Inlägg publicerade under kategorin Handikapp / LSS

Av Stig Olsson - 28 september 2014 11:58

En lag som förutsätter att tillfrisknande sker efter tidtabell är inget annat än omänsklig. Vi möter ofta patienter som har hamnat i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen. Utförsäkringarna måste stoppas nu, skriver 108 läkare.

 

En ung man med Aspergers syndrom fick avslag på ansökan om sjukersättning, och hamnade i ett så svårt tillstånd att han fick läggas in för elbehandling, skriver Läkartidningen. I radions P1 framträder en annan ung man vars tillfälliga sjukersättning efter en hjärnskada för fem år sedan gått ut. Han anses för frisk för sjukersättning, för sjuk för att jobba och får inte försörjningsstöd eftersom han bor i en bostadsrätt som hans mamma har betalat.


Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan.

 

Vi 108 undertecknande läkare vet att dessa humanitära tragedier bara är toppen på ett isberg. Vi möter ofta patienter som kommit i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen, den ”reform” som infört benhårda tidsgränser för sjukpenning och avskaffat den tillfälliga sjukersättningen. Under det närmaste året kommer många tusen personer ytterligare att utförsäkras och den ansvarige ministern Ulf Kristersson planerar inga snabba åtgärder.


När vi klagar får vi ofta höra att det är vi läkare som skriver dåliga intyg. Och i vår frustration frestas vi att slå tillbaka och säga att Försäkringskassan är hård och hjärtlös.

 

Men låt det vara fullständigt klart – oavsett hur bra intyg vi läkare skriver, oavsett hur empatiska

Försäkringskassans handläggare är – att felet ligger i en lag


• ...som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.


• ...vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.

I den verkliga svenska arbetsmarknaden har vi som arbetat länge i yrket sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.


• ...som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.


Vi tror inte att lösningen ligger i förslaget om att ta bort läkarnas roll i den särskilda arbetsförmågebedömningen.


Även om vår arbetsbörda skulle lindras, skulle vår oro för patienterna öka. Ett vårdteam med flera olika kompetenser kan i dialog med patienten, och givetvis med Försäkringskassan, bäst planera för en realistisk rehabilitering.

 

Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.

 

 

JENNY FJELL

leg läkare och initiativtagare till Nätverket Resurs, respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället

BIRGITTA SÖDERFELDT

professor och överläkare i neurologi

MARGARETHA LÖÖF-JOHANSON

distriktsläkare

MONIKA KÖNIG

psykiater vid onkologklinik

LARS JERDÉN

specialist allmänmedicin

PETER KNUTSSON

specialist i kardiologi

SVEN ENGSTRÖM

distriktsläkare

JAN LIDBECK

specialist i smärtlindring

PER-ÅKE LINDESTAD

specialist i ÖNH sjukdomar

BJÖRN STRANDER

specialist i gynekologi

TORE LINDER

specialist i ortopedi

ANN-CATHRIN HELLSTRÖM

specialist i gynekologisk onkologi

MARITA BENGTSSON

specialist i invärtesmedicin

MARGARETA REIHS

specialist i geriatrik

ANDERS NEILAN

specialist i företagshälsovård och infektionssjukdomar

ANN SÖRBO

specialist i rehabiliteringsmedicin

GUNILLA HOLMSTRÖM

reumatolog

ROBERT IRESTIG

specialist i socialmedicin

MARIA WOLF

specialist i allmänmedicin

HANS PETER SÖNDERGAARD

specialist i psykiatri

MARCUS PERSSON

ST-läkare i psykiatri

ROBERT SVARTHOLM

specialist i allmänmedicin

SUSANNE BEJEROT

specialist i psykiatri

DAG KÖRLIN

specialist i allmän psykiatri

KRISTINA SELING

distriktsläkare

BENGT JÄRHULT

specialist i allmänmedicin

ANNA HILLERBERG

ST-läkare i psykiatri

DANIEL FRYDMAN

specialist i allmän psykiatri

SIGMUND SOBACK

specialist i psykiatri

NILS JONEBORG

specialist i psykiatri

BO WERNER

specialist i socialmedicin

SVEN-OLOF THORELL

specialist i allmänmedicin

BENGT ANNEBÄCK

specialist i psykiatri

ANNA DANIELSSON

distriktsläkare

TOMAS HAGSTRÖM

specialist i onkologi

LARS ARVIDSSON

specialist allmänmedicin

CAROLINE DE MAN LAPIDOTH

specialist i psykiatri

MARIANA DUCARU

specialist i allmänmedicin

BENGT MALMGREN

specialist i psykiatri

PATRICIA ROTH

specialist i psykiatri

CHRISTINA LERGIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANDERS BERGSTEDT

specialist i psykiatri

CATHERINE UDÉN

specialist i psykiatri

HJÖRDIS FOHRMAN

specialist i allmänmedicin

JENS HALLDIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANN GARDNER

specialist i allmänpsykiatri

MATS HUMBLE

specialist i psykiatri

BIRGITTA BRUNES

specialist i allmän medicin

KARIN BONDESSON

specialist i allmän psykiatri

HÅKAN AGNSÄTER

läkare inom psykiatri

LENA HAMBORG

specialist i psykiatri

ANNA HEDERUS

specialist i psykiatri

CHARLOTTE LEWIN

specialist i psykiatri

CHARLOTTE WIKTORSSON

specialist i allmänmedicin

MARIANA HULTÉN

underläkare inom psykiatrin.

ULF EKLUND

specialist i allmänmedicin

DANIEL KVICK

ST-läkare psykiatri

ELISABET HJERPE

specialist i gynekologisk onkologi

KARIN SJÖSTRÖM

specialist i psykiatri

HANS BRANDSTRÖM

distriktsläkare

ULRIKA NYKVIST

företagsläkare

ERIK JESSEN

allmänläkare

MARIA SJÖDAHL

distriktsläkare

JESPER JOHANSSON

ST-läkare allmänmedicin

GILLIS NYGREN

specialist i allmänpsykiatri

RITVA HARA

specialist i allmänmedicin

AGNES MESTERTON

specialist i psykiatri

BO JONSSON

specialist i psykiatri

INGRID LINDGREN

specialist i psykiatri

HENRIK NYBÄCK

specialist i psykiatri

LIDIA MISKOVA

ST-läkare psykiatri

DANIEL HÅKANSSON

leg läk allmänmedicin

LARS WAHLSTRÖM

specialist i psykiatri

ANNEMARIE PETTERSSON

specialist i psykiatri

OLOF LARSSON

specialist i psykiatri

MARTIN OLSSON

specialist i psykiatri

INGEGERD WAHL

specialist i psykiatri

THOMAS ROSENLUND

specialist i psykiatri

SONJA HERMANRUD

specialist i psykiatri

HARRIET HÄGGBLOM

specialist i psykiatri och i allmänmedicin

GÖRAN DAHLBERG

specialist i allmänmedicin

HANNA KATAOKA

ST-läkare i psykiatri

LARS BÄCKLUND

specialist i allmänmedicin

ANNIKA DANIELSSON

ST-läkare i psykiatri

ANETTE RYRÅ

specialist i psykiatri

RAGNHILD BJÖRKLUND

specialist i rehabmedicin

PER ALSÉN

distriktsläkare

AGNETA BORGARE

specialist i allmänpsykiatri

MARKUS KALLIOINEN

specialist i allmänmedicin

KENT NILSSON

specialist i psykiatri

KERSTIN RÖNNBLOM

specialist allmänmedicin

MARIA SUNDVALL

specialist psykiatri

ANDREA TYBURSKI

ST-läkare allmänmedicin

KARIN DAHLBERG

specialist i psykiatri

MÅNS GERLE

ST-läkare psykiatri

SAM RUNEBERG

distriktsläkare

MONICA BACKMAN

distriktsläkare

JOHAN ALINDER

specialist i rehabiliteringsmedicin

MIKAEL BELLANDER

distriktsläkare

KARIN STARZMANN

distriktsläkare

NINA NYBLOM

specialist i psykiatri

SOLVEIG WANLAND

distriktsläkare

MATS FOLDEVI

specialist i allmänmedicin

ELISABET ABDO

specialist i allmänmedicin

AXEL GRÖNQVIST

AT-läkare

MARIA TRUEDSSON

distriktsläkare

LINDA NILSSON

vikarierande underläkare vårdcentral


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-straffa-vara-patienter_6050543.svd

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 26 september 2014 19:41

Att alla riksdagspartier (Sverigedemokraterna undantagna) helhjärtat säger sig stödja LSS vet vi alla vid det här laget.  Enigheten är utåt total över att LSS är en mycket viktig frihets och demokratireform som ska värnas. Man ser det i olika intervjuer och enkäter som funkisrörelsens intresseorganisationer gör. Och jag har personligen hört samma budskap när jag deltagit i debattpaneler i riksdagen och Almedalen. I Almedalen var man också eniga om att minuträknandet/sekundräknandet vid behovsbedömningar måste bort.
 

Positivt är att man också nu talar om att LSS får kosta pengar, det är behoven som ska avgöra - vi har inte satt ett tak för hur mycket det får kosta. Trots detta fortsätter utvecklingen där det blir allt lättare att förlora sin assistans eller andra LSS insatser och inget konkret har hitills gjorts för att ändra på behovsbedömningarna som skärptes avsevärt efter domen i regeringsrätten 2009. Och då är det verkligen berättigat att ställa frågan: Hur genuint är verkligen intresset (Folkpartiet och Vänsterpartiet undantagna som jag tycker visar upp ett äkta engagemang) att bevara den personliga assistansen och andra LSS insatser?
 
I våras skrev jag om FN-s kontroll över hur Sverige lever upp till Handikappkonventionen. Och det var en hel del kritik, bland annat:
 
·  LSS tillämpas inte som det är tänkt
 
·  Arbetet att göra samhället tillgängligt för alla går för långsamt, den nya tillgänglighetslagen har också på tok för många undantag4
 
·  Det finns ingen ansvarig minister som hanterar frågor som rör diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar.
 
 
Om regeringen verkligen menade allvar med att man värnar LSS och de andra hjärtefrågorna för handikapprörelsen hade man tagit denna kritik på stort allvar. Så har inte alls varit fallet - tvärtom avfärdade Maria Larsson kritiken och konstaterade hur kan en regering bryta mot handikappkonventionen som förra året satsade 27 miljarder kr bara på personlig assistans? Det är ett slag i ansiktet mot alla de som förlorar sin assistans,  alla FUB medlemmar som tvingas betala oskäliga hyror i gruppbostäder, alla de personer som kämpat för att få igenom en tillgänglighetslag som i sin "färdiga version" är full med stora undantag etcetera.
 
Tyvärr är det fortfarande så att när det kommer till kritan så är det oavsett vad man säger i debattpaneler ekonomin, inte behoven som får avgöra hur mycket LSS och andra insatser får kosta.
Om vi koncentrerar oss enbart på personlig assistans lyser denna syn igenom tydligast i de statliga utredningar som genomförts de senaste åren där fokus helt legat på dämpa kostnadsutvecklingen. Nu senast i Agneta Rönns utredning som i vintras föreslog en frysning eller t.o.m en sänkning av schablonbeloppet. Hon hävdade ju bland annat att schablonbeloppet år 2013 var 22 kr för högt. De går helt emot det man säger i debattpaneler - att det är behoven som ska styra. Få politiker har åtminstone i skrivande stund rakt ut sagt att en frysning eller t.o.m. sänkning inte är aktuell .
 
 
I samband med den debattpanel som anordnades vid seminariet i Göteborg 8 september framförde jag att vi som har  funktionsnedsättningar är den enda grupp (här bortser jag från SD-s inflammerade relation till invandring) som ständigt får stå ut med att höra att "vi kostar för mycket", LSS kostar för mycket, tillgänglighet kostar för mycket etcetera. En socialdemokratisk kommunpolitiker avfärdade detta med att det sparas visst på äldreomsorgen, skolan etcetera. Tyvärr fick jag ingen möjlighet att svara på det (fick dock medhåll från bland annat Anders Westgerd, nybildade Normaldemokraternas partiledare) men jag hade tänkt att svara ungefär så här:
 
Det är sant att det sparas inom alla sektorer i välfärden men det finns faktiskt några mycket viktiga punkter som skiljer besparingar i t.ex äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen:
 
· Så vitt jag vet har man aldrig tillsatt någon utredning meddirektiv att  undersöka hur man ska dämpakostnadsutvecklingen i äldreomsorgen skolan, sjukvården etcetera.
 
·  Den debatt som förs både bland politiker och samhällsdebattörer handlar inte om kostnadsdämpningarutan hur man ska skaka fram pengar att finansiera dessa oerhört viktiga verksamheter i nutid och i framtiden.
 
 
·  Man ställer aldrig kostnaden för sjukvård, skola, äldrevård mot kostnaden för andra skattefinansierade verksamheter. 
 
 
I Göteborg 8 september
 
 
* Den borgerliga regeringen förlorade valet och kommer att efterträdas av en röd-grön regering med Stefan Löfven som statsminister. Vad kan vi förvänta oss där, kommer det att bli markanta förbättringar åren som kommer? Det är inte särskilt sannolikt . Den trista sanningen är att socialdemokraterna på riksnivå ända sedan LSS så trädde i kraft inte visat någon större entusiasm för reformen. Redan när LSS lagen bara var några år gammal kom klagomål från den socialdemokratiska  regeringen att personlig assistans kostar för mycket. Nu är det upp till bevis - kommer man att agera för att återupprätta LSS intentioner? Jag har förhoppningar men som vanligt är förväntningarna mycket låga. Man har blivit luttrad vid det här laget.
 

ANNONS
Av Stig Olsson - 25 september 2014 19:18

Alla som väljer att INTE se den här videon kan börja kalla sig själva för rasist, nazist, nekrofil, pedofil, mördare, rånare, ja t o m något så äckligt som sosse, moderat, vänsterpartist, feminist, folkpartist, miljöpartist, kristdemokrat eller varför inte kort o gott politiker, tjänsteman!?


Se videon och lär dig lite om vad det är jag så ofta skriver om och varför... eller vill du helt enkelt inte veta och förstå?


Av Stig Olsson - 22 september 2014 12:14

På grund av de mediciner som Filip tar måste han få gå på toaletten ett par gånger under skoldagen. Först kom mamma Anette Olsson överens med skolan om att Filip skulle få tre toalettbesök – nu har antalet minskat till två. Foto: BLT

På grund av de mediciner som Filip tar måste han få gå på toaletten ett par gånger under skoldagen. Först kom mamma Anette Olsson överens med skolan om att Filip skulle få tre toalettbesök – nu har antalet minskat till två.
 

Filip Hermansson, 11, har en sjukdom som gör att hans muskler förtvinar och är därför rullstolsburen.

Men sedan Filip började fyran upplever familjen att han fått mindre och mindre hjälp från skolan – exempelvis får han bara gå på toaletten två gånger per skoldag.

– Nu är det slut på skrattet i skolan. Han är inte samma glada pojk längre, säger 11-åringens mamma Anette Olsson till Kvällsposten.


Filip Hermansson i blekingska Mörrum lider av Duchennes muskeldystrofi. En genetisk och obotbar sjukdom som sakta men säkert gör att hans muskler förtvinar.

– Det går bara utför och det enda som stoppar det lite är kortison, säger Anette Olsson.


Filip Hermansson behöver hjälp med allt från att räcka upp handen till att gå på toaletten. Under hela skolgången har mamma Anette upplevt att Filip inte fått den hjälp han behöver. Men sedan i höstas, när 11-åringen började i en ny klass, upplever Anette att situation försämrats ytterligare.

– Tidigare har han alltid haft en assistens som suttit bredvid, men nu ska assisten även hjälpa andra i klassen, säger hon.

Upplevs som deprimerad

På grund av de mediciner som Filip tar måste 11-åringen få gå på toaletten ett par gånger under skoldagen. När Anette Olsson upplevde att skolan misskötte toalettbesöken efterfrågade hon ett beslut om ett visst antal per dag.


Först kom de överens om att Filip skulle få tre toalettbesök – nu har antalet minskat till två. Enligt Anette Olsson förpassas också toalettbesöken ofta till raster på grund av personalbrist.

– De måste vara två som hjälper honom, men alla som sitter i rullstol måste ha rätt att gå på toaletten, säger Anette Olsson.

Den nya situationen har gjort att Filip vantrivs allt värre i skolan, menar hans mamma.

– Jag vet inte vad jag ska göra. Filip ser deprimerad ut. Det är inte samma gamla glada pojk längre. Han är en helt annan människa hemma. Där pratar och skrattar han, men nu är det slut på skrattandet i skolan.


Hon upplever att skolan lägger ett alltför stort ansvar på att Filip själv ska säga till och inte riktigt vill förstå hans behov.

– Han är ju väldigt tyst och lugn och säger knappt till om sådant här hemma. Hade han skrikit hade det kanske varit på ett annat sätt, säger Anette Olsson.

"Hittar en bra lösning"

Men Karlshamns utbildningsförvaltning upplever att stödet till funktionsnedsatta elever fungerar bra. Men om beslutet om två toabesök per skoldag är rimligt vill förvaltningen inte svara på.

– Det kan jag inte svara på, utan elever måste få gå på toa när de vill. Ibland blir vi ålagda att se till det sker toabesök på regelbundna tider, men om man själv påtalar att man vill gå på toa emellan så får man göra det, säger Patrik Håkansson, verksamhetschef över förskola och grundskola på Karlshamns kommun, till BLT Sydöstran.


Mörrumsskolans rektor, Sofia Olsson, säger också till tidningen att de beslut som har fattats har tagits tillsammans med familjen. Samtidigt öppnar Patrik Håkansson för att familjen och skolan ska sätta sig ner igen.

– Skulle föräldrarna inte vara nöjda med mötet så kan de höra av sig till mig. Om vi tycker att vi gjort det vi ska, får de vända sig till Skolinspektionen. Men i de flesta fall slutar det med att vi hittar en bra lösning tillsammans, säger Patrik Håkansson till BLT Sydöstran.


Anette Olsson hoppas att en förändring ska ske snart, men verkar ändå lite uppgiven. Om situationen inte förbättras funderar hon på att vända sig till Skolinspektionen.

– Man griper efter varje halmstrå, men hur många möten vi än har blir det ingen skillnad, säger hon.


http://www.expressen.se/kvallsposten/rullstolsburne-filip-11-nekas-toalettbesok/

Av Stig Olsson - 22 september 2014 10:49

Den som är beviljad en LSS insats ska inte ha några merkostnader - d v s man ska inte ha extra utgifter som enbart beror på funktionsnedsättningen och att man är beviljad en insats inom ramen för LSS. I lagen står följande:
 

LSS 19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behållatillräckliga medel för sina personliga behov.
 
 
Hur förhåller det sig då i verkligheten? FUB har tittat närmare på saken och kommit fram att verkligheten ser annorlunda ut. Många av deras medlemmar är beviljade insatsen gruppbostad och det visar sig att kommunerna ofta tar ut oskäligt höga hyror. FUB-s reclaimlss blogg (reclaimlss.org) har bland annat undersökt Göteborgs kommun och det är ingen munter läsning. Några exempel:
 
§  De tar ”marknadspris´” på sin ofta gratis egna mark.
 
§  De tar utan eftertanke betalt för handikappanpassningen av bostaden!
 
§  De tar numera genom märklig tolkning av lagtexten ofta bra betalt för gemensamhetsytor, till och med för vissa personalutrymmen!
 
Det betyder att man tar ut högre hyror än vad man enligt lagen har rätt att göra!
 
Kommunerna får också enligt lagen som mest bara ta ut självkostnad men "gör sitt bästa" för att hitta diverse kryphål för att gå runt LSS § 19. För de enskilda personerna får det långtgående konsekvenser. Statliga rapporter visar (föga överraskande) att merparten av  personer som är beviljade insatser som personlig assistans och gruppbostad har mycket magra inkomster. FUB-s egna undersökningar visar att det inte minst gäller deras medlemmar. Förutom mycket blygsamma inkomster tvingas de också betala oskäligt höga hyror för sitt boende och hamnar därmed i en situation där man i princip är dömda till permanent fattigdom.
 
En annan faktor som bidrar till den prekära ekonomiska situationen är utformningen av bostadstillägget som är satt till max 5000 kr/månad. Bostadstillägget är helt enkelt inte tillräckligt högt för att täcka kostnaderna och samtidigt ge en rimlig summa pengar kvar att leva på. Samtidigt är det få personer som dragit nytta av jobbskatteavdragen vilket innebär att många av de personer som är beviljade LSS insatser har bland de högsta inkomstskatterna i landet i förhållande till inkomsten.
 
Sammanfattningsvis är detta en horribel situation. Att människor med så låga inkomster dessutom måste betala oskäliga hyror är oacceptabelt. I LSS står det att målsättningen är goda levnadsvillkor. Men för att nå dit behöver man faktiskt även en rimlig summa pengar att röra sig med. I FNs-s handikappkonvention  artikel 28 står också bland annat följande:
 
Personer med funktionsnedsättningar har rätt till ständigt förbättrade levnadsvillkor
 
Knappast något som stämmer för de personer som bor i gruppbostäder.
 

Av Stig Olsson - 21 september 2014 11:28

Även jag har en dröm och det är att vi samlas under ett enda gemensamt namn och verkligen ser till att vi får en mycket stark och livskraftig medborgarättsrörelse som verkligen på allvar tar upp kanpen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter och ser till att konventionen implementeras i den svenska lagstiftningen så att vi alla med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare.


För som det ser ut i dagens samhälle så låser vi hellre in funktionsnedsatta  som behöver hjälp och stöd av en medmänniska för att kunna fungera i samhälletoch livets olika skeenden.


Om vi inte slutar upp med att splittra upp oss i en massa olika grupperingar så kommer vi med en funktionsnedsättning aldrig att bli fullvärdiga medborgare i landet Sverige.


Om vi inte samlar ihop oss och agerar som en enda röst så kommer vi med en funktionsnedsättning för all framtid bli behandlade som tredjeklassens medborgare som man inte behöver bry sig om.


Det här handlar om alla oavsett ålder, men åldern har inget med våra mänskliga rättigheter att göra, de gäller från det vi föds till dess vi lämnar detta jordeliv.


Så jag hoppas på att även min dröm kan bli sann under min livstid men det beror på er alla om min dröm kan bli verklighet.


Vill ni hjälpa till med att min dröm skall gå i uppfyllese så gå in på vår hemsida och skriv under vår namninsamling för våra mänskliga rättigheter det är för närvarande 420 som är med i kampen men vi skulle kunna vara många tusen om alla ställer upp.


Alla är välkommna att vara med i kampen inte bara enskilda utan även föreningar, organisationer och företag är välkomna att vara med och förverkliga målet att alla funktionsnedsatta får bli fullvärdiga medborgare och vara med i samhällsgemenskapen samt bli ett naturligt inslag i hela samhälllet.


http://mffmr.se/2014/09/21/har-en-drom-sa-martin-luther-king/

Av Stig Olsson - 18 september 2014 13:39

Om viljan finns är det lätt att minska antalet asylsökande eftersom en betydande andel av dem inte behöver skydd i Sverige

Inledning

 

Självklart kan Migrationsverket påverka hur många personer det är som söker asyl i Sverige. Alla som har jobbat i något år med asylärenden vet att det finns mycket som kan göras för att minska antalet asylsökande. Till exempel har en betydande andel av dem som påstår sig komma från Syrien, före resan till Sverige, i själva verket haft en ohotad tillvaro i ett annat land.

 

Halvsanning eller halvlögn och stora kvalitetsbrister


Det är häpnadsväckande att Migrationsverkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius  i texten Migrationsverket: Går inte att begränsa flyktingmottagandet, publicerad i Svenska Dagbladet den 29 augusti uttalade att han inte ser någon möjligheter att strypa inflödet. Sitter han så högt uppe att han har tappat kontakten med den praktiska verkligheten? Ni som läser denna text får bedöma om hans politiskt korrekta uttalande är en halvsanning eller en halvlögn.


Ledande tjänstemän på Migrationsverket och politiker säger långt ifrån hela sanningen när de påstår att det inte går att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige.


Migrationsverket kan påverka två av orsakerna till den nuvarande situationen med rekordmånga asylsökande som säger sig komma från Syrien. Den gemensamma nämnaren är stora kvalitetsbrister i Migrationsverkets handläggning. För det första är Sverige det enda landet i världen som, utan att ingående utreda om de är skyddsbehövande eller inte, beviljar permanenta uppehållstillstånd till nästintill alla som bara säger sig komma från Syrien. För det andra är det i Sverige ganska lätt att få uppehållstillstånd med hjälp av falska identitetshandlingar och en påhittad asylberättelse. Merit Wager har under mycket lång tid påtalat detta.


För alla insatta är det frustrerande att höra när politiker och de högsta tjänstemännen på Migrationsverket gång på gång säger att Sverige ger skydd till ”dem som tvingas fly från krig och förtryck”, och sedan inte säger något mer.


Vissa politiker vet kanske inte bättre, men tjänstemännen vet att de vilseleder när de enbart uttalar denna halvlögn/halvsanning. Asylsökande påstår sig komma direkt från krig/förtryck i till exempel Syrien och även Somalia, men en betydande andel av dem har i verkligheten sedan många år tillbaka inte bott där eller har rentav aldrig bott där.


Rubriken till denna text skulle också kunna vara:

 

Migrationsverket ger närmast på löpande band permanenta uppehållstillstånd och flyktingförklaringar till tusentals personer som inte är skyddsbehövande.


De styrande politikerna, ledningen på Migrationsverket och så kallad etablerad media vägrar till varje pris att erkänna detta accelererande problem före valet 2014-09-14 för att ”det skulle gynna Sverigedemokraterna”. Det finns också en kultur på Migrationsverket att så långt möjligt inte låtsas om det negativa som följer med invandringen till Sverige.

 

Hur kan det ha blivit så här?


Hur kan det ha blivit så här att en betydande andel, uppskattningsvis 50 % eller mer, som åberopar sig vara syrier eller statslösa personer från Syrien och beviljas uppehållstillstånd, inte är skyddsbehövande?

För ett år sedan spred det sig blixtsnabbt runt om i världen att Sverige beviljar permanenta uppehållstillstånd till alla som kommer från Syrien. Problemet var bara det att nästan alla skyddsbehövande som bodde kvar i Syrien och de som hade flytt till grannländerna saknade pengarna som behövdes för resan till Sverige. Det som då hände var att andra personer, som genom att ljuga kunde utge sig för att vara på flykt från Syrien, reste till Sverige och sökte asyl. Detta är ett gigantiskt stort problem som Migrationsverkets ledning inte vill låtsas om.


Exempel är utvandrade personer från Syrien som sedan lång tid tillbaka är lagligt bosatta i till exempel Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Spanien, Italien, Grekland, Bulgarien, Ukraina, Libanon, Förenade Arabemiraten och USA. Där har de medborgarskap, permanenta uppehållstillstånd, flyktingförklaringar eller arbetstillstånd och riskerar inte av myndigheterna där att utvisas till Syrien. De har på Internet eller genom andra media upplysts om den stora generositet som det svenska Migrationsverket ger dem som är på flykt från Syrien och inser att de, genom lögner och bedrägeri, också kan bli beviljade permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det finns till och med personer med invandrarbakgrund som reser från Sverige till olika länder och mot avgift där ger råd om hur man ska göra för att vilseleda Migrationsverket. Sedan reser de som också vill ha svenska uppehållstillstånd legalt och enkelt med sina egna pass till Sverige; väl här göms nästan alltid handlingarna som visar att man redan har en fristad i ett annat land och så söker man asyl som syrier som ”tvingats fly från krig och förtryck”, som nästan alla svenska partiledare och andra toppolitiker samt ministrar ständigt upprepar.

 

En stor grupp människor som också nappat på erbjudandet om svenska permanenta uppehållstillstånd är de som talar arabiska och som skaffar falska syriska handlingar. Det är till exempel palestinier utan anknytning till Syrien, libaneser, jordanier, irakier, algerier, tunisier och marockaner. Nästan alla slipper språkanalys, för att ärendehandläggningen ska gå fort, och de har rejäl otur om de träffar på en asylutredare som förstår att deras dialekt inte är syrisk och som ställer frågor om syriska förhållanden som de inte kan besvara. Det räcker att kunna tala arabiska, att ha köpt ett falskt syriskt identitetskort samt att ha en bra påhittad och inlärd asylberättelse. När de sedan, vid asylutredningen, möter en stressad och/eller oerfaren handläggare som inte har tid att ställa annat än ytliga frågor samt utredningstiden är snålt tilltagen, då är det permanenta uppehållstillståndet så gott som redan klart. Efter asylutredningen pressas handläggaren av teamledare eller enhetschef att snabbt skriva beslutet att bevilja permanent uppehållstillstånd. Ett sådant beslut tar kanske en timme att skriva.

 

Handläggarna uppmanas öppet av teamledare att bortse från indikationer som, om de utreds, kan leda till avslagsbeslut. Att följa upp en avslagsindikation, till exempel att den asylsökande kan vara medborgare i Grekland, tar mycket utredningstid i anspråk. Att ta fram ett underlag till ett avslagsbeslut i ett ärende kan i tid uppgå till tio timmar eller mer. Handläggaren får i statistiken, som ligger till grund för framtida löneökningar, lika mycket ”beröm” av chefen för ett beslut att bevilja uppehållstillstånd som för ett avslagsbeslut. På detta sätt styr cheferna medarbetarna till att skriva allt färre avslagsbeslut. Varför reflektera och ställa kompletterande frågor som visserligen kan förvandla ett tänkt bifallsbeslut till ett avslagsbeslut, men som enbart innebär extraarbete och ingen bonus när det i lönesamtalet blir dags att se tillbaka på årets prestationer? Så ser verkligheten ut på Migrationsverket.

 

Förslag på åtgärder


Vad är det för åtgärder som behöver vidtas, vad gäller dem som säger sig komma från Syrien, för att vi i Sverige ska komma i fas med till exempel våra nordiska grannländer? Här lämnas förslag på nio olika åtgärder som Migrationsverket kan införa. Sist nämns också tre förändringar som generellt sett leder till färre asylsökande, men de kräver ändrad lagstiftning.

 1. Ha alltid arabisktalande personal i receptionerna där asylansökningar lämnas in, som preliminärt kan bedöma vad det är för arabisk dialekt som de asylsökande talar när de lämnar in asylansökan. Tjänstemannen ska sedan skriva en tjänsteanteckning om sin bedömning. Alternativt spela in på band det som den sökande säger vid registreringen av asylansökan, och skicka till språkanalys.
 2. Ha dokumentgranskningskunnig personal på plats på orterna där asylansökningar lämnas in. Det behövs eftersom nu skickas alla identitetshandlingar till en enhet i Solna för granskning och om preliminärt besked inte har kommit därifrån efter tio dagar att handlingarna är oäkta kan asylenheten bevilja permanent uppehållstillstånd utan att ha fått äkthetsintyg. Handläggningstiden för att få äkthetsintyg uppgår nu till cirka tre månader…
 3. Ge enbart tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd till de asylsökande som själva reser till Sverige och inte kan styrka att de nu kommer från Syrien. Om man till exempel inte har med den syriska familjeboken kan det bero på att det där är antecknat i vilket annat land än Syrien som äktenskapet ingicks eller som barnen är födda i. Att enbart lämna in det syriska identitetskortet styrker inte att man kommer direkt från Syrien, snarare styrker det att man inte vill tala om vilket land man närmast har bott i.
 4. Utred ingående alla indikationer som visar att den asylsökande har haft en tillvaro i ett annat land än Syrien före ankomsten till Sverige. Om den asylsökande till exempel visar upp ett syriskt pass med ett grekiskt arbetstillstånd utfärdat år 2009 måste det utredas om grekiskt medborgarskap därefter har beviljats.
 5. Ingå avtal med s k förtroendeadvokater på plats i utlandet att utreda asylsökandes status i de länder där svenska ambassader inte kan vara behjälpliga.
 6. Alla tjänstemän på Migrationsverket ska uppmanas att skriva tjänsteanteckningar när de får indikationer på att en asylsökande till exempel inte kommer från Syrien som han säger. Detta ska även gälla asylboendepersonal som inte är anställd av Migrationsverket.
 7. När permanent uppehållstillstånd har beviljats och det vid underrättelsesamtalet på mottagningsenheten uppkommer indikation på att tillståndet har beviljats på oriktiga grunder ska tjänstemannen skriva en tjänsteanteckning som ligger till grund för eventuell återkallelse av uppehållstillstånd.
 8. Ha som huvudregel att alltid öppna upp utredning om återkallelse av uppehållstillstånd när någon ansöker om anknytning till så kallade ensamkommande barn.
 9. Skapa grupper av erfarna tjänstemän som har till särskild uppgift att bedöma och utreda indikationer på att uppehållstillstånd beviljats på oriktiga grunder samt att besluta i dessa ärenden.

När det sprider sig runt om i världen att dessa åtgärder har vidtagits blir konsekvensen att antalet asylsökande minskar.


Ytterligare minskning av antalet asylsökande blir det om lagstiftning sker på tre områden:

 1. Förbud mot kusinäktenskap.
 2. De personer som bor i Sverige måste kunna försörja både sig själva och de personer som man vill ska invandra till Sverige, med undantag för de med beviljad flyktingstatus som redan har en kärnfamilj i ett annat land.
 3. Begränsa anhöriginvandringen till att omfatta endast kärnfamiljen.

Migrationsverkets misslyckande och dess negativa konsekvenser för samhällsekonomin

Ledningen på Migrationsverket ger inte medarbetarna riktlinjer och verktyg för att komma till rätta med asylmissbruket. Ledningen fokuserar ensidigt på att handläggningstiderna ska vara korta. Konsekvensen blir att fler och fler som inte har skyddsbehov söker sig hit enbart för att det blir känt i fler kretsar runt om i världen att det är lätt att med stöd av lögner bli beviljad permanenta uppehållstillstånd i Sverige.


Med det svenska resedokumentet reser man sedan smidigt mellan det europeiska/utomeuropeiska landet, där man bor kvar, och Sverige utan att behöva skaffa viseringar. Det tar bara cirka sex timmar att flyga från Dubai till Köpenhamn om till exempel socialbyrån eller Arbetsförmedlingen med kort framförhållning kallar till personlig inställelse. I stort sett oavsett var i världen man bor är det ekonomiskt lönsamt att ha en bostad i Sverige, som man inte själv betalar för utan till exempel hyr ut i andra hand, och mer eller mindre kravlöst får svenska pengar till försörjningen.


En annan smart lösning som förekommer, är att efter att uppehållstillstånd beviljats åker mannen tillbaka till det andra landet där han fortsätter att bo och arbeta, medan hustrun och barnen stannar nästan hela tiden i Sverige. Han besöker dem här. På så sätt slipper han betala för hustrun och barnen som får försörjningen via socialbyrån och Försäkringskassan. Han kan i det andra landet redan ha, eller vara på väg att skaffa sig, ytterligare en kärnfamilj. Då kan det vara bekvämt att ha en kärnfamilj i Sverige också, utan att behöva försörja den.


Följden av ett lyckat vilseledande under de närmaste tre – fem åren är att svenskt medborgarskap beviljas och man får det eftertraktade svenska passet som ger stora ekonomiska fördelar för resten av livet.


Det är som en ond cirkel vi har hamnat i. Antalet asylsökande ökar och ökar eftersom det blir enklare och enklare att få uppehållstillstånd i Sverige och det finns hundratusentals eller miljoner människor kvar ute i världen som kan påstå att de kommer direkt från Syrien.


Avslutning


Visst är det fel att säga till anställda på Migrationsverket att man kommer från krig/förtryck, när man inte gör det, men många asylsökande är beredda att ljuga när belöningen är mångårig, oftast livslång försörjning via de svenska förmånssystemen.


https://meritwager.wordpress.com/tag/syrien/

Av Stig Olsson - 16 september 2014 14:36

Anders Westgerd är själv rullstolsburen och är partiledare för det nybildade partiet Normaldemokraterna.  I Ifa-s senaste nummer av Ifa informerar intervjuade man Anders.
Primärt är Normaldemokraterna ett parti som vill verka för att sätta press på de befintliga riksdagspartierna att verkligen ta frågan om rättigheter och livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar på allvar. I nuläget anser man att det är alldeles för mycket prat och på tok för lite verkstad - utvecklingen står stilla eller går även tillbaka.
 
Följande frågor prioriterar man främst:
 
·       Tillgänglighet - rätten till det offentliga rummet
 
·       Självständighet - Rätten till personlig assistans

·       Delaktighet - Rätten till fördomsfritt bemötande
 
 
I sitt manifest skriver Normaldemokraterna bland annat:¨
 
Är det ett öppet och ickediskriminerande samhälle vi vill ha så får vi sluta sätta prislappar på allas lika värde.
 
Är det inkluderande att bedriva en politik där enskilda medborgare klumpas ihop till en grupp, som sedan ses som en belastning?
 
 
Normaldemokraterna handlar om att väcka allmänheten och våra politiker. Vi vill göra något åt vår situation genom att mobilisera en tillräckligt stor opinion. 
 
Normaldemokraterna är inget parti som vill positionera sig på den traditionella vänster-högerskalan:
- Vi är gränsöverskridande. Vi är inget missnöjesparti utan ett upplysningsparti berättar Anders.
 
 
Varför fick det nya partiet namnet Normaldemokraterna?
 
I sitt manifest skriver att om man applicerar definitionen "normal" i ordboken märker man snart att ingen är normal - alla är avvikande på något sätt. Det avvikande är helt enkelt det normala i samhället.
 
Vidare berättar Anders att våra frågor måste prioriteras på ett helt annat sätt än vad fallet är idag. Det handlar bland annat om att integrera våra frågor i alla politiska områden, sluta sätta prislappar på alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna ska följas så att alla kan förverkliga sig själva. Vi med funktionsnedsättningar ska inte diskrimineras och inte särbehandlas heller. Reaktionerna  handikapprörelsen har varit mycket positiva - det är många som vi pratar med som säger att partiet verkligen behövs.
 
Inför det stundade riksdagsvalet ställde Normaldemokraterna upp i kommunalvalet i Göteborg men ambitionen är att man ska sprida sig i landet. Vill man starta en lokalavdelning är det bara och kontakta ledningen i Göteborg. På lång sikt är förhoppningen att man kan avveckla partiet:
 
- Den dag då vara etablerade partier har en tydlig och prioriterad politik inom funktionsnedsättningsområdet behövs inte Normaldemokraterna längre säger Anders.
 
De övriga partierna har (vilket kanske inte förvånar direkt) hitills inte visat något större intresse, undantaget är Feministiskt initiativ som är intresserade av ett samarbete med ND. 
 
Själv tycker jag det är en rätt häftig idé att man bildar ett parti som sätter våra rättigheter i centrum, punkt. Samtidigt är det ett enormt underbetyg till de befintliga riksdagspartiernas insatser. Trots höga ambitioner i regeringens officiella politik för funktionsnedsatta, trots LSS, trots en ny tillgänglighetslag (visserligen rejält urvattnad), trots Handikappkonventionen mm finns det ändå så mycket frustration i rörelsen att ett antal driftiga personer bestämt att man ska starta ett nytt parti. Det är ett bevis på att det fortfarande finns mycket att göra. 
 
 
Själv önskar jag Anders och de andra grundarna lycka till och att det snart bildas lokalavdelningar på andra håll i landet. Om inte de befintliga partierna tar sitt ansvar, trots  påtryckningar från handikapprörelsen är det nog dags att pröva något nytt.
 
* Slutligen. Kort sammanfattning av valet. Det blev röd-grön seger och vår näste satsminister heter Stefan Löfven, eller vann de verkligen valet? Den enda riktige "segraren" igår var tyvärr Sverigedemokraterna som mer än fördubblade sitt väljarstöd till 13 %, övriga partier, bortsett från ett stort tapp för moderaterna var skillnaden ganska små jämfört med valet 2010 . Hur kan Jimmie Åkessons parti locka så många väljare? Finns egentligen hur mycket som helst att skriva om det men jag är i alla fall övertygad om en sak:
 
En klar majoritet av de som röstar på SD är inte rasister, de flesta rösterna som partiet får är olika varianter av missnöjesröster. Det tror jag också är förklaringen till att SD visat sig i stort sett immuna mot diverse skandaler som media rotat fram, tvärtom har det snarare ökat väljarstödet. Vad kommer den nya regeringen betyda för oss funkisar? Jag väntar med "analys" tills den nya regeringen är klar.
 

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se