Alla inlägg under januari 2014

Av Stig Olsson - 31 januari 2014 13:38

Forskare har identifierat ett mjölkprotein som kallas Tenascin C som binder till HIV och hindrar den från att injicera sitt DNA i mänskliga celler.


Forskare har identifierat ett mjölkprotein som kallas Tenascin C som binder till HIV (viruset visas här i grönt) och hindrar den från att injicera sitt DNA i mänskliga celler i immunsystemet (som visas i lila, med pseudopodia i rosa). Bild via CDC


I årtionden har folkhälsan tjänstemän förbryllad över en överraskande faktum om hiv: Endast cirka 10-20 procent av spädbarn som ammas av smittade mödrar fånga viruset. Tester visar dock att hiv är verkligen närvarande i bröstmjölk, så dessa barn utsätts för viruset flera gånger dagligen under de första månaderna (eller år) i deras liv.


Nu har en grupp forskare och läkare från Duke University räknat ut varför dessa barn inte blir smittad. Bröstmjölk innehåller naturligt ett protein som kallas Tenascin C som neutraliserar HIV och, i de flesta fall, förhindrar att den gått från mor till barn. Så småningom, säger de, kan proteinet potentiellt vara värdefullt som en HIV - fighting verktyg för både barn och vuxna som antingen är HIV - positiv eller riskerar att smittas av infektionen.


Forskningen som publiceras i dag i Proceedings of National Academy of Sciences, inspirerades av tidigare arbete av andra forskare som visar att, både i vävnadskulturer och levande möss, fick bröstmjölk från HIV - negativa mödrar naturligt begåvad med HIV - fighting egenskaper . Forskarna föreslog att ett par olika proteiner i mjölken skulle kunna vara ansvariga, men ingen visste vilken.


Som en del av studien, forskarna delat bröstmjölk i mindre fraktioner bestående av specifika proteiner genom ett antal filter - separera proteiner efter storlek, elektrisk laddning och andra egenskaper - och testade vilken av dessa fraktioner, när de läggs till en vävnadskultur, förhindrade cellerna från att smittas av hiv. Så småningom, med hjälp av masspektrometri, fann de att ett särskilt protein var närvarande i alla HIV - resistenta fraktioner men i ingen av de andra : Tenascin C.


Tenascin C verkar genom att blockera ett nyckelprotein i HIV kuvert (de orangefärgade trådar) som normalt binder till en receptor på en T cellens membran som kallas CCR5 (grått område). På så Tenascin C hindrar HIV från att smälta med T-cellen och injicera sitt DNA inuti. Bild via Wikimedia Commons / Mike Jones


"Proteinet verkar genom att binda till HIV-höljet, och en av de intressanta sakerna är att vi har även kunnat begränsa exakt var på kuvertet det binder", säger Sallie Permar, studiens huvudförfattare. Hennes team fann att proteinet binder till en viktig region på virusets hölje som normalt låser på en receptor som kallas CCR5 på utsidan av humana T-celler, vilket gör att den smälter dess membran med cellens. Med det område som täcks upp av Tenascin C, HIV: s normala vägen för angrepp blockerad, och viruset "effektivitet är kraftigt minskat.


Ändå , säger forskarna att andra naturliga element i mjölk skulle kunna spela en roll i kampen mot HIV också. "Det är helt klart inte hela historien , eftersom vi har prover av små mängder av detta protein , men fortfarande har HIV - neutraliserande aktivitet , " Permar säger . " Så det kan handlar i samförstånd med andra antivirala och antimikrobiella faktorer i mjölken . "


Oavsett dessa andra faktorer är dock vindicates konstaterandet senaste ändringarna i FN: s riktlinjer som rekommenderar till och med HIV - positiva mödrar i resurssvaga länder ska amma , om de tar bromsmediciner mot sin egen infektion . Det beror på att - som statistiken bekräftar - de enorma närings-och immunsystem -öka fördelarna med bröstmjölk uppväger den relativt lilla chans att överföra hiv genom amning .


Tenascin C , tycks det, är en stor del av varför det överföringshastigheten är förvånansvärt låg , och tillräcklig tillgång till bromsmediciner kan hjälpa till att driva det ännu lägre så lite som 2 procent .


Nästa steg , Permar säger , är att bestämma vilket område i Tenascin C är aktiv i att binda till HIV och om det på ett effektivt sätt kan förhindra överföring i ett levande djur , i motsats till en vävnadskultur . Om det fungerar , kan det eventuellt ingå i en HIV- läkemedel med bredare program . Möjliga användningsområden är att ge den i koncentrerad form till spädbarn som inte kan amma eller administrerar det till dem som gör för att öka sin nivå eller motstånd . Det är även tänkbart att det en dag skulle kunna anpassas för att minska risken för HIV-smitta hos vuxna också.


En omedelbar fördel , säger Permar , är att " det är som att vara att säkerheten , eftersom det redan är en komponent för bröstmjölk . Det är något barn äter varje dag . " Andra möjliga behandlingar , å andra sidan måste screenas för toxicitet .


Tenascin C närvaro i bröstmjölk , men frågar en djupare fråga : Varför skulle mjölka naturligtvis innehålla ett protein som slåss HIV , ett virus som utvecklats väldigt nyligen i vår evolutionära historia , någon gång i början av 20 -talet ?


" Jag tror inte att det är i bröstmjölk för att bekämpa hiv specifikt , men det har funnits andra , relaterade infektioner som har passerat genom amning , " Permar säger . " Vårt arbete har visat att Tenascin C: s verksamhet är inte specifika för HIV , så vi tycker att det är mer av ett brett spektrum antimikrobiellt protein . "


Med andra ord , är Tenascin C effektivt bekämpa ett stort antal olika infektioner ( kanske relaterade till sin roll hos vuxna , där det har olika typer av vävnad tillsammans , vilket kräver receptorer som kan binda till ett brett spektrum av olika celler ) . Det faktum att det händer att binda på precis rätt plats på hiv yttre hölje så att den bekämpar viruset " överföring , eftersom Permar uttrycker det , är " en gåva från evolutionen . "


Read more: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/discovered-a-natural-protein-in-breast-milk-that-fights-hiv-3189537/#ixzz2rymEsSmo 
Give the gift of Smithsonian magazine for only $12!: http://bit.ly/1cGUiGv 
Follow us: @SmithsonianMag on Twitter


http://www.smithsonianmag.com/science-nature/discovered-a-natural-protein

ANNONS
ANNONS
Av Stig Olsson - 30 januari 2014 22:57

det här är i allra högsta grad ett relationsproblem så jag lägger det här.
eftersom jag är mån om att utåt verka stark, samt att lärare får en hel del påhopp här, så lägger jag tråden i KR för att vara anonym.

jag är gymnasielärare, svenska/engelska, har jobbat i fem år.
det här året har varit extra tufft, delvis på grund av följande:

* vår skolledning funkar inte (ny personal), och det är kaos i arbetslagen (folk samarbetar inte alls, har tappat orken; skolledningen ser mellan fingrarna).
* elevgrupperna har noll och nada på fötterna när de kommer, och det finns inte en chans att rädda ett betyg på 100 timmar när de inte ens vet vad "bord" heter på engelska. många av dem säger själva att de fått "snällhetsbetyg" från grundskolan, och känner sig nu korkade, vilket knappast leder till bättre stämning i klassrummet.
* eleverna är curlade hemifrån, och föräldrarna letar rätt på mitt hemnummer och ringer mig utanför arbetstid för att diskutera varför jag gett Otto IG... Obestämd
* jag är mentor och elevernas föräldrar verkar leva efter det de lärt sina barn, de har själva bara rättigheter, inga skyldigheter. som mentor har man än mer jour än andra lärare, och går nåt fel är det mitt fel. såklart. 
* resurserna skärs ner och allt trimmas till minimum från alla håll -trots att kommunen i sig går med vinst.
* man ska fjäska/mygla/intrigera för att få en bra tjänstefördelning/schema, och detsamma verkar gälla för lönepåslaget.

jag älskar jobbet, men känner mig nu nåt så sjukt trött och ouppskattad!
det hjälper inte heller att lärare är ett yrke alla anser sig veta allt om och kunna göra lika bra själva, samt slänga i ansiktet hur bra man har det med alla lov... Rynkar på näsan

jag vet att det vimlar av smarta och sympatiska människor här, så snälla, hjälp mig hitta glädjen och orken igen!

/trött & ledsen

 

http://www.familjeliv.se/Forum-4-51/m52929799.html

Av Stig Olsson - 30 januari 2014 20:13

I 5 § i LSS står det, ”Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”.

I 7 § i LSS står det, ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor”.

I 19 § i LSS står det, ”Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”.


Egentligen vill jag hellre skriva om kvalitét och egentligen handlar goda levnadsvillkor om detta. Dock har det av de flesta blivit ett begrepp där alla andra än den enskilde påstår sig veta om personens har goda levnadsvillkor.  Trots att det i lagen och förarbeten står:

 

Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret.Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder.


Tillräckligt med pengar, dvs. minimi det som står i SoL som förbehållsbelopp för att uppnå skälig levnadsnivå plus lite till, är ett måste för att ha möjliget till goda levnadsvillkor. I 19 § LSS framgår detta tydligt! Trots detta så struntar kommunerna i detta om man bor på kommunens särskilda boenden. Det har blivit möjligt genom ett förbiseende i lagen, att man bytt ut ordet avgift till hyra. Det innebär istället för att ha kvar 5513 kronor efter det att bostadskostnaden betalts så ligger väldigt många flera tusen kronor back.  Det beror också på de verklighetsfrämmande regler som FK har för bostadstillägg, där maxhyran får vara 5000 kronor per månad, överallt i landet! Hyrorna för gruppbostad har av kommunerna satts lång över motsvarande i allmännyttan, trots att de står i samma paragraf 19 i LSS att kommunerna bara får ta självkostnad. Vad som döljs i denna överhyra kan man ju undra, men jag vet att det ibland är personalutrymmen och vårdytor som behövs pga. de boendes funktionhinder. Om inte olagligt (?) så oanständigt tycker jag, då det står i LSS att funktionshindrade inte skall ha merkostnader pga. sitt funktionshinder.


Det skrivs mest om de ökande kostnaderna för personlig assistans och hur man skall ”komma åt” detta.  Man påstår också att antalet personer som omfattas av LSS ökar. Jag har dock visat i tidigare inlägg att antalet personer totalt som har LSS idag är 20 % färre än i den prognos som gjordes i propositionen 1993.  Antalet som har insatsen personlig assistans är dock betydligt fler än uppskattat i samma proposition.


En säker orsak till att fler väljer personlig assistans är att insatsen boende tillsammans med insatsen ledsagning har blivit sämre än tänkt i lagens intentioner. Jag ser personer som söker personlig assistans för att de inte kan tänka sig att bo på ”institution”(dvs. gruppbostad ). Det är ett betyg som borde få kommunerna att skämmas i stället för att klaga på att FK vältrar över assistanskostnad. Med den ”goda lilla gruppbostaden” som var tänkt i LSS intentioner skulle fler (men naturligtvis inte alla) säkert välja detta. Valet av gruppbostad idag innebär för många att de blir hänvisade till försörjningsstöd (socialhjälp) på grund av hög hyra. Och så var det absolut inte tänkt! Men myndigheterna i allmänhet verkar inte bry sig?


Självbestämmande är en viktig del av LSS, liksom delaktighet. Detta verkar myndigheter glömma bort i sin kostnadsjakt. Kommunens tjänstemän bestämmer vad som är rätt och rimligt, inte med hänsyn till behov och önskningar utan snarare till kommunens budget.


Likaså glöms begreppet kontinuitet bort som innebär att den enskilde skall kunna känna trygghet i att stödet varar så länge behovet finns, att stödet inte skall upphöra eller förändras om inte den enskilde själv deltagit i ett sådant beslut. Allt fler beslut är tidsbestämda, inte på grund av att man tror behovet skall förändras utan för att kommuner och FK har ”riktlinjer” som säger så. Trots att riktlinjer är tveksamt lagligt.


I ett tidigare inlägg skrev jag om attityderJag kan inte bortse från att ansvarigas attityder är en orsak till försämringen av LSS.


I ett annat inlägg jämförde jag vad ministern skrev i propositionen 1993 med vad Socialstyrelsen skrev i sin rapport ”Alltjämt ojämlikt” 17 år senare. Jag sammanfattade med meningen:

”Det går inte att kalla detta annat en ett stort misslyckande! Då vi på 20 år inte uppnått vad minsistern ansåg vara en självklarhet och orsak till att lagen stiftades.”


Jag har också skrivit ett inlägg om kommunernas slarviga hantering av insatsen gruppbostad. Jag konstaterade att viljan saknades att göra rätt.


I ett annat inlägg om gruppbostad eller personlig assistans skrev jag i min ilska: ”Vilken seriös anhörig och god man vill riskera en institution genom att acceptera insatsen gruppbostad?”


Alltid när vi framför kritik möts vi av anvarigas mantra ”LSS är för dyrt!” för att avleda en diskussion om kvalité. I ett välläst inlägg förra veckan skrev jag ”LSS är ju en lönsam affär för samhället.”

 

Vad ska ansvariga politiker och tjänstemän säga nu: ”Vi struntar i LSS lagen” kanske? Intentionerna har man ju redan glömt. 


http://reclaimlss.org/2014/01/nar-lss-intentioner-inte-foljs/

Av Stig Olsson - 30 januari 2014 14:55

ic

Kritisk mot USA:s utrikespolitik har jag ju varit alltsedan 1960-talet och Vietnamkriget. Det amerikanska samhället var ändå uppenbart bättre än det sovjetiska, med inte bara mer av materiellt välstånd utan framförallt  mer av demokrati och frihet.

Idag framstår rollerna alltmer som ombytta.

ironc

USA

Den materiella misären sprider sig i det amerikanska samhället, med miljoner arbetslösa och bostadslösa.  Många arbetar dubbelt för att nå inkomster som täcker utgifterna.

obama
För unga män ur arbetsklassen har värvning till militärtjänst erbjudit en lösning, men bara tillfälligt. Tusentals kommer hem i likkistor eller som nervvrak och fysiska invalider.

kista
Till detta kommer nedmonteringen av demokratin. Penningintressen avgör vem som blir president eller senator, partiskillnaderna är obetydliga.  Oavsett president blir politiken i grunden densamma.

change

Övervakningen av medborgarna har nått orwellska dimensioner. Med Patriot Act kan vemsomhelst frihetsberövas på obestämd tid.

pact

Krig på Balkan, i Afghanistan och i Irak, genom ombud även i Libyen och Syrien. En armada av drönare avlivar människor litet varstans på Jorden, utan varje ansats till rättegång.

drone

Ryssland

I Ryssland har utvecklingen gått i en annan riktning. Inga satellitstater kvar i Europa, reträtt från Afghanistan – inga ryska trupper i andra länder.

putin1

Under Vladimir Putin har det ryska samhället fortsatt att alltmer demokratiseras, att röra sig bort från diktatur och förtryck.

Tidigare var det till USA och bort från kommunistiska länder som det gick en ström av politiska flyktingar. Nu är det snarare tvärtom: den amerikanske visselblåsaren Edgar Snowden fick en fristad i Moskva, för att slippa en livstids inlåsning i USA.

radiofree

Tidigare hade USA radiosändningar till folken på andra sidan”järnridån”, för att förmedla den information som kommunistiska medier undanhöll medborgarna.

rt

Nu har Ryssland TV-sändningar till folken i väst, för att förmedla den information som västmedier undanhåller medborgarna.

Som en fristad undan aktuella hbt- och genuskampanjer håller Ryssland fast vid traditionella värden om familj, könsroller och normalitet.

Ur Fria Tider, om kulturmarxismen i väst:

”Aleksej Pusjkov syftar bland annat på hur europeiska makthavare försökt tvinga på öststater olika typer av kulturmarxistiska experiment. Han nämner hysterin i västerländsk media när Ryssland tidigare i år förbjöd homosexuell propaganda riktad till barn.

– Moldavien tvingades att organisera regelbundna gayparader som ett villkor för att kunna skriva under associationsavtalet med EU. Ukraina hade tvingats göra samma sak om de hade valt att gå med på avtalet, sade han.

De krafter som tagit över den politiska och mediala makten i väst försöker upplösa alla traditioner och normer och skapa en värld som präglas av globalistiska identitetslösa konsumenter, enligt Pusjkov.

– Målet är att skapa ett kvalitativt nytt samhälle utan stater, gränser och moraliska normer eller andra fundament för en civilisation,… sade han till Izvestia.”

ursula

Om yttrandefriheten i framtiden inskränks inom EU, både vad gäller invandringskritik, genusfrågor och hbt, kan Ryssland rentav få ta emot asylsökande från väst.

Sverige

Vårt eget land fungerar i denna situation som en knähund till USA:

master

• våra medier är lika enkelriktade och propagandistiska som någonsin de i USA

• Sverige medverkar i USA:s krig, både i Afghanistan, Libyen och Syrien

• opinionen i Sverige är mer krigisk än i USA

• Sverige har i praktiken redan gått med i NATO

• genom FRA spionerar Sverige för USA:s räkning, österut och på egna medborgare.

Bakom mycket av detta ligger en gammal rysskräck.

frafr

Till detta kommer:

- registrering av dissidenter, i regi av kända våldsverkare

- publicering i stora massmedia

- hembesök med mikrofon och kamera

misshandel av sverigedemokrater

jolsson

När Julian Assange är på flykt, och sedan juni 2012 sitter instängd på Ecuadors lilla ambassad i London, då är det från svenska myndigheter som han tvingats fly.

Samtidigt som Sverige tar emot asylsökanden i stor omfattning från Afrika och Asien har vi tvingat denne visselblåsare att söka asyl i Ecuador!

assange2


http://janmilld.wordpress.com/2013/12/27/ombytta-roller-2/

Av Stig Olsson - 30 januari 2014 13:20

Jag har saxat ännu en vidrig lögn ur en tidning och den här gången är det Tidningen Dagens Samhälle. Tidningen vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden och kommer ut med ett nytt nummer varje torsdag. Se mer här

 

Det jag reagerar starkast emot är att artikeln mer ser ut som en tidningsannons än en artikel! Att tidningen inte ens gör ett försök att granska och ifrågasätta det som sägs är ofattbart. Jag menar bara... se detta lilla exempel som påstås i artikeln:

""I Moldavien tjänar en anställd på Samres två och en halv gång mer än en gymnasielärare"". Det låter ju väldigt märkvärdigt eller hur? Men då ska man också veta att inkomsten för en lärare i Moldavien bara är ca 1500 kr/mån, då blir Samres fantastiska lön inte direkt nåt att skryta med eller hur! 

Eller detta: ""Genom vår investering har vi skapat nya arbetstillfällen i landet med löner som ligger högt över Senegals genomsnitt"". Ja det är väl inte så svårt när 54 % av Senegals befolkning lever på mindre än en dollar per dag!?!? En kvalitativ gissning blir väl då att Samres kanske vräker ut 1,50 dollar per dag i lön, eller 45 dollar per månad! Inte heller mycket att skryta med när det kommer till kritan!


Så när Samres (och även andra företag) tillåts skriva och ljuga så uppenbart som dom gör, ja då reagerar jag och blir arg! Det är ju för tusan direkt förolämpande mot folken i både Senegal och Moldavien, där de anställda ändå sitter med fattiglöner, samtidigt som företag bröstar upp sig och låter som om de bedriver rena välgörenheten i resp land!!!


Finns det ens nån som tror att ett företag som lägger ut arbeten i tredje vvärlden gör det för att de är snälla och vill få dessa länders befolkning att bli rika och välmående??? Nä, tror inte det!!!


OK, nu kan du läsa artikeln jag läste och som gjorde mig så arg, här nedan:


Svenska resenärer kan numera komma att ringa till ett kontaktcenter i Senegals huvudstad Dakar när de bokar färdtjänst. Det är en lösning som alla tjänar på. Därför är Östgötatrafikens lokaliseringskrav på sin beställningscentral ett olyckligt krav som strider mot principer om likabehandling och frihandel, anser Björn Falk, vd Samres AB.

 

Nu är det lite på mode att lyfta fram potentialen i Afrika söder om Sahara och uppmärksamma kontinentens framgångsfaktorer som ökad tillväxt, en ung arbetsför befolkning och snabb teknisk utveckling. Knappt en vecka går utan en tidningsartikel eller investerarkonferens om det nya Afrika. För företag som Samres, som gått från tal till handling och varit verksamt med ett kontaktcenter i Senegals huvudstad Dakar sedan 2012, är detta mycket välkommet.

 

Samres affärsidé är att organisera anropsstyrd trafik, som färdtjänst och sjukresor, på uppdrag av offentliga huvudmän. Det är till våra kontaktcenter resenärer ringer när de behöver färdtjänst, sjukresa eller liknande. Med hjälp av modern teknik och bra utbildning kan vi tillhandahålla högkvalitativa tjänster oavsett var i världen vi befinner oss. Samres har goda erfarenheter av tidigare etableringar av kontaktcenter i Estland och Moldavien. Det senare besöktes hösten 2012 av handelsminister Ewa Björling, som visade stort intresse och insikt om hur globaliseringen påverkat även tjänstesektorn. Nu hoppas vi att vår etablering i Dakar får motsvarande besök.


Samma insikt som regeringens finns dessvärre inte alltid på lokal nivå. Ett exempel på det är Östgötatrafiken som förra året införde ett lokaliseringskrav i upphandlingen av beställningscentral. Ett krav som direkt strider mot principer om likabehandling, frihandel och fri rörlighet över gränserna.

 

Vi valde inte Afrika av idealistiska skäl. Inte heller blundade vi för svårigheterna. Vi visste att Senegal var mindre utvecklat och arbetskraften ovan att tillhandahålla tjänster som uppfyller högt ställda kvalitetskrav i en nordisk välfärdsstat. Men tidigt såg vi också ett nytt Afrika växa fram där IT och engagerade medarbetare gjorde det möjligt för kontinenten att ta ett språng in i den moderna världen. Vi valde just Senegal på grund av väl fungerande teknik och infrastruktur, politisk stabilitet och tillgång till kvalificerad arbetskraft.


I dag kan vi se tillbaka på två framgångsrika år i Senegal. Vår personal har vuxit från 22 till 55, och ytterligare 17 är i utbildning. Personalen är högutbildad, flerspråkig och motiverad. Genom vår investering har vi skapat nya arbetstillfällen i landet med löner som ligger högt över Senegals genomsnitt. I Moldavien tjänar en anställd på Samres två och en halv gång mer än en gymnasielärare. Därmed bidrar vår personal till att sprida mer tillväxt i den inhemska ekonomin. Och Samres kan i sin tur erbjuda svenska kunder högkvalitativ service. En win-win situation. Skall Afrika långsiktigt resa sig behöver kontinentens länder klara av att skapa produktiv sysselsättning i investeringar som klarar marknadens lönsamhetskrav.


I Sverige talas det ofta om Afrika som ny exportmarknad. Då bortser man från att handel handlar om både export och import. Vår investering i Senegal visar hur Afrika kan exportera tjänsteproduktion som Sverige kan importera. Inga blir gladare än vi om vi får många efterföljare. Afrika sjuder av tillväxt och ambition att utvecklas. En företagsledare vet att sådana psykologiska faktorer kan vara väl så viktiga för att verksamheten skall fungera. Visst erbjuder det nya Afrika svenska företag många nya affärsmöjligheter. Men skall det bli resultat handlar det om att handla mer och prata mindre.


http://www.dagenssamhalle.se/debatt/alla-vinner-naer-svensk-faerdtjaenst-styrs-fran-afrika-7529#roster

Av Stig Olsson - 30 januari 2014 09:14

Jag undrar om svenska folket skulle acceptera detta?


Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<< Januari 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se