Inlägg publicerade under kategorin Allmänt 09 SEPTEMBER

Av Stig Olsson - 30 september 2014 19:49

Att kärringen kan stå så här rätt upp och blåljuga för hela det svenska folket!?!? Nä, åtala även henne för landsförräderi, spärra in henne och släng nyckeln!


Mona Sahlin besökte Hammarkullen på fredagen.

Mona Sahlin besökte Hammarkullen på fredagen. Bild: Björn Olsson

Sahlin: Göteborg har ett rejält problem

Unga män från nordöstra Göteborg är kraftigt överrepresenterade bland de svenskar som krigar i Syrien och Irak. På fredagen besökte Mona Sahlin Hammarkullen för att diskutera frågan.

 

Mona Sahlin pekar på utanförskapet som en av anledningarna till att unga människor väljer att lämna Sverige för att kriga.

– Vi upplever ett tapp i förtroendet mot myndigheter hos dessa grupper. I Göteborg finns det ett rejält problem. Hög ungdomsarbetslöshet och skolavhopp. Dessa unga män känner en stor hopplöshet och ilska som de inte får utlopp för i det politiska samtalet. De ställer frågor om livet. Och i de extremistiska rörelserna erbjuds de ett svar och en plats.


På fredagen mötte hon kommunala tjänstemän och representanter från olika trossamfund i Folkets hus i Hammarkullen. Detta i egenskap av nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget kommer från regeringen. Alla partier utom Sverigedemokraterna har ställt sig bakom det.


En oproportionerligt hög andel av de svenska medborgare som åker till Syrien och Irak för att strida kommer från Hammarkullen, Angered och Bergsjön.

– De känner sig rotlösa. Där blir de betydelsefulla och dörren är öppen. Man borde låta någon som faktiskt varit där, i Syrien, få berätta. Förklara sanningen för folk, att de där i IS nog lovar mer än vad de kan hålla, säger Stefan som står på Hammarkulletorget och säljer prylar.


På torget står även Abdi Yusuf Farah. Han är ordförande i Somaliska föreningen i Göteborg. När han får höra att Mona

Sahlin är inne på Folkets hus vill han följa med. Han är också socialdemokrat. Abdi Yusuf Farah känner till flera som har lämnat Sverige för att strida.

– För att lösa problemen här ute måste vi, alla invandrargrupper, bjudas in. Få vara en del av arbetet hos polisen och Göteborgs kommun, säger han.


Inne på Folkets hus skyndar Abdi Yusuf Farah fram till Mona Sahlin och skakar hennes hand.

– Han har helt rätt. En femtedel av Sveriges befolkning är födda, eller har en bakgrund, utanför Europa. Var finns de människorna i riksdagen? Hos polisen? I lärarkåren? Det är ren rå rasism, och det är ett problem.


Mona Sahlin påtalar vikten av att jobba både repressivt och förebyggande.

– Prata med lärare till exempel. Göra dem uppmärksamma på att tidigt se vilka som riskerar att fångas upp av extremister. Och ge dem argument och kunskap för att prata med de här unga killarna. Fortsätta säga att jo, det spelar roll att du pluggar. Ja, det finns rasism. Men jo, du kan bli något. Du är stark och duktig. Många av dessa unga killar har dåligt självförtroende, ser ner på sig själva. Vi måste stärka dem.


Ett annat sätt är att arbeta via trossamfunden.

– Man kan uppmana imamer att vara aktiva och säga nej när de märker av tendenser till extremism, säger hon.


En annan konkret åtgärd för att förhindra rekryteringen till extrem islamism är att starta en avhopparverksamhet, liknande sådana som finns för högerextremister, anser Mona Sahlin.

– Många kvinnor har vänt sig till mig och varit desperata av oro för sina söners skull. De behöver någonstans att vända sig, och det är bråttom. Trots all rapportering om IS fruktansvärda dåd har inte antalet som åker i väg minskat. De som återvänder har bevittnat terror, slakt och våldtäkter, och behöver handfast stöd. Många har blivit ditlurade på falska premisser.


Göteborgs stad har kommit långt kommit långt när det gäller att bygga upp ett samarbete kring dessa frågor, tycker hon.


Kommer du att bli integrationsminister nu?

– Haha, journalister har frågat mig om jag ska bli minister i 24 år nu. Been there, done that! Det uppdrag jag har nu är väldigt viktigt.


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2501206-sahlin-goteborg-har-ett-rejalt-problem

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 september 2014 16:44

Är nu beredda att ändra Riksdagsordningen för att hindra ett nyval!

 
 
 

Riksdagen.


Nu börjar det svenska etablissemanget bli riktigt desperat! De vet att SD är beredd att fälla en regering där MP ingår i. De vet nu att SD är beredd att sänka Löfvens budget och tvinga fram en regeringskris, som i sin tur kan leda till ett nyval redan under vintern som kommer.

Nu låter Bonniersmaffian via DN publicera en artikel skriven av tjänstemannen Per Molander. Han är generaldirektör åt Inspektionen för socialförsäkringen. Och tidigare har han varit departementsråd vid finansdepartementet. Alltså handlar det om en tjänsteman som är starkt bunden till etablissemanget.
 
I artikeln lyfts det upp en ny alternativ för 7-klövern, genom att helt sonika ändra på Riksdagsordningen för att helt blockera och eliminera SD:s röster vid voteringen! Syftet är enligt Molander att stärka minoritetsregeringarna i framtiden, för att lättare kunna bortmanövrera ett växande SD, och hindra dem från inflytande. Och på det sätt hindra ett nyval, med en svag och misslyckad Löfven som inte ens lyckats bilda en handlingskraftig regering, samtidigt som Alliansen numera är ledarlöst, då Reinfeldt lämnat fältet. Skulle det bli nyval, skulle Åkesson ha en stor möjlighet att kamma hem betydligt större framgångar. Detta vill 7-klövern, LO, Bonniers och övriga etablissemang undvika till varje pris. De är alltså även beredda att ändra i Riksdagsordningen, för att hindra ett nyval.

Så här skriver Molander:
"I dag tillämpas en så kallad successiv eliminationsmetod. Först röstar man mellan de två svagaste oppositionsalternativen och eliminerar det svagaste, och sedan går man vidare. Till slut ställs det starkaste oppositionsalternativet mot regeringens förslag. Praxis säger att man som riksdagsledamot om man har förlorat en omröstning lägger ned sina röster i de följande omröstningarna. Det innebär att man bara har en röst. Men detta är bara praxis; regeln är inte fäst på papper. Sverigedemokraterna förklarade sig obundna av tidigare praxis när de inträdde i riksdagen 2010, och det är en av orsakerna till den osäkerhet som nu råder. Ett första alternativ som skulle stärka en minoritetsregerings 
position vore att fastlägga denna praxis."

Alltså, som de flesta vet så slår man ut budgetarna från oppositionen som presenteras, tills det endast finns en kvar att rösta på tillsammans med regeringens budget. Mest sannolikt blir det idag Alliansens budget som då ställs mot den RödGröna regeringens budget. Därefter får riksdagsledamöterna rösta i den avgörande voteringen mellan dessa två. 

Men Molander vill att Riksdegen snabbt ändrar på Riksdagsordningen, så att även SD:s budget presenteras som alternativ i slutvoteringen. Då skulle alltså SD rösta på sin egen budget medan att de alltså inte skulle få avgöra ifall Alliansens budget eller den RödGröna budgeten skulle få gå igenom Riksdagen. På det sättet menar Molander att man skulle tvinga SD, i praktiken, att lägga ner sina röster i voteringens avgörande skeende.

För att få igenom en ändring av Riksdagsordningen, så räcker det med en kvalifiserad majoritet på 80%. Därför menar Molander att det finns en tillräckligt stor majoritet i Riksdagen för att tvinga igenom denna drakoniska ändringen av Riksdagsordningen, för att desperat försöka hindra SD från att fälla den socialistiska regimen.

"Det verkar nu råda bred enighet om att man bör göra det lättare för en minoritetsregering att regera och att man samtidigt bör begränsa ett partis möjlighet att utöva ett inflytande i riksdagen som inte står i proportion till dess röstetal. En enkel förändring vore att införa paketbeslutsmodellen för budgetbeslut genom en ändring av riksdagsordningen. Därutöver bör de generella reglerna för omröstning preciseras i riksdagsordningen. Den senaste översynen gjordes av grundlagsutredningen i början av 1970-talet, och forskningen om röstningsprocedurer har utvecklats sedan dess.
Riksdagsordningen kan ändras i två beslut med mellanliggande val eller genom ett beslut med kvalificerad majoritet. Förutsättningar för det senare alternativet torde finnas i dagens riksdag."

Denna smutsiga metod för att desperat försöka rädda Löfvens regim är så klart förkastlig. Men ett alternativ för SD skulle kunna vara att avstå från att motionera sin budget. På det sättet skulle de ha kvar sina röster för att kunna avgöra budgetomröstningen vid den avgörande voteringen, och på det sättet fälla Löfven ändå. Risken finns då att etablissemanget försöker dreva mot det faktum att SD inte la fram sin egen budget som en motion.

En sak är klart. Etablissemanget vill hindra ett nyval till varje pris. Vi måste försöka sätta press på dem nu! Och vi bör vara beredda på att de kommer att försöka sig på sådana smutsiga metoder. 
 
http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2014/09/det-svenska-etablissemanget-ar-nu.html#comment-form

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 september 2014 08:23

Japp, man kan ju inte säga att Sveriges Televison är inkonsekventa. Om man skall utplåna N-ordet från det svenska språket måste man i Orwellsk anda klippa i de gamla programmen och kasta ner de avlägsnade filmremsorna i minneshålet. Nya tider råder, och inte ens historien skall lämnas ifred för saxarna i den politska korrekthetens tjänst.


Pippi Långstrumps pappa kommer inte längre få vara negerkung i svensk televison. Och Pippi själv kommer inte få låtsas vara en kines.


” – Vi ser att målgruppen är barnpubliken och vi tror att det kan upplevas sårande eller nedsättande för barn som ser och hör det här”, säger en företrädare för SVT som nu anpassar sig till ”en modern publik”.


Den moderna publiken måste vara ena riktigt jävla sillmjölkar. Har ni sett horderna av gråtande barn som hulkande rusar ut till mamma i köket och berättar att ”Pippi Långstrump såg ut som en kines, buhu!”? Hur kan det komma sig att barn i min generation klarade av att se Pippi leka kines utan att vi måste ha ett förklarande uppföljningssamtal med en certifierad genuspedagog?


När vi ändå talar om Astrid Lindgrens TV-produktion kontra svensk moralpanik är jag förvånad över att vi fortfarande får se en spritt språngande Ronja Rövardotter naken i rutan utan ett enda pubishår. Jag har träffat Hanna Zetterström privat. Det var ett frustrerande möte för jag kunde inte låta bli att fundera på hur stor buske hon fått som vuxen. Är det en söt tofs eller har hon begåvats med en svart gräsmatta värdig en tysk nakenbadare? Jag minns faktiskt inte alls vad vårt sällskap pratade om; jag gick nog på autopilot och ömson nickade eller skakade instämmande på huvudet. Hanna var moderator och satt på en hög pall…


Jovars, jag skall erkänna att jag har mina synpunkter om Astrid Lindgrens skildrade barn. Hela konceptet med att berätta om Emil Svensson i Lönneberga är ju i själva verket en studie av ett bokstavsbarn, om än att bokstäverna inte var uppfunna för såna ungar på den tiden. På den tiden låste man in dem i snickeboan tills de kunde behärska sig. Idag medicinerar man dem trots oöverskådliga konsekvenser.


Jag undrar varför det inte hörs några kritiska röster om att Astrid Lindgrens berättelser tämligen systematiskt undergrävde barns auktoritet för vuxna? Jag är visserligen full vän av individuell frihet, men så länge som föräldrar skall hållas ansvariga och skadeståndsskyldiga för sina ungars jävelstyg, så länge skall de också ha rätt att uppfostra sina krabater. Vad Astrid Lindgren säger titt som tätt är: Fuck alla vuxna. Vuxna är idioter.


Jag skyller inte på Astrid för att samhället ser ut som det gör. Inte ens Staffan Westerberg lyckades fucka upp min generation med sina 10 femtonminutersavsnitt med storpotäter enligt min mening. Däremot har Bengt Westerberg varit med och förvandlat Sverige till något vi inte har anlending att vara stolta över, och är därmed medskyldig till att de värsta kidsen i landet beter sig som en Emil på metamfetamin.


Villa Villekulla heter idag Hammarkullen, Biskopsgården, Rosengård, Rinkeby, Tensta, Husby, Vivalla, Hjällbo, Araby, för att nämna några platser där Kling och Klang tvingas av sina politiskt tillsatta uppdragsgivare att framställa sig själva som inkompetenta.


Prusseluskor finns det gott om i hela landet, men de står inte på de vuxna människornas sida. Prusseluskornas kafferep är ersatt med halalkorvgrillning, och alla förmaningar om tukt och fason är ersatt med löften om nya bidragsmiljoner för att försöka hinna med att laga allt som kidsen eldat upp eller slagit sönder. Det som talar till Pippis favör i sammanhanget är att hon åtminstone betalade sina eskapader själv ur egen ficka – dessutom med inflationsbeständiga guldmynt.


Hälsar eder Peter Harold


http://peterharold.wordpress.com/2014/09/29/hur-klarade-jag-mig-som-barn-utan-pippi-censuren/

Av Stig Olsson - 28 september 2014 12:22

kristianstadsbladet.se: 

Repliker till Kristina Kamp, Pensionsmyndigheten (13/11) och till Tommy Carlsson (13/11). Kristina Kamp, du är tydligen felinformerad, när du skriver att äldreförsörjningsstödet inte är ett öronmärkt stöd för invandrare. Du påstår också att ”alla som bor i Sverige och har fyllt 65 kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd”.


Men vid ett personligt besök hos Försäkringskassan blev jag upplyst om att jag inte är kvalificerad för det skattefria äldreförsörjningsstödet (ÄFS), trots att jag bott utanför Sverige i 20 år innan jag flyttade tillbaka.


Skattefritt äldreförsörjningsstöd gäller nämligen inte för pensionärer med skandinavisk bakgrund, utan bara till dem som kommer från länder utanför Västeuropa. Som officiell representant för Pensionsmyndigheten borde du kanske läsa på läxan lite bättre? Låt mig därför bättra på dina kunskaper med ett direkt citat från riksdagens egen internetsida:


”Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:


”ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan”.


ÄFS tillkom i januari 2003, i stort sett predestinerat anhöriginvandrare av skäl som avsaknad av ATP-poäng.


Äldreförsörjningssystemet är skattebefriat jämfört med garantipensionärerna GRP, allt vad som framgår av riksdagens betänkande (2001/02:SFU4) Äldreförsörjningsstöd. Prop (2000/01:136).


Uppräkningen av pensionerna är i stort sett noll, och har så varit även under den socialdemokratiska eran. Däremot har de pensionärer som har den skattefria pensionsformen ÄFS för invandrare över 65 år fått en uppräkning med prisbasbeloppet. Dessutom flera gratisförmåner som många svenska pensionärer aldrig kommer i åtnjutande av.


Försök att nämna ett enda land dit man kan komma som 65-åring och få skattefri försörjning livet ut, betald av det landets skattebetalare? Tommy Carlsson insinuerar rakt ut, att jag med mitt inlägg om diskriminering av svenska pensionärer, driver någon sorts desinformationskampanj för Sverigedemokraterna. Det är allvarligt, och ett oerhört fräckt.


Jag har aldrig haft, eller har någon som helst anknytning till ett politiskt parti. Men jag kanske inte skulle vänta mig något bättre från en person som raljerar öppet med att vara kommunist. Du skriver dessutom att jag påstår att ÄFS bara gäller invandrare. Var hittar du detta i min text? Nej, just det, ingenstans! Jag har bara refererat till fakta om ÄFS från riksdagens egen internetsida, och ingenting annat.


Var ärlig och håll dig till fakta nästa gång du skriver dina öppna svar på inlägg i dagstidningar.


En annan bra artikel på svenska kan läsas på: www.rights.no
Man kan även läsa Jan Ekbergs svt.forsa.nu/[...]Ekberg.PDF
En annan läsbar artikel i ämnet www.wp-race.comRead more: http://www.exponerat.net/nyhitkommen-invandrare-far-full-pension-efter-ett-ar-50-av-svenska-kvinnliga-pensionarer-ligger-under-gransen-for-fattigdom/#ixzz3EbXYv3pd

Av Stig Olsson - 28 september 2014 11:58

En lag som förutsätter att tillfrisknande sker efter tidtabell är inget annat än omänsklig. Vi möter ofta patienter som har hamnat i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen. Utförsäkringarna måste stoppas nu, skriver 108 läkare.

 

En ung man med Aspergers syndrom fick avslag på ansökan om sjukersättning, och hamnade i ett så svårt tillstånd att han fick läggas in för elbehandling, skriver Läkartidningen. I radions P1 framträder en annan ung man vars tillfälliga sjukersättning efter en hjärnskada för fem år sedan gått ut. Han anses för frisk för sjukersättning, för sjuk för att jobba och får inte försörjningsstöd eftersom han bor i en bostadsrätt som hans mamma har betalat.


Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan.

 

Vi 108 undertecknande läkare vet att dessa humanitära tragedier bara är toppen på ett isberg. Vi möter ofta patienter som kommit i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen, den ”reform” som infört benhårda tidsgränser för sjukpenning och avskaffat den tillfälliga sjukersättningen. Under det närmaste året kommer många tusen personer ytterligare att utförsäkras och den ansvarige ministern Ulf Kristersson planerar inga snabba åtgärder.


När vi klagar får vi ofta höra att det är vi läkare som skriver dåliga intyg. Och i vår frustration frestas vi att slå tillbaka och säga att Försäkringskassan är hård och hjärtlös.

 

Men låt det vara fullständigt klart – oavsett hur bra intyg vi läkare skriver, oavsett hur empatiska

Försäkringskassans handläggare är – att felet ligger i en lag


• ...som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.


• ...vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.

I den verkliga svenska arbetsmarknaden har vi som arbetat länge i yrket sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.


• ...som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.


Vi tror inte att lösningen ligger i förslaget om att ta bort läkarnas roll i den särskilda arbetsförmågebedömningen.


Även om vår arbetsbörda skulle lindras, skulle vår oro för patienterna öka. Ett vårdteam med flera olika kompetenser kan i dialog med patienten, och givetvis med Försäkringskassan, bäst planera för en realistisk rehabilitering.

 

Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.

 

 

JENNY FJELL

leg läkare och initiativtagare till Nätverket Resurs, respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället

BIRGITTA SÖDERFELDT

professor och överläkare i neurologi

MARGARETHA LÖÖF-JOHANSON

distriktsläkare

MONIKA KÖNIG

psykiater vid onkologklinik

LARS JERDÉN

specialist allmänmedicin

PETER KNUTSSON

specialist i kardiologi

SVEN ENGSTRÖM

distriktsläkare

JAN LIDBECK

specialist i smärtlindring

PER-ÅKE LINDESTAD

specialist i ÖNH sjukdomar

BJÖRN STRANDER

specialist i gynekologi

TORE LINDER

specialist i ortopedi

ANN-CATHRIN HELLSTRÖM

specialist i gynekologisk onkologi

MARITA BENGTSSON

specialist i invärtesmedicin

MARGARETA REIHS

specialist i geriatrik

ANDERS NEILAN

specialist i företagshälsovård och infektionssjukdomar

ANN SÖRBO

specialist i rehabiliteringsmedicin

GUNILLA HOLMSTRÖM

reumatolog

ROBERT IRESTIG

specialist i socialmedicin

MARIA WOLF

specialist i allmänmedicin

HANS PETER SÖNDERGAARD

specialist i psykiatri

MARCUS PERSSON

ST-läkare i psykiatri

ROBERT SVARTHOLM

specialist i allmänmedicin

SUSANNE BEJEROT

specialist i psykiatri

DAG KÖRLIN

specialist i allmän psykiatri

KRISTINA SELING

distriktsläkare

BENGT JÄRHULT

specialist i allmänmedicin

ANNA HILLERBERG

ST-läkare i psykiatri

DANIEL FRYDMAN

specialist i allmän psykiatri

SIGMUND SOBACK

specialist i psykiatri

NILS JONEBORG

specialist i psykiatri

BO WERNER

specialist i socialmedicin

SVEN-OLOF THORELL

specialist i allmänmedicin

BENGT ANNEBÄCK

specialist i psykiatri

ANNA DANIELSSON

distriktsläkare

TOMAS HAGSTRÖM

specialist i onkologi

LARS ARVIDSSON

specialist allmänmedicin

CAROLINE DE MAN LAPIDOTH

specialist i psykiatri

MARIANA DUCARU

specialist i allmänmedicin

BENGT MALMGREN

specialist i psykiatri

PATRICIA ROTH

specialist i psykiatri

CHRISTINA LERGIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANDERS BERGSTEDT

specialist i psykiatri

CATHERINE UDÉN

specialist i psykiatri

HJÖRDIS FOHRMAN

specialist i allmänmedicin

JENS HALLDIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANN GARDNER

specialist i allmänpsykiatri

MATS HUMBLE

specialist i psykiatri

BIRGITTA BRUNES

specialist i allmän medicin

KARIN BONDESSON

specialist i allmän psykiatri

HÅKAN AGNSÄTER

läkare inom psykiatri

LENA HAMBORG

specialist i psykiatri

ANNA HEDERUS

specialist i psykiatri

CHARLOTTE LEWIN

specialist i psykiatri

CHARLOTTE WIKTORSSON

specialist i allmänmedicin

MARIANA HULTÉN

underläkare inom psykiatrin.

ULF EKLUND

specialist i allmänmedicin

DANIEL KVICK

ST-läkare psykiatri

ELISABET HJERPE

specialist i gynekologisk onkologi

KARIN SJÖSTRÖM

specialist i psykiatri

HANS BRANDSTRÖM

distriktsläkare

ULRIKA NYKVIST

företagsläkare

ERIK JESSEN

allmänläkare

MARIA SJÖDAHL

distriktsläkare

JESPER JOHANSSON

ST-läkare allmänmedicin

GILLIS NYGREN

specialist i allmänpsykiatri

RITVA HARA

specialist i allmänmedicin

AGNES MESTERTON

specialist i psykiatri

BO JONSSON

specialist i psykiatri

INGRID LINDGREN

specialist i psykiatri

HENRIK NYBÄCK

specialist i psykiatri

LIDIA MISKOVA

ST-läkare psykiatri

DANIEL HÅKANSSON

leg läk allmänmedicin

LARS WAHLSTRÖM

specialist i psykiatri

ANNEMARIE PETTERSSON

specialist i psykiatri

OLOF LARSSON

specialist i psykiatri

MARTIN OLSSON

specialist i psykiatri

INGEGERD WAHL

specialist i psykiatri

THOMAS ROSENLUND

specialist i psykiatri

SONJA HERMANRUD

specialist i psykiatri

HARRIET HÄGGBLOM

specialist i psykiatri och i allmänmedicin

GÖRAN DAHLBERG

specialist i allmänmedicin

HANNA KATAOKA

ST-läkare i psykiatri

LARS BÄCKLUND

specialist i allmänmedicin

ANNIKA DANIELSSON

ST-läkare i psykiatri

ANETTE RYRÅ

specialist i psykiatri

RAGNHILD BJÖRKLUND

specialist i rehabmedicin

PER ALSÉN

distriktsläkare

AGNETA BORGARE

specialist i allmänpsykiatri

MARKUS KALLIOINEN

specialist i allmänmedicin

KENT NILSSON

specialist i psykiatri

KERSTIN RÖNNBLOM

specialist allmänmedicin

MARIA SUNDVALL

specialist psykiatri

ANDREA TYBURSKI

ST-läkare allmänmedicin

KARIN DAHLBERG

specialist i psykiatri

MÅNS GERLE

ST-läkare psykiatri

SAM RUNEBERG

distriktsläkare

MONICA BACKMAN

distriktsläkare

JOHAN ALINDER

specialist i rehabiliteringsmedicin

MIKAEL BELLANDER

distriktsläkare

KARIN STARZMANN

distriktsläkare

NINA NYBLOM

specialist i psykiatri

SOLVEIG WANLAND

distriktsläkare

MATS FOLDEVI

specialist i allmänmedicin

ELISABET ABDO

specialist i allmänmedicin

AXEL GRÖNQVIST

AT-läkare

MARIA TRUEDSSON

distriktsläkare

LINDA NILSSON

vikarierande underläkare vårdcentral


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-straffa-vara-patienter_6050543.svd

 

Av Stig Olsson - 27 september 2014 12:02

NY PRAXIS: Kriminella som riskerar fängelse i arabvärlden har rätt att flytta till Sverige för att slippa straff.

Mördare får asyl – har "rätt" slippa fängelse i arabvärlden

  • Sköt ihjäl man i Libanon: Dömdes till 14,5 års fängelse
  • Smet till Sverige och sökte uppehållstillstånd
  • Nu får han asyl för att slippa straffet

LAG & RÄTT. Araber som begått grova brott såsom våldtäkter och mord får nu rätt att invandra till Sverige. Det står klart sedan en 47-årig man från Libanon fått asyl eftersom han dömts till 14 år och nio månaders fängelse för mord i hemlandet. Komforten i arabiska fängelser är för låg, anser Migrationsöverdomstolen och beviljar nu mördaren rätt att stanna i Sverige – som en fri man.

 

Efter att ha skjutit ihjäl en man 1999 flyttade Mouin Adel Al-Samrout till Sverige och sökte asyl. Migrationsverket beslutade 2004 att avslå den idag 47-årige mannens ansökan och att skicka hem honom till Libanon igen. Al-Samrout valde emellertid att stanna illegalt i Sverige istället.


År 2011 ansökte Al-Samrout åter om asyl, efter att nyligen ha blivit friad i en rättegång där en annan arab dömdes till 8 års fängelse för skattebrott och bokföringsbrott efter att ha tillverkat vattenpipstobak utan att betala tobaksskatt.

Som asylskäl anförde Al-Samrout att han dömts till 14 år och 9 månaders fängelse för mord och mordförsök i Libanon efter att ha skjutit en person till döds 1999. 47-åringen betraktade sitt straff som "oproportionerligt" och krävde därför att få stanna som en fri man i Sverige istället – ett krav som Migrationsverket inte ville gå med på.


"Enbart den omständigheten att Mouin Adel Al-Samrout kan riskera att sitta frihetsberövad en längre tid i avvaktan på en ny rättegång medför inte att han kan anses ha ett skyddsbehov", skriver Migrationsverket, som avslog ansökan om asyl, i en inlaga till domstolen.


Men nu ger Migrationsöverdomstolen alltså myndigheten bakläxa och tillmötesgår den 47-årige arabens krav.

"Det finns grundad anledning att anta att Mouin Adel Al-Samrout, vid en verkställighet av brottmålsdomen mot honom, riskerar omänsklig eller förnedrande behandling", uppger domstolen i sitt beslut.


Närmare bestämt anser Migrationsöverdomstolen att det är bevisat att komfortnivån i Libanons fängelser inte håller måttet, då temperaturen inomhus kan "variera kraftigt" och fångarna inte har "fri tillgång" till dryck. Därför beviljar man Mouin Adel Al-Samrout uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".


http://www.friatider.se/m-rdare-f-r-asyl-har-r-tt-slippa-f-ngelse-i-arabv-rlden

Av Stig Olsson - 27 september 2014 11:31

1474377_10152139465038738_1231415907_nNär människan, gäller alla kulturer och i alla länder vad jag har fått fram, är runt 50 år tänker man mycket på döden; på morgonen då man vaknar och på kvällen då man somnar, och det håller i sig något halvår om man inte snöar in på det och fastnar.


Det sker i övergången mellan det yttre livet och det inre livet, och folk tror felaktigt (även om det är begripligt) att jag är enormt samhällsengagerad vilket jag egentligen inte är utan jag är en forskare, och den första bloggen startade dels för att jag kände att något var galet, jag ville utreda vad, och dels för att en gammal vän hade varit borta och utomlands länge, och jag ville ”visa världen” – utan att göra anspråk på att jag HAR RÄTT. Anhöriga hade också ett behov av att kolla vad som hände på mina resor till t.ex Indien.Det har blivit 19-20 000 artiklar, och det beror enbart på att jag skriver en på fem minuter, och mitt tak är 29 artiklar på en dag – men då får jag anstränga mig. Andra knypplar…

 

Jag vill veta hur min verklighet ser ut


Igår berättade jag för publiken att det blir allt svårare att landa på Arlanda därför att det är enorma mängder nyheter som aldrig når Sverige, och min världsbild blir med automatik helt annorlunda, och den erfarenheten delar jag förmodligen med alla andra av de 16% svenskar som har lämnat Sverige helt eller delvis samt de som läser utländsk press.

 

De flesta vet mycket, mycket lite om vad som händer i världen


I går hade normal-svenskar inte en susning om att tre miljoner judar har hotat att lämna den aggressiva staten Israel – det är en världsnyhet, kommer inte hit. De kände heller inte till att miljoner judar över hela världen protesterar mot zionisterna, se filmer nedan.


I går var det en man i publiken som sa mig att han var mycket, mycket upprörd över att en mördare hade fått asyl i Sverige, och den reaktionen är begriplig. Vi skulle behöva en helt ny kriminalpolitik fri från det kladdiga medberoende jag ser överallt.


Det finns inga andra länder i hela världen som skulle ge en mördare asyl men Sverige är tokfeministiskt och det ger galna kvinnor, som släpper in mördare, och ansvarslösa män, som inte säger ifrån. Om jag har rätt i att flyktingarna egentligen är krigsbyten som ska användas i kommande krig, och som barnaföderskor, och som en ny underklass fungerar även det beslutet och blir logiskt.


Det gick bra att säga det igår, och det förvånade mig lite, och sammantaget var det väldigt mycket jag kunde säga, och folk förstod vad jag sa samt applåderade.


Om man förstår att väst kidnappar folk, för att de ska föda barn, blir det logiskt att det kommer in folk fast inga jobb finns; de ska inte jobba, de ska knulla. De låga resultaten i våra skolor blir logiska om man betänker att en underklass ska helst inte kunna läsa och skriva ska skapas.


Om tanken är kidnappning blir det logiskt att de får uppehållstillstånd och medborgarskap snabbt som ögat, och för mig var det intressant att se reaktionerna igår. Flera hade inte en susning om att vi deltagit i tre krig, och vi är säkert insyltade även i Syrien nu. Jag vet att Turkiet stoppar alla containrar från Sverige nu för man har hittat sådana fulla med vapen med adress Syrien.


Talar vi om krigsbyten blir det begripligt att det brinner en och en halv skola varje dygn, och att folk eldar upp bilar, och tvångsutbildade busschaufförer kör av vägen på konstiga sätt. Det blir begripligt att Reinfeldt drog som en avlöning för han tillhör dem som riskerar livstids fängelse framöver men svenskar känner inte till alla de tribunaler som nu jobbar med krigsfrågorna, se filmer nedan.


En ur gårdagens publik sa mig i morse; ”Jag har tänkt och tänkt, jösses…!” Då var det en bra kväll för jag är aldrig ute efter att folk ska hålla med mig, eller se på saker som jag gör, men jag är alltid ute efter att folk ska tänka.


De enormt positiva reaktioner jag bemöttes med visar mig tydligt att det behövs författare som tänker – de flesta rapar bara propaganda som inte sällan inte ens har bäring i verkligheten för den vilar på fakta som inte existerar eller är kraftigt förvanskad.


Så hamnade Sverige i krig


Ingen berättar att vi dödar folk


Sverige hjälpte USA att bomba i Bagdad


http://www.konkursverket.se/doden-doden-och-isolering/#comment-1724


GÅ IN PÅ LÄNKEN OVAN OCH TITTA PÅ ALLA VIDEOS SOM ÄR KOPPLADE TILL DETTA INLÄGG, FÖR DET ÄR INTRESSANT OCH TROLIGEN INTE ENS KÄNT FÖR DE FLESTA SVENSKAR!

Av Stig Olsson - 26 september 2014 19:41

Att alla riksdagspartier (Sverigedemokraterna undantagna) helhjärtat säger sig stödja LSS vet vi alla vid det här laget.  Enigheten är utåt total över att LSS är en mycket viktig frihets och demokratireform som ska värnas. Man ser det i olika intervjuer och enkäter som funkisrörelsens intresseorganisationer gör. Och jag har personligen hört samma budskap när jag deltagit i debattpaneler i riksdagen och Almedalen. I Almedalen var man också eniga om att minuträknandet/sekundräknandet vid behovsbedömningar måste bort.
 

Positivt är att man också nu talar om att LSS får kosta pengar, det är behoven som ska avgöra - vi har inte satt ett tak för hur mycket det får kosta. Trots detta fortsätter utvecklingen där det blir allt lättare att förlora sin assistans eller andra LSS insatser och inget konkret har hitills gjorts för att ändra på behovsbedömningarna som skärptes avsevärt efter domen i regeringsrätten 2009. Och då är det verkligen berättigat att ställa frågan: Hur genuint är verkligen intresset (Folkpartiet och Vänsterpartiet undantagna som jag tycker visar upp ett äkta engagemang) att bevara den personliga assistansen och andra LSS insatser?
 
I våras skrev jag om FN-s kontroll över hur Sverige lever upp till Handikappkonventionen. Och det var en hel del kritik, bland annat:
 
·  LSS tillämpas inte som det är tänkt
 
·  Arbetet att göra samhället tillgängligt för alla går för långsamt, den nya tillgänglighetslagen har också på tok för många undantag4
 
·  Det finns ingen ansvarig minister som hanterar frågor som rör diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar.
 
 
Om regeringen verkligen menade allvar med att man värnar LSS och de andra hjärtefrågorna för handikapprörelsen hade man tagit denna kritik på stort allvar. Så har inte alls varit fallet - tvärtom avfärdade Maria Larsson kritiken och konstaterade hur kan en regering bryta mot handikappkonventionen som förra året satsade 27 miljarder kr bara på personlig assistans? Det är ett slag i ansiktet mot alla de som förlorar sin assistans,  alla FUB medlemmar som tvingas betala oskäliga hyror i gruppbostäder, alla de personer som kämpat för att få igenom en tillgänglighetslag som i sin "färdiga version" är full med stora undantag etcetera.
 
Tyvärr är det fortfarande så att när det kommer till kritan så är det oavsett vad man säger i debattpaneler ekonomin, inte behoven som får avgöra hur mycket LSS och andra insatser får kosta.
Om vi koncentrerar oss enbart på personlig assistans lyser denna syn igenom tydligast i de statliga utredningar som genomförts de senaste åren där fokus helt legat på dämpa kostnadsutvecklingen. Nu senast i Agneta Rönns utredning som i vintras föreslog en frysning eller t.o.m en sänkning av schablonbeloppet. Hon hävdade ju bland annat att schablonbeloppet år 2013 var 22 kr för högt. De går helt emot det man säger i debattpaneler - att det är behoven som ska styra. Få politiker har åtminstone i skrivande stund rakt ut sagt att en frysning eller t.o.m. sänkning inte är aktuell .
 
 
I samband med den debattpanel som anordnades vid seminariet i Göteborg 8 september framförde jag att vi som har  funktionsnedsättningar är den enda grupp (här bortser jag från SD-s inflammerade relation till invandring) som ständigt får stå ut med att höra att "vi kostar för mycket", LSS kostar för mycket, tillgänglighet kostar för mycket etcetera. En socialdemokratisk kommunpolitiker avfärdade detta med att det sparas visst på äldreomsorgen, skolan etcetera. Tyvärr fick jag ingen möjlighet att svara på det (fick dock medhåll från bland annat Anders Westgerd, nybildade Normaldemokraternas partiledare) men jag hade tänkt att svara ungefär så här:
 
Det är sant att det sparas inom alla sektorer i välfärden men det finns faktiskt några mycket viktiga punkter som skiljer besparingar i t.ex äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen:
 
· Så vitt jag vet har man aldrig tillsatt någon utredning meddirektiv att  undersöka hur man ska dämpakostnadsutvecklingen i äldreomsorgen skolan, sjukvården etcetera.
 
·  Den debatt som förs både bland politiker och samhällsdebattörer handlar inte om kostnadsdämpningarutan hur man ska skaka fram pengar att finansiera dessa oerhört viktiga verksamheter i nutid och i framtiden.
 
 
·  Man ställer aldrig kostnaden för sjukvård, skola, äldrevård mot kostnaden för andra skattefinansierade verksamheter. 
 
 
I Göteborg 8 september
 
 
* Den borgerliga regeringen förlorade valet och kommer att efterträdas av en röd-grön regering med Stefan Löfven som statsminister. Vad kan vi förvänta oss där, kommer det att bli markanta förbättringar åren som kommer? Det är inte särskilt sannolikt . Den trista sanningen är att socialdemokraterna på riksnivå ända sedan LSS så trädde i kraft inte visat någon större entusiasm för reformen. Redan när LSS lagen bara var några år gammal kom klagomål från den socialdemokratiska  regeringen att personlig assistans kostar för mycket. Nu är det upp till bevis - kommer man att agera för att återupprätta LSS intentioner? Jag har förhoppningar men som vanligt är förväntningarna mycket låga. Man har blivit luttrad vid det här laget.
 

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se