Inlägg publicerade under kategorin Den Nya Världsordningen

ANNONS
Av Stig Olsson - 14 januari 2015 14:37


Pia Hellertz

Pia Hellertz har läst boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docenten och läkaren Ralf Sundberg. Hellertz inspirerades av en recension skriven av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist. Han konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.

 

Efter att ha läst boken ansluter sig Pia Hellertz till uppfattningen att författaren, 

läkaren, kirurgen och docenten Ralf Sundberg är en mycket skrämmande verklighet på spåren. Pia Hellertz är fil.dr och socionom. Hon har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år innan pension.

 

Läkemedelsforskare tenderar enligt hans uppgifter att förvanska sina data för att kunna publicera de resultat som läkemedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina preparat. Näringsforskare tenderar på samma sätt att förvanska och ljuga om sina resultat för att kunna publicera de resultat som livsmedelsindustrin vill ha för att kunna sälja sina produkter. Oavsett om det leder till hälsa eller sjukdom. Och ibland samarbetar fuskarna.

Hur är detta överhuvudtaget möjligt?

Forskningsfusket

 

Ralf Sundberg visar att de olika forskarna får sina forskningsmedel och löner samt andra förmåner från industrin. Han presenterar en imponerande research. Han har följt devisen: ”Följ i pengarnas spår!” [Qui bono] och därmed funnit och avslöjat vad som pågår. Vissa forskare är mer skrupelfria än andra och har ändå blivit experter för nationer inom sina ämnesområden, även i Sverige, exempelvis hos Socialstyrelsen och Sundberg anger namn på dessa personer, så det står var och en fritt att kontrollera hans uppgifter.

 

Dels visar Sundberg att även de medicinska tidskrifterna är med i bedrägerierna. Avslöjande reportage publiceras inte medan de medicinska lögnerna fortsätter att spridas, även i den svenska Läkartidningen. ”Vem i hela världen kan man lita på”, sjöng Michael Wiehe och jag tänkte samma sak under hela läsningen. Eventuell tillit till auktoriteter rasade för varje sida jag läste.

Forskare betalas för att underteckna vetenskapliga artiklar de inte skrivit

En riktigt ruggig tendens är att det finns grupper av mycket skickliga artikelförfattarexperter som skriver ihop forskningsresultat utan att det egentligen finns något underlag och sen betalas prominenta professorer och forskare för att skriva under artikeln, utan att de vet vad det hela ens handlar om, menar Sundberg. De kallas bland annat KOL, Key Opinion Leader.

 

De medicinska tidskrifterna har stora problem med denna typ av artiklar och det har utvecklats regler för att undertecknarna ska ange sina jäv, d.v.s vilka som betalar deras löner och forskning, engagerar dem i konferenser och andra fakta av betydelse, men även detta har urholkats visar Sundberg. Detta gäller även forskare som faktiskt bedrivit forskningen. De är i mycket stor utsträckning betalade av exempelvis sockerbolag, margarinbolag, läskedrycksbolag med flera företag med intresse av att folk köper deras produkter. Författaren refererar till 252 referenser i sin intressanta referensförteckning. Det är bara att konstatera att han lagt ner enormt mycket tid och energi på att undersöka fakta.


Läs även: Boken ”Bad Pharma” avslöjar hur falsk ”evidensbaserad medicin” saboterar vården

Det började i slutet av 1800-talet

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började filantropiska stiftelser, som bildats för att undgå skatt, agera för att ta över läkarutbildningarna i USA. Det var framförallt familjen Rockefeller (som själv bara anlitade homeopater ☺), som grundat sin förmögenhet på den olja som de fann i markerna. Den stora frågan när oljan upptäcktes var hur den skulle kunna marknadsföras och säljas. Dels blev den till transportmedel, men den kom också att bli en av grundstenarna för utveckling av läkemedel. Sundberg redogör ingående och mycket detaljerat om denna process.

 

Ralf Sundberg visar också hur ”organiska kemister från segrarmakterna (efter andra världskriget, min anm.) tävlade om att snabbast ta del av det försprång som tyska vetenskapsmän haft inom kemi- och färgtillverkningen och de biprodukter från denna som bland mycket annat hade potentialen att bli läkemedel.”

 

Eftersom nya ämnen från den petrokemiska industrin konkurrerade ut de odlade oljorna blev margariner och matoljor en tänkbar produkt för försäljning. Det utvecklades under 1950-talet en teori om att fetter av animaliskt ursprung, d.v.s smör, var skadligt att äta. Man började propagera för att fetter av vegetabiliskt ursprung, d.v.s margariner, skulle vara nyttiga. Hit hör exempelvis Becel [1].

”Erfarna forskare forskar inte alltid för att ta reda på hur det förhåller sig. Precis som försvarsadvokaten kan de ha fått ett uppdrag från en kommersiell aktör att försöka framställa en viss födoämnesingrediens, eller ett visst läkemedel, i så god eller dålig dager som möjligt. Med sin erfarenhet av att lägga upp experiment kan forskare redan från början räkna ut hur de skall förfara, för att få fram det resultat som är önskvärt, för att ett visst kommersiellt budskap skall understödjas.” (sid. 34)

Detta är grundtonen i hela boken och författaren visar på område efter område hur forskarna gjort. På detta sätt har forskare lyckats lura i oss att socker är hälsosamt, att margarin är hälsosamt, att höga kolesterolvärden är skadligt och tecken på sjukdom som behöver medicineras, att högt blodtryck är farligt och behöver medicineras, att högt blodsocker botas med att man äter mer av den mat som höjer blodsockret och mycket mera. Författarens diskussion omkring kolesterolet är verkligen skrämmande och intressant.

 

Experterna säger att kolesterolet måste sänkas, medan forskning visar att kolesterolet är absolut nödvändigt för vår hälsa.

”Allt detta pekar alltså på att kolesterolmyten ur naturvetenskaplig synvinkel är fel, men ändå envisas okunniga läkare med att skriva ut mediciner vars uppgift är att minska cellernas bildning av kolesterol.” (sid. 60).

Rockefellerstiftelsen låg bland annat bakom forskningsmedel till rashygienforskning. Bland annat utnyttjade den ökände ”dödsängeln” Dr Mengele dessa pengar för sin ohyggliga forskning under kriget. Ytterligare ett citat för att visa tonen i Sundbergs bok:

”Fritz ter Meer, dömd till sju års fängelse för sitt ansvar för produktionen av den giftgas som kostade sex miljoner judar livet, kunde till exempel redan 1951 bli styrelseordförande för Bayer läkemedel.”

I exempel efter exempel visar Ralf Sundberg hur bedragare inom forskningen får framstående positioner inom industrin och som experter hos myndigheter. Att begränsa sig till de som redan är sjuka och dessutom blir botade visade sig vara en för liten marknad. Det gällde att utveckla produkter som kunde användas av flertalet konsumenter, det vill säga även de friska. Idealet vore att få dem att köpa produkter för att de skulle behålla sig friska. Idéerna hämtades från hälsokostindustrin.

Ralf Sundberg

Paret Albert och Mary Lasker

Två personligheter som kom att få stor betydelse för utvecklingen av denna typ av forskning i USA var Albert och Mary Lasker. Det skulle ta för stort utrymme att berätta om dem, men det är obegripligt hur två personer kan få en sån enorm betydelse. När Albert Lasker dog kom Mary Lasker och hennes väninna Florence Mahoney att bli de trendskapande personligheterna både inom läkemedels- och inom kostindustrin. De lobbade bland annat direkt mot presidenten. Lyndon B Johnson lär ha sagt: ”Gode Gud, dessa båda kvinnor kommer att ruinera vårt land!” Och Ralf Sundberg kommenterar: ”Likväl fick de så gott som alltid sin vilja igenom. Med tanke på att den galopperande sjukvårdsbudgeten numera faktiskt är ett reellt hot mot USA.s ekonomis, kan man säga att LBJ fick rätt” (sid. 93).

 

Ett av Mary Laskers viktigaste projekt var blodtrycksområdet. Hon ville att friska skulle börja mäta sitt blodtryck och medicinera. Medlet som industrin lyckats få fram ”utan alltför många kända biverkningar” var det som på svenska kallades Salures. Från början ansågs det att personer med mycket högt blodtryck skulle använda det, men mycket snart ledde lobbyansträngningarna till att även fullt friska människor med bara obetydligt förhöjt blodtryck fick medicinen. Ralf Sundberg diskuterar ingående processerna bakom idén om”förebyggande medicinering”.


Stöd NewsVoice

Ett exempel han tar upp är att, förutom vid smärta så driver rädsla upp blodtrycket. Vi är rädda för allt möjligt, för sjukdomar, för läkarbristen eller för andra mer eller mindre reella hot. Eftersom läkare numera har bråttom tenderar de att bortse från de bakomliggande orsakerna och riskerar att skrämma oss med blodtryckshöjningen och därmed ge oss ändå högre blodtryck – vilket behöver medicineras. Sundberg går så långt som att påstå att denna nya trend inom medicinen har skapat allt fler hypokondriker, d.v.s.inbillade sjuka.


Ett annat område som Mary Lasker engagerade sig i var hjärtsjukdomar.

”Ansträngningarna ledde så småningom till att läkare i dag kontrollerar kolesterolnivåer på en stor del av den friska befolkningen – och ordinerar allt fler läkemedel – trots att de flesta av dessa personer har kolesterolvärden som är helt normala för sin ålder.” (sid. 99)

Hjärtmedicinerna har blivit en miljardindustri. På cirka 30 sidor i boken diskuterar Sundberg ”kolesterolmyten”. Här får jag hänvisa till boken. Men han skriver bland annat:

”På senare tid har vi kunnat läsa om hur president Obama och medlemmar ur hans familj har fått högt kolesterol uppmätt. Skall hans hjärtläkare lyckas göra även honom till patient? Oddsen är nog ganska goda. Doktorer är mycket bra på att omedvetet agera som i Molières pjäs Den inbillade sjuke.”

Ralf Sundberg presenterar forskning som motsäger alla dessa myter och jag frågar mig hur alla dessa forskare och läkare klarar av att sova på natten. Kanske är det så att de flesta av dem handlar på grund av okunnighet och i god tro. Men det finns ändå en klick som medvetet bedrar, vilket Sundberg visar med mycket starka argument och referenser till forskning.

Om forskningsmetoder

En intressant uppgift som Sundberg för fram är risken med stora studier, d.v.s studier med väldigt många undersökningsobjekt. Jag tillhör de som trott på vikten av stora studier.

”Varför stora studier? Jo, för att om skillnaden av fördelen mellan att behandla och inte behandla är ytterst liten, då behövs ett mycket stort deltagareantal för att kunna påvisa en sådan effekt, eftersom andra faktorer och slumpen alltid spelar in. Ofta imponeras allmänheten av stora studier, med sådana behöver endast användas när högst obetydliga skillnader skall påvisas.”

Trots att Ralf Sundberg själv är läkare, kirurg och docent i medicin så är han mycket kritisk till yrkeskåren. Med anledning avHippokrates yrkesed, som läkare fortfarande lever upp till, om att hålla sina yrkeshemligheter för sig själv, skriver han bland annat:

”Läkaren besitter alltså vissa kunskaper som han eller hon inte bör dela med sig till sina patienter och utomstående. En lång kostsam utbildning förbereder läkaren för i vissa fall ganska banala uppgifter och färdigheter som skulle kunna läras ut till andra. Men han måste ju få avkastning på sin mödosamma investering. Därför behåller läkaren hemligheterna för sig själv.”

Personligen är jag övertygad om att den framtida läkaren kommer att göra tvärtom, d.v.s. handleda patienter i deras självbehandlingsarbete, vilket vissa läkare gör redan nu, men de är alltför sällsynta. Men detta säger Sundberg inget om.

Socialstyrelsen

Ralf Sundberg är också kritisk till experterna, exempelvis experterna inom Socialstyrelsen. Han menar att dessa experter befinner sig alltför långt borta från den medicinska vardagen och deras kunskaper baseras ofta på hur de tolkar den medicinska litteraturen – ”ofta skriven av andra experter” – än på egen erfarenhet av praktiskt patientarbete. Jag känner igen detta från mitt eget professionsområde, socialt arbete, där forskarna går direkt från grundutbildning till forskarutbildning och sen till undervisning och fortsatt forskning, utan att behöva möta en klient/patient i utsatthet och nöd.

 

Sundberg påstår att en lång rad vetenskapliga arbeten på medicinens område inte är utförda för att hjälpa och leda oss rätt, utan för att förvilla, ”ofta på uppdrag av en kommersiell aktör”. En forskare, Marcia Angell, har beskrivit hur studier som visar på positiva effekter av läkemedel publiceras, medan studier som inte visar effekt, eller negativ sådan, göms undan i arkiven. Dessutom sorteras undersökningspersoner bort innan studien genomförs, personer som skulle riskera att ge andra resultat av forskningen.

Myndigheternas kostråd är felaktiga

I ett kapitel går författaren igenom vad som ligger bakom dagens kostråd, vilka innebär fettsnålt och mer kolhydrater.


Ett kostråd som vi alla lärt oss och som Ralf Sundberg är mycket kritisk mot är”tallriksmodellen”. Till och med McDonald’s använder sig numera av modellen och får dietisters stöd för att den kosten är hälsosam. Det är intressant att jämföra ”tallriksmodellen” med LCHF-modellen (Low Carb High Fat, d.v.s lite kolhydrater och mycket fett), en modell som Ralf Sundberg och många med honom numera förespråkar [2].

 

Författarens kritik av etablerade bandningsexperter som exempelvis professor Stephan Rössner på Karolinska Institutet [3]. De bantningsråd som dessa experter gett genom tiderna är synnerligen makabra och ibland väldigt destruktiva. Det senaste är operationen av magen [4], vilket för väldigt många leder till ruskiga och livslånga biverkningar och ibland till döden.

Sundbergs personliga erfarenheter

I slutet av boken berättar Ralf Sundberg om sin egen resa med övervikt. Han berättar om hur han började studera olika dieter och mängder med forskning för att själv få möjlighet att ta ställning. Bland annat berättar han hur han skrev ett 20-sidigt brev till Socialstyrelsen om sina forskningsupptäckter, med fyra sidor referenser, utan att något hände. Där framhöll han vetenskapens senaste rön om kosten och dels påpekade han de uppenbara felaktigheter som fanns i diabeteskostråden.

 

Sundberg skriver att han naivt trodde att vetenskapliga argument skulle få Socialstyrelsen att ändra sina direktiv. Bland annat berättar han om diabeteslitteraturen som gjort en omsvängning på 1980-talet. Då skulle diabetiker i Sverige och i resten av världen ”börja leva fettsnålt och gärna ta en kanelbulle till kaffet”. De studier som dessa direktiv vilade på var ”allt annat än vetenskapliga” menar Sundberg (sid. 243).

Jag rekommenderar boken

Det känns som om boken är en av de viktigaste böcker jag läst. Men å andra sidan är jag ju egentligen inte förvånad. Jag har så långt tillbaka jag kan minnas varit skeptisk till skolmedicinen och mediciner och istället använt homeopatmedicin, naturläkemedel och örter vid behov. Jag är ändå glad över att jag hittade boken och tog mig tid att läsa den och jag rekommenderar den mycket varmt. Ralf Sundberg är en utmärkt författare som skriver pedagogiskt och lättläst trots en faktaspäckad text.


Text: Pia Hellertz

Boken kostar runt 180 kr på AdLibris och Bokus.


Relaterat

[1] Becel är 100% fettfritt (Sundberg, sid. 211-212).

Becels kolesterolturné får hård läkarkritik

Becel lurar friska att äta industrifett


[2] Föregångspersonen när det gäller LCHF är läkaren Annika Dahlqvist, som blivit hånad och bespottad av etablissemanget och som fått Vetenskap och Folkbildnings förvillarpris år 2009. Hon har nu blivit alltmer respekterad när läkare och allmänhet börjat uppleva de positiva effekterna av kosten. Hon har bland annat fått Leo Huss-Walin-priset för ”vetenskaplig självständighet och mod” år 2008. (sid. 231)


[3] ”Rössner glömmer kosten fullständigt” – Läs om hur ”bantningsprofessorn” Stephan Rössner nyligen skrev en lång artikel om fetmabehandling i Läkartidningen. Han verkar helt ha gett upp tanken på viktnedgång av den fettsnåla kost han länge rekommenderat. Inte ett enda ord om kosten kom med. Bara tal om fetmaoperationer och eventuella effektivare mediciner i framtiden, skriver Kostdoktorn på sin hemsida. Se samma sida också om magoperationer och dess konsekvenser.


[4] Se info på www.euroclinix.se/viktminskning-kirurgi


http://newsvoice.se/2013/01/04

ANNONS
Av Stig Olsson - 12 januari 2015 12:21

Attacken i Paris. Vän av ordning tänkte direkt att det var ett riggat skådespel när media berättade att man hittat en id-handling i flyktbilen! Plus att alla huvudrollsinnehavare är döda! Hoppsie daisie! Och Attas pass nedanför tvillingtornen. Det skriker ihopkokat scenario om det hela.

CHARLIE HEBDO – NATO:S VARNING TILL FRANKRIKE FÖR ATT DET VILL HOPPA AV SANKTIONSKRIGET MOT RYSSLAND

På samma sätt attacken på Utøya 22/7 var NATO:s straffexpedition mot Norge för att det sommaren 2011 hoppade av kriget mot Libyen så var Charlie Hebdo NATO:s varning till Frankrikes president Hollande för att han vill hoppa av sanktionskriget mot Ryssland..

Det här mejlar Mister Lai: ”Det här kan vara resultatet av kuppen i Paris när man tog en bilkaravan om 11 bilar från den saudiska ambassaden på väg mot Charles de Gaulle airport. 25 stycken man attackerade karavanen och de enda de tog utan blodspillan var en portfölj som en prins hade kedjat fast vid sin arm. Denna portfölj och denna kupp har sedan inte hörts av. Nu plötsligt blev kungen av Saudi sjuk. Hans efterträdare en prins är också sjuk. Det vill säga det finns inga att ställa till ansvar.

Endast Bandar Bush är kvar – han som hotade Putin att överfalla Vinter OS i Sotji med 10 000 Jihadister. Det pågår just nu enorma krafter bakom de neddragna gardinerna. Det sägs att Saudi har ett antal kärnvapen de köpt via Pakistan. Det kan också vara så att de 25 stycken försvunna portföljbomber som försvann efter Sovjet klappade ihop finns i Saudi. FBI har släppt till en undersökningsdomare 80 tusen hemliga handlingar om 9/11. Det är mycket nu som händer.

Här får ni svaret på allt som skett sedan 2001. Det är det mest häpnadsväckande besked jag någonsin hört. Här säger en US Senator rent ut att det var Saudi som genomförde 9/11.

Lyssna och tänk efter. Samtidigt händer det i Paris nu när sanningen kommer ut blir det ett krig där Saudi blir utrotat – vilket är bra. Att Reinfeldt avgick kan bero på att man vet nu vad som kommer och Reinfeldt sålde till Saudi fabriker.”

Paul Craig Roberts: PARISDÅDET VAR ETT ”INSIDERJOB” AV USA FÖR ATT ÅTERFÖRA FRANKRIKE TILL ATT BLI USA:S VASALLSTAT

Dr Paul Craig Roberts, som var verkat Finansdepartementet i Reagan administrationen och biträdande redaktör för Wall Street Journal, gjorde anmärkningsvärt uttalanden.

Terroristattack som dödade 12 personer på onsdagen i Paris var en falskflaggad operation ”som syftar till att stötta upp Frankrikes vasallstatus till Washington.”

”De misstänkta kan vara både skyldig och lejda. Kom bara ihåg alla terroristplaner skapas av FBI som för terrorismen utgår det verkliga hotet riktar mot amerikaner ”, skrev han.

Han sade att den franska ekonomin lider av USA:s sanktioner mot Ryssland. ”Varven påverkas av att inte kunna leverera ryska order på grund av Frankrikes vasallstat status till Washington, och andra aspekter av den franska ekonomin håller negativt av sanktioner som Washington tvingade dess Natomarionettstater att gälla för Ryssland.”

Dr Roberts uppgav att Frankrikes president Francois Hollande i veckan sade att sanktionerna mot Ryssland bör upphöra. ”Frankrike bär på en för stor utrikespolitisk självständighet gentemot Washington.”

Han tillade att CIA tydligen har återväckt den policy som gällt Europa efter VH II eran när den amerikanska underrättelseverksamheten utförde attacker i europeiska stater för att skylla på kommunismen (kalla kriget).


Han noterade att ”attacken mot Charlie Hebdo var ett ”insider” jobb. Det gällde personer som NSA identifierat som fientliga mot västs krig mot muslimer och som då kom att utförare detta ”insider-jobb”, skapat för att föra Frankrike tillbaka följa Washingtons pekfinger”.

Dr Roberts som är en så vida läst kolumnist uppgav att den amerikanska regeringen kan sätta ihop vilken historia som helst för att vilseleda amerikanare och sedan sitta och skratta åt den godtrogna allmänheten”

Och här erkänner Hillary Clinton:  We created Al-Qaeda
In this video Hilary Clinton admits that the US government created and funded Al-Qaeda in order to..

Och så här skriver DN av alla ställen: ”Amerikanska CIA ligger bakom terrordådet i Paris, och USA:s syfte med aktionen är att pressa Frankrike att stödja sanktionerna mot Ryssland. Det hävdar en känd rysk expert i en tv-intervju. – Den så kallade islamistiska terrorismen har varit i händerna på USA:s säkerhetstjänst i åratal. Jag är säker på att bakom de här islamisterna som utförde dådet i Paris står på ett eller annat sätt amerikanska beställare, säger Alexej Martynov, grundare av en Kremltrogen tankesmedja i Moskva.

Och lilla Sverige kan andas ut. Vi är ju redan en vasallstat. Folkpartiet vill gå med i Nato och det kommer nog Anna Kinberg Batra också att föreslå så fort hon blivit varm i kostymen. Hon sa idag att hon ska fortsätta i Reinfeldts fotspår. Fy fan! Det bådar inte gott.


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/10

Av Stig Olsson - 8 januari 2015 16:10

Om man då utgick från att bingen, med måtten 37m*37m*39m, var halvfull som den ser ut att vara, så skulle guldet där i vara värt 5.4 triljoner dollar.

Joakim von Anka dyker i ett guldhav  värt 5.4 triljoner dollar.  Kanske mer!

Att det finns en dold agenda som styr oss får fler och fler upp ögonen för. Det som hände i Paris är med all sannolikhet en iscensatt grej. Bara det att man hittade en id-handling får ju klockarna att börja plinga. Tänker på passet som låg i aska och rök nedanför tvillingtornen. Attas pass. Mister Lai vill att vi  ska reflektera över detta:  ”Det finns en Hot spot som vi nu måste börja bevaka mycket mer och det är Saudi Arabien. Deras Kung (90 år) är på väg att avgå och hans efterträdare är 79 år och inte frisk. Landet har två mäktiga grupperingar,  den ena hos familjen Saud med alla deras prinsar och där mycket av landets pengar finns, och sedan en annan gruppering där bland annat deras mycket farlige f.d säkerhetschef finns han som kallas bandar Bush.

Saudi är mycket rädda just nu för deras befolkning växer på ett sätt som är absolut omöjligt att försörja. Man har en befolknings tillväxt på 10 % och landet blir cirka 3 miljoner fler nu för varje år och är nu uppe i runt 30 miljoner. Förutsättningarna att försörja sitt folk med mat är ungefär en miljon resten är oljepengar där man köper allt utifrån.
Saudi Arabien är mycket viktigt när det gäller olja och jag tror att man känt att sin position i Världen hotas genom de nya produktionsfälten i främst USA av Fracking olja. Genom att få ner priset så slår man bort denna industri på ett halvår och därmed ökar saudis inflytande igen över politiken. Fundera ni över det.”

Angående dom malaysiska flygplanen – och varför just malaysiska – finns kanske svaret i Sofias kommentar: ”Malaysias forne premiärminister Makathir Muhammed talade klarspråk om judarnas makt i världen vilket retat gallfeber på världssamfundet. Han upprättade en internationell domstol som dömde Tony Blair och George Bush för krigsbrott. Den sydostasiatiska ekonomin utsattes för ett finansiellt krig med George Soros som anförare och som tappert försvarades av Makathir Muhammed”. Citat från artikel av Henrik Pihlstrom 2015-01-07 i Nordfront. Kan detta vara ORSAKEN bakom Malaysias FLYGOLYCKOR?” Svaret är nog Ja!

Men för att få någon rätsida på eländet måste man alltid följa pengarna. Michael som driver bloggen Ett nytt penningsystem skrev så här under Mr Lais inlägg om Carl Bildts enorma förräderi: ”Det som det framför alt handlar om är slaget om dollar. 85 % av all internationell handel sker i dollar (om ett svensk företag köper något i Japan används dollar – inte Yen eller kronor). Det har inneburit en enorm ”free ride” för USA som vara behövt skapa dollar som de kunnat shoppa resten av världen gratis (det kostar ju inte FED något att trycka på tangentknapparna på datorn på FED i New york).

Det digitala vägnätet som dirigerar 85 % handeln till FED i New York kallas för SWIFT. SWIFT leder alla vägar till Rom (jag menar FED i New York) Ryssarna har tillsammans med Kineserna på gång att bygga ett eget ”SWIFT”-nätverk som helt kringgår dollarn. Samtidigt håller BRIC, SCO (Shanghai Cooperation Organisation) etc slita sig från dollardiktaturen och handla med ländernas egna valutor.

Tyvärr har nog Mister Lai helt rätt. Det ser ut att bli ett till världskrig om psykopaterna, med mellanhunden men tillika psykopaten Bildt, får som de vill. Nästan alla krig kan förstås utifrån vilken valuta som ska vara härskarvalutan. Att upplysa är enda som kan stoppa psykopaterna från att genomföra det – för ljus är något de är extrem rädda för. Skrev om ungefär samma sak som Mister Lai här fast med lite mer historiska referenser.” Bankirerna kommer att starta ett till världskrig för att behålla rätten att paraistera

Miguel Gabard kommenterar under samma inlägg: ”Bra analys Michael! Det är precis det som håller på att hända. Det är bara att hoppas på att de stora herrarna inser vad de ger sig in på om de startar ett krig. Det blir inte bara ett tredje världskrig utan det blir deras absoluta undergång, en gång för alla, kosta vad det kosta vill! Det finns inte på kartan att det ryska folket ska ge sig så lätt och dessutom finns det en hel del historia som de kanske inte räknar med som gör att öststaterna håller håller ihop i slutändan. Sedan måste de också tänka på att BRIC länderna bl.a kan vända sig mot och då är de inte i majoritet längre. Penningkriget håller just nu på att avgöras och det kommer att innebära början på slutet för de härskande krafterna.”

Och så här skriver Kristoffer Hell: ”Vi vet dock vilka som tjänar på händelsen – såsom den just nu spelas upp i media:

Det brittiska kungahuset
De som vill förvandla EU till en polisstat
Händelsen kan också att komma att användas för USA att motivera krig mot Saudiarabien.”

Det finns med andra ord hopp för världen! Mer sanning! Och ännu mera sanning är det som gäller! Sprid ljuset ni som kan! Lyft på stenen och låt odjuren kräla i solens underbara strålar!


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/08

Av Stig Olsson - 8 januari 2015 05:42

Egentligen hade jag tänkt att skriva om Bostonbombaren som nu ställs inför rätta, men den texten behöver lite mer research. Jag skulle vilja se mer av hur mainstream media kommer att återrapportera för statens räkning. För det handlar trots allt om att befästa en berättelse om att de två bröderna ensamma låg bakom dådet, och att vare sig FBI eller CIA har någonting med det inträffade att göra, i vart fall inte förrän det smällde.


När dylika dåd inträffar brukar man ofta tala om ”den ensamma galningen”. Samhället är fyllt av galningar, och otroligt nog brukar de värsta av dem bli valda till politiska uppdrag. Sedan finns det de som pekas ut som ensamma galningar av domstolarna (eller av experter och medierna). Vi har Lee Harvey Oswald, Christer Pettersson, Taimour Abdulwahab al-Abdaly, m.fl Och i fallet med bombdåden under maratonloppet i Boston handlar det om två ensamma galningar.


Jag törs slå vad om en femkrona att rättegången kommer följas med stort intresse av alternativa medier i Sverige eftersom den ende överlevande gärningsmannen från Bostonbombningarna är muslim, men det är inte där scoopet ligger enligt min mening. 


Av större intresse än deras religionstillhörighet är  ett antal andra påstådda omständigheter, t.ex att experter anser att bomberna i Boston var alltför sofistikerade för att de två bröderna skall ha byggt dem; att de två brödernas farbror är svärson till en CIA-tjänsteman; att den ena brodern korresponderat med en f.d CIA-tjänsteman (som kan ha bidragit till att radikalisera gärningsmännen); FBI underlät att granska bröderna trots varningar från Ryssland. Ingredienserna för att de två bröderna ”odlats” av den amerikanska regeringen (genom CIA) som terrorister finns här. Lägg därtill det vanliga false flag-symptomet om att man höll en bombövning under loppet.


Men det är inte specifikt Boston-rättegången som intresserar mig, utan hur medierna gestaltar spektaklet. Och istället för att fördjupa mig i Boston så ber jag att få rikta uppmärksamheten mot ett annat mediesymptom, nämligen marknadsföringen av ”det stora nödvändiga kriget” mot Ryssland. Frekventa besökare av Skrivarens blogg är säkert redan informerade om orsak och verkan i Ukraina, och de patetiska påståendena om en ”rysk invasion av Ukraina” som upprepas i pressen. Det tar inte många timmar innan man inser hur falsk mainstream media är.


Det behöver inte vara stora rubriker. Små insinuationer duger också. Idag har SvD ett ”bildspel” där deras utrikeschef Jesper Sundén mer eller mindre förväntar sig att Ryssland skall ge sig ut på krigstig…


sb svd putin krig 2015åg…

Det är lite klent intellekt av Jesper Sundén av att hävda det traditionella påståendet att en trängd ledare behöver en yttre fiende att mobilisera landet emot. Sanningen är den att de flesta ryssar är medvetna om att det är Vita huset som ligger bakom situationen. Sanktionerna och det låga oljepriset är krigshandlingar riktade mot Ryssland. Till skillnad från Barack Obama så brukar Vladimir Putin tala till sitt folk med ett intelligent språk, ofta med ett budskap som är konkret och konsekvent.


Jag har svårt att tro att Jesper Sundén är dum i huvudet. Han borde i så fall inte ha blivit nyhetschef på SvD om han var för dålig att få på sig byxorna rätt om morgonen. Sålunda måste Jesper Sundén veta samma saker som jag. Han borde det. Om han gör det så förtiger han dessa uppgifter.


När jag bläddrade lite bland Jesper Sundéns texter fann jag på Svenskans Facebook-sida följande kommentarer som onekligen borde leda Sundén till lite andra tankar än det ständiga ”Skyll på Ryssland”-strategin om han mot all förmodan bara livnärt sig på TT-telegram och CNN-gluttande. En av kommentarerna är faktiskt inne på det som jag beskrivit i mitt resonemang om Brzezinski-formeln (se Alejandro Rezzos kommentar).
sb svd jesper sunden


Den avslutande kommentaren från en Lennart Lundwall demonstrerar vad som händer när man anammar gammelmediernas ensidiga beskrivning av världsläget.


Utan att veta vad som verkligen skett kommer folk att acceptera att konflikten mellan Washington och Moskwa eskalerar till ett krig. Men vi som vet att Ryssland vare sig har ambitionen eller förmågan att återskapa Sovjetunionen (Sovjetunionen under sina glansdagar var inte ett särskilt rustikt bygge heller, utan var beroende av bidrag från bl.a USA) vet att den här retoriken bara fyller ett syfte; man vill att USA skall bli en enväldig supermakt. Vi talar alltså om en världsordning där Europa redan idag är en lydstat till Washington, och att det är Rysslands tur att följa. Sedan Kina.


Nationsgränserna blir en chimär och allt bestäms av en politisk elit som inte är åtkomlig genom allmänna val. 


Det är dags för SvD att nyansera sin omvärldsbevakning. Ett nytt storkrig i Europa tjänar varken EU eller Ryssland på.


Men det gör Washington. Bara denna insikt borde få Jesper Sundén och redaktionen att ta en annan ton i sina nyheter.


http://peterharold.wordpress.com/2015/01/07

Av Stig Olsson - 6 januari 2015 11:22

Gaddafi was killed because he, and a few other African leaders were planning to start the 1st central bank of Africa. If this was successful, Africa would have bankrupted the ENTIRE globe. The African dollar would have been backed by its own natural resources which would have made it the most wealthy continent on earth. This was revolution. .....This is why he had to go.REMEMBER THE SCRAMBLE FOR AFRICAThe Scramble for Africa (also known as the Race for Africa or Partition of Africa) was the invasion, occupation, colonization, and annexation of African territory by European powers during the New Imperialism period between 1881 and 1914. The Berlin Conference of 1884, which regulated European colonization and trade in Africa, is often cited as a convenient starting point. Consequent to the political and economic rivalries among the European empires, in the last quarter of the 19th century, the partitioning of Africa was how the Europeans avoided warring amongst themselves over Africa. The last 59 years of the 19th century saw the transition from

Gaddafi dödades för att han och några andra afrikanska ledare planerade att starta den 1:a centralbanken i Afrika. Om detta lyckats skulle Afrika har ruinerat hela jorden. Den afrikanska dollarn skulle ha stöd av sina egna naturresurser som skulle ha gjort det den mest rika kontinenten på jorden. Detta var revolution. ..... Det är därför han var tvungen att gå.

MINNS Kapplöpningen om Afrika


Den Kapplöpningen om Afrika (även känd som Race för Afrika eller partition i Afrika) var invasionen, ockupation, kolonisation och annekteringen av afrikansk territorium av europeiska makter under New Imperialism perioden mellan 1881 och 1914. Berlinkonferensen 1884, vilket reglerade europeisk kolonisation och handel med Afrika, nämns ofta som en bekväm utgångspunkt. Till följd av de politiska och ekonomiska rivaliteter mellan de europeiska imperierna, under det sista kvartalet av 1900-talet, uppdelningen av Afrika var hur européerna undvek stridande sinse över Afrika. De sista 59 åren av 1900-talet såg övergången från "informell imperialism" (hegemoni) genom militärt inflytande och ekonomisk dominans, den direkta styre kolonier.


Överste Gaddafi var ingen ängel minst sagt, men han gjorde många bra saker för libyer att propagandakriget aldrig nämner att Libyen haft den högsta levnadsstandarden i Afrika.


Han höll också gamar av Rothschild nätverk på avstånd i mer än fyra decennier. När någon som Rothschilds vill döda så mycket som de ville döda Gaddafi kan inte allt vara dåligt - långt därifrån. Under hela Gaddafi regeringstid Rothschilds ville ha hans självständig stat banksystemet och de största oljereserverna i Afrika, men de kunde inte få dem - förrän nu.


Privata centralbanken = Ziontist Rothschild (att Yahusha nämna om i Uppenbarelseboken 2:. 3 och det sataniska agenda)


OBSERVERA Han gav bra förmåner för sitt folk


1. Det finns ingen elräkning i Libyen; el är gratis för alla sina medborgare.

2. Det finns ingen ränta på lån, banker i Libyen är statligt ägda och lån till alla sina medborgare till 0% ränta enligt lag.

3. Hem betraktas som en mänsklig rättighet i Libyen -Gaddafi lovade att hans föräldrar inte skulle få ett hus tills alla i Libyen hade ett hem. Gaddafi far har dött medan han, hans fru och hans mor lever fortfarande i tält.

4. Alla nygifta i Libyen får $ 60.000 dinarer (US $ 50.000) av regeringen för att köpa sin första lägenhet så att hjälpa till att starta upp familjen.

5. Utbildning och medicinska behandlingar är fria i Libyen. Innan Gaddafi endast 25% av libyer är läskunniga. Idag är siffran 83%.

6. Bör libyer vill ta upp jordbruk karriär, skulle de ta emot jordbruksmark, en odling hus, utrustning, frön och boskap till kick-starta farms- helt gratis.

7. Om libyerna inte kan hitta utbildning eller vårdinrättningar som de behöver i Libyen, finansierar regeringen dem att åka utomlands för det -Inte bara gratis, men de får US $ 2, 300 / mån boende och bilstöd.

8. I libyska, om en libysk köper en bil, regeringen subventionerade 50% av priset.

9. Priset på bensin i Libyen är $ 0. 14 per liter.

10. Libyen har ingen utlandsskuld och dess reserver uppgår till $ 150 miljarder kronor - nu fryst globalt.

11. Om en libysk inte kan få anställning efter examen staten skulle betala den genomsnittliga lönen för yrket som om han eller hon är anställd tills sysselsättningen hittas.

12. En del av libysk olja försäljning, direkt mot bankkonton alla libyska medborgare.

13. En mamma som födde ett barn emot US $ 5, 000

14. 40 brödlimpor i Libyen kostar $ 0,15

15. 25% av libyerna har en universitetsexamen

16. Gaddafi genomfört världens största bevattningsprojekt, känd som Great Manmade River-projektet, för att göra vatten lätt finns i hela öknen


Gaddafi dödades för demokrati, där politikerna spela smutsigt spel som ger människor illusion av frihet.
Gaddafi dödades för att göra allians med många afrikanska nationer, vilket ger USA rädsla ...
Gaddafi dödades när han styrde bra men förtryckta viss klass av människor i Libyen ...
Gaddafi dödades som människor kände uttråkad efter 42 år ..


LÄS Gadaffi s "Gröna boken"

Av Stig Olsson - 6 januari 2015 05:46

Berlin, Propaganda zur Reichstagswahl

Bertil LindqvistVisst var det något skumt med att Hitler tog makten? Han kan aldrig ha haft större delen av det Tyska folket bakom sig. Det var dags att ta fram historieböckerna, skriver Bertil Lindqvist som oroas över det ökade högerextremistiska inflytandet i Sverige och likheterna med år 1932 och början på Nazityskland.

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet ett parti på 32%

Vid nyvalet 1932 var Nationalsocialistiska Arbetarpartiets andel endast 32% av rösterna och de var på väg ut ur maktens korridorer. Fyra månader senare var de tillbaka och hade under den tiden skaffat sig oinskränkt makt – på fullt laglig väg.

 

Hur tusan kunde detta gå till, frågar sig en vän av ordning och som lätt inser att 1940-talets katastrofer hade kunnat undvikas, samtidigt som den likväl kan upprepas igen.

 

Den tragiska sanningen är att de samlade borgerliga partierna i Tyskland valde att gemensamt hjälpa Nationalsocialistiska Arbetarpartiet till makten. Hur kunde detta ske?

 

Tittar vi på det svenska valresultatet 2014 så är likheterna med Tyskland 1933 påfallande.

 • S 31.0%
 • V 5.7%;
 • MP 6.9%
 • C 6.1%
 • KD 4.6%
 • M 23.3%
 • SD 12.9%

Detta säger inget om några likheter mellan det svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet 2014 och de tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 1933, annat än att de har kampen efter den eftertraktade makten gemensamt och att de nu kan och då kunde, genomdriva en politik där de inte har majoriteten av väljarstödet.

 • Löfven lovar att avgå om hans budget fälls, men stannar kvar i alla fall.
 • Löfven utlyser nyval, men håller inte ens det löftet.

Var kommer vi väljare in i bilden? Vi lär väl knappast behövas i framtiden. Politikernas förakt för sina väljare kan väl knappast inte bli värre.

 

Så vitt jag kunnat få fram, saknar Sverige en konstitutionsdomstol vilket lämnar fältet fritt för politikernas önskan att skydda sina egna stolar och positioner på bekostnad av demokratin.

 

”All makt utgår från folket”, har jag fått lära mig. Tänk så fel man kan ha. Det var ju i så fall förr i tiden.

Hur gjorde man i Tyskland 1933?

Genom att bilda en pakt med samtliga borgerliga partier och samtidigt utestänga all opposition som i huvudsak bestod av kommunisterna och som var Tysklands tredje största parti, röstade man igenom ett lagförslag Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen)

 

Tyska Folkpartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Tyska Bondepartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Bayerska Folkpartiet röstade för Ermächtigungsgesetz

Tysknationella Folkpartiet röstade inte bara för Ermächtigungsgesetz de bildade t.o.m en koalitionsregering med Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i januari 1933. 1938 uttryckte Hitler sin tacksamhet till von Papen.

Herr von Papen, det var tack vare er som jag valdes till tysk rikskansler och som Tysklands räddades från kommunismens avgrund.

Bland de andra borgerliga partier som röstade för Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen) fanns Tyska CenterpartietKristet Sociala Folktjänsten.

Men det är väl ändå skillnad på Tysklands politiker och de svenska?

Det finns säkert de som säger att: ”Det är väl ändå en jäkla skillnad och det måste man ju hålla med om. Tyvärr finns det också tydliga paralleller.

 1. Ermächtigungsgesetz (Fullmaktslagen) och decemberuppgörelsen är antagligen i stort sett identiska, i alla fall tills parterna visar upp den svenska motsvarigheten i skrift, även det finstilta.
 2. Storleken på de partier som ryckt åt sig makten, Socialdemokratiska Arbetarpartiet 31% och Nationalsocialistiska Arbetarpartiet 32% är i stort sett identiska.
 3. Den neutraliserade oppositionens storlek var i Tyskland kommunisterna 17 % och i Sverige består motsvarande grupp av kommunisterna 5,7% samt Sverigedemokraterna 12.9 = 18,6 %
 4. Totalt förakt för tesen all makt utgår ifrån folket.
 5. Sist och slutligen utgörs ”kuppmakarna” av människor som först och främst ser till sin egen makt och har till slut lyckats skapa ”Medelmåttornas diktatur.”

Det finns också de som menar att det inte kan gå så illa här i Sverige, då svenska politiker är så mycket bättre än deras tyska motsvarigheter och har betydligt högre moral. Ett sådant påstående är väl så rasistiskt, att det antagligen skulle medföra straffrättsligt ansvar.

 

Resten vet vi inte så mycket om, men det kommer tiden säkerligen att utvisa.

 

Oavsett de olika partiernas drivkrafter som i stort sett rörde sig om makt, ger Hitlers maktövertagande 1933 en oerhört viktig historisk lärdom som aldrig får glömmas bort.


Det första koncentrationslägret Dachau, som öppnades så tidigt som 1933 var från början enbart avsett för politiska fångar, dvs. sådana som bland annat skrev sådana här artiklar. Hela syftet med Dachau var från början att tysta oppositionen, inte att förinta judar.

 

Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare skrev efteråt en dikt om hur detta kunde hända:


Först kom de för att hämta judarna

Men jag höjde inte min röst

För jag var ju inte jude.

Sedan kom de för att hämta kommunisterna

Men jag höjde inte min röst

För jag var ju inte kommunist.

Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket

Men jag höjde inte min röst

För jag tillhörde ingen fackförening.

Sedan kom de för att hämta mig

och då fanns det ingen kvar

Som kunde tala för mig.

Text: Bertil Lindqvist


Källor

Christer Bergström, som i sina artiklar refererat till:

Tyska riksdagens protokoll.

Christer Bergström: Mot avgrunden; spelet som ledde till andra världskriget. Atlantis, Stockholm 1991.

Theodor Heuss: Die Machtergreifung und das Ermächtigungsgesetz. Zwei nachgelassene Kapitel der ”Erinnerungen 1905 bis 1933″.

Peter Hubert: Uniformierter Reichstag. Die Geschichte der Pseudo-Volksvertretung 1933-1945. Droste, Düsseldorf 1992.

Rudolf Morsey: Das ”Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des ”Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Droste, Düsseldorf 1992.

Daniela Münkel och Peter Struck: Das Ermächtigungsgesetz 1933: Eine Dokumentation zum 75. Jahrestag. Vorwärts Buch, 2008.


http://newsvoice.se/2015/01/02/varning-for-att-det-svenska-valresultatet-2014-paminner-om-valet-i-tyskland-1932/

Av Stig Olsson - 2 januari 2015 15:39

Carl Bildt är en trojansk häst! En nyttig idiot!

Carl Bildt är en trojansk häst! En nyttig idiot!

En ”early warning” om en stor händelse i vardande

Mister Lai – olje- och säkerhetsanalytiker – tecknar en bild av kriget som USA/Nato förbereder med målet att ta Ryssland. 

De flesta av er vet eller förstår att det som hände i Kiev inte var något vanligt folkligt uppror mot en regim. Utan att det var en samordnad aktion för att fälla den regim som satt till förmån för de som nu styr där. Hjälpen var naturligtvis både orkestrerad och betald via Victoria Nuland och den amerikanska regimens underrättelseorgan CIA. Om det här finns idag helt klara och genomlysta bevis från flera håll. Troligen var också nedskjutningen av det Malaysiska planet en del i denna operation som gick snett.

Troligen är också att Victoria Nuland inte är diplomat för amerikanska UD i första hand utan att hon är en CIA operativ agent. Ukraina skall vara ett uppmarsch område för Nato trupp i det kommande kriget. Det som nu är på väg att hända är att Ungern skall gå samma väg som Ukraina.

Man har börjat vidta förberedelser för att kasta ut den nuvarande regimen i Budapest till förmån för en mer EU vänlig och USA vänlig regim. Vad folket i landet anser det är oväsentligt. Vi kommer att få se oro och uppror i Ungern av någon sort rätt snart.

Varför gör man på detta sätt? Allt ingår i förberedelserna de långsiktiga planerna på att säkra länder inför kriget mot Ryssland. Ryssland skall ringas in och sedan skall de slås sönder via ett krig. De händelser som sker nu runtom i Europa inte minst i vårt land där politiska grupperingar säkrar makten åt de USA vänliga grupper som skall stödja kriget mot Ryssland.

Ni kan ju bara se på den enorma propaganda som pågår mot Ryssland varje dag och där numera Putin utmålas som Hitler II. Detta är inte minst tydligt i de rapporter som de två Svenska ”journalisterna ” från radio och TV kommer med dagligen. De gör ett strålande jobb åt sina verkliga arbetsgivare, vilka de nu är. Där man gör en höna av en fjäder och där man verkligen gör heder av ordet propaganda i sina rapporteringar.

USA bygger nu upp nya basområden runt om i Europa i de länder som gränsar mot Ryssland. I de Baltiska staterna finns allt mer Nato trupp. I Norge finns nu välfyllda förråd med vapen och allt man behöver för kriget. Nato flyg finns överallt, och ni minns säkert de rapporter om hur farligt Ryska flyg är då de kan kollidera med civila plan – det var 70 kilometer emellan planen som höll på att krocka – 70 kilometer.

Polen, och länderna ner mot Svarta havet får allt mer amerikansk och Nato trupp i sina militärbaser.
Ni vet ISIS de där terroristerna nere i Irak, Irak som gränsar till Turkiet – Nato landet Turkiet. Terroristerna i ISIS som drar fram mördande med sina Toyota jeepar – gissa varifrån Jeeparna kom – svaret är Ukraina – det gick hela tåglaster med dessa vita Toyotas ner till Turkiet från Ukraina. Bilarna betalades av ja gissa vem? Bilder finns på transporterna och varför då Ukraina. Ja din gissning är lika bra som min! Men det handlar om att driva Ryssland bakåt överallt inför kriget mot dem.

Ukraina är idag hemvist för mycket starka krafter som hatar Ryssland. Många av dessa är tidigare kommunister och som nu kommer bra överens med nationalsocialister precis som på den gamla goda tiden när Stalin och Hitler var kompisar före den 22 juni 1941. Ungern med sin regim idag är inte ett land som USA kan till fullo lita på att de går med i kriget mot Ryssland. Likaså var det med både Sverige och Finland.

Sverige har de med denna December överenskommelse nu säkrat – för det motstånd som SD vill göra mot ett krig är nu stoppat – och SD körs nu över av de andra sju partierna när kriget kommer.

Sverige kommer att vara på Natos sida i kriget mot Ryssland och det finns idag redan avtal om att Natos trupper får komma in i Sverige. Detta är ett arv från Carl Bildts sista tid inom UD. Man tog det beslutet bara veckor innan de avgick. Nato kommer in i Sverige vid ett krig för att slåss mot Ryssen från vårt land. Jag hoppas ni förstår innebörden av detta i mina ögon enorma förräderi från Carl Bildts sida. Hela detta pajaseri med ubåtar i skärgården är en del av att misstänkliggöra Ryssland. Man hittade inget som vanligt – men med stora ord det kunde man åstadkomma från ledande myndighets sida. Återigen en höna av en fjäder – varför åka ubåt när man kan hyra en motorkryssare och åka i sommarens solsken och se det man vill. Varför ställer ingen den frågan?

Finland är nu kvar att få Nato på sin landyta men även där kan vi räkna med att något ska göra dem mer fientliga mot Ryssen och välkomna Nato.

”Om kriget kommer” var ett lite häfte förr i tiden som nu är historia. Men vad vi måste förstå är att kriget kommer. Att kriget från Nato mot Ryssland är en realitet inom en tid är absolut och går inte att stoppa.

Man vill krig

Kriget kommer

Mister Lai

Oliver Stone: Det som händer i Ukraina bär ”CIA: s fingeravtryck”

Is Russia Anti-illuminati?


http://parnassen.wordpress.com/2015/01/02

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se