Inlägg publicerade under kategorin Den Nya Världsordningen

Av Stig Olsson - 18 februari 2015 11:45

Forskare har i århundraden fascinerats av den mänskliga hjärnan, där ”jaget” och vårt medvetande sitter. Trots alla ansträngningar har man inte kommit särskilt mycket närmare en förståelse av dessa svårgripbara entiteter. Nu satsas stora pengar på att få en dator att bilda ett eget ”medvetande”. Åke Blomdahl argumenterar för att det är bättre att låta vår hjärna förbli en gåta. 


Stoppa ”Human Brain Project”

Låt människohjärna förbli en gåta. 


EU har nyligen lovat 10 miljarder euro för att inom 10 år skapa en datorsimulering av en mänsklig hjärna. I USA finns ett motsvarande storslaget projekt att sammanställa allt kunnande om levande människohjärnor men utan ambitionen att skapa en datorsimulering. 

Vad kan en datorsimulering säga om den levande hjärnan? 

Man kan först som sist ifrågasätta vad en datorsimulering skulle kunna ge för slags förståelse. Om man inte ens vet hur ett neuron fungerar, och inte har en susning om vad minne är för något, hur ska man då kunna simulera något. Räcker det med att bara koppla ihop 12 miljarder pseudoneuron med hjälp av ett par biljarder pseudonervbanor? Nåväl – de har väl tänkt sig att få ökad förståelse för hur neuron och nervbanor fungerar under resans gång, kanske genom samarbete med amerikanerna.

Om man lyckas skapa en medveten hjärna 

Nästa fråga man ställer sig är då – tänk om man lyckas! Vad innebär det? Då har man på artificiell väg skapat ett mänskligt medvetande. Vad ska man göra med det? 

Man vill t.ex göra ingrepp som framkallar schizofreni eller depression. Högst troligt vill man undersöka vad som händer med en människas medvetande under tortyr. Det vill man alltså göra på ett levande medvetande. Att man också säkert försöker pröva stämningshöjande terapier uppväger knappast det lidande man redan idag skisserar på ritbordet. 

För en rättskaffens moraliskt känslig människa låter det här som en sjuk fantasi att få sjösätta något i stil med vad de ökända naziläkarna gjorde när de hade fria händer att göra försök med levande människor. Ja till och med värre! 

Precis som de tyska läkarna motiverar de det hela med nyttan av en begränsad grymhet för att kunna bota och lindra för så många fler. 

De tyska läkarna undersökte förfrysning, infektioner och skottskador. I bland annat Japan och Sovjetunionen gjordes liknande groteska experiment på människor. Extremt plågsamt och fasansfullt, men människan lämnades i alla fall att lida i sitt eget privata medvetande. De här vill nu skåda själva lidandets fysiologi under skalet. Den simulerade personen skall avklädas det allra sista av privat integritet. Jag kan omöjligt föreställa mig något mer ohyggligt! 

Forskarna vill givetvis inte se det på det viset. De kommer att hävda att de jobbar med en ”maskinsimulering” inte något levande. När experimentet är klart raderar man hårddiskarna och sätter upp ett nytt experiment och då är allt minne av eventuellt upplevd smärta borta, menar man. Det är ju bara ett datorprogram. Jag hävdar att i så fall är experimentet meningslöst. Det kommer inte att säga något om en levande psykotisk människas själsliv. 

Transhumanism 

Låt oss tänka några steg till. Transhumanisten och framtidsprofeten Raymond Kurzweil hade redan på 1990-talet dragit upp utvecklingslinjerna framåt. Med hänvisning till den exponentiella tillväxten av datorernas kapacitet har han gissat att till 2019 har vi kopierat en människohjärna. Tio år senare kan vi scanna av vem som helsts hjärna och porta den som ett datorprogram. 2029 kan vi avliva den biologiska kroppen och leva vidare i evighet som en process i en superdator. Datorerna har kapacitet att ”hosta” hela mänskligheten. År 2039 kan alla skaffa precis så många virtuella barn som hen vill. Datorkraften växer fortare än vår fantasi. Ett datornätverk med miljarder processorer täcker hela jordytan och kan på kort tid lösa alla problem man ens kan föreställa sig. Det kallas ”singularitet”, och innebär att teknik och naturvetenskap också i princip är slutgiltigt bortom den gamla människans fattningsförmåga. Den som är religiöst lagd skulle säga att Guds Rike är förverkligat. 

Jag är biochauvinist. Över min döda kropp! 

Gör uppror mot teknofascismen innan det är för sent! 

Mitt förslag är att omedelbart låta stoppa detta vansinniga projekt. Inte ett öre till dr Frankenstein och hans programmerare! Politiker som backar upp dessa projekt bör anklagas för anstiftan till brott mot mänskligheten. 

Låt medvetandet och människohjärna förbli en gåta! 

Några citat ur P1:s ”Kropp och själ”:

”Syftet är givetvis då att man ska få en virtuell hjärna som man kan interagera med, som man så småningom kan tala med, och få inte stereotypa utan adekvata svar. Personligen tror jag ju att om man simulerar alla delar av hjärnan så finner jag ingen anledning att tro att man inte också skulle få, och kan säga, att den här datorn har en form av medvetande.” säger hjärnforskaren Sten Grillner i ”Kropp och själ” på radions P1 2013-03-05. 

” ... man kommer att kunna manipulera den artificiella hjärnan precis som man vill ... man kan skapa t.ex ångest och depression ...” fyller reportern Martin Johnsson i. Sten Grillner samtycker och fortsätter: ”Då kan man experimentellt identifiera olika delfunktioner som gör att man får en nedsatt funktion av typ depression.” 

”Får man då utsätta ett medvetande för sådant?” Katinka Everts, teoretisk filosof från Uppsala Universitet är projektets etiker. Hon svarar. ”Min uppgift är bland annat att definiera begreppet ’medvetande’ ... Frågan är om medvetande skulle kunna finnas i något som inte är organiskt. ... Jag har faktiskt ingen åsikt. ... även om man lyckas skapa en typ av medvetande är det ändå en helt annan typ av kropp ...” 

Hon undviker i det längsta att svara men till slut måste hon komma fram till kärnfrågan ”... ja om det är ett medvetande som är dels självmedvetet och befinner sig i en viss kontroll över sina egna handlingar och känslor och beslut så ... kan det också uppleva på ett oberoende sätt ... och då uppkommer mycket svåra etiska frågor ... är det etiskt försvarbart att skapa tillstånd som ångest i ett medvetande som är kapabelt att känna?” 

Då blir det något levande fyller reportern i. Nej, det är nog inte försvarbart, men hon verkar inte heller tro att man någonsin kommer att nå så långt. 

Åke Blomdahl
ake.blomdahl@nyatider.nu 

Källor: Raymond Kurzweil, ”The Age of Spiritual Machines”, 1999
Radion P1, ”Kropp och själ” 2013-03-05 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/162175?programid=1272


http://jordfly.blogspot.se/2013/04/stoppa-human-brain-project.html?m=1

ANNONS
Av Stig Olsson - 17 februari 2015 10:07

The truth goes to oil and it has its roots in the relationship between former CIA director George Bush Senior’s family and Saudi Arabian intelligence chief Prince Bandar bin Sultan also named “Bandar Bush” by the Bush clan.
The truth goes to oil and it has its roots in the relationship between former CIA director George Bush Senior’s family and Saudi Arabian intelligence chief Prince Bandar bin Sultan also named “Bandar Bush” by the Bush clan.

 

 

 

Mister Lai – olje- och säkerhetsanalytiker – berättar här vad Carl, Gunilla och Fredrik sysslat med. 

Verkligheten är ofta en mycket mer raffinerad Värld än den som författarna kan åstadkomma om än en del av dem är mycket skickliga i att skriva, och därmed också tjänar stora pengar vilket ofta också är motivet med skrivandet.

Figuren Carl Hamilton är ju en skapelse av författaren Jan Guillou, och Carl Hamilton med sin fysik och den intelligens han äger blir därmed ett mäktigt vapen. Likheten blir där menar jag mycket stor mellan figur och hans skapare men på lite olika sätt. Jans kunskaper om den hemliga Världen är omfattande men idag lite out of date som man säger. Han har nog inte längre den insyn han en gång hade tillgång till då hans informatörer är borta ur denna skuggvärld.

Varför kan jag skriva så? Jo genom att Jan och hans kollegor inom författeriets territorium ännu inte i princip skrivit ett ord om den största operationen i Svenska ”vatten” som varit sedan det II världskriget? Verklighetens Carl Hamilton den riktige chefen för vårt hemligaste spioneri blev nämligen mördad.

Låt oss börja från den punkt som ledde fram till en begravning i tysthet, en dödsannons i smyg, inte ett ord i tidningarna osv. Ett mycket svagt beteende men man var skiträdda för KSI chefens död för det var en signal.

Sveriges Regering under Fredrik, Carl, Gunilla tar ett beslut om att genomföra tillsammans med våra Engelska partners en affär den största vapenaffären någonsin – en jätteaffär även internationellt. Allt bakom stängda dörrar och utan den insyn som skall ske enligt Svensk lag. Troligen bytte här mycket stora summor pengar ägare under bordet.

Affären handlar om att tillsammans med det Engelska BAE rusta upp Saudiarabiens krigsmakt. Wahabiterna i Saudi har börjat bli riktigt rädda för dels sitt eget folk men främst för den allt mer stärkta Shiamuslimska staten Iran och deras allt större makt. I detta ligger också att under den senaste amerikanske Presidenten Obama har han manövrerat bort USA från Saudi och Wahabiterna.

Den dåvarande Saudiske chefen för deras hemliga underrättelsetjänst Prins Bandar ville ha en egen militär industri så de kunde garantera den privata armé av Jihadister man kontrollerar från Saudi. Som parantes kan nämna att IS är en av de grupper Saudi betalar för och kontrollerar. IS är Terror betalt av den Saudiska diktaturen

Som sagt de ville ha en krigsindustri och det var ett jätteprojekt som omfattade ett stort antal helt nya fabriker med allt som där hör till och naturligtvis ritningar och all kunskap. Folk från vårt land liksom från England skulle styra detta större arbete.

Betalning för det här skulle ske genom att man levererade råolja till ett Engelskt bulvanföretag som sedan sålde oljan via oljebörserna och pengarna som därmed kom fram. Snyggt elegant och helt olagligt naturligtvis men så är det med stora vapenaffärer som vi så väl känner till från både Boforsaffären liksom från JAS gripen affärerna där stora mutor bytt hand och där ingen åkt fast. Det är viktigt att minnas att trots skriverier och bråk så har ingen åkt fast.

Projektet i Saudi påbörjades, planläggning och en hel del annat sattes igång men någonstans ringde en alarmklocka. Det var någon som inte gillade det här. Man gjorde något utan att ha fått godkänt från något håll. Det var någon som hade börjat läcka och många varma fötter blev väldigt kalla.

Vem som hade upptäckt affären vet undertecknad inte men det finns några alternativ och det första är den mycket skickliga Iranska underrättelse tjänsten eller så var det Ryssarna. Men det kan också vara Israelerna eller USA men de var nog redan med på tåget antar undertecknad.

Ja, frågar ni nu men vad har det här att göra med Carl Hamiltons hemlige chef att göra då?

Så här ligger det till. Sverige har två olika underrättelsetjänster. Vi har den inhemska som är poliser och väl kända. De kallas för Säpo utåt men internt säger man alltid SÄK. Helt normalt och väl fungerande och hyggliga människor som försvarar vårt land här hemma. De är poliser.

Sedan har vi ytterligare en underrättelsetjänst och den är i två delar med en högre chef en General som styr. De heter MUST och är den militära underrättelsetjänsten. Men inom den här organisationen finns en mycket specialiserad del en ytterst hemlig del och som kallas för ”kontoret”.

KSI = kontoret för särskilt inhämtande eller på vanlig Svenska – spioneri på utländska stater. Vilka är då de hemliga spionerna? Ja Carl Hamilton romanfiguren var en påhittad officer med särskilda kunskaper men han var inte helt och hållet påhittad. De som finns inom den här verksamheten är oftast Svenska officerare särskilt med grader Major och uppåt, och de är alla personer med olika specialiteter som inom nödvändiga färdigheter. Dessutom har vi ju ett helt specialförband med underrättelse folk dels i Karlsborg men även i Enköping.

Det finns företagare som reser mycket, reseledare, och en hel del andra civilister som ”hjälper” KSI att inhämta kunskaper utomlands och de flesta av dem har ingen som helst aning hur deras arbetsgivares organisation ser ut eller fungerar. De bara rapporterar det de ser det de hör eller de personer de ska följa. KSI är en mycket slimmad organisation som är väl inlemmad i den större MUST som också är dess logistiska stöd och där mycket av informationen rensas och förfinas. Men det finns en liten hjärntrust med stora resurser inom KSI. Det är den som Carl Hamiltons chef styrde.

KSI:s chef är alltid hemlig till skillnad från MUST:s ledning som har varit lätt att identifiera via statskalendern. Det är så att KSI:s chef och hans personal sitter på jobb som är något annat än vad de sysslar med. Deras familj deras vänner deras kollegor vet inte vad de egentligen gör.

Sverige har ett stort antal militära attachéer ute i Världen de är knutna till våra ambassader eller andra beskickningar där deras uppdrag är helt officiella och godkända. De deltar i möten med utländska militärer de följer olika protokoll om kontroller av vapen och överenskommelser osv. Men de utgör också för MUST en källa till hemlig info från vänner som vill ge oss den eller som köps eller helt enkelt tjuvas på olika sätt. Men de har dessa attachéer diplomatisk immunitet och likaså har andra länders dito det här hos oss. Det är därmed ett godkänt spioneri.

I England hade vi en sådan diplomat en militär attaché som både skötte det Engelska liksom det Irländska från den Svenska ambassaden i London. Han var Överste och hette Lars Ericsson. Han kallades av kollegerna inom fallskärmsjägarna för Lång Lasse. Han var en topp officer 55 år med fantastisk kondition och som sagt yrkesofficer men också chef för KSI och därmed den verklige chefen för romanfiguren Carl Hamilton.

En kulen dag i Stockholm så börjar en bil brinna. Sedan sker en sprängning av en självmordsbombare på Drottninggatan. Inget särskilt hände ju bara bombaren dog. Men här är resultatet av en mycket komplicerad operation.

Vår chef för KSI Lars Ericsson som fanns i London har troligen snappat upp där vad som var i görningen, och det var att Saudierna var djävligt sura för att vi i Sverige försökte dra oss ur affären med att bygga upp deras krigs industri. Ni minns säker den uppståndelse som var i vårt land när en del av denna affär kom i dagen.

Ja vad var det då som troligen hände. Jo Lång Lasse med sina kontakter i England fick reda på att Saudierna skulle genom ett attentat i Stockholm i själva julrushen genomföra ett dubbelattentat med att spränga en bil och sedan en självmordsbombare mitt i Julrusningen på Drottninggatan som spränger sig själv och kanske 100 Stockholmare till.

Glöm inte att Prins Bandar var den som hotade Putin med att skicka sina självmordstrupper till vinter OS i Ryssland i vintras. Det var då som Putin skulle ha sagt att då bombar jag er huvudstad.

Hur som helst det som hände var att den bil som skulle sprängas den brann bara – de gasbehållare som skulle explodera gjorde det inte. Mannen med sprängvästen blev uppringd av någon gick in på en tvärgata och där small hans västs förladdning och endast han själv dog.

Vilken tur vi hade eller var det något annat?

Minns ni allt skriveri om att någon hade ringt till en vän som bodde vid Drottninggatan och blivit tillsagd att inte gå ut denna dag. Han var hög militär och den som ringde visste vad som skulle ske på ett ungefär.

Den som ringde sin vän var troligen Lång Lasse. Han varande en kollega. Han varnade sin vän. Denne vän har inte med ett ord ännu försvarat Lång Lasse som miste livet för det här. Överste Lars Ericsson är en Svensk hjälte långt mycket mer än någonsin Jan Guillous figur Carl Hamilton någonsin varit i böckerna. Det var här i verkligheten som chefen fick ta dödsstöten för att han avslöjade och stoppade ett massmord i vår Huvudstad. Om terror attentatet lyckats hade ansvaret för det hela till stor del legat hos Fredrik, Carl, Gunilla. De var de som startade affären och de var de som fått kalla fötter.

Nu är det här historia och det som skedde efteråt var ju att vi började dra oss ur den affär som skulle gett Saudierna en militär industri som kunnat förse deras IS förband med nya fina vapen tillverkade av dem själva i den mängd de önskade. Affären stoppades upp och nu skall den avslutas.

Men många blev mycket sura särskilt de Engelska intressena som gjort denna typ av affärer med Saudiarabien under årtionden. Man förlorade miljarder i dollar. Någon måste plikta för det här och en vacker sommardag när Överste Lars Ericsson var ute i sin stuga vid en Mälarvik inte särskilt långt från Stockholm så drunknade han på grunt vatten intill sin brygga. Denna fallskärmsjägare denne Svenske patriot denne Svenske hjälte som räddade livet på säkert 100 personer och som inte ens fick ett omnämnande i tidningarna.

Chefen för KSI vår hemligaste underrättelsetjänst med sin placering i London kunde stoppa ett attentat. Han dog för sitt land och de som orsakade hans död de går fria och de har åsikter om det ena och det andra.

Det finns mer i skitkistan som Fredrik, Carl, Gunilla grävt ner och det kan finnas fler inblandade.

Inte undra på att de fick bråttom att avgå som Regering för de vet att det här är på väg att brista och när varbölden brister då kan deras egna liv vara i fara för att sanningen den får inte komma ut för det skulle innebära att vi folket i landet Sverige förstår att vi har varit förda bakom ljuset.

Svaret på vem som mördade Carl Hamiltons chef är de mäktiga intressen som styr BAE.

Att sälja vapen och krigsmaterial det är en mycket farlig typ av affärer det kan man nog lätt inse om man tittar lite historiskt. Men profiten den är enorm och mycket större än någonsin knark och slavhandel är. Det är därför de girigaste ger sig in i den här typen av affärer och troligen har både Fredrik, Carl, och Gunilla sin ekonomiska framtid tryggad. Hur det blir med den fysiska återstår väl för oss att se hur de går.

Mister Lai

 

https://parnassen.wordpress.com/2015/02/16

ANNONS
Av Stig Olsson - 17 februari 2015 05:24

HUR kan svenska staten gå med på att släppa in ett så extremt farligt och giftigt företag som Monsanto? 

Jag förstår ingenting längre, särskilt inte eftersom det t o m i FN har pågått studier och forskning där det bevisats, i en rapport, om hur farligt det är med GMO-produkter. 


Ändå visar det sig att just lilla försiktiga Sverige är pådrivande inom EU för att införa detta företags väldokumenterat vidriga produkter!? Det kanske är så enkelt att de som ska skydda oss, t ex Jordbruksverket, erbjudits tillräckligt stora mutor för att gå med på att även våra jordbruk ska besmittas och i förlängingen förstöras?


Idag täcker företaget Monsantos soja mer än 90% av all sojaareal i Nord- och Sydamerika. GMO-grödorna har besprutats med så stora mängder skadliga bekämpningsmedel att de minskat den biologiska mångfalden, förorenar mark och vattenkällor och skapar svåra sjukdomar hos människor.


De storskaliga GMO-odlingarna skapar matbrist samtidigt som jordbruken bara används till produktion av bränsle och djurfoder.


Latinamerika har drabbats av en social och miljömässig katastrof i spåren av den utbredda GMO-odlingen. Staternas ledare vill inte diskutera problemen vilket skapar ett hot mot biologisk mångfald.

Där mördas också bönder och ursprungsfolk för att Monsanto ska kunna få ut sina produkter. 


Stater och medborgare förlorar makt till förmån för företag. I hela världen pågår just nu en intensiv kamp kring GMO där företag som Monsanto ligger bakom införandet av nationella och internationella regelverk som öppnar för försäljningen av GMO-utsäde och bekämpningsmedel.

 

Vårt, människans, mål måste väl ändå vara att ersätta detta vansinne med en mångfald av små småskaliga jordbruk som respekterar djurlivet och miljön.

 

LÄS HÄR VAD SOM ÄR PÅ GÅNG:

 

Grönt ljus för GMO-betor i Skåne

Skörd av den genförändrade sockerbetan H7-1. Foto: Monsanto

Grönt ljus för GMO-betor i Skåne


Fyra försöksodlingar med genförändrade sockerbetor har fått grönt ljus från Jordbruksverket. Bakom fältförsöken ligger det amerikanska kemi- och läkemedelsföretaget Monsanto.


En sockerbeta som genförändrats för att stå emot ogräsmedel med växtgiftet glyfosfat får testodlas på fyra fält i Skåne. Ämnet finns bland annat i totalbekämpningsmedlet Roundup från Monsanto, Jordbruksverket har nyligen godkänt testodlingar i Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och Kristianstad, uppger Sydsvenskan.

Monsanto måste nu informera om fältförsöken i annonser i dagspress.

-Kraven på annonsering betyder inte att omgivningen behöver vidta några åtgärder, säger Staffan Eklöf till Sydsvenskan.

Enligt Staffan Eklöf finns ingen risk att betor från fältförsöken ska hamna i svenska sockerprodukter. Inga produkter från odlingarna får användas i livsmedel och de betor som inte går till analys måste plöjas ner.

Företaget uppger att syftet med försöken är att utvärdera de agronomiska egenskaperna hos sockerbetan H7-1 samt hur den väl den står emot ogräsmedel i olika miljöer.


http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3457365.ece

Av Stig Olsson - 14 februari 2015 11:09

USA har förlorat kontrollen över sin skapelse iS! Och Boko Haram!

USA har förlorat kontrollen över sin skapelse IS! Och Boko Haram!

”Många journalister publicerar i egna namn färdigskrivna CIA-dokument. Dollar pumpas ut till många korrumperade journalister i hela västvärlden. Sedelpressarna i USA är överhettade. Hur länge håller det att trycka sedlar som saknar täckning? Inte länge till.”

 

Brage Norin – fysiker och kinakännare – skriver här om hur USA tappar mark och vad som görs i ren desperation för att behålla petrodollarystemet.

 

NU GÅR DET MYCKET FORT PÅ DEN HISTORISKA ARENAN

 

* USA har förlorat greppet över Turkiet. Landet öppnar upp portarna för Gazproms sydledning. En ny våg av arresteringar i Turkiet drar åt snaran runt många inhemska CIA-agenter. Detta är en chock för det ”militärindustriella komplexet” – som grep makten i USA 2001 när Bush blev president. USA har förlorat en mycket viktig allierad.

 

* Tyskland och Frankrike satsar diplomatiskt på en fredlig lösning i Ukraina. USA:s vicepresident yttrar sig i mycket sarkastiska ordalag om detta fredsinitiativ. Merkel tar öppet ställning för en fredsplan som utarbetats tillsammans med ryssarna. Freden i Europa måste förhandlas fram med Ryssland – punkt slut. USA ställs utanför fredsdiplomatin. Tydligare än så kan det inte bli.

 

* Grekland bryter helt öppet mot CIA:s planer på att avskärma Europa från Ryssland. Spaniens största parti enligt färska opinionsundersökningar – delar samma åsikt. En hel serie länder inom EU börjar äntligen ifrågasätta USA:s krigspolitik helt öppet. Carl Bildt upprepar som vanligt CIA:s argument – men han blir alltmer isolerad.

 

* USA har förlorat sitt inflytande i Indien – ett jättebakslag. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (”BRIKS-länderna”) går samman i en syd-östallians och lanserar snart en ny världsvaluta, som kommer att vila på en ny guldmyntfot – ”Yuan-guldfoten”. Detta är den värsta av alla tänkbara utmaningar. Petrodollarns ställning är snart slut.

 

* Boko Harems anknytning till CIA i Nigeria börjar avslöjas. USA:s ambassadör utpekas i flera debattartiklar på webben som spindeln i nätet. En serie höga nigerianska militärer har ”sålt” vapnen till Boko Harem! Hoppsan – så märkligt kan det synas, men de höga militärerna hade aldrig kunnat göra detta på egen hand. Det är precis samma taktik som CIA använder sig av i alla välorganiserade inbördeskrig. Terrorgruppen har fått order att boka sig ett harem på flickskolor – allt för att hetsa fram hat och inbördeskrig. Men nu börjar AU – afrikanska unionen – sätta hårt mot hårt. CIA:s planer har plötsligt stött på hårt motstånd. Sanningen om Boko Harem håller långsamt men säkert på att avslöjas.

 

* USA har tappat kontrollen över IS. Flera stater har tillsammans med CIA varit inblandade i uppbyggnaden av IS – bland annat Saudiarabien. Men allt har gått överstyr. Det har urartat till kaos. Meningen var att i Irak skapa en nordlig sunnitisk statsbildning – och att störta Syriens president Assad. Då skulle vägen öppnas för naturgasledningar från de jättelika naturgasfälten i Qatar och Iran. Men denna plan har på snabb tid eroderat sönder. Planen skulle bara fungera om först Assads regim störtades och därefter Irans regim. Så var planerna – men bägge pusselbitarna har runnit ur händerna. USA:s krigsplanering i Mellanöstern håller på att haverera.

 

* Kinas storsatsning på den nya sidenvägen som förbinder Kina, Ryssland och Europa är historiens största industriella satsning någonsin. Telenät, elnät, motorvägar, flygplatser, naturgas- och oljepipelines, mängder av gruvsatsningar och en jättelik satsning på höghastighetståg – allt i ett paket. Europa kommer ännu en gång att knytas samman med öst. Den nya sidenvägen binder samman hela vår planets största sammanhängande markyta. ”Eurasia” kommer på sikt att bli världens största frihandelsområde.

 

* Framtidens nya rymdstation blir ett samarbete mellan BRIKS-länderna – med Ryssland och Kina som huvudaktörer. Ett större symbolvärde för en ny värld kan ingen föreställa sig. ISS går troligen i pension inom några få år. När ryssarna slutar sköta trafiken till ISS är allting över. USA har länge tvingats anlita Ryssarna för sina transporter till ISS. Det blir dyrt och dessutom alltmera pinsamt. NASA:s senaste försök att skicka förnödenheter till ISS blev ännu en ny katastrof. NASA tvingas nu se över hela sin rymdverksamhet eftersom olyckorna avlöser varandra. Till och med den planerade amerikanska rymdturismen har drabbats av en katastrof. Hur är detta rymdkaos möjligt?

 

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?
Precis som när det amerikanska militärindustriella komplexet tog makten sedan Kennedy mördats och kriget mot
Vietnam drogs igång – så slutar det med en katastrof. Efter Vietnamkrigets slut kunde emellertid USA resa sig ur askan.
Militärens maktövertagande 2001, som inleddes med terrordåden i New York den elfte september, slutar annorlunda.
Det militärindustriella komplexet i USA störtar ner landet i avgrunden.

 

Filmen om WTC7-skyskrapans kollaps mitt på dagen – 7 timmar efter Tvillingtornens fall – har setts av många miljoner amerikaner. Inget flygplan hade träffat den jättelika skyskrapan som stod över ett hundra meter från Tvillingtornen.
Flera oberoende laboratorier har bekräftat samma sprängmedel – ”nanotermit”. Med andra ord hade skyskrapan apterats med sprängmedel minst en månad före den elfte september 2001. Den fasansfulla sanningen om vad som hände i New York skakar om USA i grunden.

 

USA drabbas av ett förödande inbördeskrig och havererar som nation. En ekonomiskt härdsmälta slår nästan helt ut dollarn som valuta. Även Europa kommer att drabbas svårt – framför allt Sydeuropa. Enorma förmögenheter som vilar otryggt på amerikanska statsskuldväxlar kommer att gå upp i rök – fullständigt. Dollarkollapsen är oundviklig.

 

Dollarpressarna har fått löpa amok under lång tid. Mubarak-klanen blev ägare till närmare 500 miljarder dollar – bara för att bygga upp Mellanösterns värsta tortyrcentrum i Egypten. Hela flygplanslaster med nytryckta dollar flögs in i Irak och korrumperade hela landet. Ännu större dollarberg kördes till Afghanistan. Krigsherrarna byggde herresäten i hela Kabul. CIA och deras lydstater finansierar nästan alla krig i Mellanöstern. Sedelpressarna i USA är överhettade. Hur länge håller det att trycka sedlar som saknar täckning? Inte länge till.

 

Många journalister publicerar i egna namn färdigskrivna CIA-dokument. Dollar pumpas ut till många korrumperade journalister i hela västvärlden. Allt detta har också avslöjats. Folk som vill bikta sig vid livets slut har framträtt och berättat sanningen. En av Tysklands ”bestsellers” just nu, är en sådan självbekännelse-bok. Denna extremt obehagliga sanning skakar om Västvärldens massmedia.

 

Vad händer efter USA:s fall? Alaska kommer så småningom att åter knyta banden till Ryssland. Ryssland köper tillbaka Alaska från USA – det land som en rysk tsar sålde till USA för cirka 100 år sedan. Så kommer det att gå. USA kommer så småningom att återhämta sig. Men ingenting kommer att vara sig likt i detta land. De som stulit mest i USA har bara en enda trygg plats att flytta till – Beijing. De kommer att tas emot men de kommer att förlora sin politiska makt. De stenrika betalar för sig i silver. Dollarmiljardärerna har redan bunkrat på sig allt silver de kunnat komma över i världsmarknaden – för de vet att dollarns tid snart är över.

Är inte Ryssland och Kina diktaturer?
Bägge länderna är diktaturer. Men när USA faller blir det automatiskt fred i världen. I en värld med fred kommer ingen diktatur att sitta säker. Det är folket som har den egentliga makten. Långsamt men säkert kommer äkta demokrati att segra i land efter land. Men skillnaden mellan väst och öst är stor. Varken Kina eller Ryssland har intresse av att kriga sig fram. Det är militären i USA som ser kriget som den enda utvägen för att undvika avgrunden – ”det fiskala stupet”.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 


https://parnassen.wordpress.com/2015/02/11

Av Stig Olsson - 11 februari 2015 09:51

Former French President Nicolas Sarkozy (Reuters/Philippe Wojazer)

Former French President Nicolas Sarkozy (Reuters/Philippe Wojazer)

HEJA PUTIN! Så kan man faktiskt sammanfatta läget. Putin och Ryssland står emot det enorma trycket. USA och deras lakejer är i Ukraina och triggar igång ett krig och skyller sen på Ryssland. USA måste ha krig för att sopa undan sitt berg av dollarsedlar som världens översvämmats med. Tryckta i ett pyramidspel av guds nåd. Måste ha krig för att behålla petrodollarsystemet. 


Massinvandring är ett led i det hela. Skapa oro i stackarna och tjäna storkovan på ett och samma bräde! Bra kommentar av Fredrik Johansson: ”Immigration skapar skulder vilket också innebär att bankerna omsätter mer. Detta lyfter BNP.
BNP tar idag inte hänsyn till produktivitet utan endast skuld eftersom det är vad fraktionsbanksystemet lever på.”

Sarkozy gör en öppning Crimea cannot be blamed for joining Russia.  Han svär i västkyrkan. Ungefär som när Göran Hägglund började ställa krav på invandringen för ett tag sedan.

För att förstå vad som pågår måste man ta in makten över banksystemet. Här kommer inlägga från Ett nytt penningsystem. Har ni inte hittat dit än är det dags. Han som skriver heter Michael Thudén:

”Sverige är så totalt uppkopplat kring dollarns härskarstatus att hela Sveriges ekonomi (vad som nu finns kvar av den – den reella ekonomin har ju nedmonterats och skickats till Kina – precis såsom skett i USA). Sverige är nog t.o.m ett tommare skal än USA och det är svårt att se hur Sverige ska kunna undvika falla tillsammans med dollarn. Pensionen, börsen, det påhittade uppblåsta ”marknadsvärdet” på bostäder och alla andra finansiella fiktioner inom svensk ekonomi är helt beroende av dollar-injektioner. Sverige är redan ockuperat och liveget, men ockupationen har inte skett med militär. Precis såsom ekonomiprofessor Michael Hudson brukar påpeka sker dagens erövringar genom finanskrigföring där bankparasiterna i New York dikterar villkoren då 85 % av värdshandeln sker i dollar genom FED:s datorer. Svenska politiker har sålt ut allt till finansmaffian i USA och Sverige är inget annat än ett lydrike till USA dollarimperium.

Ryssland, BRICS, SCO etc försöker bryta sig ur dollarslaveriet. Sverige borde överge Titanic istället för att följa med dollarn ned i djupet. Läs mer om Sveriges devota rövslickande och hur det är kopplat till ”bostadsmarknaden”, börsen, pensionen etc här.

Michael fortsätter: ”Jo, Sverige är så tomt nu att vi har en självförsörjningsgrad på mindre än 50 %. Bara smarta människor som Helena Palena har fattat att risken för masssvält i Sverige är enormt stor när dollarhegemonin faller.

Att länder inte ska kunna försörja sig själva är också en del av strategien som dollarmaffian kör med som finansiellt vapen. Sverige har samma kolonistatus där som U-länderna (kanske t.o.m är Sverige än mer en koloni då U-länder troligen har en högre andel av befolkningen boendes på landet). Ekonomiprofessor Michael Hudson har beskrivit det så här:

”This aim is similar to the Carter administration’s plan to create a food crisis to make Third World countries more dependent on the United States. The idea was that the U.S Government could agree to give them more food, in exchange for their selling their raw materials to American firms. Their governments would have to replace democracy with government that we appoint. This would put the U.S Secretary of State in charge of their policy, not its own people.

This is how the Americans have impoverished Third World countries, by insisting – for instance through the World Bank and IMF – that they will only be given loans if they agree not to feed themselves but depend on American grain.”

Och Sverige är i exakt samma position som de Afrikanska länderna som Hudson beskriver ovan. Om Sverige blir uppkäftigt kan USA stänga av dollarflödet och sänka den svenska valutan varvid det inte finns mat nog för att försörja befolkningen.

Intervjun finns att ladda ned från ett blogginlägg jag skrev om den här typen av finansiell krigföring USA:s finanspsykopater sysslar med.”

Tyvärr så blir det krig! Eller hur Carl Bildt!


https://parnassen.wordpress.com/2015/02/09 


Normalt brukar jag inte lägga ut de kommentarer jag sett på inlägget, men nu är det så många bra sådana, med intressanta länkar, att jag gör det undantaget :)


 1. Michael Thudén skriver:

  Om man kollar på de flesta länder som USA på ett eller annat sätt attackerat militärt (Libyen, Irak, Syrien, etc) så har de alla det gemensamt att de slutat använda dollar. Det samma gäller de länder USA för finansiell krigföring emot (främst Iran och Ryssland).

  En del brukar påpeka att USA inte vinner några krig men då har man missat hela poängen med dollarhegemonin. USA behöver inte vinna krig – det räcker med att USA ödelägger landets ekonomi ( antingen genom att bomba landet sönder och samman – eller genom att försöka strypa det finansiellt – såsom med Ryssland och Iran). Landets valuta går då åt helvete och ersätts med dollar som bara FED i New York kan skapa. USA:s finanssystem kan på så sätt köpa upp landets tillgångar gratis. I vissa Latinamerikanska länder har det gått så långt att dessa t.o.m övergett sin egen valuta och blivit helt koloniserade av USA.

  Och de mänskliga resterna som flyr från dollarn och finanspsykopaternas globala ödeläggelse tar bl.a Sverige hand om.

   
 2. Helena Palena skriver:

  Michael: Fy fan så bra skrivet! Heja! :-)

   
 3. Ping: Vi är fler som ser samma sak | Konkursverket.se

 4. Ping: Begriper du? Banksystemet göds av massinvandring! Vill gärna ha krig! | Arab Nyheter

 5. Michael Thudén skriver:

  Förstår och delar din misstro, Sofia. Det enda som kan stoppa dem från att trycka på repeat-knappen är upplysning och transparens kring det monetära systemet, historien och ökat medvetande.
  T.ex, vem är Sarkozy? Vad har han för gemensam nämnare med Goldman Sachs och hälften av Rysslands oligarker? Kommer Israel ha lika stort inflytanade på Eurasian Economic Union (en variant av ett europeisk-asiatiskt EU)? Finns tecken på det.  Så det tycks inte som om det bara är EU som lämnar det sjunkande Dollar-Titanic.

  Och BRICS? Vem är det egentligen som drar i trådarna där? Om man läser på BRICS egen hemsida kan man ju bli lite fundersam.

  ”ORIGIN AND EVOLUTION OF BRICS [BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA AND SOUTH AFRICA]

  The BRIC [Brazil, Russia, India and China] idea was first conceived in 2001 by Goldman Sachs as part of an economic modeling exercise to forecast global economic trends over the next half century; the acronym BRIC was first used in 2001 by Goldman Sachs in their Global Economics Paper No. 66, “The World Needs Better Economic BRICs”.

  http://www.brics5.co.za/about-brics/

   
 6. Lars Andersson skriver:

  Här har vi en ukrainsk kvinna som kan tala för sig, antagligen en kompis till Helena Palena, :-)

   


  Marine Le Pen säger vad hon tycker om saken:

  http://rt.com/news/230503-le-pen-us-lackey/

   
 7. Michael Thudén skriver:

  @Anders
  Japp, om nedan är 42 ERKÄNDA ”False flag” – hur stort är då inte mörkertalet? Det mesta är planerat, precis som citatet du länkade till säger.

  http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html

   
 8. Sofia skriver:

  En sådan högintressant proffsig diskussion om Ukraina, Putin, EU och USA får ni aldrig se på svensk TV: (tyska)

  http://daserste.ndr.de/guentherjauch/

   
 9. MetalHeadViking skriver:

  Många bra inlägg här. Bra jobbat Helena!

  Jag drar mitt strå till stacken!

  http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2015/02/hellre-dollarkollaps-krig-i-europa.html

   
 10. Nisse skriver:

  Michael skrev:

  ”En del brukar påpeka att USA inte vinner några krig men då har man missat hela poängen med dollarhegemonin. USA behöver inte vinna krig – det räcker med att USA ödelägger landets ekonomi ( antingen genom att bomba landet sönder och samman – eller genom att försöka strypa det finansiellt – såsom med Ryssland och Iran). Landets valuta går då åt helvete och ersätts med dollar som bara FED i New York kan skapa. USA:s finanssystem kan på så sätt köpa upp landets tillgångar gratis. I vissa Latinamerikanska länder har det gått så långt att dessa t.o.m övergett sin egen valuta och blivit helt koloniserade av USA. ”

  Någon som ser kopplingen till det här?

  in the book ”You Gentiles” (1924) Maurice Samuel writes:

  ”In everything, we are destroyers–even in the instruments of destruction to which we turn for relief…We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you will do will meet our needs and demands. We will forever destroy because we want a world of our own.” (p. 155)

  In 1928, Marcus Ravage, a Jewish Rothschild biographer wrote an essay entitled, ”The Real Case Against the Jews.”

  ”You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it.”

  http://henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

   
 11. Nisse skriver:

  Det är intressant att studera hur Bank of England kom till. Historien är ju något som konstant suddas ut. Michael brukar ju hänvisa till Stephen Zarlengas bok ”Lost science of money” på sin blogg och Zarlenga skriver faktisk väldigt rakt vad som skedde vi Engelska revoluitionen.

  Zarlenga berättar hur judar som blev utkastade från Spanien 1492 bosatte sig i Holland och därifrån började ”bomba” England med biblar predikande Calvinism.

  ”The Jewish press of Joseph Athias ”claimed to have printed so many Bibles in English that every servingmaid and ploughboy might aspire to own one,” wrote Van Dillen.16 Herbert Bloom puts the number of Athias Bibles at one million, with destinations of England and Scotland. Sending a million Bibles to England had far reaching political effects and Athias was not the only Bible printer. The most notable was Rabbi Manasseh Ben Israel (1604-1657), who began printing in 1627.”

  Detta var avgörande för den Engelska revolutionens uppkomst:

  ”In the mid 1600s lifting this ban became the main objective of sev-eral European Jewish communities acting in concert. Their advance landing party was the over onemillion Bibles that Amsterdam’s Jewish printers sent into England during the prior 30 years, described in Chapter 9. As Hobbes indicated, the Bibles played a major role in undermining the monarchy. ”

  Judarna var utkastade sedan 1200-talet från England och blev efter revolutionen insläppta igen (varvid Bank of England startades – startskottet för Pundet som härskarvaluta – jmf att Federal reservs skapades när Paul Warburg flyttade från Tyskland till USA – startskottet till dollarhegemonin)

  Varför då Calvin? Jo, som Zarlenga också beskriver:

  ”Calvinism’s legalization of usury would be very important to the Jews, condoning their primary monetary activity at that time. ”

  Calvins lära predikade också att ekonomi gick ut på att konkurrera och att samarbete och moralens åsidosättande. Zarlenga skriver:

  ”Calvinism also introduced a doctrine promoting competition. Performance of the terms of agreed upon contracts became the overriding determinant of commercial justice apart from the contents of the contract, or any unfair circumstances which led to their being accepted. This led to an ever widening gulf between morality and the law. The study of economics would eventually come to reject considerations of morality! ”

  Och den som sattes upp att leda revolutionen, Cromwell, var på vippen att bli en judisk Jesus, Zarlnga skriver:

  ”OLIVER CROMWELL AS THE MESSIAH!
  Concurrently with Menasseh’s delegation, a group of ”Asiatic Jews” led by Rabbi Ben Ayabel arrived ”on a secret mission to conduct an undercover investigation into whether or not Oliver Cromwell was the Messiah,” wrote D’Blossiers ”

  Som sagt – först skapades Bank of England som grund för Storbrittaniens imperievälde. Och iom FED:s skapande 1913 skapades grunden för USA:s dollarvälde när USA tog över från Britterna. Och regissörerna var samma grupp vid båda tillfällena.

   
 12. Michael Thudén skriver:

  En läsare, Erik Rydström, på min blogg har skrivit frågor till Ingves som inte ville svara på om ett kundkonto hos banken kan innehålla kronor.. Absurditeten i detta parasitära finansiella system är bortom ord.

  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/02/10/sveriges-riksbankschef-vill-inte-svara-pa-om-ett-kundkonto-pa-banken-kan-innehalla-kronor/

   
 13. Sofia skriver:

  Stefan Ingves är medlem av de ”300” bland Världshärskarna –
  inte ska man inbilla sig att han nedlåter sig att svara en vanlig människa –
  en goyim eller nyttodjur…

  http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Av Stig Olsson - 7 februari 2015 14:42

Telefontornet omkring 1890. Idag lyssnar FRA på allt och alla. NSAs vän i alla väder.

Telefontornet i Stockholm omkring 1890. Idag lyssnar FRA på allt och alla. NSAs vän i alla väder.

”Vem som ska fylla hålet efter USA är svårt att sia om men för vårt land vore det nog bra om vi hade en försvarsmakt som kunde skydda vår infrastruktur mot terrorangrepp åtminstone. Utan el och data faller nationen ihop på tre dygn. Den som sabbar de stora kraftledningarna och några datacenter har slagit ut Sverige för lång tid. Alternativ II som inte är så kul innebär ett krig som blir enormt och där vi alla försvinner.”

Mr Lai – olje- och säkerhetsanalytiker – beskriver hur Sverige lagt sig platt för övermakten. Se presentation nedan.

Vårt land Sverige har problem – mycket stora problem. Landets försvar avrustades för 20 år sedan och stora delar av all material som fanns lagrad för orostider gavs bort till Baltikums länder. Mycket av det andra såldes eller skrotades. Borta är grejerna och personalen.

Helt nya nästan oanvända fordon kördes i en kvarn och maldes ner till metallskrot. När dåvarande ÖB fick en fråga om varför man inte istället kunde sälja en del av alla de tusentals Volvovalpar som där förstördes så kom han med en förklaring som går till historien. Påminnas bör att denne ÖB gillade att gå på opera och andra finare nöjen i Stockholm, och då åkte han tjänstelimousin men sin fru dit – fint skulle de vara – men det varade dock inte länge innan han avskedades för inkompetens.

Hur som helst han skrotade Volvovalpar för de var inte miljövänliga! har ni hört: krig och krigsmaterial ska vara miljövänligt numera. Ni kan ju kolla bilderna från striderna i Kobane i Syrien på den förstörelse som där är. Jag tror inte en bil med dålig avgasrening har någon betydelse när kriget kommit till en nation.

Ja, nu är vi i det läget att vi gett bort krigsmaterial och skrotat dito för i runda slängar 2 000 miljarder kronor. Våra förråd är tomma och förbanden upplösta, vi har ingen värnplikt, och det vi har är ett hemvärn som är mindre än scoutrörelsen. Sedan finns de nya förbanden, de som nu skall försvara oss, men som är glesare än tänderna på Tore Skogman om ni minns honom.

Nedlagda regementen och avskedade officerare det finns det gott om – men att återta den kunskap och att bygga upp nya förband baserade på värnplikt de tar minst 10 år innan vi har ett försvar igen av någon betydelse.

Vad får vi då för de 40 miljarder cirka vi pumpar in hos militären nu för varje år. Ja, vi har ett flygvapen som redan är omodernt, det saknar de viktigaste vapensystemen. Alla, eller i alla fall de flesta flygbaserna är borta och reservfält saknas. Ett flygförband i Luleå, nästa i Uppsala och sedan några till i södra Sverige det är allt. Det som var det viktigaste de senaste åren är att Natoanpassa delserie C – D av Jas Gripen. Det vill säga att de skall kunna lufttankas av Natos tankplan.

När något ryskt plan kommer i närheten av vårt land så är vårt försvar att ringa till Expressen och berätta hur farligt de flyger – Hua mej vilka flygbusar dessa ryska militärer är det kan ju gå illa det här. Annat var det för Swedish Air Force att bomba i Libyen för några år sedan – det gick bra för de hade varken luftvärn eller flygvapen Libyerna och då gör sig ett plan från SAAB bra. Det var ett framgångsrikt krig för de stolta flygarna.

Luftvärn saknas i princip i vårt land

Kustartilleriet finns inte kvar längre som ett vapenslag utan de skall numera vara någon form av marinförband som skall försvara Stockholms skärgård – tjo hej. Tillsammans med en rad föråldrade fartyg från Flottan letar de efter ubåtar troligen några som blev kvar sedan 1980–talets ubåtsjakt.

För varför skulle lede Fi – ryssen – åka hit i ubåt när han istället kan hyra en flott semesterbåt och resa runt under vår vackra sommar och titta på naturen och de nedlagda forten i skärgårdsbergen. Vi hade en gång ett riktigt kustförsvar men med det gick det som Cornelius Vreeswijk sjöng: ”det finns inga soldater mer det finns inga gevär” men detta gäller bara Sverige – Världens samvete i den höga Nord.

Varför skulle han Ryssen vilja utsätta sig för att bli jagad i en ubåt när han istället kan bo på Sandhamns hotell under sommaren och festa med 08: orna om kvällarna. Skål på dej tamefan sa han på TV.

Ja, så kommer vi till vår stolta armé liksom både den Tyska under farbror Adolf liksom under den lille Franske Napoleon som gjorde om dumheterna där vår Kung Kalle dussin försökte sig på. Att krossa Ryssen med vapenmakt.

Kalle dussin drog in med pukor och fanfarer och hans armé frös ihjäl i Ukraina och själv flydde han till Turkiet och kom hem med kåldolmar i bagaget. Några 10 000 gubbar lämnade han därhän. Hurra för Kungen!

Nästa idiot som försökte sig på att krossa ryssen var han den där minigubben från Korsika – Bonaparte – han kom med en ½ miljon man från Polen in i Ryssland och han intog en tom stad Moskva och där stannade han tills det började snöa. Men då ville gubbarna hans gå hem och dricka rödtjut i Paris! Men bara 10 000 gjorde det resten stannade som jordförbättringsmedel i Ryssland.

Så kommer vi till den tredje blådåren som trodde sig kunna tämja den sura fulla odugliga ryssen – denna undermänniska – fick de höra soldaterna i hans militära här. Jo, Adolf i Berlin han utnämnde ryssen till undermänniskor och därför skulle de dö, och de gjorde de i ett enormt antal men till slut så stod de ändå i Adolfs huvudstad i maj 1945. Adolf fick skjuta sig själv annars hade man satt han i en apbur och kört honom genom gatorna i Moskva. Se hur det kan gå – undermänniskorna besegrar de högre stående individerna. Frågan här är besvarad. Det var Adolf som var idiot och undermänniska från Österrike.

Ja, sen dog kommunismen sotdöden på 1990 – talet och med den blev väl ryssen ungefär som oss andra här i vår del av Världen. De fick en ledare som heter Putin och som visat sig vara en riktig jäkel på att göra för sitt folk vad vårt ledarskap borde göra. Därför är nu västvärldens ledare skitsura på Putin för han är populär vilket vårt ledarskap inte är.

Vårt land Sverige har en armé något lite mer slagkraftig än Frälsningsarméns trupper. Men inte mycket. Vi klarar med vår marktrupp att försvara en del av landet en vecka. Ja, vad kan man då tänka på när man har ett så uselt försvar. Det ena alternativet är att skaffa sig kamrater som vill slåss åt oss (Nato) men ni vet hur sådana kompisar är de vill ha något i utbyte och är vi verkligen villiga att ge dem det de vill ha.

Det finns en annan möjlighet också och det är att inte lägga sig i så mycket utan att sköta sig själv och inte vara det där världssamvetet som Olle Palme ville vårt land skulle vara och sen därefter varit. Politiska broilers av alla färger anser de fått denna fråga som personligt arv från Olle. Själv fick han ryggskott och har därefter varit tyst. Sörjd och saknad av en del dock inte av denne skribent.

I Europa och USA är överheten så förbannat rädda för sina folk att de spionerar nu på allt och alla. Man hittar på nya lagar och man gömmer sig i bunkers och har som Obama tusentaltals man med sig i många plan när han ska resa någonstans. Vad är han rädd för – Putin? Knappast han är liksom vår överhet rädd för sitt eget folk. Men all rätt dessutom för är man som överheten har blivit numera inte vald av folken utan utvald av kabaler med dolda motiv och hemlig agenda då blir det på det här sättet. När man gör något i USA då måste vi i Sverige också göra det så vårt eget FRA de började att liksom det stora landet i västs NSA-avlyssna våra telefoner mm. Ny lag antogs och allt för att folket skulle känna sig säkra – vilka blå dunster de slog i er.

Tyvärr gick det illa för den direktören på FRA för han fick ta sin pick och sitt pack och gå från FRA på direkten när det kom fram att han gett NSA-gubbarna från USA huvudnycklarna till FRA:s kontor på Lovön. Att lyssna på telekablarna från Ryssland som ligger i Östersjön det gillade NSA men det kanske inte är så bra för vårt lilla land som dessutom inte har något försvar. Men diplom från NSA:s spioner det fick han generaldirektören men det hängde kvar på väggen efter det att han gick hem.

De gamla komikerna Hasse o Tage har ju redan löst problemet med att om en invasion av ryssar kommer till vårt land – då har FRA redan ställt ut telefoner på varje skär och kobbe som finns i vår skärgård, och när lede Fi kommer dit då ringer det i telefonerna och då svarar Boris och de andra ryssarna i dessa telefoner. Då sägs de så här allt enligt Hasse o Tage: Boris, det är mamma skynda dig hem!

Hej hej Sverige är fantastiskt men det är hela västvärlden i sin galenskap som är Hej Hej. Om vi inte tar oss samman kommer även vi att få smaka på det som nu kokas ihop för Europas södra delar.

Ja, vad ska det nu bli av det här då frågar man sig. Frågan är väl ställd för i princip kan det bara sluta på två sätt. Grekland visar vad som kan ske om det får gå fredligt till. Det andra alternativet är inte så roligt. Ja. dessa Greker, det är ett folk det som redan hade en högt stående kultur när den förste svensken simmade över Öresund. Nu har de sparkat sin överhet i röven och sagt att de skiter i alla dessa överenskommelser de korrupta gått med på gentemot EU, trojka och IMF och allt vad skojarna kallar sina organisationer. Många i Bryssel och Frankfurt bävar nu för vad som kommer att ske.

Det troligaste är att de nya befälhavarna för Spartafolket kommer att ta strid för att bli av med alla påhittade skulder. Att grekerna själva en gång satte sig i denna situation beror ju inte på folket utan på den överhet som tillät dem att göra på detta sätt. Korruption sprider sig alltid uppifrån och neråt – precis som fåglarna i ett träd. De fåglar som sitter högst upp skiter alltid på dem som sitter under.

Något som är rätt spännande blir både EU:s möten liksom Natos dito för där behövs det när man beslutar i dessa organisationer att man är överens – konsensus. Om nu Grekerna får hjälp från Ryssen med både pengar, moral, och att sälja frukt och grönsaker till Ryssen trots EU:s blockad, då blir det här riktigt intressant att följa.

Troligen blir det i hela EU som det blev efter vårt val i september. Partiledarna för två partier har nu avgått (m + Kd) och den tredje är på väg att få gå (fp). Fler kommer säkert och när nyvalet väl blir av under senare delen av det här året då blir allt annorlunda. Likadant är det ute i Europa. Frankrike, där kommer LePen med sitt Front National, och här i Storbritannien finns Nigel Farage för Ukip. Det ser ut på ett ungefär likadant över hela Europa. Det kommer ett nytt ledarskap då det gamla är förbrukat. Det nya blir troligen också inte lika korrupt där kabalerna kan köpa dessa nya ledare så enkelt som de köpte upp de som nu försvinner.

Mycket spännande händer nu men den stora bilden är att USA är på väg ut från Europa och deras makt minskar för varje dag. Likadant är det i mellanöstern de har gjort bort sig överallt genom sin högfärd och sin korruption och sin militarism. Vem som ska fylla hålet efter USA är svårt att sia om men för vårt land vore det nog bra om vi hade en försvarsmakt som kunde skydda vår infrastruktur mot terrorangrepp åtminstone.

Utan el och data faller nationen ihop på tre dygn. Den som sabbar de stora kraftledningarna och några datacenter har slagit ut Sverige för lång tid. Alternativ II som inte är så kul innebär ett krig som blir enormt och där vi alla försvinner.

Mr Lai

 


https://parnassen.wordpress.com/2015/02/05

Av Stig Olsson - 7 februari 2015 09:11

Under året som gått sedan Euromaidan i Kiev har vi hört att den elaka ryska björnen vaknat till liv och angripit Ukraina. Vi har hört att Ryssland invaderat och ockuperat Krim. Vi har hört att ryska soldater gått in med vapen för att hjälpa rebellerna (kallade ”terrorister” av Kievregimen) i kampen mot de tappra ukrainska soldaterna som steg för steg återställer ordningen i landet.


Den som följt denna blogg under året har märkt att jag kanske inte till 100% delat den ovan angivna världsbilden. Och den som följt bloggen under flera år noterar till och med att jag har svängt helt ifråga om var jag lägger mina sympatier när Ryssland är inblandat. Vad har hänt?


I korthet kan sägas att jag mer eller mindre skippat kvällstidningarna, dagstidningarna, radio och TV när jag studerar världsläget. Till en början gick de nya insikterna stick i stäv med vad jag alltid lärt mig innan vilket kändes smått obehagligt. Men det är den fas som alla narkomaner genomgår under sin avgiftning. Efter ett tag började jag känna vrede över att ha stillatigande låtit mig luras till en ensidig bild av vilka som är goda och vilka som är onda. Vrede, men också skam. Detta betyder inte att jag överser Rysslands brister, men det är viktigt att vara objektiv.


Så, med detta sagt skall jag komma till skott i frågan om Ukrainakrisen. Ok, ordet ”skott” var kanske inte så väl valt… Hm.

 

Det ukrainska försvarsdepartementet har nu i dagarna lyft fram överstelöjtnant Stepan Poltorak som ansvarig för mobilisering av soldater för regimens armé i ett pressmeddelande (även om det mest känns som att de börjar förbereda sig på att kunna peka ut honom som syndabock om ett tag). I ett officiellt uttalande säger försvarsministern: ” – Vi förstår att det finns olika omständigheter som komplicerar inkallelsen, men jag är säker på att framgången är avhängigt militärledningens förhållande till de inkallade, och hur man utvecklar metoderna för att få dem att infinna sig för tjänstgöring.” I själva verket har 80% av de inkallade ukrainarna valt att inte hämta ut uniform och vapen.  Och regeringen i Kiev kommer därför att införa utreseförbud för män mellan 18-60 år! [källa] Över en miljon ukrainska vapenvägrare har redan gått i landsflykt – till Ryssland!!!


Detta om något är ett tecken på att ukrainarna inte vill ha krig i sitt eget land. I så fall måste det vara andra krafter som driver på dem. ‘


Jag har redan bloggat om de notiser som publicerats i svenska nyhetsmedier om att ”Ryssland invaderar Ukraina”, bl.a att ryska tanks rullat in i landet. Det har varje gång visat sig vara falska nyheter (men som inte korrigeras av pressen).


Likadant om hjälpkonvojen som sades innehålla vapen och ammunition, men som inspekterades av Röda korset som kunde bekräfta att det låg mat och sängkläder i lasten. Likaså har företrädare för Barack Obamas regering hävdat att ryska trupper stridit för utbrytarrepublikerna, som en förklaring till varför den Kievstyrda armén inte bara misslyckats med att slå ner separatisterna, utan även tvingats retirera. Men nu har till och med en stabschef för den Ukrainska armén förklarat att de inte alls slåss mot ryska trupper. Detta är ett besked som borde tvinga Vita huset att ändra sin politik.


Men så sker inte. USA:s regering förbereder sig på (att verkställa) beslut om att skicka både militär personal (utbildare) och tung krigsmateriel till Ukraina. Detta är precis det man anklagar Vladimir Putin för att ha gjort. Jag är inte blåögd, och jag är övertygad om att utbrytarrepublikerna i någon form fått militärt bistånd från Ryssland, även om de själva beklagar sig över Putins passivitet. I mina ögon har utbrytarrepublikerna rätt att ta emot vapen eftersom de har rätt at försvara sig. 


Min logik: Skottland folkomröstade om att lämna Storbritannien. Krim och Öst-Ukraina (Donetsk och Lughansk) folkomröstade om at lämna den ukrainska federationen. Vi måste acceptera utfallet. Med benäget valfusk blev det en majoritet som håller Skottland kvar, och en överväldigande majoritet i både Krim och Öst-Ukraina valde att inte bli en lydstat till EU-kolossen och Vita huset i Washington. Öst-Ukraina anföll inte Väst-Ukraina, utan det är tvärtom – och man gjorde det på USA:s och Internationella valutafondens order. Tvi vale.


Att Barack Obama fick Nobels fredspris är ett hån mot mänskligheten. Att EU fått samma pris är ett hån mot det europeiska folket.


Den dag våra ledare begär av oss att gripa till vapen, då skall vi vända dem mot våra egna ledare. Det är en deal jag vill göra med varje europé och ryss.


Vi vill inte ha ditt krig, Obama!


https://peterharold.wordpress.com/2015/02/05

Av Stig Olsson - 4 februari 2015 12:20

Det är inte rasism att upphäva svenskt medborgarskap för IS-krigareJag skrev en insändare om att Sverige precis som Kanada, Australien, Tyskland, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland med flera bör upphäva medborgarskapet för dem som ansluter sig till terrorgruppen Islamiska staten, IS, (Åsikter 13/11). I en replik skrev Pontus Kjellström, gymnasielärare i historia och religion, att ett återupptagande av svenskt medborgarskap för dem som deltar i IS-strider är oacceptabelt, egoistiskt och till och med rasistiskt (Åsikter 14/11).


Aras Amin är svensk-kurd och engagerad i minoritetsfrågor.
Han studerar statsvetenskap och är aktiv i Moderata ungdomsförbundet i Stockholmsområdet.
 

Människor i Irak och Syrien känner dagligen hur faran närmar sig. Kristna minoriteter har lämnat sina bostäder, yazidier och andra minoriteter har i flera veckor varit isolerade utan att ha mat och vatten, små byar bränns ner och antalet massgravar ökar för varje dag. Kurder i bland annat staden Kobane behöver allt stöd de kan få för att övervinna terroristerna. Irakiska armén ser faran endast några kilometer från huvudstaden Bagdad. Skribenten har uppenbarligen svårt att se verkligheten i vår omvärld. Faran är inte långt ifrån Europas gränser. Enligt Randy Blake, högt uppsatt rådgivare vid den amerikanska underrättelsetjänsten, har runt 2 000 västerlänningar anslutit sig till IS från Europa.


Att upphäva medborgarskap är ett verktyg som finns i många demokratiska länders verktygslåda som en extra åtgärd för att bekämpa bland andra IS. Diskursen är främmande i Sverige, medan flera andra länder redan har börjat upphäva medborgarskapet för dem som ansluter sig till IS. Verktyget saknas i svensk rätt. Åtgärden måste dessutom givetvis gälla alla svenska medborgare oavsett om man har enkelt eller dubbelt medborgarskap. Människor måste åtminstone göras medvetna om alla konsekvenser innan de ansluter sig till IS. Verktyget bör användas på människor som begår systematisk barbarism. Enligt mig ingår IS-krigare i denna kategori.


Dessa terrorister uppfattar sig inte som statslösa om de fråntas ett medborgarskap, eftersom de anser sig själva tillhöra Islamiska staten.


Det är löjeväckande att anklaga mig för rasism istället för att komma med ett vettigt förslag. Faktum är att tusentals barn i Syrien och Irak inte längre går i skolan och kurder är fortsatt förföljda. Den brittiska organisationen Syrian Observatory for Human Rights har bekräftat att kvinnor har satts i bur på marknad i Mosul och sålts för runt 1 000 dollar per person. Bilder och filmer som visar sådana försäljningar finns på flera sajter från olika länder.


Att upphäva medborgarskapet handlar om att minska trycket på bland annat kurdiska styrkor och irakiska armén, men det handlar också om att skicka en signal till terrorister samt värna om rikets säkerhet. De som begår krigsbrott måste också ställas inför internationell rätt och betala för sina brutala handlingar.


Fristaden i Sverige ska gälla dem som flyr för sina liv på grund av till exempel förföljelse och inte dem som huggit halsen av människor, våldtagit kvinnor och förklarat krig mot hela världen. Sätt inte IS-krigare framför oskyldiga och civila. Ta frågan på allvar och skjut inte upp problemen.


Aras Amin


http://www.sydsvenskan.se/asikter/det-ar-inte-rasism-att-upphava-svenskt-medborgarskap-for-is-krigare/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se