Inlägg publicerade under kategorin FÖRUTSÄGELSER 2010

Av Stig Olsson - 17 december 2013 15:52

Hur skulle du vilja förändra i skolorna i vårt land? Njae... jag skulle inte börja med förändringar i skolorna utan i stället sätta en fot i arslet på Jan Björklund som jag anser vara ett riktigt stolpskott som borde sitta inlåst på nåt av de demensboenden staten försöker få in mig på!


Jag är så envist övertygad om att en sån rockad skulle hjälpa väldigt många skolbarn i landet och kanske även i riksdagen eftersom det inte finns många med ett IQ högre en apas ändå...


Läs, här nedan, en av de absolut bästa blogginlägg jag sett vad gäller skolan och det är en ära att få lägga ut det på min egen också!!!


Att våra barn blir totalt gruppmosade och idioter för att resurser och tid inte räcker till är inte lärarnas fel, menar skribenten.

Att våra barn blir totalt gruppmosade och idioter för att resurser och tid inte
räcker till är inte lärarnas fel, menar skribenten.

Vill vi att våra barn ska bli idioter?

Såklart vi inte vill. Men då måste jag nog meddela att det är de redan. I alla fall under skoltid. Jag är rätt säker på att ifall man filmade en av barnens skoldagar så skulle du bli rätt chockad.


Speciellt över sitt eget barn.


Man kan inte föreställa sig sitt barn vara hänsynslös. Man kan inte se sitt barn kalla fröken för "Jävla kärring" och man kan inte se sitt barn pilla in bajs i lysknappen på toaletten.


Läs också vad ST:s politiske redaktör Marcus Bohlin skriver i ämnet.

Läs också: Chatrine skrev den uppmärksammade insändaren.


Men det ska ju skolan lära dem, eller hur – att vara hygglomänniskor? Det är skolans uppgift att fixa det där hygglobeteendet.


Skolan ska lära ditt barn hur man klär sig en kall vinterdag, att man inte spottar på andra, att fuck-you-fingret inte är ett fint finger, att man inte kastar sten på lokalvårdaren, att Sverige har en knivlag, att droger är dåligt, att man hälsar på varandra när man möts, att man svarar vid tilltal, att man är rädda om varandra, att man ska vara rädda om naturen, att man inte tar andras saker, att man inte har sönder andras saker, att det inte spelar någon roll hur någon ser ut, att alla inte äger ett par skridskor, att handfatet inte är en urinoar, att retas är dumt, att slåss ännu dummare, att man ska lyssna på varandra och att fröken bestämmer. Just ja, sedan ska skolan se till att alla klarar kunskapskraven också.


Ringer en fröken och klagar på ditt barn, då klagar du tillbaka. Inte ditt ansvar, ju – det är skolans!


Om du, som förälder, var en månad i skolmiljö, då skulle du ändra uppfattning om väldigt mycket. För det första skulle du bli medveten om att ditt barn, även grannens barn, visar sig ha en sida du aldrig tidigare sett. För det andra skulle du se en lärare som en hjälte, en Captain America. Eller kanske hellre, en Kapten Sverige.


Att våra barn blir totalt gruppmosade och idioter för att resurser och tid inte räcker till är inte lärarnas fel. Det är dags att sluta beklaga sig så förbannat över dem. Vi borde stå på deras sida och hellre beklaga oss över de som bestämmer. Framför allt borde vi beklaga oss över oss själva, att vi inte ställt högre krav på våra egna ungar och inte lärt dem ta konsekvenserna av sin handling. Vi borde, ja.


Istället fortsätter vi dalta med våra barn och peka fulfinger till lärarna:


Herregud, det krävs väl bara sunt förnuft för att klara av en klass i årskurs tre, säger vi och glömmer bort att vårt eget barn lämnade både förnuftet och empatin hemma i hallen i morse.


Så avslutningsvis, från en förälder till en annan, vill jag ge ett konstaterande och ställa en liten fråga: Lärarna sliter sitt hår för att ditt barn ska få både en akademisk- och en social kompetens.


Vad gör du?


http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.6591159-ni-skulle-se-era-barn-i-skolan

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 11 september 2013 19:35

Läsvärt brev till Reinfeldt skickat till valet 2010

 

Ett brev skrivet och skickat till valet 2010 är fortfarande gångbart – Det är långt, men läsvärt – Läs själva:


”Till:  fredrik.reinfeldt@moderat.se


Ta ditt förnuft till fånga medan tid ännu finns före 24 november. Rösta inte för förslaget om grundlagsändringarna, om moderaternas parti vill överleva nästa val och inte gå samma väg som socialdemokraternas fall efter decennier av lögner, svek och styra bakom ryggen på folket. Det finns inget folkligt stöd för grundlagsförändringarna, eller den havererade invandringspolitiken, som folket inte tillfrågats om.


Det svenska folket har tålt mycket och väldigt länge i hopp om att du skulle vända allt tillrätta igen , men nu har även du svikit folket och gått över gränsen – och det kommer slå tillbaka.


Svenska folket rasar ! Att det inte märks där du befinner dig beror på att medierna inte gör sin plikt och informerar och att den primitiva budkavlen, som folket numera har att förlita sig på för att få tillgång till korrekt information, först nu nått fram och berättat att ”ryktet” tidigare i år inte var ett dåligt skämt, inte heller en utskälld ”konspirationsteori” – förslaget innehåller sådant maktmissbrukande övergrepp på en hel befolkning att ingen tagit det på allvar. Förrän nu.


I Sverige har under några års tid pågått en utredning om ändring av Sveriges grundlag (Regeringsformen), som närmast kan beskrivas som intern. Medierna har inte informerat folket, inte heller har regeringen gått ut med tydlighet om vad som är på gång och vad det innebär för vårt land och vår framtid. Efter att utredningen lämnat över sitt förslag togs det första beslutet (vid grundlagsändring skall två beslut fattas med val emellan de båda besluten) den 2 juni i år. Nästa och slutligt beslut skall tas i riksdagen den 24 november. En av ändringarna innebär bl. a. att det i Regeringsformen skrivs in att vi är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU).


Enligt grundlagen får ändringen inte innebära att vi ändrar statsskick. Men det är vad vi faktiskt gör om ändringen kommer till stånd. Vår grundlags portalparagraf uttrycker att ”all offentlig makt utgår från folket”. I detta fall har inte folket hörts och man tar även i från det dess grundlagsfästa makt.


I dag beslutas mer än 70 procent av våra lagar i Bryssel. Riksdagen har med andra ord överfört makt till EU i sådan omfattning att det strider mot grundlagen. Detta har skett utan att folket blivit tillfrågat eller fått uttrycka sin mening i folkomröstning eller val. Politikerna motiverar detta med att vi har ett representativt system och därför kan riksdagen besluta utan att höra folket. Det är emellertid totalt fel.


I förarbetena till grundlagen hävdas gång på gång att medborgarna skall informeras före val om frågor av vikt såväl för individen som för samhällsutvecklingen och konstitutionen. Men detta ignorerar politikerna. Därför är det ingen överdrift att påstå att ändringen av regeringsformen 2002 var en statskupp. Lagrådet som är högsta instans för prövning av nya lagar förklarade att beslutet stred mot grundlagen.


Två partier har tydligt visat en kritisk hållning till EU. Dessa är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet har kvar sitt krav på utträde ur EU. Miljöpartiet är fortfarande kritiskt men har inte kravet på utträde. Trots detta röstade de båda partierna ja till förändringen (liksom övriga partier) den 2 juni i år. Båda partierna har också efter valet klargjort att de tänker rösta ja vid den slutliga omröstning den 24 november.


Bl a Vänsterpartiets argumentation skall jag redovisa här. Den vittnar om en respektlöshet mot demokratin och förakt för folkviljan. Det gäller V:s svar till ”föreningen nej till EU”, formulerat av vänsterpartiets riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby. Här är hennes förklaring:


”Att grundlagsändringen inte diskuterats i valrörelsen gör inte att ändringen inte sker i grundlagsenlig ordning. Grundlagsutredningens betänkande, regeringens proposition och KU:s betänkande har varit offentliga som alla andra förslag och har alltså varit möjliga att diskutera i valrörelsen. Att de inte diskuterades kan man givetvis beklaga, men det innebär inte ett grundlagsbrott.”


Sydow Mölleby inser inte att det är hon och övriga riksdagsledamöter som haft skyldigheten att informera

medborgarna! Det finns mer som är komprometterande för både V och övriga partier. (I denna fråga har inte SD något ansvar eftersom de kom in i riksdagen i höst. Partiet har däremot förklarat att de kommer att rösta nej till grundlagsförändringen den 24 november).


Mot Sydow Möllebys förklaring har jag följande mycket allvarliga invändning. För det första säger förarbetena till grundlagen att frågor av det här slaget skall tas upp i samband med val. (Fråga vilken domare som helst om han/hon fäster vikt vid förarbetena när de fattar domslut. Alla utan undantag säger att de fäster mycket stor vikt vid dessa).


Om Sydow Mölleby och övriga som röstade ja till beslutet den 2 juni och tänker göra det också den 24 november hade läst direktiven till grundlagsutredningen hade de sannolikt haft en annan åsikt. I direktiven står nämligen.


”Utredningsarbetet ska bedrivas på ett öppet sätt och ska stimulera en författningspolitisk diskussion i hela samhället. Särskilt pekar direktiven på användandet av nya teknologier”. Det är att märka att utredningen bestod av riksdagsledamöter förutom experter och administrativ personal.”


Att som Sydow Mölleby påstå att den enskilde medborgaren själv skulle känna till alla de utredningar som pågår och därför sätta sig in i dessa är så dumt att det måste komma från en riksdagsledamot utan ansvar för demokratin. Nej samtliga riksdagsledamöter som röstar ja till det liggande grundlagsförslaget har tydligt visat sitt förakt för demokratin och folkviljan. Det finns inga förmildrande omständigheter. Ni är inte demokrater.


I dag är situationen denna. Om samtliga röstberättigade medborgare i Sverige röstar fram en regering som vill föra en politik som strider mot EU:s vilja kan den inte göra det därför att våra regeringar och riksdagar efter EU-inträdet lämnat över folkets makt till unionen. Sverige är därmed inte längre en demokrati och fri och oberoende stat.


Man kan säga att det är en ödets ironi att det enda parti som kommer att rösta nej till grundlagsförslaget och därmed hävda demokratin, är Sverigedemokraterna!


En medborgare som inte förnyar förtroendet för dig
Inte vännerna och bekantskapskretsen heller
Vem jag än frågar, så blir valet idag Sverigedemokraterna. Folket kommer aldrig glömma vilket högförräderi, storbedrägeri och förskingring av våra resurser som de etablerade partierna utsatt oss för.”


FOTNOT:

Vad var det han gjorde? Precis tvärtom och smög in grundlagsändringar utan vår vetskap, liksom han smög in ansvarsfrihet för politiker 2010 direkt efter valet.


Nya lagen 2010 -


” 4 kap. 12 §

Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.


Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).”


http://folkrorelsen.org/lasvart-brev-till-reinfeldt-skickat-till-valet-2010/

ANNONS
Av Stig Olsson - 2 januari 2010 16:14

Jag tänker idag försöka förutsäga vad jag tror kommer att hända i år, både här i Sverige och globalt. Det här är något helt nytt för mig, men men vad vore livet utan utmaningar!

Så jag slänger mig vilt och hejdlöst ut i nåt jag kan komma att få äta upp om ett år, eller så blir du helt förbluffad över hur rätt jag hade!


Jag tror att;

 • Sverige går mot sitt mest osäkra val någonsin
 • De gamla professionella partierna kommer att få äta upp allt dumt de tidigare sagt om både Sverigedemokraterna och Piratpartiet
 • Både SD och PP kommer att få över 4% och därmed komma in i riksdagen.
 • Bägge kommer att bli vågmästarpartier, om inte de före sommaren redan ingått en allians med endera blocket.
 • De etablerade partierna kommer att få äta upp allt dumt de sagt och krypa till korset för att få sitta kvar vid makten, vilket verkar vara viktigare än att föra en politik för folket.
 • Både Kd, V och Mp kommer att ligga så nära 4%-spärren att jag tror minst ett av dessa tre åker ut ur riksdagen.
 • USA kommer att presenteras fullständiga bevis om att Obama är en olaglig president eftersom han inte ens är amerikansk medborgare, vilket är nödvändigt enligt deras grundkonstitution.
 • Mycket pekar på att USA kommer att gå i konkurs detta år. Dock kan landet räddas genom införandet av den tidigare så hemliga Nordamerikanska Unionen mellan USA, Kanada och Mexico och införandet av den nya valutan Amero.
 • EU kommer att fortsätta sitt förfall enbart pga den obegripligt stora korruption, mutor, stölder, mord och all annan tänkbar kriminalitet som pågår i Bryssel. Frågan är inte om utan när allt kollapsar, för medlemsländerna har inte längre råd att göra så många kriminella politiker till miljardärer, av de som sitter i EU. Detta EU som blivit Europas eget Babylon, fast värre.
 • Svenskarna får äntligen bevis för att Staten, Forskningssverige, och FRA håller på med olaglig och ofattbart grym forskning på människor. Forskningen handlar om att skapa en datorhjärna med ett eget medvetande. Det som troligen kommer att bidra mest till avslöjandena är den enorma omfattningen av försöken och alla som blivit mördade av ovan nämnda grupper. Behöver jag ens säga att allt bara handlar om makt och pengar?
 • Svensk ekonomi kommer att kraftigt försämras, räntorna går upp kanske redan till sommaren, men mest sannolikt till hösten. Mycket hänger på EU och omvärlden hur snart höjningarna kommer.
 • Nanotekniken  kommer på allvar in i vårt medvetande och kanske, här är jag lite osäker, kommer ett första försök att lansera en sorts ”biodator” som kan bli första gången som en människa integreras en med en dator på ett sätt allmänheten inte trott vara möjlig.
 • Medicinskt tror jag inte att så mycket sker i år. Det enda jag tror kommer att hända är att flera läkemedelsjättar köper upp mindre företag och skapar en oligopolvärld där bara några jätteföretag tar över helt och hållet. Detta kommer att bli en utmaning för alla länder att motarbeta eftersom det motverkar allt vad den ”normala” forskningen vill kunna göra. Därför bör det bli en livlig debatt om vart gränserna ska dras och hur lagar ska tillämpas.
 • 2010 bör bli ett stort år för alternativa bilbränslen och/eller ett helt nytt ”tänk” över hur vi ska transportera oss. Förhoppningsvis vågar någon ställa sig upp och ifrågasätta om vi verkligen själva behöver äga transportfordon över huvud taget. Min gissning är att det i år kommer flera bra förslag från utvecklare inom fordonsindustrin.

 Nu har jag stuckit ut hakan rejält här och även skapat en kategori enbart för ändamålet som jag så finurligt döpt till FÖRUTSÄGELSER 2010. Där kan du gå in lite då och då och se hur jag ligger till.


Dessutom vore det kul om du vill att jag ska försöka mig på fler förutsägelser inom andra områden! Det är i så fall bara att skicka mig en kommentar så ska jag göra vad jag kan.

Jag lovar att verkligen göra mitt bästa och inte göra narr av något. Det här är en sak jag länge velat göra, men inte haft möjlighet till förut, så därför passar jag på nu när det bara är den 2a januari och året just börjat.


Läs och kommentera, låt det här bli början på en kul och intressant debatt!

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se