Inlägg publicerade under kategorin Bilderberg - Illuminati

Av Stig Olsson - 1 februari 2015 15:35

EU:s ekodesignkommitté har beslutat att vanliga glödlampor ska förbjudas. Redan nästa år försvinner alla matta glödlampor och de starkaste klara. Resten fasas ut åren därpå. Syftet är att spara energi, och det låter ju toppen.  Men för mig, som är elallergiker, är detta ett dråpslag.

Ingen vet vad de nya, fiffiga, energisnåla lågenergilamporna egentligen ställer till med. Då tänker jag inte bara på det faktum att de innehåller kvicksilver och måste återvinnas som farligt avfall, utan på vad de kommer att göra med elnätet - och oss människor.

Så här är det:

Vårt elnät är byggt för elektricitet som består av 50 svängningar per sekund, alltså 50 hertz. En vanlig lampa lyser när tråden i glaskolven börjar glöda, och det gör den när de 50 svängningarna per sekund träffar ledningen i lampan.
En lågenergilampa är betydligt mer komplicerad. Den har ett tänd-don och är fylld av en gas som antänds 40 000 till 50 000 gånger per sekund. Det innebär att svängningarna på elnätet ökar tusenfalt, upp till 50000 hertz. Vårt elnät är inte dimensionerat för detta.
- Det som sker är att vi får ett brus, ett brum, på elnätet, säger Samuel Andersson, elmiljöexpert på Ama Konsult i Skellefteå.
Eh, säger jag, kan man höra det där brummet?
Samuel Andersson skrattar.
- Nej, säger han, men när man mäter elen med ett instrument så ser man att sinuskurvan har fullt med hack. Ju fler lampor med extrema hertztal, ju fler hack.
Elen blir alltså instabil?
- Kan man säga, säger Samuel Andersson. Redan i dag ställer lågenergilamporna till problem. Transformatorer kan bli överhettade. Ingen vet vad som kommer att hända den dagen all belysning kommer att bestå av lampor som arbetar med 50 000 hertz. Men framför allt skapar lågenergilamporna elektromagnetiska fält, både runt själva lamporna och långt ut på elnätet.

 

Det är här mitt problem kommer in.

Stråltant

Jag har tidigare i höst, efter mycket tvekan, bestämt mig för att berätta att jag är diagnostiserad stråltant. Det betyder inte att jag sitter ute i skogen med en foliehatt, utan att alla mina datorer, mitt kontor och min bostad är sanerade från elektromagnetiska fält - precis sådana som finns runt lågenergibelysningar.
Jag kommer aldrig att kunna ha sådana lampor i mitt hem. Det är helt uteslutet. Jag får domningar, yrsel och sjögång av magnetfält - men från och med nästa år så kommer jag inte undan längre.
När alla mina grannar byter till lågenergilampor är risken överhängande att bruset och brummet på ledningarna skapar elfält också i min bostad.
Vi är alltså utsatta för ett gigantiskt experiment av EU. Ingen vet dag exakt vad elektromagnetiska fält gör med människor. Det vi vet är att djur far illa. Kor sinar, exempelvis, vid väldigt låga fält. Detta har jag skrivit om förut.
Jag ringde upp Anita Aspegren som är enhetschef på energimyndigheten och frågade henne om hade EU tänkt på detta.
- Jo, svarade hon, man har tittat på den aspekten. Den finns med i beslutsunderlaget.
Och?
- Det tar ju en tid innan detta slår igenom. Du kan förstås använda de glödlampor du har hemma, det är bara försäljningen som förbjuds.
Så vad ska jag göra? Hamstra?

Hon skrattar lite.
- Det kommer att finnas alternativ, säger hon. Diodlamporna, till exempel, och en del halogenlampor får vara kvar.

Slutsats:

EU känner till problemen med elfälten runt lågenergilamporna. Någon information om detta sprider man dock inte. Däremot ser man till att de som har kunskap om frågan och vet att både människor och djur kan bli sjuka, de ska ha alternativ att välja på.

 

Så cyniskt är det.


Och så länge elöverkänsliga personer betraktas som sinnessvaga kommer experimentet att fortsätta.


http://www.expressen.se/kronikorer/liza-marklund/liza-marklund-vi-utsatts-for-ett-gigantiskt-experiment/ 

ANNONS
Av Stig Olsson - 29 januari 2015 02:52

I den vanliga svenska mediebilden är det Ryssland under Putin som hotar den europeiska säkerheten. Agneta Norberg, veteran i fredsrörelsen, påminner om en annan bild. Vilka främmande trupper finns i Sverige? Vad vet du om NEAT och Lombens övningsområde?

 

Namnet Putin har kommit att bli ett samlingsnamn för alla möjliga faror som hotar Sverige, inte bara på Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters ledarsidor utan även bland vanligtvis sansade vänstermänniskor, ja, ibland inom svensk fredsrörelse. Jag har vid diskussioner med vänner och bekanta vägrat gå med på att president Putin och Ryssland är den största faran för världsfreden idag. Min hållning har uppfattats som oerhört provocerande. Det blåser femtitalsvindar, och jag är plötsligt 15 år igen då vi alla skulle vara livrädda för ryssen.


Jag ser däremot en annan fara, som aldrig nämns i våra massmedier, nämligen hur USA byggt upp enorma militära fort, för total instängning av den ryska kontinenten. USA har inrättat hundratals anfallsbaser i Östeuropa, och runt hela den euroasiatiska kontinenten. USA/Nato och Sverige genomför nära nog dagligen provokativa flygstridsövningar inte långt från St Petersburg med supersnabba plan som utgår från baserna Amari i Estland, Siauliai i Litauen, Lilvarde i Lettland, Kosziny i Polen och Taszar i Ungern. Flottstridsövningar hålls årligen i Östersjön, Baltop, med havs- och flygstridskrafter, nu senast med deltagande från sexton länder. I norr pågick den sjätte Cold Response-övningen i mars detta år med 16 300 soldater från USA och ett tiotal andra länder i närheten av den ryska gränsen, med aktivt deltagande av Sverige. Något reportage om detta stod inte att finna i de svenska tidningarna.


Däremot bidrar bland annat Svenska Dagbladet aktivt till demonisering av Ryssland med nära nog dagliga bulletiner om ryssens farlighet. I ett nummer av tidningen förra året, med president Putin på framsidan, publicerades detaljerade kartor över hur ryssen skulle anfalla Sverige. På grund av Rysslands farlighet ska Gotland återupprustas, har jag hört. Att det ständigt pågår mycket provokativa stridsövningar i norr alldeles vid den ryska gränsen, där Sverige aktivt deltar, kan jag bara få kännedom om genom mina personliga kontakter i Kiruna. De skickar mig tjocka kuvert med tidningsklipp ur

8910_01.jpg

lokaltidningar som faktiskt berättar om detta.


Utan någon diskussion eller omröstning har Sverige blivit en av de aktivaste stridskumpanerna och en hängiven medlöpare till USA/Natos krigsförberedelser. Svenska soldater deltar visserligen i USAs mångåriga krig i Afghanistan, och Sverige sände beredvilligt sju JAS-Gripen plan till USA/Natos krig i Libyen. Detta fick allmänheten veta. Men först när fem norska militärer omkom vid en krasch mot Kebnekajse, 2012, nämndes den återkommande stridsövningen Cold Response, en oerhört provokativ stridsövning vid den ryska gränsen.


I dag skräms vi upp med att ryssen är oerhört farlig. Ryssland har en mycket lång gräns mot länder som tillhör USA/Natos krigsallians. Trots detta är Rysslands militära rustningar ungefär lika stora som det mycket mindre Frankrikes, som inte har några fiender runt sina gränser. USA:s militära installationer omringar hela den euroasiatiska kontinenten med militärbaser och det farliga missilförsvaret som Ryssland med rätta uppfattar som anfallsinrättningar.


Medelhavet räknas som USA:s insjö där sjätte flottan och dess krigsfartyg är stationerad. Därifrån gick nyligen Donald Cook, USA:s fjärde största krigsfartyg, in i Svarta havet, bestyckad med SM-3-robotar som ingår i det nämnda missilförsvaret. I närheten av det krisande Ukraina har USA inrättat militär- och flygbaser i Rumänien och Bulgarien, med hamnar vid Svarta havet. I december 2012 lade hangarfartyget Dwight D Eisenhower till utanför Syriens kust för att skrämma, hota och förolämpa den syriska regeringen. USA har elva hangarfartyg, vart och ett i sig en militärbas, som kan hysa 80 stridsplan. Kärnvapenbestyckade Trident ubåtar, åtta till antalet, patrullerar ständigt havens djup. En Tridents kärnvapenlast kan i princip tillintetgöra nära nog hela norra halvklotet om ubåtens samtliga kärnvapen avlossas.


I Europa har USA flera hundra militärbaser framför allt i Tyskland och Italien där USAs trupper mellanlandar på sina krig i mellanöstern. De sårade förs till världens allra största militärsjukhus, Landstuhl i Tyskland. På baser i Europa har USA placerat ut flera hundra kärnvapenbomber, B-61, i Belgien, Tyskland, Turkiet, Italien och Nederländerna. De är avsedda för Ryssland och mellanöstern.


Den 15 december 2004 lade en enmansutredare fram ett förslag i riksdagen, som bar namnet Snö, mörker och kyla (SOU 2004:77). Denna utredning gick ut på att det stora området NEAT-North European Aerospace Testrange i Norrbotten, stort som Blekinge, skulle hyras ut till länder och företag för utprovning och träning av militär utrustning. Förslaget antogs och snart erbjöds länder som t.ex USA, Storbritannien och Tyskland att börja träna och förfina sina dödsmaskiner på svenskt territorium. Eurofighter stridsflyg utprovades på NEAT. Detta stridsflyg användes vid Libyenkriget 2011. Redan 2002 var Israel en av kunderna som fick prova sitt förarlösa plan IAI Eagle. Denna drönare var verksam när Israel anföll Gazaremsan vid Operation Gjutet Bly 2008-09. Innan USA anföll Irak och Libyen testades AMRAAM, en radarsökande jaktrobot, på NEAT av åtta länder, däribland USA och Storbritannien. Även företaget Raytheon fanns på plats. (AMRAAM står för Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile.) Vindkraftverk som skulle sättas upp i Norrbotten, i Arvidsjaur, förbjöds eftersom det kunde hindra träning av stridsflyg och drönare. Den stora drönaren nEUROn ska utprovas i NEAT år 2015. Den har så kallad stealth effect och kan alltså inte upptäckas på radar. Det är en samproduktion med bland annat svenska Saab och franska Dassault.


USA är, på samma sätt som Sverige, beroende av satelliter och radaranläggningar för modern krigföring. Svalbard, en ögrupp norr om Norge, är en fredszon. Trots detta har USA tillåtits att uppföra radaranläggningar avsedda för krigföring på Svalbard. Dessa radaranläggningar utnyttjades vid kriget i Libyen. Sverige är ett alliansfritt land, och Svalbard är officiellt ett demilitariserat område. Trots detta tillåts installationer som kan erbjuda USAs krigsmaskin all den hjälp den behöver för krigföring. Trupperna, fartygen och flygplanen får exakta positioner för bombmål på marken, till havs och i luften. Även vid dåligt väder vägleds de så kallade intelligenta bomberna och kryssningsrobotarna mot sina mål.


8910_02.jpg


Nå, vad har den nyligen utkomna svenska försvarsberedningens rapport att säja om allt detta (Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid. DS 2014:20)? Ingenting, vad jag kan se. Däremot nämns Ryssland fyra, fem gånger i inledningstexten. Där står även att "Sveriges säkerhetspolitik syftar till att garantera landets oberoende, självständighet och territorium." Hur går det ihop med att US Air Force tilläts att träna sina stridsflyg på Lombens övningsområde i Norrbotten sommaren 2011? Sen står det att den naturliga utgångspunkten är samarbete med Nato. Sverige har skrivit under icke spridnings-avtalet och bestämt att landets försvarsmakt inte ska utrustas med kärnvapen. Men Nato är världens allra största kärnvapenmakt och har i sin doktrin sagt att man förlitar sig på kärnvapen. Ska Sverige bli en kärnvapenmakt helt plötsligt? Nej, tänker jag, här gäller det att skapa opinion mot denna farliga utveckling! Sverige måste ut ur Partnerskap för fred, som är en förstuga till Nato. Vi måste stoppa USAs inblandning i Sveriges krigsmakt och sluta upplåta Sverige som plattform för krigföring mot Ryssland.

 

ANMÄRKNING

 

Min syn på världen i dag har formats utifrån min position som ledamot i styrelsen för det globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden, "Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space" och som medlem i styrelsen för det europeiska nätverket "No-to-War. No-to-NATO" . Jag är med i det "globala nätverket mot kärnvapen" , som bildades 1995, i New York.


http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8910-Nato-er-redan-her-89

ANNONS
Av Stig Olsson - 28 januari 2015 08:43

Det enda jag vill är att Sverige ska öppna rätt dörrar. Våra politiker är de enda riktigt ansvariga för vad som görs och hur det görs. Sen att de kontrolleras och styrs av landets rikaste familjer, det är en helt annan fråga, för ansvaret ligger ändå hos politikerna, ingen annan, nä inte ens IS, Hitler eller Obama. 


Varje dag matas svenska folket med en propagande som saknar motstycke vad gäller lögner om vad som pågår ute i världen. Varje dag försöker staten hjärntvätta oss till att tro på deras lögner i sina försök att få oss att tro på deras världsbild. 


Vilken världsbild är det vi då ska tro på och varför? 


En av de största och värsta lögnerna är att Sverige består av ett folk som hatar utlänningar, som ölskar att se på när fattiga svarta dör för att de är muslimer, ja även mellanösterns muslimer som slaktas av Islamska Staten IS. Vi svenskar är så brutala och rasistiska att staten måste gå in och tala om för oss vad vi ska tycka och tänka och varför.


När jag utsätts för ännu en sådan statlig våldtäkt av min hjärna ställer jag mig alltid frågan VARFÖR?


Är det verkligen så stora mängder muslimer i mellanöstern och nordafrika som förföljs och behöver komma till Sverige för att kunna leva bra? Jag tror inte på det!


Jag ställer mig själv följande frågor:


OM det nu är så många som behöver hjälp och det kostar så mycket, VARFÖR hjälper den svenska staten inte till i närheten av där problemen finns eftersom man där får ca 300 gånger mer för hjälp-pengarna!?


OM det nu är så att IS ligger bakom denna förföljelse, VARFÖR samlas inte världens länder under t ex FN och bara rakt av massbombar skiten ur IS så att de utplånas från jordens yta, en gång för alla!?


OM nu de flesta hitflyttade muslimer är så missnöjda med det kristna klimatet i Svergie, VARFÖR flyttar de då inte till muslimvänliga länder där de därför borde bli lyckligare?!


OM vi nu ska visa så mycket respekt för en politisk -ism som Islam, VARFÖR anser svenska staten att vi kristna svenskar inte får/bör/skall visa samma respekt för vår kristendom och varför är det tillåtet för muslimer att skymfa kristendomen?!


Jag har läst på rätt mycket vad gäller själva islam, men också varför det har bestämts varför alla ska hit till Sverige och har kommit fram till följande:


Genom att skeppa hit så många mellanösternmänniskor som möjligt, fn ca 0,5 miljoner, så kommer landets arbetsgivare om ca 2-3 år att kunna säga till arbetssökande i Sverige att de får nöja sig med en timlön på t ex 50 Skr och vill man inte godta det så står det hundratals (invandrarna) i kö och bara "längtar efter att få våra jobb.


Och varför blev det just muslimer? Min slutledning är att det är dom som står oss längst ifrån vad gäller religion, kultur, histora etc och det i sig självt innebär att staten medvetet gör allt för att skapa just motsättningar mellan invandrare och svenskar. 

VARFÖR? Svaret är enkelt. Det är enbart för att vi inte ska kunna känna oss hemma och bekväma ens i vårt egna hemland, vilket i sig gör att det blir lättare att kontrollera oss. För glöm inte själva grundorsaken till varför vi fått det så här illa i landet!


Storkapitalet vill bara skapa ännu mer vinster och få ännu större makt än de redan har. Att de redan äger 98% av världens alla tillgångar räcker inte... De strävar efter att få kontroll över 100% av världen, i alla dess former.


Det är just storkapitalet som ligger bakom alla krig, både vanliga krig och religionskrigen, all ökande kriminalitet i form av rån, misshandel, våldtäkter, mord etc. 


Det är definitivt inte vi människor som blivit råare, grymmare, elakare, nej vi vill fortfarande (vi 98%) ha fred och ro i vår värld. Det är dom stora, jag kallar dom bankirerna, som har skapat allt detta. 


Om du inte tror mig ber jag dig att själv försöka göra en djupanalys av omvärlden så får du se, för all information finns fortfarande ute på nätet, du måste bara söka lite djupare och inte bry dig om vad som står i massmedia, för de ägs också av kapitalet och är genomkorrumperade.


Bara för att jag vill försöka få dig att förstå vad jag menar med media så har jag en artikel här nedan där det bl a står:


...flyktingkatastrofen i Europas absoluta närområde den värsta sedan andra världskriget. 

Kvalificerat nonsens eftersom det var många miljoner som flydde undan 2a v-kriget. 

Miljontals människoliv hotas och flyktingmigrationen måste ses som en ödesfråga i vår tid. Bara i Syrien har en kvarts miljon människor dödats medan miljontals lever i ständig terror. 

Inte ett ord om att vartenda pågående och tidigare skapat krig startades av USA. "Ödesfrågan" ägs av dom inte oss!

Nio miljoner har tvingats fly sina hem varav en liten rännil hittat fram till Europa.

Men det är inte alls några nio miljoner som skulle behöva fly om världssamfundet i sig självt inte var genomkorrumperat för då hade IS redan varit utrotade. Nej, det handlar bara om makt och pengar.

Allt effektivare gränskontroller och stenhårda visumregler tvingar flyktingar i händerna på smugglare och ombord på överfulla och sjöodugliga båtar. Tusentals dör varje år på Medelhavet medan Europa vänder bort blicken.

Sverige har världens sämsta visumtvång vad gäller muslimska länder eftersom de tillåts komma hit utan att behöva bevisa någon landstillhörighet eller ens någon dokumentation. Alltså ännu fler lögner. 

Alla EU:s länder har skyldighet att ge flyktingar skydd samtidigt som rätten att få sitt skyddsbehov prövat i praktiken omöjliggörs. Bristen på lagliga vägar för flyktingar in i EU är en juridisk katastrof men än mer en moralisk.

igen en lögn eftersom vi tar emot fler flyktingar per capita än något annat land i världen! Flyktingarna har dessutom större laglig rätt till vård, skola, omsorg, arbete, bostad mm än vad vi svenskar har!

När rasismens vindar viner över Europa kan Sverige inte passivt avvakta en humanistisk vår i Bryssel.

Så sker inte heller, se bara punkten ovan, så igen, flera lögner.

Konkreta åtgärder måste vidtas för att säkerställa lagliga och säkra vägar till Europa och rädda människoliv. Frågan kompliceras visserligen av EU och Schengen-samarbetet, men är inte omöjlig att driva nationellt.

Här drar sig inte ens artikelförfattaren för att kräva att svenska staten ska bryta mot internatioinella lagar och förordningar i sin iver att kunna förstöra landet Sverige ännu mer och ännu snabbare. Skamligt!

 

Och så där går det vidare i en helt otroligt lögnaktig artikel och den som skrivit (Mårten Löfberg) måste helt klart vara köpt för en billig penning av kapitalet för att kunna skriva såna idiotiska saker!


Se hela artikeln här: http://www.svt.se/opinion/article2622560.svt


Bara för att ytterligarge belysa vad som sker i vårt land idag vill jag att du noterar följande:


Artikelns sista mening lyder "Våra val kommer en dag att bedömas av våra barn och barnbarn. Vi har inget annat val".

 

Det finns ca 1,3 miljoner människor som har en funktionsnedsättning.

Alla dessa får sämre och sämre vård, behandling, ekonomi mm. Fler och fler begår självmord.


Det finns ca 2,1 miljoner pensionärer i Sverige. 

Alla dessa får det svårare och svårare med sin ekonomi, boende, vård, omsorg. Fler och fler begår självmord.


Det finns ca 370 000 arbetslösa i Sverige, ca 8% av befolkningen i arbetsför ålder.


Det finns ca 90 000 arbetslösa med funktionsnedsättning vilket är ca 54% av de i arbetsför ålder.


Hur tror du att vi kommer att bedömas av våra barn och barnbarn om vi, folket, inte snart reser oss upp och helt enkelt sätter stopp för dessa korrumperade politiker, journalister och annat löst folk inom t ex rättsväsendet, myndigheter mm?

 

Det finns snart ingen tid kvar om vi vill ha tillbaka det fina samhälle vi hade fram till 1980-talet.

Av Stig Olsson - 26 januari 2015 14:22

Det här är inte god marsipanchoklad från Anton Berg! Nä, det är guldtackor!

Det här är inte god marsipanchoklad från Anton Berg! Nä, det här är guldtackor!

Det blir inget tredje världskrig!

Brage Norin – fysiker och kinakännare – förklarar här vad som sker på petrodollarfronten vs Kinas uppköp av guldet i världen.

Vad händer efter den globala finansiella härdsmältan?

* VARFÖR KÖPER KINA SÅ FRUKTANSVÄRT MYCKET GULD I HELA VÄRLDEN?

* VARFÖR LAGRAR KINA ALLT GULD FRÅN ALL EGEN GULDPRODUKTION?

* VARFÖR INVESTERAR KINA SÅ STORT PÅ GULDGRUVOR I VÄRLDEN?

AMERIKANSKA ”FORT KNOX” TÖMDES EN GÅNG I TIDEN PÅ GULD. KINESISKA FORT KNOX FYLLS NU PÅ I RASANDE FART!

Amerikanska statsskuldväxlar som betraktas som värdelösa är på väg ut.

Den kinesiska valutan Yuan ska i framtiden vila säkert på äkta guld. 

Guldmyntfoten återuppstår – men denna gång i Kina. 

RYSSLAND SITTER PÅ ENERGITILLGÅNGAR SOM INGEN KAN FÖRESTÄLLA SIG.

DET RYSKA KOLET OCH NATURGASEN ÄR AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR KINA.

ALLIANSEN RYSSLAND-KINA ÄR GIVEN. SAMARBETET PÅ ALLA OMRÅDEN ÖKAR. 

Kina och Ryssland vill knyta Europa till sig. De har inga drömmar om att skapa imperier - bara att skapa en Eurasiatisk ekonomisk gemensam marknad. ”Den gamla sidenvägen” knöt samman kontinenterna en gång i historien. Kinas strategiska satsning på ”den nya sidenvägen” är enorm. Snabbtåg och motorvägar som förbinder Europa med Kina. Ryssland blir historiens största ekonomiska satsning någonsin.

DET BLIR INGET TREDJE VÄRLDSKRIG!

Den globala bankkollapsen störtar USA ner i avgrunden. Inbördeskriget i USA ödelägger hela nationen. Även södra Europa drabbas fruktansvärt. ”Petrodollarns” tid är över. Ett nytt ekonomiskt system återuppstår. De tusenåriga krigens epok går äntligen i graven. De viktigaste aktörerna i det nya ”Eurasia”blir Tyskland, Ryssland och Kina.

Det ”militärindustriella komplexet” i USA satsar desperat på ett storkrig – men detta är dömt att misslyckas. Den gamla världen vill inte vara med. Brytningen med USA är redan i gång i Europa. Alliansen USA – Västeuropa bryter snart samman.

Kampen för äkta demokrati kommer som ett brev på posten när det blir fred. Alla diktaturer sitter löst i en värld med fred. Det finns inga yttre fiender som säkrar makten för olika slags diktaturer.

Saxat ur den finansiella debatten – som bara kan hittas på nätet (inte i Västvärldens media).

”China may reveal just how much gold it does hold, alongside a possible decision to enable newly gold-backed currency, the Yuan, to make its debut on the world’s financial stage. Such an event would have profound implications for the primacy of the U.S dollar, as well as America’s ability to continue running printing press deficits, …”.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/26

Av Stig Olsson - 23 januari 2015 06:22

Ibland blir jag lite osäker på om alla läsare uppskattar mina texter som kan tyckas vara en aning konspirationsteoretiska. Egentligen säger min artighet mig att jag borde be om ursäkt för detta. Men istället lämnar jag kommentarsfältet öppet för den som vill argumentera emot mina ståndpunkter som faktiskt i ytterst ringa fall handlar om teorier, utan istället är analyser baserade på fakta. Förmodligen är dock längden på denna postning mer avskräckande än själva innehållet… ;-)

***

Ständigt denne Zbigniew Brzezinski

Någon vecka före nedskjutningen av Malaysian Airlines MH017 publicerade jag blogginlägget ”Sveriges roll i Ukrainakrisen – finns det en Brzezinskeformel?”. Blogginlägget handlade bl.a om dåvarande utrikesminister Carl Bildts koppling till en person som sedan Sovjetunionens tid betraktat Ukraina som en viktig spelbricka i kampen mellan västmakterna och öst (en kamp som fortskrider).

Denne person är Zbigniew Brzezinski.


Om jag känt till kopplingen mellan Bildt och Brzezinski under min tid som politiskt aktiv i Moderata samlingspartiet hade jag nog sannolikt mobiliserat ett uppror. Eller gort sorti med dunder och brak. Det denne Brzezinski står för är graverande för Carl Bildt (och därmed också för hans parti).


När jag väl upptäckte Bildts och Brzezinskis gemensamma beröringspunkter tyckte jag mig ha hittat ett ideologiskt motiv till utrikesministerns agerande i Ukraina (som han annars lindat in i allmänt prat om ”demokrati och mänskliga rättigheter”), vilket jag i sig tidigare kritiserade i blogginlägget ”KU bör granska utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med Ukrainakrisen” (ett blogginlägg som uppmärksammades i rysk media och gav mig en välbehövlig egoboost, för det är faktiskt jobbigt att gasta ut i det stormande havet utan att bli hörd).


När jag lanserade teorin om Brzezinske-formeln så angav jag att jag förmodligen bara skrapat på ytan. Jag kunde inte ha mer rätt i det påståendet, om det material jag funnit på senare tid är sanningsenlig.

Som medborgare måste man offra tid för att göra det jobb som medierna struntar i.

Först av allt vill jag påminna min gode läsare att jag är en helt vanlig medborgare, likt alla andra (nåja) löneslavar [verb] under kontorstid, och är mer död än levande när jag sitter på tunnelbanan hem från jobbet. Jag är en enkel medborgare som nyttjar min rätt att studera och analysera en och annan händelse i världen, och jag insisterar på att göra min röst hörd när jag anser att makten gör orätt; detta är en aktivitet utan något hjälpande mentorskap mer än vad folk gett mig via kommentarsfältet (eller per e-post). Jag är inte placerad vid någon institution som med hjälp av statsbidrag eller stipendier möjliggör ett dagligt studium om tingens ordning i världen. Låt gå för att man kan säga att mitt engagemang dock är lite mer än vad folk gör i genomsnitt, men jag arbetar utifrån en ganska enkel plattform. Tack vare Internet går det ändå att vara effektiv.


Att som enkel medborgare upptäcka via sitt Internet att roten till mycket av det onda i världen kan kopplas till Zbigniew Brzezinski är som att vara en amatörversion av Dan Browns karaktär Robert Langdon (som upptäcker en otäck konspiration) är ganska omtumlande. Vägen dit var faktiskt inte via någon konspirationsteoretisk sajt, utan  Zbigniew Brzezinski dök helt enkelt upp i facklitteratur som jag studerade i syfte att höja standarden på mina bloggpostningar om Ukraina. Det som var omtumlande var att Zbigniew Brzezinskis inflytande i världspolitiken är enormt mycket större än hans avtryck i medierna. När jag googlar hans namn i kombination med olika svenska tidningar får jag sällan upp mer en en handfull träffar. Och rent generellt är det artiklar från 2014, och en enstaka från 2008.


Desto mer hittar jag om honom i utländska medier, men det är även här uppenbart att han hans senare utspel har fått större uppmärksamhet än hans tidigare. Han är dock väl medveten om att folk har ögonen på sig, och har med ett hånskratt avfärdat alla konspirationsteoretiker som menar att en eller ett fåtal personer kan styra en hel värld, och att han skulle vara en av dem. Tyvärr är detta falsk blygsamhet.

De mäktigaste opinionsbildarna kan få dig att vilja bära Prada och Gucci

Visserligen är Zbigniew Brzezinski inte ensam om att ha stor makt att påverka världspolitiken. Jag nämner gärna namnet George Soros. Och Henry Kissinger. Fast det finns fler personer med stort inflytande men som håller sig under radarn, och som inte alltid dyker upp överst på tidningen Times lista över de 100 mest inflytelserika människorna i världen.


Där finner vi istället namn som Beyonce (artist), Pharrel Williams (artist), Serena Williams (idrottsstjärna), Hillary Clinton (politiker) och John Kerry (politiker).


Några namn med politiskt inflytande dyker upp hos Times, som t.ex bröderna Koch, vilka framställs som bidragsgivare till libertarianska tankesmedjor, och ”som retar gallfeber på alla liberaler”. En av bröderna har även ställt upp som vicepresidentkandidat för Libertarian Party 1980. Men med tanke på att de hyllas av Karl Rove i nämnda Times Magazine (därav citatet) kan det vara befogat att höja ena ögonbrynet. Och mycket riktigt finner vi här att bröderna Koch inte är vad de beskrivs vara. De är att betrakta som ”kontrollerad opposition” och köper in sig i tankesmedjor och organisationer för att tysta de röster (libertarianer) som utgör ett hot för den dolda eliten (som t.ex Carl Bildts vän Karl Rove representerar). Man kan jämföra detta med hur konservativa republikaner hoppade på Tea Party-rörelsen (och dödande den).


Times må möjligtvis ha rätt i att kändisarna i deras 100-lista påverkar ”vanligt folk”. Beyonce kan säkert fått miljoner unga flickor att drömma om att bli artist. Serena Williams kan säkert vara en idrottslig förebild. Kändisarnas val av skönlitteratur, kläder eller vilket parfymmärke de gillar i annonserna kan påverka publikens konsumentvanor. Eller vem man skall rösta på i valet.

Fast de med verklig makt kan få din regering att gå ut i krig

Men när det kommer till att provocera fram krig och ödelägga nationer, då är det få som matchar den gamle onde Zbigniew Brzezinski…!


Sannolikt är rubriken på dagens bloggpost missvisande. Det är nog inte sant att ”det började i Afghanistan”. Med all sannolikhet började det långt tidigare än så. Men för min del vill jag blott hänvisa till Afghanistan i denna postning.


Sajten Counterpunch.org har den 15 januari 1998 återpublicerat en fransk intervju (i Le Nouvel Observateur) med Zbigniew Brzezinski där han erkänner att han medverkade till att få Sovjetunionen att invadera Afghanistan. [Ref.]


Till oss som har en bild av att USA:s numera ondskefulla interventionsbeteende i omvärlden börjat med George W Bush och hans ”War on terror” efter 11 september 2001 (och som följs upp i samma anda av Barack Obama) så får vi ompröva denna syn (fast det har jag redan gjort och jag backar ända tillbaka till Wodrow Wilson för att påvisa hur länge jävelskapet pågått).

Mannen på gatan är alltid lättlurad när fakta döljs

Mina kunskaper om kriget mellan Sovjetunionen och Afghanistan är färgade av den allmänna synen att det förstnämnda landet invaderade det sistnämnda för att skapa sig en väg till Indiska oceanen (och logiskt sett skulle Pakistan bli nästa offer, sade man på TV). Den dåvarande presidenten Jimmy Carter (Dem) sade att Sovjetunionens ambition var att erövra hela Persiska viken. Och jag själv skrev till och med på en namninsamling till stöd för mujaheddin under andra halvan av 1980-talet. Mitt engagemang var inte mer omfattande än ”Heja friskt humör, det är det som susen gör” i deras kamp mot ryssen, men förklarade att jag inte var intresserad av att ge dem några pengar. För kriga, det får folk göra med egna pengar. Vilket mannen med namninsamlingen blev bitter över. Ah! Det var nog den dagen jag blev cyniskt inställd till alla dessa organisationer som säger sig företräda en världsförbättrande idé…!

Var det istället USA som fick Sovjet att anfalla Afghanistan? Ja.

Verkligheten till Afghanistankrigets uppkomst fick jag faktiskt reda på först nyligen, även om informationen som sagt varit tillgänglig i flera år. Men notera att de etablerade medierna inte gör mycket väsen av sig för att rätta till missförståndet om att Sovjetunionen bar ensam skuld till kriget. Eftersom jag ändå är säker på min politiska läggning kan jag kosta på mig att ”sätta rekordet rakt” och erkänna att min tidigare bild var felaktig och onyanserad. Och ja, jag gör det både av hänsyn till att min läsare liksom jag är kunskapstörstande, samt att jag mår bra av att vara ärlig. Andra mår bra av att vara okunniga.


Åter till intervjun med Zbigniew Brzezinski:

Q: The former director of the CIA, Robert Gates, stated in his memoirs [”From the Shadows”], that American intelligence services began to aid the Mujahadeen in Afghanistan 6 months before the Soviet intervention. In this period you were the national security adviser to President Carter. You therefore played a role in this affair. Is that correct?


Brzezinski: Yes. According to the official version of history, CIA aid to the Mujahadeen began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan, 24 Dec 1979. But the reality, secretly guarded until now, is completely otherwise: Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the president in which


I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention.


Q: Despite this risk, you were an advocate of this covert action. But perhaps you yourself desired this Soviet entry into war and looked to provoke it?


Brzezinski: It isn’t quite that. We didn’t push the Russians to intervene, but we knowingly increased the probability that they would.


Q: When the Soviets justified their intervention by asserting that they intended to fight against a secret involvement of the United States in Afghanistan, people didn’t believe them. However, there was a basis of truth. You don’t regret anything today?


Brzezinski: Regret what? That secret operation was an excellent idea. It had the effect of drawing the Russians into the Afghan trap and you want me to regret it? The day that the Soviets officially crossed the border, I wrote to President Carter: We now have the opportunity of giving to the USSR its Vietnam war. Indeed, for almost 10 years, Moscow had to carry on a war unsupportable by the government, a conflict that brought about the demoralization and finally the breakup of the Soviet empire.


Q: And neither do you regret having supported the Islamic [integrisme], having given arms and advice to future terrorists?


Brzezinski: What is most important to the history of the world? The Taliban or the collapse of the Soviet empire? Some stirred-up Moslems or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?

Här ser vi mentaliteten hos Zbigniew Brzezinski och hans likar. Som jag skrev i ett annat blogginlägg: ”Ni vet, herrarna som använder nationer som spelbrickor och betraktar folken som schackspelets bönder vilka kan offras utan tårar”. Vad är en miljon döda i förhållande till att Sovjetunionen får sitt eget Vietnam…? En miljon bönder dödade i ett över åtta år långt krig; Zbigniew Brzezinski fäller inte en enda tår för dessa.

En åldrad krigshetsare manar till kamp mot USA:s konkurrent.

Detsamma  gäller Ukraina där han skriver debattartiklar och insisterar på att Barack Obama måste ”besvara den ryska invasionen” genom att förse regeringen i Kiev med utrustning för strid i bebyggelse. I bebyggelse? Men det är ju där den mesta civilbefolkningen finns! Den saken bekymrar inte gamle gode Zbig som presenteras som en mångårig rådgivare hos Vita huset, bl.a till Lyndon B. Johnson (samme LBJ som eskalerade USA:s insats i Vietnamkriget). Zbigs önskemål verkar ha hörsammats. Och sedan förra året har utbrytarrepublikerna attackerats av Kievregimens armé samt de nationalistiska brigaderna som finansieras av olika oligarker.


Hittills har inte lika många dött i det ukrainska inbördeskriget som under Brzezinski proxykrig mot Sovjetunionen (dödstalet sägs vara omkring 5’000 för stunden). Men för att försöka väcka läsarens empati för dessa döda skulle jag vilja be er att föreställa er att tusentals personer dött sedan förra sommaren medan svenska armén beskjutit Karlstad och Säffle på Brzezinskis uppmaning som straff för att Värmland och Dalsland vill bli självständiga länder eller ansluta sig till Norge. Och mitt i allt detta blir ett Iceland Air-plan nedskjutet med glada semesterfirare på väg till Bangkok… föreställ er detta scenario, och ni skulle nog knyta näven hårt i byxfickan och undra vad i hela helvete det är som händer.


För den som tror att jag bara här plockat upp en konspirationsteori ber jag att i all ödmjukhet hänvisa till  ”Zbig” Brzezinskis egen presentation om framtidens Ryssland; ett land som är delat i tre republiker – en europeisk, en annan för Sibirien och en tredje för bortre Asien. Detta skall för all framtid förhindra att Ryssland åter blir en stormakt, enligt hans egna ord.

Var det nödvändigt att göra Östeuropa till en NATO-zon? Nej.

Den åldrande Zbigniew Brzezinski och hans inte mycket yngre men lika maktberusade vapenbroder George Soros har under 2014 och även i år varit mycket offentliga i sin agitation för ekonomiska sanktioner mot Ryssland för att ”pressa Putin ut ur Ukraina”. De vet dock att Vladimir Putin inte kommer göra några eftergifter; Putin har varit mycket tydlig med att han betraktar NATO-utvidgningen österut som en fientlig handling mot hans land (och medan lokalparlamentet i Krim beslutade om att ordna en folkomröstning om utträde ur Ukraina så styrde USA ett av sina förmodat kärnvapenbärande hangarfartyg till regionen, trots att Krim knappast skulle kunna utgöra ett hot mot Amerika).


Undertecknad har talat om risken för ett storkrig i Europa. Ja, det finns en potentiell risk i och med att vi står inför ett helt nytt läge där makthavarna faktiskt inte vet vad de skall göra. Det faktum att det nu skriks så mycket på Folk och Försvars årskonferens om att vi måste rusta oss för att skydda oss mot ryssen, och att vi bör lämna in en expressansökan om medlemskap i NATO visar hur dåligt ledarskap vi har både i Sverige men också ute i Europa. Den största faran är dessutom om våra politiker använder kvällstidningarna och Stockholmsdrakarnas artiklar som beslutsunderlag (vilket jag befarar är det faktiska förhållandet idag). Men faktum är att det finns andra vägar till en lösning på problemet.


Den ena är att acceptera att de ukrainska utbrytarrepublikerna vill tillhöra Ryssland och att NATO slutar växa i Europa.


Denna lösning förespråkar jag eftersom jag känner mig ganska förvissad om att Ryssland inte alls är intresserade av ett kallt krig och hysterisk upprustning. Detta är den oblodiga lösningen som kan göra alla till vänner.

Receptet för att störta Vladimir
Putin från presidentposten

Den andra lösningen är den som Zbigniew Brzezinski sannolikt arbetar intensivt för, och som leder till blodspillan och risk för utplånandet av hela samhällen och ett amerikanskt maktmonopol:


För ett par veckor sedan hölls en föreläsningen hos tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington. En av organisationens styrelsemedlemmar och aktiva kuratorer är… Zbigniew Brzezinski! [Ref.] Tänk vad liten världen ändå är…?!!


Föreläsaren var den ryske parlamentsledamoten (och styrelseproffset) Ilya Ponomarev. Han är lite av en politisk kameleont som både är kommunist (socialdemokrat enligt CSIS) och vill ha en gränslös union mellan alla kristna länder i Amerika, Europa och det forna Sovjetunionen. Ilya Ponomarev är ofta kritisk till Vladimir Putin och var dessutom ledare för den demonstration som ägde rum under presidentvalet i Ryssland 2012.


Vid CSIS i Washington var Ilya Ponomarevs ämne ”Russia’s Opposition in a Time of War and Crisis” [Ref.]. Vid detta föredrag tog han upp förutsättningarna för ett störta Vladimir Putin från makten! Bara det att en parlamentsledamot åker runt utomlands och marknadsför statskupper är uppseendeväckande. Han redovisade åtgärderna under sex stycken punkter: [Ref.]


1. Organiserade demonstrationer/gatuprotester/upplopp.
2. Presentera en ny framtidsvision som tilltalar majoriteten av det ryska folket.
3. Utse en ny ledare som accepteras av både de demonstrerande och den ryska eliten.
4. Operationen måste ha ett ekonomiskt stöd.
5. Företrädare för eliten måste stödja protesterna offentligt.
6. En utlösande händelse.

Receptet har redan prövats i Ukraina
och fler länder är på gång

Det är inte Ponomarevs genialiska hjärna som sammanställt denna lista. Faktum är att den korresponderar mot tidigare regimskiften på olika håll i världen (och där Zbigniew Brzezinski har haft ett finger med i spelet), som t.ex ”Euromaidan” i Ukraina där en folkvald regim avsattes i närvaro av ”eliten från väst” med namn som John McCain, Victoria Nuland och Sveriges egen Carl Bildt. Det har måhända inte dykt upp i någon självbiografi ännu (likt den forne CIA-chefen Robert Gates bok som nämndes här ovan), men sannolikt kommer USA:s dåvarande ambassadör i Kiev, den språkkunnige John F Tefft, att beskrivas som koordinatorn mellan ”demokratirörelserna” i Ukraina och Vita huset. Tefft är numera ambassadör i Moskva. [Ref.]


Där har ni förklaringen till varför Rysslands regering ”gör det svårt” för utländska organisationer. Som en parentes kan nämnas att USA sände agenter via Röda korset för att värva revolutionärer till kommuniströrelsen bland de ryssar som japanerna tagit tillfånga under 1904-1905!


Ilya Ponomarevs föreläsning om ”den rysk oppositionen” har inte gjort något större avtryck i nyhetsflödet vad jag kan se (trots närvarande journalister), men i somras beskrevs han av Washington Post som ”den ende som står upp mot Vladimir Putin”. Men Ponomarevs bor tydligen numera i Kalifornien (enligt nyhetstidningen Foreign Policies). Dyker han upp vid nästa Bilderbergermöte så kan vi nog ana att han uppfyller kravet för att utgöra punkt 3 i sin redovisade lista. Vladimir Putin är den ende ledaren som kraftfullt står upp mot den världsordning som Vita husets marionettspelare arbetar för.

När inser folk att de som talar gott mycket
väl kan tala med kluven tunga?

Lite ironi finns det i det faktum att Zbigniew Brzezinski vill splittra Ryssland för att västvärldens storbanker skall kunna få fritt tillträde till landet (igen), och för att kunna göra Ryssland till en underlägsen handelspartner (underlägsen i den meningen att handeln skall baseras på dollar som betalmedel). Det som skett nu när Washington tvingat EU:s medlemsländer att avstå från handel med Ryssland är att det landet nu vänder sig till Kina och övriga Asien och satsar på långtgående samarbete med dem som på sikt kan försvaga USA.


Och när dessa rader nedtecknas nås jag av beskedet om att ännu en granat slagit ner inne i centrala Donetsk i Ukraina och dödat och skadat ett antal civila. Varför kan inte våra politiker se nyktert och sansat på vad som sker så att fler slipper sätta livet till på grund av att människor som Zbigniew Brzezinski vill förverkliga sitt One World Order som ingen skall kunna undfly från?


Jag beklagar att detta blogginlägg bara belyser problemen, men inte visar lösningarna. Tyvärr är jag i sjuksängen, så min arbetsförmåga vid datorn är inte den bästa, och ni har redan här uthärdat över 3000 ord!


https://peterharold.wordpress.com/2015/01/22

Av Stig Olsson - 21 januari 2015 07:33

DIA. USA har snart ringat in hela världen.

DIA. USA har snart ringat in hela världen.

Till dig som tror att Ryssland utgör ett hot mot världsfreden o s v. I sitt stora tal i december sa Putin att USA/NATO/EU har 1 000 tusen baser runt om i världen. Ryssland har två och det är på deras planhalva. Så här skriver Agneta Norberg som varit aktiv i fredsrörelsen länge:

”Jag ser däremot en annan fara, som aldrig nämns i våra massmedier, nämligen hur USA byggt upp enorma militära fort, för total instängning av den ryska kontinenten. USA har inrättat hundratals anfallsbaser i Östeuropa, och runt hela den euroasiatiska kontinenten. USA/Nato och Sverige genomför nära nog dagligen provokativa flygstridsövningar inte långt från St Petersburg med supersnabba plan som utgår från baserna Amari i Estland, Siauliai i Litauen, Lilvarde i Lettland, Kosziny i Polen och Taszar i Ungern.

Flottstridsövningar hålls årligen i Östersjön, Baltop, med havs- och flygstridskrafter, nu senast med deltagande från sexton länder. I norr pågick den sjätte Cold Response-övningen i mars detta år med 16 300 soldater från USA och ett tiotal andra länder i närheten av den ryska gränsen, med aktivt deltagande av Sverige. Något reportage om detta stod inte att finna i de svenska tidningarna.”

Ja, varför skriver inte DN, SvD, Expr och AB om det? Varför sägs inget på radion? Svar: Vem äger medierna? Vilka är det som försöker ta över hela världen? Är det Ryssland? Nej, det är NWO-gänget i vilket Carl Bildt är en lakej bland andra. Shit happens!


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/18

Av Stig Olsson - 20 januari 2015 18:36

Olof Aschberg, född den 22 juli 1877, avliden den 21 april 1960Judisk bankir, grundare 

av Nya Banken i Stockholm 1912, vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Farfar till journalisten Robert Aschberg och god vän med socialdemokraten Hjalmar Branting.


Ryska revolutionen

Olof Aschberg sympatiserade med kommunismen och hjälpte till att förmedla ekonomiska medel från bankiren Jacob Schiff för att finansierabolsjevikrevolutionen i Ryssland. Aschberg hade goda affärsförbindelser med Sovjetunionen och grundade Ryska handelsbanken i Moskva 19211922 blev han chef för Sovjetunionens första internationella bank, Ruskombank. Olof Aschberg flyttade senare till Frankrike, men när Tyskland invaderade landet 1940flydde han med sin familj till USA. Efter kriget återvände han till Sverige.

Aschberg hade i sin förmögenhet cirka 245 ikoner från ryska kyrkor som plundrades under revolutionen. Kollektionen skänktes till Nationalmuseum i Stockholm 1933.

Enligt Martin Kragh, ekonomie doktor och forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier och Handelshögskolan i Stockholm, lät Aschberg tvätta cirka 500 ton stulet guld. Guldet transporterades till Stockholm där det smältes ned och försågs med svenska sigiller för att inte kunna spåras. Verksamheten finansierade sedan inköp av bland annat vapen som användes emot den ryska befolkningen. Aschberg lät även donera stulna ikoner från ryska kyrkor. Ikonerna finns än idag på Nordiska museet i Stockholm.[1]

Bokcitat

Lenin och den nordiska arbetarrörelsen (Rabén & Sjögren, 1970) står följande att läsa om Olof Aschbergs affärer i Sovjetunionen:

Det svenska exemplet är bankir Olof Aschberg, som några år tidigare startade AB Nya Banken tillsammans med ledande socialdemokrater. Denna bank, som sökte anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, hade haft rätt mycket affärer på Ryssland. Han reste över redan den 10 november 1917, tre dagar efter revolutionen för att företräda bankens intressen hos den nya regeringen. [...] Under den nya ekonomiska politiken sökte och fick Aschberg koncession på privat bankverksamhet i Sovjet. Ryska handelsbanken startade med ett kapital på 5 miljoner dollar, kontor i hörnet av två förnäma affärsgator och 700 anställda. Det har påståtts att Aschberg under denna tid skulle ha förmedlat ett lån till sovjetstaten, inte på någon betydande summa, men av stort värde i denna svåra tid. Vi vet inte om detta är riktigt. Han nämner inget om saken i sina memoarer.

När den nya ekonomiska politiken upphörde inköpte Sovjetstaten både denna bank och andra koncessionsföretag. Aschberg blev erbjuden att stanna kvar som vice ordförande i banken men avböjde. Han förklarar i sina memoarer att samarbetet med Sovjet varit 'förtroendefullt' och att 'det som Sovjetunionen uträttat övergår hans djärvaste förväntningar'.

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se