Inlägg publicerade under kategorin Allmänt 11 NOVEMBER

Av Stig Olsson - 30 november 2014 14:01

När man läser vad som sägs av ledande personer i Schibsted är det uppenbart att de åter handlar av tvång men utan att veta vad man gör. 


När Schibsted sommaren 1998 köpteS venska Dagbladet visste norrmännen bokstavligen inte vad de gjorde.

Jag vet, ty jag var med.


Jag talade ingående om Svenska Dagbladets framtid med huvudägaren Tinius Nagell-Erichsen. Jag samarbetade sedan nära med Birger Magnus, den koncerndirektör i Schibsted som hade svarat för affären, under ett par år och fick mycket stor respekt för honom. Men ingen plan hade de, inte ens en idé.


Rimligen hade de dock något skäl. Jag förmodar att den ekonomiska fusionen mellanSvenska Dagbladet och Dagens Nyheter – som i praktiken var färdigförhandlad och helt klar då – uppfattades som ett hot mot balansen på Stockholms tidningsmarknad. Aftonbladet riskerade att drabbas. OchAftonbladet var då en juvel i den norska kronan. Ledningen för


Schibsted ansåg sig tvungen att intervenera.

 

Historien upprepar sig. När man nu läser vad som sägs av ledande personer i Schibsted blir det alldeles uppenbart att Schibsted åter handlar av tvång men utan att veta vad man gör. Raoul Grünthal uttrycker det mycket precist i en debattartikel (SvD 26 september): ”det kräver nya sätt att tänka både vad gäller innehåll och affärsmodell. Alla medievärldens aktörer måste förhålla sig till nya medievanor och till en marknad som förändras i allt snabbare takt. Att inte göra något vore att skjuta problemet framför sig.”


Något måste göras, men totalt oklart vad.


Grünthals ”det” är intressant – ett ”det” som ”kräver”. Vad är det för ”det” som framkallar Schibsteds tvångshandling nu?


Det mest uppenbara svaret skulle vara att det går illa för den traditionella papperstidningen över hela västvärlden.


Prenumeranter försvinner, läsare försvinner, upplageintäkter försvinner och annonsintäkter försvinner. ”Det” är alltså ett långsiktigt, strategiskt hot mot papperstidningen som sådan. Men om Grünthals ”det” hade varit den långsiktiga eroderingen av hela den ekonomiska grunden för dagstidningen hade väl åtgärden knappast blivit att plötsligt och helt okoordinerat annonsera redaktionell slakt på Svenska Dagbladet utan att förklara hur den skall kunna leda till bättre lönsamhet?

 

I Schibsteds redovisning efter årets två första kvartal hittar man ett annat ”det”. På sista raden gjorde Schibsted förra året en vinst efter första halvåret på 367 miljoner norska kronor. I år blev det 288 miljoner norska kronor. Efter ett hyfsat andra halvår slutade hela förra året med plus 832 miljoner kronor. Nu viker konjunkturen rejält. Årsvinsten 2012 kommer att bli sämre än förra årets vinst. Och då är det inte så kul att vara direktör i Schibstedkoncernen. Marknaden kommer att fråga: Vad har ni gjort åt det? Ni har ju rykte om er att vara en av världens mest progressiva mediekoncerner. Håller den nya koncernledningen på att tappa taget?


Förra gången det begav sig, när Schibsted köpte Svenska Dagbladet, dök det efter ett par år upp en räddningsidé: en mindre, behändigare och billigare tidning som läsarna fortfarande kunde betrakta som en kvalitetstidning. I händerna på en skicklig vd och en skicklig chefredaktör, båda hämtade från Aftonbladet, blev tabloiden ett framgångs­recept.


Det är svårare nu. Den här gången är det inte ett hot mot andratidningen som ska avvärjas utan ett hot mot den tryckta tidningen som sådan. Av naturliga skäl tvingas andratidningen att försöka hantera hotet tidigare än förstatidningen.


Man kan utläsa en strategi bakom allt det som har sagts under senare tid från Schibsted. Det blir två tidningar av Svenska Dagbladet: Det gamla Svenska Dagbladet i en första sektion med nyheter, kultur och opinionsmaterial som kan lämnas att dö i skönhet. Och en ny affärstidning, en andra sektion, som ska överleva digitalt.

 

Ingen kan säga hur det går, allra helst som Schibsted och Svenska Dagbladets ledning alldeles uppenbart inte har haft möjlighet att tänka längre än till stundens korta intervjusvar och kryptiska presskommunikéer.


Men en sak vet vi: för att ta betalt digitalt krävs det kvalitet. Och därvidlag brister det i tungomålstalandet från högkvarteret i Oslo.


Det är inte roligt att skriva det. Men den förra framgången för Svenska Dagbladet förutsatte en ordentlig nedgradering av nyhetsambitionerna. Annars hade konceptet inte hängt ihop. Utrymmet för inrikesnyheter, politiska nyheter och Stockholmsnyheter i första delen mer än halverades. Detsamma hände med den kommenterande journalistiken. (Tro mig, jag har av helt andra skäl ägnat timmar på Kungliga biblioteket åt att försöka förstå vad som har hänt med Stockholms morgontidningar från 1992 till 2012.) Detta sparade folk och det innebar att annonserna kunde rymmas i första delen. Läsarna accepterade nyhetsslakten, bland annat därför att man fick behålla det omfattande kulturmaterialet och för att Svenska Dagbladet länge höll uppe satsningen på Näringsliv.


Som den skicklige och integre förre redaktionschefen i Svenska Dagbladet Martin Jönsson har påpekat är inte testet på substansen i strategiskiftet nu om det finns kvar en särskild sektion för kultur eller ej. Testet ligger i den redaktionella satsningen.

 

Den här gången går det inte att spara sig till framgång. Ska man kunna ta betalt för innehållet på nätet måste det vara värt att betala för. Det gäller näringslivstidningen och det gäller allmäntidningen. Det är möjligt att de amerikanska ägarna till Schibsted och därmed Svenska Dagbladet en kort tid nöjer sig med Mad Men-formuleringar från Oslo. Men det är övergående.


Det är lätt att en beskrivning av det som händer med Svenska Dagbladet blir till en förödande kritik av Schibsted. Men egentligen är en sådan kritik både orättvis och irrelevant. Snarare är det så att Schibsted hittills har lyckats besegra, eller kanske snarare beveka, tidningsmarknadens naturlagar. Men det klarar man inte längre.


Den intressanta frågan, som också Martin Jönsson har väckt, är om tidningsmarknadens lagar så oifrågasatt ska ha primat. För ett halvsekel sedan möttes andratidningarnas nära förestående död med ett utvecklat system för presstöd.


Varför är det självklart att den amerikanska kapitalmarknadens avkastningskrav ska bestämma vilka institutioner som den svenska demokratin ska bygga på?


Till Schibsteds största ägare hör direkt och indirekt JP Morgan, Goldman Sachs och Bank of New York Mellon. Det är till dessa Schibsteds ledning vänder sig när den förklarar att Svenska Dagbladet ska demonteras.


Varför är det som var fullt möjligt att diskutera och genomföra i mitten av 1960-talet betraktad som en omöjlighet i dag? Ytterst handlar det som nu händer med Svenska Dagbladet inte om Svenska Dagbladet. Det handlar om kvalitetstidningen som sådan. Det handlar därmed om en mycket viktig del av demokratins infrastruktur.

 

Vi har varit gynnade här i Sverige av att ha starka public servicemedier och starka dagstidningar. Det har i allra högsta grad bidragit till att vi lever i en av de bäst fungerande och mest robusta demokratierna i världen. Det är precis som om vi inte kunde göra något åt att tidningsbenet under detta demokratiska bygge viker sig.

Men det kan vi.


Vår demokratiska handlingsförmåga är naturligtvis minst lika stor i dag som den var 1965 när presstödet beslutade eller 1925 när radio i public serviceregi startade sina sändningar.

Mats Svegfors

Chefredaktör Svenska Dagbladet 1991–2000

Vd Sveriges Radio februari 2009–1 oktober 2012

 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article15537703.ab

ANNONS
Av Stig Olsson - 29 november 2014 17:09


Många chaufförer deltar i \"Här stannar Sverige\". Jimmy Lindfors vill gärna förklara
för allmänheten varför. Foto: Tommy Holl

#härstannarsverige

ÖPPET BREV: ”DÄRFÖR STANNAR VI SVERIGE”

Den friande domen mot den makedonska föraren som ertappades med falskt körkort och falskt pass har skapat en känslostorm bland oss chaufförer. Transporter för över 100 miljarder, men till vilket pris?
Transporter har inget värde. ”Fri frakt”, ”gratis frakt om du handlar för mer än 500 kronor” och så vidare.


Sedan när är transporter gratis? 


Det ger en falsk bild av att transporter är billiga, gratis och som inte kräver något engagemang. Märkningen av toapapper och grönsaker fångar kundernas uppmärksamhet, men hur maten är transporterad tycks inte intressera på samma sätt.

 

Varför då? Många är intresserade och tycker att det är viktigt att mat och varor transporteras på ett schysst sätt. Eftersom det mesta transporteras ganska korta sträckor så behövs lastbilarna, men de ska vara fräscha och köras lagligt - om du frågar mig. 

 

Vi upplever oss orättvist behandlade av rättsystemet och att det är tufft att konkurrera med utländska bilar med när de kör för en femtedel av priset som en svensk åkare behöver ta ut. Det går inte ihop ekonomiskt.

 

Det handlar inte om nationalitet eller hudfärg, det handlar om rättvisa villkor, rimliga kostnader och ersättningar och att den som köper transporter av oss fattar att det kostar att ha lastbil, betala sociala avgifter, skatter, försäkringar, däck och att förnya sin förarkompetens vart femte år. Det är förolämpande när någon går fri från böter eller fängelse, trots att de uppenbarligen har kört med falska papper. 

 

Samtidigt får vi höga böter för att vi kör tio minuter för länge, medan läkare verkar ha all rätt i världen att jobba med andras liv i deras händer dygnet runt utan repressalier. (Vi får köra 4,5 timme sen måste vi ha rast i 45 minuter och sedan kan vi köra 4,5 timme igen inom en 24 timmarsperiod. Regeln har ytterligare delar, men det blir för krångligt att förklara).

 

Visst är det viktigt att man inte är trött när man kör och att det är bra att det finns regler. Men tänk på hur långt tio minuter är ifrån era egna jobb. Hur långt kommer ni? Kommer ni ens hem? Ni som gör det kan vara lyckliga att slippa böter.

 

Samtidigt hör och läser vi om grovt fulla chaufförer utan legitima pass, körkort och behörighet för att föra fram 40-60 ton lastbil på vägen, och som frias gång efter gång. Nu får dessutom en av dem skadestånd. Det känns som ett hån mot mig som skulle få böter på tusentals kronor om jag skulle köra ens fem minuter för länge på mitt pass.


Mitt förtroende för rättsväsendet och för myndigheter har havererat.

 

Det är enormt stora löneskillnader inom olika EU-länder. Det ger en mördande konkurrens. Men vad värre är, är de fall där polisen tar någon och som sedan frias - trots att det har begåtts brott.

 

Man får inte köpa stöldgods i god tro, men transporter, det får man köpa nästan hur billigt som helst. Om det är för bra för att vara sant, så är det förmodligen det också. Men det gäller inte på våra vägar. 

 

Allt ni ser med era ögon, allt ni går på, allt ni kan känna, era bostäder, era kläder, mat, mediciner, telefoner, lampor, bilar, båtar och mycket mer har någon gång legat på en lastbil från en fabrik eller ett centrallager. Har du funderat över hur grejerna hamnat där och hur de transporteras? Om det är bra eller fultransporter som gjort jobbet? 

 

Säkerheten för oss chaufförer finns inte. Vi ska bara utföra jobbet och försvinna så fort som möjligt så att vi inte är i vägen. Vi ska parkera för kvällen men det finns för dåligt med ställen att parkera där mat och dusch finns. Vi är ute på vägarna där vi möter lastbil efter lastbil efter lastbil som är från bland annat öststater. Bilar som ser ut som om de knappt håller ihop, man ser blankslitna däck. Att då bli tagen och få böter för småsaker, medan andra kan sitta och köra fulla, utan körkort och med slitna fordon som egentligen inte är godkända i Sverige, känns inte okej. 

 

Det är inte att polisen gör ett dåligt jobb. Dom är bakbundna. Jag är stolt över de poliser som överhuvudtaget orkat ta på sig jobbet att stoppa en utländsk lastbil med alla de språkproblem och rapporter som följer. Och när de väl lyckats ta sig igenom allt så går den misstänkte fri från allt och får dessutom skadestånd.
Man blir mållös! Nej förresten, man blir förbannad. 

 

Sedan har vi miljön som är så viktig i samhället. Skandinaviska åkerier måste köpa nya lastbilar för att uppfylla miljökraven så att de kan köras i Sverige. När en del utländska lastbilar som används är 10-20 år gamla, så är det inga problem verkar det som. Då behöver tydligen inte miljön räknas in.

 

Vi brukar skämta om att ”miljö är ett annat ord för att tjäna pengar med ett fint ord” - och det stämmer verkligen. Det kostar mycket pengar att hålla med nya fordon som klarar kraven. Det slipper tydligen de utländska bilarna också, så där kan de sänka priset ännu mer på kontrakten. 

 

Så här ser det ut, så här är verkligen bakom kulisserna i vår bransch.
Vi känner oss nedtryckta, bortglömda, tagna för givet och orättvist behandlad av systemet.

 

Det här är varför vi protesterar, det här är varför vi vill få en förändring, det här är varför vi vill nå ut till er som kanske inte bryr er.


Tänk bara på att ni är berörda i allra högsta grad, ni känner säkert många som är i närheten av en väg. Jag lovar att ingen vill möta en 60-tonslastbil med en förare utan riktigt körkort. Men det gör ni, varje dag. 

Jimmy Lindfors


Fotnot

Den som vill veta hur en vecka utan lastbil kan se ut, kan läsa Sveriges Åkeriföretags rapport, ”En vecka utan lastbilar”.

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 28 november 2014 07:49

Är rena fönster något som ska ingå i stödet och servicen i en gruppbostad? Tydligen inte enligt Sundsvalls kommun. I denna tidningsnotis kan man läsa att Sundsvalls kommun ville ta betalt för fönsterputsen i gruppbostäder. 50 kronor per fönster. FUB i Sundsvall bad om en tillsyn från IVO angående detta och IVO konstaterade att de som behöver hjälp i hemmet även behöver fönsterputs. Kommunen fick kritik för sitt agerande. Fönsterputs ska ingå i det kostnadsfria stödet enligt LSS.


Ständigt denna kamp för något som borde vara självklart. I alla fall enligt lagstiftningen.


I samhällets jakt på utgifter belastar man personer som lever i strukturell fattigdom med ytterligare utgifter. Personer med omfattande funktionsnedsättningar bor i gruppbostäder på grund av sin funktionsnedsättning. På grund av sin funktionsnedsättning så lever de i fattigdom. Den är livslång för de som inte kan arbeta. Deras inkomst består av sjukersättning på de lägsta nivåerna eftersom de inte har arbetat. När de pensioneras så blir även pensionen låg på grund av att livsinkomsten varit låg. Därför är det en strukturell fattigdom.


Samtidigt kommer det nya idéer på hur man ytterligare kan belasta dessa personer för att avlasta samhället kostnader.


Hyra istället för avgift med förbehållsbelopp i gruppbostäder. Hyra för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder.


Ledsagares utgifter ska inte ersättas av arbetsgivaren, det ska den enskilde stå för. Fönsterputsning ska den enskilde betala för. Till råga på allt beskattar staten den redan låga sjukersättningen högre än ålderspension.


Listan över samhällets övervältrande av kostnader på de fattigaste kan göras längre än den ovan. Den ideologiska idén om att samhället ska kompensera för funktionsnedsättningen är bortblåst. Jag tror det är en viktig förklaring. Att de ideologiska skälen till att ha en lagstiftning som LSS sällan eller snarare aldrig förs fram. Det kanske är dags att börja tala om ideologi?


http://reclaimlss.org/2014/11/overvaltring-av-kostnader-pa-individen/

Av Stig Olsson - 27 november 2014 05:31

Rötslam med nermalda råttor förgiftar vår mat! Gifterna finns i mjölk, ägg, kött & mjöl! Gör så här!

 

Slamspridning

Inga slamgifter i vår mat! Vi får i oss slamgifter genom maten. Ska vi acceptera det? Nej! Låt oss tillsammans få stopp för slamspridningen! Protestera! Låt Arla, Lantmännen; LRF o s v få höra vad du som konsument tycker om rötslammet

Gör din röst hörd! Gå till Ren Åker Ren Mat och följ instruktionen! På Ren Åker Ren Mats hemsida skall du klicka längst upp till vänster.

Miljögifter i slam hotar hälsan hos barn och vuxna

Världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bl a

Bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.

När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska aromatiska kolväten, dioxin, PCB osv i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.

WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i livmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling. Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de flesta livsmedel – i både mjölkprodukter och barnmat.

All slamspridning måste avbrytas snarast!

Läs miljökämpen Gunnar Lindgrens artikel på Medicinsk Access: “Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat” .


http://parnassen.wordpress.com/2014/11/21

 

Av Stig Olsson - 25 november 2014 12:37

...för alla de föräldrar som har råd att spara pengarna åt sina redan rika barn. Överlåt i stället detta missbruk med skattemedel till de föräldrar som har det sämst!!!


Enligt Wikipedia var barnbidraget tänkt som "De viktigaste motiven till att införa barnbidraget var att öka nativiteten, utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika familjer och minska antalet barn som levde i fattigdom".

 

I dag får 1 670 000 barn barnbidrag. Det kostar skattebetalarna 23.4 miljarder kronor per år.


Men det finns inga uppgifter om hur många miljarder det går åt till att betala alla på FK som jobbar med detta... Misstänker fler miljarder till där...


Tyvärr vågar inget parti prata högt om detta eftersom det är en rättighetslag och då FÅR MAN INTE prata kostnader och därför håller man käft, eftersom detta gynnar de redan rika.


Men vänta lite... RÄTTIGHETSLAG??? 


Det är ju exakt samma sak för de funktionsnedsatta som behöver personlig assistans!?!? 


VARFÖR PRATAS DET SÅ MYCKET OM DOM???


Javisstja... det är ju värdelösa invalider det gäll

Av Stig Olsson - 25 november 2014 05:07

Sverige ska öppna sina hjärtan för en massinvandring å ena sidan och ett massmord på sitt egna folk å andra sidan.


Nu tar staten krafttag emot den personliga assistansen, nu ska den bort så att Sverige inte behöver belastas med tärande invalider, som ändå inte tillför något för landet. Vi kostar ju bara en massa pengar... Pengar som staten i stället vill överföra till de lönsamma - dock okunniga i svenska sråket, okunniga på att läsa och skriva, ovilliga att arbeta etc - invandrarna från mellanöstern och nordafrika!


Detta är ett välplanerat och välregisserat massmord på oss funktionsnedsatta, för tro mig... det kommer att bli tusentals som kommer att drivas mot självmord, men det beror inte på att de själva vill det utan staten har då "lyckats" driva dessa människor till en förtvivlan som överstiger det mesta vad gäller smärta och slut på allt hopp om medmänsklighet i vårt lila, men ändå så rika, land. 


Läs här nedan en mycket välskriven artikel, men jag ber dig att läsa och försöka förstå vad det sägs om att skära i kostnader, t ex vad menar de egentligen, bakom alla små fina ord: 


Eftersom kostnaden för personlig assistans fortsätter att öka bör man tillsätta en utredning av hur ambitionen om delaktighet och de ökande kostnaderna ska balanseras i förhållande till varandra.


Om man ska leva upp till intentionerna i LSS, Hälso och sjukvårdslagen etcetera måste man föra en debatt hur det ska gå till i praktiken. Eftersom alla hjälp och stödåtgärder finansieras med skatter måste därför den ekonomiska delen diskuteras som en del av detta - hur säkerställer vi att det finns ekonomiska resurser att täcka alla behov i den skattefinansierade välfärden? Men det som ISF föreslår är något helt annat. Man vill tillsätta  en utredning om rättighetslagen LSS om hur mycket delaktighet i samhället för vår grupp ska få kosta! Det går dessutom utanför de ursprungliga direktiven som så vitt jag minns inte innehöll något om föreslag till nya utredningar för att ännu en gång ifrågasätta kostnaden för personlig assistans. 

 
Genom åren har man läst ett antal arga debattinlägg på tidningarna som ifrågasätter kostnaden  för framförallt personlig assistans. Budskapet är glasklart:
 
LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet kostar på tok för mycket pengar och "stjäl pengar" från andra viktiga verksamheter. Kostnaden måste sänkas.
 
Nu gör alltså ISF, en statlig myndighet samma sak. Man ser kostnaden för delaktighet i samhället för oss som ett stort problem. Man är ju luttrad vid det här laget men detta förslag har om det genomförs  potential att bli det största hot som assistansreformen utsatts för. Lägg därtill också på att Agneta Rönn så sent som i vintras föreslog en frysning av schablonbeloppet under flera år. Dessutom hävdade hon att schablonbeloppet är 22 kr för högt...
 
I handikapprörelsen fanns mycket optimism efter Stefan Löfvens regeringsförklaring. Utan tvekan fanns det mycket som pekade i positiv riktning. Nu är det upp till bevis för Stefan Löfven och Åsa Regnér. Menar regeringen allvar med deklarationerna  i regeringsförklaringen blir ISF förslag om att utreda rätten till delaktighet kontra kostnaden inte mer än just ett mycket, mycket dåligt förslag.
 
Låt oss blicka utanför personlig assistans och LSS. Skulle en statlig myndighet någonsin föreslå en utredning som ska undersöka hur mycket sjukvården eller skolan får kosta och väga det mot befolkningens behov av god vård och utbildning? Svaret är givetvis nej - den politiker som ger  socialstyrelsen ett uppdrag att utreda hur mycket sjukvården får kosta kontra behoven begår politiskt självmord. Och skulle Socialstyrelsen själva föreslå något sådant skulle man genast bli tillrättavisande.
 
När får vi höra någon politiker eller myndighet föreslå det här istället:
 
"Utredning om hur man ska garantera delaktighet för alla i samhället  -    hur ursprungsintentionerna i LSS ska förverkligas
 
 
När ska våra politiker på allvar acceptera att personlig assistans och LSS måste få kosta en del?
 
Av Stig Olsson - 24 november 2014 13:34

Jag fick min livslånga sjukdom reumatism efter att staten tvångsvaccinerat mig vid 3 års ålder och resultatet äv det blev att min kropps skelett förstördes till 100 %, jag har levt med fruktansvärd smärta i 58 av mina 61 år och har opererats 10 ggr samt medicinerat i samma antal långa svåra år. 


Samma sak, men med olika sjukdomar drabbas över 30% av alla barn som tvångsvaccineras pga att föräldrar blivit så rädda av hjärntvätten av staten att de tillåter staten att riskera även deras liv. 


Idag sitter jag i elrullstol och måste ha personlig assistans för att ens klara min vardag. Dett är något staten inte gillar utan de försöker få mig friskförklarad!?!?! av analfabeter på bl a Försäkringskassan, Kommunerna, Riksdagen m fl statliga och kommunala myndigheter där dessa kräk, as, svin, mördare sitter och bestämmer över inte bara mitt liv utan allas våra liv!


Alla mina läkarintyg, som jag erhållit under 58 år, har ogiltigförklarats av knappt läskunniga idioter inom samhällsförvaltningen och därefter har man uttalat en dödsdom och ett mordkontrakt på mig.


Läs mer om vaccin-fakta här:


MORDET PÅ EN 5-MÅNADERS BABY:


Pojken vaccineras klockan 09:00 på morgonen och är då klarvaken. Allmäntillståndet är bra. Tre timmar efter vaccinationen ringer modern en läkare och får tid för läkarbesök. Pojken kan då inte andas normalt (takypné) men är annars vaken och ser pigg ut. Pojken får stanna för observation. Cirka 40 minuter senare försämras pojkens tillstånd drastiskt, hans hjärta kollapsar och han avlider. Enligt rapporterande läkares bedömning finns ett troligt samband mellan vaccinationen och patientens allvarliga tillstånd och död.


Resultatet av den histologiska och toxikologiska undersökningen visade på mycket tydliga skador: döda och skadade celler i hans hjärta (cellnekros), hjärtmuskelinflammation (lymfatisk myokardit), hemorragisk lungödem samt akut blodstopp i mjälte, lever, binjurar och njurar. Dödsorsaken var hjärtsvikt och lungödem. (7)


Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

infanrix-hexa

 

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan.

 

Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder.

 

Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

 

LÄS MER HÄR: Konfidentiellt-dokument-avslojar-att-vaccinet-infanrix-orsakar-plotslig-spadbarnsdod

Av Stig Olsson - 23 november 2014 16:03

Utdrag ur The Grand Chessboard.
Utdrag ur The Grand Chessboard  av Zbigniew Brzezinski

”USA:s nationella skuld har skenat på ett enda årtionde. Städer går i konkurs. Delstater går snart också i konkurs. Landet är totalt splittrat. Det kaos som CIA försöker skapa i världen kommer snart att drabba landet självt. Ett förödande inbördeskrig i USA är oundvikligt.”

Brage Norin – fysiker och kinakännare – beskriver världsläget:

Det ”militärindustriella komplexet” i USA är på väg att störta sitt eget land ner i avgrunden. Den sista supermakten på jorden är på väg att falla. Misstag efter misstag efter misstag – hur är detta möjligt? Hur fungerar det amerikanska militära tänkandet?

* Efter mordet på Kennedy satsades allt på ett storkrig i Vietnam. Det slutade i en katastrof för den amerikanska militären. De militära planerna misslyckades. I storleksordningen 100 000 vietnameser är idag levande bevis på att USA använde både biologiska och kemiska stridsmedel under kriget. Varför blundar vi för denna fasansfulla sanning?

* Saddam Hussein ställde lydigt upp på den gaskrigföring som CIA organiserade – mot Iran. Massor av iranier fick sätta livet till. Men gaserna drabbade även södra Irak och många barn i södra Irak fick behandlas för gasskador på sjukhusen runt om i hela Irak. Nästan alla irakier vet detta. Men västvärlden är tyst. Än en gång blundar vi för en extremt obehaglig sanning.

* När Saddam Hussein inte längre böjde sig för USA sattes operation ”ökenstorm” igång. Saddam skulle få sig en läxa. Men han vägrade rätta in sig i USA:s led trots nederlaget.

* Irakkriget gjorde slut på Saddams regim – men ännu en gång användes förbjudna stridsmedel. I bland annat Falluja föds nästan dagligen vanställda mänskliga barn. En enda gång har svensk television visat den grymma verkligheten. Dessa små människobarn visar oss rakt i ansiktet vad som hänt under kriget. Bevisen är övertydliga. De oskyldiga vanställda fostren tittar ut i en sjuk värld där ingen vill se dem – framför allt inte i västvärlden.

* Syrien var nästa skådeplats för kemiska stridsmedel. Bara några timmar efter att FN:s experter på kemisk krigföring anlände till Damaskus detonerade gasgranater strax utanför huvudstaden. ”Den röda linjen” – hade passerats. Rader av experter i hela världen ifrågasatte om Assads regim var ansvarig för denna gasattack. En i raden var svensken Hans Blix.

Carl Bildt och CIA var däremot helt säkra på Assads skuld. Men dådet var ju det mest kontraproduktiva illdådet som går att tänka sig för Assads regim. Regimen ville ju två sina händer inför FN:s experter. CIA var naturligtvis inblandad i den kemiska attacken – denna gång som motiv för att starta ännu ett nytt krig. Men självaste påven uppmanade hela den katolska kyrkan att be för freden i Irak. Den amerikanska militären tvekade. I sista stund hjälpte Putin Obama ur knipan. Syrien var beredd att skrota sina kemiska vapen. Anfallskriget ställdes in. CIA hade under lång tid planerat kriget – som aldrig blev av. Flera länder var inblandade. Saudiarabien och Israel rasade när attacken inte blev av.

* Det malaysiska flygplanet som försvann i havet för ett år sedan gjorde aldrig någon sväng ner mot Australien. Det civila flygplanet blev nedskjutet i havet under flygningen mot Kina. Det var därför som kineserna letade i detta havsområde. Detta terrordåd var en varning till Kina – och kineserna vet detta. Nedskjutningen av planet förändrade i ett slag den kinesiska politiken gentemot USA. Den amerikanska militären gjorde ännu ett stort strategiskt misstag.

* Det malaysiska flygplan som sköts ner ovanför ”separatistområdet” i Östra Ukraina var nästa illdåd av CIA. Det räcker med ett enda bevis – fotot av alla kulhål som hade penetrerat flygplanet. Kulhålen kan endast åstadkommas genom eldgivning från stridsflygplan bakifrån. Många experter har konstaterat på diplomatspråk att det var ”höghastighetsprojektiler” som hade perforerat planet. Trots att ett enda foto räcker som bevis är hela västvärlden tyst. Putin fick ännu ett trumfkort. Han hade redan avlyssnat de svarta lådorna – innan de skickades till London.

Carl Bildt och CIA var tidigt helt övertygade om att ryssarna var ansvariga för nedskjutningen. Men efter att foton (som ingen kunde ifrågasätta) publicerades och efter utlåtanden från många haveriexperter blev det plötsligt tyst på kritiken. Ett så ofattbart avslöjande som att CIA höll i trådarna för detta sjuka terrordåd fick bara inte komma ut i medier. Nu har vrakdelarna fraktats i säkert förvar. Bevisen ska inte kunna förstöras.

* Folk vägrar se verkligheten om den är fasansfull. Jag brukar fråga folk om det är Ryssland eller Kina eller Indien som finansierar över 100 000 legosoldater som sprider död och förintelse i Mellanöstern. Ingen tror på detta. Men vem organiserar då och betalar alla dessa inbördeskrig? Pengarna sägs komma från privata hemliga konton i bland annat Kuwait och Saudiarabien. Men är det någon enda person som tror på detta? Självklart är det stater som vill skapa kaos som håller i trådarna – och betalar – för alla dessa blodiga krig. Det är inga enskilda personer som finansierar den brutala folkslakten – det är amerikanska dollar.

Kineserna diskuterar normalt inte känsliga politiska frågor öppet. Men den amerikanska politiken i Mellanöstern debatteras det om. Kineserna fattar inte målsättningen med USA:s politik i Mellanöstern. Att först avsätta Saddam Husseins sunnitiska styre och tillsätta en shiamuslimsk regim – och därefter utbilda många tiotusentals sunnitiska motståndsmän ur Husseins tidigare arme för att skapa en sunnitisk stat i Norra Irak och Syrien – ett kalifat – är en gåta. (En stor del av IS högre militärer tillhörde tidigare Saddam Husseins arme).

USA HAR INGEN HÅLLBAR PLAN
USA:s plan att avskärma Europa från Ryssland är ännu en katastrofal återvändsgränd. Europa är i desperat behov av energi. De ofantliga ryska naturgasreserverna är av strategiskt intresse för hela Europa. Men Europa är inte den enda intressenten av rysk naturgas. Både Kina och Indien är i desperat behov av de fossila bränslenas ”Rolls Royce” – ren naturgas. För Kinas del är naturgasen deras enda realistiska chans att komma till rätta med smogen i de kinesiska storstäderna.

Europa kommer i framtiden att få konkurrera med två andra jätteekonomier – Kina och Indien – om samma fossila bränsle naturgas. På mindre än ett års tid har de av USA påtvingade sanktionerna mot Ryssland lett till ett närmande mellan Ryssland och Kina. Två jättelika naturgasavtal har redan undertecknats mellan Ryssland och Kina. Det handlar om gigantiska volymer. Kina har på kort tid blivit största importör av både rysk olja och av rysk naturgas. ”Petrodollarn” är inte aktuell som valuta. Handeln betalas i ryska rubel och kinesiska yuan. ”Avdollariseringen” är i redan full gång i stora delar av världen.

USA:s försök att skada rysk ekonomi genom att få Saudiarabien att sälja väldiga mängder av olja till ett historiskt lågt pris – är ännu ett stort misstag. Kina passar på att fylla landet med billig olja som aldrig förr. Över 80 ”superoljetankers” från Kina – som var och en rymmer två miljoner fat olja – är engagerade i den största sjötransport av olja som någonsin genomförts. När oljan närmar sig 80 USD/fat är det väldigt många oljefält i världen som går back. Kina bugar och bockar och fyller på kort tid sina gigantiska oljedepåer.

Kina ligger lågt. De köper massor av Saudiarabisk olja – men de köper även Iransk olja. Importen från Oman och andra länder som står Iran nära ökar också. De agerar försiktigt och diplomatiskt. De säljer vapen till Iran men mera avancerade vapen säljs till Saudiarabien. Den kinesiska taktiken är mycket framgångsrik.

På kort sikt drabbas rysk ekonomi – men på längre sikt är oljekriget ett jättelikt misstag. Ryssland styrs av gangsterkapitalister ungefär som maffian styr i Italien. Men Ryssland är inte ute efter att bygga ett nytt Sovjetunionen. Om folket i östra Ukraina vill ha självständighet från Ukraina så är det precis samma sak som om Katalonien vill bli självständigt från Spanien. Om Skottland vill bilda en egen statsbildning är det upp till skottarna. Varför är det ett sådant politiskt rabalder om östra Ukraina? Därför att CIA ännu en gång är inblandat.

Europa måste bryta med USA. USA styrs av det militärindustriella komplexet och landet är en militär diktatur. Landet övervakar snart varenda människa i hela västvärlden. Över 90 procent av västvärldens perversa handel med ”derivat” sker i sex av USA:s största banker. En sjuk spekulationsekonomi har tagit över landet. Det ”fiskala stupet” väntar. USA:s nationella skuld har skenat på ett enda årtionde. Städer går i konkurs. Delstater går snart också i konkurs. Landet är totalt splittrat. Det kaos som CIA försöker skapa i världen kommer snart att drabba landet självt. Ett förödande inbördeskrig i USA är oundvikligt.

Men krisen drabbar även södra Europa fruktansvärt. Det knakar redan i fogarna. I Grekland och Spanien är ungdomsarbetslösheten över 50 procent. Även i Italien skenar nu ungdoms-arbetslösheten. En hel generation av människor i södra Europa är utan arbete! Hur länge håller detta? Naturligtvis inte länge till. Varför är detta självklara faktum så svårt att fatta?

Den finansiella härdsmälta som väntar startar i södra Europa. Det stora bankhaveriet i USA kommer bara några veckor senare. Det är då helvetet brakar lös i USA. Varenda pusselbit ligger så tydligt på bordet. Man måste vara blind om man inte kan lägga ihop pusselbitarna. Eller är det möjligen rädsla som får oss att blunda för verkligheten?

Det blir kolsvart före gryningen – men morgondagens värld kan vi se fram emot. Det blir ett slut på de mångtusenåriga krigens epok. Det är någonting att se fram emot.


Brage Norin – Skogså Tankesmedja


http://parnassen.wordpress.com/2014/11/20

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se