Inlägg publicerade under kategorin Media

Av Stig Olsson - 25 februari 2015 15:42

”Nya polisenheter ska skydda de demokratiska friheterna”


Polisbevakning vid Rosenbad. ”Polisen tar ett samlat grepp kring brott som hotar de fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle”, skriver Dan Eliasson.

Foto: ROGER VIKSTRÖM / XP / TT  Polisbevakning vid Rosenbad. ”Polisen tar ett samlat grepp kring brott som hotar de fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle”, skriver Dan Eliasson.


Ambitionshöjning. Polisens arbete mot brottslighet som hotar grund­läggande ­­ fri- och rättigheter ska förstärkas. Tre nya enheter i storstadsregionerna ska arbeta med utredning, underrättelse och utveckling av metoder för att förebygga brott som hotar det öppna samhället, skriver rikspolischefen Dan Eliasson.


Hoten mot vårt öppna samhälle och våra grundläggande fri- och rättigheter känns allvarligare än på länge. Attentat och hot mot moskéer och synagogor i svenska städer, attacken mot tidningsredaktionen Charlie Hebdo i Paris och nu senast dödsskjutningarna i Köpenhamn. Samtidigt ser vi en oroande utveckling i Mellanöstern – dit även unga svenskar reser för att strida, sporrade av religiös fanatism.


Hot och angrepp mot religiösa och etniska minoriteter är ett allvarligt problem. Vi ser också att politiker, journalister och konstnärer utsätts för sina åsikters skull. En jordmån för åsikterna återfinns i internets träskmarker. Här odlas en hätsk ton mot de som står upp för alla människors lika värde.

 

Det fria ordet och den öppna debatten är grundbultar i vårt demokratiska samhälle. Likaså rätten att fritt uttrycka sin religiösa tro, att visa sin sexuella identitet eller att accepteras för den man är, oavsett ens etniska ursprung. Avsikten från de som angriper de grundläggande värdena är att skrämma till tystnad och passivitet. En metod är att attackera de som anses representera den fria tanken, konsten och den personliga friheten. Även de som handgripligen skyddar de rättigheterna, som rättsväsendets företrädare, angrips.


Det är bakgrunden till att svensk polis nu utvecklar arbetet för att slå vakt om och skydda det öppna demokratiska samhället. Det är en ambitionshöjning från polisens sida. De metoder som polisen redan använder ska förfinas och nya initiativ är under utveckling. En viktig signal är att polisen tar ett samlat grepp kring brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle. Hatbrott i alla former, hot mot förtroendevalda, hot mot medieredaktioner och liknande brott ska hanteras som en helhet i ett större sammanhang.

 

De tre storstadsregionerna inom polisen ska inrätta och utveckla särskilda enheter som arbetar med brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle.Övriga polisregioner får också i uppdrag att inrätta en sådan förstärkt förmåga. En viktig uppgift blir att utveckla metoderna för att utreda och förebygga dessa brott. Stödet till brottsutsatta ska också utvecklas.


Alla polisregioner ska utveckla de förtroendeskapande och trygghetsfrämjande åtgärderna kring brott mot grundläggande fri- och rättigheter. Kontakten och dialogen med trossamfund, massmedia, politiska partier och idéburna organisationer ska förbättras. Arbetet startade redan efter den senaste tidens angrepp och hot mot moskéer och tidningshus. De insatserna ska fördjupas och förstärkas ytterligare.


Underrättelsearbetet och uppföljningen ska utvecklas. En gemensam definition av hatbrott har tagits fram i samverkan med Brottsförebyggande rådet och åklagarmyndigheten. De nationella lägesbilder som polisen tar fram tillsammans med Säkerhetspolisen ska utvecklas och i större utsträckning ta in brott som kan riktas mot trossamfund och mediehus. En viktig målsättning är att få en bättre bild av denna brottslighet och att minska mörkertalen.


Polisen har fördjupat sin samverkan med Säkerhetspolisen. Det handlar både om att bli bättre på att utbyta information och att bistå varandra i det operativa arbetet med att utreda och förebygga brott mot grundläggande fri- och rättigheter. Samverkan ska också fördjupas med andra nationella och lokala myndigheter.

 

Ett nytt nationellt IT-brottscentrum planeras. Centrumet ska möta nationella och internationella krav kring resurser och kompetens för den alltmer komplexa IT-relaterade brottsligheten. Det stärker förmågan kring de brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheter som rör vårt öppna samhälle ytterligare.


Polisen ska ta större plats i dialogen kring dessa frågor. Vi vill tydligt markera var gränserna går. Allmänheten ska känna till att brottsliga handlingar inte passerar obemärkt och att polisen erbjuder stöd och hjälp till utsatta. Det är också viktigt att allmänheten har kunskap om våra grundlagar och polisens skyldighet att försvara demonstrations- och mötesfriheten.


Hela arbetet ska byggas underifrån och bedrivas lokalt i nära samverkan med andra myndigheter och samhällskrafter.


Det blir en central del i polisens nya inriktning, med förstärkt lokal närvaro och satsning på det vi kallar medborgarlöften. Det senare innebär att polisen tillsammans med andra lokala krafter tar fram tydligare mål för det lokala polisarbetet.


Skyddet av det öppna demokratiska samhället är ett ansvar för oss alla. Det räcker därför inte med att bara polisen arbetar med dessa frågor. Andra statliga myndigheter, kommuner, politiska partier, frivilligorganisationer, fackliga organisationer, idrottsrörelsen, massmedia, näringslivet, universitet och högskolor och många fler måste känna ett ansvar för denna centrala demokratifråga. Även enskilda människor kan bidra, med sitt civilkurage och sin medmänsklighet.

 

Mitt i allt detta får vi inte glömma att Sverige är ett av världens mest toleranta och öppna samhällen. I de breda folklagren har synen på invandring, mångkultur, respekt för sexuell läggning och fri religionsutövning utvecklats i en alltmer tolerant riktning. Men denna tolerans och öppenhet måste hela tiden försvaras.


Polisen som organisation har ett särskilt stort ansvar att omfamna dessa värden. Vårt arbetssätt och bemötande måste uppfattas som legitimt och förtroendeingivande. Det handlar till exempel om hur vi använder våra tvångsmedel, hur vi bemöter brottsutsatta och hur vi hanterar känsliga personuppgifter i våra spaningsregister. I den sista frågan pågår ett stort arbete inom Polismyndigheten för att bättre garantera integritetsskyddet i polisens behandling av personuppgifter.


Jag hoppas att alla goda krafter är villiga att stå upp för de grundläggande fri- och rättigheter som utgör en av grunderna för den svenska statsbildningen. Då kan det demokratiska samhället behålla initiativet i denna viktiga framtidsfråga.

ANNONS
Av Stig Olsson - 24 februari 2015 13:51

Vladimir Putin meets with Bashar Assad in Moscow's Kremlin.

PUTIN OCH ASSAD LEKER KATT OCH RÅTTA MED USA/NATO! Vladimir Putin meets with Bashar Assad in Moscow’s Kremlin.

Mister Lai – olje- och säkerhetsanalytiker – tecknar bakgrunden till uppkomsten av Islamiska Staten – IS.

Vad händer i Världen just nu och vad är det som lett fram till den situation vi nu har. Låt oss gå en fem sex år tillbaka och fundera över vad som då var små notiser.

Ryssland beslutar om att bygga 5 000 nya skyddsrum i Moskvaområdet. Det var en liten nyhet då som många såg men få funderade över varför nya skyddsrum i Moskva men Putin sa att de kommer att behövas.

I Mellanöstern började man att se att något stort var på gång i Syrien. Stark kritik mot Presidenten Assad och hans styre började bli allt mer gällande i press, radio och TV som syndabock.

Det här är ett par små notiser som jag tänker utgå från i min förklaring till varför det ser ut som det gör idag åtminstone i Mellanöstern, men även i Ukraina. Det som då kunde anas är idag mycket heta områden med krig, våld och elände.

Efter mycket uppror, bråk, och strejker så bröt till slut ett väpnat uppror ut i Syrien. Det var den sunnitiska delen av befolkningen där som startade upproret, och som riktades mot President Assad och mot de andra grupper som finns i landet, vilka till stor del stödde Assads regim Shia, Nusayrier eller Alawiter, och Kristna.

Från väst fick upproret stöd direkt och upproret spred sig. Det bildades en Fri Syrisk armé och propagandan här uppe i Europa var enorm mot Assad. Han var djävulen själv. Mängder av höjdare inom den Syriska förvaltningen hoppade av och talade ut. De berättade om vilka hemskheter som förekommit osv. Men de sa aldrig något om de enorma mutor de fick för att hoppa av – vissa fick uppemot 25 miljoner dollar och Visum till USA.

Ekonomiskt stöd till dessa militanta grupper strömmade nu till liksom krigsfrivilliga ungdomar som reste till Turkiet för att ansluta sig till kampen mot djävulen i Damaskus som man sa. Här i Sverige skrev tidningarna artikel efter artikel om hur bra det blir när demokratin ska komma till Syrien efter Assad.

Kända journalister som Staffan Heimersson m.fl skrev att vi måste ta ställning mot Assad och stödja upproret. Svenska staten började ösa miljoner över den fria Syriska armén.

Ja ja det här var för några år sedan, och det som hände på den andra sidan var att Assad fick fullt stöd av Putins Ryssland och därmed så gick det inte att jaga bort honom från sin Presidentpost. Utan istället över tid började det gå rent ut sagt åt helvete med den fria Syriska armén som istället blev ett antal olika upprorsgrupper. Dessa grupper som blev terrorgrupper och nu blivit IS (islamiska staten) den värsta terrororganisation vi sett i världen på länge. Det är dom som bränner folk levande, som korsfäster, som halshugger och skjuter fångar. Det är dessa vi med bland annat Svenska skattemedel betalt för genom stöd skänkt av Fredrik, Carl och Gunilla, det vill säga vår förra regering.

Islamiska Staten eller IS är en sunnitisk militär organisation med ambition att bli ett kalifat. Stödet de får ekonomiskt kommer från Saudiarabiens Wahhabistiska regim i första hand. Wahhabism är en form av Sunnimuslimsk tro där sharialagarna bland annat är en mycket vital del. Denna tro är också mycket grym med spöstraff, amputeringar och halshuggning. Allt för att skrämma folk.

Det logistiska stödet i form av vapen, ammunition och allt annat en liten armé behöver kommer från Turkiet in i Irak och Syrien till dem betalt av Saudi. Det är rätt märkligt att de stora baser Nato har i Turkiet ligger granne med baser som försörjer IS med vad de behöver i sitt krig.

Så från att ha varit ett uppror mot familjen Assad i Syrien är idag IS en armé som vill ta över hela mellanöstern och bilda ett Kalifat under en Kalif (diktator) som styr både ekonomi, religiösa frågor och politiken i stort.

Hur kunde det nu bli så här?

Jo, grunden till upproret mot Assad var hans vägran att låta de små staterna vid Persiska viken tillsammans med Saudiarabien bygga en gasledning därnerifrån till Turkiet för att sedan sprida gasen via det ledningsnät som redan finns för att sälja gas till Europa.

Varför Assad vägrade är rätt enkelt. Han är kompis med Putins Ryssland och som idag är de som säljer gasen. Man ville inte ha en konkurrent och därför fick de bygga sin gasledning om de ville ha en via Irak. Men de gick ju inte för i Irak på den tiden bombade man allt som gick att förstöra och så är det väl i princip än i denna dag.

USA tryckte på Syrien och Assad för att de skulle ge med sig. Man försökte med alla skumma metoder som finns att få dem att ge med sig. Minns ni gasattackerna som till rätt säkert var så kallade falsk flagg attacker. Men Assad gav inte efter.

Från Sveriges sida skickade vi pengar till Fria Syriska armén och lät de krigsfrivilliga som skadats komma hem till Sverige för rehab och därefter återigen fara ut i krig. Vi började ta emot mängder av Syriska flyktingar ofta anhöriga till dem som varit eller är upprorsmän därnere och krigar.

Men kriget har gått dåligt för upproret och trots enorma mängder med både vapen, utrustning och pengar så ser det nu ut som den Fria Syriska armén är borta. Istället har IS kommit med sitt hänsynslösa våld och sin terror.

När Ryssland fortsatte sitt stöd till Syrien och skickade mängder av utrustning med fartyg från Sevastopol och Krim då började ett nytt uppror i Kiev, Ukraina. Ett uppror mot den där sittande regimen. Man startade en revolution på Majdan torget i Kiev och efter en tid så schappade Presidenten och hans regim föll samman. Den nya regimen i Kiev, Ukraina sökte direkt stöd från väst och då särskilt från Nato och USA.

Ja, nu är vi framme där Ryssarna tar tillbaka Krim från Ukraina. Ukraina fick Krim av Ryssland 1954 som en gåva för sina uppoffringar under det II världskriget. Den som gav bort det var Nikita Chrusjtjov, det högsta hönset i Sovjetunionen då. Han var född i Ukraina och han hade varit politisk kommissarie åt Stalin över Ukraina samt den som ledde kampen mot Hitlers trupper vid Stalingrad – den politiska sidan. Nu tog Ryssland tillbaka Krim.

Därefter har det varit krig i östra Ukraina och det som skett de senaste dagarna är ett gigantiskt nederlag vid Debaltseve för de Ukrainska trupperna.

Men bakom upproret i Syrien finns det stora krafter som inte ville Syrierna något väl utan man ville få tillgång till deras territorium för en gasledning. Denna gasledning skulle över tid försvaga Rysslands möjligheter att sälja gas i Europa.

Bakom upproret på Majdantorget och de följande händelserna i Ukraina finns också starka utländska krafter som vill försvaga Ryssland. Det ser nu också ut att misslyckas. En liten fotnot om Ukraina är att landets guldreserv flögs ut till USA redan under den höst som var. Man kan fråga sig varför?

Vad vi bevittnar nu är något som kallas för proxy krig. Denna typ av krig är när stormakter låter andra föra sina krig då man själv inte vill delta men man betalar för krigen. Så just nu krigas det mellan Ryska styrkor i Ukraina mot Ukrainska styrkor. Ryssarna är till stor del Ukrainare men som får sina vapen och pengar från Ryssland med all säkerhet. De Ukrainska trupperna får sitt stöd från Nato och USA.

Ja, hur kommer det här nu då att sluta.

I Syrien kommer Assad att vinna sitt krig och efterhand kommer han att återta hela landet. I Irak kommer också den Irakiska regimen att ta tillbaka sitt land. Men vad händer då med de 10 000–tals fighters som slagits därnere för IS? Jo, de kommer att förflytta sig mot Europa. Först till Turkiet sedan till Ukraina och därefter kommer de att attackera hela Europa med terror.

Redan idag gömmer sig dessa krigare bland flyktingar i Europa och det finns säkerligen mängder av dem redan i vårt land. De väntar bara på order.

Ryssland kommer nog att stabilisera den del av Ukraina som nu bryter sig loss men sedan resten av landet kommer troligen att bli ett permanent kaos där lag och ordning är borta.

Att man kan komma att behöva de skyddsrum man nu bygger i Moskva det är uppenbart.

Den som lever får se hur stort helvetet skall bli innan vi får en ny politisk ledning i Europa som törs ta ställning för sina länder och sina folk.


https://parnassen.wordpress.com/2015/02/22

ANNONS
Av Stig Olsson - 24 februari 2015 11:37

"Myndigheterna verkar se mig som en robot som bara behöver laddas en timme och som sedan är i full gång igen. Men jag vet faktiskt inte hur länge jag ska orka med den här situationen".
 

Robert Mansoor - ensamstående pappa
 
 
Nyheter som går i positiv riktning är tyvärr en bristvara när det gäller personlig assistans, övriga LSS insatser och funkisfrågor i allmänhet. På senare år har det blivit allt vanligare att Försäkringskassan ger avslag till personlig assistans för barn med hänvisning till föräldraansvaret - det leder till förödande konsekvenser för både barnet och föräldrarna.
 
Ovanstående citat är hämtat från en Rapportsändning och SVT-s hemsida för några veckor sedan om ett sorgligt fall. Robert Mansoor är en ensamstående pappa där femårige sonen Johannes har en funktionsnedsättning som gör att han behöver tillsyn dygnet runt. Han kan aldrig lämnas ensam i hemmet överhuvudtaget. Robert har ansökt om personlig assistans flera gånger men varje gång har det blivit avslag.
 
Pappan berättar att sonens behov av tillsyn gör att han sover mycket dåligt, han lider av allvarlig sömnbrist och befinner sig på gränsen till utbrändhet. Ekonomin är också körd i botten då Johannes hjälpbehov och egna problem med sömnbrist gjort att Robert tvingats sluta på jobbet. Det enda stödet Robert får från det allmänna är ett vårdbidrag på 7200 kr/månad efter skatt. Diskussioner med kommunen pågår om att familjen ska bli beviljad LSS insatsen korttidsboende men än är inget klart. Av naturliga skäl känner han sig sviken av samhället:
 
– Vi är bortglömda, vi känner oss utanför. Det känns som att vi inte är värda någonting.
 
 
 
 
LSS är tydlig. De finns ingen nedre åldersgräns för om man ska bli beviljad personlig assistans eller annan LSS insats. Det är behoven som ska styra, inte godtyckliga tolkningar av föräldraansvaret. När Försäkringskassan så ofta hänvisar till föräldraansvaret är det för mig uppenbart att man anser sig hittat ett kryphål för att spara pengar vilket är oacceptabelt. Men kanske finns det ändå ett ljus i tunneln för Robert, hans son och andra familjer i motsvarande situation.
 
 
Efter ett antal rättsfall där man förlorat medger nu Försäkringskassan att man "tolkat föräldraansvaret för snävt". Nu ska nya  riktlinjer införas som är tänkt att minska föräldraansvaret. Återstår och se hur mycket det betyder i praktiken.
 
Varje fall som Roberts och sonen Johannes är givetvis ett för mycket. Det är viktigt att de lyfts fram så att konsekvenserna av mer eller mindre absurda tillämpningar av Försäkringskassan tydliggörs. När det gäller Försäkringskassans nya riktlinjer ser jag en risk att de blir för stelbenta. Ett barns behov och rätt till hjälp måste bedömas individuellt inte utifrån en mall som ska följas strikt.
 
 Mer info se länk:
 
 

Av Stig Olsson - 24 februari 2015 06:16

Nu först, ca 60 år senare lyckas DN, som en av de första tidningarna i Sverige, komma med en artikel där de äntligen erkänner att det finns något som ens heter vädermanipulering (geoengineering), även om de inte direkt bryter nacken av sig vad gäller mer information än nödvändigt. 

 

Med tanke på innehållet i deras egen artikel, se nedan, tycker jag att de borde göra en lite djupare analys över hur, vad, varför för att upplysa och informera sina läsare. I stället väljer man en artikel i TT-format!? Är vi läsare inte värda mer information än så?

 

Bara för att ge dig lite mer information själv så tycker jag du ska googla lite på CHEMTRAILS och HAARP. Jag lovar, det finns hur mycket information som helst. Lägg även till ordet SVERIGE när du söker, för våra forskare håller också på med sån här skit! Jag säger skit för det som krävs för att manipulera vädret är kemikalier som är livsfarliga för både djur, natur och människor! Vi dör men media bryr sig inte...

DET är ett faktum man valt att inte ens ta med i artikeln här nedan.


CIA försöker hitta nya sätt att manipulera vädret för militära ändamål. Det misstänker en klimatforskare som nu slår larm till sina kolleger. ”Det här är inte är hur jag vill att mina skattepengar ska användas”, säger Alan Robock.


Forskaren Alan Robock vid Rutgers University i New Jersey hävdar att han för tre år sedan blev kontaktad av två män som sade sig arbeta för CIA. Männen ville veta om det gick att upptäcka om fientliga krafter hade börjat manipulera USA:s väder.


– Jag fick ett telefonsamtal från två män som sade att ”vi arbetar som konsulter för CIA och vi skulle vilja veta hur vi skulle märka om något annat land kontrollerade vårt klimat”, sade Alan Robock vid American Association for the Advancement of Sciences årsmöte i San Jose, Kalifornien enligt The Independent.

 

Robock svarade att både satelliter och markbaserad utrustning troligen skulle kunna upptäcka utrustning som placerar partiklar i atmosfären för att reflektera solljuset.

 

Men i huvudet började varningsklockarna ringa och Robock misstänkte att det egentliga syftet med samtalet var att ta reda på om USA skulle kunna påverka andra länders väder.


– Samtidigt tänkte jag att de sannolikt också var intresserade av om någon annan skulle kunna upptäcka om vi kontrollerade deras klimat.


Robock kände sig rädd.


– Jag kände till många andra saker som CIA hade gjort som inte hade följt reglerna och jag tänkte att det här är inte hur jag vill att mina skattepengar ska användas. Jag anser att den här forskningen måste ske i öppenhet och internationellt så att det inte finns några frågetecken om den används för fientliga ändamål.

 

Teknisk manipulering av vädret, så kallad geoengineering, kan göras på flera olika sätt. Till exempel kan man reflektera tillbaka solljus genom att strö svavelpartiklar i den övre atmosfären. De långsiktiga effekterna av metoderna är emellertid okända och forskare varnar för följderna.


I veckan publicerar National Academy of Sciences en stor rapport om geoengineering. Bland sponsorerna finns det amerikanska underrättelsetjänstsamfundet US intelligence community, som bland annat omfattar Nasa, National Oceanic and Atmospheric Administration samt US Department of Energy, uppger The Guardian.


Robock hävdar att CIA ska ha sagt till en av hans kolleger att underrättelsetjänsten ville finansiera rapporten, men att man inte ville att det skulle vara för uppenbart. Nu är klimatforskaren orolig för vem som egentligen har kontroll över rapporten.


Enligt Robock har den amerikanska regeringen tidigare utnyttjat vädret i fientliga syften, bland annat under Vietnamkriget då man framkallade regn för att göra Ho Chi Minhs stigar så leriga att de inte gick att använda för transporter av förnödenheter. CIA ska även ha framkallat regn över Kuba för att förstöra sockerskörden.


CIA har inte kommenterat uppgifterna.


http://www.dn.se/nyheter/varlden/forskare-cia-kan-forsoka-militarisera-vadret/

Av Stig Olsson - 23 februari 2015 15:05

Hur många skall offras och hur länge skall vi behöva vänta.

 

Hur många människor skall offras innan vi får en fungerande funktionshinderpolitik som verkligen ser till att funktionsnedsatta med stora hjälpbehov verkligen får den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige undertecknade och ratificerade för 321 veckor sedan.

 

I stället för att se till att utvecklingen går framåt i konventionens anda så ser man till att utvecklingen går kraftigt tillbaka och gör det allt svårare för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov att få leva ett fullvärdigt liv i full frihet och samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att man har rätt till.

 

Man har faktiskt förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindrar det fulla deltagande i samhällsgemenskapen.

 

Man kan inte som nu bara fortsätta med den förda politiken där man hela tiden tillsätter en massa helt onödiga utredningar som enbart har som mål att försvåra livet för funktionsnedsattta med stora behov av praktisk hjälp på grund av sin funktionsnedsättning.

 

Under tiden man håller på och förhalar allt så går väldigt många människor under och många väljer att avsluta sina liv enbart för att man hartappat förtroendet för myndighetsverige och deras sätt att hela tiden försämra livskvaliteten för denna grupp med mycket stora hjälpbehov.

 

Man anser inte längre att man har något som helst människovärde kvar och inget att leva för och så får det inte vara i ett av världens rikaste länder.

 

VI har faktiskt råd att låta denna grupp av samhällsmedborgarna som har stora hjälpbehov också få den nödvändiga hjälpen.

 

http://mffmr.se/2015/02/23

Av Stig Olsson - 23 februari 2015 10:01

Vi har fått ett desinformationssamhälle istället för ett informationssamhälle. Det menar professor Jesper Strömbäck apropå Västerbottensnytts granskning som visar att journalisterna blir färre och PR-konsulterna fler. 

 

Enligt medieforskaren är det viktigaste ur ett demokratiperspektiv att folk får sådan information som gör att de självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.


– Och om det är så att journalistiska resurserna försämras samtidigt som kommunerna lägger ner mer resurser på kommunikatörer och informatörer så blir det ofta svårare för medierna att granska. Då riskerar viktig information att inte komma fram, säger Jesper Strömbäck som konstaterar att medier är den viktigaste källan till information om politik och samhälle.

Mindre information trots fler medier

I sin forskning har han också upptäckt problem med det nya medielandskapet. Trots att det finns fler medier än förr så finns det inte mer kvalificerad information. Tvärtom har andelen samhällsinformation och journalistik i medieutbudet sjunkit.


– Jag skulle till och med vilja säga att det är missvisande att kalla vår tids samhälle för ett informationssamhälle - det bör snarare kallas för ett desinformationssamhälle, säger han och fortsätter:


– Desinformation betyder en av tre saker; det kan vara falsk information, det kan vara missledande information det kan vara irrelevant information och och den här typen av information har ökat.


Det ställer högre krav på medborgarna som enligt honom går i olika riktningar. I takt med att medieutbudet blir allt större och alla väljer själva blir de mer selektiva och väljer efter eget intresse.

Nyhetsklyftan växer

Forskningen har identifierat en utveckling där de som är intresserade av politik och samhälle konsumerar mer nyheter än förr, samtidigt som de som inte är intresserade konsumerar mindre nyheter och därmed också blir mindre informerade.


– Vi ser alltså en klyfta mellan nyhetssökare och nyhetsundvikare vilket riskerar att leda till ökade kunskapsklyftor och ökande deltagandeklyftor.


Något som i sin tur får konsekvenser.


– Politisk information är vad pengar är för ekonomin; på samma sätt som ekonomin inte fungerar utan pengar så fungerar inte demokratin utan kunskaper, slår Jesper Strömbäck fast.


Några enkla lösningar ser han inte.


– Det som är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv är att försöka öka sannolikheten att de som inte är intresserade av politik och samhälle ändå exponeras för nyhetsmedier och samhällsinformation.


En möjlig väg för att göra det är att i TV återkommande varje timme ha nyheter på några minuter insprängda mellan olika program, kanske som ett komplement till dagens nyhetsprogram.


Sannolikheten är då större att människor snubblar över nyheterna istället för  att aktivt måsta söka upp dem en viss tid.

 

Vad tycker du om detta? Diskutera gärna på sociala medier eller mejla till reporter marit.israelsson@svt.se

Använd hashtag #prdemokrati. Här hittar du vår facebook och vår twitter.

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/foskare-varnar-for-vilseledande-information

Av Stig Olsson - 22 februari 2015 09:36

Som kan anas så är det lite si och så med bloggtempot. Den privata sfären gör sig påmind och de kroppsliga krafterna är begränsade. Nå, detta betyder ju inte att det saknas något att irritera sig över, vilket är min hobby. Medelålders bitter vit man, that’s me.


När jag scannar av nyhetsflödet (nej, jag har inte hunnit med gammelmedierna, så irriterad vill jag inte vara) hör jag via FT att ett alternativt radioprogram hetsat mot folkgrupp genom att ringa till en sametingsledamot. Nämnde sametingsledamot har nämligen tidigare i en debattartikel lagt en hel del ord i sina meningsmotståndares munnar, föranlett av att en SD-politiker talat om judar och samer med en unik egen tillhörighet (kallad ”nation” i SD-politikerns ord). Bara för att påvisa att SD-politikerns resonemang var berättigat valde det alternativa och ej statskontrollerade radioprogrammet att ställa just den kritiska frågan om en svensk, eller en arab eller en somalier kan få bli same.


Sametingsledamotens svar blev ett ” – Nej”.


Det intressanta är att svaret därmed bekräftar det som SD-politikern sade, nämligen att samerna utgör en ”nation” (och då måste man också förstå att ”nation” i det här sammanhanget inte är en geografisk term). Men det är inte detta som är det intressanta. Nej, istället handlar diskussionen om vem som får agera i debatten.


Sameradion (del av Sveriges Radio) beskriver att någon lagt upp smyginspelade telefonsamtal på YouTube, och att flera samiska företrädare drabbats av detta. Man beskriver att syftet är att bedriva en hets mot samerna som folkgrupp. Intressant reaktion. Detta betyder att om en privatperson skapar en plattform för sin kommunikation, t.ex en blogg eller en videokanal/podcast så kommer han per automatik betraktas som en person som bedriver hets så snart vederbörande ställer kritiska frågor och publicerar dessa. Vad vi talar om här är att man vill begränsa yttrandefriheten genom att förhindra dessa (negativa) publiceringar.


Att Sveriges Radio välvilligt beskriver det web-baserade alternativa radioprogrammet Granskning Sverige som en grupp privatpersoner med tvivelaktiga syften känns som en ganska naturlig reaktion av det organet. Sveriges Radio ställer inte den obekväma frågan varför samer har ett rasbiologiskt tänk för sin existens – ändå är det ett faktum att samhället här bedömer samer respektive andra etniciteter (främst svenskar) med dubbla måttstockar. Om privatpersoner inte får ställa dessa frågor och använda det som underlag för resonemang i offentlig debatt, då har vi inte yttrandefrihet.


Jag vet att konceptet med telefonintervjuer på samma sätt skulle kunna användas mot mig själv, liksom offentlig kritik mot allt jag skriver på min blogg. Men är jag svaret skyldig så har jag bara mig själv att klandra.


Personligen skulle jag inte alls ha någonting emot att den samiska näringen granskas. Jag skulle vilja få bekräftat huruvida det finns sanning eller icke i påståendet att ”Sverige behöver inte samerna, men samerna behöver Sverige”, med detta utläst att ”samerna” betyder ”den samiska näringen”. Vi diskuterar ju gladeligen ifall Sverige behöver Saab Automobiles, en försvarsmakt, vindkraftsindustri, systembolag, etc. Varför skulle vi inte kunna diskutera på samma nyktra sätt huruvida svenska staten skall betala för de löner, helikoptrar och skotrar som används för samernas rennäring (som man tydligen har monopol på)?


Denna frågeställning kan leda till andra frågor. Jag råkar nämligen vara väldigt övertygad om att diskussionen om den samiska näringens vara eller icke vara, samt dess monopolställning, kommer avvisas därför att FN betraktar samerna som ett urfolk, och att dessa har vissa privilegier. Detta är inte första gången som FN kommer i kollisionskurs med yttrandefriheten, eller försöker med överstatliga tvång påverka ett rikes interna angelägenheter. FN är trots sin välputsade fasad förmodligen världens största brottssyndikat.


I diskussionen om samisk näring följer också frågan om ILO169. Samerna själva kritiserar den svenska staten för att denna inte ratificerar FN-konventionen ILO169 som ”förbinder Sverige att respektera befintliga markrättigheter” som samerna själva uttrycker det.


Här blir jag nyfiken på varför en så tillsynes självklar konvention inte bekräftats av svenska staten. Det låter ju som att Stockholm bedriver en ondsint konspiration mot samerna, eller…? Från sametingen hörs en evig indignation över att regeringen inte skriver på. Den andra sidan – staten och de icke-samiska markägarnas ställning – hörs inte i debatten. Vilket jag ser som ett skäl till att man har all anledning till att som privat medium – blog, video, podcast – bör göra det granskningsjobb som demokratin skall medge medan de statsfinansierade medierna väljer att favorisera den ena parten. För tydligen är det inte alls självklart att ILO169 saknar påverkan för enskilda markägare i Lappland, och att detta kan stå i strid med privat äganderätt. Man ska ge akt när FN gynnar särintressen med termer som ”mänskliga rättigheter” – det betyder oftast att man vill underminera konceptet med privat äganderätt.


Om detta ovan blir debatt eller inte återstår att se. Men min grundprincip är fast: Om något inte håller en granskningen kan det inte vara granskarnas fel.


https://peterharold.wordpress.com/2015/02/21

Av Stig Olsson - 21 februari 2015 08:53

Oljepumpning

 

* Mycket snart kommer det STORA dråpslaget mot petrodollarn skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare.

 

Turkiet blir transitland för all rysk naturgas till södra Europa!

 
Detta är ett dråpslag mot CIA:s strategi att avskära Rysslands naturgas från södra Europa. Nordgasledningen till Tyskland är redan ett faktum. Sydgasledningen kommer redan inom något år (!) att att nå Turkiet. Den amerikanska militära strategin har misslyckats fullständigt.
 
Turkiets beslut att välkomna Sydgasledningen är en stor chock för USA:s militära planering. Turkiets energipolitiska maktposition ökar dramatiskt. För Turkiet självt har en dröm uppfyllts. Rysk gas och ryska kärnkraftverk som är på väg att byggas i Turkiet löser landets svåra energiproblem. Erdogan och Turkiet jublar.
 
* Mycket snart kommer det STORA dråpslaget mot petrodollarn.
 
BRIKS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) kommer sannolikt att lansera ett alternativ till dollarn som bas för internationell business redan till sommaren. Ett nytt Swift-system kommer också att lanseras. Den nya valutan kommer successivt att ersätta dollarn i land efter land. En rad länder i
Sydamerika och Afrika följer efter.  Det olje- och naturgasrika Iran bara väntar på beslutet. Iran har redan tillsammans med Kina upprättat ett alternativt Swiftsystem för handeln mellan länderna. USA:s ekonomiska krig mot Iran har misslyckats.
 
* Irans väldiga naturgasfält knyts snart samman både österut mot  Pakistan och Indien och västerut mot södra Europa – genom Turkiet.
 
Naturgasledningar som transporterar iransk naturgas till södra Europa kommer inom några få år att byggas genom Irak och Syrien. Denna iranska gas kopplas därefter samman med Sydgasledningen. Även den iranska gasen kommer således att passera genom Turkiet.
 
Men stora orosmoln hänger i luften. EU:s agerande de närmaste åren kan ändra på läget. Pakistan och Indien är i desperat behov av den iranska naturgasen. Det kan mycket väl bli enbart österut som den iranska naturgasen letar sig. I så fall blir det bara den ryska gasen som når södra Europa – precis som norra Europa får sin gas genom Nordgasledningen. Europa och Ryssland binds ihop inom energiområdet – vad som än händer med den iranska gasen. CIA:s mardröm är snart en verklighet.
 
De amerikanska planerna på att inrätta ett kalifat i Norra Irak och sedan störta Assads regim i Syrien och därefter Irans regim – för att öppna upp naturgasen från Qatar och Iranunder amerikansk kontroll har totalt misslyckats. Nu går det fort dessutom. CIA:s strategi har på mycket kort tid eroderat i smulor. Saudiarabien och Israel som satsatså hårt på denna strategi är desperata.
 
Efter att ha skjutit ihjäl närmare 500 barn i Gaza och bombat sönder skolor och sjukvårdsinrättningar under Israels senaste palestinska folkslakt, håller Netanjahu ett raserital i FN som kommer att gå till historien. Gång på gång uppmanar han världens judar att komma hem. Ortodoxa judar ska med våld tvingas in i armen. Detta har utlöst enorma demonstrationer i bl. a. New York och Jerusalem. Av detta visas naturligtvis ingenting i västerländsk television.
 
* Tärningen är kastad. USA/EU:s ekonomiska krigföring mot Ryssland 
har på rekordtid skapat en historisk allians mellan Kina och Ryssland. 
 
Ryssland stärks enormt – på grund av att EU lät sig dras med i en illa genomtänkt CIA-plan att störta Putin. Tanken var att knäcka rysk ekonomi och att få landet att konkursa. Saudiarabien fattade sitt vansinnesbeslut att öppna oljekranarna på vid gavel och låta oljan flöda fritt. På kort sikt drabbades rysk ekonomi hårt – men resultatet av CIA-planen blev den rakt motsatta. Putin är nu populärare än någonsin i Ryssland och- höroch häpna – i stora delar av världen! Alliansen med Kina betyder på sikt ofattbara ekonomiska fördelar för Ryssland.
 
Ett handelskrig mot en stor nation som är självförsörjande på precis allt, och som har en vänskaplig granne (Kina) som råkar vara världens ledande ekonomiska makt – är mycket illa genomtänkt. Speciellt om länderna är helt beroende av varandra. CIA:s plan var ett rent hjärnsläpp!
 
* Kinas ödesfrågor är kol till sina tusentals kolkraftverk och rysk naturgas.
 
I Sibirien finns nästan 20 procent av världens kända koltillgångar.
Jättelika kolkontrakt med Kina är redan tecknade. Dessutom har Ryssland naturgas – vilket är de fossila bränslenas Rolls Royce. Den ryska naturgasen är det enda fossila bränsle som kan hjälpa Kina att bli kvitt smogen i de kinesiska storstäderna. Energimässigt är Kina och Ryssland som ”hand  i handske”.
Historien har bäddat för denna allians. Samarbetet mellan länderna tog fart på rekordtid. CIA:s och EU:s agerande påskyndade skeendet.
 
* Tysklands absolut viktigaste industriella marknad ligger i ”Eurasia”.
 
Kinas gigantiska satsning på att återigen binda samman Europa och Asien genom ”den nya sidenvägen” är mänsklighetens största industriella satsning någonsin. Inte vill den tyska industrin ställas utanför denna gigantiska marknad!
Merkel har redan satt ner klackarna. De tyska politikerna börjar vakna. Även Frankrike har vaknat upp. Det gemensamma tyska och franska fredsinitiativet i Ukraina var ett dråpslag mot CIA:s krigsplaner mot Ryssland.
 
* Det amerikanska militärindustriella komplexet störtar USA i avgrunden.
 
Det är fullständigt ofattbart att det militärindustriella komplexet, som nu styr USA, agerar så ogenomtänkt. Orsaken måste vara att splittringen är total.
 
Amerikanska statsskuldväxlar blir värdelösa inom några få år. Ingen förstår hur fort det går. Det är snart över för USA. Världens sista militära supermakt är på väg att kollapsa. Dollarn kraschar snart mitt framför våra ögon. Den globala finansiella härdsmältan slår hårt i hela världen. Västeuropa drabbas fruktansvärt men USA går under. Ett förödande inbördeskrig i USA är oundvikligt.
 
* Varken Kina eller Ryssland är demokratier. Hur skulle de kunna vara det?
Kina är ett kejsardöme – precis som det varit i flera tusen år. Ryssland har sina historiska rötter. Folklig demokrati växer fram steg för steg och tar tid. Utvecklingen mot demokrati är en långsam historisk process.
 
USA styrs av desperata militära krafter. De tog makten i samband med att Bush blev president. Dessa krafter saknar både vett och förstånd. Ingen vet längre vad den andra gör inom säkerhetstjänsten. ”The empire of chaos” – det är den
bästa beskrivningen av det sammanfallande amerikanska romarriket.
 
Vad har USA/NATO lyckats med?
Korrumperade krigsherrar och rekordstora flöden av opium i Afghanistan.
Totalt inbördeskrig och kaos i Libyen. Ukraina i akut sönderfall. Katastroferna avlöser varandra. Västeuropa måste bryta med krigsgeneralerna i USA. Krigets väg är ondskans väg.
 
Om över 7 miljoner ryssar i östra Ukraina vill bli självständiga från Kiev är det självklart deras eget val. Om Katalonien vill frigöra sig från Spanien så är det deras val. Om Skottland vill frigöra sig är det upp till skottarna. Tanken att sätta in militär för att stävja sådana självständighetsrörelser är ren barbari.
Ännu en gång har CIA lyckats skapa ett land i kaos. Hur länge ska ondskan få hålla på?
 
* Diplomatins tidevarv är på väg.
När USA kollapsar blir det automatiskt världsfred. Nästan inget annat land i  världen väljer krigets väg. Att Kina eller Ryssland eller Indien skulle börja kriga med varandra är fullständigt otänkbart. Europa önskar inte heller några
krig. Inbördes konflikter av alla slag kommer att finnas kvar – men storskaliga  krig är över. Därför är USA:s fall en befrielse för hela världen.
 
* Sanningens tidevarv tidevarv närmar sig.
- Sanningen om chartertrafiken till månen under månpresident Nixons tid vid
Vita Huset kommer att avslöjas. Denna lögn är historiens mest dyrköpta lögn.
- Sanningen om dubbelagenterna Bin Laden och mulla Omar kommer också fram.
- Sanningen om vem som gav order att bomba sönder världens största Budda-
statyer i Afghanistan kommer att avslöjas.
- Sanningen om vilka som konstruerade bomberna som small i Londons tunnelbanor och på tågen i Madrid kommer att skaka västvärlden.
- Sanningen om händelserna i New York den elfte september 2001 kommer att sätta USA i brand.
- Sanningen om vilka som låg bakom mordet på Olov Palme kommer att skaka Sverige.
- Sanningarna om hur terrorn i världen skapades kommer att få alla i väst att tystna.
 
Det blir en lika ödesmättad tystnad i Västvärlden som det blev i Tyskland efter andra världskriget. Vi kan inte svära oss fria. Tusentals människor i varje land i Västeuropa arbetade aktivt på ondskans sida. 
 
* Nationell försoning.
 
Det finns ingen annan väg än förlåtelse. Människans dubbelnatur är uppenbar.
Vi har både gott och ont inom oss. Det är lätt att halka in på fel väg. Det är inte dom som är onda och vi som är goda – vi är faktiskt ”både och”. En nationell försoning – Nelson Mandelas medicin för Sydafrika – är den enda framkomliga
vägen. Någon annan väg existerar inte.
 
Brage Norin höjdare
 
Brage Norin – Skogså Tankesmedja
 

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se