Inlägg publicerade under kategorin Inför valet 2010

Av Stig Olsson - 11 september 2013 19:35

Läsvärt brev till Reinfeldt skickat till valet 2010

 

Ett brev skrivet och skickat till valet 2010 är fortfarande gångbart – Det är långt, men läsvärt – Läs själva:


”Till:  fredrik.reinfeldt@moderat.se


Ta ditt förnuft till fånga medan tid ännu finns före 24 november. Rösta inte för förslaget om grundlagsändringarna, om moderaternas parti vill överleva nästa val och inte gå samma väg som socialdemokraternas fall efter decennier av lögner, svek och styra bakom ryggen på folket. Det finns inget folkligt stöd för grundlagsförändringarna, eller den havererade invandringspolitiken, som folket inte tillfrågats om.


Det svenska folket har tålt mycket och väldigt länge i hopp om att du skulle vända allt tillrätta igen , men nu har även du svikit folket och gått över gränsen – och det kommer slå tillbaka.


Svenska folket rasar ! Att det inte märks där du befinner dig beror på att medierna inte gör sin plikt och informerar och att den primitiva budkavlen, som folket numera har att förlita sig på för att få tillgång till korrekt information, först nu nått fram och berättat att ”ryktet” tidigare i år inte var ett dåligt skämt, inte heller en utskälld ”konspirationsteori” – förslaget innehåller sådant maktmissbrukande övergrepp på en hel befolkning att ingen tagit det på allvar. Förrän nu.


I Sverige har under några års tid pågått en utredning om ändring av Sveriges grundlag (Regeringsformen), som närmast kan beskrivas som intern. Medierna har inte informerat folket, inte heller har regeringen gått ut med tydlighet om vad som är på gång och vad det innebär för vårt land och vår framtid. Efter att utredningen lämnat över sitt förslag togs det första beslutet (vid grundlagsändring skall två beslut fattas med val emellan de båda besluten) den 2 juni i år. Nästa och slutligt beslut skall tas i riksdagen den 24 november. En av ändringarna innebär bl. a. att det i Regeringsformen skrivs in att vi är medlemmar i den Europeiska Unionen (EU).


Enligt grundlagen får ändringen inte innebära att vi ändrar statsskick. Men det är vad vi faktiskt gör om ändringen kommer till stånd. Vår grundlags portalparagraf uttrycker att ”all offentlig makt utgår från folket”. I detta fall har inte folket hörts och man tar även i från det dess grundlagsfästa makt.


I dag beslutas mer än 70 procent av våra lagar i Bryssel. Riksdagen har med andra ord överfört makt till EU i sådan omfattning att det strider mot grundlagen. Detta har skett utan att folket blivit tillfrågat eller fått uttrycka sin mening i folkomröstning eller val. Politikerna motiverar detta med att vi har ett representativt system och därför kan riksdagen besluta utan att höra folket. Det är emellertid totalt fel.


I förarbetena till grundlagen hävdas gång på gång att medborgarna skall informeras före val om frågor av vikt såväl för individen som för samhällsutvecklingen och konstitutionen. Men detta ignorerar politikerna. Därför är det ingen överdrift att påstå att ändringen av regeringsformen 2002 var en statskupp. Lagrådet som är högsta instans för prövning av nya lagar förklarade att beslutet stred mot grundlagen.


Två partier har tydligt visat en kritisk hållning till EU. Dessa är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet har kvar sitt krav på utträde ur EU. Miljöpartiet är fortfarande kritiskt men har inte kravet på utträde. Trots detta röstade de båda partierna ja till förändringen (liksom övriga partier) den 2 juni i år. Båda partierna har också efter valet klargjort att de tänker rösta ja vid den slutliga omröstning den 24 november.


Bl a Vänsterpartiets argumentation skall jag redovisa här. Den vittnar om en respektlöshet mot demokratin och förakt för folkviljan. Det gäller V:s svar till ”föreningen nej till EU”, formulerat av vänsterpartiets riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby. Här är hennes förklaring:


”Att grundlagsändringen inte diskuterats i valrörelsen gör inte att ändringen inte sker i grundlagsenlig ordning. Grundlagsutredningens betänkande, regeringens proposition och KU:s betänkande har varit offentliga som alla andra förslag och har alltså varit möjliga att diskutera i valrörelsen. Att de inte diskuterades kan man givetvis beklaga, men det innebär inte ett grundlagsbrott.”


Sydow Mölleby inser inte att det är hon och övriga riksdagsledamöter som haft skyldigheten att informera

medborgarna! Det finns mer som är komprometterande för både V och övriga partier. (I denna fråga har inte SD något ansvar eftersom de kom in i riksdagen i höst. Partiet har däremot förklarat att de kommer att rösta nej till grundlagsförändringen den 24 november).


Mot Sydow Möllebys förklaring har jag följande mycket allvarliga invändning. För det första säger förarbetena till grundlagen att frågor av det här slaget skall tas upp i samband med val. (Fråga vilken domare som helst om han/hon fäster vikt vid förarbetena när de fattar domslut. Alla utan undantag säger att de fäster mycket stor vikt vid dessa).


Om Sydow Mölleby och övriga som röstade ja till beslutet den 2 juni och tänker göra det också den 24 november hade läst direktiven till grundlagsutredningen hade de sannolikt haft en annan åsikt. I direktiven står nämligen.


”Utredningsarbetet ska bedrivas på ett öppet sätt och ska stimulera en författningspolitisk diskussion i hela samhället. Särskilt pekar direktiven på användandet av nya teknologier”. Det är att märka att utredningen bestod av riksdagsledamöter förutom experter och administrativ personal.”


Att som Sydow Mölleby påstå att den enskilde medborgaren själv skulle känna till alla de utredningar som pågår och därför sätta sig in i dessa är så dumt att det måste komma från en riksdagsledamot utan ansvar för demokratin. Nej samtliga riksdagsledamöter som röstar ja till det liggande grundlagsförslaget har tydligt visat sitt förakt för demokratin och folkviljan. Det finns inga förmildrande omständigheter. Ni är inte demokrater.


I dag är situationen denna. Om samtliga röstberättigade medborgare i Sverige röstar fram en regering som vill föra en politik som strider mot EU:s vilja kan den inte göra det därför att våra regeringar och riksdagar efter EU-inträdet lämnat över folkets makt till unionen. Sverige är därmed inte längre en demokrati och fri och oberoende stat.


Man kan säga att det är en ödets ironi att det enda parti som kommer att rösta nej till grundlagsförslaget och därmed hävda demokratin, är Sverigedemokraterna!


En medborgare som inte förnyar förtroendet för dig
Inte vännerna och bekantskapskretsen heller
Vem jag än frågar, så blir valet idag Sverigedemokraterna. Folket kommer aldrig glömma vilket högförräderi, storbedrägeri och förskingring av våra resurser som de etablerade partierna utsatt oss för.”


FOTNOT:

Vad var det han gjorde? Precis tvärtom och smög in grundlagsändringar utan vår vetskap, liksom han smög in ansvarsfrihet för politiker 2010 direkt efter valet.


Nya lagen 2010 -


” 4 kap. 12 §

Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.


Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).”


http://folkrorelsen.org/lasvart-brev-till-reinfeldt-skickat-till-valet-2010/

ANNONS
Av Stig Olsson - 7 mars 2011 08:15

Nu har det gått lite drygt tre år sedan FRA röstades igenom och jag tycker det är på sin plats att göra en reflektion över vad som hände då, när FRA piskades igenom...


Tänk på hur alla riksdagspolitiker alltid står där och pratar om den svenska demokratin, hur viktig den är för att vårt land ska kunna få behålla sin välfärd bla bla bla.......


Titta sen på den här 8 minuter korta videon om spelet inne i riksdagshuset när Reinfeldt går så långt i sin iver att få igenom FRA-lagen att han anser ALLA medel vara tillåtna.


Alla alliansens partipiskor ven som piskor en gång ven över slavar i USA fast Sveriges piskor gör säkert ännu mer ont eftersom partipiskan slår sönder de små fragment som några idealister kanske fortfarande har kvar... slår så hårt att politiker står och gråter!!!


Gråter för vad??? Jo för att genom FRA-lagens införande legaliserades all tidigare illegal avlyssning av det svenska folket... nu går ingen säker längre, inte ens de politiker som Reinfeldt kanske misstänker inte gillar honom... jag vet inte, här gissar jag bara...


Men nog tusan betedde han sig som ett tvättäkta Hitlersvin när han begick detta brott den dagen i september 2008... Eller vad tycker du efter att ha sett den här videon?
TACK JOSEF BOBERG, DET VAR PÅ DIN BLOGG JAG HITTADE DETTA VIDRIGA NASSEBETEENDE! :)


(Nu kommer jag säkert att få ilskna kommentarer för att jag kallar Reinfeldt för nasse eller Hitlertyp mm... men jag står för det eftersom det är så han beter sig och saker ska kallas vid dess rätta namn).

ANNONS
Av Stig Olsson - 6 september 2010 18:17

...och intressanta avslöjanden hittade jag i den här artikeln som jag klippt in... inte hela, för den är så lång, men tillräckligt för att få dig nyfiken ;)


Jag är medveten om att jag ljuger ibland, men då är inte min avsikt att såra någon, inte heller sprida lögner om nån annan heller... Det kallas "vita lögner" och är helt förkastliga och onödiga, så jag sliter och jobbar hårt med att få bort även dessa små vita saker, för jag vill inte ha med dom att göra... Det gör bara mitt eget liv svårare att leva... och vem vill ha det så??? NOT ME!!!


OK... nu till artikeln... jag klipper in valda delar så får du göra vad du vill med den... och på några ställen slänger jag in lite kommentarer etc... men det ser du :)


Den "troliga" lögnen

Den "troliga" lögnen är den mest förödande av dem alla eftersom den, till en början, framstår att vara den mest sanningsenliga.
Habitual Liar Brains Look Different On Scans Här


Sanningen, när förvrängd av en samvetslös lögnare gör att den oskyldige framträder som skyldig.


De flesta av oss har säkert ljugit någon gång men då har det förmodligen handlat om en s.k nödlögn eller så har vi ljugit för att inte såra någon annans känslor.


Anledningen till att vi vanligtvis håller oss till sanningen är, att om vi inte gör det så får vi skuldkänslor.

Eftersom den här typen av våldsverkare ligger på en mycket låg nivå, känslomässigt sätt, så förstår han/hon inte att en lögn förr eller senare kommer att uppdagas, än mindre bryr sig våldsverkaren eftersom han/hon saknar ett samvete.

 

Är våldsverkaren t.ex "nätpedofil" så kommer han/hon att anklaga andra för att vara det. Han/hon kommer också att vara den som "skriker högst" om att få fram lagar mot detta perversa våld, allt för att dra uppmärksamhet till sig själv samtidigt som denne "moralens väktare" på detta sätt, effektivt döljer sina egna perversa aktiviteter. Var därför mycket vaksam på individer som vill framställa sig själv som att ha en mycket "hög moral".

Psykopater/Narcissister/Antisociala saknar otroligt nog ett samvete vilket gör att de kan ljuga utan att känna någon skam eller få några skuldkänslor. Eftersom dessa individer inte heller kan känna empati för någon annan än sig själv så struntar de blankt i om de skadar någon annan eller inte.


"Den som inte har råkat ut för en sådan person förstår inte hur drivna lögnare de kan vara."

De som tror på våldsverkarens lögner utnyttjas av honom/henne till att psykiskt trakassera "offret" än värre. Otroligt nog så överger dessa individer medvetet/omedvetet sina egna värderingar och förvandlas till våldsverkarens "förlängda arm".


Den här kroniska lögnaren har enligt Dr. Robert Galatzer-Levy, "ett stort behov av att frisera sanningen och lögnen blir så betydelsefull för våldsverkaren att han/hon gör allt för att hålla den vid liv. 


Om "offret" "ger igen" kan hon/han räkna med att framstå som tokig, hämndlysten, elak mm., d.v.s allt som våldsverkaren i själva verket är. Det är därför bäst, för att skydda sig själv både psykiskt och fysiskt, att lämna relationen / arbetsplatsen, snarast möjligt.
Våldsverkaren gömmer sig effektivt bakom de lögner som han/hon sprider ut bakom ryggen på sitt "offret". För de som känner till den här typen av våldsverkare så är de medvetna om att han/hon bara projicerar sina egna perversa tankar och handlingar på "offret".

Med andra ord, våldsverkaren berättar om sig själv.


Att försöka diskutera något med den här typen av våldsverkare är lönlöst eftersom han/hon alltid vänder allt till sin fördel. Det betyder inte att man inte kan avslöja dessa lögnare vilka oftast, faller på att de är otroligt motsägelsefulla, men, även när den här våldsverkaren har blivit avslöjad så vägrar han/hon att erkänna detta och fortsätter med att dra till med än fler osanningar. Detta även då det är uppenbart för andra att han/hon ljuger.


Våldsverkaren är i det närmsta besatt av att vinna och tar allt och alla till sin hjälp för att förstöra "offrets" namn och rykte. Det finns inga inga lögner eller handlingar som är vidriga/perversa nog för den här våldsverkaren och desto fler personer som han/hon kan lura för att hjälpa till att håna, trakassera eller på annat sätt förnedra sitt "offer" desto bättre mår han/hon. På grund av att våldsverkaren är otroligt feg så sker givetvis allt bakom "offrets" rygg.Den "trovärdiga" lögnen kan få förödande konsekvenser för den som fallit "offer" både psykiskt men även fysiskt. Om och när "offret" väl försvarar sig så blir han/hon oftast inte trodd utan ses i stället som hämndlysten eftersom våldsverkaren sätter i gång att spela "offer" (stackars lilla mig). Dessutom, har omgivningen mycket svårt att tro på att någon skulle kunna vara så fruktansvärt elak mot någon annan. Att först bli "nerkletad" med en massa perversa osanningar och sedan inte bli trodd är otroligt känslomässigt förödande för "offret". Detta i sin tur gör att han/hon faller ner i en depression vilken i bland kan bli så djup att han/hon inte finner någon annan utväg än att ta livet av sig. Den stress som "offret" utsätts för kan också leda till en rad fysiska sjukdomstillstånd som i värsta fall kan leda till, t.ex en hjärtinfarkt med en dödlig utgång. (se; Post Traumatisk Stress) Det är därför så viktigt att den här typen av våld belyses. "Offret" behöver allt stöd som han/hon kan få men även upprättelse för att kunna börja läka och gå vidare.


Uppenbarligen så råder det stor okunskap gällande den här typen av våldsverkare och därför måste så många som möjligt upplysas om dessa medvetet elaka individer för att förhindra att fler människor tar skada. Många goda människor får sina liv fullkomligt förstörda, psykiskt, fysiskt och ekonomiskt för att inte tala om de som har mist sina liv på grund av den här typen av våldsverkare.


Det angår oss alla!

Skillnaden mellan oss och den här typen av våldsverkare ligger i att, vi med ett samvete, vanligtvis inte använder oss av lögner för att skada någon annan än mindre för att framhäva oss själv och skulle vi göra det så kommer vi att få skuldkänslor. Detta är i rak motsats till våldsverkaren som saknar ett samvete och som gör allt i sin makt för att framhäva/gagna sig själv. Den här våldsverkaren säger, tar och gör som han/hon själv vill utan att bry sig.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sanningen, när förvrängd av en samvetslös lögnare gör att den oskyldige framträder som skyldig.

En lögn + att lyckas med att lura = Kontroll
Den patologiske lögnaren


Våra politiker mm . . .
"Men så kollar man herr Reinfeldts betygsutdrag från Stockholms Universitet. Och enligt detta LADOK-utdrag har han förvisso tagit poäng på civilekonomprogrammet men aldrig slutfört programmet." Hmmm.....
"Har inte ens tagit kandidatexamen, nej. Följaktligen felaktigt att titulera sig civilekonom. För övrigt hade han inga höjdarbetyg på de kurser han trots allt genomfört." Mer Här
Sahlin ljög om sin lön i TV Här samt MonaLjuger Här
Maud Olofsson föredrar att kallas lögnare Här
Bildt ljög om optioner (inte Vostok Nafta den här gången) Här
Göran Persson ljög i TV-debatten
Här
WANJA LUNDBY-WEDIN LJUGER MITT PÅ BLANKA DAGEN
Här
Hon kunde ha sagt att hon åker vart hon vill
Här


Var uppmärksam, ifrågasätt och ta reda på fakta !


Alltså, det gäller att ha stenkoll på alla våra politiker som uppenbarligen ljuger om det mesta dom pratar om, t o m sina betyg!!! FY lille Fredrik!!!!


Jag blir jätteanti mot alla officiella personer som ljuger så kopiöst som just politiker, tjänstemän m fl som egentligen har sina jobb för att tjäna oss, folket... I stället väljer dom att ljuga och bedra för att framställa sig själva som bättre än de är!?!?!? URDÅLIGT GJORT!!!Den "troliga" lögnen

Den "troliga" lögnen är den mest förödande av dem alla eftersom den, till en början, framstår att vara den mest sanningsenliga.
Habitual Liar Brains Look Different On Scans Här


Sanningen, när förvrängd av en samvetslös lögnare gör att den oskyldige framträder som skyldig.

De flesta av oss har säkert ljugit någon gång men då har det förmodligen handlat om en s.k nödlögn eller så har vi ljugit för att inte såra någon annans känslor. Anledningen till att vi vanligtvis håller oss till sanningen är, att om vi inte gör det så får vi skuldkänslor. Vi tycker alltså inte om att ljuga eftersom det får oss att må dåligt. Tillika så är vi känslomässigt mogna och vet därför att sanningen kommer fram förr eller senare. Eftersom den här typen av våldsverkare ligger på en mycket låg nivå, känslomässigt sätt, så förstår han/hon inte att en lögn förr eller senare kommer att uppdagas, än mindre bryr sig våldsverkaren eftersom han/hon saknar ett samvete.

Av Stig Olsson - 5 september 2010 00:28

Nu har verkligen Aftonbladet nått ett nytt bottenrekord som kommer att vara ruggigt svårslaget... Det börjar bra med en snyftande rubrik om en kvinna som hamnat mellan sjukförsäkringssystemets stolar... WOW big news!!!


Dom bygger upp historien med en rätt stor bild på henne och hennes barn, tror jag, för det framgår inte av artikeln... dom kanske hyrts in som rekvesita!?!?!?


Äsch, jag måste in med texten för att få dig att se detsamma som jag ser... först lite brödtext:

  1.     Förlamad i rullstol? Räcker inte.
  2.     14 tabletter om dagen för att klara smärtan? Räcker inte.
  3.     Svår sjukdom som gör att du kan svimma när som helst? Räcker inte.

Aftonbladet har tidigare skrivit om människorna bakom besluten. De som fick beskedet att de visst kan jobba – och kastades ut från Försäkringskassan efter alliansregeringens skärpta regler. Nu möter vi dem igen. Nån som ser det fula trynet på ABs rödgröna färger här? Eller tror nån att AB gör så att Linda får hjälp? NOPE!!! ELLER... har dom rödgröna hjälpt henne? NOPE!!!

 

Utkastad Linda Bjälmén, 31, sitter i rullstol efter en whiplashskada. Hennes högra ben är förlamat och hon ska snart in på en flera veckor lång rehabilitering. Trots det tvingas hon nu att söka jobb, eftersom hon är ut


Alliansens sjuka offer (fast rubriken är jättemycket större)


Förlamade Linda, 31, tvingas söka jobb – trots att hon ska läggas in på sjukhus
Linda sitter i rullstol.
Men jobb måste hon söka – eftersom Försäkringskassan slängt ut henne.


– Handläggaren satt med tårar i ögonen, men kunde inte hindra att jag blev utförsäkrad. (OJ vad jag ska tycka synd om handläggaren) NOT!!!


Linda fick en kraftig whiplashskada i en bilolycka för tio år sedan och är sjukskriven sedan dess.
När Aftonbladet skrev om henne i juli 2008 var hon rädd att bli utförsäkrad:
– Jag kommer att hamna hos socialen.


”Helt absurt”
I tisdags inträffade det hon oroat sig för. Då satt hon i ett möte med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen:

– Det var så hemskt. Handläggaren från Försäkringskassan var verkligen helt förtvivlad för min skull, han satt med tårar i ögonen. Och han från arbetsförmedlingen tyckte också att det var helt sjukt. Men de kunde inte göra något för att hindra att jag blev utförsäkrad. Det var helt absurt, säger Linda.


Nu vet Linda Bjälmén inte vilket block hon ska rösta på:


Madre Dios!!! HUR kan AB göra en sån här SOSSE-sak!!! Det här handlar inte ett dugg om kvinnan som får lida pga politiker och handläggares inkompetens!!! Det handlar om att visa hur stygga och elaka alliansen är och hur mysiga och gulliga dom rödgröna är... TVI OCH TUSENFALLT TVI FÖR SÅN PROPAGANDA!!


HADE handläggarna läst sina arbetsmanualer så kaaaaanske dom sett att det där står ungefär så här: "Upplever du att något är väldigt fel kan du med förtroende vända dig till din närmaste chef som sedan omgående ser till att hitta en bra lösning på nämnda problem"

DET ÄR NÄMLIGEN EN CHEFS FÖRBENADE PLIKT ATT TA ITU MED PROBLEM SOM UPPSTÅR FÖR PRIVATPERSONER!!!


Att inte göra det är TJÄNSTEFEL och både handläggare och chef som INTE gör nåt ska ha sparken direkt!!!


Men nu går inte det i Sverige eftersom det inte längre finns något inom tjänstemannakåren som heter personligt ansvar, den lagen har man finurligt nog tagit bort... undrar nån varför??? Inte jag... det är bara ytterligare ett bevis på korruptionen!!!


För den som vill läsa artikeln i sin helhet får gå in via länken... för jag har bara klippt in saker som jag tycker är relevanta för mina personliga åsikter om en otroligt kränkande artikel för kvinnan i rullstol, som blir behandlad som slagträ i den valpolitiska debatten... men får hon någon hjälp nånstans? NÄ!!!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7725836.abAv Stig Olsson - 29 augusti 2010 14:50

Frågan är faktiskt befogad, särskilt efter att ha läst det här inlägget som jag klippt in, efter att ha fått lov till att göra det.


Den här gången handlar det om en barnfamilj som fogden, soc och tydligen banken också vill driva till förnedring och kanske helst självmord så man är av med dom en gång för alla.

Och detta UPPMUNTRAR STATEN TILL!!!


Läs den här texten och LÄR dig hur du ska skydda dig själv mot alla de som vill dig maximalt illa... det är inte vi medmänniskor... det är KAPITALET!!!


Överklagan

Ett hushåll som är medlem i föreningen, och sitter i en satans sits, har fått hjälp med att överklaga KFMs beslut om ”utmätning i bankmedel”. Vi är tre som hjälpt till. Vi har läst och letat reda på tidigare domar, försökt följa Kronofogdens resonemang i ställningstaganden, domstolarnas resonemang när dom avgjort mål, vi har talat med Kronofogden, familjen har talat med soc och Kronofogden o.s.v


Under tiden vi läst har vi haft allt från TIA-attacker till direkta ”dåndimpar”.


Men så i förrgår åkte överklagan in. Och VILKET överklagande! Och KUL var det!


Förutom att vi måste konvalesceras från alla störtblödningar och ligga i träda för att få ner blodtrycket… Och som jag tjatat de senaste veckorna, det är ingen händelse att praxis ser ut som den gör… Det är en tydlig strategi från myndighetens sida. Men det hinner jag komma tillbaka till. En annan dag. Flera dagar. Flera gånger.


Så till ”familjen” igen, en närstående har skjutit till pengar för att familjen ska kunna betala förfallna boenderäkningar. Ni vet el o.s.v Familjen har ingen inkomst och lever på dörrkarmarna. Huset är överbelånat, men utan inkomst kan man inte betala huslånet… Så det är knapert. Och boendet mer än i riskzonen.


Och man fick låna pengar. Så långt så väl.


SAMMA DAG som pengarna når kontot ställer Kronofogden en fråga om tillgångar på bankkontot till banken. Samma dag, vad är oddsen..? Ni vet hur det går till, en gång per år gör Kronofogden sitt nedslag och utreder om det DET HÄR ÅRET går utmäta något eller utmäta något mer. Men däremellan är det tyst. Kronofogden har inga ”direktuppkopplingar” till någon bank och kan inte själva se hur det står till på bankkontot. Utan varje gång dom ska veta vilka banktillgodohavanden du har så måste dom ställa frågan till banken, som då måste svara.


Här har vi en familj som otippat fick in en stor summa pengar på kontot. Som skulle gå till att behålla boendet (det finns barn inblandade) och redan samma dag (jag tjatar om detta samma dag, hör jag..) ställer Kronofogden frågan till banken. Kan man ana en konspiration här? Jo det kan man…


Vad är oddsen att just då, just den dagen det kommer in pengar på kontot, så är det dags för Kronofogden att göra ”tillgångsundersökning”? Speciellt som man gjorde det hösten innan, alltså ca 7 – 8 mån innan…


Nog är det lätt att tro att någon banktjänsteman vetat om familjens situation och slagit en pling och informerat Kronofogden om att ”NU finns det deg på kontot! Skynda er för faan! GO! GO! GO!”


Så redan dagen efter att pengarna var på kontot la Kronofogden ett utmätningsbeslut på pengarna och frös större delen av dom. Hepp!


Vi har sett det här tidigare. Med olika banker. Vi vet inte riktigt hur vi ska påvisa att banken självmant vänt sig till Kronofogden som ”informatörer” men trägen vinner. Det finns bara så mycket ”slump”…


Om någon annan råkat ut för liknande hör av er, ulrika.ring@fattigariddare.info, förr eller senare så hittar vi ett ärende där vi kan bevisa att banken själva har informerat. Och jag undrar om det är förenligt med banksekretessen? Att banken, vid förfrågan måste svara är oantastligt, men att banken själva ringer upp och informerar…

Så, skydda dig själv. Inga pengar på banken. Absolut aldrig mer än förbehållsbeloppet. Mer pengar på kontot än förbehållsbeloppet är ett enda, icke förhandlingsbart, bauta-stort ”NO-NO”. Och får du låna pengar eller får dom som gåva så måste du se till att det är i kontanta medel direkt i handen. Inget annat.


Överklagan kommer lägga ut på vår nya hemsida :D. När vi nu får klart den… Hemsidan alltså. Om någon därute har tid och kunskap kring hemsidor får ni gärna kontakta oss. WordPress CMS är verktyget och ju fler vi är som jobbar desto fortare går det. Hör av dig om du har tid och kunskap!


http://blogg.fattigariddare.info/overklagan/

Av Stig Olsson - 24 augusti 2010 11:17

Ännu en gång, med bara 26 dagar kvar till valet, visar bägge blocken klart och tydligt att vi lever mer i en diktaturstat än ett demokratiskt land!


AB har gjort en rundringning till alla gamlingar till partier och frågat rakt av:

"Kan ni tänka er att samarbeta med SD om ert block vinner"?


ALLA partier vrålar ett rungande NEJ!!! Och på nästa fråga säger de att OM valet slutar så att SD kommer in i riksdagen så kommer det vinnande blocket att vända sig till ett parti i motståndarblocket och be ett av deras partier att bilda regering med dom!!!


Det här är ett slutgiltigt bevis för att dels slippa ta i SD med tång ens och dels att vi helt enkelt inte har några partier som ens följer sina egna partiböcker vad gäller själva ordet demokrati och dess betydelse!!!


Alltså ÄR Sverige en diktaturstat, oavsett vad partiledare och språkrör m fl säger... för OM vi hade demokrati så skulle INTE det vinnande blocket plocka ett parti från motståndarlägret eftersom de i tal efter tal gör allt de kan för att förnedra, förtala, bespotta motståndarna... men i slutänden är de ändå beredda att bilda regering med något av partierna!?!?!?!


Ser du att det är något som inte stämmer i vad de säger och sedan är beredd att göra?


Så här ligger det till: Om jag röstar på ett av blocken så gör jag ju det för att jag inte gillar NÅGOT av partierna i det ANDRA blocket och ABSOLUT INTE se något av DOM partierna liera sig med det block jag röstat på!!!


Men nu säger alltså partierna att de hellre visar upp sina Hitlersidor än att förknippas med SD :)

Snacka om hyckleri av högsta grad!!!


För en sak får vi ALDRIG glömma bort inför valet och det är att


SOSSARNA låg/ligger bakom RASBIOLOGIN, nuvarande rasism och


MODERATERNA, tillsammans med SOSSARNA och alla andra partier  låg bakom de stora handelsavtal som skrevs mellan svenska företag och Hitlers Tyskland mitt under pågående världskrig och judeutrotning!!!


Så... vilket är värst? Smygfascismen/Smygdiktaturen eller ärlig demokrati??? 


http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7664005.ab

Av Stig Olsson - 23 augusti 2010 19:46

Av en ren slump hamnade jag på en artikel från DN i juli... jag vet inte om det var bra eller dåligt, för jag blev så vansinnigt arg på Centerns miljöfreak Andreas Carlgren som lägger ner sin röst när det ska lagstiftas på FN-nivå om att vatten ska tillhöra mänskliga rättigheter!?!?!?!?!?


Hur förvrängd och dum i huvudet får en politiker vara egentligen??? Jag skulle inte sagt nåt om han röstat nej till ökad vapentillverkning, men inte då... här säger han ner till att törstande och döende barn ska få rent vatten!!!


FY TUSAN FÖR SÅNA POLITIKER!!!
Tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter, har FN:s generalförsamling slagit fast. Men Sverige stödde inte resolutionen.


Efter drygt 15 års debatt kunde generalförsamlingen natten till torsdagen anta resolutionen som gör rent vatten till en grundläggande mänsklig rättighet. 122 länder röstade för, ingen var emot. Men 41 länder, däribland Sverige, lade ner sina röster.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) förklarade regeringens beslut:


– Vad vi har vänt oss emot är själva principen, att man formulerar det som en mänsklig rättighet. . . Då ska det också ha en full juridisk verkan. Det är därför vi inte tycker att det här är rätt metod att uppnå ett väldigt viktigt och gott syfte, sade Carlgren till TT.

Men förre FN-ambassadören Jan Eliasson är mycket uppbragt.

– Herregud, det är orimligt att Sverige inte röstade för resolutionen! Jag har själv sett barn dö framför mig, i Darfur. 4 000 barn dör varje dag för att de har dåligt vatten eller inget alls. Fler människor dör av dåligt vatten än av tbc, malaria och aids sammantagna.

– Det är allvarligt om Sverige suddar ut sin profil både i mänskliga rättigheter och solidaritet. Det här kan ju inte motsvara det som jag tror att svenska folket vill att Sverige ska visa i internationella sammanhang, säger Eliasson som ingår i generalsekreterarens grupp för att förverkliga millenniemålen.

Resolutionen uttrycker djup oro över att nära 900 miljoner människor saknar rent dricksvatten och 2,6 miljarder saknar toaletter. Texten påminner om att världens ledare lovat, i FN:s så kallade millenniemål, att senast 2015 ha halverat antalet människor som är utan rent dricksvatten och godtagbar sanitet.

FN uppmanar också länder och internationella organisationer att hjälpa utvecklingsländerna att snabbare få fram "säkert, rent, tillgängligt vatten till överkomligt pris och sanitära anläggningar till alla".

Bland de länder som röstade ja fanns Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina, Ryssland och Brasilien. Bland dem som avstod finns USA, Storbritannien, Australien och flera EU-länder.


http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-rent-vatten-mansklig-rattighet-1.1145068

Av Stig Olsson - 16 augusti 2010 12:00

Hurra!!! Om sossarna vinner valet kommer T-banan att ha en massa tjänstefolk där som tar hand om både barn, tvätt och matinköp!!! Oj vad glada dom i Kiruna eller Eslöv ska bli... fast dom har ju ingen T-bana.


Men skit i det, nu har sossarna kläckt en fantastisk idé och den går dom till val på... så då måste det ju vara bra  för alla i hela landet, eftersom de envetet hävdar att "hela landet ska leva" men omöjliggör detta genom liknande politik som detta förslag!


Jag blir rädd över hur enfaldiga politiker är som på fullt allvar menar att detta förslag ska genomföras om de vinner valet!!!


JAG BER PERSONLIGEN att sossarna gör sitt sämsta val någonsin och hamnar UNDER 4%-spärren!!!


Aldrig har jag önskat det så hett som nu, men när S-kvinnor som Mona och Karin riktigt strålar av desperation och okunnighet, uppblandad med en enfaldighet som aldrig skådats förut inom svensk politik, ja då ber jag om gehör för denna min ödmjuka önskan.


Varför kan ingen, nu sittande riksdagspolitiker längre tänka utanför ens Stureplan?


Stockholm är en väldigt liten huvudstad, jämfört med andra huvudstäder. Och det är förmodligen där skon klämmer eftersom INGEN sosse lämnar några förslag som gynnar t ex norrland eller landsbygden, trots att huvuddelen av inkomsterna till statskassan de facto kommer därifrån!


Skog, Malm, Vatten är ord som klingar ohörda i riksdagshuset över lag, förutom då de vill ha ännu mer inkomster från de markägare ur vilka de ohämmat förstör för all framtid genom rena "våldtäkter" på moder jord.

Fast då ligger ju dessa enorma områden inte på Stureplan så då kan väl det kvitta, tycks de tänka.


Jaja... vad kan man annat förvänta sig av ett gammalt vrak till parti som t o  m tappat bort all kunskap om att värna om landets HELA befolkning, eller varför inte små ord som etik och moral?


Jag citerar slutligen inledningen på en artikel... resten får du läsa om du orkar och vill genom att klicka på länken:


Barnomsorg, kemtvätt och butler i anslutning till Stockholms tunnelbana.
Det är ett förslag som kan bli verklighet redan nästa sommar.
– Vi ska bara vinna valet, sen sätter vi igång, säger oppositionsborgarrådet Carin Jämtin till Aftonbladet.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7624748.ab

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se