG LÄNGE VÄNTAT PÅ KOM SNABBARE ÄN JAG TRODDE säger Brage Norin – fysiker och kinakännare. 

Rymdstationen ISS kommer troligen snart att pensioneras. BRICS-länderna kommer sannolikt att satsa tillsammans på framtidens nya bemannade rymdstation. (”BRICS” Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika). Vilken politisk vätebomb!

MOSCOW, January 27 – 2015

- Moscow could propose to China and India to create a joint manned orbital station at the summit of the BRICS emerging economies in Russia’s Ufa in July, a document drafted by the expert council at Russia’s military and industrial commission said on Tuesday.

The experts recommend “working out the possibilities of an international manned project with BRICS countries as part of a common strategy of creating technological alliances.”

BESLUTET KOMMER SOM EN CHOCK FÖR EU

Kommer EU att ställas utanför detta nya rymdsamarbete?

Kommer EU att ställas utanför detta nya rymdsamarbete?

Kommer EU att ställas utanför detta nya rymdsamarbete?

Frågan dunkar som en puls i hjärnan. Vad är det som händer?

SYMBOLVÄRDET AV EN BRICS-RYMDSTATION ÄR OFATTBART

Godnatt väst – Godnatt för det sönderfallande amerikanska CIA-styrda romarriket

God morgon öst – God morgon till hela den nya framväxande världen – en värld som långsamt krälat sig fram ur sin fattigdom.

DET HÄNGER PÅ KINA

Jag tror inte att Ryssland agerar i denna hyperkänsliga fråga innan de mycket noggrant förhandlat med sina kinesiska kolleger. Samma sak måste rimligen gälla även Indien. Jag gissar att frågan redan hunnit utredas – innan frågan lyfts fram på förhandlingsbordet.

Jag är nästan tvärsäker.

TÄNK OM ÄNNU EN BOMB EXPLODERAR VID BRICSMÖTET I JULI ?

Tänk om en ny BRICS-valuta lanseras? Kinas massiva upphandling och lagring av guld, kan bara förklaras av en ny guldmyntfot är på väg – ”Guld-Yuan-Foten”. Den kinesiska valutan ska i framtiden vila tryggt på renaste guld. Tänk om en ny valuta lanseras i länder där halva jordens befolkning lever? Ett sådant beslut drar igång en lavin. Fler länder kommer att hänga med – bland annat det oljerika och naturgasrika Iran. Kommer USA:s centralbank att kunna fortsätta att trycka dollar som helt saknar täckning? Snacka om omskakande geopolitiska händelser!

TÄNK OM

- Grekland ställer in betalningarna och går i ”statskonkurs”? Tänk om oron sprider sig i södra Europa? Cirka hälften av unga människor – upp till 25 års ålder – står redan utan arbete i både Grekland och Spanien. Italien är på väg att drabbas av samma cancer. Välfärden i nästan hela Västeuropa rasar samman steg för steg. Amerikanska statspapper kommer i praktiken att bli värdelösa. När bankkollapsen inträffar – och detta kommer att gå fort – kommer EU att drabbas svårt.

USA:s MEST KÄNDA PASTOR DAVID WILKERSON – SOM PÅMINNER MYCKET OM MARTIN LUTHER KING – HAR LÄMNAT FÖLJANDE PROFETIA EFTER SIG:

(han omkom  för något år sedan i en arrangerad trafik-”olycka”):

SEX MÅNADER AV SKRÄCK:”Jag har aldrig i ett offentligt tal sagt vad jag nu skriver…”.

 ”Vi går in i en halvårsperiod när helvetet brakar lös i USA. Hela USA:s arme måste kallas in för att skydda nationen från ett totalt sönderfall. Alldeles nyligen såg jag i en syn hur förtvivlade människor vandrade om-kring helt förlamade eftersom de inte kunde ta ut pengar från banken.

Nu ska jag ge alla er som vill lyssna ett råd. När det första landet i väst ställer in betalningarna, ta omedelbart ut ”every dime you have” – varje slant du har. Bankerna kommer att vara stängda i ett halvt år i USA.

* Plundringar och bränder kommer att förgöra vårt land.                             

* Vår nation kommer aldrig mera att bli sig lik igen.      

* Ur ruinerna kommer landet så småningom att resa sig.”

Min egen kristallkula misstar sig aldrig. Jag ser exakt samma skeende! TRO MIG – ett regelrätt inbördeskrig i USA är nära förestående.

Flyktingvågorna från norra Afrika kommer snart att fyllas på med flyktingvågor österifrån. Ukraina kommer snart att kollapsa – precis som Libyen. Europas politiker darrar. Europa måste bryta med USA:s militärindustriella komplex, som tog över makten i USA när George Bush blev president. Detta komplex av amerikanska militära intressen drar nu snabbt ner

USA i avgrunden. Dessa krafter är desperata. De ser kriget som den enda vägen framåt. Men den gamla världen vill inte hänga med. Krigsivrarna kommer inte att segra.

NÅGOT ATT GLÄDJAS ÖVER FÖR SVERIGE

Att krigshetsaren Carl Bildt blev ersatt av Margot Wallström är det största som hänt politiskt i Sverige på länge. Beslutet att erkänna Palestina ger vårt land en enorm prestige i framtiden.

Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer snart att gå i uppfyllelse. Vårt land gick i spetsen för detta skeende – det är något att vara stolta över.

LÄGG BORT SKYGGLAPPARNA

Länge har vi anklagat strutsen för att sticka huvudet i sanden. Det är dags att be strutsen om förlåtelse. Det är vi människor som alltid sätter skygglapparna på – inte strutsen! Vår hjärna vill alltid känna trygghet. Vi vägrar att ta till oss verkligheten om den upplevs som obekväm.

Västvärldens välfärd är på väg att kollapsa. Att så få fattar vad som är på gång förbryllar mig. Jag fattar det inte.

Om det är någon som vill lyssna, så vill jag råda folk att inte sätta sig i skuld. Ett boende där man kan odla sin egen vegetariska mat blir framtidens viktigaste designfråga för vårt boende. Småskalig inomhusodling är den enda lösningen i kallt klimat. Små lantbruksfastigheter strax utanför städerna kommer att bli mycket eftertraktade. Den småskaliga ekologiska odlingen kommer att explodera i hela världen. Modellen om ständig tillväxt håller på att spricka. Köp/slit/släng-samhället är äntligen på väg i graven. Det är moder jord själv som ställer detta krav.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 

https://parnassen.wordpress.com/2015/02/01/politisk-vatebomb

Av Stig Olsson - 2 februari 2015 12:24

Mr Lai – säkerhets- och oljeanalytiker – berättar om makten över världen.

Så övergår januari snart i månaden februari detta år 2015. Vad vi bevittnar är ett politiskt drama av högsta klass, och det pågår rakt framför våra ögon men ytterst få ser det. Ja, vad är det som pågår frågar sig många.

Det vi bevittnar är ett uselt ledarskaps sista försök att rädda sig själv och sina ägare. Ja, observera att de flesta politiker av lite större betydelse är ägda av någon eller en grupp eller ett företag av någon sort. De ingår i de kabaler som styr och de ägs av kabalernas ägare.

Alla politiker som avslutar sin karriär som ett fiasko eller avgår ändå av en eller annan orsak har ett gemensamt om de tagit sig en bra bit upp mot toppen och varit trogna sina ägare – de är eller blir alla mångmiljonärer i dollar eller euros.

Aktier, optioner, arvoden för tal, fina nya jobb osv är legio för vår överhet när de slutar sin politiska karriär ofta som en loser en förlorare, ett fiasko, men rika blir de.

Har ni ställt er frågan hur de kan bli så rika på de ganska så måttliga löner de haft? Om inte gör det – fundera över hur politiker blir rika!

Max Keiser, en TV-ekonom som numera finns i London och som har sina TV shower på nätet,  sa i en av sina inslag för cirka 3½ år sedan när den Grekiska tragedin fullbordades. Han sa efter det att Greklands dåvarande Premiärminister Giorgios Papandreou avgått efter det att han misslyckats att få igenom en folkomröstning om besparingsåtgärder och lånen från EU. Det som skedde var att han frivilligt drog sig bort och det Max Keiser fått fram och det han berättade var att på Giorgios Papandreous Moder Margaret Papandreous bankkonto hade det inkommit 500 miljoner Euros. Det vill säga i runda slängar 5 miljarder kronor. Nu vet vi priset på att förråda sitt land det är 5 miljarder.

Något man bör minnas är att denne före detta Grekiske Premiärminister är född i staden Saint Paul, Minnesota, USA. Han har bott i Sverige och gått i skola här och han talar Svenska. Hans Far Andres Papandreou bodde i Sverige ett antal år. När han bodde i Sverige fick han här en dotter ihop med en TV-hallåa som är halvsyskon med Giorgios. Både Giorgios och hans Far Andres och hans Farfar Georgios har varit Premiärministrar i Grekland.

Papandreou.jpg text

Om ni tycker det liknar Familjen Bush i USA så är det rätt. Det här är på samma sätt som i Nordkorea dynastier som styr och ställer, inte beroende på kunskap och duglighet, utan på att deras ägare vill ha det så här.

För de av er med viss kunskap ni vet vad kabaler är för något och vilka det finns som styr vår Värld, och om inte skall jag här försöka ge er en bild av hur illa det är ställt med våra demokratier. Något ni kommer att upptäcka är att det finns nästan inga Ryssar med i kabalerna och inte heller några kabaler i Ryssland av den sort vi har här i väst.

Den viktigaste av alla är en bank, och som egentligen är Riksbankernas riksbank, och den ligger i Basel i Schweiz.  Var annars! Den heter The Bank for International Settlements. Den förkortas BiS och är det absolut viktigaste som finns inom finansvärlden och den är privatägd och styrd av intressen som inte är demokratiska eller kontrollerade av demokratiska institutioner. Där har ett 30-tal länder en plats var i styrelsen men två privata banker har samma inflytande som hela länder och det är Rothschilds finansfamilj samt Rockefellers dito.

Svensk representant är Stefan Ingves – en tjänsteman – ingen Svensk politiker är med här där de verkliga besluten tas. De beslut  som är de övergripande. De som leder till fattigdom för länder och till krig.

Nästa organisation som egentligen är en kabal (sammansvärjning, intrig, komplott, konspiration, ränker, stämplingar) det är den amerikanska centralbanken FED, det vill säga Federal Reserve System, vilket är 12 stycken banker i USA som sköter tryckning av sedlar (dollar) och som sätter agendan i USA deras ekonomiska aktivitet. Det är ingen statlig bank utan en privatbank som varken är Federal eller har några reserver. Den ägs av 10 stycken bankirfamiljer varav de flesta är Europeiska bankirfirmor ni aldrig hört talas om. Men det finns ett par ägare där också som heter Rothschilds och Rockefellers. Känns de igen på namnet.

Rätt märkligt eller hur att dollarn inte är en sedel utan en Note. Kolla på era dollar sedlar om ni har någon så ska ni se att det står Note i mitten längst upp på sedlarna vilket är en skuldsedel och inte en riktig sedel med något bakom sig.

En intressant detalj var att ett av de sista beslut John F Kennedy tog som President var att hans Finansdepartement skulle börja trycka äkta dollarsedlar utan inblandning av FED. Detta beslut tog han strax innan han mördades och näste President som var Johnsson tog bort det beslutet som ett av de första beslut han tog. Ser ni bilden av ägarna? Förstår ni vad som pågår?

De sedlar man hann trycka är idag mycket eftertraktansvärda som samlarobjekt då de är sedlar inte Notes. John F Kennedy mördades och FED överlevde honom.

Har ni hört vad grundaren av Rothschilds dynasti sagt om pengar – Amschel Rothschild sa att han brydde sig inte om vilka som styrde ett visst land bara hans bank fick kontrollera valutan, och det gör man med så många länders valutor. Deras bank är mycket sammankopplad med Bank of England och egentligen så styr denna familj också den Engelska riksbanken. En Svensk som åtminstone jobbat nu de senaste åren för denna finansfurstefamilj är vår egen förre Volvochefen P G Gyllenhammar som också han är i grunden Jude liksom Rothschilds, och även idag Rockefellers genom ingifte.

Här under finns nu några kabaler som alla får sina pengar från de banker och företag som kontrolleras av dessa finansfamiljer.

The Club of Rom

De sysslar mycket med framtidsfrågor och grundades 1968 men egentligen är det en sammanslutning som en gång för mycket länge sedan tillkom i Venedig, och den inre kärnan är något vi vet mycket lite om.

De 300 familjernas kommitté

Det är egentligen en Världsregering och den tillkom 1729 och har från början varit ett fördelningssystem om hur man fördelade inkomsterna från Opiumhandeln i Kina. Alla de viktigaste Kungafamiljerna har ingått i denna kabal.

Trilaterala kommittén

Är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski. Omkring 300-350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna. Europa, USA och Japan är dessa tre. Inga andra får vara med. Här styr man handeln mellan Världsdelarna.

Council of Foreign relations

Är en amerikansk tankesmedja som grundades 1921 och som sedan starten haft ett betydande inflytande på utvecklingen av den amerikanska utrikespolitiken. Organisationens medlemmar utgörs av ledare från finansvärlden, industrin, militären, den vetenskapliga världen samt politiken. Här fixar man till Krig och annat elände.

Bilderbergergruppen

De har ett årligt möte med 120–150 inbjudna deltagare som representerar den globala makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet. Mötet har hållits varje år sedan 1954. Mötena organiseras av 34 personer i styrkommittén. Ordförande för styrkommittén är Henri de Castries. I övrigt finns inga medlemmar, enbart inbjudna talare/deltagare. Det sker ingen rapportering från de årliga mötena officiellt, genom intervjuer med deltagare eller genom bevakande journalister.

Här diskuteras planer om framtiden vilka som skall styra och ställa i olika länder, och alla de Svenska Statsministrar vi haft har alla,  inkl vår nya Statsminister Lövfen,  har varit på ett Bilderbergmöte innan de blir Statsminister.

Ja, de kabaler som finns här ovan är bara ett litet urval från den digra lista som finns om de här sammanslutningarna och som alla har i grunden Frimureriet som tänkande. De är eliternas organisationer och de vill styra genom kunskap och vetenskap utan religion. De ser Världen som en enhet, och det enda som skall skilja människor åt är deras rikedom – inget annat. Men egentligen är det bara Feodalism i ny paketering och deras grundtänkande kommer från 1600 – talets id om att Världen och Universum fungerar som en klocka.

En familj som ingår i det här är det Engelska Kungahuset, och de är egentligen inte en Engelsk familj utan en Tysk familj som tagit sig namnet Windsor – men egentligen har de ett urtyskt namn. Prins Charles är ju en förespråkare för den politik som kabalerna vill föra, och Charles har ju sagt att han vill bli återfödd som ett virus som kan döda av så mycket folk som möjligt.

För att förstå deras tankar har man i USA satt upp ett monument över vad man vill. ´Det gjordes på 70-talet. Det heter The Georgia Guide Stones. Vem som betalt en miljon dollar för bygget vet ingen med säkerhet men han kallade sig för Christian han som betalade vilket tyder på en frimurarorganisation.

Georgia Guidestones

Georgia Guidestones med inskriptioner hur världen ska bli och styras. 

Där finns de nya 10 budorden varav det första lyder som följer.

Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

Ja, man ska se till att Jordens befolkning hålls i balans med naturen, och att vi inte ska vara fler än 500 miljoner på vår planet. Frågan blir då vart de övriga nästan 7 miljarder ska ta vägen, eller är det meningen att Viruset Charles ska ta död på alla.

Ja, nu är det nog med det här men ta ni och fundera lite över hur vår Värld ser ut och vilka det är som vill få bort han Putin från Ryssland ty han är ett hot. Han hotar inte dig och mig men han är ett hot mot de kabaler som styr och ställer här i Västvärlden.

Krig och fred avgör de dessa personer i vår ekonomiska överhet. Kontrollen över vad vi ska se, höra och tänka och förstå vill de inte dela med Putins Ryssland för tänk om vi skulle vakna upp likt Törnrosa gjorde och upptäcka att diktaturen inte är så långt borta som de lärt oss.

Mister Lai

Mister Lai är doktor i ekonomi. Utlandssvensk. 55 år. Har arbetat länge för ett internationellt oljebolag men är numera på en av Europas största banker. Militär utbildning till officer. Bor i England just nu.

 

https://parnassen.wordpress.com/2015/01/29

Av Stig Olsson - 2 februari 2015 06:39

Richard Edmonds and Ursula Haverbeck ask Vladimir Putin to reinvestigate the lies of the Soviet Commission in 1945, which formed the basis of the deceitful postwar histories of both the Katyn Massacre and the Auschwitz camp. Ursula Haverbeck points out that with mainstream historical authorities now accepting that Auschwitz was not the scane of the murder of millions of Jews in homicidal gas chambers, there is no established "scene of the crime". She has challenged official bodies including ministers of the various German states (Länder) to provide an answer – to define the scene of the crime. They have so far failed to do so, and she must therefore conclude that there is no substantiation to the official history of Auschwitz.

 

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se