Inlägg publicerade under kategorin Bensin & Olja

Av Stig Olsson - 5 mars 2015 05:53

President Barack Obama and Vice President Joe Biden ride in the motorcade from the White House to the Ronald Reagan Building in Washington, D.C., July 21, 2010, to sign the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.  (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

President Barack Obama and Vice President Joe Biden ride in the motorcade from the White House to the Ronald Reagan Building in Washington,

D.C., July 21, 2010, to sign the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. (Official White House Photo by Pete Souza) 


”Den av USA kontrollerade s k ”Världsbanken” IMF, vars uppgift har varit att roffa av de fattiga i hela världen och ge åt de rika – är också på väg att gå under.”

”Europa måste bryta med USA:s krigspolitik. Detta måste ske fort om ett europeiskt helvete ska kunna undvikas. Antiamerikanska stämningar exploderar nu i hela Europa. Tro mig – Frankrike svänger mycket snabbt mitt framför våra ögon. CIA:s förlamande grepp över Västeuropa är snart över.”

Så skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare – i denna analys.

Italiens parlament rekommenderar regeringen att erkänna en palestinsk stat. 300 röster för och 45 emot.
Storbritannien, Frankrike, Irland, Portugal och Spanien har röstat igenom icke bindande resolutioner med uppmaningar att erkänna Palestina. Samma beslut är på väg i Danmark. Den svenska regeringen erkände en palestinsk stat för en tid sedan. Även Belgien meddelar att ett erkännande är på gång. Nu äntligen börjar västvärlden inse att den israeliska ockupationen av palestinsk mark måste få ett slut. Detta är en unik historisk händelse.

Tysklands framtid ligger i öst. En ny allians Berlin-Moscow-Beijing växer fram.

Tysklands export mätt i procent av landets BNP har ökat från cirka 25 % till cirka 50% de senaste 25 åren. Under de senaste tio åren har halva landets tillväxt berott på den ökade exporten. Tyskland är mer och mer beroende av marknaden i öster. Idag går endast 40 % av exporten till EU – och denna siffra sjunker. Den ekonomiska utvecklingen i södra Europa – i första hand i Grekland, Italien, Spanien och Portugal oroar Tyskland. Den tyska exportindustrins framtidsmöjligheter finns i Asien.

Tysklands hårda hållning mot Grekland beror på insikten att södra Europa betyder allt mindre för Tyskland. Framtiden ligger i ”Eurasia” – d v s österut. USA:s krigsplaner i Ukraina frontalkolliderar med Tysklands framtidsplaner. Merkel snabbfixade en politisk allians med Frankrike och åkte till Moskva i ilfart för att få stopp på CIA:s krigsplanering. Storbritannien och USA ställdes helt enkelt åt sidan vid den senaste fredsuppgörelsen i Ukraina. Detta var om något ett ”tecken i tiden”.

Turkiet har ledsnat fullständigt på att hållas på halster utanför EU.

Turkiet välkomnar helt plötsligt Gazproms Sydgasledning. Snacka om en stor geopolitisk händelse. Gasledningarna når Turkiet redan i sommar/höst och därefter till Grekland. Grekerna välkomnar naturligtvis också den ryska gasen. Den amerikanska planeringen att förhindra att Europa och Ryssland binds samman inom energiområdet har misslyckats.

Överallt där USA/NATO farit fram skapas kaos och inbördeskrig. Libyen kokar över och Medelhavet fylls med flyktingar. Hela Europa svämmar över av syriska flyktingar. Snart väller miljoner ukrainare in i Västeuropa. Politiker börjar äntligen vakna upp.

Europa måste bryta med USA:s krigspolitik. Detta måste ske fort om ett europeiskt helvete ska kunna undvikas. Antiamerikanska stämningar exploderar nu i hela Europa. Tro mig – Frankrike svänger mycket snabbt mitt framför våra ögon. CIA:s förlamande grepp över Västeuropa är snart över.
.
Den Nya Utvecklings Banken NDB (”New Developing Bank”) är i funktion redan i slutet av 2015.

Den av USA kontrollerade s k ”Världsbanken” IMF, vars uppgift har varit att roffa av de fattiga i hela världen och ge åt de rika – är också på väg att gå under. I USA har en promille av befolkningen lagt beslag på huvuddelen av landets rikedomar. Stöldgodset, som steg för steg har anrikats hos ett antal stormrika rövare, måste förvaltas väl. Detta är IMF:s huvuduppgift. Världsbanken IMF är girighetens ekonomiska svärd, men den ekonomiska terrorn närmar sig ett slut.

NDB förändrar världen. Många utvecklingsländer ser ett ljus i tunneln. Äntligen kommer fattiga länder som skuldsatts upp över öronen av IMF att kunna gå till en annan bank. Detta är en dramatisk historisk händelse. Grekland bidar sin tid. Land efter land i världen som ruinerats av IMF kommer äntligen att kunna befria sig från IMF:s strypgrepp. Amerikanska statsskuldsväxlar kommer på en kort historisk tid att bli värdelösa. En global finansiell härdsmälta är nära förestående. Nästan ingen förstår hur fort det går. Det finansiella stupet är nära förestående.

God morgon öst – godnatt USA.

Av världens tio största containerhamnar ligger sju i Kina, en i Sydkorea och en i Singapore. Endast en ligger utanför Asien. Kinas gigantiska industriella explosion bara fortsätter i våg efter våg. Indien är på väg i samma riktning. De helt sanslösa ryska tillgångarna på de fossila bränslena kol och naturgas är av strategisk betydelse för världens två mest tättbefolkade länder – Kina och Indien. ”Eurasia” är snabbt på väg att bli världens ekonomiska centrum. Tysklands och Frankrikes snabba utrikespolitiska omsvängning har sina logiska förklaringar.

Den globala finansiella härdsmältan är nära förestående.

Grekland drar medvetet ut på tiden. Tyskland VET vad som är på gång. Den Nya Utvecklings Banken förhandlar redan med Grekland – i smyg. Grekland kommer inom något år att förkunna att landet ställer in betalningarna. Det var bankdirektörer och stenrika redare liksom tusentals korrupta politiker och affärsmän som ruinerade landet. De gick i spetsen för Greklands fall. Amerikanska storbanker försökte dölja sanningen i samband med landets inträde i EU. Grekerna har inget annat val än att säga upp förbindelserna med IMF. Det finns ingen annan väg.

Exemplet Grekland tänder en eld både i Spanien och Italien. Eurosamarbetet skakar snart i sina grundvalar. Exemplet Grekland påverkar även andra delar av världen. Mexiko kommer snart att följa Argentinas exempel och ställa in betalningarna. Detta skeende blir början till slutet för dollarn och IMF.

Ett förödande inbördeskrig i USA är på väg.

Mexikos statskonkurs drabbar USA:s banker. Lavinen har startat. USA:s storbanker förklarar ”Bank Holiday” och stänger. Hamstring och plundring kommer att tömma varubutikerna över hela landet. Många storstäder kommer att sättas i brand. Scener som vi aldrig tidigare bevittnat i västvärlden kommer att chockera oss. Den sista militära supermakten på jorden kollapsar. Det blir ett kaos utan like – men en värld i fred väntar bakom dörren.

När de amerikanska sedelpressarna fortsatte att trycka pengar – trots att amerikanska statsskuldväxlar började tappa trovärdighet – var kraschen oundviklig. Hela flygplanslaster med dollar flögs till Irak och till Afghanistan. Korruptionen exploderade. Varje diktator som gick USA:s ärenden blev stenrik. Värst av alla var Egyptens härskare Mubarak som blev ägare till närmare 500 miljarder dollar. Han blev en av världens rikaste personer. Utgången av det finansiella vansinnet var given på förhand.

Hur kunde det gå så illa?

Det är det amerikanska ”militärindustriella komplexet”, som tog makten i USA när George Bush valdes till president, som störtar USA ner i avgrunden. Denna kommande händelse blir den absolut viktigaste geopolitiska händelsen under detta århundrade. En värld i fred kommer långsamt att födas. Tyskland, Ryssland, Indien och Kina blir ekonomiska stormakter i ”Eurasia”- morgondagens viktigaste ekonomiska marknad. Israel tvingas överge alla ockuperade territorier i Palestina och östra Jerusalem blir Palestinas huvudstad. Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer att uppfyllas.

En ljusare värld väntar.

I en värld med fred kommer äntligen demokratin att få en chans. Ingen diktator sitter trygg i en fredlig värld. När inga yttre fiender existerar går inte budskapet ”dom och vi” hem längre. De storskaliga militära konflikterna går mot ett slut. De tusenåriga krigens epok går äntligen i graven. Ett fredsrike på jorden är oundvikligt.

Knappast någon inser vad som sker. Vi lyckas blunda för verkligheten – trots att den är så uppenbar. Jag fattar det inte. Pusselbitarna ligger ju på bordet och pusslet är så enkelt att lägga.

USA:s splittring är redan ett faktum.

Den före detta NATO-chefen i Europa Wesley Clark erkänner öppet i en intervju för CNN att ISIS är ett verk av USA:s nära allierade i Mellanöstern. Detta påstående är mycket sensationellt men Clarks uttalande är naturligtvis bara en halvsanning. Den nakna sanningen är att CIA är splittrat. Den mäktiga falang inom CIA som styrde landet under George Bush:s presidentperiod – under Dick Cheneys ledning – jobbar vidare helt ostört. Denna grupp höll i trådarna för ISIS skapande tillsammans med USA:s ”nära allierade”. Det är den nakna sanningen – ”and nothing but the truth”. Det finns igen kraft som törs utmana denna grupp. Ingen styr längre CIA. Splittringen är ett faktum. Det Republikanska partiet är också splittrat. Ett politiskt kaos i USA är redan en verklighet.

Det har gått så långt att chefer för den grupp inom Secret Service som skyddar president Obama – byts ut gång på gång. Beväpnade personer släpps in i samma hiss som Obama – naturligtvis som en varning till presidenten. Ingen president i hela USA:s historia har fått vara med om något liknande. Det politiska kaoset har nått Vita Huset.

Kaoset i USA har till och med nått ut i rymden. Efter katastrofen med rymdfärjorna har Ryssland ensamt ansvarat för resorna till den Internationella Rymdstationen ISS. NASA:s senaste försök att leverera förnödenheter till ISS slutade också i en katastrof. Olycka efter olycka efter olycka drabbar den amerikanska rymdindustrin. Nu tvingas NASA ”se över hela verksamheten”. Det politiska kaoset har även drabbat NASA svårt.

Hela folket är djupt splittrat. Vad som hände i New York den elfte september 2001 skakar USA i sina grundvalar. Filmerna som lagts ut på You Tube om den jättelika skyskrapan WTC7:s fall har splittrat landet. Miljoner ungdomar i USA har sett dessa filmer. WTC7 stod över ett hundra meter från Tvillingtornen och träffades aldrig av något flygplan. Sprängämnet nanotermit har påträffats i stoftet efter skyskrapan. Detta sensationella fynd har bekräftats av flera oberoende laboratorier. Det betyder att skyskrapan apterades med sprängmedel minst en månad före den elfte september. Samma sprängämne har även avslöjats i flera stoftprover från Tvillingtornen.

Terrorattacken i New York var absolut nödvändig för att kunna starta krigen mot Afghanistan och Irak. Ingen nation i världen hade kunnat stödja USA:s anfallskrig om inte ”fienden” först hade angripit USA. Precis alla överenskommelser som reglerar krigföring förbjuder sådana krig. Sanningen om händelserna i New York 2001 har blivit USA:s kvarnsten runt halsen. Det låter helt otroligt men det är ett faktum att miljoner unga amerikaner är fullständigt övertygade om att CIA låg bakom terrorattacken i New York 2001. USA är totalt politiskt paralyserat. Det amerikanska romarrikets fall är nära.

Ett totalt övervakningsvansinne har tagit över i USA – ”the empire of chaos”. Wiki-Leaks avslöjar att CIA avlyssnar hela EU:s politiska ledning. Konferensrum i Bryssel har under flera år avlyssnats av den amerikanska underrättelsetjänsten. Europa är chockat. Övervakningen av Tyskland har samma prioritet som övervakningen av Ryssland och Kina. Övervakningen är på väg att flytta från land upp till himlen. SIM-korten utrustas med krypterade spionprogram som i praktiken gör nästan varje människa telefonavlyssnad. Vilken sjuk värld som det amerikanska militärkomplexet försöker skapa. Ett helvete på jorden är målet. USA:s kommande fall är en befrielse för hela världen.

Det blir kolsvart före gryningen – men en ny och ljusare värld väntar.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 


https://parnassen.wordpress.com/2015/03/04

ANNONS
Av Stig Olsson - 8 januari 2015 16:10

Om man då utgick från att bingen, med måtten 37m*37m*39m, var halvfull som den ser ut att vara, så skulle guldet där i vara värt 5.4 triljoner dollar.

Joakim von Anka dyker i ett guldhav  värt 5.4 triljoner dollar.  Kanske mer!

Att det finns en dold agenda som styr oss får fler och fler upp ögonen för. Det som hände i Paris är med all sannolikhet en iscensatt grej. Bara det att man hittade en id-handling får ju klockarna att börja plinga. Tänker på passet som låg i aska och rök nedanför tvillingtornen. Attas pass. Mister Lai vill att vi  ska reflektera över detta:  ”Det finns en Hot spot som vi nu måste börja bevaka mycket mer och det är Saudi Arabien. Deras Kung (90 år) är på väg att avgå och hans efterträdare är 79 år och inte frisk. Landet har två mäktiga grupperingar,  den ena hos familjen Saud med alla deras prinsar och där mycket av landets pengar finns, och sedan en annan gruppering där bland annat deras mycket farlige f.d säkerhetschef finns han som kallas bandar Bush.

Saudi är mycket rädda just nu för deras befolkning växer på ett sätt som är absolut omöjligt att försörja. Man har en befolknings tillväxt på 10 % och landet blir cirka 3 miljoner fler nu för varje år och är nu uppe i runt 30 miljoner. Förutsättningarna att försörja sitt folk med mat är ungefär en miljon resten är oljepengar där man köper allt utifrån.
Saudi Arabien är mycket viktigt när det gäller olja och jag tror att man känt att sin position i Världen hotas genom de nya produktionsfälten i främst USA av Fracking olja. Genom att få ner priset så slår man bort denna industri på ett halvår och därmed ökar saudis inflytande igen över politiken. Fundera ni över det.”

Angående dom malaysiska flygplanen – och varför just malaysiska – finns kanske svaret i Sofias kommentar: ”Malaysias forne premiärminister Makathir Muhammed talade klarspråk om judarnas makt i världen vilket retat gallfeber på världssamfundet. Han upprättade en internationell domstol som dömde Tony Blair och George Bush för krigsbrott. Den sydostasiatiska ekonomin utsattes för ett finansiellt krig med George Soros som anförare och som tappert försvarades av Makathir Muhammed”. Citat från artikel av Henrik Pihlstrom 2015-01-07 i Nordfront. Kan detta vara ORSAKEN bakom Malaysias FLYGOLYCKOR?” Svaret är nog Ja!

Men för att få någon rätsida på eländet måste man alltid följa pengarna. Michael som driver bloggen Ett nytt penningsystem skrev så här under Mr Lais inlägg om Carl Bildts enorma förräderi: ”Det som det framför alt handlar om är slaget om dollar. 85 % av all internationell handel sker i dollar (om ett svensk företag köper något i Japan används dollar – inte Yen eller kronor). Det har inneburit en enorm ”free ride” för USA som vara behövt skapa dollar som de kunnat shoppa resten av världen gratis (det kostar ju inte FED något att trycka på tangentknapparna på datorn på FED i New york).

Det digitala vägnätet som dirigerar 85 % handeln till FED i New York kallas för SWIFT. SWIFT leder alla vägar till Rom (jag menar FED i New York) Ryssarna har tillsammans med Kineserna på gång att bygga ett eget ”SWIFT”-nätverk som helt kringgår dollarn. Samtidigt håller BRIC, SCO (Shanghai Cooperation Organisation) etc slita sig från dollardiktaturen och handla med ländernas egna valutor.

Tyvärr har nog Mister Lai helt rätt. Det ser ut att bli ett till världskrig om psykopaterna, med mellanhunden men tillika psykopaten Bildt, får som de vill. Nästan alla krig kan förstås utifrån vilken valuta som ska vara härskarvalutan. Att upplysa är enda som kan stoppa psykopaterna från att genomföra det – för ljus är något de är extrem rädda för. Skrev om ungefär samma sak som Mister Lai här fast med lite mer historiska referenser.” Bankirerna kommer att starta ett till världskrig för att behålla rätten att paraistera

Miguel Gabard kommenterar under samma inlägg: ”Bra analys Michael! Det är precis det som håller på att hända. Det är bara att hoppas på att de stora herrarna inser vad de ger sig in på om de startar ett krig. Det blir inte bara ett tredje världskrig utan det blir deras absoluta undergång, en gång för alla, kosta vad det kosta vill! Det finns inte på kartan att det ryska folket ska ge sig så lätt och dessutom finns det en hel del historia som de kanske inte räknar med som gör att öststaterna håller håller ihop i slutändan. Sedan måste de också tänka på att BRIC länderna bl.a kan vända sig mot och då är de inte i majoritet längre. Penningkriget håller just nu på att avgöras och det kommer att innebära början på slutet för de härskande krafterna.”

Och så här skriver Kristoffer Hell: ”Vi vet dock vilka som tjänar på händelsen – såsom den just nu spelas upp i media:

Det brittiska kungahuset
De som vill förvandla EU till en polisstat
Händelsen kan också att komma att användas för USA att motivera krig mot Saudiarabien.”

Det finns med andra ord hopp för världen! Mer sanning! Och ännu mera sanning är det som gäller! Sprid ljuset ni som kan! Lyft på stenen och låt odjuren kräla i solens underbara strålar!


https://parnassen.wordpress.com/2015/01/08

ANNONS
Av Stig Olsson - 27 december 2014 09:01

Olja = Välstånd och värme i stugorna!

Olja = Välstånd och värme i stugorna!

Oljepriset är lågt och det går dåligt för Norge och Ryssland. Saudiarabien går 300 miljarder back. Oljepriserna visar inga tecken på att svänga uppåt igen. Därmed har det största exportlandet av dem alla, Saudiarabien, ett aldrig tidigare skådat hål i statsbudgeten. Men, dom har bunkrat under åren och sitter på biljoner i förmögenhet och kan hålla ut.

Opec kommer inte att dämpa sin oljeproduktion om så priset rasar till 20 dollar per fat. För Rysslands del skulle fortsatt prispress innebära ett katastrofscenario. Opec säger sig dock inte ha några tankar på att riva upp den nya strategin.

Mister Lai – olje- och säkerhetsanalytiker benar upp läget! Putin kan ända upp som vinnare!

Något ingen skriver om är följande:

När företag köper varor av andra företag i länder där annan valuta än köparens används då behöver man dollar.

Detta är särskilt tydligt när det handlar om olja, gas.

När Svenska oljebolag köper Norsk eller Rysk olja från bolag i dessa länder handlar man med dollar – det som kallas för petrodollar.

Man köper dessa dollar från sin bank som köper dem hos en valutahandlande bank eller Statsbank som säljer dem enligt gällande dagskurs.

Dollarn kommer från början från USA och där i första hand från FED. Den bank som kallas för Federal reserve system och är den bank som har rätt att trycka sina Notes inte sedlar för dollar är inte sedlar utan Notes. De enda i USA som kan trycka riktiga pengar är deras Finansdepartement och på dem står det Bills. Det är därför det står Notes längs upp på varje dollarsedel. Den är alltså inte en statlig sedel utan en privatbanks Note. Egentligen en skuldsedel – FED står i skuld till innehavaren av Notes .

Dessa dollarnotes, eller för enkelhetens skull dollarsedlar, de säljer då FED till andra banker och banker i andra länder och det avtal som ligger bakom detta system kallas för Bretton Woods I. Det framförhandlades på ett hotell på en ort i Nordöstra USA som just heter Bretton Woods. Man bör veta att det varit ytterligare ett möte där som kallas för Bretton Woods II men som saknar betydelse.

Nu har en Svensk bank köpt dollar åt ett Svenskt företag som därmed kan betala för den olja som just lastas ombord på ett fartyg i Finska viken för transport till Sverige. Detta avtal genomförs via en bankterm Remburs där den Svenska banken garanterar betalning till säljaren när varorna finns FOB, vilket betyder Fritt ombord.

Denna tanker tar just precis 100 000 ton olja ombord vilket kostade 100 dollar precis per fat vilket ger ett pris enligt följande.

100 dollar / 158,97 liter

Vikt för råolja = 0,84 = 133,54 kg per fat

748,840 fat = 100 000 ton

748,840 x 100 dollar = 74.884,00 dollar

Vi kan säga 75 miljoner dollar kostar fartygets last

Nästa gång denna tanker lastar sin olja före samma bolag samma mängd då kostar oljan bara 60 dollar

Vilket blir 44.930,00 dollar

Vad innebär då det här ? Jo, att varje last blir cirka 30 miljoner dollar billigare. Sverige köper 175 000 fat per dag från Ryssland.

Det innebär att säljaren får mindre betalt men det innebär något annat minst lika viktigt i dagens politiska läge där nu både Ryssland och Kina kommer att köpa varor av varandra med sina respektive valutor. Hela Brics valutasystem kommer att förbigå dollarn och man handlar i sina egna länders valuta vilket är helt naturligt.

Det är detta som är så intressant och viktigt därför att våra banksystem kommer inte att behöva så mycket dollars som det finns nu i bankerna utanför USA.

Våra banker kommer att sälja tillbaka enormt stora mängder dollars till USA.

Vad ska då USA betala tillbaka med för våra banker här vill ha betalt med något annat än dollars i pappersedlar från FED! Notes  som dessutom inte är riktiga sedlar utan en skuldsedel enbart.

Jo, man vill ha tillbaka sin valuta i guld, i silver eller valuta från andra länder än USA. Vi tar gärna Norska kronor osv.

Det är nu det börjar bli verkligt intressant och det är här vi kommer att få se hur man hanterar detta. Jag tror att det inte finns någon utväg för USA! Man kan inte lösa tillbaka alla dessa FED Notes.

Vad ska FED få allt guld från då det kommer att handla om enorma belopp som säljs tillbaka.

Mister Lai

P.S Kanske det blir så att Putin blir den som flinar bredast och sist! D.S

Svd


http://parnassen.wordpress.com/2014/12/26/oljekriget-putin-andar-upp-som-vinnare-petrodollarn-vardelos/

Av Stig Olsson - 9 november 2014 05:13

Brage Norin – fysiker och kinakännare – ger här sin syn på världsläget.

Kurvan nedan visar redan tydligt vad som sker i USA. Fallet är redan igång. Städer går i konkurs. Vägnätet förfaller. Inga satsningar på infrastruktur. Kaoset har nått rymdindustrin.

* Kinas BNP passerade USA:s i år 2014 (naturligtvis i ”köpkraftsrelaterat” värde – verklighetens BNP).

* All konsumtion av fossila bränslen avger koldioxid. Nästan all energi som vi använder är fossil energi. Kurvorna nedan visar vad som hänt de senaste tio åren. (Jag fick se den kinesiska industriella revolutionen med egna ögon. Jag jobbade i Kina under nästan hela detta explosiva årtionde).

Fossil bränslekarta 1

För femton år sedan startade den gigantiska industriella revolutionen i Kina. De senaste tio åren har skeendet ”exploderat”. Ingen – absolut ingen – kunde föreställa sig en så dramatisk historisk händelse. Världens största ekonomi är idag Kina – ett faktum som ingen ekonom i hela världen kunde förutspå. Utvecklingen går snabbare och snabbare. Det är bara att säga Good morning China – Good night USA.

När Sovjetunionen upplöstes sänktes koldioxidutsläppen i Ryssland med omkring 40 procent. När USA kollapsar kommer vi att få bevittna samma fenomen. USA:s utsläpp av koldioxid kommer att minskas dramatiskt. Det ”fiskala stupet” kommer att synas som en brant nedförsbacke – ett stup – i kurvan som visar USA:s samlade koldioxidutsläpp.

Kina agerar långsiktigt och utan tvekan skickligt. Den industriella revolutionen i Kina inspirerar många utvecklingsländer. Indien hakar på, men de kulturella skillnaderna förhindrar en lika explosiv utveckling i Indien som i Kina. Vi får avvakta och se.

Det ”militärindustriella komplexet” som tog över makten i USA när Bush blev president, påskyndar USA:s fall. Krigen i Irak och Afghanistan har på mycket kort tid smutsat ned USA:s anseende i världen. Befrielsen av Libyen slutade i en total katastrof. Ukraina är snabbt på väg mot nästa katastrof. Krig lönar sig inte längre. Krig är kortsiktighet och sådant lönar sig aldrig i längden.

USA:s enda historiska chans – att satsa på demilitarisering av landet har missats. Detta var givet på förhand. I stället för att satsa allt på att förbättra den amerikanska industrins konkurrenskraft satsar man på militären. Den amerikanska våldskulturen drar nu allt snabbare ned landet i ruinens brant. Misstag på misstag på misstag – den sista militära supermakten på jorden är på väg att falla.

Det allra största misstaget har ännu inte visat sig. Det är INTE Kina eller Ryssland eller Indien som betalar och utbildar tiotusentals legosoldater som skapar inbördeskrig i land efter land i Mellanöstern – DET ÄR CIA! Alla pengar till dessa heliga krigare (av alla format) utbetalas via hemliga konton i en serie lydstater (Qatar, Saudiarabien m fl) – men det är i verkligheten dollar som finansierar folkslakten. Folken i Mellanöstern vill leva i fred precis som vi. De är nu på väg att vakna upp ur mardrömmen. Den amerikanska politiken i Mellanöstern är på väg att bli ännu ett fruktansvärt misstag av det amerikanska militärindustriella komplexet.

Nu är det bara en tidsfråga innan en lavin av länder erkänner Palestina. Detta historiska steg innebär att vi passerar tröskeln till en ny värld – en värld i fred. Diplomati kommer att ersätta militärt våld. Fallet av den amerikanska militära supermakten är nära förestående.

Innebär detta en seger för demokratin världen över? Nej absolut inte. Ryssland styrs av gangsterkapitalister – precis som många andra länder i världen. Italien är ett sådant land. Maffian kontrollerar det mesta. Kina är ett kejsardöme. KKP – Kinas Kejsar Parti – styr som kejsaren har gjort i årtusenden. I många länder i världen är det diktatur.

Några få länder i världen har mycket mödosamt tagit några steg mot verklig demokrati – men detta skeende kommer att sprida sig. Miljoner människor i fler och fler länder kommer att verka i demokratisk riktning. Först när krigens epok är över kan demokratin börja blomstra – långsamt men säkert.

DET BLIR KOLSVART FÖRE GRYNINGEN
Kurvan ovan visar redan tydligt vad som sker i USA. Fallet är redan igång. Städer går i konkurs. Vägnätet förfaller. Inga satsningar på infrastruktur. Kaoset har nått rymdindustrin. Raketer till rymdstationen exploderar. Ryssarna har tagit över all trafik till rymdstationen sedan många år. ”Rymdskuttsresorna” – tio mil upp i luften – för att få uppleva några minuters viktlöshet i rymden drabbas av nästa katastrof.

Totala vettvillingar tar sannolikt över majoriteten även i senaten i USA. Ett politiskt storkaos väntar. Känsliga datacentraler börjar flyttas till länder som betraktas som stabila. Antalet hat-organisationer i USA har mångdubblats på kort tid. I stället för att satsa på moderna höghastighetståg beslutas det om att man ska få vara beväpnad även på tåg – fast vapen och ammunition måste checkas in separat. Beväpnade galningar släpps in i Vita Huset som en varning till Obama. Presidenten åkte i samma hiss som denna lejda person. Obama kan inte göra ett piss åt situationen. Obama är på väg att bli USA:s motsvarighet till Gorbatjov – han som höll i rodret när Sovjetunionen kollapsade.

Ett fasansfullt inbördeskrig i USA är på väg. Den amerikanska drömmen kommer mitt framför våra ögon att omvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det blir exakt som David Wilkerson förutspått (Citat):

SEX MÅNADER AV SKRÄCK:”Jag har aldrig i ett offentligt tal sagt vad jag nu skriver…”.

”Vi går in i en halvårsperiod när helvetet brakar lös i USA. Hela USA:s arme måste kallas in för att skydda nationen från ett totalt sönderfall.

Alldeles nyligen såg jag i en syn hur förtvivlade människor vandrade omkring helt förlamade eftersom de inte kunde ta ut pengar från banken.

Nu ska jag ge alla er som vill lyssna ett råd. När det första landet i väst ställer in betalningarna, ta omedelbart ut ”every dime you have” – varje slant du har. Bankerna kommer att stänga i ett halvt år i USA.

* Plundringar och bränder kommer att förgöra vårt land.

* Vår nation kommer aldrig mera att bli sig lik igen.

* Ur ruinerna kommer landet så småningom att resa sig.”

David Wilkerson gick i spetsen mot det amerikanska anfallskriget mot Irak. Martin Luther King gick i spetsen mot det amerikanska anfallskriget mot Vietnam. Bägge avrättades av CIA: King fick en kula i huvudet och Wilkerson tvingades in i en arrangerad bilolycka. Bägge förutsade sin egen bortgång bara några timmar innan de mördades.

Brage Norin – Skogså Tankesmedj

 


http://parnassen.wordpress.com/2014/11/07/industriell-revolution-i-kina-good-morning-china-good-night-usa/

Av Stig Olsson - 23 september 2014 17:51

Brage Norin – fysiker och kinakännare – ger sin syn på vad som hände.

 

World Trade Centers norra torn (tornet till vänster) var världens högsta byggnad från 1970 till 1973.

EN DAG SOM SKAKADE VÄRLDEN – ELFTE SEPTEMBER 2001

 

En frisk kärleksfull människa kan inte förstå mänsklig ondska. Bomberna över Hiroshima och Nagasaki var ondska. Det fanns inte en man i uniform i dessa städer – bara barn, kvinnor och gamla. Bilder från de mest ohyggliga former av tortyr på Abu Ghurayb-fängelset i Bagdad som lades ut på nätet för några år sedan, kan ingen normal människa se på. Vi stöter bort obehaglig information.

 

Det var ondska som organiserade de fasansfulla terrorhandlingarna i New York i september 2001 – men ondskan var inte av islamsk natur.

 

World Trade Centers norra torn (tornet till vänster) var världens högsta byggnad från 1970 till 1973.


VAD HÄNDE?

 

* 08:46 kraschar ett Boeingplan i full fart in i World Trade Centers norra torn.

* 09:03 kraschar ett annat Boeingplan in i World Trade Centers södra torn – i direktsänd TV.

* 09:37 träffas Pentagon av ett tredje Boeingplan.

* 09:57 rasar södra tornet plötsligt ner ”från himlen” ända ner till grunden.

* 10:03 störtar ett fjärde Boingplan i Shanksville Pennsylvania.

* 10:31 faller det norra tornet samman på exakt samma sätt som det södra tornet.

* Sju timmar senare faller plötsligt den 47 våningar höga skyskrapan WTC7 samman.

 

Fallet fångades på flera filmer. Hela den 101 meter långa och 43 meter breda byggnaden störtar till marken precis på samma sätt som en sten som faller ”fritt”.

 

Pusselbitar som borde väcka till eftertanke

 

* Det Boeingplan som påstods ha störtat till marken i Shanksville i Pennsylvania lämnade en tom rykande grop efter sig! Att leta kroppar efter ”flygplanskraschen” var otänkbart. Inget flygplan som störtat till marken i hela mänsklighetens historia har slutat i en tom grop. Det uppenbara faktum att det inte var något Boeingplan som störtat till marken, är för mig en ”absolut säker sanning”.

 

* Skyskrapan WTC7 (CIA:s högkvarter i New York), som inte träffades av något plan, stod över ett hundra meter bort från tvillingtornen. Sju timmar efter att Boeingplanen kraschat in i de två tvillingtornen föll plötsligt denna jättelika skyskrapa till marken på några få sekunder. Hela byggnaden faller med samma hastighet som om man släpper en sten från skyskrapans tak! Fallet har fångats på film och skyskrapans acceleration har kunnat uppmätas noggrant.

 

”Spridda bränder” kan under inga omständigheter få hela skyskrapan att plötsligt falla ner från himlen och omvandlas till en enda grushög. Ingen byggnad i hela mänsklighetens historia har fallit samman på detta sätt på grund av brand – inte en lada, inte en villa, inte ett flervånings-hus och absolut inte någon skyskrapa. Det uppenbara faktum att byggnaden sprängdes, är för mig en annan ”absolut säker sanning”.

 

* Sprängämnet nano-termit har upptäckts i stoftet som täckte hela Manhattan efter den 11:e september. En mycket respekterad forskare i USA professor Steven Jones vid Brigham Young University, var den förste som upptäckte detta. Nu har en grupp forskare sammanställt en noggrann vetenskaplig rapport om denna sensationella upptäckt.

 

Forskningsrapporten anklagades genast för att vara ”köpt”. Då hände något märkligt. En av de vetenskapliga granskarna, professor David L. Griscom reagerade på det fula angreppet. Han framträdde öppet och deklarerade att han var en av granskarna. Detta är ovanligt. Professor Griscom bedömde dessutom den vetenskapliga rapporten som ”enastående”. Griscom är medlem i American Physical Society och är också en högt aktad vetenskapsman. Därefter har ingen hävdat att den vetenskapliga rapporten var köpt.

 

Om sprängämnet nano-termit har påträffats på många platser i stoftet vid tvillingtornen och vid skyskrapan WTC7 så måste skyskraporna ha sprängts med detta sprängämne. Detta uppenbara faktum är för mig ytterligare en ”absolut säker sanning”.

 

I slutet av januari 2011 hade över 400 professorer, 250 piloter, 1 400 ingenjörer och arkitek-ter, 400 läkare – offentligt ställt sig bakom kravet på en ny oberoende utredning. Allt fler artister, musiker och folk som jobbat inom den amerikanska säkerhetstjänsten ställer samma krav. Den enda framkomliga vägen är att tillsätta en sådan utredning. Varför är kravet på en ny utredning så extremt känslig? Därför att sanningen är extremt känslig.

 

DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN

 

USA hade förlorat kontrollen över oljan i Mellan-östern. Både Irak och Iran var uttalat anti-amerikanska samtidigt som Saudiarabiens oljereserver visade svaghetstecken. Flera fält hade passerat sin egen ”peak oil”. Ett USA med både Iran och Irak emot sig riskerade snart en historisk ”soppa-torsk”. Kontrollen över världens olja hade glidit den amerikanska supermakten ur händerna. Styrkebalansen i Mellanöstern hade förändrats på ett sätt som hotade USA:s intressen.

 

Saddam Husseins regim var ett militärt hot. Israel var hotat av ett militärt starkt och fientligt Irak. Saddam hade visat sig kapabel att sända robotar in i Israel under kriget i Kuwait. Det var bara en tidsfråga innan Irak förfogade över farligare robotar. Israels militära dominans var för första gången på mycket lång tid hotad. USA såg sin historiska chans att ta kontrollen över Iraks väldiga oljetillgångar, göra sig av med Saddams regim och säkra det militära herraväldet i Mellanöstern – det var många stora flugor i en smäll. Den historiska tärningen kastades. 

 

Att militärt angripa en suverän stat som inte angripit USA var ur folkrättslig synpunkt helt omöjligt. Inget enda land i världen – och naturligtvis inte FN – hade kunnat stödja ett sådant anfallskrig. USA hade blivit totalt isolerat. USA måste själv anfallas – innan kriget kunde startas. Planeringen sattes igång för att organisera ett terrordåd som var tillräckligt stort för att motivera kriget. En ”katalyserande” historisk händelse var absolut nödvändig. Ingenting var mera symbolladdat än tvillingtornen i New York.

 

Bushregeringen – en historisk megakatastrof för USA.

 

Den neokonservativa tankesmedjan Project for the New American Century var mycket nöjd med valet av den ungdomliga och charmiga George Bush till president-kandidat för det republikanska partiet. Al Gore såg först ut att vinna valet, men efter en serie juridiska turer avgjordes valet slutligen till Bushs fördel.

 

Sexton personer ur denna tankesmedja valdes in i den nya administrationen i Vita Huset. En gestalt som ogärna ville visa sig i offentlighetens ljus – Dick Cheney – tog successivt över den politiska ledningen i Bushadministrationen. Knappast någon politiker har lyckats skaffa sig en sådan makt i hela USA:s historia. Flera böcker har skrivits om detta fenomen.

 

George Bush hade en svaghet. Han pratade för mycket och han tänkte sig inte för särskilt noga innan han pratade. Dick Cheney trädde så småningom in i rollen som den ”viskande skuggan” som alltid höll sig i presidentens närhet för att styra upp hans uttalanden. Aldrig någonsin har en amerikansk president fått vara med om något liknande.

 

Det beslutades tidigt att George Bush skulle hållas utanför all planering av det omskakande terrordåd som skulle mobilisera USA inför kriget om Iraks olja. Men Bush var inte ovetande. Flera gånger under det dryga halvår när han var på semester och fiskade/golfade yttrade han ”jag vet att något stort är på gång”. Bush lärde sig aldrig att hålla tand för tungan.

 

När planeringen av attacken mot World Trade Center var klar, avslutades plötsligt presidentens ofrivilla ledighet. George Bush påbörjade sitt arbete i Vita Huset. Dick Cheney var den som skolade in presidenten när han återvände till Vita Huset. George Bush klarade av att framföra de tal som formulerades åt honom, men hans bästa tal var när han fick använda ordformuleringar som han var bekant med. Han lyste pojkaktigt när han yttrade orden ”Vi ska röka ut rävarna ur lyan”, men republikanernas äldste representant i senaten gick i taket. ”Ett sådant språkbruk är inte värdigt en amerikansk president” dundrade den gamla senatorn. Stackars George Bush – han blev komikernas favorit ”number one”.

 

Planeringen urartade i en jättetragedi redan i inledningen.

 

Planeringen av det historiska terrordåd som skulle bli förevändningen för oljekriget mot Irak hade många brister.

 

Redan inledningsvis gick hela terrorattacken snett. I ett av tvillingtornen slogs alla hissar ut efter flygplanskraschen. Många människor som jobbade över de plan som träffades av planet tog sig upp på taket. Den kraftiga rökutvecklingen hindrade helikoptrar från att evakuera dessa personer. Hela evakueringsarbetet urartade till kaos. Beslutet att spränga tvillingtornen trots att evakueringen av människor inte kunde genomföras måste ha varit extremt uppskakande. Alternativet att avblåsa hela operationen var otänkbar.

 

Ett annat ofattbart misstag var sprängningen av WTC7-skyskrapan. Varför väntade man inte till efter mörkrets inbrott? Då hade det varit mycket svårare att fånga skyskrapans fall på film. Ingen byggnadsingenjör på hela jordens yta kan ens i fantasin föreställa sig att en hel sky-skrapa kan förvandlas till en grushög på några sekunder på grund av ”spridda bränder”. Det haglade uppgifter om att bägge tvillingtornen hade sprängts i amerikanska nyhetsmedia under hela dagen den elfte september. Mängder av vittnen framträdde både i TV och i olika radio-kanaler. Det måste ha varit ett desperat beslut att spränga WTC7 i fullt dagsljus. (Alla dokument om Tvillingtornen förvarades i denna skyskrapa och dessa måste förstöras).

 

Ännu ett misstag gjordes som tyder på desperation. Det Boeingplan som var på väg mot Pentagon gör plötsligt en loop runt hela New York. Flygrundan fångades på flera radarstationer i huvudstaden. Efter denna cirkulära loop kraschades planet rakt in i Pentagon. Den som påstods ha utfört den komplicerade navigeringen kunde inte ens landa ett Cessnaplan en vecka tidigare enligt den flyglärare som utbildat honom. Om en flygplanskapare hade lyckats kapa planet och bara var någon minut från det begärliga målet Pentagon, hade naturligtvis ingen riskabel flygrunda inletts. Det behövs ingen psykologisk expertis för att inse detta.

 

Vad hände? Gissningsvis tvingade någon i mycket hög ställning fram en evakuering av någon eller några personer från den sektion av Pentagon mot vilken planet skulle krascha. När ett flygplan kommer ur kurs kopplas omedelbart flygledningscentraler in. Om kontakterna med planet av någon anledning inte fungerar skickas omedelbart ett plan upp i luften för att uppmärksamma piloterna på situationen och eskortera flygplanet till rätt kurs. Allt detta är väl inövat. Det är ren rutin att ta hand om sådana misstag.

 

Den elfte september 2001 flyger inte mindre än fyra Boeingplan ur kurs. Samtliga kommunikations-förbindelser med flygcentralerna bröts. Inte ett enda försök gjordes för att eskortera något Boeingplan till rätt kurs – trots att felnavigeringen pågick i timmar och att New York uppenbart var målet för tre av planen. Något sådant har aldrig inträffat i USA:s historia. Precis all övervakning var satt ur spel på förmiddagen den 11/9 2001. Alla jaktplan som övervakade luftrummet var av någon mystisk anledning bortkommenderade, vilken ”slump”.

 

Körkort från en ”kapare” som kraschat rakt in i Tvillingtornen upphittades i Manhattan och över-lämnades till en FBI-agent. Vad tur man hade. Identitetshandlingar upphittades även i Shanksville i Pennsylvania, som turligt nog också var nästan oskadade. Det behövdes ingen undersökning om vad som hände den elfte september eftersom kaparna hade legitimerat sig!

 

Elementär fysik underlättar att förstå

 

Många tror att det blir väldigt varmt när stora skyskrapor faller samman och att kombinationen av denna värme och bränder kan smälta stål. Detta är helt felaktigt. Även om all potentiell energi omvandlas till värme när stål faller från 300 meters höjd ökar temperaturen bara några få grader Celsius. Ingen byggnad som någonsin fallit samman i hela Homo Sapiens historia har lyckats skapa smält stål. Det spelar absolut ingen roll om byggnaden brunnit.

 

Stora stålkonstruktioner rivs effektivast genom en mycket snabb smältning och påföljande sprängning när stålpelarna mjuknat. Nano-termit ”smält-spränger” stålkonstruktioner. Den mängd smält stål som bildades vid basen av skyskraporna kan endast förklaras av att nano-termit användes vid sprängningarna. Ingen annan fysikalisk förklaring är möjlig. När man dessutom har kunnat påvisa förekomsten av detta sprängämne på många platser runt sky-skraporna behöver ingen fundera längre. WTC-skyskraporna sprängdes – alla tre!

 

Ingenjörer i hela världen som jobbar med konstruktioner av skyskrapor vet att bränder aldrig någonsin har fått eller kan få en skyskrapa att falla samman. Om fallet av WTC7-skyskrapan visade att detta är möjligt, hade hela ingenjörskåren fått lära sig en omskakande läxa. Innerst inne tror ingen kunnig konstruktör på detta. Det är inte för ro skull som över ett tusen fyra hundra ingenjörer och konstruktörer i världen kräver en ny utredning om händelserna i New York 2001. Terrordåden planerades för att kunna starta kriget om Iraks olja. Det är sanningen.

 

Jag känner mig lika förbryllad som tomten i Viktor Rydbergs dikt, som tyckte ”sig höra tidens ström” och undrade vart den var på väg. Är vi för stressade för att ge oss tid att undra? Har tidens ström blivit så bullrig att vi har slutat tänka? Vart har allt kritiskt tänkande tagit vägen? Vart är vi på väg?

 

En självklar kinesisk reaktion

 

Jag jobbade regelbundet i Kina med forskning under perioden 1999 – 2007. Intresset för vad som hände i New York 2001 var mycket stort bland studenter, politiker och andra kineser. Några gånger fick jag frågan – ”är det möjligt att jättelika skyskrapor som Tvillingtornen i New York kan falla rakt ner till grunden om ett Boeingplan körs in i byggnaderna?” Varje gång svarade jag att sannolikheten för att detta kunde hända var NOLL.

 

Det kinesiska kommunistpartiet tillsatte efter terrordådet i New York flera oberoende grupper av experter vid olika universitet och tekniska högskolor – för att utreda vad som egentligen hände i New York. Självklart ville kommunistpartiet veta sanningen om dessa otroliga historiska händelser. Tvillingtornens konstruktion är välkänd och med hjälp av datorer simulerades alla möjliga inflygningar med Boeingplan mot tornen.

 

Med all säkerhet var dessa undersökningar hemligstämplade – men information läckte ut.

 

Vid ett tillfälle – där jag inte själv deltog i diskussionerna – utan fick översatt vad studentarna pratade om, diskuterades resultaten från en sådan datorsimulering (genomförd vid en mycket välkänd teknisk högskola i Kina). Simuleringarna visade att om fyra Boeingplan krockade exakt samtidigt – två från var sin sida av Tvillingtornen – först då kunde tornen falla ner helt symmetriskt ända ner till sina grunden. För att detta skulle vara möjligt måste flygplanens motorer träffa exakt de bärande stålkolonnerna. Ett enda plan som träffar

Tvillingtornen kunde inte åstadkomma ett symmetriskt fall – inte ens efter miljoner simulerade krockar. Denna diskussion glömmer jag aldrig.

 

En ödesfråga

 

Vem gav order om att spränga Tvillingtornen trots att det inte var möjligt att evakuera tornen? Denna person är USA:s största terrorist genom historien! Närmare tre tusen personer dödades inom några få sekunder. Denna person går fortfarande fri. Alla medskyldiga till detta fasansfulla terrordåd är också fria – och de har stor makt.

 

Vi lever i en mycket sjuk värld.

 

Brage Norin höjdare

Dr Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 


http://parnassen.wordpress.com/2014/09/11/911-vilka-sprangde-tvillingtornen-trots-att-det-var-omojligt-att-evakuera-bushregimen-megakatarstrof-for-usa/

 

Av Stig Olsson - 3 juli 2014 18:01

Tystnaden i Förenta staterna och Västeuropa om de pågående krigsbrotten mot ryska civila i sydöstra Ukraina har gått bortom anständighetens gränser. Morden har nu pågått under flera veckor och är riktade mot landets egna medborgare, inklusive barn. Det skrämmande bakom tystnaden är givetvis att krigshökarna i Washington förväntar sig en rysk vedergällning där man kan påstå att Ryssland har begått en (till?) krigshandling mot Ukraina och att NATO då får den sista ursäkten att inleda en öppen humanitär insats för att, som lycklig bieffekt, kunna visa Putin vem som har sista ordet i världspolitiken. Och så upprätthålla den unipolära geopolitiska hegemoni man haft sedan 1989.


Självklart kan man nu av kulturella, psykologiska eller historiska skäl tycka illa om Ryssland och Vladimir Putin. Man kanske ogillar Putin för att han godkänt de lagar som möjliggjorde fängelsestraffen mot Pussy Riot, för att Ryssland besegrade Karl XII, för att de har ett konstigt alfabet eller för att man tycker att Nikita Chrusjtjov gjorde helt rätt i att skänka bort Krim till Ukraina under en tid då Ukraina ingick i Sovjetunionen? Oavsett svaret på frågan om varför man ogillar Ryssland är det i detta fall fråga om uppenbara, i denna stund pågående, krigsbrott, det vill säga brott mot konventioner som Förenta staterna och EU:s medlemsländer har ratificerat.


Vad är det då som har hänt? Värt att nämna är två viktiga episoder sedan demonstrationerna på Maidan där landets ryskvänlige, korrumperade men demokratiskt valde, president förlorade makten genom statskupp. För det första var det många ryssar som deltog i demonstrationerna mot samme president, men det spelade ingen roll för den nya regimen som inledde sin karriär med en rad populistiska påhopp mot de rysktalande medborgarna i landet. Dessa började då protestera mot den nya regimens politik. De ville ha självständighet, ordnade omröstningar och ockuperade hus. Man får i detta sammanhang komma ihåg att den nya regimen dessutom samarbetade och samarbetar med politiska element som har antiryskhet som en högprioriterad politisk fråga. Och mycket riktigt förbjöd man även det ryska språket i landet. Högra Sektorns och Svobodas fascism duger tydligen utmärkt som politiskt medel i Ukraina om man får tro Förenta staterna, EU och den moraliska övermänniskan Carl Bildt. I resten av världen, kanske särskilt hos oss i Svedala, vore liknande angrepp på våra nationella minoriteter; samer, romer, tornedalningar, finländare och judar, att klassa som hatbrott. Det andra är den nya regeringens respons mot husockupationerna och folkomröstningarna. Istället för att vilja inleda förhandlingar och ersätta den antiryska linjen med en mer inkluderande hållning, förklarade man dem öppet krig. Man vill förgöra dem, inte förhandla med dem.


Man ville besegra dem, inte inkludera dem. Man ville inte ens göra dem till ”riktiga” ukrainare utan snarare köra ut dem ur landet.


Den 2:a Maj jagade en antirysk mob in en grupp proryska demonstranter i en byggnad i Odessa som de sedan satte eld på samtidigt som de blockerade utgångarna. Ett 40-tal människor brändes inne eller dödades då de försökte undkomma lågorna. Högra Sektorn var ledare för mobben. Regimen i Kiev som sitter i maktposition tillsammans med Svoboda, påstod att det var demonstranterna själva som satte eld på byggnaden. I själva verket filmades händelseförloppet och delades i sociala medier. Efter incidenten den 2:a Maj intensifierade Kiev sin kampanj mot de ryskvänliga regionerna i sydöstra Ukraina. Man skickade pansarvagnar, helikoptrar, flygplan och formade ett nationalgarde bestående av medlemmar ur Högra Sektorn. Som väntat följde en ström av rapporter om massaker på civila i synnerhet från Mariupol och Krematorsk. Sedan Maj har Kiev riktat flyganfall mot varuhus, bostadshus, lekparker, skolor, daghem och sjukhus. Därutöver har Kiev blockerat transporter av mediciner och livsmedel till de utsatta områdena och mot slutet av Juni rapporterade FN att 110 000 ukrainska medborgare flytt över gränsen till Ryssland. Vi såg något liknande från både albansk och serbisk sida i Kosovo och vi såg det då kineserna invaderade Tibet. Det brukar kallas etnisk rensning.


Men det finns även ett starkt motstånd som vägrar att ge upp och som förespråkar secession från regimen i Kiev.


Dessa separatister bedriver idag ett naturrättsligt självförsvar mot de aggressionshandlingar vilka initierats från Kiev, inte Moskva. Samtidigt som regimen i Kiev samarbetar med Svoboda som rättfärdigar de nazistiska krigsförbrytelserna under andra Världskriget finns fortfarande dem som kämpar för frihetens fana i landets Sydöstra del. Därför ger jag idag, efter en viss tids ambivalens över Krim, mitt helhjärtade stöd till separatisterna. Donetsk (Доне́цк)  sak är frihetens!


Smoke rises around the flag of the self-proclaimed Donetsk republic


Källor:http://www.youtube.com/watch?v=M52STMHluOg

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_03/Ukraine-Odessa-declares-three-day-mourning-for-31-people-burned-alive-by-Right-Sector-fighters-6034/

http://en.itar-tass.com/world/721537

http://www.thenation.com/article/180466/silence-american-hawks-about-kievs-atrocities


http://www.mises.se/2014/07/02/den-oanstandiga-tystnadens-politik/

Av Stig Olsson - 13 maj 2014 15:33

VILKEN ÄR DEN BÄSTA SKÅDISEN?

VILKEN ÄR DEN BÄSTA SKÅDISEN?

Ha detta i åtanke när ni läser vad oljeexperten Mr Lai skriver nedan. Det verkar som alla spelare vi ser på planen dansar efter samma pipa! Och vad kan det vara? Svar: Vilka är rikast i världen?


”Världsbanken, där Sverige är viktig bidragsgivare, planerar lån till Ryssland på flera miljarder kan SvD Näringsliv avslöja. Lånen behandlas samtidigt som USA:s president Barack Obama och Sveriges utrikesminister Carl Bildt kritiserar Ryssland hårt och beskriver annekteringen av Krim som ett folkrättsbrott.” (SvD)

”USA:s president Barack Obama och Sveriges utrikesminister Carl Bildt kritiserar Ryssland hårt. Ändå planerar Världsbanken, där Sverige är en viktig bidragsgivare, att låna ut flera miljarder till Ryssland.” (DN)

Mr Lai: Har funderat lite på vad som sker.

Det finns ju två typer av krig det ena är det militära kriget, och det andra är det asymmetriska kriget som innefattar olika typer av angrepp på sin fiende utan att direkt använda de militära resurserna.

Det som just nu pågår mot Ryssland är ju ett hot om militärt våld men omfattar asymmetriskt krig i form av ekonomiska åtgärder i olika former. Man riktar in sig på en del medelhöga individer i systemet förutom en som är av stor vikt. CIA och alla andra bokstavs spioner organisationer från USA tillsammans med legosoldater från amerikanska företag finns nu i en massa i Ukraina.

Putin tar råd från den ortodoxa kyrkan vilket jag inte haft en aning om tidigare. En rådgivare till Putin en förre detta KGB man som hade högre grad än Putin när båda var kvar i KGB (Igor Sechin) är utsatt för västs åtgärder och detta svider.

“But if you deliver these serious sanctions, you can expect Russia to escalate. Now initially, I thought the U.S would understand this construct, this theoretic construct, of escalation, further escalation, ultimate mutually-assured financial destruction, and not go very far. But this morning, as we speak, the U.S has announced sanctions against Igor Sechin. That’s serious, he’s the real deal. So now my expectation, using the frame-work is that Russia will strike back in some way”. (1)

Trots alla artiklar och uttalanden om att Ryssland ska anfalla Ukraina har det inte skett. USA och Nato har därmed inte fått den anledning de vill ha att starta ett krig ett konventionellt krig mot Ryssland och där väst är enormt överlägsna vad Ryssland kan och har i trupp och vapen.

Däremot när det nu kommer till det asymmetriska kriget då är det mer jämställt och där Ryssen har många trumf på hand. Så vad kan vi då förvänta oss hända inom de närmsta veckorna de kommande månaderna? Ja, den som det visste han kunde omsätta kunskapen i stora pengar.
Men personligen efter en del tankemöda så har jag kommit fram till något som kanske vara det som kan ske.

Valet i östra Ukraina

Val i hela Ukraina den 25 maj

Dessa val är manipulerade och skall bara förstärka de som har makten just nu

Gazprom kräver runt 3 miljarder dollar av Ukraina för levererad energi

Sönderfallet av Ukraina förstärks och deras ekonomi faller helt samman

Brist på allt och särskilt på energi och detta leder till något inför hösten som bara är drygt 100 dagar bort

Maktkamp inom de styrande i Kiev

Östra Ukraina bildar en fristat

Kievs trupper ökar trycket mot Ryssarna i Ukraina och bittra strider på micronivå

Troligen mycket besvärliga tider för folken och det sätter press på juntan i Kiev

Frågan blir hur mycket pengar USA – EU kan frigöra för Ukraina innan det blir politiska konsekvenser inom EU av detta särskilt inför höstens val

Stora spänningar inom EU – och inom Nato – kan leda till sönderfall

Valrörelsen i USA tar fart under hösten och Obama kommer under enorm press liksom demokratiska partiet

Förstärkningen av Nato trupper i östra Europa fortsätter

Den Svenska regeringen faller i höst och ersätts av en annan med mycket liten övervikt och där många svåra frågor ligger olösta – Vänsterpartiet blir avgörande

Det kan bli som så att om SD säger Nej blir det ingen vänster regering men det troliga är att SD ogillar fyrklövern mer idag än vänstern

EU valet slutar nog som så att många länder kommer att skicka en majoritet av parlaments ledamöter som är kritiska eller Nej sägare till EU vilket kommer att riva sönder kommissionen och både van Rompuy och Barosso försvinner liksom Ashton.

En militär upprustning i Europa börjar

Men nu till det viktigaste vad kan Putin sätta bakom sina ord och vad har han för instrument att ta till i det asymmetriska kriget?

Han kan nog stoppa uttåget från Afghanistan av de amerikanska militära materialen som skall flyttas hem och förbjuda tågbolagen att föra ut militär utrustning vilket skulle sätta USA i en fruktansvärd knipa att måsta flyga ut sina grejer i 10 000 – tals flighter till kostnader av enorm storlek.

Han skulle kunna införa restriktioner för amerikanska företag i Ryssland – Mastercard – Visa – banker osv. Ryssland skulle sluta importera genom att höja tullarna på bilar, fordon, lyxvaror mm från väst – handlar om 100 – tals miljarder Euro

Bryta tillståndet för flygbolag att göra överflygningar vilket förlänger flygtiden mellan Europa och Asien med 10 timmar och kostnaderna. Bryta samarbetet med Nasa och stoppa amerikanska astronauter till Rymdbasen – USA har idag inga raketer som kan användas och därmed blir de utestängda från rymdbasen. Stoppa exporten av säd – detta leder till enorma problem i mellanöstern – vilket då skulle skyllas på USA.

Ge bistånd till Shia i Bahrain och i Saudi vilket skulle leda till terror och krig därnere. Minns att Bahrain är 80 % shia men Kungen är Sunni och i Bahrain finns amerikanska 5 flottans hemmahamn. Östra Saudi finns mer än 3 miljoner Shia hårt förtryckta. Putin skulle kunna sätta enorm press till hösten på EU – Nato och hota med stoppade leveranser av energi – detta skulle Europa inte klara politiskt. Det finns ytterligare ett stort antal åtgärder som Putin kan vidta men om detta får vi återkomma.

Hur som helst blir resultatet av vad som nu sker att USA:s makt i Europa minskar oerhört och den atlantiska axeln (Nato) kommer att bli mycket svag efter det här och glöm inte vad Snowden och Assange affärerna också ställt till med då både folk och politiker inte längre litar på USA och dess ledarskap efter avlyssning och snokande.

200 högre amerikanska officerare har fått sparken på två år för olika påhittade orsaker detta inkluderar tio– tals generaler. Orsaken är att de vägrar svära lojalitet mot Obama och vidhåller sin lojalitet mot den amerikanska konstitutionen och dess lagar. Detta accepterar inte den svarte mannen i det vita huset ty han vill härska obehindrat åt sina ägare Rothschilds som betalt och fört honom dit han är.

Mr Lai


http://parnassen.wordpress.com/2014/05/12/putin-och-obama

Av Stig Olsson - 6 maj 2014 08:43

Major Smeadly anlitades av några av de högst topprankade bolagen i USA, bestående av JP Morgan, Du Pont och Good Year, där han med 500 000 män skulle genomföra en statskupp mot President Rosewellt för att han ville införa bolagsregleringar pga det lidande hans såg i sviterna av depressionen. Planen var att ta över regeringens viktigaste funktioner.

Men det visade sig att the korporativa kabalen hade valt fel man. Butler avslöjade planerna pga att som han själv uttryckte sig; "Var trött på att vara en gangster för de stora bolagen."  

"Jag tillbringade jag 33 år och fyra månader i aktiv militär tjänst och under den perioden tillbringade jag större delen av min tid som en högklassig muskelman för storfinansen, för Wall Street och bankirer. 

Kort sagt, var jag en utpressare, en gangster för kapitalismen. 

Jag hjälpte till med att göra Mexiko och särskilt Tampico säkert för amerikanska oljeintressen 1914. 

Jag hjälpte till att göra Haiti och Kuba till en anständig plats för National City Bank för pojkarna att samla in intäkter i. 

Jag hjälpte till med att våldta ett halvdussin centralamerikanska republikerna för Wall Street. 

Jag hjälpte rena Nicaragua för International Bank House av Brown Brothers 1902-1912. 

Jag tog ljus till Dominikanska republiken för amerikanska socker intressen 1916. 

Jag hjälpte att göra Honduras rätt för de amerikanska fruktföretag 1903. 

I Kina år 1927 hjälpte jag till att se till att Standard Oil gick framfart avancerade oantastade. 

Nu när jag ser tillbaka på det, så kanske jag har gett Al Capone några tips. 

Det bästa han kunde göra var att driva racketen i tre distrikt. Jag drev det på tre olika kontinenter."

- Socialistisk tidning sunt förnuft, 1935 -

Det här är ett utdrag ur ett tal som han levererade 1933.

War Is A Racket 
- General Smedley Butler, USMC -

Racket; Systematisk, organiserad kriminalitet

KAPITEL TVÅ

Vem gör VINST?

USAs korta deltagande i WWI har kostat USA $ 52000000000. 

Det betyder $ 400 per amerikansk man, kvinna och barn. Och vi har inte betalat skulden ännu. Vi betalar på den fortfarande, våra barn kommer att betala det och våra barnbarn kommer även de förmodligen att betala kostnaderna för detta krig.

De normala vinsten i ett företag i USA är ungefär sex, åtta, tio och ibland tolv procent. 

Men krigstidsvinster - ah! det är en annan fråga - tjugo, sextio, hundra, tre hundra, ja till och med aderton hundra procent - himlen är gränsen. 

Uncle Sam har pengarna. Låt oss få dem!

Naturligtvis är det klätt i tal om patriotism, kärlek till landet, och "vi måste alla sätta våra axlar till hjulet," medan vinsten skjuter i höjden. Låt oss bara ta några exempel:

Ta våra vänner att DuPonts, pulver människorna - inte en enda av dem vittnade inför senatskommittén nyligen då deras pulver vann kriget? 

Eller räddade världen för demokrati? Eller något? Hur gjorde de i kriget? 

De var ett patriotisk bolag. 

Tja, den genomsnittliga inkomsten för Du Ponts under perioden 1910-1914 var $ 6.000.000 per år. Det var inte mycket, men Du Ponts lyckades komma med på tåget.

Låt oss nu titta på deras genomsnittliga årliga vinst under krigsåren 1914-1918. 

Fifty-åtta miljoner dollar om året vinst! Nästan tio gånger högre än för normala tider, och vinsterna för normala tider var ganska bra. En ökning av vinsterna på mer än 950 procent.

Ta en av våra små stålföretag som patriotiskt skuffat undan tillverkandet av skenor och balkar och broar för att tillverka krigsmateriel. 

Tja, deras 1910-1914 årliga inkomster i genomsnitt $ 6.000.000. 

Sedan kom kriget och som lojala medborgare, vände Betlehem Steel snabbt på tillverkningen och börja producera ammunition, vilket bidrog till att deras vinst tog ett rejält skutt - eller släppte de in Uncle Sam för att pruta lite? 

Tja, deras genomsnitt 1914-1918 var $ 49.000.000 per år!

Eller låt oss ta USA Steel. 

De normala resultatet under femårsperioden före kriget var $ 105.000.000 per år. 

Inte illa. 

Sedan kom kriget och upp gick vinsten. Den genomsnittliga årliga vinsten för perioden 1914-1918 var $ 240.000.000 Inte illa.

Där har ni några av de resultat för stål och pulver. 

Låt oss titta på något annat. Lite koppar, kanske. Det gör sig alltid bra i krigstider.

Anaconda, till exempel. 

Den genomsnittliga årliga vinsten vinsten under förkrigstiden 1910-1914 låg på $ 10.000.000. 

Under krigsåren 1914-1918 sköt vinsten i höjden till $ 34.000.000 per år.

Eller Utah Copper. 

Genomsnittet på $ 5.000.000 per år under perioden 1910-1914. Hoppade till ett genomsnitt på $ 21.000.000 i årlig vinst för krigstiden.

Låt oss gruppera dessa fem med tre mindre företag. 

De totala årliga genomsnittliga vinsten för dem före kriget 1910-1914 var $ 137.480.000 Sedan kom kriget.

Den genomsnittliga årliga vinsten för denna grupp sköt i höjden till $ 408.300.000

En liten vinstökning på på cirka 200 procent.

Är krig lönsamt? Det lönade sig för dem. Men de är inte de enda. 

Det finns fortfarande andra. Låt oss ta läder.

För treårsperioden före kriget var den totala vinsten i Central Leather Company runt $ 3.500.000. 

Det var ca $ 1.167.000 per år. 

Tja, 1916 redovisade Central Leather en vinst på $ 15.000.000, en liten ökning på 1,100 procent. 

Det är allt. 

General Chemical Company hade en genomsnittlig vinst för de tre åren före kriget på lite över $ 800.000 per år.

Så kom kriget och vinsten hoppade till $ 12.000.000 ett språng på 1.400 procent.

International Nickel Company - för du kan inte ha ett krig utan nickel - visade en ökning av vinsten från ett rent genomsnitt på $ 4.000.000 per år till $ 73.000.000 per år. 

Inte illa? 

En ökning med mer än 1.700 procent.

American Sugar Refining Company låg på ett genomsnitt på $ 2.000.000 per år under de tre åren före kriget. 

1916 registrerade de en vinst på $ 6.000.000

Lyssna på senatens dokument nr 259. 

Den Sextio-femte kongressen, där de rapporterar om företagens vinster och statens inkomster. 

Med tanke på vinsterna för;

122 köttpackare

153 bomullstillverkare

299 plagg beslutsfattare

49 stålverk

340 kolproducenter under kriget. 

Vinster under 25 procent var enastående. 

Kolföretag gjorde till ex vinster på mellan 100 procent och 7,856 procent på sitt aktiekapital under kriget. 

Chicago packers fördubblats och tredubblats sina inkomster.

Och låt oss inte glömma de bankirer som finansierade det stora kriget. 

Om någon nådde gräddan av vinster så var det bankirerna. 

Om de ingår partnerskap istället för att införlivats i organisationer, behöver de inte rapportera till aktieägarna, deras vinster var lika hemliga som de var enorma. 

Hur bankirerna gjorde sina miljoner och sina miljarder vet jag inte, eftersom dessa små hemligheter aldrig blir offentligt - även innan en senat utredningsorgan.

Så här är hur några av de andra patriotiska industrimän och spekulanter mejslade sig in i krigsvinster.

Ta sko folket. De gillar krig. 

Det ger företag onormala vinster. De gjorde enorma vinster på försäljning till utlandet till våra allierade. 

Liksom ammunitionstillverkare och rustningstillverkare och som även sålde även fienden. 

För en dollar är en dollar även om den kommer från Tyskland eller från Frankrike. 

Men de gjorde väl av Uncle Sam också. Till exempel sålde de Uncle Sam 35 miljoner par hobnailed tjänste skor. Det fanns fyra miljoner soldater. 

Åtta par, och mer, till en soldat. 

Mitt regemente under kriget hade bara ett par till varje soldat. Några av dessa skor är existerar förmodligen fortfarande. De var bra skor. 

Men när kriget hade Uncle Sam har en förfrågan på 25.000.000 par kvar. Köpta - och betalade för. Vinster registreras och hål.

Det fanns fortfarande massor av läder kvar.

Så läderbranschen sålde hundratusental av våra Uncle Sam McClellan sadlar som var ämnade för kavalleriet. Men det fanns inte något amerikansk kavalleri utomlands! Någon var tvungen att bli av med detta läder, dock. Någon var tvungen att göra en vinst på det - så vi hade en hel del McClellan sadlar. Och vi har nog de som ännu.

Det fanns även mycket myggnät. De sålde även på Uncle Sam 20 miljoner myggnät tiil användning av soldaterna utomlands. Jag antar att pojkarna förväntades sätta de över sig, när de försökte sova i leriga diken - ena sidan skrap löss på ryggen och den andra gör passerar på ilande råttor. 

Inga av dessa myggnät kom någonsin till Frankrike!

Hur som helst, dessa tankeväckande tillverkare ville vara säkra på att inga soldater skulle vara utan sin myggnät, så 40 miljoner extra varv av myggnät såldes till Uncle Sam.

Det var ganska goda vinster i myggnätsbranschen på den tiden, även om det inte fanns några myggor i Frankrike. 

Jag antar att, om kriget hade varat bara lite längre, så skulle de företagsamma myggnätstillverkarna ha sålt Uncle Sam ett par partier av myggor för att plantera in i Frankrike, så att de skulle kunna sälja lite mer myggnät.

Flygplan och motortillverkare tyckte att de också ska få sin beskärda del av vinsterna från detta krig. Varför inte? 

Alla andra fick ju vara med på tabberaset.

Så $ 1000000000, spenderades av Uncle Sam på att bygga flygmotorer som aldrig lämnade marken! 

Inte ett plan, eller motor, ur den miljard dollar som var beställd, gick åt en enda strid i Frankrike. Precis samma tillverkare gjorde dock vinst på 30, 100, eller kanske 300 procent.

Undertröjor för soldater kostar 14 ¢ [cent] att göra och farbror Sam betalade 30 ¢ till 40 ¢ vardera för dem - en fin liten vinst för undertröjetillverkaren. 

Och strumptillverkaren och de andra enhetliga tillverkare och locktillverkare och stålhjälmtillverkare - alla fick deras del av vinsten.

Varför fanns det, när kriget var över cirka 4.000.000 uppsättningar av utrustning - Ryggsäckar och de saker som går att fylla dem med - proppfulla lagerlokaler på denna sida. 

Nu har det dock skrotas eftersom reglerna har ändrat innehållet. Men tillverkarna samlade in sina krigsvinster på dem - och de kommer att göra det igen nästa gång det blir krig.

Det fanns massor av briljanta idéer för vinstdrivande verksamheter under krig.

En mycket mångsidig patriot sålde Uncle Sam tolv dussin 48-tums skiftnycklar. Åh, de var mycket trevliga nycklar. 

Enda problemet var att det fanns bara en mutter som någonsin gjorts som var tillräckligt stor för dessa nycklar. 

Det är den som innehar turbinerna vid Niagarafallen. 

Nåväl, efter att Uncle Sam hade köpt dem och tillverkaren hade håvat in vinsten, lastades skiftnycklar på olika godsvagnar och skuffades runt i USA i ett försök att hitta en användning för dem. 

Det var verkligen ett sorgligt slag mot skiftnyckeltillverkaren, när vapenstilleståndet undertecknades. Han skulle just till att göra några nötter att passa nycklar som ham sedan planerade att sälja dessa till Uncle Sam.

En annan hade den briljanta idén att överstar inte bör åka i bilar och inte heller bör de rida på hästryggar. 

Man har förmodligen sett en bild av Andy Jackson ridandes i en droska.. 

Tja, cirka 6.000 droskor såldes till Uncle Sam's överstar! Inte en enda av dem användes. Men drosktillverkaren fick sin krigsvinst.

De kom även skeppsredare som tyckte att de skulle komma in och få en del av vinsterna.

De byggde många fartyg som gjorde en hel del vinst, för mer än $ 3000000000 i värde. 

Några av fartygen var okej. Men flera av ett värde av $ 635.000.000 som var gjorda av trä flöt inte! Sömmarna öppnades - och de sjönk. Vi betalade för dem, dock och någon stoppade på sig vinsten.

Det har uppskattats av statistiker och ekonomer och forskare att kriget kostade Onkel Sam $ 52000000000.

Av denna summa, $ 39000000000 kostnadsfördes själva kriget sig självt. 

Dessa utgifter gav $ 16000000000 i vinst. 

Det är på detta sätt 21000 miljardärer och miljonärer fick grepp om det.

Denna $ 16000000000 vinst är inte att fnysa åt. Det är en ganska nätt summa och pengarna gick till ett fåtal och trots sina sensationella avslöjanden har Senaten's kommitté knappt skrapat på ytan på ammunitionsindustrin och dess krigstida vinst, , .

Trots detta har det haft en viss effekt. 

Utrikesdepartementet har studerat "för en tid" metoder för att hålla ut i krig. Krigaavdelningen bestämmer plötsligt att de har en underbar möjlighet att hålla sig utanför krig. 

Administrationen namnger en kommitté - som med kriget och marinens Institutioner skickligt representeras under ledning av en Wall Street spekulant - att begränsa vinster i krigstid. 

Det föreslås dock inte i vilken utsträckning. Hmmm. Möjligen skulle de som vände sina 300 och 600 och 1,600 procentiga vinster från blod till guld i världskriget, begränsas till mindre mängder.

Tydligen kräver dock inte planen någon begränsning av förluster - det vill säga de förluster av de som slåss i kriget. 

Såvitt jag har kunnat utröna finns det ingenting i systemet för att begränsa en soldats förlust av ett öga eller en arm eller att begränsa hans sår till en eller två eller tre. Eller att begränsa förlusten av liv.

Det finns ingenting i detta system, som till synes säger att inte mer än 12 procent av ett regemente skall såras i strid eller att inte mer än 7 procent i en division ska behöva dö.

Naturligtvis kan kommittén inte bli störd av sådana obetydliga frågor.

KAPITEL TRE

Vem betalar räkningarna?

Vem ger vinsten - dessa fina små vinster på 20, 100, 300, 1500 och 1800 procent?

VI BETALAR DEM - med beskattningen. 

Vi betalade bankirerna deras vinster, när vi köpte frihetförbindelser på $ 100,00 och sålde tillbaka dem för $ 84 eller $ 86 till bankirerna. 

Dessa bankirer samlade in $ 100 plus. Det var en enkel manipulation. 

Bankirerna styr säkerhets marts. 

Det var lätt för dem att sänka priset på dessa obligationer. Då vi alla - människor - blev rädda och sålde obligationerna tillbaka till dem för $ 84 eller $ 86. Bankirerna köpte dem samtidigt som samma bankmän stimulerade en boom och statsobligationer gick till par - och ovan och bankirerna insamlade in sina vinster.

Men soldaten betalar den största delen av notan.

Om du inte tror på detta, besök de amerikanska kyrkogårdarna på de olika slagfälten i utlandet. 

Eller besök någon av veteransjukhusen i USA. 

På en rundtur i landet som jag nu befinner mig på vid denna tidpunkten för denna skrift, har jag besökt arton statliga sjukhus för veteraner. 

I dem finns totalt ca 50.000 förstörda män - män som var gräddan av nationen för arton år sedan. 

En mycket kompetent chefskirurg på regeringens sjukhuset; i Milwaukee, där det finns 3800 av de levande döda, berättade att dödligheten bland veteraner är tre gånger så stor som bland dem som stannade hemma.

Vanliga pojkar med en vanligt liv togs ur jordbruk, kontor, fabriker och klassrum och sattes in i leden. Där de omformade; gjordes om; 

De gjordes om till "about-face"; dvs göra en helomvändning från det som man tidigare betraktat som normalt som till ex att betrakta mord som något som hör till ordningen för dagen. 

De satt sida vid sida och genom masspsykologi, blev de helt förändrade.

Vi tränade och använde dem ett par år för att få dem att inte tänka på att döda eller att dödas.

Då helt plötsligt avskedar vi dem och uppmanar dem att göra en annan "about face"! 

Den här gången var de tvungna att justera sina egna medvetande utan masspsykologi, utan officers hjälp och råd och landsomfattande propaganda. 

Vi behövde dem längre. Så vi skingrade dem. Många, alltför många, av dessa fina unga pojkar blev så småningom förstörda mentalt, eftersom de inte kunde hantera den sista omvändningen helt ensam.

I det statliga sjukhuset i Marion, Indiana, fanns 1.800 av dessa pojkar är i pennor! 

Fem hundra av dem i en kasern med stålstänger och ledningar runt utanför byggnaderna och på verandor. De är redan mentalt förstörd. De här pojkarna ser inte ens ut som människor. Du ser det på deras ansikten! Fysiskt, är de i god form; men mentalt, är de borta.

Det finns tusentals och åter tusentals av dessa fall, och fler och fler kommer in hela tiden. Den är enorma spänningar i krig och den plötsliga kapning av denna spänning blir för mycket - de unga pojkarna klarade helt enkelt inte av det.

Det är en del av notan. 

Så mycket för de döda - de har betalat sin del av krigsvinster. 

Så mycket för de psykiskt och fysiskt skadade - de betalar nu sin andel av krigsvinster. 

Men de andra betalade också - deras familjer som betalade med hjärteslitande avsked, när de slets ifrån sina kära och deras familjer i uUncle Sams uniform - som om det vore en vinst. 

De betalade en annan del i de träningsläger, där de likriktat drillades medan andra intog sina jobb och sina platser i det normala dagliga livet för att serva sina samhällen. 

De betalade för skyttegravarna, där de sköt och sköts; där de var hungriga i flera dagar åt gången; där de sov i leran och kylan och regnet - i ljudet av jämmer och skrik av döende som en ständig hemsk vaggvisa.

Men glöm inte - soldaten betalade också en del i kronor och ören.

Fram till och med det spansk-amerikanska kriget, hade vi ett pris-system, där soldater och sjömän kämpade för pengarna. 

Under inbördeskriget var de i många fall avlönade i bonusar, innan de gick in i tjänsten. Regeringen eller stater, betalade så mycket som $ 1,200 för en värvning. 

I det spansk-amerikanska kriget gav de prispengar. När vi tillfångatog några fartyg, fick alla soldater sin del - de skulle åtminstone få den.

Men sedan visade det sig att vi skulle kunna minska kostnaderna för krig genom att ta alla prispengar och hålla dem inne men fortfarande drafta soldaterna.

Men med den skillnaden att soldater inte kan neka värvning som en vanlig arbetare. Alla andra kan förhandla men inte soldaten.

Napoleon sa en gång,

"Alla män är förälskade i dekorationer ... de mer eller mindre hungrar efter dem."

Så genom att utveckla det napoleonska systemet - satte medaljverksamheten fart - regeringen lärde sig att det kunde få soldater för mindre pengar, eftersom pojkarna tyckte om att vara dekorerade.

Fram till inbördeskriget fanns det inga medaljer, då Congressional Medal of Honor började delas ut. Det gjorde inskrivningarna lättare. Efter inbördeskriget emitterades inga nya medaljer fram till det spansk-amerikanska kriget.

I världskriget, använde vi propaganda för att få pojkarna att acceptera värnplikt som fick dem att skämmas om de inte gick med i armén.

Denna krigspropaganda var så ond att den till och med använde Gud.

Med få undantag deltog även pråster med i ropen att döda, döda, döda. Att döda tyskarna. Gud är på vår sida ... är det hans vilja att tyskarna dödas.

Och i Tyskland, uppmanades de tyska soldaterna av de goda pastorerna att döda allierade ... att behaga samma Gud. Det var en del av den allmänna propagandan, uppbyggd för att göra folk krigsmedvetna och mordmedvetna.

Vackra ideal målades upp för våra pojkar som skickades ut för att dö. 

Detta var "kriget som avslutar alla krig." 

Detta var "kriget att göra världen säker för demokrati." 

Ingen nämnde för dem INNAN de marscherade iväg att deras händer och deras döende skulle innebära enorma KRIGSVINSTER.

Ingen berättade för dessa amerikanska soldater att de skulle skjutas ned av kulor från deras egna bröder här.

Ingen berättade för dem att de fartyg som de var på väg att korsa skulle kunna torpedas av ubåtar byggda med amerikanskt patent. 

De fick bara höra att det var inför ett strålande äventyr."

Således, efter att ha stoppat patriotism i halsen på dem, så beslutades det dessutom att de även skulle BETALA för kriget.

Så vi gav dem den gigantiska lönen på $ 30 i månaden.

Allt de behövde göra för denna frikostiga summa var att lämna sina kära bakom sig, ge upp sina jobb, ligga i sumpiga diken, äta konserverad willy (när de kunde få det) och döda och döda och döda ... och dödas.

Men vänta!

Hälften av denna lön (det är bara lite mer än vad en riveter i ett varv eller en arbetare i en ammunitionsfabrik som trygg arbetar hemma, gjorde på en dag) togs snabbt ifrån honom för att stödja hans anhöriga, så att de inte skulle bli en avgift på hans community. 

Sedan tvingade vi honom att betala vad som uppgick till olycksfallsförsäkring - något som arbetsgivaren betalar för i ett upplyst tillstånd - och det kostade honom $ 6 i månaden. 

Han hade mindre än $ 9 kvar i månaden.

Därefter, vilket är den mest kröna fräckheten av alla - var de så gott som blackjacked att BETALA FÖR SIN EGEN ammunition, kläder och mat genom att de blev tvingade att köpa Liberty Bonds. De flesta soldater fick inga pengar alls, när det var lönedagar.

Vi fick dem att köp frihetförbindelser (Liberty Bonds) för $ 100 som vi sedan köpte tillbaka från dem - när de kom tillbaka från kriget och inte kunde hitta arbete - för $ 84 och $ 86. 

Soldater köpte cirka $ 2000000000 värde av dessa obligationer!

Soldaten betalar större delen av räkningen. 

Hans familj betalar också. De betalar den på samma hjärtskärande vis som han gör, för i och med hans lidande, lider de. 

På nätterna, när han låg i skyttegravarna och såg splitter brista om honom, ligger de hemma i sina sängar, sömnlösa - hans far, hans mor, hans fru, hans systrar, hans bröder, hans söner och hans döttrar.

När han återvände hem minus ett öga, eller minus ett ben eller med hans sinne brutet, drabbas de också - ibland mer än han själv.

...och även de anhöriga har bidragit med sina dollar till vinsterna för ammunitionsbeslutsfattare, bankirer och skeppsbyggarna, tillverkarna och spekulanterna.

Även de köpte frihetförbindelser och bidrog till vinsterna som av bankirer efter vapenstilleståndet prismanipulerade.

De anhöriga till de såradeoch psykiskt brutna män samt alla de som aldrig har lyckats ställa om sig själva, lider och betalar fortfarande.

KAPITEL FYRA

HUR SMASHAR VI DETTA RACKET!

Tja, det är en racket, okej.

Få vinster - och många som betalar.

Men det finns ett sätt att stoppa det. 

Du kan inte få slut på det genom nedrustningskonferenser. 

Du kan inte eliminera krig genom freds Parleys i Genève. 

Välmenande men opraktiska grupper kan inte torka ut krig med resolutioner. Det kan endast krossas genom att effektivt eliminera profiten på krig.

Det enda sättet att krossa denna racket är ett värnpliktskapital på industri och arbete innan nationerna kan kalla in män.

En månad innan regeringen kan värnpliktiga unga nationers unga män måste de inom kapital och industri och annan arbetskraftmarknad värnpliktigas.

Låt officerarna och de direktörer, de kraftfulla chefer för våra vapenfabriker och våra ammunitionstillverkare, våra skeppsredare, våra byggare inom flygindustrin och tillverkare av alla andra saker som ger vinst i krigstid samt bankirerna och spekulanterna, bli inkallad - för att få $ 30 i månaden, samma lön som grabbarna i skyttegravarna får.

Låt arbetarna i dessa anläggningar får samma lön - alla arbetare, alla presidenter, alla chefer, alla chefer, alla chefer, alla bankirer -

ja, och alla generaler och alla amiraler och alla officerare och alla politiker och alla statliga kontorshållare - alla i landet begränsas till en total månadsinkomst som inte överstiger den som betalas till soldaten i skyttegravarna!

Låt alla dessa kungar och pampar och befälhavare på företag och alla dessa arbetare inom industri och alla våra senatorer och guvernörer och mäktiga män inom företagen betala hälften av sina månatliga $ 30 lön till sina familjer, betala krigsriskförsäkring samt köpa frihetförbindelser.

Varför skulle de inte? 

De löper inte någon risk att dödas, få deras kroppar lemlästade och manglade eller att få deras sinnen krossade. 

De behöver inte sova i leriga diken. 

De är inte hungrig. 

Soldaterna är! 

Ge kapital och industri och arbetskraft trettio dagar att tänka över och du kommer att finna, att vid den tiden, blir det inget krig. 

Detta kommer att krossa kriget racket - det och inget annat. 

Kanske är jag lite för optimistisk. Kapitalet har fortfarande en hel del att säga. Så kapitalet kommer inte att tillåta att vi förbjuder att vinsten från krig sugs ur dessa människor - dvs de som ÄR DE SOM LIDER OCH ÄNDÅ BETALAR DET HÖGSTA PRISET - bestämmer sig för att de som de röstar på skall stå för budgivningen och inte profitörer. 

Ett annat steg är nödvändigt i denna kamp för att krossa kriget racketen och det är den begränsade folkomröstningen som är det som skall avgöra om ett krig överhuvudtaget skall förklaras. 

En folkomröstning som utgörs endast av de som uppmanas att ta värvning och gå strid, dva de som riskerar att dödas.

Det är ju inte mycket mening att ha en 76-årig vd för ett ammunitionsfabrik eller en handfallen chef för ett internationella bankföretag eller en skelögd chef för en enhetlig fabrik - som alla ser visioner av enorma vinster i händelse av krig - som de som skulle rösta huruvida en nation skall gå i krig eller inte. 

De skulle aldrig uppmanas att axla vapen - att sova i ett dike och för att skjutas. 

Endast de som skulle uppmanas att riskera sina liv för sitt land bör ha förmånen att rösta för att avgöra om landet ska gå i krig. 

Det finns gott om prejudikat för att begränsa omröstningen till de drabbade. Många av våra stater har restriktioner för dem som får rösta. I de flesta fall är det nödvändigt att kunna läsa och skriva innan du kan rösta. I vissa fall måste du äga egendom. 

Det vore en enkel sak att för varje år som de män som kommer i militär ålder, registrerar sig i sina samhällen som de gjorde i utkastet under världskriget och undersökas fysiskt. 

De som passerar och som därför uppmanas att bära vapen i händelse av krig skulle vara berättigade att rösta i en begränsad plebiscite. 

De ska vara de som har makten att bestämma - och inte en kongress, vars några få medlemmar är inom åldersgränsen och ännu färre av dem är i fysisk skick att bära vapen. 

Endast de som måste lida bör ha rösträtt. 

Ett tredje steg i den här branschen för att krossa krigs racket är att se till att vår militär kraft är verkligen krafter enda försvar. 

Vid varje möte i kongressen kommer frågan om ytterligare sjö anslag upp. 

Snurr-stols amiralerna i Washington (och det finns alltid en hel del av dem) är mycket skickliga lobbyister och de är smarta. 

De behöver inte skrika att "Vi behöver en massa slagskepp till krig.

"Åh nej. Först av allt, låt det bli känt att USA har blivit hotad av en stor sjömakt. 

Nästan varje dag, kommer då dessa amiraler berätta att den stora flotta av detta förmenta fiende plötsligt kommer att slå till och förinta 125 miljoner människor. 

Bara så där. 

Därefter börjar gnälla för att få en större flotta.

För vad? 

För att bekämpa fienden? 

Oh my, nej. Åh, nej. För försvarssyfte. 

Då meddelar de för övrigt manövrar i Stilla havet. För försvaret. Uh, va. The Pacific är en stor stor ocean. Vi har en enorm kust mot Stilla havet. 

Kommer manövrar vara utanför kusten, två eller tre hundra miles? Åh, nej. De manövrar kommer att vara två tusen, ja, kanske till och med 30 till 500 miles, utanför kusten. 

Japanerna är ett stolt folk, naturligtvis kommer att vara nöjda bortom alla uttryck om de får se det förenade Staternas flotta så nära Nippon kusten. 

Till och med så nöjda som skulle vara för de boende i Kalifornien, om de svagt skulle kunna urskilja den japanska flottan genom morgondimman, spelande på krig utanför Los Angeles. 

Fartygen i vår flotta bör uttryckligen begränsas, enligt lag, att inom 200 miles av vår kust. 

Hade det varit denna lag som hade gällt i Maine 1889 skulle de aldrig ha gått till Havanna Harbor. 

Hon skulle aldrig ha blåst upp. Det skulle ha varit något krig med Spanien med dess åtföljande förlust av liv. Två hundra miles är gott, enligt experter, för försvarsändamål.

Vår nation kan inte starta ett anfallskrig om dess fartyg inte kan gå vidare än 200 miles från kusten. 

Flygplan kan tillåtas att gå så långt som 500 miles från kusten för ändamålen enligt spaning och armén ska aldrig lämna den territoriella gränserna för vår nation. 

För att sammanfatta: 

Tre steg måste tas för att krossa kriget racket. 

1. Vi måste ta vinsten ur kriget. 

2. Vi måste göra det möjligt att ge de ungdomar i landet som i händelse av krig är de som riskerar att bära vapen, MÖJLIGHETEN att vara de som också är de som skall AVGÖRA avgöra med röstning om det överhuvudtaget skall bli krig.

3. Vi måste begränsa våra militära styrkor till hemmet försvar.

KAPITEL FEM Åt helvetet med kriget! 

Jag är inte dum att tro att krig är ett minne blott. Jag vet att folk inte vill ha krig, men det är ingen idé att säga att vi kan inte tryckas in i ytterligare ett nytt krig. 

Ser tillbaka, Woodrow Wilson omvaldes till president 1916 på en plattform som han hade "Håll oss utanför kriget" och det underförstådda löftet att han skulle "hålla oss utanför kriget." 

Ändå fem månader senare bad han kongressen att förklara krig mot Tyskland. 

Under detta fem månaders långa intervall hade folket inte folket blivit tillfrågat om de hade ändrat sin sinnen.

De fyra miljoner unga män som sätter på sig uniformerna och marscherade eller seglade bort var inte tillfrågade om de ville gå ut för att lida och dö. 

Vad var det som orsakade att vår regering ändrade sig så plötsligt? 

Pengar. 

En komission av allierade, kan det påpekas, kom strax före krigsförklaring och uppmanade presidenten.

Ordföranden sammankallade en grupp av rådgivare. Chefen för kommissionen sade, strppad av sitt diplomatiska språkbruk och det är det här som han sade till presidentenen och hans stab: 

"Det är ingen idé att lura oss själva längre, orsaken till varför de allierade förloras. 

Vi har nu skyldig er (amerikanska bankirer, amerikanska ammunitionstillverkare, amerikanska tillverkare, amerikanska spekulanter, amerikanska exportörer) fem eller sex miljoner dollar. 

Om vi förlorar (och utan hjälp av USA förlorar vi) och då kan vi, England, Frankrike och Italien inte betala tillbaka pengarna. . . och Tyskland kommer inte betala..."

Så. . . " Hade sekretess förbjudits under krigsförhandlingar och om pressen hade bjudits in för att närvara vid konferensen eller om radio hade funnits att sända hela förfarandet hade Amerika aldrig deltagit i världskriget. 

Men denna konferens, liksom alla diskussioner om krig var som vanligt höljd i största hemlighet. 

När våra pojkar skickades ut i kriget fick höra att det var ett "krig för att göra världen säker för demokratin" och ett "krig för att göra slut på alla krig." 

Tja, arton år efter, har vi mindre av demokrati än den vi hade innan. 

Dessutom, varför är det vår angelägenhet om Ryssland eller Tyskland eller England eller Frankrike eller Italien eller Österrike lever under demokratier eller monarkier?

Oavsett om de är fascister eller kommunister? 

Vårt Problemet är att bevara vår egen demokrati och mycket lite och det har åstadkommits väldigt lite för att försäkra oss om att världskriget verkligen var det krig som kommer att avsluta alla krig. 

Ja, vi har haft nedrustningskonferenser och begränsningar av vapen konferenser. De gör inte betyda en sak. Man har just misslyckats; resultaten av en annan har tillintetgjorts. 

Vi skickar vår yrkesmilitärer och våra sjömän och våra politiker och våra diplomater till dessa konferenser. Och vad händer? 

De yrkessoldater och sjömän inte vill in bli avväpnade. Ingen amiral vill vara utan sitt fartyg. Ingen vill vara utan ett kommando. 

Båda betyder män utan jobb. 

De är inte för nedrustning. De kan inte vara för begränsningar av vapen och på alla dessa konferenser, lurar de lömska agenter allsmäktigt, de som som är resultatet av krig i bakgrunden.

De ser till att dessa konferenser inte bidrar till att avväpna eller allvarligt begränsa krigsmateriel. 

Det främsta syftet med dessa konferenser har inte varit att uppnå nedrustning för att förhindra krig utan snarare för att få mer beväpning för sig själv och mindre för varje potentiell fiende. 

Det finns bara ett sätt att avväpna med någon tillstymmelse av genomförbarhet. Det är att alla nationer träffas och skrotar varje fartyg, varje vapen, varje gevär, varje tank, varje krigsplan. 

Men även om detta, om det var möjligt, skulle dock inte räcka. 

Nästa krig, enligt experter, kommer att utkämpas inte med slagskepp, inte av artilleri, inte med gevär och inte med kulsprutor. Det kommer att utkämpas med dödliga kemikalier och gaser. 

I hemlighet har varje nation studerat och finslipat nyare och hemska sätt att förinta sin fiender. 

Ja, fartyg kommer att byggas, för skeppsredare måste göra sitt vinster och vapen kommer fortfarande att tillverkas och pulver och gevär kommer att göras, för ammunitionstillverkare måste göra sina enorma vinster och soldaterna, naturligtvis måste bära uniformer, för klädestillverkarna måste göra sina krigsvinster också. 

Men seger eller nederlag kommer att bestämmas av skicklighet och påhittighet av våra forskare. Om vi sätter dem i arbete att göra giftgas samt fler och fler djävulska mekaniska och explosiva instrument för förstörelse, kommer de inte ha någon tid för det konstruktiva arbetet av bygga större välstånd för alla människor.

Vi kan alla tjäna mer pengar på fred genom att sätta alla dessa människor i meningsfulla jobb, än vad vi gör på krig - även de ammunitionstillverkare. 

Så ... jag säger, Åt helvete med KRIG!
 
LISA ENGSTRÖM

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se