Inlägg publicerade under kategorin Psykiatrin

Av Stig Olsson - 20 januari 2015 13:51

Det påstås att det bara tillhör ungdomen att se orättvisor, korruption och att då också försöka göra något åt det man med all önskvärt tydlighet insett. I mitt fall stämmer detta med tanke på mitt tidiga stora engagemang för ’en bättre värld’ på 70-talet, men annars verkar mina insikter snarare ha fördjupats på senare år. Möjligen kan mitt förnyade engagemang bero på att min hälsa fick en allvarlig knäck för femton år sen. Jag tror också att det var min långvariga erfarenhet av naturvetenskaplig forskning som gjorde att jag då så snabbt då kom att inse att det fanns en allvarlig korruption inom medicinsk forskning vilket förstås är samma sak som att själva vetenskapen där är korrumperad. Sakta men säkert har jag nu återfått min ’ungdoms sinnelag’ och kan nu med min något bättre hälsa också efter förmåga påtala korruptionen för att försöka ’förbättra världen’ igen och det verkar faktiskt som det går lite bättre idag än för 40 år sedan.


Som oftast kommer inspirationen till mina krönikor från någon bok som jag börjat läsa, vilket stämmer även denna gång, och nu gäller det den nya boken ”Doctoring Data” av den skotske läkaren Dr. Malcolm Kendrick som tillsammans med bl. a. vår egen Uffe Ravnskov under många år kämpat mot den korruption som genomsyrar forskningen kring frågan om kolesterol och kärlsjukdomar. Uffe Ravnskov framhålls också i ett det inledande erkännandet som en framstående inspiratör för alla modiga medicinare som slåss mot de ovetenskapliga dogmer som finns inom sjukvården idag.


http://drmalcolmkendrick.org


Som titeln ”Doctoring Data” antyder, och en titel som för övrigt hans son vitsigt föreslog när hans far arbetade med boken, handlar boken om hur data manipuleras eller med ett mer vardagligt uttryck hur det fifflas med de fakta som kommer fram i den medicinska forskningen.   Den som fifflar har som alltid ett syfte och när man ser de fullständigt sanslösa vinster som läkemedelsbolagen under en längre tid gjort på sina kolesterol- och blodtryckssänkande medel förstår man lätt drivkraften och varför korruptionen är så total inom medicin och sjukvård. Den gängse bilden av ’kvackare’ förbleknar till noll och intet i jämförelse med dessa ’storkvackare’.


Det är så sant som Liza Minelli en gång i tiden sjöng: ”Money makes the world go around!” eller som ABBA framställde samma sak i sin:”It’s a rich mans world!”. Anledningen till att dess sånger var så populära var rimligen att de flesta av oss kände igen oss i den verkliga verkligheten genom deras texter.


Påståenden som att läkemedelsbolagen skulle ägna sig åt något som har att göra med att vi ska bli friskare blir rent skrattretande efter ett tag när man läser Kendrick’s bok. Vad det är frågan om är att tjäna så mycket pengar som möjligt, ju mer ju bättre, och detta är liksom själva affärsidén, och detta sker till slut genom att utnyttja det förtroende som ’gemene man’ fortfarande har för läkare och som därför fungerar idealiskt som läkemedelsbolagens absolut bästa agenter på marknaden.


Men framför allt gäller det att få oss vanliga människor att tro på detta mumbojumbo om att vi verkligen kan bli ’botade’ från våra sjukdomar genom deras kemiska preparat.  Detta gäller de verkliga sjukdomarna som kärlsjukdomar och diabetes men framför allt de påhittade – det gäller att skapa nya marknader.  Det absolut bästa som hänt denna industri är därför enligt Kendrick att de nu har lyckats få oss att tro  att  högt eller ’felaktigt’ kolesterolvärde, högt blodtryck, övervikt eller nedstämdhet är sjukdomar som kräver ’medicinsk’ behandling och som läkemedelsbolagen i sin altruistiska godhet så gärna erbjuder på ’marknaden’. Det är här de verkligt stora pengarna finns att hämta för vem vill gå omkring och känna sig sjuk trots att man är frisk som en nötkärna? Det gäller därför dessa bolag att få hela mänskligheten att känna sig sjuk.


Denna skamliga affärsverksamhet de bedriver kan den som är intresserad nu ta del av i ”Doctoring Data” men det är garanterat ingen rolig läsning för den som vill behålla sin tro på att vi lever i ett samhälle som värnar om vår hälsa. Men för den som liksom Kendrick själv tillhör den grupp av människor som anses lida av ’sjukdomen övervikt’ kan kanske ändå finna en tröst i hans genomgång av de vetenskapliga fakta som visar, mot all ’vedertagen’ medicinsk uppfattning, att de som är överviktiga lever längst och friskast av alla och att vara underviktig, med det vegetariska modellidealet, är en ren katastrof för hälsan vilket som bekant fick Lierre Keith själv att ta till pennvapnet i sin bok ”Vegomyten” efter 20 år i detta ’mytiska träsk’ som i den politiska korrekthetens namn idag ska rädda världen. Läkemedelsbolagen kan om

detta, mot all rimlig förmodan, skulle lyckas se fram mot en fantastisk ny marknad av sjuka veganer.


Boken beskriver detta otroligt sofistikerade fiffel som bolagen bedrivit under mycket lång tid, och som de  ständigt kommer undan med, sker genom manipulering på många olika plan i samhället, från att helt enkelt förfalska eller gömma undan obehagliga fakta kring nya mediciner, att genom själva försöksupplägget när mediciner ska testas bädda för att önskade resultat verkligen kommer fram – här finns många olika sätt, genom att fiffla med statistiken, att genom oetisk marknadsföring se till att medier och medicinska ’opinionsbildare’ får ’rätt information’ och framför allt för ut rätt budskap.


Först när man av någon anledning, oftast genom att kliniska skandaler leder fram till rättegångar, tvingat bolagen att öppna sina gömda datafiler, kan sanningen om fifflet komma fram. Ett exempel Kendrick nämner är hur läkemedelsbolaget Takeda 2014 dömdes till ungefär 50 000 000 000 kronor i böter för att de gömt undan data om hur deras ’läkemedel’ Actos ökade risken för cancer i magen och bukspottskörteln. Nå – med en ’hord’ av skickliga advokater har nu Takeda lyckats reducera bötesbeloppet med mer än 99 % till ungefär 200 000 000 kronor.  Med tanke på de vinster som dessa bolag gör betraktas ändå böter i denna storleksordning som ’mindre’ omkostnader för bolagen i det långa loppet.


Manipulationer sker som sagt på många nivåer i samhället och med så sofistikerade medel att det som Machiavelli berättade i sin bok ”Fursten” om hur korruptionen fungerade i Italien under renässansen framstår som en barnslig söndagsskoleverksamhet i jämförelse med vad som pågår inom medicinen idag.


http://annikadahlqvist.com/2015/01/18/lakemedelsfiffel/

ANNONS
Av Stig Olsson - 12 januari 2015 17:00

Nisse Simonson har arbetat som läkare och kirurg i 40 år. Nu jobbar han som skribent och föreläsare och han tar bladet från munnen. I den här artikeln berättar han om hur läkemedelsbranschen bluffar och de antidepressiva medicinernas effekt är förmodligen bara en placeboeffekt.


Text: Nisse Simonson, fd läkare och kirurg och numera föreläsare (visslare) | Hemsida: Nissesimonson.se

 

En dotter till goda vänner, från södra Sverige, hade blivit dumpad av sin kille och tyckte att livet var trist efter detta. Hon gick till distriktsläkaren som naturligtvis tog upp receptblocket och gav henne antidepressiva tabletter.

 

Hon informerades inte om den ökade självmordsrisken och inte heller föräldrarna. Den är hos unga så hög att man nu i USA måste skriva in det på bipacksedlarna. Läkemedsindustrin har sedan början av 1990-talet vetat att självmordfrekvensen ökar hos unga som sätts på Antidepressiva eller så kallade-SSRI-preparat.

 

Eftersom jag numera har gott om tid och är nyfiken skickade jag efter några böcker från Amazon. Irving Kirschs “The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth”, Shannon Brownleys “Overtreated: Why Too Much Medicine Is Making Us Sicker and Poorer” och David Healy “The Antidepressant Era”.

 

Sedan har jag under 25 års tid (av och till) suttit med i Läkemedelskommittén. Jag har också under många år låtit mig mutas av läkemedelsföretagen på flotta resor för föreläsningar. Utan att ana hur sofistikerat det hela är upplagt.

”Pappa, sade min son som arbetat inom läkemedelsindustrin, du tror väl inte för en enda sekund att du fick föreläsa av andra skäl än att binda upp dig. Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning. Fri sprit, mat och resa med flott hotell är betalt med ett enda recept på blodtrycksmedicin. Detta bara för att klargöra min bindning och mina synder. Jag är inte unik, alla läkare, speciellt hjärtläkare har mutats hårt genom åren, liksom psykiaterkåren.”

De mest flagranta brotten mot etik och där gigantiska summor betalats ut gäller amerikanska psykiatriker som fått böta miljoner dollars för forskningsfusk. Bland annat har de signerat skrivna läkemedelsartiklar av hyrda journalister och undersökningar som aldrig gjorts.

 

Om du söker på ”US psychiatric bribery” på Google, kolla även ”Ghostwriting in psychiatry” så kommer du att få så att du storknar. När det gäller självmord och antidepressiva så bör du besöka David Healys Wikpedia-sida för att läsa om vem han är och vad han har skrivit.

 

När det gäller konstiga mord, självmord, skolskjutningar kopplade som biverkningar till antidepressiva sök på nätet: ”SSRI sideeffects””SSRI placebo””SSRI stories”.

 

Man kan ju fråga varför Läkemedelsverket godkänner sådana mediciner. Fråga istället vem som finansierar Läkemedelsverket.

 

Professor Irvin Kirsch är specialist på placebo och han menar att de antidepressiva medicinernas effekt som av Prozac egentligen bara är en placeboeffekt. Samma effekt som man kan få av motion. Samma effekt kan man få av KBT.

 

Boken borde vara obligatorisk läsning för varje läkare som skriver ut SSRI-preparat. Man har trott att SSRI-effekten är att uppgradera mängden serotonin i synapserna. Det finns många forskare som betvivlat denna hypotes eftersom man har samma effekt med mediciner som har förmåga att minska mängden serotonin.

 

Kirsch gick först igenom det cirka 40-tal undersökningar som industrin hänvisade till för att få SSRI/antidepressiva godkända. Men han lyckades även få fram de undersökningar som gjorts och där man inte fått någon effekt vad gäller depressionssymtomen. När han slog ihop statistiken visar det sig att det kanske måhända finns en effekt vid ”major depressions”, men ingalunda vid de enklare. Dit hör nog detta att partnern gör slut. En motgång som man måste lära sig att ta. Men hur enkelt är det inte för en mutad kollega att få fram receptblocket. Dessutom blir de flitigaste förskrivarna oftare bjudna på flera golfresor. Visserligen får man numera oftast inte åka på dessa resor på betald arbetstid men en veckas jourkomp kan man offra för en gratis lyxresa.

 

Man har även visat bland annat vid studien från Duke University att det är nästan omöjligt att ta bort pillren för en som haft dem en tid. Det leder till att okunniga läkare, som inte känner till utsättningsbilden, byter från det ena preparatet till det andra. Recidivfrekvensen för dem som slutar med SSRI-preparat är över 50 %. För gruppen som motionerade och blev bra är recidivfrekvensen bara cirka 10 %. Genom att rikligt muta de ledande psykiatrerna i USA, varav många fälls i domstol, och genom att bjuda svenska läkare på dyra resor och fri sprit har dessa mediciner blivit riktiga kassakor för läkemedelsindustrin.


Text: Nisse Simonson, kirurg och föreläsare


Nisse Simonson har arbetat som läkare och kirurg i 35 år. Nu jobbar han som skribent och föreläsare. Genom Talarforum har han bokats att föreläsa både i Sverige och i Europa. 2006 utsågs Nisse Simonsson till Årets talare. 2008 var han sommarpratare. 


Hemsida: Nissesimonson.se


http://newsvoice.se/2015/01/12/svensk-lakare-det-satsas-mer-pengar-pa-att-muta-lakare-an-pa-forskning/

ANNONS
Av Stig Olsson - 21 december 2014 13:29

Ja vad ska man annars säga? Efter att ha läst nedanstående artikel hittar iaf inte jag andra ord som mer exakt och rakt på säger sanningen... Läs själv!


En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka
 
För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström.

Låt oss för en stund helt bortse från oss själva och fokusera på: vad är bra för barnen? Vi konfronterar alltså frågan huruvida utvecklingen är för barnens bästa eller om vi vuxna föräldrar driver något i rent egenintresse.

 

Självmord, suicidförsök, depression och konsumtion av psykofarmaka har bland unga kvinnor ökat med upp till 400 procent under de senaste tio åren. (Kanske det hänger ihop med att alla barn förväntas bete sig som pojkar?) Trenden för unga män är densamma även om utvecklingen inte är lika dramatisk. Ju yngre barn desto brantare ökning, de uppväxande barnen mår allt sämre och vi undrar varför.

 

Den första generationen som fötts under de nya betingelserna i Sverige har varit på förskolan från ett års ålder och har under sina första sex år tillbringat större delen av sitt vakna liv med förskolepersonal. Dessutom har de levt i ett samhälle som inbillar oss att män och kvinnor är likadana och har identiska förutsättningar att ta hand om barn, utan hänsyn till egna val. Det är först nu vi kan se hur den generation mår som fått ta konsekvenserna av det svenska experimentet.

 

Sambandet mellan att båda föräldrar arbetar mer och ungdomars psykiska ohälsa. I dag arbetar föräldrar cirka åtta timmar mer per vecka och hushåll än före 1980. Det innebär drygt 1,5 timma per dag i minskad barn-förälderkontakt. Om vi antar att vaket umgänge före 1980 var 3-4 timmar per dag för små barn är 1,5 timma en minskning med 40-50 procent!

 

Gråter hopplöst

Anknytning är ett i dag väl utforskat begrepp. Det är vetenskapligt visat att barn behöver nära kontakt med sin mor under de första levnadsåren. De behöver även sin far men modern är väsentligast under de 2-3 första åren. Ett barn som gråter hopplöst när det lämnas på förskolan upplever sig övergivet. Det är först vid 4-5 års ålder som barn får ett tidsbegrepp. När vi lämnar ifrån oss ettåringen har den ingen möjlighet att bedöma om föräldern någonsin kommer tillbaka. Tolv månader är den känsligaste åldern ur ett anknytningsperspektiv och då sätter vi barnen i förskola i Sverige. Skador i anknytnings-processen är ofta irreparabla och resulterar i oro, ångest och depression. Just vad våra ungdomar lider av i dag.

 

Män och kvinnor är olika i hjärnan. Den andra faktorn är att män och kvinnor förväntas göra samma saker. Det bygger på en politisk, obelagd tes att män och kvinnor är utbytbara vad gäller egenskaper och förutsättningar att ta hand om barn. Att en 50-50-delning skulle vara i barnens intresse förutsätter att män och kvinnor är identiska.

 

Men vi är inte identiska! Det finns stora skillnader i hjärnan mellan medelmän och medelkvinnor. Naturligtvis finns avvikelser i populationen i form av män med utpräglat feminina hjärnegenskaper och vice versa men statistiskt finns betydande skillnader. Olikheterna har utvecklats under evolutionen och skillnaderna fastställs före födelsen. Myten om att vi föds som neutrala varelser och att samhället tvingar in oss i identiteter som män eller kvinnor är en av de kusligaste politiska lögnerna i modern tid!

 

Straffas ekonomiskt

Det är dyrt att älska sitt barn i Sverige. För att tvinga in oss i sin politiska modell använder svenska staten ekonomiska styrmedel. En familj som envisas med att vara hemma tre år med sitt barn, varav med mamma de första 1,5 åren, straffas enligt våra beräkningar med cirka 400 000 kronor. Det går till så här:

 

* Full föräldrapenning betalas ut under 13 månader och är delvis könsbunden. Jämställdhetsbonusen premierar familjer där mamma börjar jobba efter 6 månader. Om mamma är hemma 13 månader straffas familjen med 68 000 kronor per barn.

 

* Vårdnadsbidraget betalas ut under två år till dem som inte belastar dagis. En heltids förskoleplats kostar kommunen cirka 14 500 kronor per månad netto, en peng det skulle gå att leva på och som en familj skulle kunna få utan att det kostade ett öre. Men vårdnadsbidraget är futtiga 3 000 kronor per månad och frivilligt för kommunen att betala ut. Av 14 500 kronor per månad som kommunen sparar betalar de alltså tillbaka max 3 000 kronor. Skillnaden, 11 500 kronor per månad, stoppar kommunen i egen ficka. Det här är barnets pengar och när det fyllt tre år stoppar alla kommuner allt i egen ficka.

 

* Särbeskattningen infördes för att vi inte skulle kunna leva på en inkomst. Familjer med en inkomst och rätt till full föräldrapenning förlorar cirka 26 000 kronor per år på särbeskattningen.

 

Med en föräldralön på 20 000 kronor per månad brutto, beskattningsbar och pensionsgrundande, skulle vi ha valfrihet att vara med våra barn och samtidigt slippa diskussioner om att det viktigaste jobbet i livet är en kvinnofälla.

 

Basen för den svenska statens familjemodell eroderar alltså och politiken bedrivs i strid mot våra evolutionära förutsättningar och mot barnens intressen. Den drivs helt av vuxnas snävt personliga intresse för materiell välfärd och statens behov av tillväxt. Staten har enorma och växande kostnader för psykisk ohälsa men grundorsaken vill man av kortsiktiga, nationalekonomiska orsaker inte ta i. Barn och ungdomar används som tillväxtbränsle och den politiska cynismen är total. Det är barnen som i dag sitter med notan i knät och får ta konsekvenserna av det svenska experimentet.


Annica Dahlström

läkare, neurobiolog, professor vid Göteborgs universitet, författare och föreläsare


Christian Sörlie Ekström

mastersexamen i industriell ekonomi, författare, debattör och miljöaktivist


http://m.gp.se/%E2%80%A6/1.583949-en-familjepolitik-som-gor-barnen-


Av Stig Olsson - 28 september 2014 11:58

En lag som förutsätter att tillfrisknande sker efter tidtabell är inget annat än omänsklig. Vi möter ofta patienter som har hamnat i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen. Utförsäkringarna måste stoppas nu, skriver 108 läkare.

 

En ung man med Aspergers syndrom fick avslag på ansökan om sjukersättning, och hamnade i ett så svårt tillstånd att han fick läggas in för elbehandling, skriver Läkartidningen. I radions P1 framträder en annan ung man vars tillfälliga sjukersättning efter en hjärnskada för fem år sedan gått ut. Han anses för frisk för sjukersättning, för sjuk för att jobba och får inte försörjningsstöd eftersom han bor i en bostadsrätt som hans mamma har betalat.


Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan.

 

Vi 108 undertecknande läkare vet att dessa humanitära tragedier bara är toppen på ett isberg. Vi möter ofta patienter som kommit i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen, den ”reform” som infört benhårda tidsgränser för sjukpenning och avskaffat den tillfälliga sjukersättningen. Under det närmaste året kommer många tusen personer ytterligare att utförsäkras och den ansvarige ministern Ulf Kristersson planerar inga snabba åtgärder.


När vi klagar får vi ofta höra att det är vi läkare som skriver dåliga intyg. Och i vår frustration frestas vi att slå tillbaka och säga att Försäkringskassan är hård och hjärtlös.

 

Men låt det vara fullständigt klart – oavsett hur bra intyg vi läkare skriver, oavsett hur empatiska

Försäkringskassans handläggare är – att felet ligger i en lag


• ...som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.


• ...vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.

I den verkliga svenska arbetsmarknaden har vi som arbetat länge i yrket sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.


• ...som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.


Vi tror inte att lösningen ligger i förslaget om att ta bort läkarnas roll i den särskilda arbetsförmågebedömningen.


Även om vår arbetsbörda skulle lindras, skulle vår oro för patienterna öka. Ett vårdteam med flera olika kompetenser kan i dialog med patienten, och givetvis med Försäkringskassan, bäst planera för en realistisk rehabilitering.

 

Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.

 

 

JENNY FJELL

leg läkare och initiativtagare till Nätverket Resurs, respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället

BIRGITTA SÖDERFELDT

professor och överläkare i neurologi

MARGARETHA LÖÖF-JOHANSON

distriktsläkare

MONIKA KÖNIG

psykiater vid onkologklinik

LARS JERDÉN

specialist allmänmedicin

PETER KNUTSSON

specialist i kardiologi

SVEN ENGSTRÖM

distriktsläkare

JAN LIDBECK

specialist i smärtlindring

PER-ÅKE LINDESTAD

specialist i ÖNH sjukdomar

BJÖRN STRANDER

specialist i gynekologi

TORE LINDER

specialist i ortopedi

ANN-CATHRIN HELLSTRÖM

specialist i gynekologisk onkologi

MARITA BENGTSSON

specialist i invärtesmedicin

MARGARETA REIHS

specialist i geriatrik

ANDERS NEILAN

specialist i företagshälsovård och infektionssjukdomar

ANN SÖRBO

specialist i rehabiliteringsmedicin

GUNILLA HOLMSTRÖM

reumatolog

ROBERT IRESTIG

specialist i socialmedicin

MARIA WOLF

specialist i allmänmedicin

HANS PETER SÖNDERGAARD

specialist i psykiatri

MARCUS PERSSON

ST-läkare i psykiatri

ROBERT SVARTHOLM

specialist i allmänmedicin

SUSANNE BEJEROT

specialist i psykiatri

DAG KÖRLIN

specialist i allmän psykiatri

KRISTINA SELING

distriktsläkare

BENGT JÄRHULT

specialist i allmänmedicin

ANNA HILLERBERG

ST-läkare i psykiatri

DANIEL FRYDMAN

specialist i allmän psykiatri

SIGMUND SOBACK

specialist i psykiatri

NILS JONEBORG

specialist i psykiatri

BO WERNER

specialist i socialmedicin

SVEN-OLOF THORELL

specialist i allmänmedicin

BENGT ANNEBÄCK

specialist i psykiatri

ANNA DANIELSSON

distriktsläkare

TOMAS HAGSTRÖM

specialist i onkologi

LARS ARVIDSSON

specialist allmänmedicin

CAROLINE DE MAN LAPIDOTH

specialist i psykiatri

MARIANA DUCARU

specialist i allmänmedicin

BENGT MALMGREN

specialist i psykiatri

PATRICIA ROTH

specialist i psykiatri

CHRISTINA LERGIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANDERS BERGSTEDT

specialist i psykiatri

CATHERINE UDÉN

specialist i psykiatri

HJÖRDIS FOHRMAN

specialist i allmänmedicin

JENS HALLDIN

ST-läkare i allmänmedicin

ANN GARDNER

specialist i allmänpsykiatri

MATS HUMBLE

specialist i psykiatri

BIRGITTA BRUNES

specialist i allmän medicin

KARIN BONDESSON

specialist i allmän psykiatri

HÅKAN AGNSÄTER

läkare inom psykiatri

LENA HAMBORG

specialist i psykiatri

ANNA HEDERUS

specialist i psykiatri

CHARLOTTE LEWIN

specialist i psykiatri

CHARLOTTE WIKTORSSON

specialist i allmänmedicin

MARIANA HULTÉN

underläkare inom psykiatrin.

ULF EKLUND

specialist i allmänmedicin

DANIEL KVICK

ST-läkare psykiatri

ELISABET HJERPE

specialist i gynekologisk onkologi

KARIN SJÖSTRÖM

specialist i psykiatri

HANS BRANDSTRÖM

distriktsläkare

ULRIKA NYKVIST

företagsläkare

ERIK JESSEN

allmänläkare

MARIA SJÖDAHL

distriktsläkare

JESPER JOHANSSON

ST-läkare allmänmedicin

GILLIS NYGREN

specialist i allmänpsykiatri

RITVA HARA

specialist i allmänmedicin

AGNES MESTERTON

specialist i psykiatri

BO JONSSON

specialist i psykiatri

INGRID LINDGREN

specialist i psykiatri

HENRIK NYBÄCK

specialist i psykiatri

LIDIA MISKOVA

ST-läkare psykiatri

DANIEL HÅKANSSON

leg läk allmänmedicin

LARS WAHLSTRÖM

specialist i psykiatri

ANNEMARIE PETTERSSON

specialist i psykiatri

OLOF LARSSON

specialist i psykiatri

MARTIN OLSSON

specialist i psykiatri

INGEGERD WAHL

specialist i psykiatri

THOMAS ROSENLUND

specialist i psykiatri

SONJA HERMANRUD

specialist i psykiatri

HARRIET HÄGGBLOM

specialist i psykiatri och i allmänmedicin

GÖRAN DAHLBERG

specialist i allmänmedicin

HANNA KATAOKA

ST-läkare i psykiatri

LARS BÄCKLUND

specialist i allmänmedicin

ANNIKA DANIELSSON

ST-läkare i psykiatri

ANETTE RYRÅ

specialist i psykiatri

RAGNHILD BJÖRKLUND

specialist i rehabmedicin

PER ALSÉN

distriktsläkare

AGNETA BORGARE

specialist i allmänpsykiatri

MARKUS KALLIOINEN

specialist i allmänmedicin

KENT NILSSON

specialist i psykiatri

KERSTIN RÖNNBLOM

specialist allmänmedicin

MARIA SUNDVALL

specialist psykiatri

ANDREA TYBURSKI

ST-läkare allmänmedicin

KARIN DAHLBERG

specialist i psykiatri

MÅNS GERLE

ST-läkare psykiatri

SAM RUNEBERG

distriktsläkare

MONICA BACKMAN

distriktsläkare

JOHAN ALINDER

specialist i rehabiliteringsmedicin

MIKAEL BELLANDER

distriktsläkare

KARIN STARZMANN

distriktsläkare

NINA NYBLOM

specialist i psykiatri

SOLVEIG WANLAND

distriktsläkare

MATS FOLDEVI

specialist i allmänmedicin

ELISABET ABDO

specialist i allmänmedicin

AXEL GRÖNQVIST

AT-läkare

MARIA TRUEDSSON

distriktsläkare

LINDA NILSSON

vikarierande underläkare vårdcentral


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-straffa-vara-patienter_6050543.svd

 

Av Stig Olsson - 4 augusti 2014 08:31

care-free-672x372


Vi har under de senaste halvseklet utbildats, rättare sagt hjärntvättats av TV – ättmaskinen, som labbråttor från födseln till att söka det mjukare enklare sättet, det minsta motståndets väg och oj som vi alla reste …… alla klassiska tecken på en vallning av djur. Men jag har nog dessutom allt mer kommit till att se detta som att makten formaterade in i oss redan från födseln med syfte att expandera kraften i sin egen maktfunktion genom sociala kontrollsystem samt vidare från generation till generation i tusentals år. Trots allt, man måste ändå betänka att redan exempelvis Athanasius började med dessa fasoner i stor skala 325 e.kr


Mental, emotionell och intellektuell slavundervisning utbildar slavar i hur man ska vara bra produktiva slavar – utan eget fritt tänkande och en begränsad kreativ förmåga, ja för att då bara inte tala om spektaklet med de emotionella begränsningarna.


Att få människor att tro att de ska kunna känna – uppleva – känslor på kommando, ja det säger väl egentligen det mesta och belyser varför vi inte skall förstå hur mekanismen bakom hur våra egna känslor skapas – betingas – beroende på värderingsgrunderna. Som alltså kan formateras…


Detta bidrar också till att förklara varför vi måste skalas av vår medfödda individualitet och naturligt betingade emotionella självförståelse och sedan måste byggas om och omskolas för att fungera som – i – en slags sammanhållen stridsenhet för att gå direkt in i kampen och kämpa för dem som förslavar oss, alltså vi kämpar för att förstärka vår egen förslavning. Det är lite som parallellen till att vi egentligen kämpar för att få större skulder samtidigt som vi tror att vi kämpar för vår individuella ekonomiska frihet utan att förstå att hela systemet bara består av skulder och att vi alltid förr eller senare blir förlorare.


Med införandet av designade medicinska preparat och sakkunnig psykologisk manipulation, kombinerat med nonstop propagandan via dumburken och styrda nyhetsmedier, så har aldrig tidigare så få kunnat kontrollera så många så helt och enkelt.


Rulla tillbaka i tiden och undersök Maslows hierarki av behov i pyramiden med detta i åtanke. Tron på att människan är naturligt våldsam är en myt som vidmakthålls av ”styrande” regeringars formateringssystem för att tjäna sitt syfte och sväljas som en offentlig sanning vilken alltså egentligen bara ser till att rättfärdiga och rationalisera vår egen vilja och apatiska deltagande i en polariseringsskapande mördarmaskin. Rädsla är en mycket dålig långsiktig drivkraft om du försöker föreviga våld bland slavarna som en kontrollmekanism. Knappt någon tror längre på att bombningen av barn på Gazaremsan skapar positiva krafter. Så det psykosociala korthuset är nu mycket skört.


Vid denna punkt i vår delegering till korthusets kollektiva galenskap är vi mer än villiga att internalisera all information som vår enskilda sanning och därför blir också allting till slut falskt, vi är betingade att förhålla oss överens med vad som helst oavsett hur löjligt eller kategoriskt oförenligt det är med sunt förnuft eller etablerade rationella faktum. Detta är den centrala hyresgästen av förnekelse inkarnerad i oss, viljan att tro vad vi vill tro utan kritisk granskning eller prövning, viljan att inte tänka efter, eller för att återkoppla till religionen – lättjan.


Därför genom att kontrollera den totala regi som avgör vad som är sant och falskt och sedan mata människor information som bekräftar vad de har betingats att tro, är vi för det mesta är villiga att ledas i omedvetenhetens nosring överallt dit våra herrar tar oss. Vi blir spelade som marionetter och ändå tror vi att de flesta (om inte alla) av våra egna tankar och beslut tas av oss som självständiga enheter och inte som en del av ett styrt och manipulerat kollektiv, som under generationer har formaterats kulturellt för att passa in i mönstret för den styrande mekanismen för makt.


Det faktum att vi kan välja att lämna hemmet för arbetet 6:53 eller 7:10, gör därmed att vi kan behålla en illusion av valfrihet som egentligen innebär väldigt lite när vi ändå måste vara på jobbet senast 08:00. Vi bedriver dessa psykologiska konstgrepp för att mata och lugna vårt alltmer växande och ihåliga ego för att förneka vår fångenskap och att vi undermedvetet uppmuntras till att göra så av våra ägare. Ur befälhavarens synvinkel, det enda som är bättre än att hålla slavar är slavar som håller sig själva.


Vårt ego har blivit så grundligt smickrat sedan födseln av vanföreställningar om frihet, sanning, rättvisa och det allmänna sättet i folkhemmet, tillsammans med visioner om vår magnifika välvilja till världen, att vi aldrig skulle tolerera, ännu mindre underhålla, tanken på att vi faktiskt bara skyfflas som får och nötkreatur till vårt eget tänkande, föder och reproducerar denna kultur. Det sovande folket. Vid denna punkt i det kollektiva farsen är den enda skillnaden mellan Sovjetunionen på 1970-talet och 80-talet och Sverige 2014, att det ryska folket visste att det var lögner, som användes och missbrukades av som metod av makten för att bryta motstånd.


Och medan de öppet dränkte denna fula insikt i alkohol, så hade de också ändå utvecklat alternativa marknader och bytessystem som visade sig bli användbara när systemet senare kollapsade. Vi förblir dock trollbundna av trollkarlen och vår samtidiga själv medicinering; bara vi säger till oss själva att vi gör det av olika skäl, t.ex depression, ångest eller vilken ursäkt som står till buds. Vad ingen vill diskutera är att vår depression är den varningssignal om att något är fruktansvärt fel. Tyvärr, så given skuggan av en chans, så marscherar förnekelsen i oss själva vidare på de möjligheter som finns och den måste därför alltid motverkas enskilt, det är kravet som vi måste ställa på oss själva.


Med upplysningens ljus kommer också själens mörker till många

House-of-Cards-Clean-672x372


http://carlnorberg.wordpress.com/2014/08/03

Av Stig Olsson - 2 augusti 2014 18:53

Jag kan bara hoppas och önska att du ska se igenom hela den här videon och försöka få en viss insikt om hur det kan vara när de sociala myndiheterna begår kriminella övergrepp på barnfamiljer över hela landet. Tyvärr är Dominique bara en av många tusen, men det är kanske det mest uppmärksammade fallet. Sociala svinen på Gotland har begått så många brott mot denna familj att hela myndigheten på riksnivå skulle behöva sitta i fängelse för allt vidrigt de gjort mot denna familj!


Själv har jag följt detta drama i cirka fem års tid och varje gång jag ser något om familjen blir jag skräckslagen över blotta tanken att soc skulle komma in i mitt liv, mot mig och mina barn... Sen sover jag inget mer den veckan...


Gör bara en enda medmänsklig gärning genom att åtminstone titta på videon från en förtvivlad pappa...


Av Stig Olsson - 17 juli 2014 11:03

Frank Clegg, tidigare Vd för Microsoft Kanada, riktar kraftig kritik mot gällande föråldrade gränsvärden för   tillåten strålning från trådlös teknik. De skyddar varken barnen som exponeras i skolan för trådlösa nätverk och trådlösa datorer, mobilanvändarna eller grannarna till mobilmaster. Liksom Strålskyddsstiftelsen kräver han skärpt regelverk och att allmänheten informeras brett om hälsoriskerna. 


Den tidigare Vd:n för Microsoft Kanada framhöll vid en presskonferens nyligen att över hundra undersökningar har visat att trådlös teknik kan orsaka exempelvis cancer, genetiska skador, infertilitet, skador på hjärnans utveckling och hjärtsjukdomar vid nivåer som är långt under gällande gränsvärden.

 

Till sitt stöd har Frank Clegg samlat över 50 forskare och experter samt över 20 läkare som uttrycker kraftig kritik över att gällande gränsvärden är helt otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker.

Gränsvärdet skyddar inte barn som exponeras hela dagen för WiFi i skolan. Det skyddar inte någon från hälsorisker förenade med strålning från en mobilmast rakt över gatan eller utanför bostads- eller kontorsfönstret. Gällande riktlinjer är föråldrade och har inte anpassats efter ny och fastställd vetenskap, sa Clegg.

Frank Clegg, som har bildat organisationen Citizens for Safe Technology C4STKanadas motsvarighet till Strålskyddsstiftelsen, kritiserar därmed indirekt även den industri han tidigare arbetade för som lobbar för att myndigheter och politiker inte ska skärpa de föråldrade och bristfälliga reglerna för tillåten strålning.

 

Frank Clegg har även tidigare varnat föräldrar och ansvariga i skolor för hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik och uppmanat dem att ”aldrig låta ett barn vara nära en uppkopplad mobil eller läsplatta”.

 

Läkarna bakom Clegg uppmanar i en gemensam skrivelse de ansvariga myndigheterna och politikerna att implementera strategier för att öka medvetenheten om den trådlösa teknikens skadliga effekter samt att minimera exponeringen i skolor och på andra platser där barn exponeras regelbundet.

 

De efterlyser också en informationskampanj riktad till läkare så att de bättre kan identifiera patienter med symtom som kan vara orsakade av mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

 

Strålskyddsstiftelsen har upprepade gånger pekat på gällande gränsvärdens otillräcklig skydd mot hälsorisker och ställt krav på skärpning. Gränsvärdena saknar skydd mot risker förenade med längre tids exponering, exempelvis ett barn som exponeras för en trådlöst uppkopplad läsplatta under flera timmar varje dag i skolan. Skandalöst nog skyddar gällande gränsvärden endast mot så kort exponering som 6 minuter då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad med en grad och ger upphov till omedelbara effekter.

 

Strålskyddsstiftelsen framhåller att barn, sjuka och äldre är särskilt känsliga och att trådlös teknik, främst trådlösa datanätverk (wifi), trådlöst uppkopplade datorer och mobiltelefoner, därför omedelbart bör förbjudas i skolan och förskolan, inom sjukvården och på äldreboenden.

 

Strålskyddsstiftelsen välkomnar Frank Cleggs förslag om skärpta gränsvärden för tillåten strålning samt om att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna, vilket är helt i linje med Europarådets resolution 1815 och Strålskyddsstiftelsens egna förslag.


Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en folkhälsokatastrof, bland dem:

  1. Omfattande informationskampanjer om de allvarliga hälsoriskerna förenade med exponering för strålning från trådlös teknik som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att strålning från trådlös teknik  kan orsaka cancer och en symtombild som innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt hjärtbesvär;
  2. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende;
  3. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år.
  4. Kraftig skärpning av gällande gränsvärden så att de även skyddar mot effekter av långtidsexponering. Gränsvärdet bör därför skärpas till mellan 1-10 mikroW/m2;
  5. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning på mobiler och läsplattor liksom på cigarettpaket:

Mobilstrålning kan skada din hälsa och orsaka cancer, slår Stålskyddsstiftelsen fast.

Text:  Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se


http://newsvoice.se/2014/07/16

Av Stig Olsson - 5 juli 2014 14:52

förbundet

Ovan ser ni hela den korrumperade styrelsen i Sveriges psykologförbund. Lyckligtvis inte fotade i helfigur. Då hade de sett ordentligt fåniga ut utan brallor idag. De är i fint sällskap med Ann Meurling. En feg stackare till förläggare, tillika psykolog och medlem i ovan förbund, på företaget Studentlitteratur som anser att litteratur som inte följer feministisk familjefientlig dogm bör och kan censureras.

Sist men inte minst har vi bland dagens mest släta figurer även  en miljöpartistisk nämndeman i Solna vid namn Caroline Robson. (Hon är ljusskygg och svårfångad på bild.)

Idag, efter en förlikning i Tingsrätten är det befogat att kalla psykologförbundet en korrupt organisation.

Ett faktum de av förståeliga skäl tycker är så vansinnigt pinsamt att de väljer att försöka mörklägga hela affären. Jag har idag  finkammat psykologförbundets hemsida i jakt på minsta lilla ord om detta, men förgäves. Där kunde man endast ta del av nyheter om hur ledningen är i Almedalen och frotterar sig och att psykologförbundet skall delta i årets pride festival.

Hade det inte varit för AVfM Sverige, hade mörkläggningen således förmodligen lyckats.

Vad är det då de har gjort? Ni som vill ha den långa och detaljerade versionen kan lämpligen gå till min saligt insomnade blogg och ta del av den. Här är länken.

Här följer den korta versionen.

Psykologen Lena Hellblom Sjögren färdigställde år 2013 sin senaste bok “Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier om föräldraalienation.”

528_orig


En livsviktig men för feminismen fullständigt livsfarlig bok då den utan förskönande omskrivningar berättar den vidriga sanningen om vad barn utsätts för i vårt feministiskt influerade familjerättssystem. Hur de med hjälp av påhittade brottsanmälningar (jag fick själv över 30 stycken emot mig under min separation) först separeras helt ifrån sin pappa, (nästan alltid pappan) för att sedan under isolationen underblåsa rädslor och aversion gentemot honom hos barnet, och därmed förinta de en gång starka banden mellan barnet och föräldern för alltid.

Detta kallas i det feministiska Sverige att värna om barnets bästa. Men vad det i själva verket är, är barnmisshandel av en livsförstörande dimension. Men det är även en viktig byggsten i den radikalfeministiska visionen att förinta kärnfamiljen och äktenskapet. Vi har i Sverige kommit längst av alla i hela världen på det området.

Anledningen till att man vill slå sönder kärnfamiljen är att den anses patriarkal. Bara tanken på ett manligt familjeöverhuvud är en styggelse i ögonen på en feminist. Att det nog inte finns många sådana kvar i vårt land är en analys som de inte delar. Kampen fortsätter. Att barn skadas verkar vara ett pris man är villig att betala.

Den förälder och barn som hamnar i de feministiska familjebödlarnas hårkors har oftast inte en chans. För mig tog det sju år av arbete och krig dygnet runt för att till slut erövra rätten och möjligheten att få leva ett normalt familjeliv med min dotter. Då hade vi hållits separerade i stort sett under hela hennes liv och hon var nu  vid åtta års ålder svårt märkt av den behandlingen. I boken berättar Lena Hellblom Sjögren, som är Sveriges främste expert på området, om 25 liknande fall. Det ena vidrigare än det andra.

boken finns också många fall där det är mamman som är den drabbade. Föräldraalienation fungerar lika bra åt bägge håll.

Nå, hur skulle man göra nu då? Ingen icke invigd person som läst boken av denne besvärlige psykolog kan rimligen fortsätta vilja kalla sig feminist.

Därför måste den bort. I alla fall från studentlitteratur. Hur skulle det se ut om våra framtida socionomer fick denna kunskap. Allt vi kämpat för och byggt upp skulle ju hotas.

Men för att denna kupp skulle kunna genomföras var man tvungna att misskreditera författaren på något sätt. Det finns inget i boken som utgör något skäl för kritik. än mindre uteslutande.

Så vad man gör då från psykologförbundets sida är helt enkelt att lite i skymundan utesluta Lena Hellblom Sjögren. Beslutet tas på ett möte utan att Lena själv vidtalats eller ges minsta chans att försvara sig.

Dessutom är det ett mycket förvånande beslut då Sjögren redan två år tidigare utträtt ur förbundet på egen begäran, och alltså inte var medlem då denna uteslutning skedde.

Men nu uteslöts hon alltså ändå. Detta var ju viktigt, för att de senare delarna i planen skulle fungera.Därefter  läckte detta beslut på nätet av “misstag” så att det kunde plockas upp av alla mer eller mindre galna feministbloggar som nu tävlade i vem som kunde hata och håna Lena mest. Hon har kallats för allt från pedofil förespråkare till kvinnofientlig. Man blir det om man värnar barnets rätt till två föräldrar i det rådande politiska klimatet. Eller ännu värre saker för den delen. Jag kan en del om det där…

Därefter inleddes steg 3. Nu gjordes förläggaren och psykologen Ann Meurling på studentlitteratur, genom den miljöpartistiske politikern och hysteriske manshataren i Djursholm Caroline Robson, varse om uteslutningen av Sjögren i ett brev. Detta använde sedan Meurling som alibi för att Censurera Lena Hellblom Sjögrens bok från företaget, och därmed från de flesta lärosäten i Sverige.

Samma företag som inte ser några som helst problem med att ge ut ett tvåsiffrigt antal olika böcker om genus i allt från juridik till familjen drog in boken “barnets rätt till familjeliv” ,med anledning att den avhandlar ett “omdiskuterat” ämne. Ja, och så var ju Sjögren även utesluten ur förbundet.

Men då gjorde Lena Hellblom Sjögren, som nu var heligt arg, något som psykologförbundet inte hade räknat med. Hon gick till tingsrätten och händade in en stämningsansökan mot psykologförbundet genom advokat Carl Magnus Lilienberg i Stockholm. Lena Hellblom Sjögren yrkade att tingsrätten skulle förklara att Sveriges Psykologförbunds beslut den 31 maj 2012 att utesluta henne ur förbundet var utan verkan då det helt saknade skäl för att meddela ett sådant beslut.

Detta skakade om de liknöjda pamparna på psykologförbundet som nu endast kunde sätta sitt hopp till att domaren i målet kanske ändå kunde övertygas om det goda i deras föresatser, och yrkade på att stämningen skulle ogiltigförklaras för att….ja…potatis. Domaren kunde givetvis inte tillmötesgå denna önskan.

Inför hotet om rättegång och offentlighet valde psykologförbundet då klokt nog att att backa och lägga sig totalt platt.  Man tar tillbaks sitt uteslutande av Lena Hellblom Sjögren. Så här står det ordagrant i förlikningen.

dom

Här står det nu svart på vitt i ett förlikningsavtal som är stadfäst i dom

att Sveriges psykologförbund utesluter medlemmar (som redan själva utträtt i protest mot rötan i ledningen) utan motivering. 

För hur skulle de kunna motivera det? De kan ju inte gärna säga som det är? Att de var tvungna för att få ett svepskäl att censurera en bok som vore hemskt skadlig för den feministiska samhällsbygget. Hur saken dessutom kunnat läcka ut på nätet kan de inte heller förklara.

Jag har varit i kontakt med Lena under dagen och passade då på att ställa frågan om hon nu då skall räkna sig som medlem i förbundet igen,  eller om hennes eget utträde fortfarande gällde. Hon svarade så här:

Hej, Jag begärde utträde ur Sveriges Psykologförbund den 11 november 2011 Och det gäller.

Mitt utträde motiverades av att mitt eget fackförbund under många år visat totalt ointresse av att tusentals barn utsätts för psykiska övergrepp då de utan sakligt och opartiskt utredd grund avskiljs från en mamma eller pappa och påverkas att ta avstånd från den förälder som de avskilts från. Till skada för barnens hälsa och utveckling.

Jag tycker det är märkligt att tiden går utan att detta ointresse kommenteras. Eller att motståndet från BUP, Socialstyrelsen, Rädda Barnen och BO mot att sätta sig in i vad detta slag av psykisk barnmisshandel betyder.

Det är en så pass viktig fråga att den borde tas upp i dessa valtider som en valfråga. Barn som misshandlas psykiskt på detta sätt och de vuxna runt om dem mår dåligt på många olika sätt. Deras mänskliga rätt till familjeliv kränks varje dag. Och denna mänskliga rätt är en del av den svenska lagstiftningen. Således kränks både mänskliga och lagliga rättigheter. Varje dag. För tusentals svenskar.

Inte många bryr sig – varför?

Varför? Därför att i det feministiska utopia som vi är på väg till existerar inga kärnfamiljer. Biologiska band mellan barn och förälder är inte viktiga och skall icke uppmuntras. Dessutom är även pappor män, dvs djur som barnen måste skyddas ifrån. Bättre att barnen en eller varför inte två mammor istället.

Detta är i barnets bästa intresse, och därmed lagligt. Det vet man på ROKS, BUP, Rädda barnen, BRIS, BO och alla andra numera feministiskt infiltrerade organisationer. Nu kan vi addera även psykologförbundet på skammens lista.

Denna hemsida må vara de enda som publicerar sanningen om dessa vidriga och feministiska övergrepp på vuxna, men framför allt på våra barn, men detta inlägg kommer i alla fall att taggas med varenda namn på ovan nämnda figurer.

Jag skall noggrant se till att dessutom stava vartenda ett av dem helt korrekt.


http://se.avoiceformen.com/feminism/psykologforbundet-tvingas-erkanna-politiskt-mygel/

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se