Inlägg publicerade under kategorin Bilderberg - Illuminati

Av Stig Olsson - 20 januari 2015 13:51

Det påstås att det bara tillhör ungdomen att se orättvisor, korruption och att då också försöka göra något åt det man med all önskvärt tydlighet insett. I mitt fall stämmer detta med tanke på mitt tidiga stora engagemang för ’en bättre värld’ på 70-talet, men annars verkar mina insikter snarare ha fördjupats på senare år. Möjligen kan mitt förnyade engagemang bero på att min hälsa fick en allvarlig knäck för femton år sen. Jag tror också att det var min långvariga erfarenhet av naturvetenskaplig forskning som gjorde att jag då så snabbt då kom att inse att det fanns en allvarlig korruption inom medicinsk forskning vilket förstås är samma sak som att själva vetenskapen där är korrumperad. Sakta men säkert har jag nu återfått min ’ungdoms sinnelag’ och kan nu med min något bättre hälsa också efter förmåga påtala korruptionen för att försöka ’förbättra världen’ igen och det verkar faktiskt som det går lite bättre idag än för 40 år sedan.


Som oftast kommer inspirationen till mina krönikor från någon bok som jag börjat läsa, vilket stämmer även denna gång, och nu gäller det den nya boken ”Doctoring Data” av den skotske läkaren Dr. Malcolm Kendrick som tillsammans med bl. a. vår egen Uffe Ravnskov under många år kämpat mot den korruption som genomsyrar forskningen kring frågan om kolesterol och kärlsjukdomar. Uffe Ravnskov framhålls också i ett det inledande erkännandet som en framstående inspiratör för alla modiga medicinare som slåss mot de ovetenskapliga dogmer som finns inom sjukvården idag.


http://drmalcolmkendrick.org


Som titeln ”Doctoring Data” antyder, och en titel som för övrigt hans son vitsigt föreslog när hans far arbetade med boken, handlar boken om hur data manipuleras eller med ett mer vardagligt uttryck hur det fifflas med de fakta som kommer fram i den medicinska forskningen.   Den som fifflar har som alltid ett syfte och när man ser de fullständigt sanslösa vinster som läkemedelsbolagen under en längre tid gjort på sina kolesterol- och blodtryckssänkande medel förstår man lätt drivkraften och varför korruptionen är så total inom medicin och sjukvård. Den gängse bilden av ’kvackare’ förbleknar till noll och intet i jämförelse med dessa ’storkvackare’.


Det är så sant som Liza Minelli en gång i tiden sjöng: ”Money makes the world go around!” eller som ABBA framställde samma sak i sin:”It’s a rich mans world!”. Anledningen till att dess sånger var så populära var rimligen att de flesta av oss kände igen oss i den verkliga verkligheten genom deras texter.


Påståenden som att läkemedelsbolagen skulle ägna sig åt något som har att göra med att vi ska bli friskare blir rent skrattretande efter ett tag när man läser Kendrick’s bok. Vad det är frågan om är att tjäna så mycket pengar som möjligt, ju mer ju bättre, och detta är liksom själva affärsidén, och detta sker till slut genom att utnyttja det förtroende som ’gemene man’ fortfarande har för läkare och som därför fungerar idealiskt som läkemedelsbolagens absolut bästa agenter på marknaden.


Men framför allt gäller det att få oss vanliga människor att tro på detta mumbojumbo om att vi verkligen kan bli ’botade’ från våra sjukdomar genom deras kemiska preparat.  Detta gäller de verkliga sjukdomarna som kärlsjukdomar och diabetes men framför allt de påhittade – det gäller att skapa nya marknader.  Det absolut bästa som hänt denna industri är därför enligt Kendrick att de nu har lyckats få oss att tro  att  högt eller ’felaktigt’ kolesterolvärde, högt blodtryck, övervikt eller nedstämdhet är sjukdomar som kräver ’medicinsk’ behandling och som läkemedelsbolagen i sin altruistiska godhet så gärna erbjuder på ’marknaden’. Det är här de verkligt stora pengarna finns att hämta för vem vill gå omkring och känna sig sjuk trots att man är frisk som en nötkärna? Det gäller därför dessa bolag att få hela mänskligheten att känna sig sjuk.


Denna skamliga affärsverksamhet de bedriver kan den som är intresserad nu ta del av i ”Doctoring Data” men det är garanterat ingen rolig läsning för den som vill behålla sin tro på att vi lever i ett samhälle som värnar om vår hälsa. Men för den som liksom Kendrick själv tillhör den grupp av människor som anses lida av ’sjukdomen övervikt’ kan kanske ändå finna en tröst i hans genomgång av de vetenskapliga fakta som visar, mot all ’vedertagen’ medicinsk uppfattning, att de som är överviktiga lever längst och friskast av alla och att vara underviktig, med det vegetariska modellidealet, är en ren katastrof för hälsan vilket som bekant fick Lierre Keith själv att ta till pennvapnet i sin bok ”Vegomyten” efter 20 år i detta ’mytiska träsk’ som i den politiska korrekthetens namn idag ska rädda världen. Läkemedelsbolagen kan om

detta, mot all rimlig förmodan, skulle lyckas se fram mot en fantastisk ny marknad av sjuka veganer.


Boken beskriver detta otroligt sofistikerade fiffel som bolagen bedrivit under mycket lång tid, och som de  ständigt kommer undan med, sker genom manipulering på många olika plan i samhället, från att helt enkelt förfalska eller gömma undan obehagliga fakta kring nya mediciner, att genom själva försöksupplägget när mediciner ska testas bädda för att önskade resultat verkligen kommer fram – här finns många olika sätt, genom att fiffla med statistiken, att genom oetisk marknadsföring se till att medier och medicinska ’opinionsbildare’ får ’rätt information’ och framför allt för ut rätt budskap.


Först när man av någon anledning, oftast genom att kliniska skandaler leder fram till rättegångar, tvingat bolagen att öppna sina gömda datafiler, kan sanningen om fifflet komma fram. Ett exempel Kendrick nämner är hur läkemedelsbolaget Takeda 2014 dömdes till ungefär 50 000 000 000 kronor i böter för att de gömt undan data om hur deras ’läkemedel’ Actos ökade risken för cancer i magen och bukspottskörteln. Nå – med en ’hord’ av skickliga advokater har nu Takeda lyckats reducera bötesbeloppet med mer än 99 % till ungefär 200 000 000 kronor.  Med tanke på de vinster som dessa bolag gör betraktas ändå böter i denna storleksordning som ’mindre’ omkostnader för bolagen i det långa loppet.


Manipulationer sker som sagt på många nivåer i samhället och med så sofistikerade medel att det som Machiavelli berättade i sin bok ”Fursten” om hur korruptionen fungerade i Italien under renässansen framstår som en barnslig söndagsskoleverksamhet i jämförelse med vad som pågår inom medicinen idag.


http://annikadahlqvist.com/2015/01/18/lakemedelsfiffel/

ANNONS
Av Stig Olsson - 18 januari 2015 11:37

Frågan är inte om utan när bankkrisen kommer. Och då har storbankerna rätt att ta dina sparpengar för att rädda sig själva och det finansiella systemet. Beslut klubbades nyligen igenom på G20-mötet och på grund av Sveriges EU-medlemskap måste vi följa direktiven.

 

Den svenska modellen har varit tydlig. När de svenska bankerna får ekonomiska problem lånar svenska staten ut pengar. Systemet kallas ”bail out”. Men detta förändrades på G20-mötet i november förra året. Där beslutades om en ny internationell standard för världens storbanker. Vid en kris ska banken få ta sina kunders kapital, alltså privatpersoners sparkonton och pensionsfonder, för att rädda sig själva, så kallad ”bail in”.


Risken för spararna är uppenbar, som du kan läsa i analysen här intill. Det nya systemet gäller i första hand storbanker med betydelse för den globala ekonomin, så kallade Global Systemically Important Bank. Den enda svenska banken är Nordea samt Danske bank som också är verksamma här. Men även fler svenska banker som SEB och Swebank, kan komma att beröras av de nya direktiven.


På Svensk bankförening tycker chefsekonomen Johan Hansing att beslutet är bra.

– Vår inställning till den här processen är i grunden positiv. Vi tycker det är självklart att om en bank får problem ska banken i största möjliga mån kunna hantera problemen utan att staten ska behöva gå in med medel.

 

Vad är det som är så dåligt med att staten skulle gå in?

– Systemet bygger egentligen på att staten övertar ansvaret, men det måste finnas tillräckligt mycket kapital för att skattebetalarna inte ska behöva betala för att banken ska klara sig kvar.

Måste följa direktiven

Sverige är inte medlem i G20 men har fortfarande en skyldighet att följa direktiven i och med medlemskapet i EU. Men frågan kompliceras genom att Finanskriskommittén har lämnat en rapport till finansdepartementet om hur en bankkris bör hanteras. Den säger att Sverige borde agera på ett annat sätt.


– Vårt förslag bygger på motsatsen, om banker råkar i allvarligare problem ska staten ha möjlighet att ta kontroll över banken. Staten ska ha möjlighet att skriva ned fodringar eller omvandla dem till aktiekapital. Hela idén är att ge bankernas ägare och finansiärer ett större ansvar för de förluster som en bank kan tänkas råka ut för, säger Lars Hörngren som har lett utredningen.


Finanskriskommittén har i uppdrag att ta det EU-direktiv som finns och sedan arbeta om det till ett svenskt lagförslag.


Utredningen ligger på finansdepartementet och Lars Hörngren hoppas att det kan beslutas om en ny lag under första halvan av 2015.

”Blir ett himla liv”

Men att Sverige skulle stifta en lag som går emot beslutet som fattades i G20 spelar ingen roll. Det tror Dagens ETC:s ekonomiskribent Stefan Koch, som nu slår larm om beslutet på G20-mötet.

– Jag tror inte att man går emot direktiven, jag tror man kör på med det här. Det här ju en internationell standard som är satt nu, säger han.

 

Vad tror du kommer hända vid en bankkris?

– Jag tror att folk kommer bli helt galna när det händer. Vi kunde se det på Cypern 2013 där man hade som förslag att ta spararnas pengar för att rädda kvar bankerna. Det blev stora demonstrationer och en lösning som innebar en slags mellanväg där de med sparkapital över 100 000 euro fick betala en del. När det börjar pratas om privatpersoners bankkonton som dessutom tillhör medelklassen blir det ett himla liv.


Dagens ETC har utan resultat sökt finansminister Magdalena Andersson med frågan hur regeringen ställer sig till G20:s beslut. Inte heller Nordea, den enda banken med fäste i Sverige som ingår i det nya systemet, har velat lämna en kommentar om hur de tänker hantera en bankkris.


Läs även: 
Stefan Koch: Du och jag ska betala när bankerna kraschar


http://www.etc.se/ekonomi/bankerna-far-ta-dina-pengar-att-klara-krisen

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 15 januari 2015 07:19

Åtalet mot HQ-topparna aktualiserar debatten om finanselitens ansvar. Faktum är att jordens minst befolkade yta kan vara den fängelsecell som huserar alla bankchefer som dömts för århundradets största brottsvåg.

 

Så rånar du en bank. När amerikanen William Black åker runt och föreläser är rubriken föredömligt pedagogisk. Men den som hoppas på det senaste inom fotanglar, värdeväskor och lämpliga flyktbilsmodeller blir besviken.


Bara en hopplös förlorare i damstrumpa skulle komma på tanken att råna en bank utifrån.


Ett proffs bär designerkostym och titeln bank-vd på sitt visitkort.

 

Att de största kupperna sker inifrån bankkontoren vet William Black av egen erfarenhet, eftersom han utredde en av de största finansskandalerna i USA:s historia då hundratals sparbanker gick omkull på 1980- och 90-talen. Den gången hann rättvisan ikapp.


Totalt lämnade myndigheterna över 30 000 fall av misstänkt brottslighet till rättsväsendet som lyckades få över 1 000 fällande domar, varav många mot höga chefer.


Jämfört med dagens finansförbrytare framstår dessa fängelsekunder som lika samhällsfarliga som en klottrande åttaåring. Den finanskris som inleddes 2007 är 70 gånger (!) större än 90-talets krasch. Och den brottslighet som har uppdagats de senaste åren är så omfattande att det är svårt att riktigt ta in.

 

Det handlar om manipulation av styrräntan Libor som påverkar prissättningen av kontrakt värda 350 000 miljarder dollar. Systematisk riggning av den globala valutamarknaden. Manipulation av marknaderna för olja, guld, elektricitet och andra råvaror. Bolånebedrägerier, penningtvätt, skatteflykt, brott mot FN-sanktioner.


Hur mycket tid har ni?


Det är nästan lättare att räkna upp de delar av finansmarknaden som inte varit utsatta för bluffmakeri, ungefär som små vita jungfruliga fläckar på en mörk karta.


Antal åtal mot bankchefer för dessa brott: noll.


Antal fällande domar: noll.

 

Myndigheterna i USA valde, till skillnad från på 90-talet, nämligen en lite udda strategi – att gå på bolånekrisens hundratusentals offer. Dessa ultrasofistikerade och kallt beräknande hårfrisörskor lyckades uppenbarligen med konststycket att lura alla stackars primitiva bankdirektörer med examen från Harvard och Yale, konstaterar William Black syrligt.


I stället för brottsprocesser har myndigheter i USA och andra länder valt att låta bankerna betala sig fria. En sammanställning som den brittiska tidningen The Guardian gjorde senhösten 2014 visade att världens största banker mellan 2009 och 2013 hostat upp motsvarande nästan 2 000 miljarder kronor i böter, uppgörelser och advokatkostnader. Förvisso inga växelpengar. Men det drabbar å andra sidan ingen fattig. Ingen alls om man ska vara noga, i alla fall inga ansvariga, eftersom det är bankernas ägare och kunder som betalar.

 

Wall Street-jätten JP Morgan ingick 2013 den enskilt största uppgörelsen någonsin mellan ett privat företag och den amerikanska staten när banken betalade 13 miljarder dollar för att ha blåst sina kunder i samband med bolånekrisen. Bankens chef, Jamie Dimon, belönades under året med ett 74-procentigt lönelyft till 150 miljoner kronor.


JP Morgan erkände i samband med detta att de gjort vissa fel. Vilket är sensationellt klädsamt. I många andra uppgörelser har bankerna nämligen använt den tragikomiska standardformuleringen att de ”varken medger eller nekar till” att några övertramp begåtts. Alltså: ”Vi är lika oskyldiga som korgossar, men visst kan vi betala några miljarder om det får er att må bättre.”


Dessutom har det visat sig att Wall Street-bankerna får dra av böterna på skatten. Ju större förbrytare desto lägre skatt. Så självklart!

 

Hur gick det så här? Det går att ställa sig frågan om det är något särskilt med bankfolk som gör att de gärna stoppar fickorna fulla med andras pengar. Svaret är faktiskt ja, om man ska tro en stor studie som presenterades i den ansedda tidskriften Nature. Den visade att bankanställda har en tendens att fuska oftare än människor i andra branscher. Men kanske har det inte bara med moral att göra utan en annan omständighet – risken att åka fast är så låg.


William Black påpekar att rättsväsendet är sällsynt illa utrustat för att bekämpa kriminalitet inom finansvärlden. Av de en miljon människor som jobbar med brottsbekämpning i USA sysslar bara 2 300 med att utreda ekobrott. Dessa ska täcka över 1 300 olika branscher. Ungefär som att ha en ensam patrullerande konstapel i en mångmiljonstad styrd av maffian.


Liknelsen är inte helt missvisande eftersom just finansindustrin visat sig ha beskydd från högsta ort. Efter krisen var det många som spådde att bankernas sargade anseende skulle försvaga deras politiska inflytande.


Det blev tvärtom. De största bankerna har bara blivit större och mäktigare. I USA har de lyckats få politikerna att skjuta upp ny och tuffare lagstiftning. Och bonusarna på Wall Street är tillbaka på rekordnivåer.

 

Allt det här skickar en ganska tydlig signal till världens bankchefer. Om ni blir rika på att begå brott kommer vi inte bara att rädda er med skattebetalarnas pengar, vi ser till att ingen hamnar i fängelse och att ni alla får mer betalt.

Frågor?


Antalet medborgare som är nöjda med detta är sannolikt lika många som antalet bankchefer i fängelseoverall.

Som den demokratiska senatorn Elisabeth Warren har uttryckt saken: ”Vanliga människor upplever att systemet är riggat. Den smärtsamma nyheten är att de ha rätt.”


Hon är en av de politiker som förklarat krig mot Wall Street. Kanske är det ingen slump att hon nämns som en seriös kandidat inför presidentvalet 2016. Skulle hon vinna blir hon en president med många mäktiga fiender.

Diskutera den här artikeln på SvD Börsforum

Klicka här för att gå till debatten

Här kan du diskutera allt som rör sig inom aktier, företag eller ekonomi i stort. Om du inte redan har en SvD-prenumeration kan du skapa ett konto utan kostnad här.

 

 

 

http://www.svd.se/naringsliv/cervenka-darfor-gar-varldens-storsta-bankranare-fria_4245383.svd

Av Stig Olsson - 14 januari 2015 14:37


Pia Hellertz

Pia Hellertz har läst boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docenten och läkaren Ralf Sundberg. Hellertz inspirerades av en recension skriven av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist. Han konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.

 

Efter att ha läst boken ansluter sig Pia Hellertz till uppfattningen att författaren, 

läkaren, kirurgen och docenten Ralf Sundberg är en mycket skrämmande verklighet på spåren. Pia Hellertz är fil.dr och socionom. Hon har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år innan pension.

 

Läkemedelsforskare tenderar enligt hans uppgifter att förvanska sina data för att kunna publicera de resultat som läkemedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina preparat. Näringsforskare tenderar på samma sätt att förvanska och ljuga om sina resultat för att kunna publicera de resultat som livsmedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina produkter. Oavsett om det leder till hälsa eller sjukdom. Och ibland samarbetar fuskarna.

Hur är detta överhuvudtaget möjligt?

Forskningsfusket

 

Ralf Sundberg visar att de olika forskarna får sina forskningsmedel och löner samt andra förmåner från industrin. Han presenterar en imponerande research. Han har följt devisen: ”Följ i pengarnas spår!” [Qui bono] och därmed funnit och avslöjat vad som pågår. Vissa forskare är mer skrupelfria än andra och har ändå blivit experter för nationer inom sina ämnesområden, även i Sverige, exempelvis hos Socialstyrelsen och Sundberg anger namn på dessa personer, så det står var och en fritt att kontrollera hans uppgifter.

 

Dels visar Sundberg att även de medicinska tidskrifterna är med i bedrägerierna. Avslöjande reportage publiceras inte medan de medicinska lögnerna fortsätter att spridas, även i den svenska Läkartidningen. ”Vem i hela världen kan man lita på”, sjöng Michael Wiehe och jag tänkte samma sak under hela läsningen. Eventuell tillit till auktoriteter rasade för varje sida jag läste.

Forskare betalas för att underteckna vetenskapliga artiklar de inte skrivit

En riktigt ruggig tendens är att det finns grupper av mycket skickliga artikelförfattarexperter som skriver ihop forskningsresultat utan att det egentligen finns något underlag och sen betalas prominenta professorer och forskare för att skriva under artikeln, utan att de vet vad det hela ens handlar om, menar Sundberg. De kallas bland annat KOL, Key Opinion Leader.

 

De medicinska tidskrifterna har stora problem med denna typ av artiklar och det har utvecklats regler för att undertecknarna ska ange sina jäv, d.v.s vilka som betalar deras löner och forskning, engagerar dem i konferenser och andra fakta av betydelse, men även detta har urholkats visar Sundberg. Detta gäller även forskare som faktiskt bedrivit forskningen. De är i mycket stor utsträckning betalade av exempelvis sockerbolag, margarinbolag, läskedrycksbolag med flera företag med intresse av att folk köper deras produkter. Författaren refererar till 252 referenser i sin intressanta referensförteckning. Det är bara att konstatera att han lagt ner enormt mycket tid och energi på att undersöka fakta.


Läs även: Boken ”Bad Pharma” avslöjar hur falsk ”evidensbaserad medicin” saboterar vården

Det började i slutet av 1800-talet

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började filantropiska stiftelser, som bildats för att undgå skatt, agera för att ta över läkarutbildningarna i USA. Det var framförallt familjen Rockefeller (som själv bara anlitade homeopater ☺), som grundat sin förmögenhet på den olja som de fann i markerna. Den stora frågan när oljan upptäcktes var hur den skulle kunna marknadsföras och säljas. Dels blev den till transportmedel, men den kom också att bli en av grundstenarna för utveckling av läkemedel. Sundberg redogör ingående och mycket detaljerat om denna process.

 

Ralf Sundberg visar också hur ”organiska kemister från segrarmakterna (efter andra världskriget, min anm.) tävlade om att snabbast ta del av det försprång som tyska vetenskapsmän haft inom kemi- och färgtillverkningen och de biprodukter från denna som bland mycket annat hade potentialen att bli läkemedel.”

 

Eftersom nya ämnen från den petrokemiska industrin konkurrerade ut de odlade oljorna blev margariner och matoljor en tänkbar produkt för försäljning. Det utvecklades under 1950-talet en teori om att fetter av animaliskt ursprung, d.v.s smör, var skadligt att äta. Man började propagera för att fetter av vegetabiliskt ursprung, d.v.s margariner, skulle vara nyttiga. Hit hör exempelvis Becel [1].

”Erfarna forskare forskar inte alltid för att ta reda på hur det förhåller sig. Precis som försvarsadvokaten kan de ha fått ett uppdrag från en kommersiell aktör att försöka framställa en viss födoämnesingrediens, eller ett visst läkemedel, i så god eller dålig dager som möjligt. Med sin erfarenhet av att lägga upp experiment kan forskare redan från början räkna ut hur de skall förfara, för att få fram det resultat som är önskvärt, för att ett visst kommersiellt budskap skall understödjas.” (sid. 34)

Detta är grundtonen i hela boken och författaren visar på område efter område hur forskarna gjort. På detta sätt har forskare lyckats lura i oss att socker är hälsosamt, att margarin är hälsosamt, att höga kolesterolvärden är skadligt och tecken på sjukdom som behöver medicineras, att högt blodtryck är farligt och behöver medicineras, att högt blodsocker botas med att man äter mer av den mat som höjer blodsockret och mycket mera. Författarens diskussion omkring kolesterolet är verkligen skrämmande och intressant.

 

Experterna säger att kolesterolet måste sänkas, medan forskning visar att kolesterolet är absolut nödvändigt för vår hälsa.

”Allt detta pekar alltså på att kolesterolmyten ur naturvetenskaplig synvinkel är fel, men ändå envisas okunniga läkare med att skriva ut mediciner vars uppgift är att minska cellernas bildning av kolesterol.” (sid. 60).

Rockefellerstiftelsen låg bland annat bakom forskningsmedel till rashygienforskning. Bland annat utnyttjade den ökände ”dödsängeln” Dr Mengele dessa pengar för sin ohyggliga forskning under kriget. Ytterligare ett citat för att visa tonen i Sundbergs bok:

”Fritz ter Meer, dömd till sju års fängelse för sitt ansvar för produktionen av den giftgas som kostade sex miljoner judar livet, kunde till exempel redan 1951 bli styrelseordförande för Bayer läkemedel.”

I exempel efter exempel visar Ralf Sundberg hur bedragare inom forskningen får framstående positioner inom industrin och som experter hos myndigheter. Att begränsa sig till de som redan är sjuka och dessutom blir botade visade sig vara en för liten marknad. Det gällde att utveckla produkter som kunde användas av flertalet konsumenter, det vill säga även de friska. Idealet vore att få dem att köpa produkter för att de skulle behålla sig friska. Idéerna hämtades från hälsokostindustrin.

Ralf Sundberg

Paret Albert och Mary Lasker

Två personligheter som kom att få stor betydelse för utvecklingen av denna typ av forskning i USA var Albert och Mary Lasker. Det skulle ta för stort utrymme att berätta om dem, men det är obegripligt hur två personer kan få en sån enorm betydelse. När Albert Lasker dog kom Mary Lasker och hennes väninna Florence Mahoney att bli de trendskapande personligheterna både inom läkemedels- och inom kostindustrin. De lobbade bland annat direkt mot presidenten. Lyndon B Johnson lär ha sagt: ”Gode Gud, dessa båda kvinnor kommer att ruinera vårt land!” Och Ralf Sundberg kommenterar: ”Likväl fick de så gott som alltid sin vilja igenom. Med tanke på att den galopperande sjukvårdsbudgeten numera faktiskt är ett reellt hot mot USA.s ekonomis, kan man säga att LBJ fick rätt” (sid. 93).

 

Ett av Mary Laskers viktigaste projekt var blodtrycksområdet. Hon ville att friska skulle börja mäta sitt blodtryck och medicinera. Medlet som industrin lyckats få fram ”utan alltför många kända biverkningar” var det som på svenska kallades Salures. Från början ansågs det att personer med mycket högt blodtryck skulle använda det, men mycket snart ledde lobbyansträngningarna till att även fullt friska människor med bara obetydligt förhöjt blodtryck fick medicinen. Ralf Sundberg diskuterar ingående processerna bakom idén om”förebyggande medicinering”.


Stöd NewsVoice

Ett exempel han tar upp är att, förutom vid smärta så driver rädsla upp blodtrycket. Vi är rädda för allt möjligt, för sjukdomar, för läkarbristen eller för andra mer eller mindre reella hot. Eftersom läkare numera har bråttom tenderar de att bortse från de bakomliggande orsakerna och riskerar att skrämma oss med blodtryckshöjningen och därmed ge oss ändå högre blodtryck – vilket behöver medicineras. Sundberg går så långt som att påstå att denna nya trend inom medicinen har skapat allt fler hypokondriker, d.v.s.inbillade sjuka.


Ett annat område som Mary Lasker engagerade sig i var hjärtsjukdomar.

”Ansträngningarna ledde så småningom till att läkare i dag kontrollerar kolesterolnivåer på en stor del av den friska befolkningen – och ordinerar allt fler läkemedel – trots att de flesta av dessa personer har kolesterolvärden som är helt normala för sin ålder.” (sid. 99)

Hjärtmedicinerna har blivit en miljardindustri. På cirka 30 sidor i boken diskuterar Sundberg ”kolesterolmyten”. Här får jag hänvisa till boken. Men han skriver bland annat:

”På senare tid har vi kunnat läsa om hur president Obama och medlemmar ur hans familj har fått högt kolesterol uppmätt. Skall hans hjärtläkare lyckas göra även honom till patient? Oddsen är nog ganska goda. Doktorer är mycket bra på att omedvetet agera som i Molières pjäs Den inbillade sjuke.”

Ralf Sundberg presenterar forskning som motsäger alla dessa myter och jag frågar mig hur alla dessa forskare och läkare klarar av att sova på natten. Kanske är det så att de flesta av dem handlar på grund av okunnighet och i god tro. Men det finns ändå en klick som medvetet bedrar, vilket Sundberg visar med mycket starka argument och referenser till forskning.

Om forskningsmetoder

En intressant uppgift som Sundberg för fram är risken med stora studier, d.v.s studier med väldigt många undersökningsobjekt. Jag tillhör de som trott på vikten av stora studier.

”Varför stora studier? Jo, för att om skillnaden av fördelen mellan att behandla och inte behandla är ytterst liten, då behövs ett mycket stort deltagareantal för att kunna påvisa en sådan effekt, eftersom andra faktorer och slumpen alltid spelar in. Ofta imponeras allmänheten av stora studier, med sådana behöver endast användas när högst obetydliga skillnader skall påvisas.”

Trots att Ralf Sundberg själv är läkare, kirurg och docent i medicin så är han mycket kritisk till yrkeskåren. Med anledning avHippokrates yrkesed, som läkare fortfarande lever upp till, om att hålla sina yrkeshemligheter för sig själv, skriver han bland annat:

”Läkaren besitter alltså vissa kunskaper som han eller hon inte bör dela med sig till sina patienter och utomstående. En lång kostsam utbildning förbereder läkaren för i vissa fall ganska banala uppgifter och färdigheter som skulle kunna läras ut till andra. Men han måste ju få avkastning på sin mödosamma investering. Därför behåller läkaren hemligheterna för sig själv.”

Personligen är jag övertygad om att den framtida läkaren kommer att göra tvärtom, d.v.s. handleda patienter i deras självbehandlingsarbete, vilket vissa läkare gör redan nu, men de är alltför sällsynta. Men detta säger Sundberg inget om.

Socialstyrelsen

Ralf Sundberg är också kritisk till experterna, exempelvis experterna inom Socialstyrelsen. Han menar att dessa experter befinner sig alltför långt borta från den medicinska vardagen och deras kunskaper baseras ofta på hur de tolkar den medicinska litteraturen – ”ofta skriven av andra experter” – än på egen erfarenhet av praktiskt patientarbete. Jag känner igen detta från mitt eget professionsområde, socialt arbete, där forskarna går direkt från grundutbildning till forskarutbildning och sen till undervisning och fortsatt forskning, utan att behöva möta en klient/patient i utsatthet och nöd.

 

Sundberg påstår att en lång rad vetenskapliga arbeten på medicinens område inte är utförda för att hjälpa och leda oss rätt, utan för att förvilla, ”ofta på uppdrag av en kommersiell aktör”. En forskare, Marcia Angell, har beskrivit hur studier som visar på positiva effekter av läkemedel publiceras, medan studier som inte visar effekt, eller negativ sådan, göms undan i arkiven. Dessutom sorteras undersökningspersoner bort innan studien genomförs, personer som skulle riskera att ge andra resultat av forskningen.

Myndigheternas kostråd är felaktiga

I ett kapitel går författaren igenom vad som ligger bakom dagens kostråd, vilka innebär fettsnålt och mer kolhydrater.


Ett kostråd som vi alla lärt oss och som Ralf Sundberg är mycket kritisk mot är”tallriksmodellen”. Till och med McDonald’s använder sig numera av modellen och får dietisters stöd för att den kosten är hälsosam. Det är intressant att jämföra ”tallriksmodellen” med LCHF-modellen (Low Carb High Fat, d.v.s lite kolhydrater och mycket fett), en modell som Ralf Sundberg och många med honom numera förespråkar [2].

 

Författarens kritik av etablerade bandningsexperter som exempelvis professor Stephan Rössner på Karolinska Institutet [3]. De bantningsråd som dessa experter gett genom tiderna är synnerligen makabra och ibland väldigt destruktiva. Det senaste är operationen av magen [4], vilket för väldigt många leder till ruskiga och livslånga biverkningar och ibland till döden.

Sundbergs personliga erfarenheter

I slutet av boken berättar Ralf Sundberg om sin egen resa med övervikt. Han berättar om hur han började studera olika dieter och mängder med forskning för att själv få möjlighet att ta ställning. Bland annat berättar han hur han skrev ett 20-sidigt brev till Socialstyrelsen om sina forskningsupptäckter, med fyra sidor referenser, utan att något hände. Där framhöll han vetenskapens senaste rön om kosten och dels påpekade han de uppenbara felaktigheter som fanns i diabeteskostråden.

 

Sundberg skriver att han naivt trodde att vetenskapliga argument skulle få Socialstyrelsen att ändra sina direktiv. Bland annat berättar han om diabeteslitteraturen som gjort en omsvängning på 1980-talet. Då skulle diabetiker i Sverige och i resten av världen ”börja leva fettsnålt och gärna ta en kanelbulle till kaffet”. De studier som dessa direktiv vilade på var ”allt annat än vetenskapliga” menar Sundberg (sid. 243).

Jag rekommenderar boken

Det känns som om boken är en av de viktigaste böcker jag läst. Men å andra sidan är jag ju egentligen inte förvånad. Jag har så långt tillbaka jag kan minnas varit skeptisk till skolmedicinen och mediciner och istället använt homeopatmedicin, naturläkemedel och örter vid behov. Jag är ändå glad över att jag hittade boken och tog mig tid att läsa den och jag rekommenderar den mycket varmt. Ralf Sundberg är en utmärkt författare som skriver pedagogiskt och lättläst trots en faktaspäckad text.


Text: Pia Hellertz

Boken kostar runt 180 kr på AdLibris och Bokus.


Relaterat

[1] Becel är 100% fettfritt (Sundberg, sid. 211-212).

Becels kolesterolturné får hård läkarkritik

Becel lurar friska att äta industrifett


[2] Föregångspersonen när det gäller LCHF är läkaren Annika Dahlqvist, som blivit hånad och bespottad av etablissemanget och som fått Vetenskap och Folkbildnings förvillarpris år 2009. Hon har nu blivit alltmer respekterad när läkare och allmänhet börjat uppleva de positiva effekterna av kosten. Hon har bland annat fått Leo Huss-Walin-priset för ”vetenskaplig självständighet och mod” år 2008. (sid. 231)


[3] ”Rössner glömmer kosten fullständigt” – Läs om hur ”bantningsprofessorn” Stephan Rössner nyligen skrev en lång artikel om fetmabehandling i Läkartidningen. Han verkar helt ha gett upp tanken på viktnedgång av den fettsnåla kost han länge rekommenderat. Inte ett enda ord om kosten kom med. Bara tal om fetmaoperationer och eventuella effektivare mediciner i framtiden, skriver Kostdoktorn på sin hemsida. Se samma sida också om magoperationer och dess konsekvenser.


[4] Se info på www.euroclinix.se/viktminskning-kirurgi


http://newsvoice.se/2013/01/04

Av Stig Olsson - 12 januari 2015 12:21

Attacken i Paris. Vän av ordning tänkte direkt att det var ett riggat skådespel när media berättade att man hittat en id-handling i flyktbilen! Plus att alla huvudrollsinnehavare är döda! Hoppsie daisie! Och Attas pass nedanför tvillingtornen. Det skriker ihopkokat scenario om det hela.

CHARLIE HEBDO – NATO:S VARNING TILL FRANKRIKE FÖR ATT DET VILL HOPPA AV SANKTIONSKRIGET MOT RYSSLAND

På samma sätt attacken på Utøya 22/7 var NATO:s straffexpedition mot Norge för att det sommaren 2011 hoppade av kriget mot Libyen så var Charlie Hebdo NATO:s varning till Frankrikes president Hollande för att han vill hoppa av sanktionskriget mot Ryssland..

Det här mejlar Mister Lai: ”Det här kan vara resultatet av kuppen i Paris när man tog en bilkaravan om 11 bilar från den saudiska ambassaden på väg mot Charles de Gaulle airport. 25 stycken man attackerade karavanen och de enda de tog utan blodspillan var en portfölj som en prins hade kedjat fast vid sin arm. Denna portfölj och denna kupp har sedan inte hörts av. Nu plötsligt blev kungen av Saudi sjuk. Hans efterträdare en prins är också sjuk. Det vill säga det finns inga att ställa till ansvar.

Endast Bandar Bush är kvar – han som hotade Putin att överfalla Vinter OS i Sotji med 10 000 Jihadister. Det pågår just nu enorma krafter bakom de neddragna gardinerna. Det sägs att Saudi har ett antal kärnvapen de köpt via Pakistan. Det kan också vara så att de 25 stycken försvunna portföljbomber som försvann efter Sovjet klappade ihop finns i Saudi. FBI har släppt till en undersökningsdomare 80 tusen hemliga handlingar om 9/11. Det är mycket nu som händer.

Här får ni svaret på allt som skett sedan 2001. Det är det mest häpnadsväckande besked jag någonsin hört. Här säger en US Senator rent ut att det var Saudi som genomförde 9/11.

Lyssna och tänk efter. Samtidigt händer det i Paris nu när sanningen kommer ut blir det ett krig där Saudi blir utrotat – vilket är bra. Att Reinfeldt avgick kan bero på att man vet nu vad som kommer och Reinfeldt sålde till Saudi fabriker.”

Paul Craig Roberts: PARISDÅDET VAR ETT ”INSIDERJOB” AV USA FÖR ATT ÅTERFÖRA FRANKRIKE TILL ATT BLI USA:S VASALLSTAT

Dr Paul Craig Roberts, som var verkat Finansdepartementet i Reagan administrationen och biträdande redaktör för Wall Street Journal, gjorde anmärkningsvärt uttalanden.

Terroristattack som dödade 12 personer på onsdagen i Paris var en falskflaggad operation ”som syftar till att stötta upp Frankrikes vasallstatus till Washington.”

”De misstänkta kan vara både skyldig och lejda. Kom bara ihåg alla terroristplaner skapas av FBI som för terrorismen utgår det verkliga hotet riktar mot amerikaner ”, skrev han.

Han sade att den franska ekonomin lider av USA:s sanktioner mot Ryssland. ”Varven påverkas av att inte kunna leverera ryska order på grund av Frankrikes vasallstat status till Washington, och andra aspekter av den franska ekonomin håller negativt av sanktioner som Washington tvingade dess Natomarionettstater att gälla för Ryssland.”

Dr Roberts uppgav att Frankrikes president Francois Hollande i veckan sade att sanktionerna mot Ryssland bör upphöra. ”Frankrike bär på en för stor utrikespolitisk självständighet gentemot Washington.”

Han tillade att CIA tydligen har återväckt den policy som gällt Europa efter VH II eran när den amerikanska underrättelseverksamheten utförde attacker i europeiska stater för att skylla på kommunismen (kalla kriget).


Han noterade att ”attacken mot Charlie Hebdo var ett ”insider” jobb. Det gällde personer som NSA identifierat som fientliga mot västs krig mot muslimer och som då kom att utförare detta ”insider-jobb”, skapat för att föra Frankrike tillbaka följa Washingtons pekfinger”.

Dr Roberts som är en så vida läst kolumnist uppgav att den amerikanska regeringen kan sätta ihop vilken historia som helst för att vilseleda amerikanare och sedan sitta och skratta åt den godtrogna allmänheten”

Och här erkänner Hillary Clinton:  We created Al-Qaeda
In this video Hilary Clinton admits that the US government created and funded Al-Qaeda in order to..

Och så här skriver DN av alla ställen: ”Amerikanska CIA ligger bakom terrordådet i Paris, och USA:s syfte med aktionen är att pressa Frankrike att stödja sanktionerna mot Ryssland. Det hävdar en känd rysk expert i en tv-intervju. – Den så kallade islamistiska terrorismen har varit i händerna på USA:s säkerhetstjänst i åratal. Jag är säker på att bakom de här islamisterna som utförde dådet i Paris står på ett eller annat sätt amerikanska beställare, säger Alexej Martynov, grundare av en Kremltrogen tankesmedja i Moskva.

Och lilla Sverige kan andas ut. Vi är ju redan en vasallstat. Folkpartiet vill gå med i Nato och det kommer nog Anna Kinberg Batra också att föreslå så fort hon blivit varm i kostymen. Hon sa idag att hon ska fortsätta i Reinfeldts fotspår. Fy fan! Det bådar inte gott.


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/10

Av Stig Olsson - 8 januari 2015 16:10

Om man då utgick från att bingen, med måtten 37m*37m*39m, var halvfull som den ser ut att vara, så skulle guldet där i vara värt 5.4 triljoner dollar.

Joakim von Anka dyker i ett guldhav  värt 5.4 triljoner dollar.  Kanske mer!

Att det finns en dold agenda som styr oss får fler och fler upp ögonen för. Det som hände i Paris är med all sannolikhet en iscensatt grej. Bara det att man hittade en id-handling får ju klockarna att börja plinga. Tänker på passet som låg i aska och rök nedanför tvillingtornen. Attas pass. Mister Lai vill att vi  ska reflektera över detta:  ”Det finns en Hot spot som vi nu måste börja bevaka mycket mer och det är Saudi Arabien. Deras Kung (90 år) är på väg att avgå och hans efterträdare är 79 år och inte frisk. Landet har två mäktiga grupperingar,  den ena hos familjen Saud med alla deras prinsar och där mycket av landets pengar finns, och sedan en annan gruppering där bland annat deras mycket farlige f.d säkerhetschef finns han som kallas bandar Bush.

Saudi är mycket rädda just nu för deras befolkning växer på ett sätt som är absolut omöjligt att försörja. Man har en befolknings tillväxt på 10 % och landet blir cirka 3 miljoner fler nu för varje år och är nu uppe i runt 30 miljoner. Förutsättningarna att försörja sitt folk med mat är ungefär en miljon resten är oljepengar där man köper allt utifrån.
Saudi Arabien är mycket viktigt när det gäller olja och jag tror att man känt att sin position i Världen hotas genom de nya produktionsfälten i främst USA av Fracking olja. Genom att få ner priset så slår man bort denna industri på ett halvår och därmed ökar saudis inflytande igen över politiken. Fundera ni över det.”

Angående dom malaysiska flygplanen – och varför just malaysiska – finns kanske svaret i Sofias kommentar: ”Malaysias forne premiärminister Makathir Muhammed talade klarspråk om judarnas makt i världen vilket retat gallfeber på världssamfundet. Han upprättade en internationell domstol som dömde Tony Blair och George Bush för krigsbrott. Den sydostasiatiska ekonomin utsattes för ett finansiellt krig med George Soros som anförare och som tappert försvarades av Makathir Muhammed”. Citat från artikel av Henrik Pihlstrom 2015-01-07 i Nordfront. Kan detta vara ORSAKEN bakom Malaysias FLYGOLYCKOR?” Svaret är nog Ja!

Men för att få någon rätsida på eländet måste man alltid följa pengarna. Michael som driver bloggen Ett nytt penningsystem skrev så här under Mr Lais inlägg om Carl Bildts enorma förräderi: ”Det som det framför alt handlar om är slaget om dollar. 85 % av all internationell handel sker i dollar (om ett svensk företag köper något i Japan används dollar – inte Yen eller kronor). Det har inneburit en enorm ”free ride” för USA som vara behövt skapa dollar som de kunnat shoppa resten av världen gratis (det kostar ju inte FED något att trycka på tangentknapparna på datorn på FED i New york).

Det digitala vägnätet som dirigerar 85 % handeln till FED i New York kallas för SWIFT. SWIFT leder alla vägar till Rom (jag menar FED i New York) Ryssarna har tillsammans med Kineserna på gång att bygga ett eget ”SWIFT”-nätverk som helt kringgår dollarn. Samtidigt håller BRIC, SCO (Shanghai Cooperation Organisation) etc slita sig från dollardiktaturen och handla med ländernas egna valutor.

Tyvärr har nog Mister Lai helt rätt. Det ser ut att bli ett till världskrig om psykopaterna, med mellanhunden men tillika psykopaten Bildt, får som de vill. Nästan alla krig kan förstås utifrån vilken valuta som ska vara härskarvalutan. Att upplysa är enda som kan stoppa psykopaterna från att genomföra det – för ljus är något de är extrem rädda för. Skrev om ungefär samma sak som Mister Lai här fast med lite mer historiska referenser.” Bankirerna kommer att starta ett till världskrig för att behålla rätten att paraistera

Miguel Gabard kommenterar under samma inlägg: ”Bra analys Michael! Det är precis det som håller på att hända. Det är bara att hoppas på att de stora herrarna inser vad de ger sig in på om de startar ett krig. Det blir inte bara ett tredje världskrig utan det blir deras absoluta undergång, en gång för alla, kosta vad det kosta vill! Det finns inte på kartan att det ryska folket ska ge sig så lätt och dessutom finns det en hel del historia som de kanske inte räknar med som gör att öststaterna håller håller ihop i slutändan. Sedan måste de också tänka på att BRIC länderna bl.a kan vända sig mot och då är de inte i majoritet längre. Penningkriget håller just nu på att avgöras och det kommer att innebära början på slutet för de härskande krafterna.”

Och så här skriver Kristoffer Hell: ”Vi vet dock vilka som tjänar på händelsen – såsom den just nu spelas upp i media:

Det brittiska kungahuset
De som vill förvandla EU till en polisstat
Händelsen kan också att komma att användas för USA att motivera krig mot Saudiarabien.”

Det finns med andra ord hopp för världen! Mer sanning! Och ännu mera sanning är det som gäller! Sprid ljuset ni som kan! Lyft på stenen och låt odjuren kräla i solens underbara strålar!


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/08

Av Stig Olsson - 8 januari 2015 05:42

Egentligen hade jag tänkt att skriva om Bostonbombaren som nu ställs inför rätta, men den texten behöver lite mer research. Jag skulle vilja se mer av hur mainstream media kommer att återrapportera för statens räkning. För det handlar trots allt om att befästa en berättelse om att de två bröderna ensamma låg bakom dådet, och att vare sig FBI eller CIA har någonting med det inträffade att göra, i vart fall inte förrän det smällde.


När dylika dåd inträffar brukar man ofta tala om ”den ensamma galningen”. Samhället är fyllt av galningar, och otroligt nog brukar de värsta av dem bli valda till politiska uppdrag. Sedan finns det de som pekas ut som ensamma galningar av domstolarna (eller av experter och medierna). Vi har Lee Harvey Oswald, Christer Pettersson, Taimour Abdulwahab al-Abdaly, m.fl Och i fallet med bombdåden under maratonloppet i Boston handlar det om två ensamma galningar.


Jag törs slå vad om en femkrona att rättegången kommer följas med stort intresse av alternativa medier i Sverige eftersom den ende överlevande gärningsmannen från Bostonbombningarna är muslim, men det är inte där scoopet ligger enligt min mening. 


Av större intresse än deras religionstillhörighet är  ett antal andra påstådda omständigheter, t.ex att experter anser att bomberna i Boston var alltför sofistikerade för att de två bröderna skall ha byggt dem; att de två brödernas farbror är svärson till en CIA-tjänsteman; att den ena brodern korresponderat med en f.d CIA-tjänsteman (som kan ha bidragit till att radikalisera gärningsmännen); FBI underlät att granska bröderna trots varningar från Ryssland. Ingredienserna för att de två bröderna ”odlats” av den amerikanska regeringen (genom CIA) som terrorister finns här. Lägg därtill det vanliga false flag-symptomet om att man höll en bombövning under loppet.


Men det är inte specifikt Boston-rättegången som intresserar mig, utan hur medierna gestaltar spektaklet. Och istället för att fördjupa mig i Boston så ber jag att få rikta uppmärksamheten mot ett annat mediesymptom, nämligen marknadsföringen av ”det stora nödvändiga kriget” mot Ryssland. Frekventa besökare av Skrivarens blogg är säkert redan informerade om orsak och verkan i Ukraina, och de patetiska påståendena om en ”rysk invasion av Ukraina” som upprepas i pressen. Det tar inte många timmar innan man inser hur falsk mainstream media är.


Det behöver inte vara stora rubriker. Små insinuationer duger också. Idag har SvD ett ”bildspel” där deras utrikeschef Jesper Sundén mer eller mindre förväntar sig att Ryssland skall ge sig ut på krigstig…


sb svd putin krig 2015åg…

Det är lite klent intellekt av Jesper Sundén av att hävda det traditionella påståendet att en trängd ledare behöver en yttre fiende att mobilisera landet emot. Sanningen är den att de flesta ryssar är medvetna om att det är Vita huset som ligger bakom situationen. Sanktionerna och det låga oljepriset är krigshandlingar riktade mot Ryssland. Till skillnad från Barack Obama så brukar Vladimir Putin tala till sitt folk med ett intelligent språk, ofta med ett budskap som är konkret och konsekvent.


Jag har svårt att tro att Jesper Sundén är dum i huvudet. Han borde i så fall inte ha blivit nyhetschef på SvD om han var för dålig att få på sig byxorna rätt om morgonen. Sålunda måste Jesper Sundén veta samma saker som jag. Han borde det. Om han gör det så förtiger han dessa uppgifter.


När jag bläddrade lite bland Jesper Sundéns texter fann jag på Svenskans Facebook-sida följande kommentarer som onekligen borde leda Sundén till lite andra tankar än det ständiga ”Skyll på Ryssland”-strategin om han mot all förmodan bara livnärt sig på TT-telegram och CNN-gluttande. En av kommentarerna är faktiskt inne på det som jag beskrivit i mitt resonemang om Brzezinski-formeln (se Alejandro Rezzos kommentar).
sb svd jesper sunden


Den avslutande kommentaren från en Lennart Lundwall demonstrerar vad som händer när man anammar gammelmediernas ensidiga beskrivning av världsläget.


Utan att veta vad som verkligen skett kommer folk att acceptera att konflikten mellan Washington och Moskwa eskalerar till ett krig. Men vi som vet att Ryssland vare sig har ambitionen eller förmågan att återskapa Sovjetunionen (Sovjetunionen under sina glansdagar var inte ett särskilt rustikt bygge heller, utan var beroende av bidrag från bl.a USA) vet att den här retoriken bara fyller ett syfte; man vill att USA skall bli en enväldig supermakt. Vi talar alltså om en världsordning där Europa redan idag är en lydstat till Washington, och att det är Rysslands tur att följa. Sedan Kina.


Nationsgränserna blir en chimär och allt bestäms av en politisk elit som inte är åtkomlig genom allmänna val. 


Det är dags för SvD att nyansera sin omvärldsbevakning. Ett nytt storkrig i Europa tjänar varken EU eller Ryssland på.


Men det gör Washington. Bara denna insikt borde få Jesper Sundén och redaktionen att ta en annan ton i sina nyheter.


http://peterharold.wordpress.com/2015/01/07

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se