Alla inlägg under november 2012

Av Stig Olsson - 30 november 2012 18:37

Jupp... Petra är nog den kristna världens största och populäraste band genom tiderna... Jag har själv sett dom live och tycker fortfarande dom är bra...


Fast jag erkänner att dom skulle nog passat mig mycket bättre 1990... riktigt tung gung i låtarna med underbara texter... 


Den här låten är bara fantastiskt bra... både text, musik och framförande...


ANNONS
Av Stig Olsson - 30 november 2012 11:09

I New York City har det öppnat en butik som säljer äkta män.
Dit kan kvinnor gå för att finna sig en man, vid ingången står följande instruktion:


1. Du kan endast besöka denna butik en gång.


2. Det är sex våningar med stigande pris på produkterna för varje våning.


3. Du kan välja en produkt från en våning, eller så kan du välja att gå upp en trappa. Dock får du aldrig gå tillbaka ner en våning, bortsett från att lämna butiken.

 


En kvinna går till butiken för att finna sig en man.
På första våningen står en skylt:
Första våningen: Dessa män har fast jobb.
Hon är intresserad men fortsätter uppåt

 

 

Andra våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn.
Det är bra tänker hon, men jag vill ha mer så hon fortsätter uppåt.

 

 

Tredje våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn samt har ett extremt bra utseende.
-Jösses tänker hon men fortsätter uppåt.

 

 

Fjärde våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn ser sinnesjukt bra ut samt hjälper till med hushållsarbetet.

-Åååh underbart vad ska jag göra tänker hon, men går vidare uppåt.

 

 

Femte våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn, ser sinnessjukt bra ut, samt hjälper till med hushållsarbetet och är mycket romantiska.

Hon är såååå frestad men väljer att fortsätta till sista våningen

 

 

 

Sjätte våningen:

Du är besökande nummer 31.456.012 på denna våning.

Det finns inga män på denna våning.

Den existerar bara för att bevisa att det aldrig går att tillfredsställa kvinnor.

Tack för besöket.

 

 

För att undgå att bli beskyllda för könsdiskriminering har butiksägaren öppnat en ny hustru butik tvärs över gatan.

 

 

Första våningen har kvinnor som älskar sex.
Andra våningen har kvinnor som älskar sex, och tycker om öl.
Våning tre, fyra, fem, och sex har aldrig haft några besökare.

ANNONS
Av Stig Olsson - 29 november 2012 21:14

Jag har lagt in rätt många dokument om att människan snart har den första Artificiella Intelligensen (AI) här, dvs en datorhjärna som beräknas vara ca 20 000 gånger intelligentare än en människas OCH att forskarna då envist hävdar att denna AI kommer att vara vänligt sinnade mot oss, skaparna/människan. Inför det påståendet frågar jag alltid VARFÖR DÅ???

Av vilken anledning skulle en AI ens fundera över att vara snälla mot oss? Forskarna hävdar, JODÅ, för vi har programmerat den att inte skada oss... En intelligens som är 20 000 gånger smartare skulle alltså inte kunna lösa den knuten??? Ja, jag tycker att det forskarna säger är mer än lovligt idiotiskt, eller så tror de att vi andra är så dumma att vi ska gå på det!?

Men jag ska inte orda mer om detta utan bara helt kort säga att jag nu klippt in en text som en vän skrivit, med egna små inkopierade textavsnitt från en av Datainspektionens största utgivna rapport om konstgjord intelligens från 2007, med namnet Ubiquitous Computing. Är du nyfiken på denna mycket lättlästa och högintressanta rapport är det bara att klicka på länken längst ner, efter texten här nedan:


ARTIFICIELL INTELLIGENS - BIG DATA - BIOMETRISK SENSORTEKNIK – INTEGRITET - AUTONOMI

 

Glöm bort hotbilden av vad myndigheter och företag kan göra med dina personuppgifter, med dagens informationsteknik kan vilken databas som helst hackas och dina uppgifter missbrukas. Går det att tjäna pengar på det så görs det.


En betydligt allvarligare situation är att modern ICT även kallat NBIC forskning tenderar till att kommersialisera den mänskliga hjärnan och se den som en biomekanisk plattform. Bilden av det 

egna jaget kommer med den nya informationstekniken och artificiell intelligens att helt förändras.


Datorer kommer, antingen vi vill eller inte, att bli intelligentare än människan och kunna läsa våra tankar och känslor.


I framtiden kan du köpa utökad minneskapacitet, Googla på webben direkt, med dina tankar, köpa kontinuerlig hälsodiagnostik och behandling över internet.


Just nu utvecklas biokompatibla hjärnimplantat, artificiell intelligens och hjärninspirerade datorer.


Detta leder till utvecklingen att maskiner (morgondagens nätverksteknik och programvara) kan läsa människors tankar. Staten och dess institutioner kommer att överblicka och kontrollera dina tankar och drömmar.


På samma sätt som det av kommersiella vinstintressen, eller för att försvara rikets säkerhet, inte gick att påverka utvecklingen av mobiltelefonen, navigatorer, datorsamhället eller Oppenheimers kärnvapen så går det inte att stoppa utvecklingen av fysiologiska sensorer och tankeläsningsmaskiner.


Människans högre medvetande förmår helt enkelt inte att ingripa och påverka denna utveckling, trotts att det innebär att vi inom loppet av c:a tjugo år kommer att vara helt transparenta inför staten, dina tankar är inte längre privata, hur kommer inte det att kunna missbrukas?


Forskarna som med datortekniken nu forskar ur tvärvetenskapligt perspektiv säger sig i framtiden kunna bota cancer, Parkinson och Alzheimers sjukdom. Detta kommer att kunna ske med hjälp av tidig upptäckt av sjukdomen med olika typer av markörer och i kombination med fysiologiska, i kroppen, implanterbara signalbehandlingssystem. I sammanhanget är det viktigt att förstå att forskarna under många år och under utvecklingen av teknologierna har avkodat den mänskliga hjärnan och nervsystemets ontologier. Genom detta kan så kallade nätverksagenter (programvara i nätverk) läsa och förstå en människas tankar och känslor.


Enkelt uttryckt så kan man säga att dagens ”smartphone” miniatyriseras och flyttar direkt in i människan.


Datainspektionen bekräftade följande utveckling redan 2007. Biometrisk sensorteknik utvecklas vidare och kommer någon gång i framtiden att bli praktiskt användbar. Det man oroar sig för kan hända är identitetsstölder, att någon använder en annan persons biometriska data för sitt eget bruk. Forskarna försöker lösa detta genom att lägga in förmågan att avgöra om det som biometrisensorn ser verkligen "lever" här och nu och inte bara är en "död" datamängd.


Bland alla fysiologiska sensorer som utvecklas, finns det sådana som ska kunna  känna av en användares känslotillstånd. Möjligen är det kontroversiellt eller riskfyllt att inför en dator avslöja en människas verkliga känslotillstånd, något som annars går att maskera med en neutral eller låtsad uppsyn. Men det ligger förmodligen långt fram i tiden.


Mera centralt i utvecklingen av sensorer för fysiologiska mätningar och övervakning av hälsan finns sådana som kontinuerligt på och i kroppen kan följa puls, blodtryck, temperatur, bakterienärvaro och mycket annat. En del typer av sensorer och radiobaserade identitetsmärkningar kommer sannolikt att implanteras i kroppen. Kroppsnära ubicomp-system kan fortlöpande analysera hälsotillstånd och sammanställa resultat. Det kan detektera en annalkande influensa eller ett hjärtbesvär - och vid behov sända data till vårdgivare.


Om du säger ”Ubicomp” är det många som småskrattar och tänker på intelligenta kylskåp. Men företeelsen ska inte underskattas. I flera år har IT-industrin i USA, EU och Japan lagt ner astronomiska belopp på utvecklingen.


Människor och apparater ska bindas samman i ett gigantiskt trådlöst nätverk är det tänkt, och det kan innebära det hittills största hotet mot integriteten. Datainspektionen har tagit fram en rapport om fenomenet.


Ubicomp, eller Ubiquitous Computing, alltså datakraft som på ett självklart sätt är allestädes närvarande utan att 

man tänker på det – ungefär som elektriciteten är idag – betraktas av IT-industrin som framtidens kassako: en lätt 

tillgänglig, trådlös infrastruktur för information och kommunikation 

som ska kunna:


• Identifiera och lokalisera människor och apparater. Trådlöst. Överallt. Jämt.
• Hämta och lämna information mellan människor och från sensorer som ser hör, mäter och kan styra apparaterna.
• Lära sig användarnas personliga preferenser, apparaternas prestanda osv.Visionen Ubicomp kom för nära tjugo år sedan, men systemet kräver tre grundfunktioner som man först nu kan skönja lösningen på:


• Trådlös identifiering. Här har RFID mognat och blivit billigt.
• Trådlöst bredband. 4G behövs för att klara kraven som Ubicomp ställer – det är på gång.
• Ett nästan oändligt antal Internetadresser. Nästa generation Internetprotokoll, IPv6, är under utveckling. Det ska räcka för att ”adressera varje sandkorn på jorden”.


Man talar om att Ubicomp ska revolutionera arbetsplatsen, vården, trafiken, handeln och hemmet, men de försök att konkretisera visionen som vi hittills har sett har fått en lätt töntstämpel, till exempel intelligenta kylskåp som säger till när mjölken börjar ta slut. Men man ska inte underskatta drivkrafterna bakom utvecklingen, världens samlade IT-industri representerar en enorm ekonomisk kraft, man behöver nya affärsområden och satsar nu på Ubicomp.


Om Ubicomp kommer, kan det innebära det hittills största hotet mot integriteten. Det är svårt att hålla en beredskap för ett hot som man inte vet hur det kommer att se ut, men 2007 stod Ubicomp överst på programmet för dataskyddschefernas årliga världskonferens i Montreal. Och Datainspektionen har låtit ta fram en rapport, ”Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet”.


Du har troligen svårt att förstå eller ta till dig denna information, du har förmodligen svårt att agera på denna information. Detta beror på att det ligger i våra gener att tro att våra tankar är våra egna och inte kan läsas av maskiner.


Det är också därför som denna forskning kan pågå i det fördolda, ingen människa tror på den som säger sig vara uppkopplad till en forskardator, det går ju inte att se. Men att förstå att någon lyssnar på din mobiltelefon, det är lättare att förstå. Människan kommer i framtiden att anslutas direkt (plug and play) till det nya informationssamhället Ubicomp.


Många svenska professorer inom etik och filosofi har under många år försökt väcka etiska debatter i ämnet. Inkomstområdet är för stort och därför har ingen debatt blivit av, därför vet vi idag inte vem som är uppkopplad och vem som inte är det, vi vet ej heller vilka programvaror som den uppkopplade personen utsätts för eller använder sig av. Frågan är om dessa teknologier även används för beteendemanipulering eller t o m  för att tvinga människor till våldsbrott.


 http://www.datainspektionen.se/documents/rapport-ubiq-computing.pdf


Av Stig Olsson - 29 november 2012 13:26

Eftersom så många är så okunniga om strålningen från alla våra trådlösa maskiner som mobiler, datorer, läsplattor mm, så vill jag bara bidra med att lägga ut en kort 2-minutare från en kvinna som spelat in hur denna strålning låter... som bl a kommer in till hennes hem från hennes granne, en normalanvändare av elektroniken...


Lägg märke till hur extremt höga värdena är... Och förstå att detta får även våra minsta barn "på" sig utan att kunna skydda sig, för tro mig, strålningen är livsfarlig!!! Dessutom... tänk även på alla maskiner du har hemma som ÄNNU MER strålar över våra små i livet och verklighetens Sverige, ett land där Strålsäkerhetsmyndigheten undanhåller oss sanningen, bara för sin egen snöda vinnings skull!!!


En varning till som är viktig i sammanhanget... Var medveten om att dessa master också används av både Försvaret och Säpo för att avlyssna oss!!! Det kan man göra via lågfrekventa radiosignaler... I dagligt tal säger man att de skapar radiovågskameror... JODÅ, jag vet... många säger att det är bra med övervakning, men vem ser till att övervakningen sker på rätt sätt och av rätt människor???

JODÅ, jag vet också att många säger "jag har inget att dölja så jag tycker det är bra"...

Men tycker du det är lika kul och bra om du t ex filmas i duschen och den filmen sen hamnar i orätta händer och läggs ut på t ex facebook eller andra ställen där många kan se dig!? Nä, inte lika kul då va? 

Det händer att även de viktigaste statshemligheterna kommer ut, så varför inte en duschscen på en ofarlig svensk?Jag önskar att de själva blir drabbade en dag så de får känna på vad de utsätter oss andra för!!!

Av Stig Olsson - 29 november 2012 00:05

Ibland har jag sån tur att jag hittar, för mig, nya artister... Just en sån sak hände mg nu ikväll... efter midnatt dessutom!? Och även om kvällen är sen kan jag bara inte låta bli att spela den här enormt sköna låten som jag önskar var dubbelt så lång!!! Jo det är säkert! Det händer inte ofta, men ibland... när jag hittar riktigt riktigt bra artister... Som denne JJ Cale... Enormt bra!!!


Lyssna och bara njut... det går inte annat...


Av Stig Olsson - 28 november 2012 16:31

T.R.L

Torsdag 29 nov 11:08

Fin video och en duktig ryttarina hon är, men "dövstum" är hon inte som du ser i min länk!.
För övrigt är din blogg intressant att följa, ha en bra dag och fortsätt skriva.

http://www.youtube.com/watch?v=18D0AKkWRZM

(Obs! funkar ej länken skriv Stacy Westfall on the Ellen Degeneres show)

**************************************************
************************************************


Ord är bara överflödiga...


En dövstum flicka på en häst som hon har ridit i bara tre veckor! För att inte tala om låten hon valt ut, tillägnad sin far som dog 24 dagar före hennes uppträdande! Lyssna när speakerns röst spricker! Hästen hon rider är inte ens hennes, hon tränar den för en klient och har haft den i bara 20 dagar vid tidpunkten för tävlingen. Observera att hon rider utan sadel eller grimma och bett och (naturligtvis) utan röstkommandon! Hon använder samma metod som nordamerikanska indianer använder. När du tror att din röst inte kan höras vill jag vill att ni alla tittar på denna video. Hon har ingen röst. Hon kan inte höra. Ändå har hon uppnått allt detta! Hoppas ni njuter lika mycket som jag gör  av detta...


Av Stig Olsson - 28 november 2012 14:14

Staten/regeringen gör allt för att utrota oss funkisar (funktionsnedsatta). Inte ens Hitler klarade av att utrota de han ville få bort. Samma sak med regeringen. För även om de är nära att lyckas ta kål på oss, genom att inte ge oss våra lagstadgade rättigheter, så kommer det hela tiden nya!!!


För ärligt talat... Vill du att ditt barn, make, maka, föräldrar, vänner etc ska tvingas äta ett självmordspiller bara för att de brutit ryggraden i skidbackar, bilen, badplatsen, trots att de varit på fyllan? Nä skulle inte tro det!

Ändå känns det som om folk helt enkelt inte reagerar över att vi som idag har personlig assistans snart kommer att sitta inspärrade i våra personligt möblerade helveteshålor, dvs våra hem! Har inte du nån släkting eller kompis i samma situation?

 

Läs här nedan en fantastiskt välskriven och informativ artikeln som alla bör kunna förstå, trots att det bara är text och inga kuliga bilder... Läs för att lära dig om sakfrågan, dvs ska jag ha samma rätt till ett värdigt liv som er, vilka jag kallar normalfunkisar, för ni har också olika små men ändock handikapp... Det är bara tolkningen som skiljer oss åt!

 

Det enda jag gjort är att klippa ner texten en del, men vill du läsa hela (Vilket jag rekommenderar) behöver du bara klicka på länken längst ner.Priset för assistans är högst för brukaren


År 1994 kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och plötsligt öppnade sig en ny värld för många som fick assistans och möjlighet att kunna jobba och delta i samhället. Men i takt med att allt fler ansöker om assistans och kostnaderna därmed ökar har bedömningarna blivit hårdare och allt fler nekas. FRIA har tittat på lagtexter och utredningar samt pratat med jurister och brukare, och det verkar som att funktionsnedsattas rättigheter helt enkelt har blivit för dyra.

– Ja, så är det helt klart, säger Louise Edqvist Lendefors som är jurist på Göteborgskooperativet för Independent Living och driver mängder av fall där brukare kämpar för att få – eller behålla – sin assistansersättning. ”Allas lika rätt” är en jättebra slogan så länge den inte kostar för mycket pengar, säger hon.


Det var år 2008 som det offentligt började knorras kring de ökande kostnaderna kring assistans. Ett år senare kom den regeringsrättsdom (RÅ 2009 ref. 57) i ett enskilt fall som ledde till den praxisändring som skulle få en avgörande roll i de nedskärningar vi nu ser. Fallet rörde en strokedrabbad man som behövde hjälp. Rätten bedömde att eftersom han kunde vissa saker, men inte andra, så skulle man se till det han kunde. Genom fallet föddes den nya praxis som innebär att om du kan föra en sked till munnen så kan du äta själv och därmed är den grundläggande rättigheten täckt. Hur maten kommer hem till dig, tillagas, läggs upp på din tallrik och om det tar två veckor att få i dig maten spelar alltså ingen roll. Liknande tolkningar görs kring toalettbesök och andra förfaranden som kallas för integritetsnära där endast knäppning av gylf är integritetsnära. Att få på sig byxorna är det inte.

 

Varför har då reglerna blivit så här snäva? För att förstå det behöver vi titta i backspegeln på hur LSS föddes och för vem.

 

På 1980-talet började åsikter sippra upp, både från funktionsnedsatta födda i Sverige men också från funktionsnedsatta som flyttat från USA till Sverige. De senare var chockade över att de inte kunde klara sig själva här. De var vana vid assistans och tillgänglig kollektivtrafik och i Sverige fanns ingenting. En av föregångarna i handikappolitiska frågor och grundaren av Independent Living-rörelsen var Adolf Ratzka. Han menade att beslut över funktionsnedsattas liv fattades över folks huvuden, och räknade ut att mellan statsborgarrådet och hans liv satt 16 personer i rakt nedstigande led som lyfte lön för att ta beslut om hans vardag. Ratzka frågade sig hur det kunde vara kostnadseffektivt och hur han skulle kunna ha något som helst medbestämmande över sitt liv. Vore det inte mer logisk och ekonomiskt smart att ge pengarna direkt till den berörda individen? Genom Ratzkas envisa kamp fick slutligen, år 1989, Independent Living i Stockholm och Göteborg kommunala projektpengar att testa att driva assistans i egen regi under tre år. Detta blev ett av startskotten till LSS-reformen.

 

År 1988 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att behandla frågor om samhällets stöd till människor med funktionshinder, kallad 1989 års handikapputredning. Personlig assistans var en komponent i utredningen.

1994 trädde så LSS-lagstiftningen i kraft, vilket innebar att personer med funktionsnedsättningar kunde bo hos sina familjer istället för på institution. Enskilda personer kunde klara sig själva och börja arbeta. 

 

– Men det var ingen familjereform, påpekar Anders Westgerd, som är verksamhetsledare på GIL. Det var inte så att människor plötsligt kunde sko sig på sina handikappade barn, men många av dem hade varit tvungna att ändå jobba gratis i hög utsträckning. Nu kunde de komma ut i arbetslivet och bidra till samhället de med, säger han.

 

Under åren som följde lagens införande ökade kostnaderna för assistans successivt. Den lilla grupp man trodde skulle falla under LSS-lagstiftningen visade sig inte vara så liten och 2008 började systemet knaka ordentligt i fogarna och beslut fattades om att något måste göras.

 

Det finns flera orsaker till kostnadsökningen, enligt Louise Edqvist Lendefors. De två kanske främsta orsakerna är att personkretsarna* är otydligt formulerade och fler och fler söker bli personkretsade. Olika personkretsar har dessutom olika lätt/svårt att få assistans. Den andra är att medvetenheten bland funktionsnedsatta och deras anhöriga har ökat och medför kostnadsökningar.

 

Ytterligare en orsak är att kommunerna inte erbjuder fullgoda insatser. Genom Socialtjänstlagen, SoL, ges personer med funktionsnedsättningar vissa rättigheter, som till exempel gruppboenden, men främst är det hemtjänst som faller under SoL, och vill man bestämma själv så är det endast assistans, enligt LSS, som står kvar till buds.

– Om kommunen då inte kan erbjuda några vettiga lösningar för att det ska fungera utan bara lägger fram förslag som gör folk passiviserade, ja då söker man assistans för att få ett liv som är så nära som möjligt det man vill ha, säger Edqvist Lendefors.

 

Louise och Anders på GIL, och många kritiker med dem, menar att LSS-utredningen inte tänkt tanken kring reformen och dess effekter fullt ut från början. Syftet var att få bort institutionerna och täcka upp den ganska lilla grupp som då inte hade några andra insatser från samhället. Personlig assistans var tänkt från början för dem som hade det svårast. Då kunde de flesta inte jobba eller gå i skolan trots att man kanske bara hade ett rörelsehinder.

– Så ser det inte ut längre – massor av funktionsnedsatta är i arbete och har sociala liv och kan delta, menar Louise Edqvist Lendefors. Så LSS-reformen har också bidragit väldigt mycket till samhället med att så många nu kan delta och gå upp i sängen i tid till jobbet, istället för när hemtjänsten har tid att komma.

 

Vad är då problemet kan man fråga sig. Jo, det är för dyrt. Lika rätt för alla är dyrt för staten. Kanske inte i förhållande till andra statliga utgifter, men i förhållande till vad det var tänkt att kosta från början. För att minska kostnaderna tillsatte dåvarande socialminister Berit Andnor år 2004 en utredning och 2008 kom LSS-kommitténs slutbetänkande med namnet ”Möjlighet att leva som andra”. Uppdraget hade varit att se hur LSS – inklusive personlig assistans – fungerar som redskap för att uppnå de handikappolitiska målen och att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

 

Praxisändringen har haft en avgörande roll för utvecklingen kring assistansersättningen. Kritiken mot försäkringskassan har varit stenhård från såväl brukarorganisationer och politiker. Även försäkringskassans egen personal kritiserade utvecklingen och berättade om problemen och kraven inifrån på diverse debattsidor och nätforum (läs intilliggande artikel).

 

Försäkringskassan hanterar bara LSS och om man kan motivera ner behovet till under 20 timmar i veckan behöver staten därmed inte betala. Kommunen sitter med både LSS och SoL när de ska hitta insatser.

 

I kommunens tendens att vilja få över så många som möjligt till hemtjänst ligger ett av dagens absolut största problem menar juristen Louise Edqvist Lendefors. Hon har ständigt mellan 50–60 fall på sitt bord som hon driver och menar att hemtjänst oftast inte är ett godtagbart alternativ för aktiva personer, speciellt de som arbetar och har ett socialt liv. Hemtjänsten kan endast komma på speciella tider, de tar inte hänsyn till om man arbetar eller vill umgås med kompisar.

 

Helt avgörande för LSS-avgörandena i dag är läkarintygen. Försäkringskassan menar att ”du ska styrka din diagnos med ett intyg”, men det står inte exakt hur mycket som behöver stå där. I verkligheten kräver försäkringskassan extremt detaljerade intyg som styrker varje liten detalj i vad personen klarar och inte klarar av i specifika situationer.

 

– Om man frågar Försäkringskassan vad som saknas så kan de oftast inte svara på det utan det åligger den funktionshindrade att gissa sig till. Detta kräver att rätten, försäkringskassa och kommun har medicinsk kunskap och det har de inte, säger Louise Edqvist Lendefors.

 

Myndigheterna som ska ta besluten kan rådfråga läkare inför sina skälighetsbedömningar men vid assistansersättningsärenden är detta mindre vanligt. LSS-utbildningen alla ska gå är på tre dagar.

 

Detta resulterar i två saker som ligger den funktionsnedsatte i fatet; dels så kräver det osannolikt detaljerade intyg från läkare och dels leder det till ett stort godtycke i de enskilda skälighetsbedömningarna, enligt Edqvist Lendefors och andra juridiska experter.

 

Även läkare har börjat protestera, till viss del för att tiden inte finns att skriva den typen av utlåtanden men främst för att de inte kan. Försäkringskassan vill att läkarna ska styrka vad bara brukaren själv kan avgöra, nämligen vad de klarar och inte klarar.

 

– Det går inte att medicinskt styrka att någon person inte kan dra ner byxorna för att kunna gå på toaletten, det är inte ett läkarutlåtandes uppgift. Kan man inte själv se det när man gör hembesöket som ligger till grund för skälighetsbedömningen så vet jag inte vad man ska göra, säger Louise Edqvist Lendefors.

 

Rätten till assistans har blivit ett lotteri, något de flesta som arbetar i systemet kan vittna om. Fall de, med sin erfarenhet, uppfattar som solklara får nej i alla instanser, medan andra, som de inte riktigt själva tror kommer att godkännas, seglar igenom. Statistik visar också att det föreligger stora skillnader i bedömningar rent geografiskt.

– Det är ett rävspel som kräver taktik och där alla brukare är livrädda när det kommer till omprövning, säger Anders Westgerd. Du är i underläge redan från början och måste vara oerhört medveten om vilken praxis man följer nu och hur du ska lägga upp din ansökan. Detta gör människor skräckslagna när det egentligen borde handla om att sätta sig mittemot en person som har som jobb att försöka hjälpa dig.

 

Beslutet beror till stor del på vilken handläggare du får och vilken inställning den personen har.

– En egen bedömning är en sak men det måste finnas någon form av kontinuitet. Det måste vara lika för alla, säger Westgerd.

 

Detta har skapat stor debatt inom och mot försäkringskassan. Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare och expert på assistansersättning på försäkringskassan, menar att det behövs definitioner av grundläggande behov och av goda levnadsvillkor. Detta har man gjort i omgångar genom vägledning till handläggarna som ska underlätta deras arbete, minska spretighet i bedömningar och öka rättsäkerheten för brukarna.

 

Men frågan är om det har hjälpt. 2011 beställde regeringen en enmansutredning av Susanne Billum som kom i början av 2012. Hon skulle undersöka hur stor del av kostnadsökningen inom den statliga assistansersättningen som beror på ”fusk, oegentligheter och överutnyttjande”. Men utredningen, som mest utreder fusket, riktar även skarp kritik mot försäkringskassan och deras spretiga handläggande av ärenden.

 

Men främst tittar alltså Billum på förslag gällande hur man ska hantera felaktiga utbetalningar och föreslår att kommunen ska ta ett större ansvar för att se om fusk föreligger och att kommunen ska anmäla om de misstänker något. Samma instans och i värsta fall person som har som jobb att hjälpa dig ska därmed också ansvara för att granska och eventuellt anmäla.

 

– Fusk är naturligtvis oacceptabelt men fusk finns inom alla branscher och inga av de siffrorna som redovisas i utredningen är säkra. Om man ser till vilka effekter detta har fått på synen på assistans så har man gått ut och dömt en hel kår på förhand, säger Edqvist Lendefors.

 

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/92815

Av Stig Olsson - 27 november 2012 15:57

ÄNTLIGEN!

 

Idag hittade jag äntligen sidan där jag kan ta bort mig själv från en av de knäppaste sidor jag sett!!!

Jag pratar alltså om WAYN.com

 

Sidan fick jag via mail, råkade klicka fel av misstag och vips var jag medlem, mot min vilja... Och som extra krydda fick ALLA mina kontakter ett välkomstmail från mig, där det stod att jag bjudit in dom/er!?!? :( GRRRR

 

Mycket dålig stil tycker jag... men lyckades inte hitta nåt sätt att komma ur eländet, för sidan är medvetet svårnavigerad om man inte vill spendera en massa pengar på denna urdåliga "community"!

 

Men nu idag så lossnade det och jag hittade sidan där jag, och även du såklart, kan ta bort mig/dig själv :)

 

Klart jag delar med mig an denna nyttiga info:

 

Gå bara in på

 

http://www.wayn.com/wayn.html?wci=unregister

 

Där behöver du bara skriva/klicka om varför du vill lämna WAYN, jag själv skrev följande:

 

WAYN.com is a ripoff and you trick people into joining the page, including my friends witch I find very offensive! SHAME!!!

 

F o m nu finns jag alltså inte kvar på denna skräpsida som bara är gjord för att blåsa oss på pengar!!!

 

Till er som fått ”inbjudningar” pga mig kan jag bara säga: FÖRLÅT MIG, men jag blev lurad!

Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13
14
15
16
17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30
<<< November 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se