Alla inlägg under maj 2014

Av Stig Olsson - 31 maj 2014 11:21

undefined

Rätten till assistans fortsätter att prövas i svenska domstolar. Kommunernas och Försäkringskassans striktare bedömningar leder till ett ökat antal avslag. Som en följd av detta ökar även advokatkostnaderna. Assistansval2014 pratade med socialrättsexperten och advokaten Mathias Blomberg, som finner dagens situation både ohållbar och rättsosäker för den enskilde hjälpsökanden.

 

– Det fanns en tid i Sverige då vi såg på myndigheter och stat som goda. Så är det inte riktigt idag. Staten är givetvis långt ifrån felfri och de senaste åren har tydligt visat att värnandet av de mest utsatta inte utgör den mest högprioriterade frågan. Gruppen av funktionsnedsatta har inte tillräcklig rättssäkerhet idag, menar advokat Mathias Blomberg som länge varit en ihärdig försvarare av de utsattas rätt enligt lagen. 

LSS-reformen infördes 1994 och skapades som en garant för service och stöd, oavsett kostnaden för stat och kommun. Det skulle aldrig bli en resurslag avhängig medel eller sparplaner. Men statistiken visar på en oroväckande trend; från 2003 till 2012 har andelen avslag på ansökningar om assistans till Försäkringskassan ökat från 30 % till 60 %. Som en följd av det hamnar ett ökande antal LSS-fall i rätten på grund av de allt fler överklagandena. Mellan 2007 och 2010 ökade antalet domar som rörde LSS från 673 till 1194 stycken. 

– Jag har inga vetenskapliga siffror för att backa upp dagsläget men den allmänna känslan är av en fortsatt ökning av fall och tvister, och inte bara gällande personliga assistans utan för alla former av insatser inom LSS. 

Framförallt ser han den hårdnande ekonomiska verkligheten ute i kommunerna som en huvudorsak till en allt hårdare attityd. 

– Det är en mycket bekymmersam situation på kommunsidan och ibland så pass bedrövlig att man undrar hur länge det kan få fortgå. Kommunernas tillämpning förefaller i allt högre grad styras av egenartade policydokument än innehållet i gällande rätt. Den enskildes möjligheter att få rätt till en viss insats blir därför i stor utsträckning beroende av om man bor i rätt kommun. Försäkringskassan har nu i alla fall en genomlysning av hur lagarna ska tillämpas, men om den intentionen ändå grundar sig i feltolkningar så blir ju resultatet lika illa. 

Som exempelvis den omdiskuterade tidräkningen, för bland annat toalettbesök och tandborstning. Det är inget som han ser tecken från Försäkringskassan att göra något åt. 

– Att beräkna 30 till 40 sekunder för en viss aktivitet och det bara för att det på oklara grunder bedöms vara skäligt är givetvis helt verklighetsfrånvänt. 

Idag är det en verklighet för assistansbolag att advokatarvoden till tvister med stat och kommun äter upp en del av de medel som istället skulle kunnat ha återinvesterats i verksamheten. Kritik har också riktats mot assistansbolag som man anser överklagar och processar för att säkra en framtida kund, allt med en slutnota bekostad av skattemedel. 

– I den bästa av världar skulle vi inte behöva advokater i den här typen av ärenden och mål, men så ser tyvärr världen inte ut idag. I grund och botten anser jag att det i en demokrati och rättsstat aldrig kan uppfattas som ett problem när en person får ett juridiskt biträde och hjälp med att framhålla det som är relevant i ett fall. Kritiken är felriktad. Ingen klagar på när kommunen anlitar externa jurister för att fatta de beslut som tjänstemännen har lön för att göra, eller när städningen i Försäkringskassans egna lokaler per timme kostar mer än en assistanstimme.

(Mathias Blomberg är delägare/advokat vid IGNE advokatbyrå som specialiserat sig i humanrätt.)


http://www.mynewsdesk.com/se/lystra-personlig-assistans/news

 

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 maj 2014 18:31

Site reports John Roberts signed off on Obama  being arrested for Treason
 

It is well known that President Barack Obama has exceeded the authority of his office in many areas, has deliberately and illegally ignored the orders of many federal courts, and has violated the Constitution in many areas while acting like a dictator rather than a president. Millions of citizens have demanded he be held accountable, including those who demonstrated last year with the Overpasses for Obama'sImpeachment movement.


Now the web site “The US Patriot” claims a leaked document showing that Roberts has signed off on Obama's arrest forTreasonThe US Patriot claims, “There is some serious speculation that Chief Justice John Roberts has signed off on Interpol, which would mean that Obama is one step closer to being removed from office for multiple counts of treason. Charges include infringements of the Second Amendment, and declaring war without consent of Congress, and some other serious violations of Obama’s Oath.”


Here is the alleged content of the leaked document:

Article 1, Sect. 1
1. Used Executive Privilege in regards to Fast & Furious gun running scandal. When Government misconduct is the concern Executive privilege is negated.
2. Issued 23 Executive Orders on gun control – infringement of the 2nd Amendment.
3. Executive Order bypassing Congress on immigration

Violation Article 1 Section 1 
4. NDAA – Section 1021. Due process Rights negated.

Violation of 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th Amendments.
5. Executive Order 13603 NDRP – Government can seize anything.
6. Executive Order 13524 – Gives INTERPOL jurisdiction on American soil beyond law enforcement agencies, including the FBI.
7. Executive Order 13636 Infrastructure Cyber security – Bypassing Congress
Violations: Article 1 Section 1, Art. 4 sect. 4,
8. Signed into law the establishment of “NO Free Speech Zones” – noncompliance is a felony.
9. Attempt to tax political contributions

Violations: 1st Amendment, Art.1 sect. 7

10. Defense of Marriage Act (DOMA) Law – Obama directed DOJ ( Dept. of Justice ) to ignore the Constitution and separation of powers and not enforce the law.

Violations : Art. 2 sect.2 , 5th amendment, 18 USC 241 – Sec. 241
11. Drone strikes on American Citizens – 5th Amendment Due process Rights negated.

Violations: Art. 1 Sect. 1
12. Bypassed Congress and gave EPA power to advance Cap-n-Trade
13. Attempt for Graphic tobacco warnings (under appeal)

Violations: 1st Amendment. Art. 1 sect. 8
14. Four Executive appointments – Senate was NOT in recess (Court has ruled unconstitutional yet the appointees still remain)

Violations: Art. 1 sect 2 &5 ,
15. Obama took Chairmanship of UN Security Council –

Violation : Art 1 Sect. 9.
16.Obamacare( A.C.A ) mandate – SCOTUS (U.S. SupremeCourt ) had to make it a tax because there is no Constitutional authority.
Violations : Art. 2 sect. 1 , Amendments 1, 2, 9, 10, & 14, Art. 1 sect. 7
18. Healthcare waivers – No president has dispensing powers.
Violations: 1st, 2, 9,10, & 14th Amendment, Art 1: Sect. 7
19. Refuses to acknowledge state’s 10th Amendment rights to nullify Obamacare( Affordable Care Act ) .
Violation: Art. 1 sect. 1 , Art. 2. sect. 1 , 10th Amendment
20. Congress did not approve Obama’s war in Libya. Article I, Section 8, First illegal war U.S has engaged in. Impeachable under Article II, Section 4. Obama falsely claims UN can usurp Congressional war powers.
Violations: Article I, Section 8, Art.2 sect. 1
21. Obama has acted outside the constitutional power given him – this in itself is unconstitutional.
Violations: Art. 2 sect 1
22. With the approval of Obama, the NSA and the FBI are tapping directly into the servers of 9 internet companies to gain access to emails, video/audio, photos, documents, etc. This program is code named PRISM. NSA also collecting data on all phone calls in U.S Violation of 4th Amendment.
Violations: 4th Amendment.
23. Plans to sign U.N Firearms treaty – 2nd Amendment.
Violation: 2nd ,4th, 9th, 10th , & 14TH Amendment, Art.1 Sect. 4 , Art. 2 sect. 1
24. The Senate/Obama immigration bill (approved by both) raises revenue – Section 7. All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives;
Violations: Art. 1 sect 4th, 7 ,& 8th, Art. 2 sect. 1, Art.4 sect. 4,
25. Obama refuses to uphold the Business Mandate Law (ACA) for a year. President does not have that authority

The best place for us “right wing extremists” is the Conservative OPEN FORUM click the LIKE button and join the discussion!

Did you know there is a Facebook group of Hillary supporters that has 54,000 members in it? Could we get at least 20,000 that support Ted Cruz for president instead? Join our Ted Cruz in 2016 Facebook group!

If you don't support Cruz, please help us reach 54,000 members in the group we created to defeat the extreme far left, please join our new Facebook group: STOP -- Stopping Tyrannical Oppressive Progressives.

Like Rush Limbaugh? Are you a student in the Limbaugh Institute for Advanced Conservative Studies? JoinRealville on Facebook!


If you liked this article, please join Dean's facebook group to read more articles like it.


Stay on the right side of issues, visit my QstarNews Facebook page and like it and share it here

Outraged at how Barack Obama is destroying America? Join Us Here to oppose Obama!

Please also follow Dean on Twitter and Facebook.

ANNONS
Av Stig Olsson - 30 maj 2014 13:37

Hur kan kärringen Gudrun Schyman gå med på att en av hennes "älsklingar" säljer sin egen dotter till barnäktenskap!?

Är detta vad vi har att förvänta oss framöver av denna mycket märkligt sexistiska sekt, även kalla Feministiskt Initiativ, men är det verkligen feminism?


Varför åtalas inte kärringen för barnäktenskap som faktiskt är förbjudet i Sverige... 

Sorry... glömde bort att politiker inte behöver hålla sig till den egna lagstiftningen, de är ju vår nya adel som inte behöver bry sig om sånt skräp som lagar, etik, moral etc... 


Soraya Post gifte bort minderårig dotter


57-åriga Soraya Post, som i söndags valdes in till Europaparlamentet för Feministiskt initiativ, stödjer den romska traditionen med barnäktenskap. Själv lät hon sin dotter gifta sig när hon bara var 16 år.

 

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski lät dagen efter valet sin agendasättande reporter Niklas Orrenius skriva ett totalt okritiskt hyllningsreportage om Soraya Post.


I den öppenhjärtiga intervjun kom frågan om romska barnäktenskap upp, och 57-åringen berättade att hon lät sin dotter genomgå ett romskt äktenskap när hon var 16 år gammal. Eftersom hon var minderårig genomfördes ceremonin inofficiellt med en bröllopsfest, varpå äktenskapet godkändes av klanen.

– De ville ha varandra, säger Soraya Post till Dagens Nyheter.


På nätet frågar sig många om det är Feministiskt initiativs officiella linje att minderåriga flickor ska kunna giftas bort. En av dem är Göteborgs-Postens ledarskribent Malin Lernfelt, som dock är noga med att understryka att hon tycker att Post är en "imponerande kvinna, en människorättskämpe och förebild".


"Tycker Soraya Post att vi bör acceptera barnäktenskap? Anser hon att människors grupptillhörighet skall avgöra vilka rättigheter de har? Vad tycker Fi? Kommer Fi till exempel driva frågor om förebyggande och bekämpning av barn- och tvångsäktenskap i EU-parlamentet? Kommer den kamp för romers rättigheter som Soraya Post avser driva inom EU även att innebära en kamp för att romska flickor skall få bli vuxna innan de gifter sig?" frågar sig Lernfelt i ett blogginlägg.


http://www.friatider.se/soraya-post-gifte-bort-minder-rig-dotter

Av Stig Olsson - 29 maj 2014 20:15

Per Hamid Ghatan var med på nittiotalet när assistansersättning drogs in för många med förvärvade hjärnskador. Han anser att det är viktigare än någonsin att ge stöd för dolda funktionshinder i en värld med snabb teknisk utveckling.
Han anser även att fuskdebatten är skapad av krafter som vill motarbeta assistansreformen.


Per Hamid Ghatan

Per Hamid Ghatan är Medicine Doktor, specialiserad i rehabiliterings-

medicin. Han är forskare knuten till Karolinska Institutet och forskar kring hjärnskador, stress och arbetsmiljöfrågor. Han arbetar även med att sprida kunskap om förvärvade hjärnskador i kommunerna.

Såg assistans ge fantastiska möjligheter

Tidigare arbetade Per Hamid Ghatan kliniskt med rehabilitering av personer med förvärvade hjärnskador på Danderyds sjukhus. Han såg hur många fick hjälp av personlig assistans när den infördes 1994.
– Jag var aktiv redan innan assistansen kom, och såg hur människor kunde integreras i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Tidigare hamnade människor med förvärvade hjärnskador i långvårdsliknande miljöer och institutioner, vilket var oerhört svårt för dem och deras familjer. Jag ser assistans som ett altruistiskt system där människor får en möjlighet att leva ett mer normalt liv. 


Hur menar du altruistiskt?
– Väl medveten om att allt kostar pengar, så prioriterade samhället ur ett humanistiskt perspektiv att människor skulle kunna leva ett normalt liv istället för att vara institutionaliserade.

 

Tillämpningen skärptes under den socialdemokratiska regeringen

I början var man generös med att bevilja assistansersättning till personer med förvärvade hjärnskador med kognitiva funktionshinder säger Per Hamid Ghatan. Samtidigt var lagtexten utformad främst för en person som vet vad den vill men behöver hjälp att utföra det fysiskt. 
– När kostnaderna ökade började juristerna granska lagstiftningen och märkte att den gick att tillämpa hårdare. Det kom bland annat en regeringsrättsdom 1997 som sade att behov av stöd, uppmuntran och motivation för att sköta de grundläggande behoven inte berättigade till assistansersättning. 
Per Hamid Ghatan berättar att han var med och uppvaktade den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsammans med handikapporganisationer som Hjärnkraft. 
– Vi träffade en jurist, jag tror det var på Socialdepartementet. Då insåg jag att lagen skulle följas till punkt och pricka, det fanns inget utrymme för kompromisser.

 

Ville regeringen dämpa kostnaderna?


– Ja det var uppenbart, det sades inte uttryckligen men i media talades det mycket om de skenande kostnaderna. Jag förstod då att assistans som inte hade ett uttryckligt stöd i lagstiftningen inte skulle beviljas eller tas bort, vilket gällde många med förvärvade hjärnskador som fått assistans.

Kognitiva och dolda funktionhinder saknades

Det stora problemet när LSS-lagstiftingen skrevs var enligt Per Hamid Ghatan att människan främst betraktades ur ett fysiskt perspektiv och inte ur ett intellektuellt eller kognitivt. 
– De dolda funktionshinder som berör våra högre kognitiva funktioner beaktades inte. Den här bristen blir allt tydligare när vi lever i ett kunskapssamhälle med en snabb teknisk utveckling där alla interagerar med den nya tekniken och i sociala medier.

Vad hände med dem som förlorade sin assistans?

På slutet av nittiotalet såg Per Hamid Ghatan många människor som hamnade i processer där kämpade för att behålla sin assistans. Frågan var då som nu om Försäkringskassan eller kommunerna skulle stå för stödet.
– I mitt perspektiv spelar det egentligen inte någon roll varifrån stödet kommer, det viktiga är att människans faktiska behov tillgodoses. Problemet i kommunerna är det var en mycket stor omsättning på personal och brist på samlad kunskap och erfarenhet om förvärvade hjärnskador. 

 

Vad hände med de som blev av med sin assistans i slutet av nittiotalet?


– En del kunde överklaga och behöll den, andra har fått kompromisslösningar. Det har vanligtvis krävt ett oerhört arbete från anhöriga. Trots att jag slutade 2002 inom neurologisk rehabilitering blir jag fortfarande uppringd av människor som vill ha hjälp med intyg och att driva överklaganden.

 

Vad hände med de som inte hade anhöriga eller andra som stred?


– Det har jag ingen bra bild av, det finns en stor anonymitet här.

Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits

Sedan 2008 har bedömningarna av assistansersättning återigen skärpts. Enbart så kallade integritetsnära delar av grundläggande behov berättigar nu till assistansersättning, vilket lett till att färre nybeviljas assistanserättning och att nya grupper av funktionshindrade förlorar den. 

 

Hur ser du på den hårdare bedömningen av assistansersättning sedan 2008?


– Det finns fortfarande ett behov och det tror jag inte har förändrats av att man ändrar rättspraxis. Det viktiga här är att man skapar bedömningskriterier som täcker behoven, säger per Hamid Ghatan. 

 

Hur ser du på att Försäkringskassan är drivande i att förändra tillämpningen av assistanserättning och att politikerna låter det pågå?


– Det måste sättas in i ett större sammanhang, Försäkringskassan sitter i en oerhört svår sits. Jag tror att det kan finnas en tanke med det, nämligen att privata försäkringar på sikt kan ersätta delar av det offentliga systemet. Jag tror en sådan politisk ideologisk styrning påverkat Försäkringskassans situation till att bli så svår som den är idag.

Behov av stabila beslut

Thomas Hammarberg anser att det bryter mot FN-konventionenom ett land backar från redan uppnådda rättigheter för grupper med funktionsnedsättningar, vilket han anser skett när bedömningarna av assistansersättning skärpts. Socialstyrelsenhar tidigare sagt att ett första beslut om assistansersättning borde stå sig oavsett ny rättspraxis och att ny rättspraxis bara borde gälla nya beslut. Per Hamid Ghatan håller med men ser problem. 
– Det vore verkligen eftersträvansvärt, men vi har en så genomgående samhällsförändring att jag tror att det blir svårt. Samhällsförändringarna utmanar lagstiftningen på många nivåer. Samtidigt har funktionshindrade extra behov av stabilitet i en så föränderlig tid som vi har idag, det borde man ta hänsyn till.

Skadlig stress vid tvåårsomprövningar

Många assistansanvändare vittnar om en stark stress inför tvåårsomprövningarna på Försäkringskassan eftersom hela livet med familj och barn ofta är uppbyggt kring assistansersättningen. Per Hamid Ghatan som forskat kring stress menar att det är en mycket utsatt situation.
– Otryggheten tillsammans med att man kanske inte har samma resurser att hitta lösningar gör att man kan bli ett offer där man upplever att man inte kan påverka sin situation och agera. Upplevelsen av att inte kunna påverka sin situation är mycket skadlig, det har påvisats i flera vetenskapliga studier och är en vedertagen kunskap idag inom stressforskningen. Det kan leda till oro, ångest, sömnstörningar, och om processen inte hejdas, till depressioner.

Fuskaffärerna en del av människans beteende

De senaste åren har även präglats av fusket med assistansersättning, fuskdebatten kom enligt Per Hamid Ghatan efter att politikerna gått igenom LSS-lagstiftningen och försökt strama åt den, men sedan såg hur kostnaderna fortsatte att öka. Om man vill veta hur det ser ut i verkligheten kan man inte utgå från de hårresande exemplen där folk fuskar anser Per Hamid Ghatan. 
– Fusket är naturligtvis både oetiskt och brottsligt men det är samtidigt en del av människans beteende, det är inget unikt för just området personlig assistans. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att förstå att det finns krafter mot assistansreformen som vill påverka debatten i media. Affärerna blir lätt uppförstorade i syfte att påverka opinionen. 

 

Vem menar du förstorar upp fuskaffärerna?


– I grunden handlar det om att det politiska systemet har kanaler för kommunikation, via kommunikationsstrateger i PR-byråer och lobbyistorganisationer. Jag har så mycket erfarenhet av media att jag veta att det ofta döljer sig något när det kommer en affär, det är inte sällan ett spel för att påverka opinionen.

Assistanstid måste bedömas mer komplext

Per Hamid Ghatan vill se ett mer rättvist regelverk som inte bara ser fysiska behov. Han menar att det var fel att personer med förvärvade hjärnskador på nittiotalet beviljades assistans utan uttryckligt stöd i lagstiftningen.
– Assistans ska inte beviljas generöst, det ska beviljas efter en heltäckande lagstiftning som täcker de faktiska behoven. Regelverket behöver ge utrymme för kognitiva behov, vilket kan vara stöd i att organisera sin vardag och kunna delta i samhället.

 

Hur ser du på att man idag räknar minuter för toalettbesök vid assistansbedömningen?


– Det är förkastligt, om man pressar en person att göra toalettbesök på en viss tid kan i förlängningen leda till förstoppning som kräver mer omfattande insatser. Om man förstår hur komplexa system fungerar är tid en faktor som kan moduleras i att gå snabbt eller långsamt - det är de långsiktiga konsekvenserna som är viktiga. 

 

Är det rimligt att man använder tidsinstrument för att bedöma en människas alla behov?


– Jag tror det är en fas i utvecklingen, det kommer att förändras. I mitt och många andras arbete mäts också den tid vi lägger på olika arbetsuppgifter för att öka effektiviteten. Det gör att fritiden blir mycket viktig, eftersom jag då kan styra och välja själv. Problemet är att den som beviljats assistanstid inte har den ventilen, det är inte hållbart. 
Per Hamid Ghatan menar att detta visar att man fortfarande är på en mycket basal nivå i hur människan fungerar. Han tror dock att det kan förändras.
– Efter att kognitiva behov förts in i bedömningen behöver vi även öka förståelsen av människan på en kollektiv nivå.

 

Vad innebär det?


– Att vi kan få en bättre bild av mönster i behoven genom att utveckla metoder för att samla in, sammanställa och analysera större mängder information än idag. Man kan på så sätt också se samband som idag är svåra att identifiera– det skulle leda till en bättre situation för den som bedöms.

Ny teknik kommer att förändra

Samtidigt kommer tekniken att bli en större del av stödet till funktionshindrade tror Per Hamid Ghatan, de kommande 5 åren kommer mycket teknik att tränga in i människors liv, när mer teknik med robotar slår igenom återstår dock att se.
– Tekniken gäller inte bara en protesarm du kan styra med hjärnan utan du kommer att ha intelligenta system som kompenserar kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Jag ser mycket intressanta fenomen i den nya tekniken i sociala medier, personer med funktionshinder kan upprätthålla en hyfsad profil på nätet trots sina svårigheter. Det gör att man t ex kan vidmakthålla en mer normal social identitet i sin vänkrets.

 

Kommer tekniken att ersätta assistenterna?


– Nej, människor har samtidigt sociala behov, och assistenter har för många blivit ett viktigt socialt nätverk. Den tekniska utvecklingen måste utvärderas utifrån hur de assistansberättigade upplever tekniken. Det viktiga är att den inte leder till en ökad isolering, där teknik ersätter mänsklig kontakt.

Vill använda kunskaper innovativt

Istället för att se assistans som kostnader och fusk bör man se det som en investering där man får tillbaka kunskaper och erfarenheter anser Per Hamid Ghatan.
– Vi har en accellerande samhällsutveckling där de kommande 100 åren kan komma att motsvara 20 000 års utveckling, gränsen för vad som är möjligt kommer att sitta i människan. 
Per Hamid Ghatan menar att alla i någon mån kommer att bli funktionshindrade i relation till den nya tekniken och brukar jämföra med en människa som åker vattenskidor efter ett jetplan.
– Hittills har vi hängt med, men vi måste samtidigt kunna anpassa oss till utvecklingen. Jag anser att vi kan använda kunskaper om hur man kompenserar tex kognitiva funktionshinder för att hjälpa oss alla att samspela med tekniken. Det kan ske genom att studera människor som tidigt signalerar att nu går det för fort och som känner att deras förmåga blir begränsad. Här skulle vi kunna testa och utveckla ny teknik i labbmiljöer.

 

Blir det inte ett integritetsproblem att forskning sker i människors privata liv för ta fram de här nya kunskaperna?


– Absolut, det ska vara frivilligt att delta och integriteten måste värnas, men jag tror att det kan balanseras dels med en ständigt aktuell etisk debatt och dels genom att data avpersonifieras. Samma krav måste samtidigt kunna ställas på de kommersiella intressen som idag står för utvecklingen av den nya tekniken. Vi måste se till hela samhället och beakta alla dimensioner ur ett etiskt och humanistiskt perspektiv, säger Per Hamid Ghatan.


http://assistanskoll.se/20140526-Per-Hamid-Ghatan

Av Stig Olsson - 29 maj 2014 11:48

När beslutsunderlaget i vården inte längre främst utgörs av medicinska bedömningar utan av ekonomiska, har ekonomin i stället för att vara ett medel blivit målet i sig. Detta uppfattar vi stå i strid med lagstiftarens intentioner, skriver sju läkare.

 


 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Dessa mål formulerades på grundval av den så kallade prioriteringsutredningen vilken fastslog att patienter ska prioriteras utifrån tre grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. De två första principerna skall vara överordnade den tredje. Viktigast är således att alla människor behandlas på lika villkor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet etc, och att vård ges utifrån patientens medicinska behov, det vill säga; den som har störst behov ska gå först i kön. Först när dessa två principer har beaktats ska den behandling väljas som är mest kostnadseffektiv.

Frågan är: Uppfyller svensk hälso- och sjukvård i dag lagstiftarens intentioner? Vårt svar är nej. Vård ges inte på lika villkor för hela befolkningen i vårt land. Det finns betydande skillnader mellan vilken vård som ges med avseende på bostadsort, kön med mera. Exempelvis finns det stora skillnader gällande cancersjukvården mellan olika landsting. Det är inte heller så att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård alltid ges företräde till vården. Vårdgarantin och fokuseringen på tillgänglighet har lett till att patienter med kroniska och komplicerade sjukdomar blir undanträngda till förmån för patienter som inte har samma vårdbehov.

Till detta kommer ekonomiseringen av sjukvården. Sjukvården har i stället för att vara ett solidariskt och etiskt projekt med utgångspunkt i patientens behov alltmer blivit ett ekonomistiskt projekt. Ekonomiska aspekter måste givetvis beaktas i hälso- och sjukvården – att hushålla med resurserna är centralt för att kunna använda dem på bästa sätt – men när beslutsunderlaget inte längre främst utgörs av medicinska bedömningar utan av ekonomiska, har ekonomin i stället för att vara ett medel för att uppnå ett mål blivit målet i sig. Detta uppfattar vi stå i strid med lagstiftarens intentioner.

Vi tror att det fortfarande finns en betydande politisk enighet kring målsättningen för hälso- och sjukvården så som den uttrycks i lagen, men andra värden såsom valfrihet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet har kommit att dominera och motverka målen. Utvecklingen från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård har varit påtaglig. Men denna marknadisering av hälso- och sjukvården har inte skett utan biverkningar. Ett citat av filosofen Friedrich Nietzsche fångar essensen i problematiken: ”Det som får ett pris förlorar sitt värde”. Eller som Maciej Zaremba skrev i sin uppmärksammade artikelserie i DN om sjukvården: Plötsligen finns ”olönsamma patienter”. I dag följs hälso- och sjukvården upp som aldrig förr men till priset av att det som inte går att mäta glöms bort, däribland trygghet, omhändertagande och tillit.

I den offentliga debatten om hälso- och sjukvården står för närvarande två frågor i fokus: vinster i välfärden och de alltmer orimliga krav på kontroll och dokumentation som tar tid från patienten. I SVT:s Agenda den 2 mars framstod det som att sjukvårdens problem i huvudsak handlar om personalens växande administrationsbörda och dysfunktionella it-system. Förvisso har läkarnas administration fördubblats till följd av meningslöst insamlande av kontrolluppgifter sedan ekonomistyrningen fått fäste hos huvudmännen, tid som tas från mötet med patienten. Men det finns andra, mer centrala och grundläggande frågor som vi vill lyfta fram: Hur kan vi skapa en vård som förverkligar hälso- och sjukvårdslagens mål? Hur kan vi bedriva en vård där patientens medicinska behov är ledstjärnan?

Vård utifrån medicinska behov kräver medicinsk och etisk kompetens. I Sverige styrs hälso- och sjukvården emellertid i allt högre grad av ekonomer och administratörer utan sådan sakkunskap. De förmår inte prioritera utifrån medicinska behov. Det har därför skett en värdeförskjutning i hälso- och sjukvården från medicin och etik till ekonomi och kontroll. Denna värdeförskjutning strider mot lagstiftarens intentioner och förtjänar en djupare analys än vad vi hittills sett. Politiker och medier behöver ta detta till sig i stundande valrörelse.

Vi har tidigare framhållit att medicinska bedömningar i mötet mellan patient och läkare är vårdens utgångspunkt (Brännpunkt 25/12 2013). Det är i dessa möten som de medicinska behoven framkommer. Patientens berättelse, patient–läkarsamtalet och läkarens undersökning mynnar ut i planering av diagnostik, behandling och uppföljning där läkarens professionalitet och patientens delaktighet i beslut och vård går hand i hand. Man måste ha tid för dessa möten, tid som i dag ofta inte finns i tillräcklig omfattning. Läkaren måste också tillåtas att ta ett personligt ansvar och följa patienten tills behandlingen är avslutad, vilket har blivit allt svårare i rådande system.

Brister i kontinuiteten är ett av de allra mest påtagliga problemen i svensk hälso- och sjukvård i dag som påverkar den medicinska kvaliteten negativt. Hälso- och sjukvården måste organiseras så att läkaren får bli sin patients läkare, med personligt ansvar och kontinuitet som självklara utgångspunkter. Det är en central uppgift för såväl politik och administration som för professionen.

Svenska Läkaresällskapet har startat projektet ”En värdefull vård” med syftet att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, organisation och administration – och visa vägar fram till en hälso- och sjukvård som sker i överensstämmelse med svensk lag och våra yrkesetiska regler. Det är vår uppfattning att professionerna inom vården, tillsammans med patienterna, måste få ett betydligt större inflytande. Hälso- och sjukvården behöver ledas av personer som är djupt förankrade i vårdens grundläggande värden.

Vården ska utformas så att läkarna kan ta hand om patienterna på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt. Hälso- och sjukvårdens organisation motverkar i dag ibland denna målsättning. Svensk hälso- och sjukvård, som den är utformad i dag, bryter såväl mot vår yrkesetik som mot lagstiftarens intentioner. Den största förloraren är vår uppdragsgivare – patienten. Det är hög tid att agera. Vi är redo för förändring av svensk hälso- och sjukvård. Är våra politiker det?


För Svenska Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård”:


INGEMAR ENGSTRÖM

PETER FRIBERGMÄRIT HALMIN

RURIK LÖFMARK

LOLLO MAKDESSI

KARL SALLIN

ASTRID SEEBERGER

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sjukvarden-foljer-inte-langre-lagen_3596708.svd


Av Stig Olsson - 29 maj 2014 08:13

Många människor med varaktig funktionsnedsättning lever under existensminimum. Nu måste lagstiftaren införa ett skydd mot nya och höga kommunala avgifter, skriver Handikappförbunden och Schizofreniförbundet.

 

Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som aldrig har haft ett arbete, har en mycket svag försörjning. Vissa kommer sannolikt aldrig under sin livstid att ha en löneinkomst. Många av dem som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lever i en verklighet där de samlade avgifterna för hyra och stödinsatser överstiger den låga inkomst man har. Det innebär att människor månad efter månad kan ha en negativ disponibel inkomst.


LSS omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, förvärvade hjärnskador eller fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Lagen föreskriver att den som omfattas av LSS ska ha goda levnadsvillkor.


Men den som bor i ett gruppboende, en servicebostad eller i någon annan särskild boendeform, får betala hyra och avgifter för olika servicetjänster. Hyres- och avgiftssättningen varierar starkt mellan olika kommuner. Enligt några uppmärksammade domar i Högsta förvaltningsdomstolen har kommunerna fått rätt att ta ut hyra även för gemensamma utrymmen, vilket lett till hyreshöjningar i vissa kommuner.

 

Grundproblemet är att många lever med låga inkomster. Varken socialförsäkringen eller det kommunala försörjningsstödet är konstruerat för personer som behöver långvarig eller livslång försörjning. I realiteten tvingas många anhöriga att bidra till försörjningen och risken för utslagning är stor när anhöriga faller ifrån.

Schizofreniförbundets undersökning ”Anhörigenkäten” (2012) visar att den tid som anhöriga lägger på att hjälpa en familjemedlem, överensstämmer med minst en halvtidstjänst. De anhöriga lägger också ca 14 procent av sin bruttoinkomst i snitt per månad för att hjälpa till ekonomiskt.


För dem som inte har någon närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt är situationen förstås ännu värre. Flera av Handikappförbundens medlemsförbund uppger att många av deras medlemmar lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden eller under existensminimum.


Det är den enskilda människan som kommer i kläm när kommunerna som ansvarar för särskilda boenden tar ut höga hyror och avgifter som äter upp hela, eller näst intill hela, sjukersättningen eller aktivitetsersättningen som utgör individens inkomst.


Därför behövs en tydligare lagstiftning med ett skydd som garanterar att individerna har kvar en skälig summa varje månad när avgifter och hyror är betalda. Det handlar om personer som på grund av funktionsnedsättning lever med de allra lägsta försörjningsnivåerna. De behöver ett starkare skydd som säkerställer lagstiftningens intentioner om goda levnadsvillkor.


http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoega-hyror-goer-funktionsnedsatta-fattiga-9307

 

Av Stig Olsson - 28 maj 2014 14:28

Det går ju mycket snack i gammelmedia om att SDs politiker är en samling kriminella vansinnesbrottslingar... Men jag undrar vad dessa skulle säga om de läste den här listan, där alla uppgifter faktiskt går att kolla upp väldigt lätt!?!?


Brottsdömda 7-klöverpolitiker


Detta dokument listar politiker i C, FP, KD, MP, M, S och V som dömts för brott sedan 2004, och är tänkt att vara en illustrativ motvikt till påståenden om att Sverigedemokraternas företrädare skulle vara särskilt brottsbelastade. Här tas endast fall upp där personer har dömts för brott - inte endast har kronofogdeskulder eller gjort olämpliga uttalanden.


Datainsamlingen grundar sig på medierapportering, vilken ju är mer förekommande när förseelser är grova och förövare kända. Dokumentet kan därför inte ses som en statistisk jämförelse mellan partierna.


I de fall som brott har mörkats av vanlig massmedia, har alternativmedia använts som källa. Ifall dessa händelsevis skulle misstros, går det utmärkt att kontakta rättsväsendets instanser för kontroll.


Personerna listas per parti i efternamnsordning enligt mallen: uppdrag som personen hade vid brottstillfället, beskrivning av brottet, påföljd och källor.


Senast uppdaterat: 27 maj 2014Centerpartiet

Sture Andersson, Burträsk, grovt rattfylleri 2010

Bo Kallerman, Sala, sexuellt ofredande 2011

Alexandra Kvarnström, Lycksele, trolöshet mot huvudman 2013

Björn Mårtensson, Edsbyn, grovt rattfylleri 2009

Per-Olov Zethrin, Lidingö, bl.a grovt bokförings- och skattebrott 2008

Patrik Öbrink, Gävle, grovt bedrägeri och grov förskingring 2008

Kvinna, Stockholm, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 2008

Folkpartiet

Isak Bergdahl, Uppsala, förargelseväckande beteende 2009

Åke Blomqvist, Huddinge, försök till köp av sexuell tjänst 2009

Jimmy Drushammar, Stockholm, grov misshandel, stöld och grovt bedrägeri 2010

Carl Ek, Malmö, trolöshet mot huvudman 2005 och stöld 2008

Christer Falkheimer, Höganäs, grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning 2014

Rocio Fernandez, Göteborg, bedrägligt beteende 2010

Mats Granath, Nacka, grov rattfylla 2006

Per Jodenius, Stockholm, dataintrång och anstiftan till dataintrång 2007

Marita Jönsson, Hällevadsholm, förskingring 2006

Azad Karim, Västerås, olaga hot och grov vårdslöshet i trafik 2005

Björn Molin, Haverdal, försök till köp av sexuell tjänst 2012

Mats Nilsson, Umeå, bedrägeri och urkundsförfalskning 2010

Sven-Erik Näslund, Västernorrland, trolöshet mot huvudman 2005

Peter Olsson, Ånge, trolöshet mot huvudman 2006

Philip Pedersen, Landskrona, misshandel och ringa vapenbrott 2012 - skyddstillsyn

Karin Pilsäter, Stockholm, rattfylleri 2006

Maria Robsahm (fd. Carlshamre), bokföringsbrott 2005

Patric Svensson, Växjö, rattfylleri 2012

Kristdemokraterna

Arne Carlström, Oxelösund, barnpornografibrott 2004

Tom Hellgren, Eskilstuna, förargelseväckande beteende 2007

Claus Helmberger, Malmö, förskingring och urkundsförfalskning 2006

Elias Mardini, Sigtuna, rödljuskörning och bestickning 2006

Mats Reimbertsson, Stockholm, olaga hot, ofredande och förolämpning 2010

Mattias Reinhard, Töreboda, grov kvinnofridskränkning och misshandel 2012

Ingrid Svensson (tidigare Näsman), Falun, bedrägeri 2013

Man, Västsverige, sexuellt utnyttjande av underårig 2007

Miljöpartiet

Daniel Jesus Arrospide Alata, försök till mord, grov mordbrand, grovt rån, stämpling till mened och falsk tillvitelse 2012

Mir Englund Dusim, Göteborg, köp av sexuell tjänst 2014

Per Gahrton, Täby, rattfylleri 2005

Güler Gül, Boden, snatteri 2006, 2008 och 2011

David Holloman, Umeå, häleri 2013

Richard Klinsmeister, Göteborg, olaga tvång och ofredande 2012, olaga hot, olaga intrång, ofredande och skadegörelse 2014

Michael Leventis, Höganäs, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott 2004

Ragnar Mensner, Arvika, grov förskingring 2013

Glenn Nilsson, Tranemo, olovlig körning 2008, grovt olovligt brukande, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott 2013, två fall av narkotikabrott 2014

Peter Norrby, Hultsfred, spritsmuggling och snatteri 2011

Kenneth Persson, Hylte, snatteri 2005

Mikael Rastenberger, Lilla Edet, narkotikabrott och rattfylleri 2010

Mattias Stenberg, Norrköping, ringa narkotikabrott i två fall 2013

Bernt Varvemo, Vaxholm, rån 2005, mordbrand och grovt olaga hot 2013

Marcel Wisselqvist, Söderhamn, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 2012

Eva Öberg, Färjestaden, grovt rattfylleri 2014

Christer Öhgren, Stockholm, förförelse av ungdom och olovligt anskaffande av alkoholdrycker 2004

Moderaterna

Robert Andersson, Älmhult, skattebrott 2005

Per Asklund, Laholm, försök till köp av sexuell tjänst 2012

Gunnar Axén, Norrköping, licenssmitning 2006

Anders Bengtsson, Hudiksvall, obehörigt avvikande från trafikolycksplats och otillåten omkörning 2011

Tobias Billström, Malmö, licenssmitning 2007

Margaretha Bjälkemo, Svenljunga, grovt bedrägeri samt grovt bidragsbrott 2011

Per Bondesson, Malmö, grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling 2012

Maria Borelius, Stockholm, licenssmitning 2006

Nils-Erik Bäckström, Bjurholm, rattfylleri 2011

Inger Börjesson, Gimo, grov förskingring 2010

Jan Carlsson, Kungsbacka, bokförings- och skattebrott, försvårande av skattekontroll 2009

Maria Dellham, Västerås, bedrägeri 2005

Gary Dybeck, Karlstad, otillbörlig marknadspåverkan 2011

Margareta Engström, Sundsvall, rattfylleri 2011

Göran Fahlgren, Sotenäs, våldtäkt 2013

Håkan Fäldt, Malmö, fortkörning 2011

Henrik Gliveson, Blekinge, grov kvinnofridskränkning och grov misshandel 2008

Roger Grentzelius, Östra Ryd, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst 2012, tre våldtäkter mot barn, två fall av sexuellt ofredande samt ett sexuellt övergrepp mot barn och övergrepp i rättssak 2013

Rolf Gunnarsson, Stockholm, försök till köp av sexuell tjänst  2011

Antoine Haddad, Uppsala, olovligt anskaffande av ­alkoholdrycker 2004

Morgan von Hage, Hägersten, grov stöld 2009

Jonas Hällblad, Norberg, misshandel 2004

Peter Isoz, Jönköping, vapenbrott 2007

Fredrik Johansson, Grästorp, stöld 2013

Jörgen Johansson, Härryda, hot mot tjänsteman 2013

Torbjörn Junhov, Östersund, sexuellt utnyttjande av minderårig 2010

Peter Jutterström, Jönköping, bokföringsbrott 2012

Peter Larsson, Luleå, olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot 2005

Chania Lundgren, Skellefteå, hets mot folkgrupp 2011

Börje Löfgren, Trosa, bokföringsbrott och skattebrott 2012

Christer Nordin, Båstad, olaga hot 2010

Lars Olin, Vellinge, medhjälp till brott mot miljöbalken 2006

Lennart Persson, Östra Göinge, trolöshet mot huvudman 2008

Pontus Pålsson, Åstorp, fortkörning 2008 och 2010

Ulf Ranstorp, Laholm, bokföringsbrott 2011, grovt bedrägeri 2012

Bruno Reinfeldt, Täby, rattfylleri 2009

Janna Rosenquist, Helsingborg, snatteri 2012

Lennart Ryde, Lund, rattfylleri 2005

Majid Safaee, 58, Härnösand, grovt rattfylleri 2010

Klaus Schüffler, Lerum, grovt skattebrott och medhjälp därtill, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill, grov förskingring, grov oredlighet mot borgenär, förberedelse till grovt skattebrott, brott mot aktiebolagslagen 2013

Harald Siegel, Österåker, rattfylleri 2008, 2010 och 2012

Fredrik Sjöberg, Knivsta, ringa misshandel 2009

Johnny Skoog, Hallstahammar, grovt rattfylleri 2005

Johan Steenhoff-Eriksen, Stockholm, grovt barnpornografibrott 2010

Cecilia Stegö Chilò, licenssmitning  2006

Börje Svensson, Falun, grovt bedrägeri 2014

Hans Taremark, Öckerö, grovt tjänstefel 2010

Magnus Tegborg, Bromma, misshandel 2012

Wladimir Tsagalidis, Stockholm, stöld 2006

Victor Hugo Bravo Vicuña, Stockholm, olaga intrång, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och egenmäktigt förfarande 2011

Annétthe Zettergren, Torsby, grovt bedrägeri 2013

Mikael Ågren, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott 2013

Michael Östlund, Uppsala, olaga hot 2012

Man, Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri 2007

Kvinna, Sundsvall, rattfylla 2011

Man, Gotland, stöld 2009

Socialdemokraterna

Jerry Adbo, Stockholm, våldsamt motstånd 2009

Jan Andersson, Norrköping, köp av sexuella tjänster 2010

Klas Andersson, Söderköping, köp av sexuella tjänster 2010

Ulf Andersson, Vilhelmina, grovt jaktbrott 2008

Marcus Arnesson, Göteborg, olaga hot och sexuellt ofredande 2013 -

Kent Arrehag, Härnösand, bestickning 2006

Ing-Marie Berggren, Varberg, hot mot tjänsteman 2006

Kajsa Borgnäs, Stockholm, stöld 2012

Raili Borg, Umeå, grovt rattfylleri 2006

Iqbal Bashir Butt, Sigtuna, misshandel 2010

Juan-José Cassis, Visby, misshandel och olaga hot 2005

Mohammed Chaker, Luleå, olaga hot 2010

Mohammad Adel Daabas, Malmö, misshandel 2013

Torgny Danielsson, Åmotfors, grovt rattfylleri 2006

Aho Dulan, Södertälje, olaga vapeninnehav och rattfylleri 2011

Anita Engström, Luleå, stöld 2010, snatteri 2009

Bo Eriksson, Nyköping, rattfylleri 2009

Charles Eriksson, Ödeshög, olaga hot 2009

Leif Fast, Hudiksvall, fyra fall av bokföringsbrott 2010

Manuel Gomez, Halmstad, grov misshandel 2013

Mahmoud Haidar, Kalmar, ringa hot mot tjänsteman 2008

Jan Hammer, Västerås, misshandel 2007

Lena Hartwig, Uppsala, ohörsamhet mot ordningsmakten 2004

Frida Heikki, Piteå, bedrägeri 2014

Jan Emanuel Johansson, Norrtälje, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 2013

Peter Jonsson, Trollhättan, rattfylla 2009

Birgitta Kihlgren, Forshaga, grov trolöshet mot huvudman 2014

Alf Kjerrman, Älvkarleby, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri 2004

Baki Krasniqi, Trelleborg, vapenbrott och brott mot vapenlagen 2009

Gun-Britt Lagerkvist, Malmö, grov förskingring 2010

Mats Lagerman, Lindesberg, försök till trolöshet mot huvudman 2008

Toni Lappalainen, Kalmar, olaga hot, stöld, skadegörelse och bedrägeri 2006, bedrägeri 2010, förtal 2011

Lars-Olof Larsson (tidigare Hägred), brott mot knivlagen 2010, två fall av misshandel 2012

Heléne Larsson, Storfors, misshandel 2008

Ulrika Lidberg, Lidköping, grov förskingring 2011

Hanna Lindmark, Luleå, bedrägeri 2014

Jehangir Mohammad, Malmö, misshandel 2013

Bo-Inge Nilsson, Åmotsfors, rattfylleri 2014

Jan Norberg, Timrå, fortkörning 2008

Helen Hagström Nordendorph, Uddevalla, urkundsförfalskning och bedrägeri 2005

Magnus Nyman, Eskilstuna, misshandel 2013

Leif Palmgren, Stockholm, rattfylleri 2009

Hans-Erik Palmqvist, Landskrona, föregripelse mot tjänsteman

Mia Romppainen, Tornedalen, misshandel och olaga tvång 2013

Tomas Rudin, Stockholm, snatteri 2014

Annelie Rudolfsson, Lysekil, olovlig körning och fortkörning 2009, trolöshet mot huvudman 2012

Monica Rydin, Surahammar, otillbörligt verkande vid röstning 2007

Roger Sandlund, Haparanda, jaktbrott 2010

Börje Silk, Bandhagen, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt mot barn 2009

Anna Sjödin, Stockholm, ringa våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning och egenmäktigt förfarande, 2006

Ran Svanlund, Dorotea, skadegörelse 2012

Sven-Olof Svensson, Varberg, tre fall av köp av sexuell tjänst 2014

Marcus Svärd, Kalmar, sexuellt utnyttjande av barn 2009

Niklas Sörman, Skaraborg, dataintrång 2007

Saied Tagavi, Solna, otillbörligt verkande vid röstning, röstfusk 2004

Nigisti Tekle, Stockholm, stöld 2011

Desiree Waaranperä Krutrök, Övertorneå, bokföringsbrott 2010

Johanna Wall, Salem, stöld 2011

Sören Westerholm, Oskarshamn, grovt bedrägeri 2005

Man, Lessebo, förskingring 2006

Man, Stockholm, grovt bedrägeri 2007

Man, Västerbotten, kvinnofridskränkning 2013

Vänsterpartiet

Urban Blomster, Tierp, olaga hot och flera fall av misshandel 2004, misshandel 2008

Håkan Bruman, Kramfors, sexuellt ofredande mot minderåriga 2008

Hugo Diaz de Filippi, Malmö, stöld 2011

Zana Hussan, Järfälla, förtal 2011

Awara Ibrahim, Kristianstad, tio fall av våldtäkt 2011

Torbjörn Johansson, Mönsterås, misshandel 2010

Daniel Kihl, Svenljunga, dubbelmord och mordförsök 2004

Victor Lagercrantz, Göteborg, förskingring och urkundsförfalskning 2010

Andreas Lifvenskiöld,Västerås, trolöshet mot huvudman, grovt brott 2013

Rune-Andreas Lundsholt, Ransäter, grov kvinnofridskränkning 2010

Leif Mellberg, Tibro, förskingring 2011

Daniel Nilsson, Mariestad, narkotikabrott 2011

Agneta Norberg, Stockholm, störande av förrättning 2005

Jackie Nylander, Stockholm, misshandel och olaga hot 2010

Lilly Näslund (numera Svahn), Stockholm, våldsamt upplopp och skadegörelse 2009

Sasa Sacipovic, Laholm, misshandel 2009

Roger Strömberg, Vara, förargelseväckande beteende 2012

Annette Ternstedt, Bengtsfors, rattfylla och fortkörning 2009, rattfylla 2013

Nestor Vega, Skaraborg, grovt bedrägeri och rattfylleri 2009

Kaisa Westerholm, Heby, grovt bedrägeri 2011

Leena Vuckic, Oskarshamn, häleri 2009

Kit Zenboia Andersson, Tibro, bedrägeri och bedrägligt beteende 2008, förskingring 2011

 

Om du önskar ännu mer uppgifter om respektive dömd politiker kan du bara klicka på den här länken så ser du mer ingående vad de dömts för!

 

https://docs.google.com/document/d/1xO_kruy8hgikQBZ3KYJfpjN2RNXUiP-i3HFJVz84zL8/mobilebasic?pli=1

Av Stig Olsson - 28 maj 2014 09:21

OBS OBS OBS... När Svinfeldt pratar om att folket får bidrag så lyckas han redan i denna sin unga ålder undanhålla oss sanningen om att allt detta är finansierat av redan inbetalda skatter från oss, folket!


Presentation

Omröstning

Till dig som läser min blogg. Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
 Annat

Fråga mig

574 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2
3
4
5
6 7 8 9 10 11
12 13
14
15
16 17
18
19
20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30 31
<<< Maj 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Stigs Gästbok

MP3

Följ bloggen

Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Blogkeen
Följ Jag KAN, TÖRS och VILL!!! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se